i dagpuzzel FRIEMELS MOMMA kunstagenda exposities bioscopen ïijÉt JË= CU boekt ff I SERVICE/STRIPS LEIDSE COURANT DONDERDAG 20 DECEMBER 1979 PAGIIv PAULUS DE BOSKABOUTER BOUTERBIJTERS IN HET BOS „Ik weet niet of het zo verstandig van me is", gaf Paulus eerlijk toe. „Misschien kan ik je beter een klap laten geven. Maar als de plie- pen jou buiten westen slaan, kan ik je niet vragen wat je met al die griezelige insekten van plan was". „Ach, die insekten", zei Eu- calypta geërgerd, „het zijn allemaal stoethas pels. Ik had alles juist zo slim uitgedacht, maar ze zijn te stom om voor de duvel te dan sen". En zich tot het groepje wendend dat nog steeds om de boomtak bijeen zat, schreeuwde de heks nijdig: „Ik had jullie toch duidelijk genoeg gezegd dat je hém moest grijpen en niet mij!" SUSKE EN WISKE - DE POMPENPLANTERS HAR, JE ?(T Tl KEAJ. JE PRO- 6EERT ME TE MIS* L6(DÉN Donderdag 20 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Kleine Eyolf (Haagse Comedie) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Op de bodem (Toneelgroep De Appel) Oiligentia (Lange Voorhout 5 tel. 464308) 20.15 Volk smuziekgroep Flairck. Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Residentie-Orkest o.l.v. Alain Lombard, sol. Jaring Walta viool. Circustheater (Gevers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.00 Jenufa (Nederlandse Operastichting) Nieuwe Kerk (Spui 175 tel. 634916) 20.15 Nederlands Kamerkoor o.l.v. Kerry Woodward. Kapel West (Laan van Meerdervoort 955) 20.15 Kers- twijdingsavond Capellakoor Laetare o.l.v. P.t\ Cupe- ALPHEN a/d RIJN AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Lu cifer (Publiekstheater) Concertgebouw (Van Baerlestraat tel. 718345) 20.15 Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink. sol. Leo- nie Rysanek sopraan en Peter Hofman tenor. Carre (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag of morgen. DELFT NOORDWIJK Grote Kerk (Voorstraat) 20.00 Kesrtoconcert door Thijs van Leer. Louis van Dijk. Jorine Samson. Lieuwe Visser. Hagacantare en Leids Toonkunstkoor o.l.v. Rene Verhoeff. ROTTERDAM Schouwburg (Schouwburgplein 25 tel. 111766) 20.15 Lucifer (Publiekstheater) Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 14 15 Kers tconcert m.m.v. Politie Harmoniever. Hermandad. 20.15 Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. David Zinman. sol. Radu Lupu piano. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) RIJSWIJK Óude Kerk (Herenstraat tel. 986212) 20.15 Concert in kerstsfeer door George Stam orgel en Anja van Wijk mezzo-sopraan. SASSENHEIM Oude Kerk (Herenstraat) 20.15 Kerstconcert Residen tie Dubbelkwartet en Wim v.d. Panne orgel. Huygensmuseum (Westeinde 2) Kerstcantate o.l.v. Dany Zonewa. Vrijdag 21 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Het wederzijds huwelijksbedrog (Haag se Comedie) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Op de bodem (Toneelgroep De Appel) Diligentia (Lange Voorhout 5 tel. 464308) 20.15 Edu- ardo Falü gitaar. Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Residentie-Orkest o.l.v. Alain Lombard sol. Jaring Walda viool. Toneelzaal 20.15 Moordkuil. Circustheater (Gevers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.00 Jenufa (Nederlandse Operastichting) Nieuwe Kerk (Spui 175 tel. 634916) 19.30 Kerstklan- kavond Schak o-.l.v. Renè Verhoeff. Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Inspeelvoorstelling nieuwe show Frans Halsema. Theater In de Steeg (Westemde 165 tel. 452969) 20.30 The silky nightmares of aunt Lydia at Christmas time. Haagse Kunstkring (Denneweg 64 tel. 674585) 21.00 Kerstconcert Germaine Stordiau en haar Rossignol Nieuwe Kerk (Spui 175 tel. 634916) 20.15 Kerstklan- kavond. Poppentheater Guido van Deth (Nassau Dillenburg straat 6 tel.280208) 20.30 Ruimte. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Lu cifer (Publiekstheater) Carré (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag of morgen. LEIDEN Schouwburg (Oude Vest 43 tel 141141) 20.15 De bol hoedmannen (Toneelgroep Perspekt) Leids Vrijetijdscentrum (Breestraat 66 tel. 146448) Pop en show. Hooglandse Kerk 20.15 Kerstconcert Gewestelijk Or kest o.l.v. David Porcelijn m.m v. het Nederlands Ma drigaal Koor en het Alma Materkoor o.l.v. Henk Briër (Kaarten bij K&O aan de Oude Vest) ROTTERDAM Schouwburg (Schouwburgplein 25 tel. 111766) 20.15 De wisselwachters (Paul Steenbergen c.s.) Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 20.15 Rot terdams Philharmonisch Orkest o.l.v. David Zinman, sol. Radu Lupu piano. Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel. 815344) 20.15 Lachmenu. show Ted de Braak. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) RIJSWIJK VOORBURG De Tobbe (Badhuislaan 3 tel. 864880) 20.30 Mooi van lelijkheid, cabaret Hans Dorrestijn en Willem Wilmink. De Vliegermolen (Badhuislaan 9 tel. 870800) 20.1-5 Volkskerstzang m.m.v. Vaste Burchtkerkkoor, Voor- burgs Jongerenkoor. Chr. Mannenkoor Scheveningen, Leger des Heils Kapel. Tineke Knoester en Frans van LEIDEN Kon. Nederlands Leger en wapenmuseum (Pesthui slaan 7) Permanente tentoonstelling over de koninklij ke landmacht vanaf 1945 tot nu. Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg 28) Gezicht op de Levant. Werk van David Roberts (1796 - 1864). Geopend: ma. t/m za. 10-17 u.. zo. 13-17 u. De Lakenhal (Oude Singel 28-21) Vaandels van Leid- se verenigingen en gezelschappen. Geopend: ma. t/m za. 10-17 u.; zo. 13-17 u. Academiegebouw (Rapenburg 73) Werk van Jo Pe ters. Geopend: ma. t/m vr. 9-17 u. Rijksmuseum voor Volkenkunde (Steenstraat 1) Ver zamelde objecten van kinderen. Geopend: ma-za 10- 17 u.; zo 13-17u. Galerie De Oude Rijn (Stille Mare 4) Werk van Cor- neille en Bertus de Korte. Geopend do. t/m za. 12.30- 17 u. Galerie Denise Stephen (Bakkersteeg 18. tel. 132319) Tekeningen van Hans de Jong, plastiek van Coba Koster en etsen en schilderijen van Tiny van der Sar. Geopend: vr.. za. en zo. 14-18 u. en na tel. afspraak. Galerie De Poort (Herensteeg 11) Najaarstentoonstel ling van voornamelijk Leidse kunstenaars. Geopend wo. t/m zo. 13-17 u. Foyer LAK-theater (Levendaal 150111) Foto's door foto-sectie LAK. Geopend: ma. t/m vr. 11-17 u. en tij dens voorstellingen. Galerie (Langeburg 32a) Japanse prenten, verkoop tentoonstelling. Geopend: ma. t/m za. 11-17 u. WARMOND Galeria De Pomp (Dorpsstraat 38) Kerstversierselen. Geopend: ma. t/m zo. 12-17 u. en 19-21 u.; wo. ook 10-12 u. Marienhave. Teken en schilderwerk pastoor Godfried Classen. Geopend: dag. 10-21 u. OEGSTGEEST Pulchri Studio (Passage) Olieverfschilderijen en gra fiek van Nicolaas Wijnberg. Geopend: ma t/m za. 10- 16 u. VOORSCHOTEN E. de Keuning (Molenlaan 2) Het Hollandse landschap rond de 17e eeuw van Jan van de Velde. Geopend: vr. en za. 11-17 u. LISSE Daver (Heereweg 349a). Postzegeltentoonstelling door Philatelica. Geopend: dl. t/m zo. 14-17 u. NOORDWIJK Galerie de Linde (Voorstraat 107, tel. 01719 15280). Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit 19e en 20e eeuw. Geopend: na tel. afspraak. DEN HAAG APOLLO I (Spuistraat 21. tel. 46.03.40.): De vier vuis ten op safari (al); 14.30. 19.00, 21.15. zo. di. wo. 14.00, 16.15. 19.00, 21.15. Death wish (16); vr. za. 24.00. APOLLO II (Spuistraat 21. tel. 46.03.40.) Race naar de schroothoop (al): 19.30, 21.45. do. vr. za. ma. do. ook 14.00. zo. 13.30. di. wo. 13.30, 15.45. ASTA (Spui 27. tel. 46.35.00.): Het geheim van Bear Island (12); 14.00. 19.00, 21.30. zo. di. wo. 13.30, 16.00. 19.00, 21.30. Mean streets (16); vr. za. 24.00. BIJOU (Spui 27. tel. 46.11.77.): Onkruid vergaat niet (al); 14.00. 19.30. 21.45. zo. di. wo. 14.00, 16.15, 19.30, 21.45. Eyes of Laura Mars (16); vr. za. 00.15. CALYPSO (Spui 27, 46.35.02.): Cha Cha (al); 14.15. 19 15. 21.30. zo. di. wo. 13.45. 16.00. 19.15, 21.30 BABYLON I (naast Den Haag Centraal) De vier vuisten óp satari (al); eerste voorstelling op vrijdag. 13.30, 15 45, 19 00. 21.15. BABYLON II (naast Den Haag Centraal) Monty Py thon's life of Brian (12); eerste voorstelling op vrijdag. 14.00, 16.15. 19.30. 21.45. BABYLON III (naast Den Haag Centraal) The prisoner ol Zenda (al); 13.45. 16 00. 19.15. 21.30 CAMERA (Prinsestraat 44. tel 46.72.00.): Rabbi Abraham in het wilde westen (al); 13 15. 16.00. 18.45. 21.15. CINEAC I (Buitenhof 20. tel. 63.06.37 Apocalypso now (16); 14 00. 20.15. zo. di. wo. 13.00. 16.30. 20 15. CINEAC II (Buitenhof 20. tel. 63.06.37.): Manhattan (al); 18.45. 21.30. Jungle boek (al); 11.30. 13.30, 15.30. CINEAC III (Buitenhof 20, tel 63.06.37) Escape from Alcatraz (16); 13.15, 16.00. 18.45. 21.30. CORSO (Prinsestraat 40. tel. 46.72.00.): Airoprt '80 (al); 18.45. 21.30. Jungle boek (al7; 13.30, 16.00. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 85.57.70.): Waterschapsheuvel (al); do. 20.15. vr. za. 19.00, 21.230. zo. di. wo. 15.30. 19.00, 21.30. ma. 14.00. 20.15. do. 14.00, 19.00, 21.30 EURO CINEMA (Leyweg 910. tel. 66.70.66.): Hair (al); za. zo. wo. 15.45. 19.45. ov. dagen 13.45. 19.45. In Tirol gaat de ontucht nooit verloren (16); za. 12.02. Martijn en de magiër (al); za. zo. wo. 13.30 METROPOLE I (Carne- gielaan 16. tel. 45.67.56.): Apocalypse now (16); 14.00, 20.30 zo. di. wo. 13.15. 16.30, 20.30. METROPOLE II (Carnegielaan 16. tel. 45.67.56.): Een pak slaag (al); 14 00. 18.45. 21.30. zo. di. wo. 13.15. 16.00. 18.45. 21.30 METROPOLE III (Carnegielaan 16. tel. 45.67.56.): Manhattan (al); 13.15, 16.00, 18.45. 21 30. METROPOLE IV (Carnegielaan 16, tel. 45.67 56.): Schiet niet op de tandarts (al); 14 00, 18.45. 21.30. zo. di. wo. 13.15, 16.00, 18.45. 21.30. METROPOLE V (Carnegielaan 16, lel. 45.67.56.): La luna (16); 14 00, 20.30. zo. di. wo. 13.15. 16.30. 20.30. ODEON I (He rengracht 13. tel. 46.24.00.): Jungle boek (al): do. vr. zaq. 13.45. 18.45. 21.30. ov. dagen ook 16.15. Het omen I (16); vr. za. 00.15. ODEON II (Herengracht 13. tel. 46.24.00.): Rabbiabraham in het wilde westen (al); do. vr. za. 14.00. 18.45. 21.15. ov. dagen ook 16.30. Salo of de 120 dagen van Sodom (18); vr. za. 00.15. ODEON III (Herengracht 13. tel. 46.24.00 Kiss in at tack of the Phantoms (al); do. vr. za. 14.00. ov. dagen ook 16.30. (18); vr. za. 00.15. Alien.