HET QUADRO-KOSTUUM n VERANDERT'S MANS UITERLIJK VOOR 32 telefoontjes Murielle WÊÊ PÏngüiiïSpörts assistente Huis kopen Beukering Sri iJiHet Motorhuis** assistent Sport Distributie Centrum V Gemeente Katwijk 071-122244 zuiver scheerwol Gevraagd MEDEWERKER voor de Markthandel. zaterdags vrij. Fruithandel H. M. v. Fulpen, Hoofdstraat 213, Leiderdorp. tel. 894295. TIJDELIJK WERK. Hoogovens kan mannelijk personeel voor fabriekswerk, ook In tijdelijke dienst, plaatsen. Voor 4 weken tot 6 maanden In ploegendienst. Leeftijd 18-50 jaar. U kunt di- rekt beginnen. Salaris incl. toe slagen afhankelijk van de soort ploegendienst, van 2250,- tot 2560,- (vanaf 21 jaar) bruto per maand. Uitbetaling per week mogelijk. Melden: Wervingscentrum Hoogovens, Wijckermolen 202, Beverwijk (150 meter van stati on Beverwijk). Elke werkdag van 8.30-16.00 uur en elke CBromfietsf en rijwielj Wij geven een leuk Inrf vDor UW OUDE FIETSl koop van een nieuwe Bf Gazelle - Sparta - Peuf san. Tweewielerspeclall ren, Haarlemmerstraat Meiplein 128. Lessen en clubs AUTORIJSCHOOL Mleloo. Tel. 071-213800. Sperwerhorst 18, Lelden. Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem mochten ontvangen, geven wij U met droefheid kennis, dat na een korte ziekte, gesterkt door de Sacramenten van zijn geloof, van ons is heenge gaan, onze lieve vader en opa, schoonvader, broer, zwager en oom JOHAN SIMON VAN DER WERFF Weduwnaar van Johanna Maria Bakker op de leeftijd van 74 jaar. Zoeterwoude: Nol v.d. Werff Jopie v.d. Werff- Vlasveld José, Jan Zoetermeer. Tiny Vlasveld- v.d. Werff Jan Vlasveld Jolanda, Ageeth, Hans Hazerswoude: Mien Droogh- v.d. Werff Piet Droogh Joke, Mary, Petra Waddinxveen: Leo v.d. Werff José v.d. Werff- van Zonneveld Mare Zoetermeer, 12 december 1979 Schoutenhoek 270 - Huize Palenstein Correspondentie-adres: N. van der Werff Rijnegommestraat 15 2382 XA Zoeterwoude. Vader is opgebaard in de aula van Ad Sanctos, Lange Mare 69, Leiden. Bezoek aldaar donderdag 13 december van 15.30 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. Vrijdag 14 december is er voor zijn intentie de avondmis om 19.15 uur in de parochie kerk ,,De Meerburg" te Zoeterwoude H.R. De plechtige H. Eucharistieviering is op zaterdag 15 december te 10.30 uur, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren: Vrijdagavond na de avondmis in de zaal van de Pastorie, en zaterdag na de begrafenis in het gebouw „De Eendenkooi", Kooikerspad 1. Naadloze BH met kant applique. In wit, skin en zwart; cups A,B,C. Voor f22.50, pv. Stretch slip met applique. In wit, skin en zwart. Voor f9,95 i.p.v. f1250 po/tunetteT" Informatie over verkoopadressen: Iduna N.V. Uden, tel. 04132-63915 België: Iduna S.A. Brussel tel. 02-4799863 PAGINA 8 t Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva der en opa LEONARDUS JOHANNES KOEK Hij was 78 jaar. Leiden: C. M. Koek-Tuithof Kinderen en Kleinkinderen. 11 december 1979 De Genestetstraat 29 2321 XN Leiden. De overledene is opgebaard in de aula van „Ad Sanctos", Lange Mare 69. Gebedsdienst aldaar donderdag 13 december om 20.00 uur, waarna gelegenheid tot condoleren tot 20.30 uur. De H. Uitvaartmis wordt voor hem opgedragen op vrijdag 14 december om 14.00 uur, in de paro chiekerk van de H. Leonardus (Haagweg), waarna de begrafenis plaatsvindt op de R.K. begraaf plaats „Rhijnhof". I Kunst en antiek Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten, direkt uit voorraad lever baar, voor Inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. ^^"pïversen pers, gevraagd Groothandel in