eyenoord rent ichzelf voorbij Westduitse clubs in meerderheid Oranje eerst naar Ierland Merrie Passiana heeft rijk alleen op renbaan Nootdorp Eintracht Frankfurt houdt wedstrijd knap onder controle UEFA Cup FC Twente houdt Drost aan contract Zuid-Afrika blijft van lid FEI Gilt- -SPORT LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER 1979 PAGINA 15 ITTERDAM Het verschil in klas dat Eintracht Frankfurt gistera- ind meedogenloos aantoonde, moet licht het grootste verlies voor Feye- ird worden genoemd. De ontembare klust die de Rotterdammers aan de legden, werkte weliswaar hartver- mend op de volgepropte tribunes, ir het werd ook steeds duidelijker jt trainer Jezek's woorden, die hij zo ;wijls bezigde —„dit elftal heeft niet Idoende kwaliteit, het moet nog ien" nog steeds volledig opgin- De rustige, soms bijna hautaine jze waarop Eintracht Frankfurt het tkctende maar te doldriest spelende yenoord opving en ontregelde tot n kansloze tegenstander toonde on- ibbelzinnig het verschil in kwaliteit :n de top van de Bundesliga en 'die de Nederlandse competitie aan. yenoord won (1-0) en wederom was t een doelpunt zoals in Frankfurt, op teg 9 tijdstip waarop de Westduitsers t te kalm opnamen. Maar met die nst door het ene doelpunt van Jan ters liep de uitschakeling parallel. geen stukken na kon de 4-1 van ankfurt worden ingelopen. Geen Bnp, maar een vingerwijzing dat met li at ploeg op Europees niveau niet u eer dan incidentele successen kunnen prden gehaald. het korte trainingskamp op het KNVB- j q itrum te Zeist was het draaiboek uit en eu<J na doorgenomen. Jezek had moeten im- jviseren omdat één van zijn sterkste spelers, Michel van de Korput, niet kon aantreden. De trainer had gekozen voor het centrale duo Nielsen-Troost, van welk de laatste een opvallend goede partij ver tolkte. Wim Jansen als laatste man had Jezek verworpen, omdat hij zijn midden veld zo sterk mogelijk wilde houden. Aan vankelijk was daarop ook weinig aan te merken, maar tijdens de wedstrijd bleek dat de passes van Wim Jansen vrijwel nimmer aankwamen en de aanvoer voor de aanval grotendeels moest komen van René Notten, die bovendien in dit verre van zachtzinnige duel halverwege de eer ste helft door Nachtweih uit de wedstrijd werd geschopt Van dat moment af moest het bij Feyenoord louter en alleen van zwoegen komen, want dit kan de ploeg niet worden ontzegd: er is van alles aan gedaan om alsnog plaatsing voor de kwartfinales van het toernooi om de UEFA Cup af te dwingen, maar waar niet is, verliest de keizer zijn recht Zo was het bij Feyenoord. Er werd wel veel beter gespeeld dan in de laatste competitiewedstrijden, Feyenoord liet zich ook niet omver lopen zoals in Frankfurt was gebeurd, maar zodra de zestien meter-lijn was bereikt ontviel de ploeg elk greintje gevaar. Wederom bleek hoe zwak de aanval is. Ditmaal had Bud ding de voorkeur gekregen boven de uit vorm zijnde Van der Lem. Twintig minu ten ging het goed, maar daarna zakte Budding steeds verder weg. Petursson, die ditmaal wel meeverdedigde en zijn omis sie in Frankfurt daardoor goed maakte, kreeg geen schijn van kans op de linker vleugel. Zoals Müller hem in de uitwed strijd al meteen had gewezen op zijn aan wezigheid, zo meende Petursson dat in de Kuip te moeten doen. Hij kreeg onmiddel lijk een gele kaart van de Fransman Vau- trot die erbij liep alsof hij de zaak volko men in de hand had, wat niet steeds het geval was. Bedenkelijk Trainer