BEWIJS:» STUNT!» profiteer!» LET OP! M>/0 I hwfrwwïm wirirj ^kwwwwwwmrwi gapa 1 keest- efflmmofoonptaat vah„bin6cr05by" 0' -Mop UWM HEmmm mm? mups WEKKER AUDIOdON/C TELEVISIE mmomio HITACHI LETOP! KLEUREN FOTO'S PHILIPSFOHM TEFAL SUPBZ- FOTBJSE STEREO AJTOCtSSEÏTE RADIO Cf&MEHSET MET LUXEBAMD PHILIPS SCHEEP- APPA&WT METBATTEmOORTElETWH STOOM- sreuKUZEk FOTOCAMERA' mem CAMERA DFOOQ- 7P0MMEL -M: Aup/oeomc DREAMIAND "CANON Urn: TMECT/E 6CHERM(pAWii METREPETEERSYSTEEM HOLIAND ELECTRO ml: AUTO met AFSTANDBEDIENING MERK,POFSGHE" LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGINA D3AAGBAPE 3!cm beeldbuis volledige - gakant ie NU: MET 8 BANDEN; MO.LG, FM, POLITIE BAND,UXHTVAAETek- werldopliMnet of batterijen STEREO MUZIEK INSTALLATIE NO Maft. platen speler,casasUe, tuner/versterker en boxen ALWCAEEETTE SPELER geheel stereo Compleet met vollédigegarartfie EOZMAATSX9 en 9X1 3 cd! /N3 ONEEN /KLAAR! wet 3 hulpstukken IOOO watt vermogen comp/eef MFTkEUkFILTBk. 6EHEEL COMPLEET GEHEELCOMPLEET MET VOLLEDIGE BCPBWEPBZ DEWEWDBEBXMOE /ÓJCkULLEPS QEUEEL COMPLEET met volledgegaiantie 3 koppen •ollediqei met Vblledigegxirrtie brume urtvxrmg geheel compleet met mehngskouwde Flitser, pocketformaat en ijaargarantie 'SPIEGELREFLEX. TTPEMTL3 OPMPLEETMET VOUEDIGE&mtriEl VUi: 27. KG INHOUD 7YPED30S IDAAE€APMTIE j STEEEO PLATENSPELERi COMPLEETMET 2LUIOSPKEKEK- BoxEM geeÈT^PÉ ELEKT0SCHE k DEKEN ipersoons, met 3jaar garantie. GEB?0RF FILMCAMERA 'D/FE3I8M compleet me! tas en volledigegaranfr HFECOECT/ETAFEL 1 met2b/aden COMPLEET SAM&N: STOFZUIGER1 TYPE200D met3jaargaiarrtie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16