rn Gewéldige restant verkoop <2 Bang&Olufeen Honderden stuks knal koopjes Neem de juiste maat en sla uw slag Auto Heemskerk CDA gekalmeerd, oppositie woedend over NAVO-verklaring kernwapens Bang&Olufeen LINNENKASTEN SPORT? MET DE KRANT OP DE ERETRIBUNE. M'n vader kan me niet missen. Geen dag. RESIDENTIE-ORKEST r. Wij denken anders VAN AGT MAAKT GEHEIME BIJLAGE OPENBAAR (Vervolg van voorpagina) DEN HAAG De tekst van het aanhangsel bij het NAVO-communiqué, waaro ver in politiek Den Haag gisteren zoveel rumoer is ontstaan, omdat men meen de, dat Nederland zich in Brussel tn de NAVO-bijeen- komst had laten „inpak ken", luidt als volgt: „De Ne derlandse regering verklaar de dat zij, terwijl zij accoord gaat met de redenen voor modernisering van de LRNTF (raketten voor mid dellange afstand), zoals ge noemd in het Integrated De- cision Document, op dit kri tieke ogenblik niet in staat is te beslissen over de statio nering van Ground Laun ched Cruise Missiles (van de grond te lanceren kruisra ketten) op haar grondgebied en dat zij daarover een be sluit zal nemen in december 1981, in het licht van een voortdurende afweging van de mate van succes op het gebied van een effectieve en evenredige beperking van LRTNF aan beide zijden". Premier Van Agt, die deze tekst schriftelijk aan de TWee- de Kamer heeft voorgelegd, wees er verder op, dat uit het NAVO-communiqué zelf blijkt, zij het dan impliciet, dat Nederland een eigen positie heeft ingenomen (evenals Bel gië en Denemarken). In punt zes staat dat de ministers be sloten tot twee parallelle en el kaar aanvullende benaderin gen van modernisering en wa penbeheersing „na kennis te hebben genomen van de posi ties van sommige bondgeno ten". Punt zeven bevat de zinsnede: De wapensystemen zullen worden geplaatst in een aantal landen...", zo merkt de premier op in een brief aan de Tweede Kamer. Hij voegde er aan toe, dat secretaris-generaal Luns van de NAVO, „voorzit ter van de vergadering en eer ste woordvoerder van de Alli antie, woensdagavond in het openbaar melding gemaakt heeft van het Nederlandse voorbehoud". Het Tweede-Kamerlid Ton Frinking, defensiespecialist van het CDA, vertelde dat een bewijs als het „Annex" voor zijn fractie voldoende is, inclu sief de (meerderheid van) de tien dissidenten. Dat laatste leidt hij af uit de houding van de atoompacifist Hans de Boer, die woensdagavond na de ver klaring van de minister-presi dent had uitgeroepen dat nu alle 49 fractieleden weer op één lijn konden komen. Ande re dissidenten hielden zich lie ver nog wat op de vlakte, om dat zij eerst willen horen wat het partijbestuur van de ARP vanavond en het congres van het CDA morgen te zeggen hebben over het probleem van de kernwapens. Enkelen we zen er echter tegelijk wel op, dat de (stilzwijgende) instem ming van Nederland met de productie van de nieuwe wa pens in strijd is met de motie (- Stemerdink), waaraan zij hun stem hebben gegeven. Frinking op zijn beurt wilde niet verhullen dat ook aan het streven van de andere CDA- 'leden, namelijk het beperken van de productie van raketten, niet is voldaan. Hij neemt dat de regering echter niet kwa lijk, omdat zij zeer haar best heeft gedaan om dat wel te la ten gebeuren. „Maar de meeste anderen wilden niet. Toen hadden we toch geen andere keus dan ons te