Friedel Rausch van Eintracht Frankfurt kon er dan wel de oude wijs heid tegenaan gooien, dat voetbal een fors mannenspel is, maar hij keek toch wel bedenkelijk, toen de wijze ter spra ke kwam waarop Bum Kun Cha het spelen was belet. „Hij werd aan de ket ting gelegd", oordeelde Rausch min zaam. Inderdaad kreeg de Zuidkoreaan van Wijnstekers geen centimeter ruim te, maar dat gebeurde niet altijd op erg elegante wijze. Bum Kun Cha werd het spelen menigmaal op grove wijze belet Het deerde de Frankfurters eigenlijk wei nig. Zij hoefden niet zo nodig de wedstrijd te maken, maar deden dat wel. Het schrikbeeld van de achterstand van 4-1 verleidde Feyenoord tot werklustig maar eveneens subtiel spel. Er werd gehold en gedraafd, gezwoegd en gezweten, maar het overleg was in dat jagen niet begre pen. Het gevecht tegen de klok verloor Feyenoord, het gevecht op kwaliteit even eens. „Toch hebben we kansen gekregen", zei Omringd door vijf Westduitse verdedigers waagt Jan Peters een schot op het doel van Eintracht Frankfurt. jné Notten, die na een half uur in de eerste helft met een ernstige knieblessure uit Jest vallen, in duel met Jürgen Grabowskl. Jezek na afloop. Hij beweerde zelfs dat de 3-0, die bereikt moest worden om zich de kwalificeren voor de kwartfinales, erin had gezeten. Hoe dan? En toen kwam Je zek tot een merkwaardige uitspraak. Hij claimde de strafschop voor de hinderlijke wijze waarop Budding had getracht de scheidsrechter te verleiden door zich te laten vallen. Dat was zo opzichtig, dat het verwondering wekt, dat Jezek erop in ging. Jezek had wel gelijk met zijn opmerking, dat er enige doelpunten in hadden geze ten. Petursson had in vrije positie zijn kopbal een betere richting kunnen geven, Notten had na een snel door Jansen geno men vrije trap vlak voor doel niet moeten treuzelen met schieten, Jansen had fer mer moeten schieten toen Funk een sprintduel met Peters had gewonnen, maar de bal niet in handen had kunnen krijgen, Budding miste een kans door te gen Funk aan te schieten. Peters faalde na een half verkeerde inzet van Nielsen. Allemaal mogelijkheden die door gebrek aan technische kwaliteiten niet in treffers werden omgezet. Daar stelde Eintracht weinig tegenover. Hölzenbeins schot werd door Van Engelen met de vuisten geweerd, zoals de doelman ook een tweede inzet van dezelfde speler onschadelijk maakte. Resteerden nog twee vrije trappen van Grabowski die effectvol naast het doel belandden. Het was niet veel aan Duitse zijde, maar het hoefde ook niet meer te zijn. Vrijwel geen moment gaf Eintracht het duel uit handen. Het flitsende, onweerstaanbare van de eerste wedstrijd ontbrak bij Eintracht. Grossier Het mag een pluim zijn voor Feye noord dat zich beter teweer stelde, zich althans niet liet wegspelen. Maar het kon niet de indruk wekken ooit de Frankfurters in grote moeilijkheden te zullen brengen. Dat gebeurde dan ook niet. Als er moeilijkheden kwamen, veroorzaakte Eintracht die zelf. Zoals de verwarrende situatie waarin Vau- trot zich ontpopte als een grossier in het geel. Met een hoog opgeheven been had Körbel Jan Peters geraakt. Gra bowski bestreed de vrije trap en kreeg de gele kaart. Pezzey kreeg er ook één omdat Vautrot terecht de Oostenrijker als buitenste man van het muurtje be strafte, dat niet op de vereiste afstand stond. Pezzey was overigens de fortuinlijkste speler bij Eintracht. Want laat in het duel bracht Vautrot zijn hand naar zijn borst