dagpuzzel FRIEMELS MOMMA kunstagenda bioscopen exposities DPboeke SERVICE/STRIPS LEIDSE COURANT DINSDAG 18 DECEMBER 1979 PAGINA- PAULUS DE BOSKABOUTER BOUTERBIJTERS IN HET BOS h90 De pllepen waren terecht zeer trots op hun heldendaad. Haast barstend van zelfver trouwen dribbelden ze naar de hekseneus en vroegen: „Zullen we nog es. Paulus?"„Van mij mag het", riep Gregorius. Maar Paulus dacht er anders over. „Er komt niets van in", verklaarde hij kortaf. „Als er geslagen moet worden zal ik dat wel zeggen!" De pliepen wa ren duidelijk zeer teleurgesteld en speciaal de pliep met het haar voelde zich danig in zijn kuifje gepikt. „Het ging juist zo fijn, Paulus", zei hij bitter. „We hebben er lekker op los ge slagen en we willen graag blijven slaan". VINDT 'MJtf SN0Z„ JTZ SUSKE EN WISKE - DE POMPENPLANTERS Dinsdag 18 december DEN HAAG Appelthaater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Op de bodem (Toneelgroep De Appel) Diligentia (Lange Voorhout 5 tel. 464308) 20.15 Volk smuziekgroep Flairck. De Uithof 20.00 Holiday on Ice. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidsepleln tel. 242311) 20.15 Ge leerde vrouwen (Haagse Comedie) Concertgebouw (Van Baerlestraat tel. 718345) 20.15 Messiah door koor Ned. Handelvereniging o.l.v. Jack P. Loorij m.m.v. solisten en Pools Kamerorkest. Carré (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet ALPHEN a/d RIJN met Vandaag of morgen. Donderdag 20 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 Kleine Eyolf (Haagse Comedie) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Op de bodem (Toneelgroep De Appel) Diligentia (Lange Vooi' smuziekgroep Flairck. Congresgebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Residentie-Orkest o.l.v. Alain Lombard, sol. Jaring Walta viool. Circustheater (Gevers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.00 Jenufa (Nederlandse Operastichting) Nieuwe Kerk (Spui 175 tel. 634916) 20.15 Nederlands Kamerkoor o.l.v. Kerry Woodward. Kapel West (Laan van Meerdervoort 955) 20-15 Kers- twijdingsavond Capellakoor Laetare o.l.v. P.H. Cupe- AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Lu cifer (Publiekstheater) Concertgebouw (Van Baerlestraat tel. 718345) 20.15 Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitlnk, sol. Leo- nie Rysanek sopraan en Peter Hofman tenor. Carré (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag of morgen. DELFT ROTTERDAM Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 20.15 Kers tconcert m.m.v. Deo Cantemus. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) Zuidpleintheater (Zuidplein 60 tel. 815844) 20.15 Am sterdams Nonet. Woensdag 19 december DEN HAAG Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout 3 tel. 469450) 20.15 De tafel van tien (Toneelgroep Theater) HOT (Oranje Buitensingel 20 tel. 857800) 20.30 Gebed voor mijn dochter (Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Op de bodem (Toneelgroep De Appel) Diligentia (Lange Voorhout 5 tel 464308) 12.45 Lunchprogramma Robert Brown viool. 