Skliarov profiteert van erzuim tegenstander IOC weert Iran van Spelen Sprinters vinden het te koud in Noorwegen lijlerkamp voor wereldtitel dammen dames Theo Gorter al uit indoorstrijd Lotto en toto Marathon in Amsterdam voor Nisten KNVB gaat weer af op waarnemer Tips voor Nootdorp 31N (PORT LEIDSE COURANT VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 PAGINA 15 eeft or lijkf en giem |1 mea hadf onvd 'owe me wijz kst ti male ienefl jaar latèr herhaalde ;ek Jevgenie Skliarov uit de ivjet-Unie is gisteren in Sneek we- Ijldkampioen dammen geworden bij 1 jongens junioren. In de elfde en jatste ronde won Skliarov van de laatste geëindigde Scharzman, "1 zijn naaste concurrent, Ana- i Weltman, een punt tekort kwam or remise te spelen tegen de Ne- irlandse kampioen Jos Stokkel. takkel en Harmsma (winst op de fejech Sysel) kwamen beiden op veer- bn, maar door toepassing van het Son- fenborn-Berger systeem eindigde prmsma als vierde en Stokkel als vijf- je overwinning van Skliarov, die ook in 1976 wereldkampioen werd, kwam op verrassende wijze tot stand. De goed partij gevende Scharzman kwam echter in tijdnood en vergat met het controle vlaggetje op vallen zijn klok in te druk ken. De negentienjarige Rus was zo alert om met het afgeven van zijn zet te wachten. Toen kort daarop Scharzmans vlaggetje viel, won Skliarov door tijdso verschrijding. Met een sterke aanval in het centrum leek Anatoli Weltman in het midden spel van zijn partij tegen de Nederland se jeugdkampioen Jos Stokkel uitste kende winstkansen te hebben. Stokkel slaagde er in de positie van zijn tegen stander te omsingelen en dwong Welt man zelfs een schijf te offeren. Met een stuk minder wist Weiman na zes uur spelen remise te verwezenlijken. De uitslagen zijn: Skliarov-Scharzman 2-0, Stokkel-Weltman 1-1, Sysel-harmsma 0-2, Salo- me-Ribeiro 2-0, Fiol-Verschueren 2-0, Wirny- Lemmens 2-0. De eindstand is: 1. en wereldkampioen Jevgeni Skliarov (Sow) 18 punten, 2. Anatoli Weltman (Can) 17, 3. Wirnan Wirny (Sow) 16, 4. Tjeerd Harmsma (Ned) 14, 5. Jos Stokkel (Ned) 14, 6. Christian fiol (Fra) 13, 7. Gil Salome (Fra) 10, 8. Jiry Sysel (Tsj) 9, 9. Danny Verschueren (Bel) 6, 10. Bernard Lemmens (Bel) 6, 11. Marco Anto nio Ribeiro (Bra) 5, 12. Genadi Scharzman (Isr) Herkamp Bij de dames zal in maart of april 1980 in de Sowjet-Unie een herkamp (zes partijen) plaats hebben, aange zien de twee Russinnen Ljoedmilla Sotsjnenko en Jelena Altsjoel in de finalegroep met ieder zestien punten op de eerste plaats eindigden. Altsjoel verspeelde haar voorsprong van een punt op haar landgenote door remise overeen te komen met Petra Polman, terwijl Sotsjnenko won van Lenie Geu 'ts. De uitslagen van de finalegroep zijn: Altsjoel- Polman 1-1, Sotsjnenko-Geurts 2-0. Vijfde tot en met achtste plaats: Graas-Michai- lowskaja 1-1, Bonnefoy-Hupez 2-0. Eindstand: 1. Jelena Altsjoel (Sow) en Ljoedmil la Sotsjnenko (Sow) 16 punten, 3. Petra Polman (Ned) 15, 4. Lenie Geurts (Ned) 11, 5. Jelena Mi- chailowskaja (Sow) 15, 6. Barbara Graas (Ned) 12, 7. Yvonne Bonnefoy (Fra) 8, 8. Yvonne Hu- pez (Bel) 2, 9. Jolanda Syslova (Tsj). nine" wJGouden ïordenloper ril eerste zwarte tmerikaan morden ieP°kr»et .wintergoud"1 HÏVan onze correspondent C Dick Toet) ,AKE PLACID Willie 'avenport, een nu 36-jari- s Amerikaanse neger, on tijdens de Olym- lische Spelen van 1968 ;oud voor de V.S. op de ,10 meter horden. Acht ing [jaar later voegde hij daar ïun jnog eens een bronzen plak opgaan toe. Weer vier jaar