Mexico Vakbondsman Camperoin ziet „revolutie" misbruikt In West-Duitsland dreigt een tv-staking Jan de Troye van de VARA had ook willen opstappen RADIO/TELEVISIE Schrijfster Carry van Bruggen wilde geen verheerlijking hou het lJ scherm in het oog TELEVISIE VANAVONI TELEVISIE WOENSDAG RADIO VANAVOND RADIO WOENSDAG Extra verslaggever naar Olympische Spelen in Moskou LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA )T Als het Let terkundig Museum in 1924 de schrijfster Carry van Bruggen om foto's, ma nuscripten of ander per soonlijk ma teriaal vraagt, schrijft ze een briefje terug dat er niet om liegt. Ze wil niets van belangstelling rond haar persoon weten en verklaart elke ver heerlijking van kunstenaars te haten. Foto's vindt ze alleen aardig voor haar familiele den en haar manuscripten verdwijnen in de prullenbak als ze gepubliceerd zijn. Wat be langrijk voor haar is, staat in haar boeken en artikelen. Daar moeten we het dus mee doen. Voor programmamaakster Digna Sin- ke werd het er niet gemakkelijker op, want de artikelen van de schrijfster waren alleen in archieven te achterhalen. Haar boeken bleven over: „Heieen" (1913), „Een coquette vrouw" (1915), „Prometheus" (1919), „Het huisje aan de sloot" (1921) en „Eva" (1927). Het werk van Carry van Bruggen heeft veel te maken met haar leven. Hoofdpersonen uit de verhalen zijn stukjes van een legpuz zel, die uiteindelijk en beeld opleveren van de schrijfster. Mensen die gevoelig zijn voor de herinnering aan een deur uit 1903, een bakstenen muur of een oude school, krijgen vanavond in het programma „Beeldspraak" een paar stukjes van de puzzel aangeboden. Ned. I 22.15 uur. Het kleine huis In de serie „Het kleine huis" wordt Mary In- in om de misdadigers van hun plannen af te houden. Ned. II 18.59 uur. Dagboek Het is Sinterklaas in de tv-serie „Dagboek van een herdershond". Truusje onderneemt een heldhaftige poging Goswinus Slangen tot een geloofwaardige Goedheiligman om te vormen. Ned. II 20.27 uur. Hotel op stelten Sybil Fawlty denkt dat Basil haar verjaardag is vergeten. Ze verlaat teleurgesteld het hotel. Maar Basil heeft stilletjes een feestje georgani seerd en vele gasten uitgenodigd. Ned. II 22.10 uur. Voor de kinderen Woensdagmiddag is er voor de kinderen „KRO's wereldcircus" met o.a. de luchtacrobaat Galla Shawn. Daarna volgt de „Boris en Bram Show". Woensdagmiddag Ned. I 15.55 uur en 16.45 Kersttijd '79 Het programma „Kersttijd '79" levert beelden op van dingen die we liever niet zien, maar die wel onze aandacht nodig hebben. Ned. I 20.20 uur. Duel in de diepte In de laatste, dubbele aflevering van de tv-serie „Duel in de diepte" komen alle gevaren die Sy lvia en haar vrienden bedreigen, tot een hoog tepunt. Lucas roept zelfs de hulp van de marine Josée Ruiter verleent haar mederwerklng aan het portret van de schrijfster Carry van Bruggen in „Beeldspraak". NEDERLAND I NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Paspoort, voor Joegoslaven en Italianen 18.55 Journaal EO 18.59 Henkie's droomboom 19.05 EO-kinderkrant 19.30 Het kleine huis 20.15 EO-aktief 20.20 Kersttijd 1979 EO-Metterdaad 20.50 Tijdsein NOS 21.37 Journaal NOS 21.55 Panoramiek 22.15 NOS-Kultuur: Beeldspraak NOS 23.00 Journaal NEDERLAND II NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Microprocessors NOS 18.55 Journaal KRO 18.59 Duel in de diepte NOS 20.00 Journaal KRO 20.27 Dagboek van een herdershond 21.35 Brandpunt 22.10 Hotel op stelten 22.40 'n Vakbondsman Mexico 23.25 Adventsoverweginj NOS 23.40 Journaal. DUITSLAND I (Regionaal progr. NDR: 18.00 nen Lupin. 