schema grof vuilophaal* dienst seizoen 1980 1 20 Noteer ophaaldagen en wijknummers. 8 10 16 18 21 23 28 9 11 13 15 14 17 19 25 27 24 32 33 30 31 Bewaar deze nieuwe grofvuii-kalender Hieronder vindt U het échema voor de grofvuilophaaldienst in 1980. U kunt, net zoals in vorige jaren, opzoeken wanneer Uw straat met het inzamelen van grofvuil aan de beurt is. De wijkindeling verschilt nauwelijks van die van vorig jaar. Alleen in Zuid- West (Schubertlaan, Beethovenlaan, Brahmslaan) is een iets andere verde ling tussen de wijken 8 en 12 gemaakt. Dit schema is ook opgenomen in de "Wegwijzer voor Leiden", de ge- meentegids, die binnenkort huis-aan-huis wordt verspreid. U ontvangt geen losse overdruk van deze advertentie meer in de brievenbus, zoals in voor gaande jaren. Elke week wordt in de vrijdagse gemeentelijke advertentie vermeld, welke wijknummers in de daaropvolgende week aan de beurt zijn. Wilt U hieraan denken? De grofvuilophaaldienst is UITSLUITEND bestemd voor grofvuil van be woners, DUS NIET VOOR BEDRIJFSVUIl. Zet u alstublieft het grofvuil pas buiten op de ophaaldag zelf en niet op de avond ervoor. Verpakt u het grofvuil goed; wij verzoeken u om kranten, kleden, los hout e.d. alleen gebundeld klaar te zetten, ongebundeld wordt niet mee genomen. Ten hoogste twee tilbare zakken puin worden meegenomen, maar grote re hoeveelheden dient u zelf naar een stortplaats af te voeren. Help ons Leiden schoonhouden. Direktie en medewerkers Reinigingsdienst Tips voor u Bewaar deze publikatie. Zoek eerst uw straatnaam op Noteer het ervoor geplaatste wijknummer Noteer dan alle ophaaldagen voor uw wijk Aan de hand van uw wijknummer kunt u bovendien elke vrijdag in de gemeentelijke advertentie lezen of uw wijk de volgende week aan de beurt is. Vragen over de grofvuilophaal kunt u richten aan de Reinigingsdienst, Noorderstraat 8, tel.: 146741 (geopend van 8.30-12.00 uur en 14.00- 17.00 uur). 3 Wijk 1. Herensingel (van Medusastraat tot Lage Rijndijk), Hambroeklaan, Kooilaan, Celebesstraat, Decimastraat, Sieboldstraat, Floresstraat, Bloemstraat, Formosastraat, Borneostraat, Driftstraat, Lombokstraat, Javastraat, Medusastraat, Parkstraat, Kooipark, Atjehstraat (van Kooi laan tot Sumatrastraat), Ambonstraat, Madoerastraat. Wijk 3. Lage Rijndijk, Voorstraat, Sumatrastraat, Atjehstraat (van Sumatrastraat tot Soembastraat), Soembastraat, Balistraat, Timorstraat, Ringkade, Bo- nairestraat, Arubastraat, Surinamestraat, Antillenstraat, Curagaostraat, St. Maartenstraat, St. Eustatiusstraat, Sabastraat, Bankastraat, Biliton- straat, Kooihof, Corantijnstraat, Paramaribostraat en -hof. OPHAALDAGEN 7-1 16- 6 4-2 1- 9 3 - 3 29 - 9 31-3 27-10 12 - 5 24-11 Wijk 2. 