(16); 18.45. 21.15. In 80 bedden de wereld rond (16); vr. za. 00.15 ODE ON IV (Herengracht 13, tel. 46 24,00.): Dona Floor en haar twee mannen (16); 13.45. 16.15. 18.45. 21.30. do. vr. za. niet om 16.15. LE PARIS I (Kettingstraat 12b, tel. 65.64.02.): De complete verleiding (18); 12.30, 14.15, 16.00. 17.45, 19.30, 21.15. zo. di. wo. niet om 12.30. LE PARIS II (Kettingstraat 12b, tel. 65.64.02.): Klaar, .overboord maar! (18); 12.00. 13.45. 15.30, 17.15. 19.00. 20.45. zo. di. wo niet om 12.00. LE PA RIS III (Kettingstraat 12b. tel. 65.64.02 Story of Jo anna (18); 12.15. 14.00, 15.45. 17.30. 19.15. 21 00. zo. di. wo niet om 12.15. PASSAGE (Passage 63. tel. 46.09.77 Airport '80 (al); 13.15. 16.00. 18.45. 21.30. Tiigerkarate superster (16); vr. za. 00.15. STUDIO 2000 (Churchillplein 7. tel. 54.22.88 Monthy Python s life of Brian (12): 13.30, 16.00. 19.00, 21.30. zo. 13.00. 19.00. 21.30. DE UITKIJK (Churchillplein 7. tel. 54.22.88.): Courage fuyons (16); 19.15, 21.45. Asterix verovert Rome (al); 14.00. DELFT CITY (Voldersgracht 12, tel. 12.32.51.): The Main Event (al); 14.30, 19.00, 21.15. The streetfighter (16); vr. en za. 23.30. CITY SELECT (Voldersgracht 12. tel. 12.32.51.): Een pak slaag (al); 20.15. do. en vr. ook 14.30. vr. en za. ook 23.30. De fluit met de zes smur fen (al); gedurende kerstvakantie 14.15. DOELEN KINO (Verwersdijk 46. tel. 12.67.52.). Escape to Athe ne (16); do. t/m zo. 19.00, 21.15. zo. ook 14.30. The good, the bad and the ugly (16); ma. di. wo. 20.15. wo. ook 14.30. FLORA (Verwersdijk 1. tel. 12.08.40.): Ver pleegsters all in (18); 19.00, 21.15. zo. di. en wo. oók 14.30. DELFIA (Binnenwatersloot 1. tel. 12.38.55.): De vier vuisten op safari (al); 14.30, 19.00, 21.15. De me moires van een porno-prins (18); vr. en za. 23.30. FILMHUIS (Kromstraat 27, tel 14.02.26.): The Seven Samurai; 20.00. STUDIO D (Oude Delft 11. tel 12.32.80.): I never promised you a rosegarden (16); 19.00, 21.15. Cha Cha (al); 14.30. Rosemary's baby (18); vr. en za. 23.30. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23b, tel. 01717- 4354 The moonraker (12); do. 20.00. vr. za. 19.00, 21.30. zo. 20.45. wo. 19.00. 21.30. The lady en de va gebond (al); dagelijks 14.00. The sound of music (al); dagelijks 16.00. LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19. tel. 12.12.39.): De vier vuis ten op safari (al); 14.30, 19.00. 21.15. zo. di. wo. 16.15, 16.30. 19 00. 21.15. CAMERA (Hogewoerd 49-51, tel. 12.49.19.): Meat ball s (12); 19.00, 21.15. De dief van Bagdad (al); 14.30. zo. 14.00. di. wo. 14.15. 16.30. Everything you always wanted to know about sex (16); vr. za. 23.30. LIDO I (Steenstraat 39. tel. 12.41 30 Hair (12); 14.30. 19.00, 21.15. zo. di. wo. ook 16.45. LIDO II (Steenstraat 39. tel. 12.41.30 Jungle boek (al); 14.30. 19.00, 21.15. zo. di. wo. ook 16.45. LIDO III (Steenstraat 39. tel. 12.41.30.): Een pak slaag (al); 14.30, 19.00. 21.15. zo. di. wo. ook 16.45. STUDIO (Steenstraat 39. tel. 13.32.10.): Manhattan (al); 14.30, 19.00, 21.15. zo. di. wo. ook 16.45. REX (Haarlemmer straat 52, tel. 12.54.14.): Josephine Mutzenbacker III (16); 14.30. 19.00, 21.15. Callgirl BV (16); vr. za. 23.30. TRIANON (Breestraat 31. tel. 12.38.75.): The wande rers (16); 14.30. 19.00, 21.15. zo. di. wo. ook 16.45. