Kortrijkwerkt |met Houwaart en Btijie aan terugkeer Situatie in damstrijd ongewijzigd -' Y i LU** Rosewall alleen nog veteranentennis Sovjet Unie ontbreekt alleen bij bobsleeën ositie etescu nzeker heo van ggelen dankt s lid in UVS NA BEKERSTUNT IN BELGISCHE VOETBAL 401 Afrikaanse sportraad wil Ierland en Groot Brittannië 'ORT LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA 17 TERDAM Het bestuur de eredivisieclub Sparta, gisteravond een gesprek met trainer Mireea Pe- Aanleiding was het feit verschillende spelers het eens zijn met de aanpak ie Roemeen, die gezien de klassering van de Rotter- e voetballers niet sterk ie staan. et gesprek heeft het be- besloten contact op te n met de Vereniging van lemeester. Een beslissing zeer binnenkort te ver ten. )EN Theo van Segge- heeft gisteren officieel nkt als lid van UVS. De lenvelder/spits van de se hoofdklasser maakte besluit kenbaar in een aan secretaris Polane de Kikkerpolder-vereni- Een brief waarin Van clen overigens niet na- inging op de redenen tijn vertrek, van Seggelen. vorig sei- topscorer van UVS. i dit seizoen al eerder in ieuws. Met ploegmakkers lenskens en Piet Miere- itortte Van Seggelen zich maanden terug in een, de club „verboden" zaal- ilavontuur. Een schor- 'an een wedstrijd én een ;k tussen bestuur, trai- ipelers en Van Seggelen /ervolgens het einde van |ffaire. Vorige week ech- >ntplooide Van Seggelen uw zaalvoetbalactivitei- fn weid hij door het be de Leidse hoofdklas- onbepaalde tijd ge it. Het verzoek van dat- bestuur „zijn gewijzigde ng te komen verklaren" gisteren door Van Segge- eantwoord met een be- Driefje. hymark ptseling irtrokken TERDAM Trevor (nark, die door Sparta „gehuurd" van de Van- h" White Caps, is plotse- naar Engeland vertrok- Whymark zou voor de krdamse club spelen tot borbereiding op het sei- in Noord-Amerika weer I1- Bdie niet scoorde in de petitiewedstrijden die de Rotterdamse club He, had van het bestuur Sparta toestemming ge- n een vereniging in En- d te zoeken. Zijn vertrek i echter onverwacht, nark heeft de sleutels iet huis waar hij woonde n zijn auto door anderen le administratie van de laten terugbezorgen. ;r Whymark zich niet uw op Spangen zou mel- s de Canadese club ver volgens overeenkomst, eel van de huursom terug Ben. nst Wilhelmus RBURG Door twee mnten een voor en een rust van Toine Lin- won Wilhelmus gistera- een oefenwedstrijd van Rotterdamse Ncptunus 0. -De Valkeniers zou ook avond worden gespeeld vond geen doorgang, erdag, aanvang half acht, nieuwe datum aangewe- ernationaal terpolo- rnooi bij Vitesse an onze sportredactie) HAAG Op vrijdag tterdag 12 en zondag 13 iri volgend jaar organi- ZIAN Vitesse een in- tionaal waterpolotoer- Daaraan wordt naast aagse vereniging deel- nen door Fiorentina talië, GKK Göteborg weden, Würzburg 05 uit Duitsland en de Leidse Iklasser De Zijl LGB. fijdagavond beginnen de rijden in De Waterthor e Thorbeckelaan om ze ur. In zwembad Morgen- aan de Loevesteinlaan het toernooi zaterdag ilf drie voortgezet, waar de avonduren vanaf half veer wordt gespeeld. Op g vangen de wedstrijden Idags om half twee aan, a de finales om zes uur >d staan. Henk Houwaart heeft veel lef in de ploeg van Kortrijk