telefoontjes De Leidse Courant zorgt voorde juiste Kerstsfeer Bon Van der Luit Geschil over onfeilbaarheid voornaamste reden van maatregel tegen prof. Küng ÊcidócSoivto/nt Paus: waarheid bevorderen als kracht van de vrede 071-122244 Korte metten Familieberichten LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 J. A. VAN GENT H. J. VAN GENT-VAN STAVEREN hun 50-jarig huwelijksfeest. |j Ter gelegenheid hiervan is er op zaterdag 5 januari a.s. om 14.30 uur een Eucharistieviering in de paro chiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout. Op deze dag is er gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30 uur in het Parochiehuis, Herenstraat 106 te Voorhout. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend is van ons heengegaan nog voorzien van de H. Sacramenten der Zieken mijn lieve vrouw en onze moeder en oma CLAZINA EVA JOHANNA DE KONING in de leeftijd van 72 jaar. Roelofarendsveen: H. J. Hoogenboom Kinderen en kleinkinderen Roelofarendsveen, 18 december 1979. Huize Jacobus Noordeinde 189. Woensdagavond om 19.00 uur Rozenkransgebed in de parochiekerk St. Petrus Banden. Donderdag om 19.00 uur Avondmis in bovengenoemde kerk. De gezongen Eucharistieviering en Uitvaart zal ge houden worden vrijdag 21 december om 10.30 uur in de parochiekerk St. Petrus Banden, waarna wij haar zullen begeleiden naar haar laatste rust plaats op de parochiebegraafplaats aldaar. Na een langdurige ziekte, die hij met grote moed en voorbeeldig geduld gedragen heeft, is na voor zien te zijn van het Sacrament der zieken in de Heer ontslapen, onze dierbare broer, zwager, oom en medebroeder PATER EGBERT SPRUYT O.F.M. Hij was 61 jaar, 41 jaar Franciscaan, 35 jaar priester. Namens familie en medebroeders B. van Winden O.F.M. gardiaan Warmond, 18 december 1979. Correspondentie-adressen: voor familie: N. Spruyt Christoffel van Swolllaan 8 2024 BM Haarlem. voor medebroeders: Franciscanen Oude Dam 1 2361 GR Warmond. De plechtige uitvaartdienst, waartoe u wordt uit genodigd zal plaatsvinden op vrijdag 21 decem ber a.s. om 11 uur in de kapel van Mariengaerde, Mgr. Aengenentlaan 3 te Warmond, waarna be grafenis op 't kloosterkerkhof „de Wilbert", Över- rijn 7 te Katwijk-Rijn, omstreeks 12.15 uur. Begrafenissen - Crematies Transporten In hel rouw cent rum in gelegenheid lol iipb.iring in on/e aula's. Koffiekan beschikbaar. Ru e parkeergelegenheid. DATSUN-DEALER DE MEESTE MODELLEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR AUTO HEEMSKERK ROELOFARENDSVEEN - LEIDEN TEL. 01713-2866. TEL. 071-133861 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden met groterdan 12 letters) leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schrifteliik aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. Gevraagd z.s.m. een salaris volgens rijksregeling, LTS, Don Bosco, Boerhaave- laan 44. Leiden, tel. 071- 151077. kWinkel/kappers 7 pers, gevr. Slagerij De Roode vraagt WIN KELMEISJE. Sieboldstraat 12- 14, Leiden, tel. 121603. I Diversen pers, gevr. Rustig studerend paar zoekt WOONRUIMTE in Leiden. Tel. 01820-17608. THUISWERK aangeboden, hoge verdiensten, inl. Postbus 254, 2300 AG Leiden, gefran keerde en aan u zelf geadres- seerde envelop bijsluiten. Gevraagd: JONGE MEDEWER KER op moderne fresiakweke rij. Kwekerij Lusthof, Geestweg 27, Roelofarendsveen, tel. 01713-3327. Restaurant De Woelige Baren vraagt met spoed een SER VEERSTER en rest .