1 ;nksporten/hobby oplossing vorige puzzel nr. 51 contactpuzzel i s mmmji fotografie as M. -M ojel ja .s jb postzegels LEIDSE COURANT ZATERDAG 22 DECEMBER 1979 bn gulden: 1 van Ovost, Hugo de Vriesstraat 45, 2313 RG Leiden. jHoogervorst-van Dam, van Brederodestraat 21, Langeraar. burfljzen worden binnen drie weken per cheque toegestuurd. Rondom de genummerde cirkeltjes dienen woorden van 4 letters van na volgende betekenis te worden ingevuld. Alle antwoorden lezen in de rich ting van de wijzers van de klok. De beginletter van het eerste antwoord komt in het eerste vakje van de bovenste rij. Het vakje voor de beginletter van elk van de overige ant woorden dient door combinatie met de letters van de omringende ant woorden te worden vastgesteld. Bij juiste oplossing ontstaan op de buitenrand - te beginnen met de letter in het vakje van het eerste antwoord - een waarheid. 1 herkauwend zoogdier; 17 bouwloods; 2 op deze plaats; 18 meubelstuk; 3 verschoten; 19 bepaald stuk gereeds 4 watergewas; 20 wijnsoort; 5 tijding; 21 poedelhond; 6 bonnenpen; 22 zonder hoofdhaar; 7 vogel; 23 opschik; 8 stad In Algerije; 24 groot rond zitkussen; 9 zonder energie; 25 boom; 10 wapen der Javanen; 26 vloeistof; 11 tak van sport; 27 klanknabootsing; 12 sterk oxyderend gas; 28 grondsoort; 13 dierenverblijf; 29 deel v.e. eetservies; 14 roofvogel; 30 dorsvloer; 15 Chinees vaartuig; 31 hand-vergrootglas. 16 toewijding; Oplossingen onder vermelding van Puzzel 51 dienen uiterlijk donderdagmiddag in bezit te zijn van: Eigen postcodenummer s.v.p. leesbaar vermelden. e week liet ik u het spel I dat als „beste" uit het nsa-Philip Morristoernooi [rschijn kwam en beloofde de tweede prijswinnaar te zien. (/iel toe aan de Zweedse propees kampioen en voudig winnaar van het imde toernooi (1977 en Andus Morath, die in de ronde van het toernooi P fi de Belgen Lapin en Ma- fans er in slaagde In het deprstaande spel een 3 SA fact binnen te loodsen een fraaie aanpak van de inkleur: (noord als gever en nie-' kwetsbaar ging het bie- H V 105 AV95 o AV7 *76 87643 m AB9 B 76 W o ÜH1° o 106 7 o B983 54 2 +A9 83 O 8432 o H 5 4 2 HVB10 Noord Oost Zuid West Morath Lapin Göthe mans 1 pas 1 O pas 1 SA pas 2 pas 2 SA pas 3 o pas 3 SA pas pas pas De 1 klaveren opening gaf 17 of meer punten aan, het 1 har- Tweede ten antwoord 8 punten of meer, 1 SA was natuurlijk, 2 schoppen indiceerde een 1-4- 4-4 of 0-4-4 (5)-5 (4) distributie en het 3 harten bod gaf exact 1-4-4-4 aan, met 8-9 punten. Menigeen zou nu voor 4 harten hebben gekozen, maar Morath speelde het spel waarschijnlijk liever zelf. De ruitenuitkomst werd door Morath met het aas genomen, waarna de klaveren werden aangevallen. Oost nam de tweede klaverslag en speelde ruiten 8 na hetgeen, volgens de toelichting op het inzendfor- muller, zou kunnen duiden op een hartenhonneur. Noord nam met de vrouw en vervolgde met hartenaas en een kleine harten. Toen Oost die met de heer moest nemen waren er geen problemen meer. Nu kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt waarom dit spel zo hoog door de jury werd ge waardeerd. Welnu, in de eerste plaats is de keuze van het eindcontract opmerkelijk (aan de andere tafel werd 4 harten gespeeld en gingen er, naast de twee zwarte azen, twee troefslagen verloren, hetgeen ons vermoedelijk allemaal zou zijn overkomen), maar het spe len van hartenaas en een klei ne harten na, stelt het 3 SA contract veilig als: A) West aan slag komt, B) hartenheer twee de zit en C) Oost aan slag komt en West hartenheer en schoppenaas heeft. Het combineren en uitbuiten van deze kansen leidden tot het toekennen