(Arthur Ashe geopereerd ARNOUTS VERRAST VULTINK EBBC geeft winst uit handen EB m. sportprogramma IT Arnold Mühren wil best terug naar Nederland Ruud Nieuwenburg begint overtuigend Comité Olympische Spelen wil afwijzing reglement NOC KORTWEG port LEIDSE COURANT VRIJDAG 14 DECEMBER 1979 PAGINA 17 ■a. YMPATHIEKE TENNISPROF BLIJFT DENKEN AN COME-BACK NEW YORK Arthur Ashe heeft vandaag een hartoperatie ondergaan. De 36-jarige tennisprof, die het als eerste en tot nu toe enige zwarte spe ler tot de smalle we reldtop bracht, had daartoe afgelopen week einde zelf besloten. Hij had toen net twee dagen doorgebracht in een zie kenhuis in Florida na nieuwe klachten. In juli van dit jaar werd Ashe, niet alleen vermaard om zijn sportieve pres taties maar ook om zijn altijd voorbeeldige ge drag, plotseling getrof fen door drie opeenvol gende lichte hartaanval len. Hoewel de doktoren hem een vrijwel normaal leven voor- »lden zij het met medicij nen en een streng dieet koos Ashe voor een operatie. r„Ik voel me prima, maar als eenmaal een hartaanval ebt gehad, word je je bewust van elke kleine onregelmatig heid in je lichaam. Ik wil van die angst af", aldus Ashe kort voordat hij het ziekenhuis te New York inging. Na de ope ratie, waarvan er in de Vere nigde Staten gemiddeld tus sen de zeventig- en tachtig duizend per jaar plaatsvinden, kan Ashe volgens de doktoren over een paar maanden weer met tennissen beginnen. Hij wil nog twee jaar spelen. Toen Ashe in juli jongstleden werd geveld, was hij net bezig aan een imposante come- -back. Nadat hij in 1976 Wim bledon had gewonnen in de gedenkwaardige finale tegen Jimmy Connors dreigde hij, mede door een ernstige hiel- blessure, snel af te zakken naar de middenmoot. Op het moment van zijn derde lichte hartaanval, de eerste twee had hij als „onmogelijk" ge tracht te negeren, was hij weer opgeklommen naar een zevende plaats op de wereld ranglijst. Hoewel jaarlijks circa één miljoen Amerikanen hetzelf de overkomt, trok de hartaan val van Arthur Ashe grote aandacht. Hoe kwam een schijnbaar in optimale condi tie verkerende topsporter van 36 jaar nooit gerookt, laag cholesterolgehalte, pols van 52 en een zelfs voor een prof- sporter lage bloeddruk zoiets overkomen, vroegen veel Amerikanen zich verbij sterd af. De artsen waren ver baasd. Het bleek alleen een bevestiging van de mening van een groeiend aantal car diologen, dat met wat ge noemd wordt „de familiege schiedenis" als risicofactor ernstig rekening moet worden gehouden. De vader van Ashe heeft tot nu toe twee hartaan vallen overleefd. Wat zij hem als grootste zekerheid mee deelden, was echter dat hij er zonder zijn voortreffelijke conditie zeker slechter aan toe zou zijn geweest. Herstel Ashe herstelde snel. In sep tember liet hij weten rond Pasen volgend jaar weer op het oude niveau terug te willen zijn. „Ik kan nog niet stoppen. Ik heb er lol in tennis te spelen. Ik ga weer achter elke bal aan. Ik ben niet bang om te probe ren terug te komen", zei Ashe. Hij geeft nu toe de angst nooit helemaal van zich af te hebben kunnen Op 7 mei 1975 boekte Arthur Ashe zijn belangrijkste