Perugia heeft optie op René van de Kerkhof Barbara Krause op 100m. vrije slag als eerste onder 55 sec. Huub van Boeckel overleeft drie matchpoints van Loek Sanders gr; ju#*» Ria Visser snel hersteld van val W. SPORTLEIDSE COURANT MAANDAG 24 DECEMBER 1979 PAGINA 12 »Q JAARSALARIS EEN MILJOEN EXCLUSIEF PERUGIA Nog steeds beweert PSV niets te weten van contacten die de broers René en Willy v.d. Kerkhof zou den hebben met de Italiaanse club Pe rugia. In Italië is evenwel verklaard dat René v.d. Kerkhof een stuk heeft getekend waarin Perugia een optie heeft op de PSV'er als de grens open zal gaan voor buitenlandse spelers, wat vrijwel zeker aan het eind van dit sei zoen zal gebeuren. Er zijn in Italië ook allerlei bijzonderhe den bekend gemaakt. René v.d. Kerkhof zou een jaarsalaris van een miljoen gulden exclusief premies gaan verdienen, PSV zou een transferbedrag van anderhalf mil joen gulden ontvangen. Manager Ben van Gelder: „René v.d. Kerkhof, die „spoor loos" was, verblijft in Italië, zo hebben we vernomen. Maar ik neem aan dat hij zich niet zal laten verleiden tot het tekenen van een in feite onzinnige optie-verkla ring". Over tweelingbroer Willy wordt zo wel bij PSV als in Italië in alle talen ge zwegen. Juventus beweert dat het vrijwel zeker zal kunnen beschikken over de Poolse sterspeler Boniek, hoewel deze nog geen 28 jaar is en formeel het land niet mag verlaten. De eigenaar van de FIAT-fa- brieken, Giovanni Agnelli, zou erin ge slaagd zijn de Poolse regering er wor den daar Fiats in licentie vervaardigd er toe te bewegen Boniek eerder te laten vertrekken naar Juventus, dat Agnelli als geldschieter heeft. Een „trainerstransfer" betreft Cor van der Hart, die momenteel de Amsterdamse amateurclub WA traint, en een driejarig contract heeft getekend met de Ameri kaanse profclub Fort Lauderdale Strikers waar hij de ontslagen coach Ron Newman opvolgt. PSV weet nog van niets maar In Italië Is al bekend dat René van de Kerkhof een mil joen per Jaar gaat verdienen. TOPTIJDEN VAN OOSTDUITSE ZWEMSTERS Barbara Krause nam twee toptijden voor haar rekening, waarvan een „exclusieve", op de 100 m. vrije slag. ROSTOCK Zeseneenhalve maand voor de Olympische zomerspelen in Moskou hebben de Oostduitse zwem sters tijdens de winterkampioen schappen in Rostock (25 meterba- nen) laten blijken dat zij nog steeds tot de wereldtop behoren. In elf fina les, die over twee dagen waren uitge spreid. verbeteren de Oostduitser zwemsters drie wereld en vier Euro pese seizoentijden. Van de zeven toptijden nam Petra Schneider er vijf en Barbara Krause er twee voor haar rekening. Petra Schnei der, die vorige week in hetzelfde bad tijdens de bekerwedstrijden niet impo neerde, was nu de dominante figuur met vijf titels. Op de 400 meter wissel slag realiseerde de zwemster uit Karl Marxstadt de beste wereldtijd met 4.37.54, waarmee zij 41/100 onder haar eigen eerder afgeleverde toptijd bleef. Op de halve afstand kwam zij vrijdag tot 2.13.76, wat de beste Europese sei- zoentijd opleverde. Diezelfde prestatie verwenzenlijkte zij op de 800 meter vrije slag met 8.25.67. Hiermee was zij 5.25 seconde sneller dan de oude Euro pese toptijd die ook op haar naam stond en bleef zij een seconde verwijderd van de beste wereldprestatie die door Cyn thia Woodhead gezwommen werd. De overige