'Jacq. Urlusplantsoen, A. Noordewierlaan, C. Schuytlaan, Diepenbrocklaan, Joh. Verhulststraat, Richard Holstraat, Obrecht- straat. Churchilllaan, Willem Pijperstraat, Peter van Anroóystraat, Joh. Wagenaarlaan, Valeriusstraat, Van Blankenburgstraat, Julius Röntgenstraat, Mozartstraat, Bernard Sweersstraat, Sweelincklaan, Eduard van Beinumstraat, Brücknerstraat, Debussystraat, Ravelstraat, Chopinstraat, Moesorgskistraat, Ceasar Franckstraat, Verdistraat. Wijk 8. Schubertlaan,(van Brahmslaan tot Kennedylaan) Mahlerstraat, Handel- straat, Beethovenlaan, (van Verdistraat tot Kennedylaan) Vivaldistraat, Bachstraat,(van Verdistraat tot Kennedylaan) Corellistraat, Toscaninilaan, Berliozpad, Rossinistraat, Lisztpad, Mendelssohnkade, Wagnerplein, Brahmslaan,(van Verdistraat tot Kennedylaan) Tsjaikowskikade, Sibelius- straat, Bartokstraat, Bizetpad. OPHAALDAGEN 7-1 6-2 5-3 2-4 14-5 18- 6 3- 9 1-10 29-10 26-11 Wijk 5. W. de Zwijgerlaan, Abr. Crijnssenstraat, Van Riebeeckhof, J.P. Coenhof, Pieter Bothstraat, Stuyvesanthof, Alb. Agnesstraat, Ch. de Bourbonhof, Jul. van Stolberghof, Anna van Burenhof, Marnixstraat (van W. de Zwijger- laan tot Volkstuinen), Zwarte Pad. Wijk 7. Herensingel (van Medusastraat tot Julianastraat), Julianastraat, Juliana- kade, Sophiastraat, Anna Paulownastraat, Alexanderstraat, Prinsenstraat, Oranjestraat, Lusthoflaan, Dillenburgerstraat, Nassaustraat, Mecklenburgerstraat, Os- en Paardelaan, Bernhardkade, Marijkestraat, Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat. OPHAALDAGEN 10-1 7-2 6-3 3-4 13-5 19- 6 4- 9 2-10 30-10 27-11 Wijk 4. Haagweg, Rijndijk, Dijkhoflaan, Valkenburgseweg, Da Costastraat, Klikspaanweg, De Genestetstraat, Nic. Beetsstraat, Potgieterlaan, Tollensstraat, Schimmelstraat, Oltmansstraat, Hasebroekstraat, Borger- straat, van Lennepstraat, ten Katestraat, Toussaintkade, Staringkade. ter Haarkade. Wijk 6. Kneppelhoutstraat, Multatulistraat, Fred, van Eedenlaan, Lod. van Deysselstraat, A. Verweystraat, Jacq. Perkstraat, H. Gorterstraat, L. Couperusstraat, Hoflaan, Willem Klooslaan, Boshof, Duinhof, Meerhof, Akkerhof, Weidehof, Telderskade, Mulderstraat, Gerrit Kasteinstraat, Segaarstraat, van Diemeistraat, Rooseveltstraat, Boshuizerkade, Boshuizerlaan. OPHAALDAGEN 11-1 16-5 31-10 8 - 2 20-6 28-11 7-3 5-9 1-4 30-9 Wijk 9. Maresingel (van Julianastraat tot Zwarte Pad), Pr. Frederikstraat, Koningstraat, Bronkhorststraat, Willemstraat, Pr. Hendrikstraat en plein, Mauritsstraat, L. de Colignystraat, Waldeck Pyrmontstraat, Marnix straat (van Maresingel tot W. de Zwijgerlaan), Amaliastraat, J.W. Friso- straat, van Hogendorpstraat, van Limburg