als proces-operator bij Shell. Hebt u misschien ook een beroep dat over een paar jaar niet Luba Uitzend Buro DE KRANT BRENGT DE WERELD BIJU THUIS. LEIDSE COURANT WOENSDAG 19 DECEMBER 1979 PAGIN - Huur een passende auto bij: üRHet Motorhuis Autoverhuur Vondellaan 80 Leiden SS 3 Turfmarkt 11 2312 CE LEIDEN tel 071-149745 (Administratief en (Para)medisch) Nieuwe Rijn 35 2312 JE LEIDEN tel 071-140341 Vakatureli|n voor banen tel 071-130636 In verband met de uitbreiding van het personeelsbestand bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. en Shell Nederland Chemie B.V. zoeken wjj voor de besturing van onze installaties in Pernis mensen met een goede technische opleiding en/of technische ervaring. Wat doeteen proces-operator? Hij bestuurt, meestal met behulp van instrumenten, een complex van chemische en/of fysische processen. Hy verricht zyn werkzaamheden samen met collega's in een team en is verantwoordelijk voor het produceren van kwaliteitsprodukten. Gezien de aard van het produktieproces moet er in volcontinudienst worden gewerkt Wht hebben wij te bieden? - Een goed salaris, aangevuld met 30% toeslag voor het werken in continudienst 8% vakantietoeslag alsmede een 13e maand. Hierdoor komt het totale brutosalaris te liggen tussen f 36.600,- (laagste niveau op 23-jarige leeftijd) en ruim f 56.000,- per jaar, al naar gelang opleiding, ervaring en gebleken geschiktheid. - Uitstekende secundaire arbeids voorwaarden, zoals pensionering op 60-jarige leeftijd,ruime tegemoet koming in de reiskosten woning- werkverkeer, premiespaar regeling, etc. - Bemiddeling by huisvesting in de omgeving van onze installaties, waarbij wjj verhuiskosten vergoeden alsmede een ruime tegemoetkoming in de herinrichtingskosten geven. - Minimaal 26 vakantiedagen, plus ca. 20 compensatiedagen, alsmede compensatie voor het werken op feestdagen, hetzjj in geld, hetzy in vrije dagen. - Afwisselend en verantwoordelijk werk in een prettig werkklimaat Whtzijn de carrièremogelijkheden? Het aanstellingsniveau is afhankelijk van opleiding en/of ervaring. Binnen het bedryf zyn goede opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden, terwijl op grond van ervaring en kennis, ruime promotiemogelijkheden aanwezig zyn. Wht vragen wij? Wy zoeken mensen tot 40 jaar met een technische opleiding, zoals: - Scheepswerktuigkundigen VD, A of A Bl; - Bedrijfswerktuigkundigen Aof B; - Motordry vers K.H.V.; - M.T.S.'ers (P, Wtb of E); - mensen met een T.O.K.M.-opleiding; - Chemisch vakman AB; - of mensen met een opléiding die gelijkwaardig is aan een der voorgaande. Belangstelling? Schryf dan onder nr. PFO 062/ 00360 aan Shell Nederland Raffinaderij B.V, Postbus 7000,3000 HA Rotterdam en u ontvangt per omgaande inlichtingen over arbeidsvoorwaarden en andere zaken. U kunt ook bellen 010 - 311935, na kantoortijd de heer F. Pex 010-380124 SHELL NEDERLAND RAFFINADERIJ B.V SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V. Vondelingenweg 601, Rotterdam-Pernis. Duizenden mensen hebben een beroep dat over een aantal jaren niet meer zal bestaan. Omdat hun vak langzaam maar zeker verdwijnt Omdat hun hele bedrijfstak afbrokkelt of ophoudt te bestaan. Die mensen zouden eens met Gist- Brocades moeten komen praten. Omdat wij van Gist-Brocades hen graag de gelegenheid bieden weer een eigentijds vakman te worden, in een bedrijfstak die alleen nog maar groeit U wordt regulist. Een regulist houdt toezicht op de goede gang van zaken bij chemische en natuurkundige processen. Hij regelt stuurt bij en controleert, hij corrigeert als er iets mis dreigt te gaan, kortom: hij reguleert de produktie van gist, penicilline, enzymen e.d. Het is interessant werk. De processen spelen zich af in ketels, centrifuges, destilleerapparaten en andere installaties die vrijwel uitsluitend een gesloten systeem vormen. De regulist staat als het ware boven dat gebeuren en is verantwoordelijk voor een goed en regel matig verloop, waan/oor hij meet- en regel- apparatuur tot zijn beschikking heeft Naast het reguleren van de processen draagt hij zorg voor de voorbereidende en afrondende werkzaam heden van de processen zoals b.v. storten, aftappen, monsters nemen, onderhoud apparatuur en werkomgeving Het is precies werk. Gisten en schimmels zijn levende organismen die bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn. Het werken met zulke organismen vraagt verantwoordelijk heidsgevoel en nauwkeurigheid. De aandacht oplettendheid en de inzet waarmee gewerkt moet worden zorgen er voor, dat het werk als regulist niet geestdodend of vervelend is. 30% hoger salaris door ploegendienst Gist-Brocades werkt volgens een 4- ploegendienst Die zit als volgt in elkaar: een cyclus van 28 dagen waarin 7 ochtenddiensten van 6 uur's morgens tot 2 uur 's middags, 7 middagdiensten van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds en 7 nachtdiensten van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Tussen de ochtend- en de middagdienst heeft u 2 dagen vrij; tussen de middag- en de nachtdienst 1 dag vrij en tussen de nacht- en de ochtenddienst 4 dagen vrij. Het basissalaris, inclusief 30% ploegendienst- toeslag bedraagt op dit moment voor 22-jarigen of ouder f 2.498,-. Dit wordt jaarlijks verhoogd. Op dit moment is een uitloop mogelijk naar f3.267,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring Opleiding in het bedrijf. Als u ja zegt tegen ons voorstel voor een nieuw modern beroep, dan krijgt u eerst een training van een week op ons opleidingscentrum. Daarna gaat u al meteen de praktijk in, want de praktijk is nog steeds de beste leermeester. U wordt toegevoegd aan een ervaren collega die u in de loop van de tijd alle fijne kneepjes van het vak leert Ook aan theoretische scholing wordt het een en ander gedaan, maar hoofdzaak blijft toch de praktijk. Wilt u meer weten? Schrijf dan een briefkaart met alleen uw naam en adres plus de vermelding „Inlichtingen regulist" aan Gist-Brocades N.V, Wateringseweg 1, 2611 XT Delft U ontvangt dan de brochure met alle informatie over de aard van het bedrijf, arbeidsvoorwaarden, vierploegendienst sollicitatieprocedure e.d. U kunt natuurlijk ook even bellen: 015-79.25.16. wOoi Gist-Brocades N.V, Wateringseweg 1 2611 XT De

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14