concentreren op het voorkomen van plaat sing in ons eigen land!". In de kring van het CDA heeft men er ook begrip voor dat het Ne derlandse voorbehoud niet met zoveel woorden in het slotcommuniqué is terug te vinden. Dit omdat men zegt te weten dat met name secreta ris-generaal Luns en de Ame rikaanse defensieminister Ha rold Brown Nederland voo het blok hadden gezet: mee doen met de rest of geïsoleerd worden, dat wil zeggen geheel uitgesloten worden van elke modernisering en elke onder handeling met het Oostblok over wapenbeheersing. VVD-woordvoerder Ad Ploeg was het zijn PvdA-collega Bram Stemerdink eens dat de productie van de nieuwe wa pens wel in Brussel aan de orde was geweest. De liberaal noemde de ontkenning van premier Van Agt „onheus". Volgende week tijdens het af sluitende Kamerdebat over deze zaak zal hij de regering muniqué onderschrijft. Voor alsnog gaat de VVD daar wel van uit en heeft zij dus ook geen reden meer met een ka binetscrisis te dreigen. De grote woede van de opposi tie (PvdA, D'66 en PPR) is erin gelegen dat naar haar me ning de verklaring van de mi nister-president en het NAVO-communiqué met el kaar op gespannen voet staan en daardoor tegenstellingen .oproept. Door deze tegenstel lingen is volgens Den Uyl „een volstrekt unieke en on aanvaardbare situatie ont staan". F O f=» C E A O J Prijs f 1.750,- inklusief het MMC 20 EN-element ter waarde van 1210,-. Anders denken. Vaak is dat: helemaal opnieuw gaan denken. Hoe wordt een grammofoonplaat gesneden? Met een tangentiale arm, die altijd exakt parallel staat met de groef. Hoe hoort dus een platenspeler te zijn? Precies. Zeven jaar geleden verraste Bang 4 Olufsen vriend en vijand met de eerste volautomatische platenspeler met tangentiale arm. Een principe dat nu hier en daar wordt nagevolgd. Maar intussen heeft Bang Olufsen wel verder gedacht. Vooral over dat kwaliteit-bepalende onderdeel, het element. Zodat de Beogram 4002 nu is uitgerust met het volledig daarmee geïntegreerde MMC 20EN element. Nog een bijdrage aan uw luisterplezier. Bang Olufsen geeft zijn voorsprong van jaren niet prijs. %,Um/ DeDeensevormgevssvanbeeldengeluid. 3 jaar garanti ta al Leiden Firma Nic. de Tombe Pieterskerkchoorsteeg 11, Tel. 071-122184 Peltenburg van 1793 b.v. BreektmTei.071-120802 Techn. Bureau van Cleef Botermarkt 25. Tel. 071-122669 Voorschoten TV/Radio de Ru Voorstraat 25, Tel. 01717-2616 BOWLING RESTAURANT 5 Meibad Boshuizerlaan Tel. 765041 - Leiden Alle dagen geopend van 9.00—24.00 uur. VOOR WERKELIJK WEGGEEF- P RIJZEN SLAAPKAMERS, ÉÉN-EN-TWEE PERSOONS, LITSJUMEAUX, MODERN, EIKEN, KLASSIEK. LOSSE LEDIKANTEN ÉÉN-EN-TWEE PERSOONS LITSJUMEAUX. LOSSE NACHTKASTJES, LINNEN KASTEN, 1,2,3, EN 4 DEURS, SCHUIFDEURKASTEN, LOSSE OPBOUW VOOR SLAAPKAMERS, MEENEEMPRIJZEN EXTRA VOOR DELIGE BURO'S, TIENERKASTEN, TIENERLEDIKANTEN, LOSSE SECRETAIRES, EOEKENKASTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN, DEKBEDDEN, SLAAPBANKEN, SLAAPELEMENTEN, EN 1- PERSOONS EIKEN LEDIKANTEN, ÉÊN-EN-TWEE PERSOONS MASSIEVE LEDIKANTEN, BEDBANKEN, ONDERSCHUIFBEDDEN, WENTELBEDDEN, HOOGSLAPERS DEKENS, HOOFDKUSSENS, VOUWBEDDEN, MASSIEVE EETSETS, KORTOM TE VEEL OM OPTENOEMEN HELE SPECIALE VERKOOP ALLE MATEN - ALLE PRIJZEN F. PRANGERS Verhuur zonder chauffeur van: luxe- en bestelwagen* Hoofdstraat 104 Leiderdorp TEL. 071 - 89.40.40. AVIFAUNA ALPHEN AAN DEN RUN La de-dealer Telefoon: 01720-3.10.63 3.10.93 plm. 200 occasions ANW B-gekeurd o.a. Fiat 128 CL 1100 '77, 1300 '78. 