-kok met er varing. Vijfdaagse werkweek. Langeweg 16, Roelofarend sveen. Tel. 01713-2363 b.g.g. 3959. i Woonruimte te huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels. lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis. Lange Mare 41-43, tel. 131626. I Doe-het-zelf GRASZODEN 1e kw. 3,75 p m2. gratis thuisbezorgd. Tui naarde p. zak. Bel van der Meer 01719-13939. Jong stel zoekt KAMER met kookgelegenheid In Leiden, tel. 071-411030. Helpl Help! Docente werkzaam in Leiden zoekt zo spoedig mo gelijk vrije WOONRUIMTE met keuken, douche en telefoon in Leiden. Den Haag of omstre ken, informatie Nelleke School 071-767323, 's avonds 01751- 79765, weekend 01114-2332. Bedrijfsleider, 22 jaar, zoekt tot f 400 KAMER met keuken of etage of flat in Leiden of omge ving. Tel. 01717-3412 na 19.00 uur. Sportmedewerker Leidse Cou rant zoekt in of nabij centrum Leiden met spoed te huur etage of andere MEERKAMERRUIM- TE met douche- en kookgele genheid. Maximaal 500.- p.m. all-ln. Tel. 071-149102. Nette heer, 45 jaar zoekt KOS THUIS of eventueel kamer met kookgelegenheid. Brieven on- der nr. 5127 bur, v.d. bl. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-122614. J. DEBRUYNE huisarts AFWEZIG van 24 december t/m 5 januari. Alle aanwezige Leidse huisartsen zijn bereid waar te nemen. H.J.KLAASSEN huisarts AFWEZIG 27.28 en 29 december Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 3 de cember 1979 is Martha Sloots, geboren op 3 april 1901 te 's-Gravenhage, wonende te Noordwijk, verpleegd wordende al daar in het psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria, Langevelderlaan 1, onder curatele gesteld met be noeming van Gerudus Jo hannes van den Elsken wonende te 's-Gravenhage aan de Nieuwersluisstraat 115, tot curator en Anna Alida Sloots, wonende te Zoetermeer aan het Belve- derebos 11 tot toeziend curatrice. Mr. M. A. E. van Hövell tot Westerflier, Parkstraat 105, 's-Gravenhage. i Onroerend goed aangeb. Te koop van eigenaar: royaal HOEKHUIS met dubbele gara ge, Servatiusstraat 2, Zoeter- woude-Rijndijk, met veel ex tra's. Te bezichtigen a.s. zater dag van 2 tot 5 uur. of na telefo nische afspraak, 071-212598, prijs n.o.t.k. I Onderhoud en reparatie Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di- rekt. ook voor wasautomaten geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en isolatie. Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. Kleding en kapsel BONTMANTELS! BONTHOE- DENI Kerstcadeaus bij Het Bontpaleis, vergelijkbaar 20% a 30% goedkoperl Het bespaart u veel geld. Volle garantie. Cre- dietservice mogelijk. Het Bont paleis, Hoogstraat 153 (voet gangersgebied), Rotterdam-C., tel. 010-14.33.37. Reisgeld v. 2 pers. vanuit geh. Ned. bij koop terug! Kerstkoopavonden 19- 20-21 december tot 21 uur geo- Goed idee.bont: prachtig KERSTGESCHENK!! Enorme sortering korte en lange bont mantels. Nu werkelijk sensatio nele lage kado-prijzenl Met vol ledige garantie. Desgew. soepe le kredietservice. De Bontko ning, Hoogstraat 97, Rotter dam-C.. tel. 010-117.117. Par keerterrein direkt t.o. zaak. Bij koop reisgeld binnen geh. Ned. v. 2 pers. terug. 19-20-21 de cember tot 21 uur geopend. i Bromfietsen en rijwielen Te koop: PUCH MAXI 5 mnd oud. in staat van nieuw. Prijs f 600. Moredijk 83A, Leiden, tel. 140284. Autorijschool MIELOO. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Leiden. Met het aanbreken van de lange avonden zoeken we de gezellig heid weer thuis. Lekker bij de kachel. Kop koffie of glaasje onder hand bereik. En de krant De Leidse Courant natuurlijk. Daar staat nu eenmaal alles in wat het weten waard is. Nog geen abonnee? Laat u zich dan snel opgeven dooreen vriend of kennis. (J krijgt een fijne krant - die u bovendien de eerste veertien dagen gratis krijgt - en voor hem of haar ligt een mooie kerstboom klaar als dank voor V de moeite. als nieuw kwartaalabonnee van de Leidse |j Courant: Postcode/Ubonplaats: Deze abonnee ontvangt de Leidse Courant de eerste veertien dagen gratis. I Stuur als dank voor de moeite e I Adres: Postcode/Woonplaats: - N.B. Bellen gaat nog sneller. Ons In feiten de beste. Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, direkt uit voorraad lever baar. voor inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. i Dieren en planten Te koop groene PEGAAI met grote koperen kooi. A. Strijk. Reigersingel 5, Roelofarendsveen. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen. Schelpenkade 47, Lelden. Tel. 120794. i Te koop aangeboden HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar, 5 jaar garantie. Gemakkelijkte leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98, Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van plavuizenvloeren. 5 laar garantie. Diversen Banketbakkerij Kluit, Brees- traat 114, Leiden, tel. 071- 125423. Iets LEKKERS voor de feestdagen? Geef dan nu uw bestelling op en wij verzorgen die voor u. Biologisch dynamisch geteelde AARDAPPELEN, groenten en fruit, granenbrood, kaas. vlees van biologisch dynamische be drijven, suikervrije sappen, cakè, koek en kerststollen. Zaailing, Hooigracht 34, Leiden, tel. 071-146917, bestellingen worden thuisbezorgd. Totale OPHEFFINGSUITVER KOOP op onze speelgoedafde ling. Alles moet weg voor de hal ve prijs of nog minder, dus haast u naar Oudshoorn. Haar- lemmerstr. 160-158, Leiden. Ten bate van de ROLSTOELAK- TIE hebben wij in de hal van Huize Roomburg KERSTSTUK JES te koop, vanaf 7.75. Zaanstraat 151, Lelden NAAIMACHINES OPGELET! Demonstratie zigzag naaima chines. als nieuw 165, 185 Vrije arm, super zigzag vanaf 595 nu 295. Laatste koopjes: elektrische naalmachi- 95,/ 125 enz. Zien is ko- i. Herenstraat 23, Leiden, tel. 071-132027. Grandioze KERSTSHOW. Een ne sortering, kerstballen, kerststallen. kerststerren, kerstkaarten, kunstbomen, sneeuw, kaarsen kandelaars, lametta, binnen- buitenver lichting en natuurlijk veel speci ale aanbiedingen bij: Ouds hoorn, Haarlemmerstr. 158- 160, Leiden. Küng is het niet eens met het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Dit is de voornaamste reden van de maatregel, die de Congregatie voor de Geloofsleer tegen hem heeft genomen (zie voorpagina). Paus Johannes Paulus II heeft op 15 de cember zijn goedkeuring gehecht aan het besluit van de congregatie, dat prof. Küng „in zijn geschriften van de volledige waar heid van het katholieke geloof" afwijkt, daarom niet meer als katholiek theoloog kan worden beschouwd en niet meer mag doceren. Het verschil van mening tussen de officiële kerk en Küng stamt al uit 1968. Het draait, als gezegd, om de opvatting van Küng, dat de paus zich wel onfeilbaar mag noemen en de kerk wel mag menen de waarheid in pacht te hebben, maar dat dit de mogelijkheid van vergissingen niet kan uitsluiten. Een grote rol speelde ook de weigering van Küng om een niet verkeerd op te vatten uitspraak te doen over de godheid van Christus. Blijkens een verklaring is het Vaticaanse standpunt gevestigd op de vraag: „Is het mo gelijk zichzelf een katholiek theoloog te noe men en tegelijkertijd in het openbaar stand punten uit te dragen die strijdig zijn met de authentieke leer van de