van de tweede prijs. bespreking euw heeft de Uitgevers schappij Andriessen/Kee- de schaakwereld verblijd ien uitgave. De titel ervan „Het groot analyseboek" it is geschreven door Jan lan. Bij de inhoud van 24 meesterpartijen zou men ^Jen denken: „dat is geen y* leiden titel", maar als het boek op zijn merites ■ïouwt is het inderdaad root boek voor wat de es betreft zou ik het :s" willen noemen. De ^jen dateren van 1971- en zijn voor de helft in akbulletin opgenomen, analyses zijn nieuw dan. ipnieuw bewerkt en als u nkt dat het boek ruim 200 as telt, dan komt men op jemiddeld aantal analyse- la's van ruim acht per Verlicht met vele dia- men en „analysediagram- - die u een inzicht geven hetgeen bij een groot ter tijdens de partij en ia in zijn hoofd omgaat. U er een schat van kennis )doen! Een boek dat elke ter zich zou moeten aan- fen. Prijs 26.75. ig oplossingswedstrijd! de wedstrijd om het boek Hans Ree zijn in totaal 35 oplossingen binnenge- n. Bij loting viel het boek leel aan: J. van Wester- Klumperstraat 23 in Bath- De winnaar wel gefelici- en alle inzenders harte- ank voor hun deelname. .8$» SSSs ■■üWlf Hf diagram nr. 1 Voor wat de tweede oplossing swedstrijd aangaat, nog even geduld want de inzendtermijn was langer en hier gaat het om diegene die de meeste ver schillende matzetten inzendt. Ik kan al wel verklappen dat er een inzender is die liefst 45 verschillende matzetten in zond. Er is even rust op het schaak- front, en daarom is er ruimte voor wat aardige kleinigheden. Kort voor dat dr. Euwe in 1935 het wereldkampioenschap ver overde op dr. Aljechin speelde hij een partij tegen De Jong (Amsterdam 1934). Daaruit is de onderstaande snapshot: (Zie diagram nr. 1) Dr. Euwe (wit) moest hier spe len en dacht, een pion reeds vóór staande, de partij uit te maken met de volgende kom- binatie: 1. Pe5xf7, Tf8xf7 2. Lc4xf7t, De7xf7 3. Td1-d8t, Lg7-f8 4. Db3xf7 t. Kg8xf7 5. Td8xb8Misschien dacht hij toen even, met kwaliteit en diagram nr. 2 twee pionnen meer, dat De Jong wel zou opgeven, maar tot zijn schrik bleek zwart over een winnende ressource te be schikken: 5Ta7-d7! Die ver draaide onderste lijn! Door de matdreiging op d1 gaat het paard op b1 verloren! Er volg de nog: 6. g2-g4, Td7-d1t 7. Kg1-g2, Lf5xb1 8. c5-c6, Lb1- e4f 9. f2-f3, Td1-d2f (Na: 9... Ta1: wint 10. c7 de toren voor de c-pion). 10. Kg2-f1, Le4xc6 11. Ta1-c1, Lf8-d6! 12. Tb8-h8, Kf7-g7 13. Th8-d8, Lc6xa4f 14. Kf1-e1, Ld6-g3t! Deze leu ke zet versnelt de liquidatie. 15. Ke1xd2, Lg3-f4t. 16. Kd2- d3, Lf4xc1 17. Td8-a8, Lc1xb2 18. Ta8xa5, La4-e8 en wit gaf op. De Belgische studiekomponist Ignace Vandecasteele won in 1965 de gedeelde eerste/twee de prijs in het studietoernooi van de KNSB met de volgende studie: Wit: Kh5, Le5, Pd5, Pe4 - Zwart: Kf5, Lh7; pion: b7. Hoewel schijnbaar een van de witte officieren verloren gaat is de winst voor wit door nauw keurig spel als volgt te berei ken: 1. Lb2l, Lg6t Zwart mag geen van de paarden nemen omdat dan door een schaak op f6 de zwarte loper er aan gaat. 2. Kh6, Ke4: 3. Pf6t, Kf5 4. Kg7, b5 5. La3l, Kg5 6. Lc1t, Kf5 7. Ld2, Le8 8. Pe8:, Ke4 9. Pd6t, Kd3 10. La5, Kd4 11. Pb5t,... en wint. Nu moet u met de bovenstaan de studie eens de volgende vergelijken: Studie van J. V. Baslov en V. 5. Kovalenko. 5e prijs „64" 1969 (Zie diagram nr. 2) Wit: Kg5, Lb4, Pc7. Zwart: Ke5, Lh7; pion: e4. Wit begint en wint. De winst voor wit is hier ogen schijnlijk lastiger te verwezen lijken als in de studie van Van decasteele, maar berust in we- •zen op precies dezelfde ma noeuvre! 