DEZE WEEK Lanroe telefoontjes na Zo solliciteert een technisch specialist in één keer bij een grootaantal firma's. COMPUTER- PROGRAMMEUR(SE) 071-122244 Dansen leren? Danscentrum Evert Castelein Tel. 071-123583, b.g.g. 120917 Graag tot ziens. G 6 Hechte samenzang Mannenkoor in traditioneel kerstconcert Incubus verzandt in eigen grappigheid II hm wÊm WÊmlÊÊÊtÊIÊIÊÊÊÊÊÊÊÊ i v 6 O7I-I4O34I LubapQ Uitzend^ oei LEE DE KRAM DAl VINDT I INTERESSE DAGEUJ HETNIEl ENI ACHTERGR0M IN?0RM ENJ SOMSf Familieberichten LEIDSE COURANT. MAANDAG 17 DECEMBER 1979 PAGINA ~E< WC Na een langdurig geduldig gedragen lijden, over leed heel rustig, in volle overgave aan Gods H. Wil, voorzien van de Genademiddelen van de H. Kerk. mijn lieve zorgzame vrouw, onze lieve zus ter. schoonzuster en tante, CATHARINA CORNELIA ZOUTENBIER-VAN LEEUWEN, op de leeftijd van 68 jaar. H. A. Zoutenbier en verdere familie. Geen bezoek aan huis. De overledene is overgebracht naar 't Statenhuys, Statenlaan 78, alwaar gelegenheid tot bezoek 's middags van 3 tot 4 uur. Dinsdagavond zal om 8.30 uur het rozenkransge bed worden gebeden in 't Statenhuys. De gezongen H. Mis van Requiem zal worden op gedragen in de parochiekerk van de H. Antonius Abt Scheveningseweg 235, op woensdag 19 de cember om 10.30 uur, waarna de crematie zal plaatshebben om 12 uur, in het crematorium Oc- kenburgh, Ockenburghstraat, Loosduinen - 's- Gravenhage. Heden ging toch nog onverwacht van ons heen, gesterkt door de Sacramenten der zieken, mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa, broer, zwager en oom, WILHELMUS JOHANNES JOSEPH MARIA VAN NOORT op de leeftijd van 67 jaar. Uit aller naam: M. J. van Noort-Ortgiess 15 december 1979 De Sitterlaan 2 A 2313 TN Leiden De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos", Lange Mare 69 te Leiden. Gebedsdienst en'gelegenheid tot condoleren al daar: dinsdag 18 december van 20.00 tot 20.30 uur. De Eucharistieviering zal voor hem worden gehou den in de parochiekerk van de H. Petrus - Lam- menschansweg - op woensdag 19 december te 10.30 uur, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium „Ockenburgh" te Den Haag (Loosduinen) te 12.30 uur. mededelingen] [van artsen j Mevrouw A.L.VAN RAVESTEYN- WEBER Mevrouw E. H. NIEUWENHUIS- SMALBRAAK huisartsen AFWEZIG van 24 december tot 7 januari ADVERTEREN DOET VERKOPEN RIJKSERKENDE DIPLOMA'S twee-jarige Avondopleiding te Leiden Vooropleiding: Mavo-4, Havo, MBO, HBO, VWO. I.S.C.P. antw. nr.21. 6160 VK Beek LB. Tel. 04402-2277 ook na 18.00- uur. Naam:,,Opl.: Adres:Tel.: Postcode:Woonpl.: /<j>K 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. Lessen en clubs kom even langs bij Hooglandsekerkgracht 48, Lelden. JEUGDCLUBS VAN 7 T/M 13 JAAR (SPECIAAL TARIEF) CLUBS VAN 14 T/M 20 JAAR. CLUBS VAN 20 JAAR EN OUDER. CLUBS VOOR GEHUWDEN EN PAREN. CLUBS VOOR 65+ERS (SPECIAAL TARIEF). Inlichtingen en Inschrijvingen dagelijks van 14-16 uur en van 19- Autorijschool MIELOO. Tol. 071-213800. Spe/werhorst 18. Lelden. I Diversen pers, gevr. Gevraagd MEDEWERKER voor de Markthandel, zaterdags vrij. Fruithandel H. M. v. Fulpen, Hoofdstraat 213, Leiderdorp, tel. 894295. Uitzendbureau Always Ready vraagt met spoed TELEXISTES, typistes, datatypistes, secreta resse, boekhoudkundig mede werker. produktiemedewer- kers. Bel 01717-8236 mevr. H. Gerrard, Kennedyplantsoen 45 t/o Station. Voorschoten. THUISWERK aangeboden, hoge verdiensten, Inl. Postbus 254, 2300 AG Lelden, gefran keerde en aan u zelf geadres- seerde envelop bijsluiten. Gevr. op bloemlsterljbedrijf JONGEMAN, leeftijd plm. 15 jaar, voor na schooltijd en de zaterdag, liefst met het vak be kend, G. Th. Warmerdam. Flo- raweg 112, Roelofarendsveen. Band zoekt BASSIST en ORGA NIST, omg. Lelden/Den Haag, tel. 071-156853, na 19.00 uur. I Woonruimte te huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook In nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An tonius Clubhuls, Lange Mare 41-43, tel. 131626. i Woonruimte te I huur gevr. Jong stel zoekt KAMER met kookgelegenheid In Lelden, tel. 071-411030. Helpl Helpt Docente werkzaam In Lelden