20.15 Volksmu ziekgroep Flairck. Ev. Lutherse Kerk (Lutherse Burgwal) 20.15 Kerstcon cert Haags Gem. Shellkoor. De Verenigde Zangers en Marinekoor o.l.v. John Verheyen m.m.v. solisten. Remonstrantse Kerk (Laan) 20.15 Concert Kon. Con servatorium door blaasensemble o.l.v. Sjef Douwes en strijkorkest o.l.v. Jacques Holtman. Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Inspeelvoorstelling nieuwe show Frans Halsema. Theater Aan de Haven (Westduinweg 230 tel. 543202) 20.30 Jazz-avond met Max Bolleman Trio. Poppentheater Frank Kooman (Frankenstraat 66 tel. 559305) 14.30 Egeltje Punaise. ALPHEN a/d RIJN S». Bonilatiuakerk (Paradijstaan) 20.00 Kerstzang door Chr. Gem Koor Jubilate Deo en De Lenteklokjes m.m.v. Blaaskwlntet Parnassos en Addie de Jong vleugel/orgel. AMSTERDAM Stadsschouwburg (Leidseplein tel. 242311) 20.15 Lu cifer (Publiekstheater) Concertgebouw (Van Baerlestraat tel. 718345) 20.15 Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink. sol. Leo- nie Rysanek sopraan en Peter Hofman tenor. Carre (Amstel 115 tel. 225225) 20.15 Paul van Vliet met Vandaag ol morgen. LEIDEN Schouwburg (Oude Vest 43 tel. 141141) 20.15 Het ge vecht (Pantomimetheater Tomaszewski) Stadsgehoorzaal (Breestraat 60 tel. 131704) 20.15 Residentie-Orkest o.l.v. Alaln Lombard, sol. Jaring Walta viool. NOORDWIJK Grote Kerk .(Voorstraat) 20.00 Kesrtoconcert door Thijs van Leer, Louis van Dijk. Jorine Samson. Lieuwe Visser. Haga Cantare en Leids Toonkunstkoor o.l.v. René Verhoeff. ROTTERDAM Doelen (Schouwburgplein 50 tel. 132490) 20.15 Kers tconcert m.m v. Deo Cantemus. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) RIJSWIJK Kleine Schouwburg (Karmozijnstraat 2 tel. 930707) 14.00 Het sneeuwnegertje. kindervoorstelling De Kleinste Komedie. Grote Kerk (Voorstraat) 20.00 Kesrtoconcert door Thijs van Leer, Louis van Dijk. Jorine Samson. Lieuwe Visser. Hagacantare en Leids Toonkunstkoor o.l.v. René Verhoeff. ROTTERDAM Schouwburg (Schouwburgplein 25 tel. 111766) 20.15 Lucifer (Publiekstheater) Doelen (Schouwburgplein 50 tel 132490) 14.15 Kers tconcert m.m v Politie Harmoniever. Hermandad. 20.15 Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. David Zinman. sol. Radu Lupu piano. Hofpleintheater (Benthemstraat 13 tel. 662044) 20.15 Nee schat nu niet (Theater van de Lach) RIJSWIJK Oude Kerk (Herenstraat tel. 986212) 20.15 Concert in kerstsfeer door George Stam orgel en Anja van Wijk mezzo-sopraan. Oude Kerk (Herenstraat) 20.15 Kerstconcert Residen tie Dubbelkwartet en Wim v.d. Panne orgel. Huygensmuseum (Westeinde 2) Kerstcantate o.l.v. Dany Zonewa. LEIDEN Kon. Nederlands Legar en wapenmuseum (Pesthui- slaan 7) Permanente tentoonstelling over de koninklij ke landmacht vanaf 1945 tot nu. Rijksmuseum van Oudheden (Rapenburg 28) Gezicht op de Levant. Werk van David Roberts (1796 - 1864). Geopend: ma. t/m za. 10-17 u., zo. 13-17 u. De Lakenhal (Oude Singel 28-21) Vaandels van Leid- se verenigingen en gezelschappen. Geopend: ma. t/m za. 10-17 u.; zo. 13-17 u. Academiegebouw (Rapenburg 73) Werk van Jo Pe ters. Geopend: ma. t/m vr. 9-17 u. Rijksmuseum voor Volkenkunde (Steenstraat 1) Ver zamelde objecten van kinderen. Geopend: ma-za 