KAWAI girokantoor rji] 00 0 wm postgiro en rijkspostspaarbank Gemeente Katwijk Gemeente Katwijk 50 jaren met van Haren op goede voet LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 ftftï» *vs I Beige juchtleder stavast molière met leder voering, leder binnenzool en sterke loopzooi. In middel en breed pasvorm. Nu extra voor^, delig maten 24/35 Bruin juchtleder sta vast molière. Uitste kende kwaliteit kinderschoen voor een super voordelige prijs. In breed, middel, smal pasvorm maten 27—35 49,90 maten 21—26 I RUIME SORTERING BLADMUZIEK VOORRADIG I Echt voordeel van Van Haren voor snelle beslissers^ op vrijdag 21 december 15.00 - 21.00 uur zaterdag 22 december a.s. 10.00-17.00 Modellen vanaf f 2390,- De allernieuwste modellen nu reeds in voorraad. Alleen vertegenwoordiging Stationsweg 11-17 BARNING - Leiden - het adres voor de tel. 071-122858 Japanse orgels en piano's In veel gevallen is het mogelijk om via postgiro en rijkspostspaarbank uw buiten landse relaties te betalen, zonder ook maar iets aan provisië kwijt te zijn. Want bijna alle landen waarmee Nederland intensieve handelsbetrekkingen onderhoudt, kennen ook een girodienst. Terwijl veel van uw relaties er ongetwijfeld een rekening hebben lopen. Los van het kosten-aspect, deze proce dure is nog snel en simpel ook. Postgiro en rijkspostspaarbank hebben namelijk speciale buitenland-enveloppen, die gratis verkrijgbaar zijn. En voor de betaling gebruikt u de normale overschrijvingskaarten uit uw giroboekje. U hoeft er alleen "buitenland" boven te schrijven. En juist doordat deze procedure zo vlot kan verlopen, verhoogt u ook nog eens de kans op kortingsprocenten bij betaling binnen een gestelde termijn. Deze aantrekkelijke buitenlandservice van postgiro en rijkspostspaarbank staat helder omschreven in een foldertje, dat via de coupon hiernaast aangevraagd kan worden. Ik wil graag informatie over uw kosteloze systeem voor buitenlandse betalingen. Naam: Firma naam: Postrek.nr. firma: Adres: Postcode/Plaats: In ongefrankeerde envelop versturen naar: Hoofdkantoor postgiro en rijkspostspaarbank, Afd. Distributiezaken/Districtskantoren, Postbus 21009,1000 EX Amsterdam. Bestemmingsplan Koestal-Overduin De burgemeester van Katwijk maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 23, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 2 januari 1980 gedurende één maand ter gemeentesecretarie (kamer 108/109) voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan met voorschriften, regelende de bestemming van gronden, gelegen tussen de Zeeweg, de Meeuwenlaan, de provinciale weg S.W. 1, de Zanderij Westerbaan en de Zuidduinen, welk plan wordt aangeduid als "Bestemmingsplan Koestal-Overduin". Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. Katwijk, 20 december 1979. De burgemeester van Katwijk. HONDENBELASTING 1980 Degenen die in 1979 voor hun hond(en) belasting hebben betaald, dan wel hun hond(en) in de loop van dit jaar hebben aangemeld, worden in 1980 ambtshalve voor hetzelfde aantal honden aange slagen als in 1979. Tot 1 januari 1980 is het mogelijk, voor zover dit nog niet is gebeurd, burgemeester en wethouders schriftelijk mede te delen dat de aanslag wijziging behoeft of dat geen aanslag meer behoort te wor den opgelegd. Degenen die een hond c.q. honden blijken te houden, welke niet binnen 14 dagen is of zijn aangemeld, zullen een navorderingsaanslag ont vangen, welke met honderd procent is verhoogd. Ter secretarie, afdeling financiën, zijn afgifte en afmeldingsformulieren kosteloos verkrijgbaar. EDB.1I. f BÈTA»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 18