la- t isjter wil Davenport daar t tojnog een medaille, bij een gouden, aan (toevoegen. \vDe entourage voor Daven- rhanports vijfde Olympische vanSpelen zal echter geheel an- nt, jders zijn. Hij is namelijk Ie ofj van plan zich tijdens de Dst li Olympische Winterspelen op d(in Lake Placid als een raket e venaar beneden te laten sui- izen in een viermans bob- in felee. Davenport is als derde de "duwer", opgeno- politmen in een van de beste Amerikaanse bobsleeteams van dit moment. Verwacht wordt dat het team onder leiding van de beste Ameri kaanse stuurman, Bob Hic- key, zich zal kwalificeren als een van de twee deelne mende vierman-teams. Da venport wordt dan in ieder geval de eerste Amerikaan se neger die deelneemt aan de Olympische Winterspe len, samen overigens met zijn teamgenoot Jeff Gad- IclJKley, die als "remmer" van het team zal fungeren. jj Mochten Davenport en de _jns zijnen zo hard naar beneden IjI gaan, dat ze er goud aan overhouden, dan wordt hij bovendien de tweede man in de geschiedenis van de Olympische Spelen, die zo- ^Jer wel bij het zomergebeuren als bij de winterspelen goud verovert. De enige, die deze prestatie tot nu toe leverde, was Eddie Eagan; een Ame rikaan, die in 1920 goud verdiende in het lichtge wicht boksen en dat twaalf 'interspelen, als derde man in een viermansbob slee. Koi ssai f hi ZrV IP hel -Tai l«,r ib' 'e-bi offi El: kost *-c i'jll I Swanezang e.k. chaken jeugd KONINGEN De drie Nederlandse vertegenwoor- t igers die deelnemen aan iet Europees jeugdkampi- dtienschap schaken dat in ^roningen wordt gehouden, Hjn niet sterk begonnen. In valler Eric Hoeksema verloor de eerste ronde van de êïsjech Igor Gazik, Rudy Doe- l'en remiseerde met de Roe- neen Adrian Negulescu en !on van der Heyden zag zijn artjj afgebroken tegen de iweed Thomas Ernst. Iet is voor de laatste keer dat n Groningen om de Europese itel zal worden gespeeld. De ,>rganisatie, die momenteel in landen is van een sponsor, tornt veel geld te kort. Dit jaar vordt gewerkt met een verlies fan 40.000 gulden. Het is niet [elukt andere sponsors aan te rekken. )e uitslagen eerste ronde: adziejewski (Pol)-Tchernin (Sov) 0- Rivas (Sp)-Fries-Nielsen (Den) 1-0, m der Heyden (Ned)-Ernst (Zwe) j. Damljanovic (Joe)-Alexopoulos Grie) 1-0, Franzoni (Zwit)-Yrjola Fin) 1-0, Karp (Lux)-Lobron (OD1) ■1, Curtin (Ier)-Merchiers (Bel) afg. üyoseph (Isr)-Kasprèt (Oost) 1-0, Hoeksema (Ned)-Gazik (Tsj) 0-1, San- (Ita)-Motwani (Schot) 1-0, Karolyi Ion)-Borg (Malta) 1-0, Buchi (Mona- i)-Stigar (Noor) 0-1, Santo-Roman V)-Hjartarson (IJsl) afg. Ferreira Por)-Plaskett (Eng) 0-1, Negulescu Roe)-Doeven (Ned) 1/2-1/2-, Azmaj- parashvili (Sov)-James (Wales) 1-0. 1 f,„ Dekker (links) duelleert met Berolotti. Zij behoorden tot de topscorers van de door EBBC verloren wedstrijd tegen Sinudyne. Verlies voor EBBC BOLOGNA In de fina lepoule van het toernooi om de Europa Cup basket bal voor landskampioe nen heeft EBBC uit Den Bosch gisteravond met 77- 70 verloren van Sinudyne uit Bologna. Bij de rust leidden de Italianen reeds met 47-31. EBBC heeft weinig moge lijkheden gehad op een po sitief eindresultaat. Vooral de verdediging van de Bos schenaren was kwetsbaar. De Italianen profiteerden daarvan en waren de hele wedstrijd niet in gevaar. Bij EBBC waren Lister en Akerboom de beste spelers. Topscorers voor EBBC wa ren Dekker 16, Akerboom 16, Lister 22 en Van Essen 8. De Italiaan Bertolotti was met 20 punten de beste schutter van Sinudyne. NOORD-KOREA WIL SAMEN