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCINEMA I (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720- 20.80.0.): De vier vuisten op safari (al): do vr. za. do. 14.00, 19.00. 21.30. zo. t/m wo. ook 16.30. za. ook 00.15 EUROCINEMA II (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20.80.0.): Een pak slaag (al); do. vr. do. 13.45, La6ZinSV6rZ0rQinCJ 18.45, 21.15. za. 18.45, 21.15. zo. t/m wo. 16.15, 18.45, 21.15. Shao Lin Brekers (16); za. 00.15. Lie verdjes uit Amsterdam (al); za. t/m wo. 13.45. EURO CINEMA III (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720- 20.80.0.): Cha Cha (al); do. vr. za. do. 14.15. 19.15, 21.45. zo. t/m wo. ook 16.45. American graffity (16); za. 00.15. EUROCINEMA IV (Van Boetzelaerstraat 6, piQM tel. 01720-20.80.0.): Hair (al); do. vr. za. do. 13.30, 18.30. 21.15. zo. t/m wo. 13.15. 16.00. 18.30, 21.15. De Bahama's, een porno-paradijs (18); za. 00.15. De avond- en nachtdiensten van de apotheken in de regio Leiden worden tot 21 december waargenomen door de Apotheek Reyst, Steenstraat 35. Leiden tel. 120136 en Apotheek Voorschoten. Leidseweg 66. Voorschoten tel. 2525. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 u. tot woensdag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur 13.45-14.30 u. Avondbezoekuur 18.30-19.30 u. Kraamafdeling vaders extra van 18.00-18.30 u. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 u. niet meer dan twee bezoekers per pa- Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelin gen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00- 16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Laatste kwartier mid dag- en avondbezoek babyshow. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.15- 14.45 u. en van 19.00-19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30-19.00 u. Sport-Medisch Adviescentrum: Spreekuur ma. 19.30- 20.30 u. in het St. Elisabeth-ziekenhuis. Endegeest: Di. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: de gehele dag. Academisch ziekenhuis: Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 u. en 18.30-19.30 u. Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ouders): Dagelijks: 14.30-14.45 u., en 18.30-18.45 u.; za. en zo.: 14.45-15.00 u. Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrek- Bezoektijden kinderkliniek: Dagelijks: 15.00-15.45 u. en 18.30-19.00 u. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag 14.15-15 00 u. en 18.30-19.00 u. Rijnoordziekenhuia: 1e en 2e klas 11.00-11.30 u.. 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; 3e klas 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; Kraamafdeling 13.30-14.15 u. al leen voor echtgenoten 19.00-20.00 u. Kinderafdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. Sociale raadsvrouw •Spreekuren sociale raadsvrouw. Binnenstad: Gerecht 10, wo. 17.00-18.00 u.; Noord: Van Hogendorpstraat 36, ma. 10.30-11.30 u.; Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11.30 u.; Morskwartier: Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan. 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.00 u.; Tuin- stadwijk: Herengracht 45. vr. 10.30-11.30 u. Opvangcentrum Vrouwen Crisiscentrum voor vrouwen (met eventuele kinderen) in nood. Huize St. Maarten. St. Jacobsgracht 1. Lei dén. tel.071-142497. Dag en nacht bereikbaar. Dierenhulpdienst Hulpverlening aan verongelukte honden, katten, vo gels. e.d. in de gemeenten Leiden, Leiderdorp. Oegst- geest. Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-125141. Onderwijswinkel Burgerraadslieden Bureau voor Rechtshulp Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordeinde 2a (voormalige marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en wo.: 10.00-12.30 u.; di. en do.: 18.30-20.30 u. Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreek uur dagelijks 14.00-15.00 u.; do. ook 19.00-20.00 u.. tel. 142144. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, tel. 071-125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Dag en nacht bereikbaar. Vertrouwelijk. Hulp voor moeder en kind Moeders voor Moeders Vrijwilligers Centrale Leiden Langegracht 246a. tel. 149064. Dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 u. voor informatie over vrijwilligers werk en cursussen of een persoonlijk gesprek. Sociale raadsvrouw Voorschoten Werklozen Adviescentrum Gastouderproject Werkende jongeren Klachten- en informatieuur Elke dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 u. KWJ-kantoor Koppenhinksteeg 2, Lelden. Tel. 071-121139. Hulpverlening Jongeren Jongeren Advies- en Begeleidingscentrum Leiden (JAL) ma., wo.. vr. 16.00-22.00 u.. Langegracht 246a, Leiden. Tel. 071-143762 (alleen openingstijden). SP hulp- en informatiedienst Groenesteeg 33, Leiden. Tel. 071-134640 of 071- 144600. Hulp en informatie op medisch, juridisch en milieugebied, werk, sociale verzekering en huurkwes- ties. Spreekuur: elke donderdag van 20.00-21.00 u. Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de Leidse uni versiteit. Stationsweg 37, tel. 071 - 148333. Geopend: ma. t/m vr. 10.00-16.00 u. Huuraangelegenheden Spreekuren huurcommissie. Voor Leiden: Schutters veld 9 (tel. 071-131541 van 10.00-12.00 u.). Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-10.00 u. Voor Alphen: Opstandings- kerk, Prinses Marijkestraat 69. Spreekuur do. 14- 15.30 u. 1 |2 I |3 |4 IS I |6 |7 Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzor ging, Haarlemmerstraat 133, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). Horizontaal: 1 zwaarlijvig; 8 klaar; 9 familielid; 10 li chamelijke opvoeding (afk.); 11 persoonlijk vnw.; 13 danspartij; 15 sportevenement (afk.); 16 richtsnoer; 18 houtrolletje voor garen; 20 familielid; 21 vlakte maat; 22 onvriendelijk; 24 niet gesloten; 25 muziek noot; 26 schoenmakerspriem; 28 let wel (afk. Latijn); 29 onder andere (afk.); 31 muzieknoot; 33 bijwoord; 34 land in Europa. Verticaal: 1 broodsoort; 2 voegwoord; 3 rivier in Ita lië; 4 stad in Zweden; 5 muzieknoot; 6 namelijk (afk.); 7 deel v.e. schrijfmachine; 12 afschrift; 13 zeil- vaartuig (afk 14 maanstand (afk 15 bouwwerk; 17 knaagdier; 19 stuk stof; 23 symbool voor selenium; 24 trekdier; 27 land in Aziè; 30 uitroep; 31 sint (afk.); 32 laatstleden (afk.); 33 voegwoord. Oplossing ua CE :T! ZC-'IS IC :ne 0E ;soen LZ ;so pz :as €Z :dBl 61 Zl :uajoj SI XI n :wa El :a!do>j Zl :pJoquasjeoi l "l" 9 :e| s !eauin p :od E :J° Z :poojqoujseo i :|eeo!jjaA ■pueisjing .'ja :|0S ie e-o 62 "B'N 82 :sie gg :ai S2 :uado pz \s\\q 22 :ejB iz 'Edo 02 :soi>) 81 :u"ou gi '.n gj. :ieq ei :>f! II OT 01 6 8 UuaindJoo i :|b«iuozuoh Robert Ludlum boeit opnieuw rr „Het Martarese mysterie" e m Robert Ludlum heeft zijn nieuwe werk 'Het rese Mysterie' niet meej een introductie van 5 b] den nodig om een argelo zer de volgende 500 in klemmende greep te ho In 'The Martarese Circ Ludlum op zoek gegaan Jl een organisatie die terr sche groepen bindt. Een r JU tig syndicaat dat in alle an ringen is binnengedrong [st ontspoorde idealisten gel an om nog meer macht te ki ree Zo komt in het boek een e nisatie uit de verf die iel trapt manipuleert en te el! financiert. 