zege: in de finale van Wimbledon werd Jimmy Connors met 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 verslagen. trokken bij het vergaren van geld voor zwarte hogescholen in de Verenigde Staten, gaat zich inzetten voor de campag ne van presidentskandidaat Edward Kennedy en wil met Andrew Young, voormalig' Amerikaans ambassadeur bij de Verenigde Naties, werken aan „het versterken van de banden tussen zwart Amerika en de Derde Wereld". DICK TOET zetten. Vandaar dat hij be sloten heeft de vetafzetting in de kransslagader opera tief te laten verwijderen. Zijn hartproblemen hebben hem er intussen niet van weerhouden politiek actief te zijn, of liever te blijven, want ook in zijn tenniscarrière heeft hij zijn politieke geënga geerdheid nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij is be- Lotto en toto N HAAG In de toto en lotto i week 49 vielen in totaal 45.865 Jxen. De uitslag van lotto 49 zondag 9 december 1979 is: ial aantal pnjzen: 44.013; zenbedrag- 1.708.499.-; eg: 3.596.840.-; ontvangt. 15 winnaars, die bruto 1.389,90 ontvangen. prijs: 161 winnaars, elk 1.591,70; hö' njs; 11Q88 winnaars, elk 30,80; I «C ^ijs; 33348 winnaars, elk 10,20. dag toto-norm aal-systeem Tal aantal prijzen: 333; tenbedrag: 272.263.35; g: 573.186,-; ...f j-20 ontvangen; ►rijs: 315 winnaars, elk 417,70; it bestemd voor week 50: 7950. ilag toto-gelijk tal aantal prijzen: 919; tenbedrag: 36.405,67; g: 68.042.-. 5100. 3650. 5650- trijs: geen winnaars; trijs: geen winnaars, reglementair t van de niet uigekeerde ede prijs een bedrag 051,41 naar de jackpot van week ie rest wordt gelijkelijk verdeeld de derde tot en met vijfde prijs deze week; 7 winnaars, die elk bruto ,70 ontvangen; .rijs: 468 winnaars, elk 25,90; ►rijs: 444 winnaars, elk 23,60; J week 50: ™5E RIJS De Grote Prijs van xico, die zou meetellen voor wereldkampioenschap for- ile 1, gaat niet door in ver- ïd met de veiligheidseisen aan het circuit werden ge ld. •rijs: geen winnaars, van het be de eerste prijs een-derde de jackpot van week 50. ■esiant wordt gelijkelijk verdeeld de tweedy en derde prijs; bestemd •1,41. (Van onze sportredactie) IPSWICH In Engeland worden de geruchten steeds ster ker, dat Arnold Mühren medio volgend jaar zijn huidige werkgever Ipswich Town zal verlaten in ruil voor een clüb in Nederland. Zelf spreekt de middenvelder die berichten vooralsnog tegen. Mühren: „Over een half jaar loopt inderdaad mijn contract af, maar ze willen me hier zo voor drie of vijf volgende jaren vast leggen. Dat geldt ook voor Frans Thijssen trouwens. Ik wacht voorlopig maar af wat er voor me komt opdagen. Omdat ik voor 350.000 gulden weg mag naar Nederland, komt van daar mis schien belangstelling voor me, maar dat is tot op dit moment niet het geval. Mocht ik een aanbieding uit Nederland krijgen die aantrekkelijk is, dan zal ik er in ieder geval heel serieus over gaan nadenken. Ik wil best terug, maar ik Kan me voorstel len dat 3,5 ton voor de meeste Nederlandse clubs ook nog een smak geld is. Ik zie wel wat er op me afkomt, ik heb geen haast. Omdat ze me hier wel willen houden hoef ik me nog niet al