gebracht. KORTRIJK Het heeft er alle schijn van dat Henk Houwaart binnen de kortste ke ren behoort tot de meest begeerde voetbal trainers in België. Drie jaar pas is Hou waart actief als oefenmeester en in dat kor te tijdsbestek heeft hij zich al een zeer gede gen reputatie eigen gemaakt. Ga maar eens na: drie jaar geleden trad de ooit bij het toenmalige ADO furore makende mid denvelder in dienst bij de vierdeklasser Roes- selaere en hij bereikte bij zijn debuut meteen een kampioenschap. Na negen wedstrijden met Roesselaere een afdeling hoger te hebben gewerkt, deed Eendracht Aalst, dat in uiterst zorgelijke omstandigheden verkeerde in de tweede klasse, een beroep op Houwaart. Deze ging op het verzoek in en Aalst eindigde op een keurige negende plaats, ver verwijderd van de bij zijn komst bezette degradatieplaats. Aan het begin van dit seizoen legde tweedek lasser Kortrijk Henk Houwaart een dermate interessant contract voor, dat de inmiddels al weer geruime tijd tot Belg genaturaliseerde Houwaart toehapte. En niet zonder succes. Kortrijk. dat in de competitie op de eerste plaats staat en geldt als belangrijkste gegadigde voor promotie naar de hoogste Belgische afde ling. heeft zich inmiddels ontpopt als grootste verrassing in het bekertoernooi bij onze Zui derburen. Nadat de ploeg uit het Belgisch- Franse grensplaatsje eerst het gereputeerde RWDM had uitgeschakeld, zette het team van Houwaart afgelopen weekeinde de triomftocht voort door op eigen veld ondubbelzinnig af te rekenen met Lierse SK. Met 4-1 werd deze toch niet van een zekere traditie ontblote ploeg uit het bekertoernooi geëlimineerd. Hoewel Kortrijk sinds die opmerkelijke zege feest viert is Henk Houwaart nuchter gebleven. Kort na de training verklaarde hij in de volle kantine van zijn club, dat de opmars naar de laatste acht in het cuptoer nooi „eigenlijk alleen maar leuk is meege nomen". „De competitie is voor ons het belangrijkste," licht Houwaart, omstuwd door goed geluimde aanhangers, toe. „Vorig jaar is Kortrijk na drie seizoenen uit de eerste klasse gedegradeerd. Mijn taak is de ploeg terug te brengen naar de hoogste afdeling. Toen ik hier kwam was de sfeer verpest. Ik moest dus eerst puin ruimen, schoon schip maken. Welnu, het lijkt erop als of het is gelukt. We staan er in de competitie erg goed voor en dat we in het bekertoernooi zo ver zijn gekomen, is weliswaar bijzaak, maar wqI mooi Het is Henk Houwaart gegund, dat succes met het bescheiden ploegje uit Kortrijk. Vier jaar geleden leek het er bij FC Antwerp op dat er aan de carrière van de oud-Hagenaar(die daar voor zes seizoenen bij Club Brugge had ge speeld) een triest einde was gekomen, toen hij werd afgekeurd voor het betaalde voetbal als gevolg van een ernstige knieblessure. Maar met dezelfde energie als waarmee men hem als voetballer heeft leren kennen en waarderen wierp Houwaart zich op het trainersvak en sneller dan verwacht komt de erkenning van zijn kwaliteiten op dat gebied. Vertrouwen „Houwaart is een trainer die spelers in wie hij wat ziet vertrouwen geeft," vertelt de sinds het begin van dit seizoen voor Kort rijk uitkomende oud-speler van FC Den Haag, Bert Blijie. „Toen ik bij Kortrijk kwam liep er