18.30 Actualiteiten. Kleuterprogr. 18.55 Arsenen 19.25 Regionaal magazine. 19.5S grammaoverz. WDR: 18.00 Unie men Rentnerkommune. 18.30 urn halb 7. 18.45 Doe. serie. Actualiteitenmagazine. 19 45 Do rie.). 20.00 Journaal. 20.15 Spel; 21.00 Actualiteitenmagazine. Die Spezlalisten. 22.30 Jou 23.00 Amusementsprogr. 23.45 DUITSLAND II 18.20 Tekenfilm. 19.00 Jou 19.30 Fahrn ma Euer Gnaden spel. 21.00 Actualiteiten. 21.21 portage. 22.00 Tadelloser 6 23.35 Journaal. DUITSLAND III WDR 18.00 Kleuterserie. 18.30 TV-t ,sm wiskunde. 19.00 Filmreportage. Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 reportage. 21.00 Actueel mag n 21.15 Ich und mein Bruder. 21.4 nitor im Kreuzfeuer. 22.30 Infon!^1 ve serie. 23.00 Journaal. BELGIE NED II 18.00 Kinderfilmserie. 18.05 Kl|, progr. 18.30 Open School. Poppenfilm. 19.05 Gastprogr. Mededelingen en Morgen. Journaal. 20.10 Doe. serie. 2 Collega's. 21.05 Reportage. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogramma. 18.30 matieve serie. 19.00 Cultureel zine. 19.15 Regionaal 19.29 Weerbericht. 19.30 Joi 19.55 Orient-Express. 20.45 Inl tief progr. 22.15 Cultureel mag 22.30 Journaal. 51 gis 25 fit ka NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden KRO 15.30 Maja-debij 15.55 KRO's Wereldcircus 16.45 De Boris en Bram Show NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 10.00 Journ. en actual. 10.25 Warte, es dunkel ist (Wait until dark), speelfilm. 12.10 Actual. 12.55 Perso- rz. 13.00-13.10 Journ. 16.10 JOurn. 16.15 Verhalen en liederen. 17.00 Das "verbotene Spiel, tv-serie. 17.31 'j-j kenfilm. 17.50-18.00 Journ. progr.: NDR: 9.30-10.00 Kleuter; WDR: 9.30 Kleuterprogr. 10.50- Schooltelevisie.) DUITSLAND II 12.25-13.30 Eurovisie: skiën. Cabaretprogr. 16.30 Kleuter» v< 17.00 Journ. 17.10 Flambards, rie. 17.40 Actual, en muz. VERBOND. 18.50 P.P. Ulttsnfllng vi VI PSP. 19.00 Kerk In meervoud. NOS u, (S) Bayreuther Festsplele 1979. 22.45i* 22.55 Doc. over Bayreuther 1876-1951. 23.55 Nws. leder heet uur nieuw*. KRO (S) Des Engels. 9.03 (S) Vl gen tot twaalf. 11.58 BerWi darldad. 12.03 (S) Os Show. 14.03 (S) De Theo l kink-Show. 17.03 (S) Start) ft] NCRV: 7.00 Nws. 7.02 vende woord. 7.10 (S) 9.00 Nws. 9.02 (S) Uit de „Telebingo" is een reuze suc ces. In ieder geval wat het na gestreefde doel, financiële steun aan de sport voor gehan dicapten, betreft. Ongetwijfeld speelt het gokelement weer een niet te verwaarlozen rol. En natuurlijk toch ook door het feit dat de hele zaak gepre senteerd wordt door de kenne lijk nog altijd zeer populaire Mies Bouwman. Zij sprak de hoop uit dat het ook voor de niet-kaartenbezitters een goed programma zou zijn. Dienaan gaande echter bestaat, dunkt mij, toch niet zo heel veel re den voor een laaiende geest drift. Want zo erg veel te bele ven valt er nou ook weer niet. Gisteravond boften wij nog min of meer, omdat de plaats van de handeling het casino in Den Bosch was. Dat leverde in elk geval een bijzonder feeste lijk optreden van de Oeteldon- kers op. Mies Bouwman nam de gelegenheid te baat Wim Kersten een pluim te geven voor zijn carnavalsschla Zij deed dat ongetwijfelt q recht. Zijn „stampersst< a| zeer gunstig af vergeleke t( die van de Boven-Moerdj -Q En verder was de winnaar de gebruikelijke auto wel ongewone enthousiasteling f wierp zijn zojuist opgesi jj kerstboom met een joyeui j baar op de grond. Ook c' de wel gedaan wezen. Nog niet eens zo heel lanj leden werden wij op scherm op ruime schaal al spoord om vanwege ons j melijk welvaren te gaan men of zelfs .joggen". AV Televizier Magazine nu gisteravond een reportage Ria Bremer, die aantoonde aan die vormen van ge» heidssport niet geringe g t ren zijn verbonden. Ik be het leven is soms nog gea pliceerder dan men toch a neigd is te denken. HERMAN HOFHUI Kerstfeest koninklijke familie op radio (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM NOS-radio zal vrijdag 21 december een uil ding verzorgen van de jaarlijkse kerstviering van de konink familie met het personeel. Die viering is dit jaar in het pale/ de Dam in Amsterdam. Verslaggeefster is Pauline Broek Hilversum 2 16.30 uur. Volgens traditie zal koningin Juliana op Eerste Kerstdag radio-kersttoespraak houden. De uitzending is via de zet) Hilversum 1, 2 en 4 van 13.00 tot ongeveer 13.20 uur te belli ren. Een vaak misbruikt woord in Mexico is „revolutie". Het wordt graag en veelvuldig in de mond genomen door de grootste en belangrijkste partij (de „socialistische" PRI) en de vakbond (CTM). De revolutie vond plaats aan het begin van deze eeuw, toen boeren en arbeiders vochten voor een diepgaande maatschappelijke omwenteling. Daarmee moest bereikt worden dat grootgrondbezit verdween en de rijk dom aan de hele bevolking en niet alleen de élite toekwam. Dat is niet gelukt. Via de zich socialistisch noemende PRI die na de revolutie van 1910 de dienst ging uitmaken in het land, kwam door intriges en moord de macht toch weer bij de élite terecht: de grootgrondbezitters, de groot-industrië len, de bankiers, de partijbonzen, de regeringsbureaucraten en de vakbondsmaffia, die het voor de wind gaat. Vanavond om 22.40 uur via Ned. II zendt de KRO een documentaire uit over een vakbondsman in Mexico City die tegen de ellende en corruptie vecht. Mexico wordt bestuurd door een president die verregaande be voegdheden heeft en die iedere vier jaar „gekozen" wordt tij dens verkiezingen waar hij de enige kandidaat is. De partij (PRI) controleert het politieke leven, bondgenoot vakbond (CTM) doet dit op het gebied van de arbeidersbeweging. De cor ruptie in partij en vakbond vieren hoogtij en wie zich niet naar hun richtlijnen gedraagt, krijgt de grootste moeilijkheden. De tegenstelling tussen arm en rijk, zowel op het platteland als in de steden is schrijnend. In de hoofdstad van het land, Mexico City, wonen miljoenen straatarme mensen. Tussen hen, in één van de vele krottenwijken, huist Fidel Campero, die een paar jaar geleden evenals zoveel lotgenoten van het platteland weg trok om werk te vinden in Mexico City. Met zijn vrouw en zes kinderen woont hij in een kamer van ongeveer vier bij zes me ter. Hij is lid van een democratische vakbond, die wèl ijvert voor het lot van de arbeiders. Moeilijk en gevaarlijk werk, want de officiële bond, de regering en de ondernemers spannen sa men tegen de van hen losstaande organisaties en hun leden. Fidel Campero is de hoofdpersoon in de drie kwartier durende documentaire „Een vakbondsman in Mexico" die de KRO maakte in