te druk te maken". (Van onze sportredactie) ROTTERDAM Ruud Nieuwenburg is de voorwedstrijden ereklasse driebanden-groot overtuigend begonnen. De Hage naar won gisteravond met groot machtsvertoon zijn eerste twee partijen. In het Rotterdamse biljartcentrum Weena strijden acht spelers om vier plaatsen in de finale, die van 31 januari tot 3 februari in Rijen wordt gehouden. In de eerste ronde rekende Nieuwenburg in 61 beurten af met tegenstander Louis Havermans, die op 35 caramboles bleef ste ken. Tegen Wim van Cromvoirt maakte Ruud Nieuwenburg vervolgens in slechts 42 beurten de voorgeschreven 60 carambo les vol. Van Cromvoirt kwam niet verder dan 40 caramboles. Stand na twee ronden: 1. Ruud Nieuwenburg (Den Haag) 4 punten/1.165 moy enne; 2. Jan Doggen (Roosendaal) 4/1.017; 3. Piet de Jong (Rotterdam) 4/0.991; 4. Herman Popeyus (Etten-Leur) 3/1.008; 5. Wim van Cromvoirt (Waalwijk) 1/0.884; 6. Henk de Kleine 0/0.866; 7. Frans de Vries (Amsterdam) 0/0.865; 8. Louis Havermans (Zundert) 0/0.655. DEN HAAG In een brief, gisteren aan de bij Ket Nederlands Olympisch Comité aan gesloten sportorganisaties, doet het Comité Olympische Spelen en Mensenrechten een- beroep op de sportorganisaties om het nieu we, vierde concept-reglement van het NOC af te wijzen. In de ledenvergadering van het NOC op 19 de cember moeten de sportorganisaties over dit re glement gaan stemmen. Het Comité Olym pische Spelen en Mensenrechten vindt dat in dit vierde concept-reglement een aantal bepa lingen zitten die indruisen tegen persoonlijke vrijheden van deelnemers aan de komende Olympische Spelen in Moskou. Het gaat vooral om het niet mogen praten over politiek. Met van een beperking van die persoonlijke vrijhe den. Verder vindt het comité dat dit vierde concept reglement onnodig en ongewenst is, omdat het Olympisch handvest van het Internationaal Olympisch Comité voldoende waarborgen be vat de Tweede Kamer was al eerder scherpe kritiek geuit op het vorige, derde concept-re glement van het NOC. In Kamervragen werd toen ook reeds opgemerkt dat dit reglement een beperking van de persoonlijke vrijheden in hield. Het comité zegt dat, gezien de vele kri-' tiek op het derde concept-reglement, verwacht mocht worden dat het vierde concept-regle ment aan die kritiek tegemoet zou komen. TERNEUZEN Sport kent nog altijd geen zekerheden. Zelfs het vaak mathematisch aandoende biljarten niet. De eerste ronde van het 21ste toernooi om de Europese ti tel ankerkader 47/1 leverde gisteravond in Terneuzen dan ook prompt een verrassende uitslag op. Nota bene bij de dit seizoen weer verplichte „broedermoord" tussen de beide Nederlandse deelnemers. Jan Arnouts vierde zijn debuut op dit topniveau met een overwinning op ti tel pretendent Hans Vultink. Jan Arnouts verraste gisteravond in de eerste ronde van het toernooi om het Europees kampioenschap ankerkader 47/1 door een zege op Hans Vultink. Ook in de tweede ronde sloot hij zijn partij winnend af. In de tweede ronde rekende de 21-jarige kasteleinszoon uit Etten-Leur, opnieuw in negen beurten, af met de Belg Willy We senbeek. Hierdoor voert Arnouts samen met