zakje om een grove overtreding van Pez zey te bestraffen. „Ik realiseerde meteen dat het Pezzeys tweede gele kaart zou worden en hij er dus uit zou moeten. Dat vond ik te zwaar", verklaarde de Frans man die het geel dus in zijn tenue liet zit ten, maar hij aarzelde geen moment toen Albertsen, die de flink geblesseerde Not ten had vervangen Notten had de nop pen van de schoenen van Nachtweih pal onder zijn knie gekregen en kon nog slechts wat hinken een onbehouwen charge tegen Lottermann uitvoerde. Het typeerde de tomeloze inzet zonder na denken van Feyenoord. Daar stelde Ein tracht rustig, technisch bekwaam voetbal tegenover waaraan Feyenoord niet toe kwam, niet toe kon komen, omdat veel individudele kwaliteit ontbreekt Het ge mis van Van de Korput kon niet als ex cuus worden aangevoerd. Trainer Rausch miste Werner Lorant en Bernd Nickel. Als voor hen een knappe atleet als Bor- chers en een all-rounder als Lottermann beschikbaar zijn, hoeft Rausch zich geen zorgen te maken. Dat ligt bij Feyenoord nu eenmaal anders. Vandaar dat de uit schakeling tegen Eintracht niet anders dan normaal kan worden genoemd. En behalve die uitschakeling kost het duel de club ook nog geld. Een Finse waarnemer van de UEFA zal ongetwijfeld rapporte ren dat er vuurwerk is gegooid, dat er clo setrollen zijn geworpen en zitkussentjes en Feyenoord met onzichtbare rugnum mers rondliep. Waarlijk, Feyenoord had er alles aangedaan om Eintracht op een dwaalspoor te brengen. HERMAN VAN BERGEM Feyenoord Van Engelen; Wijnstekers, Troost (Van der Lem), Nielsen. Van Deinsen; Jansen. Sta- fleu, Notten (Albertsen); Budding, Peters, Peturs- Eintracht Frankfurt Funk; Muller, Neuberger, Körbel, Pezzey; Nachtweih, Hölzenbein (Trapp), Lottermann; Borchers (Karger), Grabowski, Bum Kun Cha. N HAAG Voor het st in de geschiedenis van Europese bekervoetbal bben clubs uit één land i meerderheid verworven, de kwartfinales van het icrnooi om de UEFA Cup West-Duitsland vertegen- nordigd met vijf clubs, Bo- ssia hetgeen inhoudt dat nminste één van de vier ^j^tmoetingen zal gaan tus- aorr twee Westduitse ploe- lf wij yern München. Borussia aogpnchengladbach, VfB Stutt- FC Kaiserslautern en dor ntracht Frankfurt hebben e il een portie geluk nodig ge- orsijd om zich te kwalificeren He or de volgende ronde. Kre- I erjn de Westduitsers in de eer confrontaties slechts 'entreffer te incasseren (Sta- u voor Feyenoord tegen ntracht Frankfurt) en elf rst< iffers voor, in de tweede dr eks moesten de Westduitse u n< elverdedigers zes keer de uit het net halen. Ook nu ninj »rden de Westduitsers elf por er. hatfeer dan de helft van de pro- 1/2- ste feN HAAG Afgevaar- pl&den van de voetbalbon- neén van Nederland, Frank- een|k, Cyprus. Ierland en Bel- t dlë hebben gisteren in Brus- de data vastgesteld van kwalificatietoernooi tor het wereldkampioen* lphghap 1982 in Spanje. de tweede Europese kwali- j itiegroep plaatsen zich twee iden voor het eindtoernooi nv Spanje, dat in totaal vieren- intig ploegen zal tellen. Ne- 'land speelt komend jaar 1,1 chts twee wedstrijden; beide ien in een vreemde omge- »g (op 10 september tegen rland en op 19 november te- ,hpi0 België) en in 1981 de ove- it e zes. j t speelschema van de Euro- 1 '<t groep twee ziet er als Igt uit: 1980: 26 maart: Cy- is-Ierland; 10 september: land-Nederland; 11 oktober: ;e ^rus-Frankrijk; 15 oktober: »P land-België; 28 oktober: ankrijk-Ierland; 19 novem- België-Nederland en