AmB.EKIAni.EHi Als goede wijn altijd duur was, zouden de Fransen nu straatarm zijn. LaVincaise 89.- 30.-Voordeel Zeker weten! EEN KLEURENTELEVISJE STEEDS GOEDKOPER. GOED OMTE WETEN. LËIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGIN, Familieberichten Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij met droefheid kennis van het plotseling overlij den van onze moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA JOHANNA MARIA BAKKER weduwe van Martinus Hogenboom op de leeftijd van 77 jaar. Namens de familie: A. Dobbe Th. Dobbe-Hogenboom 2371 AT Roelofarendsveen 18 december 1979. Westeinde 31. Tevens corr.adres. Moeder is thuis opgebaard. Donderdagavond 20 december om 19.30 uur rozenkransgebed in de parochiekerk van Maria Presentatie. Vrijdagavond 21 december om 19.00 uur is er voor haar zielerust een H. Eucharistieviering in bovengenoemde kerk. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden op za terdag 22 december om 10.30 uur in de parochie kerk, waarna bijzetting in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats van de parochie St. Petrus Banden te Roelofarendsveen. Tot ons groot verdriet is heden - voorzien van het Sacrament der Zieken - van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en dochter MARGARETHA P. M. VAN RANDWIJK-BERTELS Zij was 64 jaar. Leiden: J. J. J. G. van Randwijk Amsterdam: Marjonne van Randwijk Kees Princen Jantje Niko Noorbeek: Henk-Wim van Randwijk Lydia Lippens Leiden: Peter van Randwijk Leiden: Ign. L. Bertels G. M. Bertels-de Gooyer 18 december 1979 Witte Singel 47 2311 BK Leiden De H. Uitvaartmis wordt opgedragen in de kerk van de H. Lodewijk (Steenschuur) op zaterdag 22 december om 11.00 uur, waarna te ca. 12.15 uur, de begrafenis plaatsvindt in het familiegraf op de R.K.-afdeling van de begraafplaats „Rhijnhof". Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Thuis liever geen bezoek In volle overgave aan Gods H. Wil en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is zacht en kalm van ons heengegaan, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader PETRUS ANTONIUS TURENHOUT weduwnaar van Maria Apolonia Cornelisse op de gezegende leeftijd van 85 jaar. Sassenheim: A.C. Koelewijn-Turenhout Th. L. Koelewijn Voorhout: Jac. W. Turenhout P. A. T. Turenhout-Berkhout Voorhout: W. H. Turenhout J. Turenhout-Vreéken Fijnaart: C. A. van der Weijden- Turenhout M. Deij kers Hazerswoude: T.T. Dijkzeul-Turenhout J. Th. C. Dijkzeul Voorhout: F. P. Turenhout A. G. P. Turenhout-Beijk Alblasserdam: H. C. Turenhout A. A. M. Turenhout- Pesschier Voorhout: M. C. W. van Kempen- Turenhout B. J. van Kempen Klein- en achterkleinkinderen Voorhout, 19 december 1979 „Huize Agnes", Herenstraat 45 Correspondentieadres: Boekhorstlaan 32, Voorhout Vader is opgebaard in het mortuarium van „Huize Agnes" te Voorhout. De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op zaterdag 22 december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voor hout, waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het familiegraf op het R.K. kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren zaterdag na de be- grafenis in het parochiehuis. Heden is na een slepende ziekte van mij heenge gaan, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, mijn lieve man, onze broer, zwager en oom GERRITVAN DEN BERG echtgenoot van Wllhelmlna Alida Ruigrok, eerder van E. M. Hiep op de leeftijd van 81 jaar Noordwijk: W. A. van den Berg-Ruigrok Familie van den Berg Familie Ruigrok Noordwijk, 18 december 1979 Sondauwhof 32 Gerrit is opgebaard in de rouwkapel van de St. Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen. Wij zullen voor hem bidden tijdens een Avondwake, welke wordt gehouden op vrijdag 21 december om 19.30 uur in de parochiekerk van St. Jeroen te Noordwijk- op zaterdag 22 december om 10.00 uur in voor noemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de R.K.