titelverdediger Ludo Dielis en Fran cis Connesson na twee ronden de ranglijst aan. treden tegen aartsrivaal Connesson. De Nederlandse kampioen leed opnieuw een kansloze nederlaag. Van voornaam titel kandidaat werd de biljarter uit Groenlo hierdoor een volstrekte outsider, geheel afhankelijk van andermans fouten, zelfs als hij zich de komende dagen nog her stelt. Uitslagen eerste ronde: Javier Arenaza (Spa)-Franz Stenzei (Oos) 121-300/14; Thomas Wildförster (Wdl)-Francis Connesson (Fra) 277-300/13; Ludo Dielis (Bel)-Willy Wesenbeek (Bel) 300-121/8; Hans Vultink (Ned)-Jan Arnouts (Ned) 112-300/9. Uitslagen tweede ronde: Connesson-Vultink 300- 169/7; Wildförster-Stenzel 300-37/4; Arenaza-Dielis 87-300/9; Arnouts-Wesenbeek 300-136/9. Stand: 1. Dielis 4/135/35.29; 2. Arnouts 4/155/33.33; 3. Connesson 4/170/30.00; 4. Wildförster 2/211/33.94; 5. Stenzei 2/89/18.72; 6. Vultink 0/90/17.56; 7. Wesenbeek 0/63/15.11; 8. Arenaza 0/51/9.04. TEL AVIV EBBC Den Bosch heeft gisteravond in de eerste wedstrijd voor de eindronde van het toernooi om de Europese basketbalbeker voor landskampioenen heren een krappe nederlaag gele den. De Nederlandse titelhouder verloor met 87-86 van Maccabi Tel Aviv. Vier minuten voor het verstrijken van de speeltijd leidde EBBC nog met 78-74 en het leek alsof de Brabantse ploeg de overwin ning niet meer kon ontgaan. Lister miste in de laatste minuten bij schotpogingen echter de nodige precisie en aan Israëlische zijde was het Pivot Williams die zeer koel raak schoot en daar mee uiteindelijk de zege voor Maccabi veilig stelde. Spelverdeler Dan Cramer was de productiefste speler bij EBBC Den Bosch. Hij maakte 23 punten. De overige punten kwamen op naam van: Akerboom 20, Lister 17, Dekker 14, Kirkland 5, Faber 4 en Van Essen 3. In Belgrado won Partizan Belgrado met 96-93 van bekerhouder Bosna Serajewo. Real Madrid versloeg in Bologna het Italiaanse Sinudyne met 94-85. Overwinning BV Voorburg (Van onze sportredactie) VOORBURG De basket baldames van BV Voorburg hebben gisteravond de com petitiewedstrijd tegen JRC Boxtel winnend afgesloten. In de Vliegermolen werd een eindstand van 60-47 be reikt. JRC Boxtel kwam in het begin van de wedstrijd verrassend op een voorsprong van 5-1, maar daarna stelde Voorburg regelmatig orde op zaken. Bij de rust bedroeg de voorsprong 34-25. Absolute uitblinkster bij BV Voorburg was Astrid Trouwborst, die dertien pun ten scoorde. Topscoorster werd Nel Druif met zestien punten. Petra Polman behoudt leiding SNEEK In het toernooi om het wereldkampioenschap dammen voor dames, dat gis teren in Sneek werd voortge zet met de partijen voor de zesde ronde, heeft de Neder landse Petra Polman de lei ding gehouden. Ze boekte een voortreffelijke zege in een po sitionele partij tegen de Fran- caise Yvonne Bonnefoy. In de striid om de titel bij de junioren nebben Jos Stokkel en de Canadees Anatoly Welt- man de leiding behouden. De Nederlandse jeugdkampioen versloeg gedecideerd de Israë liër Genadi Schwarzmann. De Canadeze titelhouder liet de Tsjech Jiry Sysel geen kans. Uitslagen Junioren: SkliarovWimy 11; FiolSalome 11; Weltman—Sysel 