een jongen rond, van wie ik me afvroeg wat we daarmee aan moesten, maar nu is dat één van de figu ren waarom het elftal draait. Ik heb het zelf trouwens ook meegemaakt. In de proefwed- strijd die ik speelde voor Kortrijk scoorde ik niet, maar zat er wel een paar keer goed bij. Op grond daarvan koos Houwaart me. Ook ty perend was een later voorval: ik scoorde in een oefenwedstrijd eens drie keer. maar speel de eigenlijk niet zo best. Na afloop zei Hou waart: als je nog een keer zo voetbalt, neem je de eerste trein maar naar huis. Kijk. dat is te kenend voor de houding van de trainer, die bovendien over enorm veel lef beschikt. En die karaktereigenschap vind je ook voor een groot deel terug in de ploeg." Acht treffers Dat Houwaart het ook met bijvoorbeeld Bert Blijie goed had gezien blijkt uit het feit dat deze inmiddels al acht treffers op zijn naam heeft gebracht. Waardoor hij zich vrijwel vast verzekerde van .de centrum spitspositie, waarvoor hij overigens concur rentie ondervindt van de enige andere bui tenlander in de selectie van Kortrijk. de Westduitser Webers, voor wie ooit Sparta interesse had. Webers is trouwens enige tijd geblesseerd geweest waardoor Blijie zijn kans om zich te onderscheiden kreeg en greep. Bert Blijie(öp foto voor FC Den Haag in actie)heeft voor Kortrijk al acht doelpun ten op zijn naam gebracht. Zoals in het bekerduel tegen RWDM. waarin Blijie een schoonheid van een doelpunt produ ceerde, dat enige keren in slow motion op de Belgische televisie werd herhaald. „Toch scoor ik nog te weinig," vertelt Blijie. „Van Hou waart heb ik daarom de opdracht gekregen om vaker direct het strafschopgebied binnen te gaan. In de kranten ben ik hier omschreven als het prototype van de mee-voetballende spits, maar ik heb nog te veel de neiging om m'n concentratie te verliezen in gemakkelijke wedstrijden. En juist daarin zou ik meer moe ten kunnen scoren." Concurrent Concurrent voor Kortrijk in de race naar promotie is AA Gent, welke ploeg op één punt achterstand staat en die op 6 januari tegenstander is van Kortrijk. AA Gent, in welk team Aad Koudijzer een groot deel van de produktie voor zijn rekening neemt, versloeg Kortrijk in de eerste competitie ronde van dit jaar met 3-2, maar dat was volgens Henk Houwaart uiterst geflat teerd. „We zetten die wedstrijd helemaal naar ons hand, maar drie blunders in de verdediging betekenden even zo veel Gentse doelpunten. Maar op 6 januari pakken we ze." Waarmee Kortrijk, Henk Houwaart en Bert Blijie dan een stevige basis kunnen leggen voor het her winnen van het vorig jaar onder drie trainers verloren gegane terrein. Aan Henk Houwaart zal het in ieder geval niet liggen. FRANK WERKMAN SNEEK De eerste finaleronde van het toernooi om het wereldkampioenschap dammen voor dames heeft de be staande situatie ongewijzigd gelaten. Door remises in de na tionale krachtmetingen Lenie GeurtsPetra Polman en Je- lena Altsjoel—Ljoedmilla Sotsjnenko bleef de situatie aan de kop ongewijzigd. De twee speelsters uit de Sowjet Unie delen de eerstp-plaats met Petra Polman. Lenie Geurts heeft twee punten minder. De mo gelijkheid dat twee of meer speelsters gelijk zullen eindigen is niet denkbeeldig. Petra