titels behaalde zij op de school slag; de sprint in 1.10.88, de dubbele af stand in 2.29.35. Barbara Krause domineerde op de vrije slagnummers. Op de 100 meter zwom- zij als eerste vrouw ter we reld onder de 55 secondengrens in een 25-meter bad. Haar tijd van 54.90 seconde betekende een verbetering met 1/10 seconde van de tijd die de Amerikaanse Stephanie Elkins eer der op de klokken had gebracht. In haar kielzog sleepte Krause de 16-ja- rige Caren Metschuck, de revelatie van de bekerwedstrijden van vorige week en wellicht de opvolgster van de nu al legendarische Kornelia Ender, mee naar 54.99. Ook op de 200 meter vrije slag was Krause een klasse apart met 1.56.80. De overige verrichtingen van Europees topniveau kwamen op naam van Caren Metschuck en Andrea Pollack. Met schuck vlinderde de 100 meter in 1.00.79 en Pollack de dubbele afstand in 2.11.10. Beide tijden de beste Europese seizoenprestatie. Een opvallend ver schijnsel in Rostock was, dat bij de da mes op de 100 meter rugslag geen fina le werd gezwommen. Wel op de dubbe le afstand die een prooi werd voor An- tje Stille in 2.13.95. Zoals gewoonlijk bleven de heren ach ter bij de dames. Wellicht brengt de 16- jarige Andreas Reichel hierin enige verandering. Zijn tijd op de 200 meter wisselslag (2.04.48) wijst in die richting. Russische sportkrant uit scherpe kritiek op organisatie Winterspelen MOSKOU In de offi- ciële sportkrant van de Sow jet-Unie is een kri tisch artikel opgenomen ten aanzien van de orga nisatoren van de Olym pische Winterspelen van februari 1980 te Lake Placid. Het grootste be zwaar voor de Russen vormt het commerciële denken van de organisa toren. „De indruk wordt gewekt dat de organisa toren zich voornamelijk bekommeren om de winst die ze er uit zullen slepen en niet om de sport en de deelnemers". De omstandigheden voor de sportlieden, officials, journalis ten en toeschouwers zullen volgens het artikel de slechtste zijn, waaronder ooit de Win terspelen zijn gehouden. „Toen men in Lake Placid de organi satie op zich nam, leek het als of het doel was: Winterspelen onder uitermate comfortabele omstandigheden en met toch niet al te veel onkosten. Nu wordt er helemaal niet meer over die „comfortabele om standigheden" gepraat". Volgens Sovjetsky Sport moe ten de dertig Russische deelne mers aan de Winterspelen met minder comfort genoegen ne men dan de mensen die nader hand in het onderkomen van de sportlieden terechtkomen. „De gevangenen, die later in het Olympische dorp terecht komen, hebben het beter dan onze sportmensen. Zij zitten alleen in een cel, onze deelne mers zullen zich met twee man in een cel moeten behel pen". Het voor-Olympische toernooi voor kunstrijders, afgelopen september in Lake Placid, toonde aan dat de transport- firoblemen nog niet zijn opge- ost. De krant voorziet tijdens de Winterspelen dan ook gi gantische vervoersproblemen. „De organisatoren lijken niet te willen verbergen dat ze geen aandacht aan vooral de pers en het publiek schenken. Wat betreft de problemen rond de sporters: de Olym pische passen moeten door het Amerikaanse consulaat in het desbetreffende land worden afgestempeld. Dat betekent dus eigenlijk een normale gang van zaken zoals dat bij het verlenen van visa ook ge beurt. Op die manier is het mogelijk dat aan deelnemers