MET ZUID Sles Ullkema (links) en Lieuwe de Boer pakten het vliegtuig naar het „warme Nederland". DRAMMEN Lieuwe de Boer en Sies Uilkema, beiden lid van de sprintploeg van Jorrit Jorritsma, hebben het trai ningskamp in Drammen verlaten. Gisteren zijn zij op het vliegtuig gestapt. Volgens trainer Jorritsma en bondsvoor zitter Van Laer is er in Noorwegen geen ruzie uitgebroken. Beide rijders wensten niet langer in Noorwegen te blijven omdat de koude te extreem was en het ijs veel te hard. „Ik heb uitvoe rig gesproken met Jorritsma", zei voorzitter Van Laer, „en hij verzekerde mij dat er geen sprake is van ruzie in de groep. Reeds voor de kernploeg naar Noorwegen vertrok, had De Boer bezwaren gemaakt tegen een trainingskamp aldaar. Uit ervaring wist hij dat hij niet bestand zou zijn tegen de kou en het harde ijs. Dat het zo snel al aan de oppervlakte zou komen, heeft me wel verbaasd". De bondsvoorzitter, die gisteravond een gesprek had met de an dere leden van het dagelijks bestuur, verklaarde dat tegen beide rijders geen disciplinaire maatregelen zullen worden genomen. Van Laer: „Zij krijgen van ons carte-blanche om zich in Neder land op het Nederlands kampioenschap voor te bereiden. Dat gebeurt dan wel op eigen kosten. De reis is door de KNSB be taald en die hoeven ze niet terug te betalen". LAKE PLACID Het orga nisatiecomité van de Olym pische Winterspelen in Lake Placid heeft van het Inter nationaal Olympisch Comi té een brief ontvangen, waarin werd bevestigd dat Iran is uitgesloten van de Olympische beweging. Deze beslissing is in juni van dit jaar door het IOC geno men. In de brief aan het comi té te Lake Placid staat voorts vermeld dat Iran ook niet mag deelnemen aan de zomerspe len van Moskou. Volgens het officiële Iraanse persbureau Pars zal Iran wel aan de Spelen, in Moskou deel nemen, „ondanks alle pogin gen van imperialistische agen ten om dat te beletten", voegt het persbureau er aan toe. Met imperialistische agenten wordt gemeenlijk de regering van de Verenigde Staten aangeduid. De Iraanse regering heeft de onlangs aangenomen sportwet voor goedkeuring aan het In ternationaal Olympisch Comi té. Noord-Korea heeft, volgens zijn nationale persbureau (KCNA), aan Zuid-Korea voorgesteld met een geza menlijke ploeg deel te ne men aan de Olympische Spe len van 1980 te Moskou. Het voorstel werd gedaan in een brief van Kim Yu Sun, de voorzitter van het Noordkore- aanse Olympische Comité, aan zijn collega in Zuid-Korea, Park Jong Gyu. Overleg over het voorstel zou moeten plaats hebben in een van de beide hoofdsteden (Pjong-Jang of Seoel) of in een plaats in de gedemilitariseerde zone. Niet alleen het sturen van een gezamenlijke ploeg naar Mos kou zou dan aan de orde moe ten komen, ook het opheffen van de barrière op sportgebied tussen de twee Aziatische lan- dei\ Theo Gorter moest het indoortoernool om de titel al vaarwel zeggen. Goirle Theo Gorter is al in de eerste ronde van het toernooi om het Nederlands kampioenschap voor over dekte banen uitgeschakeld. Gisteravond verloor hij in de Pellikaanhal in Goirle van Rob Mentink met 0—6, 6—1, 6—2. Uitslagen herenenkelspel eerste ronde: Loek Sanders—Peter Ranty 6—4, 64, Gerbrand AppelboomRob Krullaards 61, 64, Rob HakPhilip Bastiaans 6—2, 64, Fred SchmitzHan Ekker 75. 