Polman heeft tegen Le nie Geurts een belangrijk deel van de partij een betere stel ling gehad. De Nederlandse kampioene maakte echter geen foutje en bereikte een re mise. Hetzelfde deed zich voor in de andere partij, waar Jele- na Altsjoel het voordeel had. Ook op dit bord -werd be kwaam verdedigd. Het dubbe le schijfoffer werd gepareerd met een aardige remisevariant en dat betekende dat geen van de vier speelsters aan de con frontatie met een landgenote voor- of nadeel overhield. In de-strijd om de wereldtitel bij de junioren hebben Welt- man (Canada) en Skliaro (SU) hun topplaats behouden. Harmsma probeerde met zwart tegen Skliarov door een spectaculair opgezette partij tot winst te komen, maar de oud wereldkampioen bij de junio ren wist de weg in deze spel- karakteristiek. Hij ging niet in op een schijnbaar voordeel, hem aangeboden op de zes tiende zet. maar bewaakte zijn positie nauwgezet en plukte het volledige rendement uit zijn positioneel sterke spel. Weltman had tegen Schwarzman een stevig overwicht opgebouwd toen de Israëliër de strijd met de klok verloor. Wirny (SU) blijft het duo kop lopers van zeer nabij volgen. De Belg Danny Verschueren werd door hem min of meer van het bord gevaagd en daar door bleef zijn achterstand op een punt. De Nederlandse jeugdkampioen Jos Stokkel behield het contact met de kopgroep door de verwachte overwinning op de Tsjech Jiri Sysel. De twee punten achter stand, die Stokkel eerder op liep, gaan echter steeds zwaar der wegen. Als er een her kamp voor de bezetting van de eerste plaats en dus voor het bezit van de wereldtitel nodig zou zijn, dan moet er een klein wondertje gebeuren wanneer Nederlands sterkste jeugddam- mer daaraan zou mogen mee doen. De uitslagen: Finalegroep dames, eerste ronde: Geurts (Ned)—Polman (Ned) 1—1, Altsjoel (SU)Sotsjnenko (SU) 1—1. Stand finalegroep: 1 t/m 3. Polman. Sotsjnenko en Altsjoel 13 punten, 4. Geurts 11. 5 t/m 8e plaats: Bonnefoy (Fra) Groas (Ned) 11, Hupez (Fra>—Mi- chailovskaja (SU) 02. Stand: 5. Michailovskaja 12 punten, Graas 9. 7. Bonnefroy 6. 8. Hupez 2. Negende ronde junioren: Sysel (Tsj)—Stokkel (Ned) 0—2. Salome (Fra)—Lemmens (Bel' 1—1, Skliarov (SU)—Harmsma (Ned) 2—0. Fiol (fra)Ribeiro (Bra) 2—0. Weltman (Can)Sehwarzmann (Isr) 20. Wirny (SU)Verschueren (Bel) 2o! Stand: 1/2. Skliarov en Weltman 14 punten. 3. Wirny 13. 4. Stokkel 12. 5. Harmsma 11. 6. Fiol 9. 7/8. Sysel en Salome 7. 9/10. Verschueren en Lem mens 6. 11. Ribeiro 5, 12. Schwarz- PUNCH verslaat BOB (Van onze sportredactie) DEN HAAG Punch zege vierde gisteravond tegen BOB in Oud Beyerland met 120-91 voor de eredivisie bas ketbal. Bij de rust stonden de Delftenaars met 60-54 voor. Grote uitblinker was Lace Strong met 27 punten. Robert Zeilstra kwam tot 21 punten en Toon van Helfteren tot 20. Bij BOB zorgde Norman Cook voor 22 punten. -V JE A i i - 7 -V XJL i Rosewall houdt het grote tennis voor gezien. SYDNEY Op 45-jarige leef tijd heeft de Australische ten- nisveteraan Ken Rosewall gisteren tijdens het toernooi om de open Australische kampioenschappen aangekon digd te stoppen met het „gro te" tennis. Rosewall maakte dit bekend na in de eerste ronde met 6—1, 62 te zijn verslagen door zijn als