Stirumstraat, van der Duin straat, Falckstraat, Anna van Saksenstraat, Kemperstraat, Molenstraat. Wijk 11. Maresingel (van Zwarte Pad tot Haarlemmertrekvaart), Pasteurstraat, Hansen- en Korte Hansenstraat, Leeuwenhoekstraat, Groenoordstraat en plein, Mussenbroekstraat, Lucas van Leydenstraat, Bakker Korffstraat, Jan Lievenstraat, Fr. van Mierisstraat, Gabr. Metzustraat, Broekweg, Stadspolderweg, Haarlemmerweg, Raampoort, Raamstraat, Maredijk, Piet Heinstraat, Vendelstraat, Poelgeesterstraat, Schutterstraat, Maredijkhofje, Vaartkade, Aloëlaan, Rijnsburgersingel, Marislaan. OPHAALDAGEN 14-1 11-2 10-3 14-4 19-5 23- 6 8- 9 6-10 3-11 1-12 12 Wijk 10 5 Meilaan en plein, Bevrijdingsplein, G. van der Veenstraat, Titus Brands- malaan, Montgomerystraat, Joh. Poststraat, Walraven van Halstraat, Wiardi Beckmanstraat, van der Helmstraat, Arent Brunsstraat, Lieven de Keystraat, Zocherstraat, Van Banchemhof, de Bazelstraat, Jac. Roman- straat, Jan Keldermansstraat, Vingboonshof, Jacob van Campenlaan, Voorschoterweg, Stalpaerthof, van 's-Gravensandestraat, Berlagestraat, Bachstraat (v.a. Kennedylaan tot Apollolaan), Kennedylaan, Max Reger- laan, Joseph Haydnlaan, Apollolaan, Smetanastraat, Paqaninilaan, Scarlattistraat, Grieqstraat, Donizettilaan. Wijk 12. Veilingkade, Lammenschansweg (van Veilingkade tot Lammenschansplein), Lammenschansplein, Zoeterwoudseweg, Meloenstraat,Appelstraat, To- matenstraat, Druivenstraat, Kersenstraat, Corbuloweg, Planteynstraat, Ka naalweg (van Lammebrug tot spoorlijn), Vlietweg, Vrouwenweg, Crone- stein (woonschepen), Schubertlaan (vanaf Kennedylaan tot Apollolaan), Brahrqslaan Beethovenlaan (beide vanaf de Kennedylaan tot Apollolaan). OPHAALDAGEN 16-1 21- 5 5-11 13-2 25- 6 3-12 12-3 10- 9 16-4 8-10 Wijk 13. Rijnsburgerweg, Terweepark, Boerhaavelaan, Flanorpad, Mariënpoel- straat, Kagerstraat, Zweilandlaan, van Swietenstraat, Faljerilstraat, Hout laan, A. Duycklaan, van Beuningenlaan, van Slingelandtlaan, J. de Witt- straat, J. van Oldenbarneveldstraat, Fagelstraat, Ledenberchstraat, Hogerbeetsstraat, Warmonderweg, Nachtegaallaan, Mezenstraat, Vinkenstraat, Lijsterstraat, Roodborststraat, Merelstraat, Wassenaarse- weg. Leeuwerikstraat, Blauwe Vogelweg. Wijk 15. Stationsweg, Paviljoenshof, Stationsplein, Morssingel, Pesthuislaan, Piet Paaltjenspad, Morsweg (van Morspoorttot Lage Morsweg), Paul Krügerstraat, Pres. Steynstraat, Transvaalkadeen hof, Joubertstraat, Wolmaranstraat, v.d. Tasstraat, Lopsenstraat, Rijnzichtstraat, de Wettstraat, Reitzstraat, de la Reystraat, Pretoriusstraat, Bloemfontein- straat, Cronjéstraat. OPHAALDAGEN 17-1 14-2 13-3 16-4 22-5 26- 6 11- 9 9-10 6-11 4-12 Wijk 