sportartikelen vraagt voor spoedige indiensttreding: P.J. DERSJANT huisarts AFWEZIG van maandag 17t/m vrijdag 21 december. Alle aanwezige Leidse huisartsen zijn bereid waar te nemen. HANDLICHTING Bij beschikking van de Kan tonrechter te Leiden van 5 december 1979 is aan Alice Saat. geboren te Leiden op 1 augustus 1959. wonende te Noordwijk, Maritima 16. handlichting verleend tot de gehele ontvangst van haar inkomsten en de beschik king daarover, alsmede het uitoefenen van het assuran- tiebemiddelingsbedrijf. e.e.a. De Griffier. maak het u makkelijk met de gratis uitgebreide overzichtelij ke woongids van Makelaardij van Bel. 071-134341. LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBEI TH MS órEEA) KLEPEMHAHJSrEPS <5EAJ&£<r? Hpeze..? OMOAT JE ZJTVEEL HEBT AAMEETROKHEAJ. m'H Cpupdro -kostuuwt.y Kkmdrö, vrerdeUy dus! IK ZJEEK MAAK PPJE Mept. Eendr't sti/Hd/ekdhert Zuiver Scheer uz>! (wee -, deze effen panfatou. Prie.-drto nse. En m'er: putu een exfro echt pav.tofan inde Meerkost. V7t/F IS HET AANTAL V t/APEAJ PAT \IE EZVÜDKGESPAAKD HEBT? kicAHAHM.job. Pa&ris trferdeHq detze/ffeats iwvrdeiiy! 'Wyi-k h '1 <f' Wêlr^ Fi 11i||!| rs> t&St'v'; w i§ fff W<M WÈSÊF Woningruil Aangeboden in Apeldoorn: mo derne 4 kamer EENGEZINS WONING. gevraagd Iets derge lijks fn Lelden of omgeving. Sa- belmakersdonk 436, Apel doorn. 6 Dieren en 7 planten VRUCHTBOMEN In vele soor ten, coniferen en heesters, pot grond. tüinaarde, turfmolm, tuinturf, broeiramen. KERST BOMEN, ook met kliut Plet v.d. Meer, Veerstraat 45, Oude We tering. tel. 01713-3868. Onderhoud en reparatie Boven: Mooi kolbert van Zuiver Scheerwol, in combinatie met een effen pantalon en vest van wol/polyester. De extra pantalon die dit chique Quadro-kostuum compleet maakt is I I evenals het kolbert gedessineerd en van Zuiver Scheerwol. Te huur gevraagd 6-KAMER- WONING. tot 1000 p.mnd., Noordwijkerhout, Leiden of daar tussen, tel. 02523-2070. ^pPwöonruimtt te M huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE- TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels. lunches. Inl. dagelijks An- tonius Clubhuis, Lange 'Mare 41-43, tel. 131626. C Onroerend goed aangeb. Koudekerk a.d. Rijn, Prins Ma- rijkestraat te koop: MIDDEN WONING indeling woonkamer met open haard, grote keuken, 4 slaapkamers, badkamer, hobbyruimte/ 169.000 k.k. Tel. 01714-3547. Accu's bij Het Motorhuis Originele Shell accu's, uiterst voordelige meeneemprijzen. Al vanaf f 110,-. Splinternieuwe accu's, barstensvol energie. Nu met 2 jaar schriftelijke garantie! Ook voor uw wagen staat er een voordelige accu bij de benzine stations van Het Motorhuis aan de Plesmanlaan en Hoge Rijndijk in Leiden. verkoopafdeling voor de orderadm.. telefonisch kontakt met onze afnemers en showroom-verkoop. MAVO/HAVO-opleiding, type-dyploma en kantoorervaring gewenst, leeftijd tot ca. 21 jaar. voor de magazijnchef die na een Inwerkperiode In staat zal zijn een aantal taken over te nemen van de magazijnchef en deze bij afwezigheid zonodig kan vervangen; ervaring Is noodzakelijk: leeftijd tot ca. 45 jaar. Industrieweg 50, Zoeterwoude-RIjndijk. Tel. 071-899266, dhr. J. A. Hollemans. BIJVERDIENSTEN, tevens thuiswerkzaamhedenl Inlichtin gen (gefrankeerde antwoorden- veloppe bijsluiten): Nationale Workshop, Postbox 743, 5201 AS 's-Hertogenbosch. Onder: Hetzelfde Quadro-kostuum als boven, maar nu anders gedragen: de gedessineerde pantalon met kolbert, beiden in Zuiver Scheerwol. STRUCTUURNOTA KATWIJK Burgemeester en wethouders van Katwijk bekend dat tot en met 31 januari 