veertiende geplaatste land genoot Phil Dent. „Deze titel strijd zal het laatste grote toer nooi zijn, waaraan ik deel neem", verklaarde hij. „Ik zal nog wel blijven meedoen aan het internationale tenniscircuit voor spelers van 35 jaar en ou der". Winter- en Zomerspelen MOSKOU De Sovjet Unie zal tijdens de Olympische Spe len van Moskou op alle onder delen vertegenwoordigd zijn. Voor de eerste keer zal de Sov jet Unie ook aan het Olym pisch hockeytoernooi deelne men. Als organisator heeft het land zich automatisch gekwa lificeerd. Bij de Winterspelen van Lake Placid ontbreekt de Sovjet Unie slechts op het onderdeel bobslee. Sergej Pavlov, voor zitter van het Olympisch Co mité, heeft dit gisteren in Mos kou bekend gemaakt. Naar verwachting zal de dele gatie van de Sovjet Unie naar de Winterspelen uit 179 perso nen bestaan. Aan de Zomer spelen neemt de Sovjet Unie met een ploeg van 590 perso nen deel. Pavlov benadrukte, dat de definitieve selectie voor Lake Placid pas in de loop van januari bekend zal worden. Verschillende toppers, onder wie Koelikov, Olympisch kampioen op de sprint, zijn reeds van deelneming verze kerd. OLYMPISCHE SPELEN Jaoende De Afrikaanse Sportraad heeft in Jaoende tijdens de zevende algemene vergadering een resolutie aan genomen, waarin aan alle Af rikaanse leden van de sport raad wordt gevraagd de sport- banden met Groot-Brittannië te verbreken, speciaal met rugby, naar aanleiding van de toeraee die een Zuidafrikaans multiraciaal) rugbyteam in oktober van dit jaar maakte in Groot-Brittannië en waar tegen geen maatregelen waren genomen. De sportraad riep op tot actie tegen Groot-Brittannië en Ier land om deze twee landen te laten uitsluiten van de Olym pische Spelen van 1980 te Mos kou. Bij een stemming over een eventuele boycot van de Afrikaanse landen van de Spelen te Moskou bleek het merendeel van de vergadering tegen te zijn. Nlkl Lauda kan het niet laten. Lauda rijdt nog (te) hard SALZBURG Oud-wereld- kampieon der coureurs Niki Lauda rijdt nog snel, te snel volgens de politie. De oud-cou reur veroorzaakte bij de afrit Thalgau van de autobaan in de buurt van Salzburg een onge luk, doordat hij slipte op de bevroren afrit. De slip, die werd veroorzaakt door te hoge snelheid, bracht de wagen tegen de afrastering. Lauda, die zijn veiligheidsriem droeg, bleef ongedeerd. De auto niet. Debutante in dames basketbal- ploeg AMSTERDAM In de Ne derlandse damesbasketbal- ploeg, die op 28 en 29 decem ber in Barcelona twee inter landwedstrijden tegen Spanje zal spelen, is een debutante opgenomen. Anneke van Hei- voort van Flash. De ploeg bestaat uit Carla de Liefde, Anita Blangé, Irene Maarschalkerweerd en Ria van der Meys (BOB), Lia van Reemst, Dulcien Seca, Francis Brakel en Inge van der Veen (Landlust), Hellen Zwanen burg (Stars) en Anneke van Heivoort (Flash). De Joegoslavische basketbal- bond heeft bondscoach Petar Skansi vervangen. Zijn opvol ger is Rank Zeravica, die dit seizoen trainer van Rode Ster Belgrado was. Tennisjeugd wint MIAMI BEACH Marianne van der Torre, Karin Moos en Nanette Schutte hebben hun eerste partijen in het interna tionale tennistoernooi voor speelsters tot achttien jaar in Miami Beach gewonnen. De