14. Herenstraat, Pr. Wilhelminastraat, Bloemistenlaan, Leliestraat, Pioen straat, Pioenhof, Lindestraat, Resedastraat, P. de la Courtstraat, Konin- ginnelaan. Acacialaan, Tulpenstraat, Zoeterwoudsesingel (van Heren straattot Lammenschansweg), Narcissenstraat. Wijk 16. Schelpenkade, Andries Schotkade, Leuvenstraat, Gerrit van der Laan straat, Leeuwkenstraat, Valdezstraat, Stadhouderslaan, Magdalena Moonsstraat, 3 Octoberstraat, Duivenbodestraat, Staalwijkstraat, Buitenruststraat, Kastanjekade, Meidoornstraat, Hyacinthenstraat, Seringenstraat, I Dahliastraat, Anjelierstraat. OPHAALDAGEN 18-1 15-2 14-3 18-4 23-5 27- 6 12- 9 10-10 7-11 5-12 Wijk 17. Hoge Morsweg, Morsweg (van Lage Morsweg tot Hoge Morsweg), Morslaan, dr. Lelylaan, Granaathof, Diamantlaan, Onyxhof, Amethisthof, Smaragdlaan, Robijnstraat, Parelstraat, Topaaslaan, Aquamarijnstraat, Bothastraat, H. Costerstraat, Morskade, Rhijnhofweg, Agaathlaan, Saffierstraat, Turkooislaan, Berylstraat, Carneoolstraat, Barnsteenpad, Kristalstraat, Toermalijnstraat, Opaalstraat, Koraalstraat. Wijk 19. Lage Morsweg, P.C. Hooftlaan, Vondellaan, van Baerlestraat, Jacob Catslaan, Gerard Brandstraat, Coornhertstraat, C. Huygenslaan, Brederostraat, Spieghelstraat, R. Visscherstraat, Tesselschadestraat, Leeghwaterstraat, St. Buysinghstraat, Calandstraat, Leemanstraat, Conradstraat, Dijkstraat, Stuwstraat, Sluisstraat, Duikerstraat, Damlaan, Haagsestraatweg, Muiderkring, Cruquiuslaan, Jan Luykenlaan. OPHAALDAGEN 21-1 18- 8 18-2 15- 9 17-3 13-10 21-4 10-11 2-6 8-12 Wijk 18. Lammenschansweg (beide zijden van Zoeterwoudsesingel tot Station), Kamerlingh Onnesplein, de Sitterlaan, v.d. Waalstraat, Buys Ballotstraat, Hugo de Vriesstraat, Kapteynstraat, v.d. Waalsplein, van Bemmelen- straat, Lorentzkade, Zeemanlaan, van 't Hoffstraat, Bakhuis Roozeboom- straat. Wijk 22. M. Treublaan, Stieltjensstraat, Franchimontlaan, v.d. Hoevenstraat, Kanaalweg (van v. Vollenhovenplein tot spoorlijn), v.d. Sande Bakhuy- zenlaan, Beyerincklaan, Temminckstraat, Suringarstraat, Burggravenlaan, Asserstraat, Scholtenstraat, Moddermanstraat, Oppenheimstraat, Snouck Hurgronjestraat, Huizingastraat, Uhlenbeckkade, Colenbrander- straat, Duyvendakstraat, Meijerskade, van Vollenhovenplein en -kade. OPHAALDAGEN 4- 6 20- 8 17- 9 15-10 12-11 10-12 Wijk 21. Havenplein, Haarlemmerstraat (van Haven tot Mare), Donkersteeg, Kuipersteeg, Dullebakkersteeg, Hooglandsekerksteeg, Pelikaanstraat, Koestraat, Lege Werfstraat, Bouwelouwensteeg, Duizenddraadsteeg, van der Werfstraat, Meermanshof, Druckerstraat, Maredorpsedwarsstraj Grevenstraat, Voldersgracht, Noord- en Zuid Rundersteeg, Janvossen- steeg, Koddesteeg, Clafensteeg.Oude