1. Lb4-c3|, Ke5-d6 2. Pc7-e8f. Kd6-e6 3. Pe8-f6, Lh7-f5 4. Pf6-h5!,... dreigt stukwinst door 5. Pg7|, zodat er voor zwart niets anders op zit dan terug te gaan met de loper. 4.... Lf5-h7 5. Kg5-h6, Lh7-g8 6. Kh6-g7, Lg8-f7 7. Ph5-f6,... en opnieuw kan de zwarte loper niet spelen. 7...,e4-e3 8. Lc3-e1, Ke6-e7 9. Le1-b4t, Ke7-e6 10. Lb4-c5, e3-e2 11. Lc5-b4,... en wint. Gezien de vier jaren oudere voorganger was deze studie met een 5e prijs rijkelijk be loond. Eenvoudig beginnen met een voudige middelen, dit is een eerste voorwaarde voor het maken van een goed fotogra fisch portret. Wie direct met al lerlei opstellingen van kunst licht gaat werken hetgeen zeker in deze donkere dagen verleidelijk is loopt gauw het risico dat het resultaat niet aan de inspanningen beant woordt. En bovendien: een echt goede lichtuitrusting is een dure zaak. Voor het maken van behoorlij ke portretten zijn dure midde len trouwens niet nodig. Met simpele, vaak voorhanden zijn de middelen komen we een heel eind. Op een plaats dicht bij het venster is daglicht door gaans een voldoende licht bron. Een rustige achtergrond en een wit vlak om de scha duwzijde van het gezicht op te lichten zijn voldoende om uw „studio" te voltooien. Uw ca mera op statief plaatsen en u kunt beginnen. Een rustige achtergrond kan worden gevormd door een egale wand zonder in het oog vallende zaken als schilderij tjes en andere wandversierin gen, een gordijn zonder druk patroon, eventueel een egale lap of achtergrondpapier of een projectiescherm dat achter het model wordt aangebracht. Het daglicht laten we door een aanwezige witte muur, een vel wit papier, een plaat piep schuim of opgeplakt alumini umfolie op de donkere zijde van het model reflecteren, waardoor een zg. diffuus licht ontstaat dat harde schaduwen oplicht. Werken met lampen is aan zienlijk moeilijker. Een flits slaat een gezicht gauw „dood", zeker als de flitser aan de camera bevestigd op het onderwerp gericht is. Een beter resultaat kan al worden bereikt als de flitser aan een verlengkabel verder van het onderwerp staat: flitser(s) en camera kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgesteld. Bij een niet te hoge, witte zol dering is ook kaatslicht moge lijk: de flitser wordt op het pla fond gericht en dit weerkaatst Een portret niet „te moeilijk" maken Vuurwerk op foto en film Het oudejaarsvuurwerk is uitstekend te vereeuwigen met de ca mera, en zowel op foto als op film. Daarbij valt een foto van een enkele vuurbal op foto of dia vaak magertjes uit. Het resultaat wordt pas boeiend als de lens van de camera open kan blijven staan (B). Bij een filmpje van 19 of 21 Din kunt u het best een diafragma 8 gebruiken. Zet uw camera op een statief, gericht op het punt in de hemel waar u het meeste vuurwerk verwacht, en stel de afstand in op oneindig. Tussen de verschillende vuurpijlen in kunt u de lens het beste afdekken met een kartonnetje om on gewenste lichtinvloeden buiten te houden. Filmers dienen zich niets aan te trekken van het signaal van de automatische belich ting: met een normale of snelle film is een goed resultaat niet moeilijk te bereiken, mits de camera maar stil gehouden wordt. Volg geen vuurpijlen vanaf de grond tot in de lucht, maar richt de camera op de lucht in de groothoekstand. verstrooid op het onderwerp. De juiste lichtmeting is een kwestie van ervaring. Alleen bij gebruik van een computerflit ser wordt ook deze manier van flitsen gemakkelijker. tret op het vermijden van te grote contrasten. Zeker bij het gebruik van kunstlicht zo wel flitslicht als lampen kan het gebeuren dat schaduwzij den, d.w.z. oogholten en de Let bij het maken van een por- donkere