zelfs de toegang tot de Vere nigde Staten wordt ontzegd". INDOORTITELS BIJ THOR ROOD WIT GOIRLE Het merkwaar dige feit doet zich voor dat de Haagse tennisvereniging Thor Rood Wit, die niet in de hoogste klasse van de KNLTB uitkomt, dit jaar zowel de indoortitels bij de dames als de heren bemach tigde. Enige tijd geleden werd Marcella Mesker in Leidschendam kampioene bij de dames, gisteren be haalde haar negentienjarige clubgenoot Huub van Boec kel in Goirle de titel. Hij versloeg in de eindstrijd de indoorkampioen van 1975 en 1977 (en tevens de laatste zes jaar buitenkampioen) Louk Sanders met 14>, 76, 62. Sanders was driemaal een slag van de titel verwijderd: in de tiebreak van de tweede set bij 64, 65 en 87. Die tiebre ak ging tenslotte met 108 naar Van Boeckel. Studieperi kelen waren er gedeeltelijk de oorzaak van dat de halve fina les gisterochtend een nogal verrassende bezetting kregen. Marc Albert, die inmiddels heeft laten weten, dat hij in de uitwedstrijden voor het toer nooi om de Koning Gustaafbe- ker niet van de partij kan zijn, verloor in drié sets (26, 62, 63) van de dertigjarige Gui- do Hornman, die als bedrijfs leider als geen ander thuis is op het tapijt van de hal in Go irle. De Eindhovenaar Bas Vletter versloeg in de tiebreak van de beslissende set Rolf Thung, die zich wegens studie redenen niet beschikbaar had' gesteld voor de Koning Gus- taafbeker. De twee „normale" halve fina listen, Louk Sanders en Huub van Boeckel, respectievelijk nummer twee en acht van de SKB-SETS& TEGEN WINTERPRIJZEN bekende merken naar eigen keus te combineren COMPACTSKI'S kompleet met binding én stopper... vanaf 294.- MIDSKI'S kompleet met binding én stopper... vanaf 309.- ALPINESKI'S kompleet met binding én stopper... vanaf 346.- KINDERSKI'S kompleet met binding én stopper... vanaf 196.- LANGLAUFSKI'S kompleet met binding... vanaf 167.- •o{ópVf* KÓM SNÉL Vogo "NAAR DE WINKEL «-O °0 0^.0° o04OO °40#.oOe°0Oo HEERENVEEN Ria Visser heeft zich opvallend snel her steld van de zware val tijdens de landenwedstrijd Neder- land-Noorwegen van de vorige week in Groningen. De juni- ore won het afgelopen weekeinde in Heerenveen bij de wed strijden om de Thialf-bokaal drie van de vier afstanden. Vooral gisteren waren de weersomstandigheden uitermate on gunstig. Dat verhinderde Ria Visser niet om op de 3000 meter met 4.48.33 een baanrecord te vestigen. Het oude stond sinds de nationale kampioenschappen van vorig jaar al op haar naam met 4.48.48. Haitske Valentijn, die zaterdag de 500 meter won, kwam ten val op de 1500 meter en verscheen op de tweede dag niet meer aan de start. Jos Valentijn, die buiten de kernploeg om een poging doet om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap sprint, heeft gisteren in Inzeil de 1000 meter gewonnen in 1.19.17. De Westduitser Hubert Hirschbiahler werd tweede in 1.19.74 en zijn landgenoot Fritz Kellenius derde in 1.20.90. Valentijns beste seizoentijd van het vorig jaar was slechts een fractie beter: 1.18.9. Hij maakte deze tijd in Madonna. Ook in Inzeil zijn inmiddels de uit Noorwegen „gevluchte" kernploegleden Uilkema en De Boer. Zij kwamen niet aan de start. Jos Valentijn keert tijdelijk naar Nederland terug om deel te ne men aan de b-kampioenschappen sprinters op 29 en 30 decem ber in Amsterdam. Daarna keert hij