Singel (van Houtmarkt tot Mare Oude Vest (van Havenplein tot Mare), Lange Zandstraat, Volmolengracl Oostdwarsgracht, Koolstraat, Emmastraat, Baatstraat, Schagensteeg, Oude Herengracht, Ververstraat, Zijlstraat, Oost- en Westhavenstraat Dwarshavenstraat, Verversplein, Haven. Wijk 23. Haarlemmerstraat (van Turfmarkt tot Mare), Stille Rijn, Apothekersdijk, Schapensteeg, Goegerritsteeg, Prinssessekade, Turfmarkt, Steenstraat Beestenmarkt, Nwe. Beestenmarkt, Kort Galgewater, Morsstraat, Smic steeg, Narmstraat, Kruisstraat, 1e en 2e Binnenvestgracht, St. Aagtenstraat, Lammermarkt, Marktsteeg, Lange Scheistraat, Nieuwe Mare, Oude Singel (van Mare tot Turfmarktbrug), Fokkestraat, Oude Vest (van Turfmarkt tot Mare), Lange Mare, Vrouwenkerkhof, Vrouwer kerkkoorsteeg, Dolhuissteeg, Sionshof, St. Ursulasteeg, Caeciliastraat, Lange en Korte Lijsbethsteeg, Korte en Lange Agnietenstraat, Spijkertxx steeg, Vestwal, 3e Binnenvestgracht, Reineveststeeg, Langegracht, Vree hof. Houtmarkt, Noorderstraat, Hendrikstraat, Korte Mare. OPHAALDAGEN 24-1 21-2 20-3 24-4 5- 6 21 t 8 18- 9 16-10 13-11 11-12 26 Wijk 20. Kanaalweg (van Hoge Rijndijk tot van Vollenhovenplein), Rijndijkstrgat, Kanaalstraat, Dozystraat, de Goejestraat, Cosijnstraat, Hartmanstraat, Roomburgerlaan, Hoge Rijndijk (van Utr. brug tot Wilhelminabrug), Utr; Jaagpad (van Utr. brug tot Wilhelminabrug), Catharinastraat, Rijnstroomstraat. Wijk 26. Hoge Rijndijk en Utr. Jaagpad (beide van Wilhelminabrug tot Rhijn- vreugd), Rhijnvreugd, Bruggestraat, Besjeslaan, Park'Die Leythe', Roomburgerweg, Aarstraat, Meerburgerkade en straat, Gouwestraat, Amstelstraat, Leedestraat, Wierickestraat, IJsselkade, Kasteelhof, Vliststraat, Zaanstraat, Maasstraat, Merwedestraat, Drechtstraat, Lingestraat, Spaarnestraat, Lekstraat, Castellumweg, Krefeldlaan, Oxfordlaan, Oudplein, Sam v. Houtenplein, Schaepmanplein, Troelstra- plein, Laan der Verenigde Naties. OPHAALDAGEN 25-1 22-2 21-3 25-4 6-6 22- 8 19- 9 17-10 14-11 12-12 Wijk 25. Y Havenkade, Kalvermarkt, Kijfgracht, Minnebroersgracht, Zuidsingel, t€ Herengracht, Korte en Lange Langestraat, Nwe Waardstraat, Oosterkfl1 straat, Waardkerkplein en steeg, Waardgracht, Oranjegracht, Kaarse-J1 makerstraat, Looyerstraat, Weverstraat, Vestestraat, Groenestegen, Uitë stegracht. Kerksteeg, Zijlsingel, Rijnkade, Oosterdwarsstraat, Munnika< straat, van Galenstraat, Waardstraat, Hermanstraat, Trompstraat, De'c Ruyterstraat, Evertsenstraat, Heemskerkstraat, Oosterstraat, van SpeyP' straat, Kortenaerstraat, Tasmanstraat, Overrijn. Wijk 27. Breestraat, Gangetje, Botermarkt, Vismarkt, Stadhuisplein, Koornbruc^, steeg, Dwarskoornbrugsteeg, Maarsmansteeg, Mandemakersteeg, Vrouwensteeg, Boommarkt, Aalmarkt, Nieuwe