10- 17 u.; zo 13-17u. Galerie Da Oude Rijn (Stille Mare 4) Werk van Cor- nellle en Bertus de Korte. Geopend do. t/m za. 12.30- 17 u. Galerie Van der Vliet (Botermarkt 3) Kunst als ge schenk. Geopend: dl. t/m za. 10-17 u.; do. ook tot 21 u. Qalaria Deniae Stephen (Bakkersteeg 18, tel. 132319) Tekeningen van Hans de Jong. plastiek van Coba Koster en etsen en schilderijen van Tiny van der Sar. Geopend: vr.. za. en zo. 14-18 u. en na tel. afspraak. Galerie De Poort (Herensteeg 11) Najaarstentoonstel ling van voornamelijk Leldse kunstenaars. Geopend wo. t/m zo. 13-17 u. Foyer LAK-theatar (Levendaal 150111) Foto's door foto-sectie LAK. Geopend: ma. t/m vr. 11-17 u. en tij dens voorstellingen. Galerie (Langeburg 32a) Japanse prenten, verkoop tentoonstelling. Geopend: ma. t/m za. 11-17 u. APOLLO I (Spulstraat 21. tel. 46.03.40.): Race naar de schroothoop (al); 14.30. 19.00. 21.15. APOLLO II (Spulstraat 21. tel. 46.03.40.) Where eagles dare (12): 14.00 (beh. zo.). 20.15. ASTA (Spui 27. tel. 46.35.00.): Monty Python's life of Brian (12); 14.00. 19.00. 21.30. BIJOU (Spui 27. tel. 46.11.77.): Courage fuyons (16); 14.00. 19.30, 21.45. CALYPSO (Spui 27. 46.35.02.): Cha Cha (al); 19.15, 21.30. ma. di. 14.15. wo. 13.45, 16.00. CAMERA (Prinsestraat 44. tel. 46.72.00.): Rab bi Abraham in het wilde westen (al); 13.45, 18.45. 21.15. CINEAC I (Buitenhof 20. tel. 63.06.37.): Apo- calypse now (16); 14.00, 20.15. CINEAC II (Buitenhof 20. tel. 63.06.37.): Manhattan (al); 14.00, 18.45. 21.30. wo. 18.45, 21.30. Feestelijke revue van tekenfilmster ren (al): wo. 13.15, 15.30. CINEAC III (Buitenhof 20. tel 63.06.37) Escape from Alcatraz (16); 14.00, 18.45, 21.30. CORSO (Prinsestraat 40. tel. 46.72.00.): De dui vel hale je.... (al); 13.45. 18.45. 21.15. DU MIDI (De Carpentlerstraat 141, tel. 85.57.70.): Cha Cha (al); 20.15. Peter en Elliot de draak (al); wo. 14.00. EURO CINEMA (Leyweg 910. tel. 66.70.66.): Hair (al); wo. 15.45, 19.45. ov. dagen 13.45, 19.45. De kat van de melkweg (al); wo. 13.30. METROPOLE I (Carnegielaan 16. tel. 45.67.56.): Een pak slaag (al): 14.00. 18.45. 21.30. METROPOLE II (Carnegielaan 16. tel. 45.67.56.): Apocalypse now (16): 14.00. 20.30. ME TROPOLE III (Carnegielaan 16. tel. 45.67.56.): Man hattan (al); 14.00. 18.45. 21.30. METROPOLE IV (Car negielaan 16. tel. 45.67.56.): Schiet niet op de tand arts (al); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE V (Carne gielaan 16, tel. 45.67.56.): La luna (16); 14.00, 20.30. ODEON I (Herengracht 13. tel. 46.24.00.): Dona Flor en haar twee mannen (16); 13.45. 18.45. 21.30. ODE ON II (Herengracht 13. tel. 46.24.00.): The Frisco kld (al); 14.00. 18.45, 21.15. ODEON III (Herengracht 13. tel. 46.24.00.): Allën (16); 14.00, 18.45. 21.15. ODEON IV (Herengracht 13. tel. 46.24.00.): De nacht van de maskers (12); 13.45. 18.45. 21.30. LE PARIS I (Ket tingstraat 12b, tel. 65.64.02.): Story of Joanna (18); 12.30, 14.15, 16.00, 17.45. 19.30, 21.15. LE PARIS II (Kettingstraat 12b, tel. 65.64.02.): The opening of Mis ty Beethoven (18); 12.00. 13.45. 15.30. 