20; VerschuerenHarmsma 0—2; StokkelSchwarzmann 20; Leru mensRibeiro 02. Stand: 1. Stokkel, Weltman 8; 3. Harmsma 7; 4. Skliarov, Wimy 6; 6. Lemmens 5; 7. Verschueren, Fiol, Ri beiro 4; 10. Sysel, Schwarzmann, Sa- Dames: GraasAltsjoel 02; Syslo- vaSotsjnenko 0—2; Bonnefoy— Polman 0—2, Michailowskaja— Geurts 02 Stand: 1. Polman 9 (uit 5); 2. Sotsj- nenko, Altsjoel 8 (5); 4. Geurts 7 (5); 5. Michailowskaja 5 (5); 6. Graas 5 (6); 7. Bonnefoy 4 (6); 8. Hupez 1 (5); 9. Syslova 1 (6). Mesker uitgeschakeld ADELAIDE Marcella Mesker is gisteren in het toernooi om de tennistitels van Zuid-Australië in Ade laide uitgeschakeld. De Haagse speelster verloor in de tweede ronde in drie sets van Betty-Ann Stuart uit de Verenigde Staten: 63, 26, 2—6. Sportwereld AMSTERDAM Bayem München zal deelnemen aan het Amsterdam 705 toernooi, dat op 8 en 10 augustus 1980 wordt gehouden. LONDEN De Argentijnse autocoureur Carlos Reute- mann gaat in het seizoen 1980 samen met de Australiër Alan Jones voor de Williams-renstal rijden. TILBURG Gerry Göbel, doelverdediger van Tilburg Trappers en de nationale ijs hockey ploeg, is door een en kelblessure voor zes weken uitgeschakeld. MAASTRICHT Voor de eredivisie zaalhandbal dames won Mosam met 9-8 van Swift Roermond. HERNING René Pijnen heeft met zijn Deense koppel- genoot Gert Frank de wieier- zesdaagse van Herning gewon nen. itaald voetbal DIVISIE JC—Willam II. F•yenoord—FC Twen- FC Utrecht—PEC, AZ '67-NEC (Zat.), item—PSV, Vitesse—MW. Go Ahead M-FC Oen Heao. NAC-Sparta (Zat). Excelsior. TE DIVISIE rxJam—SW. SC Cambuur—SC Amers- t, FC Den Bosch—FC Amsterdam. EJnd- m—Wapeningen, Helmond Sport—Tel- Fortuna S.—Volendam. FC VW—Hee- Herades—FC Groningen. FC n—DS '79. JugdBV CUMO A Mor—FC Den Haag. FC Vlaardlngen— ta. DS '79—Volendam. Haarlem—Tet- AZ '67—SW. FC Amsterdam—Feye- n li—wtesse. MW—FC VW. Elndho- -NAC. PSV—Helmond Sport. Rods •Fortune S.. NEC—FC Oen Bosch. EUMO C Amersfoort—Heerenveen. FC Gronln- - Heracles, PEC-GA Eagles. Wagenln- nateurs *DKLAS8E A eerDWV. VUC—UVS. Xerxes— DHC—Neptunus. EDO-RVC, EUnk- Blauw Wit HUveraum--CW. est II «TE KLASSE •maas—Gouda. DHS-Westlandla, -Wilhelmus. VIOS-DBGC. Unites— I. Papendrecht—Hermes-DVS. Olym- i.-De Muaachen. EEDE KLASSE A Texas/DHB, Blauw Zwart—Rooderv I. HWLOWS, Verburch—Delft. Lug- wn—pwi SC Usee—Oran)epteln. Excelsior '20—Woerden. Alphenae Boys— Waddlnxveen, O NAFloreant, Haas trecht— DHZ. VIERDE KLASSE A SVLVA OO. ASC—RKAW. KRV-DO- VIERDE KLASSE B ADS—SOA, Bernardus—Meerburg, DSO— Randstad Sport. Laakkwartier—Alphen, SJZ-DOSR. Graaf Willem—ROAC '79. VIERDE KLASSE C Quick Steps—Postalle, Hoek van Holland— St. Lodewljk. RAVACelerltas, RKSVM VCS, GOS—VOC, Oltveo—Den Hoorn. VIERDE KLAS8E D TOGB—Voorburg. SpoorwIJk—Donk. Moor- drecht-GSV. WSE-Archlpel. OOB-WP. LekkerkerkMoerkapelle. VIERDE KLASSE E VEP—Zwervers. Progress—DZB, RKNSV— SCR. ESTO—Bodegraven. SVOP—Nieuw koop. Het Noorden—UNIO. ONA 2—Papendrecht 2. De Musachen 2— Regionale Jeugd KLA8SE A UVS—ADO. DFC—HOV, VUC—Excelsior, Xerxes—CW. Rijswijk—Quick Boys. Spar ta—SC Feyenoord. Zaterdagvoetbal EER8TE KLASSE A