zijde van de neus, te sterk afsteken bij de lichte de len. Juist de voor het gezicht bepalende elementen als ogen en mond moeten voldoende belicht zijn. Veel andere elementen spelen mee om tot een goed portret te komen: compositie van het portret, expressie, make up, kleur, de plaats binnens- of buitenshuis, de vraag of we kiezen voor een kinderportret (zonder flits!), een huwelijks- of een glamourportret, etc. Zel den hebben we alles wat met portretfotografie te maken heeft zo helder uiteengezet ge zien als in het boek „Techniek van de portretfotografie" van de fransman René Bouillot. Met uitstekend fotomateriaal toont hij aan wat nodig is om een portret zo te maken dat het uitdrukt wat de fotograaf ervaart als hij zijn onderwerp ziet. Een kostelijk boek over een veel voldoening gevende bezigheid. In de serie tipsboekjes van El sevier Focus zijn enkele nieuwe deeltjes verschenen: 200 re- flextips over hoe men het beste gebruik maakt van zijn reflexcamera (alles over de ca mera, objectieven, flitsen, scherpstellen e.d.) en 200 ge luidsfilmtips over een snel in populariteit toenemende hobby. Voor de beginnende en gevorderde smalfilmer een be langrijke vraagbaak over alle zaken betreffende opname, montage, nasynchronisatie en projectie. In dezelfde serie voorts een boekje over kleur- vergroten vanaf dia's, een be zigheid die met de groeiende belangstelling voor het kleu- ren-dokawerk ook steeds meer binnen de mogelijkheden van de amateur komt, mede ook doordat meer materialen voor dit werk beschikbaar komen. N.a.v. René Bouillot, De tech niek van de portretfotografie: uitg. Elsevier Focus, prijs 42,50.- Voogel en Keyzer, 200 refelex- tips; Jan Kleyn, 200 geluids filmtips; Günther Spitzing, Kleurvergroten vanaf dia's; uitg. Elsevier Focus; prijs per deel 10,90.- 'io S# 'er per schaduw van het WK- iooi in Utrecht werden in >er in andere delen van land de Nederlandse lioenschappen voor junio- piranten en pupillen ge in. De drie titels werden rerd door Jos Stokkel, meer, 19), Hendrik van ee (Leeuwarden, 12) en Nitsch (Brunssum, 12). indstanden luiden: junio- De Lier): 1. Stokkel 9, 2. d Harmsma 13, 3. Hans in 12, 4. Hein Meijer 11, érard Jansen 9, 6. Hans elder 8, 7. Jacob Okken John Poulisse 6, 9. Wim imer 5, 10. Alfred Elgers- i; aspiranten (Vlissingen): endrik van de Zee 15, 2. ny de Leeuw 13, 3. Erik sman 11, 4. Alex Mathij- '1, 5. Rens Koene 8, 6. Korsten 8, 7. Johan Kra- ink 8, 8. Wieger Wesse- 9. Erwin Hamers 6, 10. Bakker 2; pupillen (Lun- M 1- Paul Nitsch 7, 2. Mar- raRaubo 6, 3. Fedde Kooi 6, NK junioren HARMSMA ik I 1 B O B MEIJER 4. Mare Coengracht 5, 5. René Geelhoed 3 en 6. Kees Koene 3 punten. Vooral bij de junioren viel weer te genieten van fraai spel. Jos Stokkel toonde zich overtui gend de sterkste van het ge zelschap. Zie maar eens hoe hij van de stand van het eerste diagram uit de toch ook niet zwakke Hein Meijer aan de kant zet. m Kill! JU Uk lü. n iO s M 1 1L H H 1! 8 I ifcs Hf 8 Ut 8 1 1 S 8 ELGERSMA Meijers laatste zet was 41.41- 36. Duidelijk is al te zien dat Stokkel in deze stand voordeel heeft: hij heeft meer tempi. 41. ...21-27 42. 32x21 26x17 43. 36-31 13-18 44. 31-27 18-23 45. 37-32 (moet wel: 38-32 17- 21 27x16 23-29 en zwart wint) 1-6 46. 45-40 3-8 47. 40-34 5- 10 48. 34-30 10-14 49. 30-25 6-11 50. 27-22 8-13 en wit rest niets dan de overgave. Stokkel bofte dat concurrent Harmsma zich liet verrassen door Okken. Harmsma won onder meer van Alfred Elgers- ma, wiens laatste zet 47-41 (zie diagram vanwege de combina tie is gespeeld. Tjeerd Harm sma aanvaardt de uitdaging. 26. 21-27 27. 36-31 27x47 28. 