Ier- id-Cyprus; 20 of 21 novem- dettt duktie kwam op naam van FC Kaiserslautern in de ontmoe ting met het Hongaarse Di- osgyör Miskolc: 6-1. In de eer ste helft kwamen de Westduit sers niet tot een doelpunt en er was een strafschop nodig om de aanvalsmachine op gang te brengen Toen de 1-0 (Neues) echter op het scorebord stond, was Kaiserslautern niet meer te houden. Slechts Borostyan kon voor de gasten tegen sco- Afgang De laatste minuut van het duel stond in het teken van de beide doelverdedigers. Eerst stuurde scheidsrechter Guruceta de Hongaarse doelman Vereb van het veld, nadat deze hem beledigde. Vereb was het niet eens met de beslissing van de Spaanse leidsman om FC Kaiserslau tern een strafschop toe te kennen wegens een hands bal van Salamon. Daarop kreeg hij de rode kaart. Olah, de aanvoerder van Miskolc, moest nu tussen de palen, om te trachten de door doelverdediger Stabel te nemen strafschop te stop pen. Zijn keepcrskwalitei- ten lieten hem in de steek: 6-1 voor de Westduitsers en de afgang was compleet Van de Westduitse clubs heeft alleen Bayern München tegen Rode Ster Belgrado problemen gehad. Savic, Petrovic en Rep- cic troffen elk eenmaal doel en dat was voldoende voor plaat sing voor de Joegosla ven- Aanvaller Dieter Hoeness be wees daarop echter zijn waar de voor de Beierse club door twee keer doel te treffen: 3-2. Naast de vijf Westduitse ploe gen drongen het Franse Saint Etienne, Lokomotiv Sofia uit Bulgarije en het Tsjechoslo- waakse Zbrojovka Brno door tot de kwartfinales. Brno heeft het thuis tegen Standard Luik, de laatste Belgische vertegen woordiger in het Europese be- kergebeuren, niet gemakkelijk Ralf Edström is weer eens goed voor een doelpunt. De lange Zweed (donker tenue) scoorde de eerste treffer voor Standard Luik in de uitwedstrijd tegen Zbrojovka Brno. Het hielp overigens weinig: de Belgische ploeg van trainer Ernst Happel werd in Tsje- cho-Slowakije uitgeschakeld. gehad. De Tsjechen liepen (3-2). Het slechte spel van de twee keer een achterstand op. Belgen, twee weken geleden, Kroupa en Janecka stelden toen thuis met 2-1 werd verlo- daarna echter de zege veilig ren, brak hen uiteindelijk op. ber: Cyprus-Belgie. 1981: 18 fe bruari: België-Cyprus; 21 of 22 februari: Nederland-Cyprus; 25 maart: Nederland-Frank rijk en België-Ierland; 29 april: Frankrijk-België; 10 septem ber: Cyprus-Nederland en Be- lgie-Frankrijk; 14 oktober: Ne derland-België en Ierland- -Frankrijk; 18 november: Frankrijk-Nederland; 5 de cember: Frankrijk-Cyprus. Herman Choufoer en Jan Huijbregts, die namens de KNVB de onderhandelingen voerden, hebben met de part ners ruim vier uur vergaderd alvorens de indeling rond was. Huijbregts: „Met de Fransen en de Belgen was het pro gramma snel rond, maar Ier land en vooral Cyprus zorgden voor de nodige problemen. De Cyprioten hebben een kort voetbalseizoen en in de winter ligt hun competitie een tijd stil. Dat Nederland in 1980 voor de kwalificatiegroep van het wereldkampioenschap slechts twee wedstrijden speelt, komt voornamelijk doordat op 12 oktober een oe fenduel tegen West-Duitsland op het programma staat", al dus Huijbregts. Sportwereld ebojMSTERDAM De topper de nationale ijshockeycom- ïtitie tussen De Bisschop tenstra Flyers uit Heeren- Nol !en eindigde gisteravond in ede 'den de Amsterdam mers hun ongeslagen leider- j, ositie. 