zoekt zo spoedig mo gelijk vrije WOONRUIMTE met keuken, douche en telefoon In Lelden. Den Haag of omstre ken, Informatie Nelleke School 071-767323, 's avonds 01751 79765, weekend 01114-2332. Medewerkster Leidse Courant zoekt ETAGE of kamers In Lei- den. tel. 071-125894. Kees en Mirjana zoeken WOONRUIMTE In Lelden tot 500,- zoals we al eerder zel den, bel dus a.u.b. voor ons ple- zler 070-459034. Rustig studerend paar zoekt WOONRUIMTE In Lelden. Tel. 01820-17608. I Woningruil Aangeboden in Apeldoorn: mo derne 4 kamer EENGEZINS WONING. gevraagd iets derge lijks in Leiden of omgeving. Sa- belmakersdonk 436, Apel doorn. i Onroerend goed aangeb. Te koop van eigenaar: royaal HOEKHUIS met dubbele gara ge, Servatiusstraat 2, Zoeter- woude-Rijndijk, met veel ex tra's. Te bezichtigen a.s. zater dag van 2 tot 5 uur, of na telefo nische afspraak, 071-212598, prijs n.o.t.k. I Onderhoud en reparatie Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen dl- rekt, ook voor wasautomaten geisers, ook 's avonds. VERBOUWEN, Is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij zen. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en Isolatie. Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-122614. Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, direkt uit voorraad lever baar, voor inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25. Oegstgeest, tel. 071-156444. Automarkt LOOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk- larlng. Tel. 071-760154. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassaus- traat 2, Bodegraven. 01726-1.43.61. Diversen Verliefd - verloofd? Vraag ons UITZETBOEKJEI Kompleet met verlanglijstjes en een leuke at tentie. Oudshoorn, Haarlem- merstraat 160, Leiden. Verhuur van KINDERFILMPJES 8 mm Donald Duck, Laurel en Hardy. Foto de Groot, de Kem- penaerstraat 21. Oegstgeest. LEIDEN Zaterdagavond was het weer zover. Onder leiding van Sander van Ma rion vond het traditionele kerstconcert plaats in een uitverkochte Stadsgehoor zaal, die voor die gelegen heid versierd was met een aantal fraaie bloemstukken. De 130 leden van het Rijn lands Christelijk Mannen koor kwamen zingend de zaal binnen, met een bran dende kaars in de hand, zo deze kerstmanifestatie bij zonder sfeervol beginnend. Naast het koor verleenden twee solisten medewerking, namelijk Henk van den Brink, bas en Patsy Gilli- land, een Amerikaanse so praan die speciaal voor deze kerstconcerten naar Leiden was gekomen. Daarnaast verzorgden vijf musici het instrumentale ge deelte. Het Rijnlands Mannenkoor kon in een lange reeks van lie deren zijn capaciteiten tonen. Naast de algemeen bekende liederen klonken meer klassie ke, van H&ndel en Mendel sohn en een enkele Negro Spi ritual. Keer op keer werd men getroffen door de volle klank van het koor en de hechte sa menzang van de verschillende stemmen, die vooral mooi uit kwam in de meerstemmige liederen. Aan de verzorgde en meeslepende muzikaliteit werd enigszins afbreuk gedaan door de soms wat houterige manier van zingen. De stem men zouden wat vloeiender kunnen klinken en de noten sterker kunnen binden. Een genot was het te luisteren naar de expressieve en warme bas van Henk van den Brink en de sterke stem van Patsy Gilli- land, al dan niet met het koor en de instrumentale begelei ding. Men kan er bewondering voor hebben dat deze uitge breide bezetting die meer dan eens als geheel optrad, zo soe pel en vlot functioneerde, met name in Mendelssohns psalm 42. Een goed idee was het instlc&' mentale muziek ter afwi« »ot ling in te voegen, op hatfe fluit en hobo en orgel, w klonken o.a. een sonate, t\ *n Interludes van Ibert en va|K>u ties op een kerstlied voor gel. Het taf De gehele bezetting diei «n .nog als spil voor de sam zang, waartoe het publiek kele malen werd uitgeno< en waaraan vol enthousiai werd deelgenomen. In wis zang tussen koor en zaal tussen de dames en herei het publiek werd het kers zoen op buitengewoon fe< lijke wijze ingeluid. DIRK VOOR LEIDEN „De gouden ezel" van Lucius Apuleius (120 na Chr.) wordt beschouwd als de enig overgebleven Romeinse roman