als eerste geplaatste Euro pese kampioene v.d. Torre won met 60 63 van de Finse Tarja Koho. Karin Moos schakelde de als vijfde ge plaatste Finse Pirjo Ójala uit: 64 64. Nanette Schutte won van de Zuidafrikaanse Christy van der Walt: 64 6 0. Duitse wegrenners uit Olympische selectie Frankfort - De Westduitse wielerbond heeft drie wielren ners uit de Olympische selec tie verwijderd. Het betreft de wegrenners Friedrich von Löffelholz, Andreas Lübeck en Dieter Flögel. Het drietal weigerde zich vol ledig te onderwerpen aan de Olympische voorschriften. Zo werden ze ondermeer ver plicht in de aanloop naar de Spelen in Moskou op een be paald merk fietsen te riiden. Aangezien de club van de drie renners met een andere rij wielfabrikant een contract heeft afgesloten, kwam het tot een meningsverschil met de wielerbond, die onmiddellijk besloot de renners uit de Olympische ploeg te zetten. Resultaten van koersen Hilversum Hilversum De uitslagen van de draverijen, die werden gehouden op de baan van Hilversum, zijn: Vitadomunprijs (2000 m). eerste afdeling: 1 Ria van de Lente (J. J Duivenvoorden), lem.tijd 1.26,2; 2. Sorella du Nord; 3. Sally Song. Niet gestart, nr. 1 Sotello en nr 4 Star De- ter. Toto. winnend 4,40. plaats 1.40. 1.20, 2.60. koppel 5,70. trio ƒ152.-. Vita Kinleyprijs (2020 m): 1. Speci al Partner (J. P. C. Oorthuysen) 1.25,2; 2. Sun van de Lente. 3. Sum mer Pearl. Niet gestart: nr 5 Sheriff Fortuna. Toto: wionnend ƒ2,50, plaats ƒ1,30, ƒ1,30, ƒ1,30, koppel ƒ9,50, trio 58,70. Visuil S-prijs (2000 m): 1. Sul via de Leur (B. Leeuwenkamp) 1.26,6; 2. So vereign; 3. Sal Geluk. Toto: winnend 7,00, plaats 2,20, 1,50, 2,30, kop pel f 12,30. Vitalisprijs (2440 ra): 1. Robby Per- fomer (W. C. Strooper) 1.24,8; 2. Ser ge Buitenzorg; 3. Speed Buitenzorg. Niet gestart nr. 8 Steven. Toto: win nend 2,10, plaats 1,10, 1,30, 1,40, koppel 2,60, trio 23,20. Virglnaprijs (1540 m): 1. Tierkje (J.J. de Wit) 1.25,3; 2. Terrific Acti on; 3. Thiddley Bell. Niet gestart nr 12 Tseu Hi. Toto: winnend 4,70. plaats ƒ1.80. ƒ1,40, ƒ2,10, koppel ƒ4.70. Volann Oprijs (2000 ra): 1 Rapid Buitenzorg (H. J. Pools) 1.22,0; 2. Si nai; 3. Rolanda Faune. Toto: winnend ƒ1,70, plaats 1,70. 3,30, 5,10, kop pel ƒ4.20, trio ƒ55,50. Ama tri cewin ter kampioenschap (2) (2000 ra): 1. Peter Voorne (mq. J. van den Broek) 1.23,8; 2. Rudy Norton; 3. Orkaan W. Toto: winnend ƒ5,40. plaats 2,10, 2,60, 2^0. kop pel ƒ21.00. Vrijboiterprijs (2000 m): 1. O ra et Labora (J. Tambach) 1.22.0; 2. Phyrid Leron. 3. Paulien Laren. Toto: win nend 7,60. plaats 6.80, 3.60. 2.30, koppel 145.30, trio 843,00. Super Driversprtjs (2000 m): 1. No zem D (C. Diselkoen) 1.23.8; 2. Mai Regina, 3. Ozo Hollandia. Toto: win nend ƒ18.60. plaats ƒ2,30, ƒ1,50, ƒ1,20, koppel 27,40. Niet gestart Makalena d'Aster. Vrij dagprijs (1600 m): 1. Robina du Bois (J. van Leeuwen) 1.20.3, 2. Mis ter B.t 3. Perry Hanover. Toto: win nend 1,30. plaats 1,30. 1,50. 2,30, koppel 3,50, trio f 30,80. Vlta Donumprijs (2e afdeling, 2000 m): 1. Shilling (J. Hendrikx) 1.23,4; 2. Schiewago; 3. Spencer K. Toto: win nend 2 00, plaats 1.20, 1,30, 1,20, koppel 3,90. Totaalomzet ƒ353.079,-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17