samenwerking met CNV, Solidaridad en NCO. Deze kwam tot stand naar aanleiding van een actie die de interkerke lijke hulporganisatie Solidaridad voert ter verbetering van de si tuatie in de krottenwijken van Latijns-Amerika. Fidel wordt gevolgd op weg naar zijn werk, in gesprekken met arbeiders, tijdens een bijeenkomst van een groepje arbeiders die met elkaar hun problemen doorspreken en in zijn gezin, waar hij interviewer Piet Nelissen vertelt over zijn bezigheden en hoe hij leeft. Deze gesprekken geven wel een beeld van het leven van Fidel en zijn gezin, maar maken nauwelijks duidelijk hoe de situatie in het land is. Het grote verschil bijvoorbeeld tussen de vakbond waar hij lid van is en de bijna almachtige CTM, komt niet uit de verf. Een documentaire waarin helaas veel vragen onbeantwoord blijven. hans van loon in de krottenwijken van Mexico City wonen en leven miljoenen mensen. (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN „TV-staking - dai is ronduit terreur!" luidde onlangs een kop in de „Bild- zeitung". Het miljoenenblad had zich op zijn eigen, wel bekende wijze weer eens op geworpen als beschermer van de rechten van de bur ger. Aanleiding voor het alarmgeroep is een voorge nomen staking bij de West- duitse radio en tv morgen van 20.00 tot 24.00 uur. De vakbond van werknemers bij de massamedia (RFFU) heeft hiertoe opgeroepen om te protesteren tegen een drei gende opheffing van de Noordduitse omroep NDR in zijn huidige vorm met alle mo gelijke consequenties voor het Westduitse omroepbestel. De afgelopen dagen zijn er bij de omroepen die zijn aangeslo ten bij de ARD en bij het tweede tv-net ZDF stemmin gen gehouden bij het georgani seerde personeel om af te tas ten of meer dan 75 procent achter een dergelijke staking zou staan. Bij de NDR zelf was deze meerderheid overweldi gend. Tegelijkertijd hebben di verse omroep-besturen de in Duitsland traditionele gerech telijke stappen ondernomen om een dergelijke staking te voorkomen. Hun argument: het gaat hier om een politieke staking en dat druist in tegen het geldende recht. Op het moment dat dit artikel werd geschreven, stond nog geenszins vast wat er nu pre cies morgenavond zou gebeu ren en dat zal ook wel tot het laatst toe ongewis blijven. In elk geval hebben de intendan ten (de hoogste chefs) van de omroepen aangekondigd dat zij - als hun protesten bij de rechtbank niets uithalen - al les in het werk zullen stellen om de radio niet stom en het beëldscherm niet zwart te la ten. Desnoods zal dat geschie den met behulp van een „noodprogramma" om de kij kers en luisteraars niet in de media-kou te laten staan. Onmiddellijk na het bekend worden van de stakingsplan nen schilderden boulevardbla den als „Bild" en „Express" anders de heftigste tegenstan ders van de bestaande tv- pro gramma's (radio bestaat voor' dergelijke kranten niet) in schrille kleuren de rampspoed die een leegblijven van het scherm over het Germaanse land teweeg zou brengen: géén nieuwsberichten oï Tagesthe- men, géén toneelstuk „Kom terug kleine Sheba", géén ZDF Magazin, géén Van der Valk, géén oude speelfilms op III. Ook werden de reacties van de lezers gevraagd die - hoe kan het anders - allemaal negatief, ja verbolgen waren. „Terreur tegenover al degenen die op het avondlijk tv-amusement zijn aangewezen!" - „Hoe zou het die tv-heren bevallen als