'ofLASGOW Dundee United winnaar geworden van de :hotse League Cup. Aber- /2-fcen werd in de finale met 3-0 irslagen. LONDEN In het toernooi om de Engelse League Cup plaatste Nottingham Forest zich voor de halve eindstrijd door na verlenging met 3-0 te winnen van West Ham Uni ted. BUENOS AIRES Paraguay heeft de Zuidamerikaanse voetbalbeker veroverd door in de finale tegen Chili met 0-0 geliik te spelen waarna het doelgemiddelde van de eerste twee wedstrijden besliste. LINARES De Amerikaanse grootmeester Larry Christen- sen heeft het internationale schaaktoernooi in Linares ge wonnen. Het toernooi van Bu enos Aires leverde een zege op voor de Deen Bent Larsen. MOSKOU Wladimir Golov- ko heeft tijdens de Russische ten in de klasse tot 60 kg ge bracht op 166,5 kilogram. An- dranik Papikjan bracht het wereldrecord trekken in de klasse tot -60 kg voor junioren op 124 kilogram. (Van onze sportredactie) NOOTDORP Cor Dissel koen. eigenaar van Stal Westland, was gistermiddag te gast op de sulky van één van de paarden van trainer Wim Velis. In de Frederik- soordprijs kwam hij op de renbaan van Nootdorp met de vijfjarige merrie Passia na aan de start in een koers voor amateurrijders. Al snel na de start sprong het paard van Disselkoen in de fout en ging aan de „hol". Cor Disselkoen kon het dier niet meer houden en sprong van zijn sulky af. Inmiddels ging de draverij gewoon door. Maar even later besloot het draverij- comité terecht om de strijd te staken. De andere paarden zochten de stal op en Passiana had het rijk alleen. Liefst twaalf keer ging de merrie al leen in volle ren over de Noot- dorpse baan om zich daarna rustig en helemaal uitgeput naar de stal te kunnen laten brengen. Peter Dartel won na de nieu we start de draverij voor Mr. Alkestis en Onedin. Jan van Dooijeweerd boekte op Noot dorp twee overwinningen. Eerst met Orville Hage en la ter op de middag met Nerva. De uitslagen van de gisteren gehou den koersen te Nootdorp znn: FERWERD-PRIJS (le afd.) 2000 m: 1 Red Fox (R. J. van Stam) 1.27.3, 2 Shilling, 3 Sonja Quinio. Toto winn. f 2.00, pl. 1,10, 1,40, 1,60, kopp. 2,70, trio 55,10. FINSTERWOLDE-PRIJS 2380 m: 1 Samba Judson (W. Duivenvoorden), 1.27.7, 2 Rally Tefka, 3 Regina du Bois. Toto winn. 3,50, pl. 1,40, 6,20, 1,80, kopp. 43,80, trio 169,10. FARMSUM-PRIJS 2000 m: 1 Sheila Fortuna (G. K. J. Kleijweg), 1.30.6, 2 Star Nearness, 3 Superieur D., toto winn. 4,60, pl. 1,50, 1,40, 1,60, kopp./ 5,70. Niet gestart: Schuitje W. FOLLEGA-PRIJS 1680 m: 1 Orville Hage (J. van Dooijeweerd), 1.25.2, 2 Petra Bronstee, 3 Olga Frances. Toto winn. 1,90, pl. 2,20, 1,50, 4,60, kopp 14,50, trio 439.50. FREDERIKSOORD-PRIJS 2000 m: 1 Peter Dartel en Palkure W (on der stalweddenschappen) C. T. Vel- dink en R. Knaven, 1.25.6, 2 Mr. Lkestis, 3 Onedin. Toto winn. 6,70, pl. 3,40, 1,80. 3,40, kopp, 23.80. FRANEKER-PRIJS (le afd.) 2000 m: 1 Ricky Moore (C D. Imming), 1.25.5, 2 Odinus H„ 3 Olke Ostwijck. Toto winn. 2,70, pl. 1,30, 1,90, 1,20, kopp. 14,00. Trio 54,10. FOXHÖLPRIJS (le afd. 2380 m): 1. O bert Voorne (H. W Langeweg), 1.29,8, 2. Rabbani. 3. Nibble J. Toto win. 7,00, pl 2,00, 1,80, 6,50, kopp 9.10. FRANEKERPRIJS (2e afd.) 2000 in: 1 Paeses Hanover (S. A. Hartman) 1.26.3, 2 Perry Terraisea. 3 Omar La- guna. Toto winn. 1,40, pl. 1,50, 1,30, 4,30, kopp. 11,00. Trio f 110,30. FOXHOL-PRIJS (2e afd.) 2380 m: 1 Pop Glorie (M. Bouwhuis), 1.26.5, 2 Romeo Ollandia, 3 Pamina Kndia. Toto winn. 2,60, pl. 1,80, 2,70, kopp. 9,80. FIJNAART-PRIJS 2000: 1 Nerva (J. van Dooyeweerd). 1.24.1, 2 Regina Hanover. 