75, Joop DriessenWouter Fok 64, 6 4, Bas VletterFlip Don 63, 63, René GorterPeter Bootsman 6 2, 61, Marc AlbertJohan Lind 6—0, 61, René BoersJohan Mad- sen 6—4, 62, Rob MentinkTheo Gorter 06, 61, 62, Guido HornmanRené Moos 64, 76, Huub van BoeckelBernard van Poelgeest 64, 64, Benno van VeggelPeter van Geuns 76, 75, Martin KoekStefan van Erven 62, 61, Frank LapréJean-Pierre van Bladel 64, 76. Rolf Thung kwam door een walkover in de tweede ronde, omdat Jan Willem Kool zich wegens ziekte terugtrok. Geen vedetten Jimmy Connors, tweede op de wereldranglijst heeft bekend gemaakt dat hij niet zal deelnemen aan het toernooi om de open Australische tennistitels, dat van 24 tot en met 31 december in Melbourne wordt gehou den. Deze afzegging, waarvoor Connors als reden een kniebles sure aanvoert, heeft de organisatoren in het nauw ge bracht. Eerder zegden Victor Pecci (Paraguay, tiende op de wereldranglijst) en de Amerikanen Roscoe Tanner (vijfde), Gene Mayer (dertiende) en Dick Stockton (vijftiende) af. Het toernooi heeft in jaren niet zo'n magere bezetting ge kend. De enige overgebleven vedetten zijn Guillermo Vil las (Argentinië, titelverdediger) en de thuisspelende Aus traliër John Alexander. Twee interlands ijshockeyteam op De Uithof Van onze sportredactie) DEN HAAG Het toernoo van 27 tot en met 29 decern ber op de banen van De Uit hof(Den Haag), Tilburg ei Enschede zal plaats vindei is voor het Nederlandse ijs hockeyteam een uitstekendi voorbereiding op de Olym pische Winterspelen. Tegen standers van de national! selecties zijn Noorwegen Oostenrijk en West-Duits land. Vooral de confrontatie me West-Duitsland wordt interes sant. Immers, met Nederlanc behoort West-Duitsland tot dt acht beste landen van de we reld die op het wereldkampi oenschappen uitkomen in de A-poule. Oostenrijk en Noor wegen zijn de betere landen uit de B-poule. De coach van het Nederlandse team Hans Westberg komt met de volgende selectie: goalie: Ted Lenssen en John de Bruyn, defensie: Frank van Soldt, Allen Pluymers, Rick van Gog, George Peternousek, Rob van Onlangs, Rene Laar man; voor: Jack de Heer, Jan Janssen, Larry van Wieren, Leo Koopmans, Brian de Bruyn, Jos Bles, Corky de Graauw, Ron Berteling, Willi am Klooster, Chuck Huizinga, Henk Hille, Klaas van der Broek, Patrick Kolijn, Johan Tooren en Harry van Heumen. De speeldata zijn: 27 december Den Haag Nederland- Oosten rijk en Tilburg West-Duits land- Noorwegen. 28 decem- ber:Tilburg Nederland- West Duitsland en Enschede Noor wegen- Oostenrijk. 29 decem ber: Den Haag West -Duits land -Oostenrijk en Enschede Nederland - Noorwegen. aan gemeld Lake Placid Volgens de voorzitter van het or ganisatiecomité van de Olympische Winterspelen in Lake Placid heeft Ne derland zich nog niet offi cieel aangemeld. Tegen een verslaggever van het persbureau Reuter zei voorzitter Bernard Fell: „Hoewel de termijn verstre ken is, geloven we dat we van Nederland en van Boli via nog wel iets zullen ho ren. Dat zal dan toch erg snel moeten gebeuren". Het Nederlands Olympisch Co mité verklaarde evenwel gisteravond dat in de loop van de dag de bevestiging van de aanmelding van Ne derland was ontvangen. Kennelijk was de brief waarin de officiële aanmel ding werd bekend gemaakt ergens tussen Den Haag en Lake Placid blijven hangen, zo vermoedde men bij het NOC. DEN HAAG In de lotto en toto van week 50 vielen in to taal 34.369 prijzen. De uitslag van lotto 50 van 16 december is: totaal aantal prijzen: 24.226; prijzenbedrag: 1.707.860,60; inleg: 3.595.496,-. Eerste prijs: 1 winnaar, die bruto 597.751,20 ontvangt; tweede prijs: 2 winnaars, die elk bruto 85.393,- ontvangen; derde prijs: 102 winnaars, elk bruto 2.511,50; vierde