124 76. 127 78. Mirafiori 131 S en 131 au- tom. 78; DAF 66 74; Alfa Sud 76-79, Alfetta 1.8 '77; Giulietta t.3 79; BMW 1502 75, 318. 320 75-78, 2500 76; Lada 1200 en 1500 S '77; Mini 1000 '76- '78. Innocento '79; Renault R4 TL, R5 GTL, TL Alpine '76-78. R12. R20 TL '77 autom., R14 TL '77; Toyota Corolla 30 '75-78, Carina '75-78, Datsun 120 Y autom. '78. Coupé '77. 120 AF II '78. 100 A '77. 180 SSS '77-78; Sunbeam 1600 GL '78; Mercedes 250 '77 autom.;. Triumph Dolomite '78; Volvo 142 '73. 242 DL 76, 244 DL autom. '76. 244 GL autom. '77. VW Golf '77. Derby LS '78-79, K 70 '75; Opel Kadett '77, Coupé 76j. Rekord 2L Miljonair '77; Ascona 16 S 78; Simca 1308 '77-78, 1609 '78; Honda Civic 77-78, au tom. '76, autom. '75; Citroen CX 2000 '77. GS Club '77. Dyane 6 '77-78; Pallas '79; Peugeot 304 S. 304 LS. 504 GL Tl 76-79. 504 GLD '74. 104 GL '77. 104 ZS Coupé '75-76; Mazda 818 '78.616 76; 323 1300 '77; Mitsu bishi Celeste 1600 '77 Nieuw: Alfa Sud 13.750.- Sud Sprint 17.250,-. Giulia Super 1.6 16.250,- STATIONCAR Citroen HY 77; Volvo 245 77; Ford 1600 GL '78; Mazda 929 '78; Peugeot 504 fam. diesel '77. Mini 1000 '75-78; Austin Alle gro '76; Citro ën GS '76-77; Renault 12 TL 78; Vaux- hall Chevette '77; DAF 44 '74; Simca 1100 Bestel '77. MEUBELVERKOOP ...pou/cr; ai A MAGAZIJN USSEHWEG 41 TEL. I BIJ OUDEWETERING 01713-3347 jfffllJ-f'IYjfl DAGELIJKS VAN 10 TOT 6 UUR 'HlliM ZATERDAG VAN 10 TOT 5 UUR Wie moet er anders de krant uit de bus halen? woensdag 19 december Stadsgehoorzaal, 20.15 uur dirigent: Alain Lombard viool: Jaring Walta Mozart: Vioolconcert KV 216 Mahler: Symfonie 6 „Tragische Kaarten 14.-, CJP, studenten 10.-1 J» Bender, Hogewoerd 90, tel. 120097 en cgTn de concertavond aan de zaal. efs flutncenter Mazda sub dealer. Alle merken occasions Wij geven 4 maanden 100% garantie op arbeidsloon en onderdelen Mazda 818 S de luxe1977 7950. Mazda 818 S de luxe1977 Mazda 1300 de luxe1976 5100. Mercedes 300D autom. aire33650. Ford Escort automaat1978 15650inj Ford 1600 L197913500. Fiat 132 20001978 Opel Kadett City1976 6800. BMW 3161977 Alle wagens met Bovag-garantie 2e BINNENVESTGRACHT 14 LEIDEN. TEL. 071-133674 Werkplaats ST. AAGTENSTRAAT 4 ALKEMADELAAN 1 2371 EX ROELOFARENDSVEEN Rijksweg A'dam - R'dam 01713-2866-2073 Na 18.00 uur, telefoon 071-410202 OCCASION SPECIALIST Bovag-garantiebewijs verkoop-inkoop DATSUN DEALER Datsun Cheny 2x Datsun Cheny 3* Datsun Cheny 3i Datsun 100A Fll- Datsun 120AF1I77 Mazda818 Coupé Datsun 120A Fll Coupé77 Mitsubishi Celeste Datsun 100A Fll Station .._76 Mini 1000 75 en Datsun 100A Fll Station 77 Opel Ascona 19N Datsun 120Y76 en 77 Opel Ascona 16 S Datsun 120Y78 Opel Ascona 12S Datsun 120Y Coupé75 en 76 Opel Kadett Datsun 160B77 Opel Kadett Datsun 160878 Opel Kadett aut Datsun 260C77 Opel Kadett City —77 en Datsun Violet Coupé78 Renault 12 Citroén2CV677 Citroen G Special78 Rat 128 L78 Ford 1600 automaat73 Ford Fiésta 110077-78 Ford Granada 1700 Combi .77 Ford Escort 1300T8 Een groot gedeelte van onze occasions i^ dag en nacht te bezichtigen op onze buitenterreinen. DATSU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 16