3 Maybe. Toto winn. 2,10 pl. 1,10, 1,10, 1,90, kopp.,/ 1,90, trio f 33,90. FERWERD-PRIJS (2e afd.) 2000 m: 1 Scylla Hage (A. J. C. Harmsen). 1.29.8, 2 Sorella du Nrd3 Sorel Spencer. Toto winn. 4,80, pl. 1.50, 1,30, 3,50, kopp. 6,90. Niet gestart: Rodeo Gerda en Rose van de Golf. Totaalomzet: 233.282.00. De vet gedrukte clubs hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi om de UEFA Cup. Tus sen haakjes de uitslagen van de eerste serie wedstrij den. Rode Ster Belgrado (Joe)-Bayern München (Wdl) 3-2 (0-2). Score: 4. Savic 1-0, 42. Petrovic 2-0, 50. Repcic 3-0, 68. Hoeness 3-1, 73. Hoeness 3-2. Scheidsrechter: Ok (T\ir). Toeschouwers: 92.000. Zbrojovka Brno (Tsj)-Standard Luik (Bel) 3-2 (2-1). Sco re: 17. Edström 0-1, 44. Jarusacek 1-1, 54. De Matos 1-2, 65. Kroupa 2-2, 69. Janecka 3-2. Scheidsrechter: Bridges (Wal). Toeschouwers: 40.000. Dynamo Kiew (Rus)-Lokomotiv Sofia (Bul) 2-1 (0-1). Score: 40. Blochin 1-0, 42. Chabsalis 2-0, 68. Doitchev 2-1. Scheidsrechter: Palotai (Hon). Toeschouwers: 65.000. VfB Stuttgart (Wdl)-Grasshoppers Zürich (Zwi) 3-0 (2-0). 4. Müller 1-0, 34. Martin 2-0, 58. Kelsch 3-0. Scheidsrechter Beck (Ned). Toeschouwers: 60.000. Feyenoord (Ned)-Eintracht Frankfurt (Wdl) 1-0 (1-4). Score: 90. Peters 1-0. Scheidsrechter: Vautrot (Fra). Toe schouwers: 65.000. FC Kaiserslautern (Wdl)-Diosgyör Miskolc (Hon) 6-1 (2- 0). Score: 47. Neues (strafschop) 1-0, 52. Melzer 2-0, 54. Bo rostyan 2-1, 62. Brummer 3-1, 66. Kaminke 4-1, 78. Bon- gartz 5-1, 90. Stabel (strafschop) 6-1. Scheidsrechter Guru ceta (Spa). Toeschouwers: 17.000. Universitatea Craiova (Roe)-Borussia Mönchengladbach (Wdl) 1-0 (0-2). Score: 76. Irimescu 1-0. Scheidsrechter Van Langenhove (Bel). Toeschouwers: 40.000. Aris Saloniki (Gri)-Saint Etienne (Fra) 3-3 (1-4). Score: 8. Larios 0-1, 25. Larios (eigen doel) 1-1, 64. Zimako 1-2, 80. Rep 1-3, 84. Pallas (strafschop) 2-3, 88. Janvion (eigen doel) 3-3. Scheidsrechter: Linemayr (Oos). Toeschouwers: 22.000. (Van onze sportredactie) ENSCHEDE Het ziet er niet naar uit dat Epi Drost voor het einde van dit seizoen FC Twente de rug toe zal keren. De Enschedese eredivisieclub wil de 35-jarige vrije verdedi ger aan zijn contract houden, omdat hij volgens de techni sche leiding in deze competitie nog wel degelijk van waarde kan zijn voor de ploeg. Het bestuur van FC Twente heeft gisteravond daartoe besloten nadat Epi Drost te kennen had gegeven zo snel mogelijk de ver eniging te willen verlaten, aangezien er geen plaats meer voor hem was in de basisopstelling. Manager Ton van Dalen: „Na tuurlijk kan er altijd worden gepraat met eventuele gegadigden voor Epi Drost, maar daar is op dit moment geen sprake van. Er heeft zich nog geen enkele club voor hem bij ons gemeld". DUSSELDORF Zuid-Afrika blijft lid van de Internatio nale hippische sportbond (FEI). Bij de jaarvergadering gis teren in Düsseldorf werd het Russische voorstel om Zuid- -Afrika uit te stoten, afgewezen. Voorzitter Prins Philip formuleerde het ak volgt „Zolang een land geen inbreuk maakt op de statuten, is er geen reden om zo'n land uit te sluiten. Bovendien is voor een dergelijk besluit een gefundeerd voorstel nodig". Op de tweede dag van de bijeenkomst werd besloten een proef van één jaar te nemen met 'zuurstofdouches' voor paarden. Dat geldt vooral voor de dieren, die hebben deelgenomen aan de cross-country van de military*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15