17.15, 19.00, 20.45. LE PARIS III (Kettingstraat 12b, tel. 65.64.02.): De grote bevrediging (18); 12.15. 14.00, 15.45, 17.30. 19.15. 21.00. PASSAGE (Passage 63. tel. 46.09.77.): Escape to Athena (16); 14.00, 18.45, 21.30. STUDIO 2000 (Churchillplein 7. tel. 54.22.88.): Cha Cha (al); 19.00. 21.30. ma. di. 14.00. wo. 13.30. 16.00. OE UIT KIJK (Churchillplein 7. tel. 54.22.88.): The adventures (16); 20.00. di. avond gesloten. Oom Ferdinand en de toverdrank (al); wo. 14.00. DELFT CITY (Voldersgracht 12. tet. 123251) Een pak slaag (al) 14.30, 19.00, 21.15. CITY SELECT (Voldersgracht 12. tel. 123251) Pas opof we slaan d'r op! (al); 14.30. 20.15. niet op wo. middag. Dik Trom (al); wo. 14.15. DOELEN KINO (Verwersdijk 46. tel. 126752) Salo of de 120 dagen van Sodom (16) 20.15. FLORA (Verwersdijk 1. tel. 120840) Een hete familie in Zwe den (18); 19.00, 21.15. DELFIA (Binnenwatersloot 1. tel. 123855) Cha Cha (al); 14.30. 19.00. 21.15. Une be lle ftlle comme moi (16); di. wo. 23.30. FILMHUIS (Kromstraat 27. tel 140226) Veertig jaar National Film board of Canada (verschillende films) 20.00. STUDIO D (Oude Delft 11. tel 123280) Hou je zakdoek bij de hand (16); 19.00. 21.15. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23b. tel. 01717- 4354.): The moonraker (12); wo. 20.15. Nove Cento II (16); ma. 20.45. di. 20.15. Bambi (al); wo. 14.00. 15.45. LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19. tel. 12.12.39.): Als adelaars vielen ze aan (12); 14.00, 20.00. CAMERA (Hogewoerd 49-51. tel. 12.49.19.): Meatballs (12); 19.00, 21.15. As- terix verovert Rome (al); wo. 14.30. LIDO I (Steen straat 39. tel. 12.41.30.): Een pak slaag (al); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO II (Steenstraat 39. tel. 12.41.30 Hair (12): 14.30. 19.00, 21.15. LIDO III (Steenstraat 39. tel. 12.41.30.): Die Ehe der Maria Braun (16); 19.00, 21.15. ma. di. ook 14.30. Woody Woodpecker (al); wo. 14.30. STUDIO (Steenstraat 39. tel. 13.32.10.): Man hattan (al); 19.00, 21.15. ma. di. ook 14.30. Kiss in at tack of the Phantoms (12); wo. 14.30. REX (Haarlem merstraat 52. tel. 12.54.14.): Superpret In het liefdes- bed (16); 14.30, 19.00, 21.15. TRIANON (Breestraat 31. tel. 12.38.75.): Cha Cha (al); 14.30. 19.00, 21.15. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCINEMA I (Van Boetzelaerstraat 6, tel. 01720- 20.80.0.): Een pak slaag (al): 14.00, 19.00, 21.30. EU ROCINEMA II (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720- 20.80.0.): Hair (al); 13.30, 18.30, 21.15. EUROCINEMA III (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20.80.0.): Cha Cha (al); 13.45, 18.45, 21.15. EUROCINEMA IV (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20.80.0.): The wild bunch (16); 13.30, 20.00. wo. niet om 13.30. Woody Woodpecker (al); wo. 14.15. WASSENAAR ASTRA THEATER (Langstraat 32. tel. 01751-13269): The party (al); 20.00. Donald Duck is niet in zijn eentje Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 u. tot woensdag 13.00 u. (Dlaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconeaaenhuia: Middagbezoekuur 13.45-14.30 u. Avondbezoekuur 18.30-19.30 u. Kraamatdeling vaders extra van 18.00-18.30 u. Kinderafdeling dagelijks van 14.00-19.00 u. niet meer dan twee bezoekers per pa tiënt. Sint Elizabath-ziekenhuia: Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-af delin gen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00- 16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Laatste kwartier mid dag- en avondbezoek babyshow. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.15- 14.45 u. en van 19.00-19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30-19.00 u. Sport-Medisch Adviescentrum: Spreekuur ma. 19.30- 20.30 u. In het St. Elisabeth-ziekenhuis. Endegeest: Dl. én vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.d0 u. en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: de gehele dag. Academisch ziskenhuis: Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 u. en 18.30-19.30 u. Voor de prematurenafdeling gelden de volgende bezoekuren (alleen voor ouders): Dagelijks: 14.30-14.45 u.. en 18.30-18.45 u.; za. en zo.: 14.45-15.00 u. Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofd verpleegkundige hiervoor speciale kaarten verstrek- Bezoektijden kinderkllnlek: Dagelijks: 15.00-15.45 u. en 18.30-19.00 u. Bezoektijden kinderafdeling: Elke dag 14.15-15.00 u. en 18.30-19.00 u. Rljnoordziekenhuis: 1e en 2e klas 11.00-11.30 u.; 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; 3e klas 13.30-14.15 u. en 18.30-19.30 u.; Kraamafdeling 13.30-14.15 u. al leen voor echtgenoten 19.00-20.00 u. Kinderafdeling 15.00-15.30 u. alleen voor ouders 18.00-18.30 u. Sociale raadsvrouw Spreekuren sociale raadsvrouw. Binnenstad: Gerecht 10, wo. 17.00-18.00 u.; Noord: Van Hogendorpstraat 36. ma. 10.30-11.30 u.; Kooi: Driftstraat 49a. dl. 10.30-11.30 u.; Morskwartier/Buurthuis Morskwartier. Topaaslaan, 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.00 u.; Tuin- stadwljk: Herengracht 45, vr. 10.30-11.30 u. Opvangcentrum Vrouwen Crisiscentrum voor vrouwen (met eventuele kinderen) In nood. Huize St. Maarten. St. Jacobsgracht 1. Lei den. tel.071-142497. Dag en nacht bereikbaar. Moeders voor Moeders Vrijwilligers Centrale Leiden Langegracht 246a, tel. 149064. Dagelijks bereikbaar van 9.00-17.00 u. voor informatie over vrijwilligers werk en cursussen of een persoonlijk gesprek. Sociale raadsvrouw Voorschoten Werklozen Adviescentrum Dierenhulpdienst Hulpverlening aan verongelukte honden, katten, vo gels. e.d. in de gemeenten Leiden. Leiderdorp. Oegst- geest. Warmond en Zoeterwoude. Tel. 071-125141. Gastouderproject Werkende jongeren Klachten- en informatieuur Elke dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 u. KWJ-kantoor Koppenhinksteeg 2, Leiden. Tel. 071-121139. Hulpverlening Jongeren Jongeren Advies- en Begeleidingscentrum Lelden (JAL) ma., wo.. vr. 16.00-22.00 u.. Langegracht 246a, Leiden. Tel. 071-143762 (alleen openingstijden). SP hulp- en informatiedienst Groenesteeg 33, Leiden. Tel. 071-134640 of 071- 144600. Hulp en Informatie op medisch. |urldlsch en milieugebied, werk. sociale verzekering en huurkwes- ties. Spreekuur: elke donderdag van 20.00-21.00 u. Wetenschapswinkel Informatiecentrum voor