weer naar Inzeil terug. Piet Kleine heeft gisteren op het natuurijs van Trondheim, waar ook de Europese kampioenschappen zullen plaatsvin den, op de eerste tien kilometer van het seizoen een uitste kende indruk gemaakt. In een directe confrontatie met Hil- bert van der Duim kwam Kleine uit op een baanrecord van 15.23.8. Van der Duim reed 15.24.9. Het baanrecord stond op naam van Sten Stensen met 15.54.0. Er werd gereden bij een temperatuur van tien graden onder nul. Zaterdag, toen het slechts drie graden vroor, waren de prestaties aanzienlijk minder. Harm van de Pal won toen de 500 meter in 41.4 seconden en Wim Pol de 1000 meter in 1.24.3. Gezien de zware trainingsarbeid, die eraan voorafging, was coach Egbert van 't Oever niet ontevreden met deze prestaties. Op de kunstijsbaan van Innsbruck kwamen de Nederlandse junioren in actie. Zij werden verrast door oud-kernploeglid Klaas Vriend, die zowel de 3000 als de 5000 meier op zijn naam bracht. Vooral op de 5000 meter was de overmacht van de Noordhollan der groot. Hij finishte in 7.13.4 vóór Van Wiltenburg in 7.32.6. Het beeld werd daarbij vertekend door de wisselende omstan digheden. Vriend reed in het eerste paar direct achter de dweil, waarna het ijs onder invloed van de föhn snel zachter werd. Desondanks werd er niet meer gedweild. ranglijst van dit jaar, hadden eveneens drie sets nodig tegen Rob Hak en Martin Koek. Op weg naar de eindstrijd legden Guido Hornman en Bas Vlet ter hen niet veel in de weg. Van Boeckel liet Hornman twee i games (61, 61) en Sanders gunde Vletter er vier (6—2, 6—2). De finale leek aanvankelijk een eenzijdige affaire te wor den. Sanders schroefde het tempo hoog op. Hij pakte de eerste set met 61 en stond in de tweede met 42 voor, eer Van Boeckel de service onder controle kreeg. De Hagenaar kwam veel meer naar het net en kreeg vat op het spel. Toen de "tien jaar oudere Sanders er niet in slaagde een van zijn drie matchpoints te benutten, ging het initiatief geheel naar de kant van Van Boeckel. Hij leidde in de derde set met 40 en won de beslissende set met 6—2. In het dubbelspel leed Louk Sanders een tweede, evenzeer verrassende nederlaag. Met partner Wouter Fok verloor hij in de eindstrijd van het on geplaatste duo Jean-Pierre van Bladel, notabene een b- speler, en Guido Hornman. Laatstgenoemden haalden op zeer correcte wijze en ver diend de titel binnen met de cijfers 61, 36, 63. Het team voor de Koning Gus- taafbeker zal bestaan uit Louk Sanders, Huub van Boeckel, Marc Albert, Frits Don en Martin Koek. Miami Beach Karin Moos werd in Miami Beach in het Orange Bowl-, jeugdtennistoernooi uitgescha keld. Zij verloor in de kwartfi nales met 62, 75 van de Amerikaanse Kathleen Hor- vath. In de halve finales van het meisjesdubbelspel verloor het Nederlandse duo Karin Moos- /Nannette Schutte met 61, 62 van de Koreaanse meisjes Jeong Soon Lee/Ji Jo Hyun. Huub van Boeckel in zijn partij tegen Louk Sanders die hem de indoortitel opleverde. Vier zeges Azmajparasjvili GRONINGEN Na vier Groningen uit zijn vier par- ronden gaat Zoerab Azmaj parasjvili aan de leiding van het toernooi om de Eu ropese schaaktitel voor juni oren. tijen de volle winst. Beste Ne derlander is Rudy Douven. Hij neemt de gedeelde zevende plaats in met 2 1/2 punt. Er wordt in Groningen gespeeld De 