-begraafplaats aan de Gooweg. Geen bezoek aan huls Dankbaar zijn we u voor de veie blijken van belang stelling en deelneming, die wij van u mochten on dervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma HENDRIKASTRAVER-BORST Wij bewaren aan uw medeleven een goede herinne ring. Kinderen, klein-en achterkleinkinderen Nog voorzien van de laatste H. Sacramenten is onverwachts van ons heengegaan mijn zorgzame vrouw en onze lieve moeder, schoonmoeder en oma ELISABETH WILHELMINA MARIA VINK echtgenote van J. Th. van Groningen Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar. Dankzij haar opgeruimd karakter hadden wij een zorgeloze jeugd en ook later was zij altijd bereid om naar ons te luisteren. Moge zij rusten in vrede. Langeraar: J. Th. van Groningen A. E. Hijdra-van Groningen Landsmeer: j. c. Stas-van Groningen J. M. Stas Zevenaar: W. A. M. van Groningen M. J. van Groningen- Schouten Loes en Micnei Joep Harderwijk: Th. J. Sprooten- van Groningen- F. M. Sprooten Jacqueline Eric Santpoort: W. M. Meelhuysen- van Groningen H. J. Meelhuysen Willeke Harry Langeraar: Kinderen en klein kinderen Hijdra Wij nemen afscheid van haar met een Eucharistie viering op zaterdag 22 december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Hadrianus te Langeraar, waarna begrafenis op het R.K. Kerk hof. Gebedsdiensten donderdag- en vrijdagavond om 20.00 uur in de parochiekerk. Na de gebedsdien sten gelegenheid tot condoleren in de kerk en na de uitvaartdienst in het parochiehuis. Mama is opgebaard in het mortuarium van Huize „De Aarhoeve", J. M. Halkesstraat te Langeraar. Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader, broer, zwager en oom JOANNES ANTONIUS BEUGELSDIJK J. C. Beugelsdijk-Pont Jan And ré Ben en verdere familie 20 december 1979, Hondsdrafzoom 5, 2353 RM Leiderdorp. De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos", Lange Mare 69 te Leiden. Gebedsdienst aldaar zondag 23 december om 16.00 uur, waarna gelegenheid tot condoleren tot 16.30 uur. De H. Uitvaartmis wordt opgedragen In de kerk van de H. Josef (Herensingel) te Leiden op maan dag 24 december om 10.00 uur, waarna de be grafenis plaatsvindt op de R.K. afdeling van de „Rhijnhof". Bere-warm winterjack met veel zakken. Geheel gevoerd. Windvangers in de mouwen. Afritsbare kapuchon met bontvoering. Polyester/katoen. Marine, groen, beige mt 48-56 van 119,— voor Alleen deze week WEGENS INVENTARISATIE is onze zaak GESLOTEN op 27 - 28 en 29 december a.s. ZANDVLIET BOEKHANDEL B.V. haarlemmerstraat 117. Leiden ADLER-Kantoormachines worden in Nederland op de markt gebracht door de ADLER Verkooporganisatie, die deel uitmaakt van de Nederlandse ADLER Fabrieken B.V. te Leiden, welke een dochteronderneming zijn van de Adlerwerke Frankfurt. Deze verkooporganisatie breidt momenteel haar aktlviteiten aanzienlijk uit. Niet alleen is sprake van een toenemende omzet in schrijf- en rekenmachines, maar tevens is een aanvang gemaakt met de verkoop van tekstverwerkende apparatuur (wordprocessors). Met het oog op de daarvoor noodzakelijke uitbreiding van het personeelbestand wensen wij in kontakt te treden met gegadigden van nevenstaande vakatures. Belangstellenden verzoeken wij schriftelijk te reageren bij het hoofd personeelszaken, Roosenveltstraat 70,2321 BM Leiden. Tel. 071-769232 FUNKTIE-INHOUD PROFIEL kommercieel- administratieve kracht tekstverwerking kantoormachine monteur aankomend elektronikus Tg— koördineert de binnendienst- aktiviteiten, omvattende telefonische verkoop, inkoop vanuit het koncern, orderverwerking, toezicht magazijn gereedprodukt verkoop van tekstverwerkende apparatuur aan handel en gebruikers in het rayon Zuid-Holland. reparatie en service van mechanische en elektrische schrijfmachines. de voor reparatie en se van elektronische rekenmachines. niveau HEAO/MEAO. vergelijkbare ervaring, grondige kennis van d< Duitse taal, dynamisch, goede kontaktuele eigenschappen. Leeftijd 25-35 jaar. ruime buitendienstervaring bij voorkeur in de branche, n. goede algemene ontwikkeling, middelbare opleiding, representatief. Leeftijd 30-40 jaar. voorkeur LTS-E, genej zich te verdiepen in elektronika. Leeftijd tot 45 jaar. LTS basiskennis elektronika. Leeftijd tot 25 Jaar. De Fransen hebben 'een aangeboren gevoel voor wijn. Dus hebben ze makkelijk praten. Feilloos kiezen ze 'n goede wijn voor 'n betaalbare prijs. Omdat ze élke dag wijn drinken. Wij Nederlanders hebben die feeling nu eenmaal niet. Ofschoon we zo langzamerhand leren een goede wijn te waarderen. Daarbij zoeken we zekerheid: 'Appellation Controlée 'zeggen we geleerd. Maar ook daarin kunnen we makkelijk verdwalen. La Vingaise lost dat op door uit het beste wijnaanbod 'n keuze te maken, de appellation te laten kontroleren en de prijs frans te houden. La Vingaise is dus van de kwaliteit die de Fransen graag drinken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6