RWH—Spakenburg. RCL—Barendrecht, DOVONoordwijk. Kozakken Boys—WHC, OWIOS—Altena. Zwart Wit '28—Nuns peel. DETO—Vitesse (O). EERSTE KLASSE B Rijnsburgse Boys—ACV. Harkemase Boys—Bennekom. Spljkenlsse—Hulzen. Volendam—Zwaluwen VI.. IJmulden— DOSK. Quick Boys—SDCP. Usselmeervo- geis—ONS. TWEEDE KLASSE B Jodan Boys—Llsser Boys. Lyra—RIJsoord. Volleybal 8?. -Su™,enlngen. Vredenburch—Sfte- Rijswijk-De Postduiven, SMV—FuU Naaldwijk—HMSH, TonegkJo— DHL2Leonldas 2. Wilhelmus 2—LENS 2. Olympla 2-HOV 2. ADO 2—HW 2. Ree. Se Klasee A RAVA 2VUC 3, Alphense B. 2—Lugdu- num 2. DOSR 2—Ver burch 2. RKAW 2— VIOS 2. Roodenburg 2—VCS 2. Ree, 3e Klaaee B Woerden 2—Vredenburch 2. VCS 3—Te- xas/DHB 2. VELO 2—TOGB 2. GDS 2— RVC 3. Gouda 2-DWO 2, Lekkerkerk 2— Ree. 4e Klesae B Alphen 2—Roodenburg 3. ASC 2—Tonegl- do 2. Docos 3—Archipel 2. Celerltas 2 DHL 3. Quick Steps 2—Oen Hoorn 2. OHC 3—ADO 3. HW 3—Olympla 3. HMSH 2-Laakkwartier 2. LENS 3—ESTO 2. VUC 4—DSO 2. VEP 2—UNIO 2. Ree. 4e F laai* D Westlandla 3—Voorburg 2. Spoorwijk 2— ONA 3. Moordrecht 2—De Postduiven 2. Donk 2—Bergambacht 2. Naaldwijk 2— Groeneweg 2. land. TWEEDE KLA88E C Gelnoord-Ter Leede. WOG—ZOB, ZCFC-NSC. OOSC-Marken. WOP— GWV, NDSM—CSW. Westl DERDE KLASSE B 's-Gravenz. SV—Kat wijk. JAC-SVPTT, SV'35DSS '26 ARC—Koudekerk. Die Haghe—SC Voorne.' Xnna*niiun VIERDE KLASSE A Randstad Sport—DSVP. HBSSTOGR, Maasdijk—Naaldwijk, HVO—SVGEB. Loos duinen-Duinoord. MW '27—Hoekse Boys. VIERDE KLASSE B Hazersw. Boys—De Sleutels. Oogstgeest— ROHDA '76, DORR— 's-Gravenzande. DEV- JO—Monster, SC Usee—KMO. Schevenin- gen—SEV. RCL 2—Katwijk 2. Rljsoord 2-Barendrecht 2. Zwart Wit '28 2—Zwaluwen VI. 2. Capeiie 2—Kozakken Boys 2. Noordwijk 2—Lyra 2. Quick Boys 2—Vitesse (O) 2. Ree. 2e' Klasse B 's-Gravenz. SV— 2—Spirit 2, Maasdijk 2 Quick Boys 3. Excelsior (M) 2-Be Fair 2. Rea. 2a Klasse C NSW 2—De Zwerver 2. SSS 2—Zuldland 2. NTW 2—Heerjansdam 2. Groote Llndt 2Excelsior (P) 2. SHO 2-ASWH 2. LRC Ree. 3e Klasse A Jodan Boys 2—Schevenlngen 2. JAC 2— SVPTT 2. DSO 2—Monster 2. Ter Leede 2—PPSC 2. Katwijk 3-RCL 3. Ras. 3e Klasse B Sportlust "46 2—Quick Boys 4. Vitesse (D) 3—Noordwijk 3. SV 35 3—'s-Gravenzande 3. Loosduinen 2—Monster 3. SEV 2— Oegstgeest 2. Programma afdeling Leiden zaterdag 15 en zondag 16 december Zondag: eerste klaaee: VTL - Altlor; Stomp- wtjkse Boys - Unltaa Lelden; Alkmanla - Oranje Groen; VNA - Leldse Boys; VNL - KJckert'69; Alphla - Warmunda. Zaterdag: eerst* klaaae: Kagla - TAW; Val- ken'68 - Abbenes; Woubrugge - SVLV; ^WS - KRV; Lelden - SVOW. Tweede klaaae: HVZ - MVKV; WSB - Uni tes Lelden; Stompwl|kse Boys - LSW70; Alphla - Bernardus; Klckers'69 - Meerburg. Bovenstaande wedstrijden beginnen om Zondag: Interregionaal: Alkmanla - NSV (12.00 uur). Eerste klaaae: SJC - Spel Usse (12.00 uur); SJZ - Alkmanla 2 (11.30 uur); Iduna 1 - Randslad Sport (11.30 uur); KRV - DOCOS (12.00 uur). Tweede klaaae: DOCOS 2 - WSB (11.00 uur); LFC - Altlor (11.00 uur); Unltas Lelden - UOO 1 (14.30 uur); SJZ 2 - Iduna 2 (11.30 (12.00 uur). Eerate klaaae: Valken'68 - KMO (12.00 uur); Heren eredivisie: Maastrlcht-AMVJ; Lycur- gusZaan'69; DynamiekGeldrop; Martinus- VVC; Blokkeer-EAW. Eerste