19-jarige Rus behaalde in volgens het Zwitserse systeem. Westduitse „wonderslee^ spionage niet waard DUSSELDORF door een automobiele^ cern in Rüsselsheim o/J wikkelde bobslee is derwerp van spionaP geweest. Vit „absolu\ J betrouwbare bron", zo. het Westduitse persbureau SID het fdf muleert, is aan het daj licht gekomen, dat „Wunderbob". zoals nieuwe ontwerp noemd wordt, twee gen door de Oostduitseide uitvoerig onderzocht isjerda De Westduitse bobslekor elite had in Lake Placing tijdens een pre-Olyri' pisch toernooi de nieuu bobslee getest. Op de I rugweg naar West-Duik Nc land met een Nederlanden s chartervliegtuig wer\i dc het gloednieuwe modi op Schiphol overgeladt in een Oostduits vlie, tuig. Per abuis of opze telijk, die vraag blij onbeantwoord. Feit i volgens SID, dat de slt twee dagen op een Ool duits vliegveld in et loods heeft gestaan alvt rens naar dc rechtmatig eigenaar te worden U ruggezonden. Overigens vielen de r sultaten met het nieuu model in Lake Placi ernstig tegen. De Wesi duitsers laten in midden of zij met c paraat aan de start i len verschijnen bij dt Winterspelen. Wel lietei zij doorschemeren dat t veel, wellicht te veel wijzigingen aangebrach moeten worden om dt snelheid op het vereistt peil te brengen. Vee, baat hebben de Oostduiü sers op het eerste ge*} J zicht dus niet bij d*ter „spionage" van een on volwaardig prototyp bobslee. '..f te Westr^ in he k/ t dit ap j! tart zul d T WOLFSBURG Judoschd Boersma uit Amersfoort, de eerste wedstrijd om de 1 ropese beker al van Wolfsbul met 61 had verloren, ld ook in Wolfsburg een nedej laag: 52. Alleen Numan i Van Ramshorst wonnen de Amersfoorters. ROME Italië versloeg Jcj goslavië met 10 in een kvf lificatiewedstrijd voor Olympisch-toernooi. Jovarl vic (Jsl.) werd van het vd gestuurd. |EL, WINTERTHUR Henr n u Stamsnijder werd derde in e^ Gc wielercross in Winterth hoi waar wereldkampioen Zweiffe (Zwits) won en Frischknec lits tweede werd. ig HAARLEM Ria Willem all (Njord) zwom in het 25 mete' ai; bad in Haarlem de 100 i schoolslag in 1.13.1, een adsp acli rantenrecord. Hetzelfde pre aar teerde zij met haar clubgen ten op de 4 x 100 m. wisselsl. öit: die in 4.29.7 werd afgelegd. *ht ABIDJAN Ajax won i tal Abidjan (Ivoorkust) het kers® toernooi door in de finale ov< ït i Hearts of Oak (Ghana) te zeg Bes vieren met 21 door treffe van Ling en Lerby. LOKEREN AZ'67 verlo< in Lokeren een vriendschaj pelijke wedstrijd tegen de clu TK. van die naam met 31. D Deen Larsen (2) en de Po< tav Lubanski scoorden voor d e v Belgen, Kist voor AZ. oor BRUSSEL Door een doe uit punt van Rensenbrink speeldfcn Anderlecht in Brussel gelij e u (11) tegen Austria Wiei e h voor welke ploeg Gasslic ij IS scoorde. ünl advertenties TIP VAK HET REISSUE* ^Mt;K 8|NlEÏÏ* rk „an 'I II RIMINI katoenen 3-persoons bungalowtent met ruim woonverblijf NU 372.- PARADISO royale 4-persoons bungalowtent met twee tegenover elkaar liggende slaapcablnes NU 636.- VI LETTE lichtgewicht 2-persoons bungalowtent van 100% katoen NU 300.- COMFORT LUXE katoenen gezins bungalowtent met dubbele slaaptent en speciale keuxenultbouw NU 672.- TOURISMO SUPER COMFORT grote gezinsbungalow tent met 7 grote vensters en 2 aparte slaaptenten NU 780.- DC PRIJSBEWUSTE WINKEL VOOR JE VRUE TUD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 12