die geheel compleet is. Het boek beschrijft de lotge vallen van de schrijver nadat hij in een ezel is veranderd. Zijn belevenissen zijn soms Twee motorrijders ernstig gewond na botsing met auto NOOTDORP Twee Inwo- ners van Leiden zijn gistera vond omstreeks half negen ernstig gewond geraakt, toen hun motor op de Veen- weg in Nootdorp werd aan gereden door een achterop komende auto. De bestuur der van de motor, een 20-ja rige man, liep daarbij een beenwond en een hersen schudding op; het onderbeen van zijn 16-jarige passagier werd verbrijzeld. Beiden zijn opgenomen in het Hip- polytus-ziekenhuis in Delft. De motorrijder wilde op de Veenweg linksaf slaan. Een achter hen rijdende taxi remde voor hen af. Een daarachter rijdende auto, bestuurd door een 21-jarige man uit Pijnac- ker, veronderstelde dat de taxi ging stoppen om passagiers te laten uitstappen. Hij passeerde de taxi en reed daarbij in op de motorrijder en zijn doupas- sagier. Slaapkamer Leidse woning uitgebrand LEIDEN De slaapkamer van een woning aan de Pas siebloem in Leiden is zater dagmorgen omstreeks half tien gedeeltelijk uitgebrand. Het vierjarige dochtertje van het gezin uit de Passiebloem had zich met een aansteker in de kledingkast verstopt De kleding in de kast vatte vlam en de kast en een deel van de slaapkamer brandde geheel uit. Het kind liep wonderwel geen letsel op. Geschat wordt dat de schade ongeveer 15.000 gulden bedraagt. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. Fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. Tegelhandel „Mastrigt", Oude Vest 111, Leiden. Tel. 071- 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd In het leggen van plavulzenvloeren. 5 jaar garantie. plezierig, soms wreed, schrik wekkend of absurd. Sommi gen zien de roman als een pa rabel, het zou tonen hoe men sen gelouterd worden door lij den; andere benadrukken de humoristische kant van het boek. Incubus ging in haar voorstel ling „The Golden Ass" zater dagavond in het LAK, even eens op zoek naar de humoris tische aspecten van de roman. De groep deed echter meer dan alleen de leuke momenten van het verhaal naar voren halen; ook door de structuur van de voorstelling en door het spel trachtte zij het absur de en het humoreske te onder strepen. Zo werd er een con flict tussen de spelers en de re gisseuse ingebouwd, waardoor de acteurs het stuk op hun ei gen manier gingen spelen. Herhaaldelijk vielen spelers uit hun rol om het publiek enige uitleg te verschaffen; de overige spelers wachtten dan ongeduldig tot ze weer in hét gareel liepen. Soms werd iets heel absurd neergezet, zoals de moeder die zwaaiend met een arm van haar zoon die door een beer is verscheurd, de ezel achterna zet. Ook waren de reacties van de personages niet altijd even alledaags: opge wektheid in het vooruitzicht gefolterd te worden. Dit alles beoogde een grappig effect te weeg te brengen. De spelers hebben echter te veel hooi op hun vork geno men. Hoe meer het stuk vor derde, des te grover werd het effectbejag. Het verhaal w ondergesneeuwd door de l kigheden die men beda had, en maakte enkele i hink-stap-sprongen. De ide van Incubus waren op wel aardig, maar de spelers schikten niet over voldoe kwaliteiten om ze goed ui voeren. Willen bovengeno de capriolen het beoogde fect hebben, dan moeten perfect uitgevoerd won met de juiste timing, inton en ironie. Incubus bleek niet toe in staat; bij het ma van de voorstelling heeft hun aan zelfbeheersing zelfkennis ontbroken, w door de grappen niet goed doseerd waren en middelm uitgevoerd werden. Jacqueline Mahieu HplH Tfff*|J Peking De vermaarde Amerikaanse, in En- ten. Hij is onder meer opgetreden met het geland wonende, violist Yehudi Menuhin heeft trale Filharmonische Orkest van Peking, een bezoek van tien dagen aan Peking afgeslo- hij ook heeft gedirigeerd. Het was het twi bezoek van de violist aan Peking. Destijds hij door wijlen Mao Tse Toeng uitgenodi) als eerste buitenlandse kunstenaar sinds de volutie. I Menuhin zei tot de verslaggevers dat hij tal zeer begaafde jonge kunstenaars had ontm< „Over tien jaar zullen tot de