prijs: 7802 winnaars, elk 43,70; vijfde prijs: 16319 winnaars, elk 20,90. De 'uitslag van toto 50 (nor maal systeem) is: totaal aan tal prijzen: 8385; prijzenbedrag: 312.925,16; inleg: 582.365,-. Eerste prijs: 4 winnaars, die elk bruto 36.737,70 ontvan gen; tweede prijs: 599 win naars, elk 115,40; derde prijs: 7782 winnaars, elk 12,40. De uitslag van toto-gelijk no. 50 is: totaal aantal prijzen: 1758; prijzenbedrag: 35.707,31; inleg: 66.644,-. Eerste prijs: 1 winnaar, die bruto 14.735,20 ontvangt; tweede prijs: geen winnaars. Reglementair wordt de niet uitgekeerde tweede prijs gelij kelijk verdeeld over de eerste tot en met de vijfde prijs van de volgende week; derde prijs: 35 winnaars, die elk 169,50 ontvangen; vierde prijs: 913 winnaars, elk 9,10; vijfde prijs: 809 winnaars, elk 8,30. De uitslag van de kerstlotto van 19 december is: totaal aantal prijzen: 22.618; prijzen bedrag: 1.123.794,90; inleg: 2.365.884,-. Eerste prijs: 1 winnaar, die bruto 393.328,20 ontvangt; tweede prijs: 19 winnaars, die elk bruto 5.914,70 ontvan gen; derde prijs: 150 winnaars, elk 1.123,70; vierde prijs: 7299 winnaars, elk 30,70; "fde prijs: c 14,80. SPORTWERELD BREDA Voor de competitie betaalde jeugd speelde in afd. B. NAC gisteravond met 1-1 gelijk tegen Willem II. AZ'67Haarlem voor afd. A werd afgelast. MIAMI BEACH Karin Moos en Nanette Schutte be reikten de derde ronde van het jeugdtoernooi tennis in Mi ami Beach door met 6-4, 6-3 te winnen van Claudia Monteiro- Germaine Ohaco (Braz). KAAPSTAD De Zuidafri- kaanse zwaargewicht Kallie Knoetze ging tegen de Ameri kaanse Mjke Koranicki in Kaapstad in de tiende ronde k.o. en kan zijn aanspraken op een duel om de wereldtitel met John Tate voorlopig ver geten. AMSTERDAM Jos Nisten heeft gistera vond op de Jaap Eden-baan in Amsterdam een marathonwedstrijd over 100 ronden (40 kilometer) gewonnen. De schaatser uit Heemskerk was in de eindsprint de snelste van een kopgroep van vijf rijders. Henk Portengen uit Diemen eindigde als twee de en Co Giling uit Warmenhuizen werd derde. In het klassement om de marathonbeker leidt Co Giling met ruim verschil voor Jos Pronk uit De Rijp en Jos Nisten. Bij de veteranen behaalde Jan van de Hoorn uit Ter Aar zijn vijfde zege. Ineke Kooyman uit Ammerstol won bij de dames. De stand in het klassement voor de Marathonbeker bij de heren is: 1. Co Giling 112.3 punten; 2. Jos Pronk 73.1; 3. Jos Nisten en Dries van Wijhe (Oosterwolde) 64.1; 5. Jaap Jonkman (Andijk) 64. De stand in het klassement voor de Marathonbeker bij de dames is: 1. Ineke Kooyman (Ammerstol) 58.1 punten; 2. Henny van de Hoorn (Ter Aar) 39; 3. Anita Vriesema (Den Haag). De stand in het klassement voor de Marathonbeker bij de - c„. ,c R veteranen is: 1. Jan van de Hoorn 50.5 punten; 2. Arie geer. Voor de 10.000 meter had Scheperkamp 15^ .6 Kunst (Grootebosch) 49; 3. Hein Kruider (Leiden) 41 dij^Aan deze wedstrijden, die golden sds voorbere.ding Tijdens trainingswedstrijden in Innsbrück heeft de »P ^e internationale ontmoeting van het komende week- Nederlandse schaatsenrijder Jan Ykema gisteren de Innsbruck werd uitsluitend door Nederlandse 504 meter afgelegd in 39 6 seconden. jeugdschaatsers deelgenomen. Co Giling blijft leider van het marathonklassement. ZEIST Tijdens de wed strijd ExcelsiorWillem 2 deed zich op 9 december een incident voor tussen Van der Munnik (Excelsior) en Nee- lemans (Willem II), dat door scheidsrechter Mulder niet werd gezien. Neelemans was na het incident niet meer in