38-32 47x20 29. 25x5 28- 33 30. 39x28 22x33 31. 37-31 33-38 32. 31-27 (op 32-27 15- 20 43x32 18-22 27x18 12x23 5x28 17-21 26x17 11x33 en zwart wint) 32. 38-42 (en zo kan het ook) 33. 48x37 18-22 34. 27x18 12x23 35. 5x28 17- 21 36. 26x17 11x33 en het is duidelijk dat Harmsma de par tij won. In plaats van 32. 31-27 kan ook 32-28, dan komen er 13- 19 twee varianten: 1. 43x32 18-23 28x19 4-10 5x3 18-23 19x28 12-18 3x21 16x36 met onduidelijke kansen voor zwart, 2. 5x23 18x29 34x23 9- 13 43x32 13-18 23-19 4-10 en ook hier zijn de kansen aan zwart (18-221). Het postzegelemissieprogram ma voor 1980 vermeldt als eer ste datum van uitgifte 4 maart. Dan verschijnt een serie be staande uit drie zegels, gewijd aan niet meer in leven zijnde Nederlandse politici. Het zal hier dan gaan om Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman op een postzegel van 45 ct, vervol gens mr. P.J. Troelstra (50 ct.) en mr. P.J. Oud (60 ct.). Voor 15 april heeft men een serie van vier Zomerpostzegels in petto. Deze serie krijgt de onderwerpen toerisme en re creatie en de zegels zullen een waarde hebben van 45 20 ct., 50 20 ct., 60 25 ct. en 80 35 ct. Kort daarna, en wel op 25 april, komt er een serie bestaande uit twee zegels. Deze serie zal in het teken staan van bezet ting en bevrijding. Eindelijk is daar dan een Anne Frankzegel die een waarde zal hebben van 60 ct. Met een zegel van 45 ct. zal aandacht gegeven Negen emissies in 1980 worden aan de voedseldrop- ping op 29 april 1945. Op 1 mei komen de filatelisten zelf aan bod met een „echte" filateliezegel. Deze zegel zal een waarde hebben van 50 ct. en verschijnt ter gelegenheid van de 3e NVPH-show en de 6e Internationale Filatelistische Tentoonstelling voor Jonge Fi latelisten „Jupostex 1980". Twee postzegels die de aan dacht vestigen op internationa le sportevenementen zullen op 3 juni verschijnen. Het gaat hier om sportevenementen die in 1980 in xons land zullen plaatsvinden, zo zal een zegel van 60 25 ct. gewijd zijn aan de Olympische Spelen voor ge handicapten „Paralympics", waar ook de toeslag voor be stemd is. De tweede zegel heeft een waarde van 50 ct. en wordt uitgegeven ter gele genheid van de Bridge Olym piade 1980. Verkeer en vervoer krijgt de aandacht met een serie van drie zegels die voor 26 augus tus op het programma staat. Deze zegels krijgen een waar de van 50 ct., 60 ct. en 80 ct. De Europa-CEPT-zegels heb ben voor 1980 als onderwerp vooraanstaande persoonlijkhe den. Ons land koos voor H.M. Koningin Wilhelmina die te zien zal zijn op een zegel van 60 ct. Een zegel van 80 ct. zal gewijd zijn aan Winston Churchill. Deze Europa-zegels kunt u op 23 september verwachten. Voor een nog nader te bepalen datum in oktober staat een ze gel van 50 ct. op het program ma. Deze zegel zal worden uit gegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vrije Uni versiteit van Amsterdam. Het 1980-programma wordt afge sloten met een serie van vier Kinderpostzegels met toeslag die op 11 november in de ver koop zullen komen. De al eerder aangekondigde nieuwe luchtpostzegel voor bij zondere vluchten staat ook voor 1980 op het programma. Vanzelfsprekend zullen wij te zijner tijd nader op deze nieu we uitgiften terugkomen met een uitvoeriger omschrijving. Ter gelegenheid van de in 1980 te Lake Placid in de Ver enigde Staten te houden Olym pische Winterspelen geeft de PTT van het Vorstendom Liechtenstein een serie van drie bijzondere zegels uit. Deze zegels komen op 6 december a.s. in de verkoop, gelijk met de uit drie zegels bestaande „Kerstserie 1979".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9