kerk?" In een uitleg van het Vaticaanse standpunt zegt de verkla ring, dat een theoloog onderwijsbevoegdheid krijgt in het vertrouwen, dat hij zich als ka tholiek theoloog zal gedragen, terwijl de theo loog tegelijkertijd vertrouwen moet hebben in de kerk en haar leer. In 1975 maande de Congregatie voor de Ge loofsleer in overleg met de Duitse bisschop penconferentie Küng aan zijn omstreden op vattingen niet langer uiting te geven en hield „voorlopig" de onderzoeksprocedure tegen hem aan, hem aldus de tijd gevend zich te be denken. Kardinaal Höffner, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie zei gisteren, dat Küng zich niet aan zijn belofte heeft gehouden om in een nieuw boek de problemen rondom zijn overtuigingen op te lossen. Volgens de kardi naal heeft Küng daarentegen zijn mening over de onfeilbaarheid van de kerk niet al leen herhaald, maar ook nog in nieuwe publi- katies aangescherpt. Küng, aldus kardinaal Höffner, heeft de discipline en de orde van de rooms-katholieke kerk ernstig geweld aangedaan. Hij beklemtoonde de plicht van de Vaticaan se congregatie en de Duitse bisschoppencon ferentie om het geloof van de kerk te verde digen. De gelovigen, zo zei hij, hebben recht op een betrouwbare verkondiging en een ze kerheid in het geloof, die door de onfeilbaar heid, geschonken door de Heilige Geest, mo gelijk worden gemaakt. Kardinaal Höffner voegde eraan toe, dat de Duitse bisschoppenconferentie het betreurt, dat alle pogingen om een andere oplossing voor het conflict met Küng te vinden zijn mislukt. Van Vaticaanse zijde is gezegd, dat de kwes tie rond Küng los_ staat van onder meer die van prof. Schillebeeckx, die vorige week een onderhoud in Rome heeft gehad over enkele van zijn opvattingen. Niettemin toonde prof. Sch.llebeeckx zich zeer geschokt over de maatregel tegen Küng. Hij wilde geen com mentaar geven. Küng zelf toonde zich „volledig verrast door deze Nacht-und-Nebelactie in de week voor Kerstmis". Hij noemde het een schandaal voor een kerk die zich op Jezus Christus be roept en zegt de mensenrechten te verdedi gen, dat zij nog in de praktijken van de In quisitie gelooft. Op deze wijze is een hinder lijk criticus binnen de kerk monddood ge maakt, zo zei hij. Hij kondigde aan ook ver der als katholiek theoloog binnen de katho lieke kerk katholieke theologie te zullen be drijven. Bovendien zal hij strijden om deze veroordeling ongedaan te maken. Paus Johannes Paulus II heeft in zijn pontificaat van nauwelijks een jaar al 104 „vlieguren" op zijn naam staan. Personeel van de Ita liaanse luchtmacht heeft dit tijdens een audiëntie aan de paus meegedeeld. Paus Pau lus VI, die ook veel gereisd heeft, heeft in zijn pontifi caat van vijftien jaar 166 uur in de lucht doorge bracht. De Franse aartsbisschop Mar cel Lefebvre heeft met functionarissen van het Vati- caan besprekingen gevoerd betreffende zijn opvattingen over de hervormingen door gevoerd na het tweede Vati caans concilie. Het Vaticaan heeft geweigerd daarop com mentaar te geven, evenals op de bsprekingen, die mgr. Le febvre vorige week zou heb ben gevoerd met kardinaal Seper, voorzitter van de con gregatie voor de geloofsleer. De katholieke bisschoppen van Polen hebben in een verklaring, uitgegeven na een conferentie, hun grote bezorgdheid uitgesproken over de groeiende economi sche moeilijkheden en de ernstige morele crisis in hei land. Als belangrijkste symptomen van deze crisis noemen zijnet gebrek aan vertrouwen'in persoonlijke relaties, de afnemende op