beste musici uit wereld Chinezen behoren. Wij kunnen hun leren maar omgekeerd is het net zo, er is heel waar zij ons in kunnen voorgaan", i Op een avond had hij bij terugkeer in zijn hot^ een iongen van acht jaar aangetroffei viooltje was gekomen uit Xinjiang, een afsta van 2300 kilometer. „Hij speelde voor mij het Scherzo Tarantelle i Wieniawsky. Het was zeer inspirerend en zeer gj voelig. Ik zou die jongen dolgraag op mijn i ziekschool in Surrey hebben, hij behoort pr( tot het soort leerlingen waar wij om zitten f springen". Na het optreden was die jongen, die vergezeld t van zijn vader en zijn muziekleraar, bescheidj en dankbaar heengegaan. „Veel jonge violisten hier", aldus Menuhin, merkwaardig goed opgeleid in weerwil van j culturele revolutie die tien jaar heeft geduui Hun standaard van spelen is enorm hoog, hun fl voel is diep en zij tonen een groot begrip. Die kÉ deren zouden zich in het concurrerende westi zonder meer staande kunnen houden. Je kunt (f longe talenten vergelijken met prachtige jonj iloemen die nog in knop zijn en over een jaar zullen stralen in volle pracht". Aan het conservatorium van Peking had Menu! een in Amerika gemaakte viool ten geschenke (I geven. Hij zei verbaasd te zijn over het prachtij geluid dat veel Chinese violisten konden ontlol ken aan plaatselijke en soms zelfgemaakte instij menten, van het soort dat men in het westen dei| |6S- grerend zou betitelen als „sigarenkistjes". fic Yehudi Menuhin: prachtig geluid uit sigarenkis k Dieren en 7 planten 3 ZAKKEN Tulnturf van 50 liter voor 10.- (afhaalprljs). Tuin centrum, van Winsen Herenweg 54. Warmond, tel. 01711 10282. Te koop groene amazone PA PEGAAI met grote koperen kool. A. Strijk, Relgersingel 5. Roelofarendsveen. VRUCHTBOMEN In vele soor ten, coniferen en heesters, pot grond, tuinaarde, turfmolm, tulnturf, broelramen. KERST BOMEN. ook met kliut Piet v.d. Meer, Veerstraat 45. Oude We- terlng, tel. 01713-3868. GRASZODEN 1e kw. 3,75 p m2, gratis thuisbezorgd. Tui naarde p. zak. Bel van der Meer 01719-13939. Te koop aangeboden HEUGAFELTTEGELS. Alle kleuren direct leverbaar, 5 Jaar garantie. Gemakkelijk te leg gen. Tijdelijk Stanleymes ca deau bij aankoop van min. 20 tegels. Smits Woninginrichting, Mare 98. Vrouwensteeg 9. Tel. 123913. Kleding en 1 Kapsel BONTMANTELS! BONT» DENI Kerstcadeaus bij I Bontpaleis, vergelijkbaar 2(fc 30% goedkoperl Het bespal veel geld. Volle garantie, f dletservice mogelijk. Het B palels, Hoogstraat 153 (vj gangersgebied). Rotterdam tel. 010-14.33.37. Reisgeld! pers. vanuit geh. Ned. bij ij terugf Kerstkoopavonden I 20-21 december tót 21 uurf Goed Idee.bont: prad KERSTGESCHENKII sortering korte en lange t mantels. Nu werkelijk sen! nele lage kado-prljzenl Met ledige garantie. Des Ie kredietservice, nlng, Hoogstraat 97, dam-C., tel. 010-117.117. keerterreln direkt t.n koop reisgeld binnen geh. I v. 2 pers. terug. 19-20-21J comber tot 21 uur geopt Wie denkt dat Luba uitslüitend werk biedt aan typistes, verpleeg sters en magazijnkrachten slaat de plank een stevig eind mis. Ook LTS-ers, MTS-ers en HTS-ers zijn bij ons aan het juiste adres voor een interessante tijdelijke baan. Luba heeft namelijk heel wat relaties in de technische sektor. Zoveel zelfs, dat Luba een specia list voor tijdelijke technische banen in dienst heeft. Iemand die volledig op de hoogte is van het banen-aanbod. En er feilloos voor zorgt, dat de juiste man op de juiste plaats komt Iets waar zowel opdrachtgever als uitzendkracht bij gebaat zijn. Om kort te gaan: Luba biedt volop werk aan technisch specialisten op velerlei gebied. Tegen een goede honorering en onder uitstekende voor waarden. Meer weten over Luba of over op dit moment beschikbare banen? Eén telefoontje is vol doende om naar een groot aantal tijdelijke banen te solliciteren: 071 -134744 en vraag naar de heer J. de Jong of kom langs op onder staand adres. Nieuwe Rijn 35, Leiden Andere Luba vestigingen: Gouda, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer, Leidschendam, Katwijk, Lisse, Woerden. PESENSAf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 4