onderzoek van de Leidse uni versiteit. Stationsweg 37. tel. 071 - 148333. Geopend: ma. t/m vr. 10.00-16.00 u. Huuraangelegenheden Spreekuren huurcommlssie. Voor Lelden: Schutters veld 9 (tel. 071-131541 van 10.00-12.00 u.). Spreekuur ma. t/m vr. 8.30-10.00 u. Voor Alphen: Opstandings- kerk. Prinses Marijkestraat 69. Spreekuur do. 14- 15.30 u. Onderwijswinkel Burgerraadslieden Bureau voor Rechtshulp Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau, Noordelnde 2a (voormalige marinecomplex), tel. 130775. Geopend: ma. en wo.: 10.00-12.30 u.; di. en do.: 18.30-20.30 u. Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk werk. Oude Rijn 44c, spreek uur dagelijks 14.00-15.00 u.; do. ook 19.00-20.00 u., tel. 142144. SOS-dienst Telefonische hulpdienst, tel. 071-125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Dag en nacht bereikbaar. Vertrouwelijk. Gezinsverzorging APOTHEKEN De avond- en nachtdiensten van de apotheken in de regio Leiden worden tot 21 december waargenomen door de Apotheek Reyst. Steenstraat 35. Leiden tel. 120136 en Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten tel. 2525. Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzor ging, Haarlemmerstraat 133, tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-14.00 u.). FIOM Hulp voor moeder en kind Horizontaal: 1 zuivelprodukt; 4 bezieldheid; 8 bont gekleurde papegaai; 10 bijbelse naam. 11 roofdier; 14 eerstkomende (afk15 wereldtaal; 16 muziek noot; 17 afhangend deel v.e. japon; 19 waterbewo ner; 20 bloeimaand. 22 vestingwerk. 25 hoewel; 27 sierlijk dier; 28 uitroep; 29 's morgens gedronken wijn. 32 afgemat; 33 oostnoordoost (afk.); 34 bloed vat; 35 voornemen. Verticaal: 1 hoofddeksel; 2 rijstbrandewijn; 3 voorzet sel; 5 water doorlatende; 6 wisselborgtocht; 7 provin cie van de Unie van Zuid-Afrika; 9 toespraak; 12 plaats in N.-Brabant; 134 Europeaan; 17 muzieknoot. 18 hoofddeksel. 21 letter v.h. Griekse alfabet; 23 fa milielid; 24 stuk geschut; 26 metaal; 28 ten naaste bij; 30 sierlijk dier; 31 breibenodigdheid. OPLOSSING, |OM iE'aaJ0€;eu -fjq 02 :pooi 92 luoueij pz 'jeeu zz "eujujee 12 '»ad 91 'los 11 'uaeujaoy £t :6jnq|ij. 21 :epaj 6 'ibjen L ibab 9 :*9| s :ubb z ;iejb Z l :|eeoiwaa uB|d SE 'Jepe ft "O N O EE aom zt '.uIjMuaSjoui 62 'eq 82 '®0J LZ ;|B S2 :l®*Jnl 22 :,0UJ 02 61 ;deeis zi 91 :opi si "k® »l 'W0! -uBd u :ba3 oi 8 "bi® l :|®»»uoz|joh 'OO "m ?j Sociale psychologie: vallen en opstaan Sociale psychologie is een zo jonge wetenschap, da 1 Ei toepassing ervan een vooi rend vallen en opstaan is. meest duidelijk is dit gebh D tijdens de studenten re voh m in de jaren zestig en bi daaruit voortvloeiende wentelingen in verse hi lie r« sectoren van de samenle\ o' Maar ondanks de vele gt O ken in deze nog jonge tak te wetenschap heeft zij voor al len toch wel nieuwe w« vi nieuwe perspectieven geq naar een op de toekomsi richt denken. Een samt ving die er moet zijn vooi dereen in oost én wesi noord en zuid: jong en arm en rijk. Maar wel i een met een volwaardig en het recht op eigen Naast de voor deze jonge tenschap al verrassend m bestaande literatuur