staat verder te spe len. De KNVB-waarnemer had het wel gezien en ver meldde het ook in zijn rap port. Van der Munnik moet zich op 3 januari tegenover de tuchtcommissie verant woorden. De mondelinge zit ting begint om kwart over zeven. De tuchtcommissie van de KNVB heeft A. Rolloos van Telstar een schorsing van vier wedstrijden en een boete van honderd gulden opgelegd. Rol loos verscheen afgelopen zon dag tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport als invaller in het veld. In een duel gebruikte hij zijn vuisten en kreeg daar voor de rode kaart. Portugese competitie LISSABON Sporting Lis sabon heeft mede de leiding in de Portugese competitie genomen. Sporting won op eigen veld met 41 een inhaalwedstrijd van Vitoria Setubal. Een twee de inhaalwedstrijd ging tussen Boavista en Estoril. Boavista zegevierde met 10. De stand aan de kop in de Portugese competitie na dertien wedstrijden: 1. Sporting Lissabon en FC Porto 21 punten; 3. Benfica 20; 4. Belenenses en Boavista 17; 6. Vitoria de Guimar- res 16; 7. Espinho 12. Boycot Zandvoort voor Formule 1 en 2 Zandvoort De eventuele weigering van de FISA, de In ternationale overkoepelende autosportorganisatie, een ver gunning af te geven voor in ternationale autoraces op het circuit van Zandvoort omdat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen toestem ming geeft voor het aanleggen van een S-bocht, zal alleen de races in de Formule 1 en 2 be treffen. Zo staat nu al vast dat de races voor het Euorpees kampioenschap formule 3 op Tweede Pinksterdag en rie Trophee Trans Europe op 10 augustus zullen doorgaan. Het nationale raceseizoen loopt geen enkel gevaar en zal in zijn geheel op het programma büjven staan. Ruiter Sloothaak Duitser Beckum De Friese sprin gruiter Franke Sloothaak heeft gisteren in Beckum de Westduitse nationaliteit ge kregen. Dit betekent dat hij kan wor den opgenomen in de West duitse ploeg springruiters voor de Olympische Spelen van Moskou. Sloothaak is sinds 1976 in dienst van Alwin Schockemöhle, de laatste Olympische kampioen. Hij krijgt de komende maanden tot aan de Olympische wed strijden ook de beschikking over het paard Warwick, waarmee zijn werkgever in 1976 in Montreal de gouden medaille veroverde. Clubsponsor voor RRC (Van onze sportredactie) DEN HAAG De Haagse wielervereniging RRC Sparta heeft een clubsponsor gevon den. De amateurs, junioren, liefhebbers, veteranen en da mes gaan rijden in een shirt van Vleeschmeesters De Kroes. De Koninklijke Neder landse Wielren Unie erkent de nieuwe clubsponsor voor vol gend jaar. (Van onze sportredactie) NOOTDORP Elf drave rijen staan er morgenmid dag op het programma van de draversbaan in Nootdorp. De eerste start is om 14.30 uur. Onze tips voor. deze meeting luiden: HAARENPRIJS. Rodger Regina, Ria Valk en Sonja Quinio. HAASTRECHTPRIJS: Speedy Ar row. Rapste en Silvio uit Uden. HAAMSTEDEPRIJS: Sugar Ray. Snoopy A en Sunday. HALSTERENPORJJS: Petite Gerda, Ruby del Sol en Royal Prince. HALLPRIJS(eerste afdeling): Souve- nier. Patsy Moore en Rajolie Dakota. HARDEGARIJPPRIJS(eerste afde ling): Pronto Laguna, MrAlkestis en Petra Morgan. HAPERTPRIJS: Silent Speed.Sinton en Pretty Way. HARLINGENPRIJS: Nozem D. Re- marquable W en Kamiel. HARDEGARIJPPRIJS: Lord Easter, Pallieter en Ricky Moore. H ALSTEREN PRIJ S( tweede afde ling): Petra Bronstee, Pronto Breed- slag en Okeja. HALLPRIJS(tweede afdeling): Pro moter, Shamrock G en Ruthi Lagu-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15