'Chaos' is het 1 om op het hoogtepunt Lm deze wanorde de macht t<an< pen. Leider van de Marets cirkel is een herdersjong! 66 Corsica wiens zoon zich )e Verenigde Staten heeft er zien van de identiteit va >or vermoorde senator die kvrei daat staat voor het presi ps schap. 'De herdersjorel droomt van een samenl en zonder economische in: oorlog en honger. Dit zoi)el bereikt moeten worden )e economische belangen 1 iel; alles te laten preveleren mg elkaar af te stemmen. V p j kunnen blijven bestaai n hun eigen regeringen ho 10 De grote lijnen worden i )e Martarese model evenwe! alc gegeven door het syndica )p z'n oorsprong vindt imoe bondgenootschap dat in ing op Corsica bloedig is bez noi Machtsstructuren, spiona on intrige zijn onderwerpe roo Ludlum ook zijn voorg; kx zeven bestsellers uitwerk let populaire Amerikaanse stged ver balanceert graag oper rand van realiteit en fictiqed gaand van actuele situatii schetst hij een even aanr lijk als verbijsterend pe p tief van het wereldgebeu ip Robert Ludlum is in vel zichten een begaafd man. stond hij als acteur op Biitj way; later was hij vol producent Nu is hi lis reldberoemd om zijn kna 'oi schreven thrillers. Alleen fg de Verenigde Staten ver er Ludlum zo'n 12 miljoen p w backs. In Nederland is de rei le oplage enkele honder 2 zenden. Robert Ludlum; Het Mj se Mysterie, roman vai wereldwijde dreiging. L.J. Veen. Prijs:/ 23,50. en Schatten uit Bijbelse bodem, Na de vestiging van de Israël zijn Joodse archeo druk aan het werk gewee de geschiedenis van het Palestina beetje voor bee ontsluieren en van tijd to hoorden we dat er weei" belangrijke vondst wasr daan. Avraham Negev, 11 leraar in de archeologie a; Hebreeuwse universiteit aj Jerusalem heeft die von geïnventariseerd en uit jj. veelheid een aantal va 'a* meest merkwaardige on kingen te boek gesteld, ij, eerste plaats voor belang lenden, maar ook de vak sen zullen van dit oveijj( kunnen profiteren. De ja dienste is wel dat hij, z< veel geleerden-jargon, ij vondsten beschrijft zoak aan het licht kwamen bi y. Meer van Gennesaret, vroegere benedenstad varW) zor, in de Tel Dan, het vri^ re Laïs, en in de heilige^ Jerusalem. De lezer krijg een uitstekend chronolo^, overzicht van de historie^ een tijdtabel die alle per aangeeft van de vroege s tijd tot en met de kruis ders. Prachtige foto's waa vele in kleur verduidel de teksten. L. F. Stolk di -. origineel uit het Duits ver heeft, hield voor de spf^ van de Bijbelse eigenni - zoveel mogelijk de vert van het Nederlands Bijbe nootschap aan. Bijzonder interessant is d gave over de rotsvesting sada: De opgravingen die tussen 1963 en '65 vei zijn, bewijzen hoe betrouv Flavius Josefus is; zijn ve van de gebeurtenissen blijkt volkomen juist te „Schatten uit Bijbelse bol is een fotoboek van waar Avraham Negev: „Sch uit Bijbelse bodem" m< foto's. Uitgegeven doo\ mer en Keuning, Ede. - f 27.50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10