Rijn, den Burcht, Burtp d steeg, Nieuwstraat, Hartestecg, Beschuitsteeg, Moriaansteeg, HooglaiP3^ sekerkgracht, Koppenhinksteeg, Hooglandsekerkkoorsteeg, Middelwe Oude Rijn, Hoogstraat, Kaasmarkt, Hooigracht, St. Pancrassteeg, ir. Dr senstraat. Middelstegracht, Kabeljauwsteeg OPHAALDAGEN 9- 6 25- 8 28-1 25-2 24-3 6-5 17-11 15-12 22- 9 20-10 ijkt Wijk 24. Zoeterwoudsesingel (van Lammenschansweg tot Hoge Rijndijk), v.d. Brandelerkade, Durieuxstraat, T. Siegenbeekstraat, Roodenburgerstraat" t de Mey van Streefkerkstraat, Cobetstraat, de Ridderstraat, Thorbecke- straat, Wasstraat, de Laat de Kanterstraat, Cronesteinkade, P.J. Blok- straat, Fruinlaan, de Gijselaarstraat, Kernstraat, Verdamstraat. Wijk 28. Korevaarstraat, Plantsoen, 4e Binnenvestgracht, Rijnstraat, Kraaier- straat, 2e en 3e Haverstraat, le, 2e en 3e Gortestraat, Geregracht, Levendaal, Oranjeboomstraat, Cathrijnenstraat, Barbarasteeg, St. Jorissteeg, Koenesteeg, Nwe. Brugsteeg, Wielmakersteeg, Hogewoerd, Watersteeg, Plantage, Utr. Veer, Veerstraat, Pakhuisstraat Wijk 32 Merenwijk gedeeltelijk fVe de Rodes, de Horsten, de Werven, de Wallen, de Rozen, Merendonctyds Zijldonck. OPHAALDAGEN 30-1 27 - 8 27 - 2 24 - 9 26-3 22-10 7-5 19-11 11-6 17-12 Wijk 33 Merenwijk gedeeltelijk de Bloemen, de Zichten, de Molens, dé Banken, de Tuinen, de Bessei de Wieren, de Zegges, de Heides, de Velden, de Vlinders, de Hoeken, Duinen, de Dalen, de Zijdes, de Plaatsen, de Oorden, de Grassen. OPHAALDAGEN Z5- 9 31-1 8-5 23-10 28 - 2 12-6 20-11 27-3 28-8 18-12 Wijk 30. Galgewater, Noordeinde en plein, Rembrandtstraat, Oude Varkenmarkt, Sliksteeg, Groenhazengracht, Rijn- en Schiekade, Witte Singel, Groenhovenstraat, Witte Rozenstraat, Justus Carelhuis, Jan van Goyenkade, Gerrit Doustraat, Vreewijkstraat, Hugo de Grootstraat, Bilderdijkstraat. Wijk 31. Kort Rapenburg, Rapenburg, Doelensteeg, Doelengracht, Nonnensteejiikt Kolfmakerssteeg, Zegersteeg, 5e Binnenvestgracht, Sterrenwacht, Kais nt. straat, Bakkersteeg, Molensteeg, Boisotkade, Kampersteeg, Conciëntii11"" straat, Vliet, Douzastraat, St. Jacobshof, St. Jacobsgracht, Jan van Hoi kade, Hoefstraat, Raamsteeg, Garenmarkt, Steenschuur, Nieuwsteeg, Herensteeg, Salomonsteeg, Kloksteeg, Scheepmakersteeg, Houtstraat Gerecht, Lokhorststraat, Zonneveldstraat, Pieterskerkkoorsteeg, Dief- steeg, Berkendaelstraat, Pieterskerkgracht en straat, Pieterskerkhof, Papengracht, Lanqebruq, Ketelboetersteeq, Wolsteeq. Schoolsteeg. OPHAALDAGEN 1-2 29-2 28-3 9-5 13-6 29- 8 26- 9 24-10 21-11 19-12 ker Idt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 20