diviale A: Or. Nassau-UVC; Valbovol-Dynamo; US-Thor- nax; Animo-Lycurgus 2. B: Corbulo 2-P en P; VCH-Were Dl. Dames aradiviaie: Longa-AMVJ; Valbovol- SFC; Sarto-Dynamo; VCH-Enerqo. eerst* divtsl* A: Orlon-Otympus; Lycurgus-DFC; Set Up-Zaan'69; Molenwtek-Olympia; Martl- nus-OVRA; Be Qulck-EAW. B: Voltkel-UVC; VCH 2-Energo 2. realStratum M; PSV-Swift R. Dame* eredivisie: Qulntus-Ancora; Hellas- Slttardla; Swift R-Niloc: SEW-Mosam; OVO- V en K. Eerate divisie B: HVS-EMM; Wings- Anlmo; EBHV-Verburch; Loreal-Heel. PSV- Tweede klaaae: Pancratius Lugdunum 2 (12.00 uur); KRV 2 - Abbenes (10.30 uur); Hazerswoudse Boys 1 Alphla 2 (12.00 uur). Hoofdklasse A: Allen Weerbaar-PAMS; Luto-Oeetos; Steeds Hooger-Fortuna B: DOS-Rohda; Deto-Blauw Wit; Samos-LDO; PKC-Archlpel. Overgangsklasse A: BEP- Heren eredivisie: Flamlngo's-R'dam Zuid; Leiden-Landlust; Donar-Groningen, EBBC- Punch; Amstelveen-BOB. Eerste divisie B (zondag): AMVJ Amsterdam-Arrows; Klm- bria-Germaan; JRC Boxtel-BV Zaandam; Herlog-BC Paulus; SOVB-BC Markt; BS Weert-L Trotters Oamea eredivisie (zondag): White Stars- R'dam Zuid; Boxtel-Flash. Voorburg-Jolly Jump; Blue Stars-BOB. Eerate divisie B (za terdag): Werkendam-Olympia; US-BS Lel den; Juventus-Bl. Eagles; Rac. A'dam-Can- Hoofdk latte: Haarlem-Arnhem; Tilburg- BCH; Dulnwijck-Velo. Overgangsklasse A: Metro-Dulnwtjck. DKC-Drop Shol; Zi|der- veid-lduna. Eerste klasse 2: Mariahoeve-Zi)- derveid 3: AvantLRotterdam; Velo-Sio. Olympische Spelen voor Henk Nooren (Van onze sportredactie) DEN HAAG De kans is groot dat de Nederlander Henk Nooren toch aan de start verschijnt op de Olym- Eische Spelen 1980 in Mos- ou. De Gelderse springrui ter heeli sinds vandaag be schikking gekregen over een aietre iuu d. Henk Nooren wild* L;at i januari 1980 prof v^.nios'. .'«aar is op dit be sluit teruggekomen. Zijn werkgever en sponsor heeft voor Henk Nooren het paard Olympic Valmonte aan gekocht. De Nederlandse Hip pische Sportbond is ingeno men met het feit dat een Ne derlandse eigenaar, de heer Sepp Smulders, Olympic Val monte in handen heeft gekre gen. De Olympische equipe is nu bijna rond en zal waar schijnlijk bestaan uit Ebben, Heins, Wieken en Nooren. HOOGMADE Het CDA verband Woubrugge-Hoogma- de organiseert maandag 17 de cember een discussie-avond in de Christelijke Nationale school aan de Cornelis Kempe naarstraat 1. De inleiding zal worden gehouden door het CDA Tweede Kamer-lid Drs. W.J. Deetman. Het. onderwerp van de discussieavond gaat oveer het beleid van de CDA- fractie in de aktuele politiek. Ondermeer komen onderwer pen als kernbewapening, ener gie en belastingen ter sprake. HOOGMADE De ijsclub van Hoogmade heeft dinsdag 18 december haar jaarvergade ring in huize Van der Ploeg. De vergadering begint om 20.00 uur. Op deze vergadering worden eveneens leden geko zen voor de vier opengevallen plaatsen in het bestuur van de ijsclub. De avond wordt feeste lijk afgesloten met de kaart en sjoelwedstrijden die, ieder jaar weer, garant staan voor een plezierige afsluiting.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17