is Kooyker-Rotterdam nieuw (buitenlands) werk schenen: „Sociale psych gie", een maatschappij-1 sche benadering, door de F schrijver en hoogleraar i L Eskola. Men zou. de titel zend, kunnen veronderste dat men hierbij opnieuv maken heeft met een ui s progressief boek óver het Niets is minder waar. H«v eerder een kritische besdv^ wing over de sociale psycl gie. zoals zij wordt bes A deerd en zoals zij wordt to j, past. De schrijver beoord de bestaande methodes ge het vakgebied, vergelijkt j maar spreekt er meerm ook zijn verooordeling 11 uit. Hij is tot het werk g men, omdat volgens hem (pr bestaande leerboeken te schieten. „Vaak ontberei p,; een maatschappijkritische en op marxistische ideeën baseerde stof", meent hij. des ter opvallender uitspr pn' omdat zijn vaderland Fin! zoals men weet. min of r onder de invloedssfeer ligt vu het Russisch politiek en y,, tenschappelijk denken. Het is geen eenvoudig b jj dat men in enkele uren J: leest. Dat kan ook niet, 01 0p het werk vooral bedoel /-q voor hen. die zich bezighoi b( met sociale psychologie. _e studie of in de praktijk va |j( psychologie en psychi ve medisch, para-medisch ol pleegkundig. Ook paedaj; ba zullen er veel nut van kur hebben. Voor hen allen is L boek een boeiend en zeer tig werk, dat tevens volop legenheid biedt voor de n< zakelijke discussie hierove go Annti Eskola: Sociale psyi va logie tie uitgeverij Kooyker, Rol le dam,39,50 f( tl Alfabet Bloemen kinderen Het is al meer dan een hl eeuw geleden dat de Eng illustratrice Cicely Mary I ker haar eerste kinderboi de wereld inzond. Al spof werden haar „Flower Faif] over de hele Engelstalige reld bekend: de kleine, boekjes waarin de „Bloem|/| kinderen" in versjes iets telde over hun bestaan in diverse jaargetijden. Wa Crane was haar daarin vooi „a gaan met zijn feestelijke cessie van Flora's kind« omstreeks de jaarwissel Uitgeverij Ploegsma is 1 enige tijd bezig de serie in Nederlandse vertaling te bi gen en nu is deeltje zeven 1 schenen waarin het alfa loopt van Akelei tot Ze Vc groen. Net als de vorige bo jes zal ook dit juweeltje weer een echt „gesche boekje" worden. De vei zijn door Nannie Kuiper stekend vertaald en komen originele tekstjes zo dicht gelijk nabij. Cicely M. Barker „Bloenjei kinderen Alfabet" Uitgei hi ij Ploegsma te Amsterdi Prijs: 12,50. li] Astronomie voor iedereen Wie in een heldere, maan nacht buiten wandelt, is geneigd om op te zien naai! sterrenhemel. Hij zal de pra }jj daarvan ongetwijfeld bew deren, maar al dat sterrci wemel zal hem lichtelijk ct tisch voorkomen. Voor wie weten wat hij eigenlijk ziet het boekje van Elisabeth 1 der „Zon, maan en sterren astronomie voor iederee een uitstekende begeleii Niet alleen omdat Elizab Q( Mulder uitgaat van positie1 degene, die omhoog kij ït maar ook door de toegevoe draaibare sterrenkaart, v/a t mee men met één oogops |m kan zien wat wat is aan nachtelijke hemel. Elizabeth Mulder maan en sterren"; atronoi voor iedereen, met draaib sterrenkaart voor het elijk halfrond. Uitg. ChriJ foor Rotterdam. Pr ƒ21,50.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16