wij ook gingen staken en geen kijkgeld meer betalen?" - „Ik betaal tijdens de staking geen kijkgeld!" - „Het NDR-verdrag werd in de eerste plaats opge zegd, omdat die rooie pro gramma's onverdraaglijk wa ren" etc. etc. De „treurbuis" - zoals Komrij de tv noemt - blijkt dus toch niet zo treurig te zijn als de nood aan de man komt. Zou het in Nederland anders zijn? Pikant is nog te vermelden waarom er pas vanaf acht uur 's avonds gestaakt wordt (als het doorgaat). Tot die tijd heeft namelijk de Duitse „Ster" zendtijd en die inkom sten uit de reclame wil zelfs de meest doorgewinterde vak bondsman niet missen. Maar wie kijkt er naar reclame als daarna het scherm leeg blijft? (Van onze radio- en tv-redac tie) HILVERSUM De program maraad radio heeft het NOS- bestuur laten weten er voor stander van te zijn dat bij de in 1980 in Moskou te houden Olympische Zomerspelen naast de sportequipe ook een algemeen verslaggever aanwe zig dient te zijn om, zoals de programmaraad dat stelt, „ex tra informatie te geven over de Sovjet-Unie, voor zover al thans deze informatie ver band houdt met het sportge beuren". Volgens Cees Cabout, hoofd dienst radioprogramma van de NOS, zal in Moskou een derge lijke verslaggever „de maat schappelijke effecten van de grote sportgebeurtenis moeten trachten te peilen". Het ziet ernaar uit dat accreditatie van een dergelijke algemeen ver slaggever ten koste zal moeten gaan van het aantal perskaar ten dat de NOS voor de radio- sportequipe krijgt. Naar aanleiding hiervan heeft de TROS-afgevaardigde mr. Landré in het NOS bestuur gewezen op de situatie bij de. WK voetbal in 1978 in Argen tinië, toen er een algemeen verslaggever werd meeges tuurd nadrukkelijk om de po litiek van dat land te belich ten. Dat wil hij ook in Moskou. Beeld uit de verenigingsraad met links Jan Nagel In ge sprek met bemiddelaar Jos van Kemenade en geheel rechts een peinzende André Kloos. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - VARA-man Jan de Troye, die een be langrijke rol heeft gespeeld in de benoeming van de nieuwe tv-directeur Maurice Koopman in plaats van Jan Haasbroek, heeft de VARA- verenigingsraad laten we ten, dat ook hij ernstige plannen heeft gekoesterd om op te stappen bij de VARA. Hij zegt hierin weerhouden te zijn door André Kloos, die sa men met de Troye altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het bestuur van de NOS. In. dit bestuur had de Troye de functie van tv-commissaris. Kloos had gezegd, dat als de Troye ook weg zou gaan dit een aanzienlijke aderlating zou betekenen voor de bijdrage van de VARA aan het wel en wee van de NOS. De Troye zou alleen om deze reden be sloten hebben bij de VARA te blijven. Kloos heeft de vereniging sraad laten weten het als een grief te ondergaan, dat de ver enigingsraad hem onvoldoen de vrijheid tot onderhandelen had gelaten in diverse kwes ties. Dit had bij hem kwaad bloed gezet. Op de verenigingsraad werd besloten, dat er op korte ter mijn een opvolger voor Kloos zal worden gezocht en dat een vijfde lid van het dagelijks be stuur benoemd zal worden, diei speciaal tot taak krijgt om de verenigingszaken te leiden. Hiervoor is een selectiecom missie aangesteld. Vanavond Tilly Perin Bouwmeester samen met Jo de Meyere In een aflevering van „Dagboek van een herdershond".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2