1980 ter ge meentesecretarie (kamer 108/109) voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-structuurnota voor het gebiedsdeel Katwijk aan Zee. Het door de nota bestreken gebied wordt begrensd door in het noorden de Rijnmond en een gedeelte van de Industrieweg, in het oosten de Karei Door manlaan en de Meeuwenlaan, in het zuiden de ge projecteerde Laan van Nieuw Zuid en de Sportlaan en in het westen de Boulevard. De ontwerp-structuurnota Katwijk aan Zee is een nadere uitwerking voor dit gebiedsdeel van het op 1 juli 1976 door de gemeenteraad vastgestelde structuurplan voor de hele gemeente. Voor het omschreven gebied wordt in de nota een ontwikkelingsprogramma weergegeven, dat zijn verdere uitwerking en nadere precisering krijgt in het in de loop van 1980 op te stellen bestem mingsplanvoor Katwijk aan Zee, dat een herziening zal inhouden van de bestaande stedebouwkundige regelingen die voor dat deel van de gemeente gel den. Het gemeentebestuur stelt graag een ieder in de gelegenheid van de inhoud van de nota, die even eens ter inzage ligt in de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek, Schelpendam 1 te Kat wijk, kennis te nemen. Eventuele opmerkingen kunnen schriftelijk ken baar worden gemaakt aan het gemeentebestuur tot uiterlijk 1 februari 1980. Tenslotte zij nog vermeld dat over deze nota 2 hoorzittingen/voorlichtingsbijeenkomsten zullen worden gehouden. Tijdens de eerste bijeenkomst, te houden op woens dag 23 janauri 1980 zal alleen hoofdstuk 4 van de nota "De vloedkering" aan de orde worden gesteld. Op woensdag 30 januari 1980 wordt de tweede bijeenkomst gehouden en daarin zullen de overige hoofdstukken nader worden toegelichten besproken. Beide, voorlichtingsbijeenkomsten/hoorzittingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum, Voor straat 74 te Katwijk, aanvang 20.00 uur. 4.46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet groter dan 12 letters), leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW BIJ PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST op 3 achtereenvolgende dagen: slechts 2x betalen op 6 achtereenvolgende dagen: slechts 3x betalen regel-telefoontjes te plaatsen over een of 2 kolom met grotere letterkoppen 31 ct. per mm. opdrachten worden telefonisch en schriftelijk aangenomen tot de dag vóór plaatsing 13.00 uur. C Technisch *tvr POMPBEDIENDE gevraagd voor vrije benzineverkoop en bijkomstig garagewerk een in teressante job met veel afwisse ling voor iemand die dit werk zelfstandig kan behartigen, er varing als zodanig, rijbewijs BE en enige technische kennis zijn vereist. Autobedrijf Broertjes B.V. Datsun-dealer, Hoofd straat 158, Sassenheim, tel. 02522-12921 of 10041. C Muziek- instrumenten I Te koop verzilverde DWARSFL UIT merk Prelude, 300, tel. 01728-8765. C Personeel I aangeboden Jonge vrouw, 21 jr., zoekt liefst omgev. R.aveen een leuke BAAN, ruim 1 jr. wlnkelerv. en 3 jr. in de zwakzinnigenzorg, i.b.v. typediploma, schriftelijke ot mondelinge reactie na 17.00 u. Lupinestr. 14. R.a.veen. C Woonruimte te huur gevr. I Jong stel zoekt KAMER met kookgelegenheid in Leiden, tel. 071-411030. Te huur gevraagd Lelden e.o. WONING met min. 5 kamers, tot plm. 900 p.mnd. Brieven on der nr. 5740 aan het bur. v.d. blad. Help! Help! Docente werkzaam in Leiden zoekt zo spoedig mo gelijk vrije WOONRUIMTE met keuken, douche en telefoon In Leiden. Den Haag of omstre ken, Informatie Nelleke School 071-767323. 's avonds 01751- 79765, weekend 01114-2332.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8