rechtheid, slecht werk, ge brek aan respect voor eigen dommen, corruptie, alcoho lisme, algemene apathie, groeiende onverschilligheid tegenover de noden van de mensen en onvriendelijk heid. Bijzonder ernstige te kortkomingen zijn volgens de bisschoppen het gebrek aan doeltreffende controle door het volk op staats aan gelegenheden. Zij geloven, dat een nationaal saamho righeidsgevoel zou kunnen helpen de crisis te boven te komen. Mevrouw J. M. Offenberg is door het breed moderamen van de hervormde kerk be noemd tot directeur van de stichting „Kerk en Wereld" en zal op een nog nader te be palen datum in het voorjaar mevrouw G. van den Akker opvolgen, die met pensioen gaat. In de tweede directie- vacature, ontstaan door het vertrek van ds. F. N. M. Nijs- sen, die onlangs een functie in Den Haag aanvaardde, moet nog worden verzien. Me vrouw OffenberfjT die ook een aantal jaren in Den Haag heeft gewerkt, is sinds een jaar docente agogische metho diek en vervult voorts een aantal bestuursfuncties, zoals lid van het moderamen van de hervormde Generale Dia conale Raad en lid van het bestuur van de Centrale voor Vormingswerk-Hervormde Vrouwen Dienst. In de reeks „Bijeen-publika- ties", postbus 33 te Deurne, is verschenen „Chili: volks verzet met naald en draad", een uit het Frans vertaalde uitgave van tachtig pagi na's met vijftig kleurige il lustraties van de „Arpille- ras", wandkleden gemaakt van lapjes stof op oude lin nen weefsels. Om in leven te blijven hebben vrouwen van werklozen en politieke gevangenen de kleedjes ge maakt en verkocht. Ze beel den het leven uit van de ar men en onderdrukten in het huidige Chili. en niet de wapens van de leugen te hanteren. Hij di dit in een boodschap ter gelegenheid van de jaarlij' vredesdag, die het Vaticaan indertijd op de eerste ja ari heeft ingesteld „De eerste leugen, de fundamentele onjuistheid, is niet geloven in de mens in heel zijn mogelijkheid van gro(pv heid, maar ook in zijn behoefte aan verlossing van h ei kwaad en van de zonde die in hem is", aldus de boodscha w „Gedragen door de verschillende ideologieën, die dikwi Ir, tegenover elkaar staan, verspreidt het denkbeeld zich, ai de mens en de hele mensheid hun vooruitgang vooral v£,, werkelijken door de gewelddadige strijd". De eerste taak, aldus de paus, is de waarheid te herstelk 01 Men moet de daden van geweld in al hun vormen bij hl naam noemen. Men moet de moord bij de naam noeme~l de moordenaar is een moordenaar en de politieke of ide111 logische motivaties wijzigen daarvan niet de aard, ma verliezen er hun eigen waardigheid door. Behalve moord verwierp de paus de collectieve massamoorden, i marteling, alle vormen van onderdrukking en uitbuitii van de mens door de mens, van de mens door de staat, v een volk door een ander volk. De paus zei voorts niet te kunnen zwijgen over het pi tri bleem van de bewapeningswedloop. „De situatie waarin e: mensheid nu leeft, schijnt een tragische tegenstrijdighJ )i in zich te houden tussen de vele en vurige verklaring ta voor de vrede enerzijds en de niet minder reële maar di o zelingwekkende escalatie in de bewapening. Het bestal i< van de bewapeningswedloop kan zelfs bij bepaalde verkl J ringen over de wens tot vreedzame coëxistentie de verde a king opwekken van leugen en huichelachtigheid. Zou h IC zelfs niet vaak de indruk kunnen rechtvaardigen, dat devi gelijke verklaringen dienen tot het maskeren van tegenjj rn stelde bedoelingen?, aldus de boodschap.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6