gezellig uit rondom de kerstdagen! f ^ena*" UNIEK IN LEIDEN diner - bruiloften partijen recepties i het hof van holland fin de Bierbengel' RESTAURANT TLEYENAERTJE KERSTMIS 1979 EETCAFE LANDZICHT KERSTMENU'S SALADES. LEERJONGEN Gemeente Katwijk ALL-ROUND AUTOMONTEUR 3b bierman bfc auto r mr foreholte tb LEIDSE COURANT DONDERDAG 13 DECEMBER! Gesitueerd in het centrum in de nabijheid van ruime parkeergelegenheid, ideaal voor uw Openingstijden: dagelijks 16.00-23.00 uur woensdag en donderdag gesloten zaterdag 17.00-23.00 uur zondag 16.00-23.00 uur Openingstijden: donderdag 20 uur vrijdag 16 uur zaterdag 20 uur zondag 20 uur maandag 20 uur Uw kerstdiner in „het hart" van Noordwijk, unieke ambiance. Café-Bar HET HOLIDAY INN KERSTGEBEUREN. Een unieke en traditionele belevenis Per couvert 150.— Unieke kerstsfeer in alle ruimtes. Wervelende muzikale kerstshow door Mantana. 0 Subiliem samengesteld kerstdiner. Santa Claus met kindersurprises. Optreden van Tommy Wonder, the table magic man. Belt u nu voor een geslaagde kerst. Marja van Reeuwijk, 071-769310. Herengracht 100 Leiden Telefoon 140876 In Rest. „De Woelige Baren" Ons-menu is met grote zorg samengesteld uit de fijnste gerechten die u zeker zal smaken en waarderen. MELON AUXSAUMON Meloen gevuld met een mousse van gerookte zalm gegarneerd met krab en Chinese garnaal. CRÈME DE VOLAILLE Licht gebonden kippesoep met kerrie en gember. 2^ TURBOT SAUCE HOMARD ET HOLLANDAISE Gepocheerde tarbot in een zeer fijne kreeftensaus en le en 2e kerstdag DINER DANSANT trio Henny Langeveld. Prijs per couvert f 135.- In het hart van.Noordwijk-Binnen ligt een bekend re staurant. dat onder de naam Het Hof van Holland reeds vele generaties lang gastvrijheid biedt aan zijn gasten. Dit sfeervolle restaurant vindt zijn oorsprong in de zeventiende eeuw, een periode, waarin het vak manschap in zeer hoog aanzien stond. Uit die tijd stam men ontelbare kunstschatten, die door onze Oude Meesters aan de volgende generaties werden toever trouwd. De roem van de keuken van Het Hof van Hol land komt voort uit het 17e-eeuwse meesterschap. In 1609 werden hier de eerste gerechten voor de bezoe kers bereid en thans wordt Het Hof van Holland geleid door een verjongde, enthousiaste directie: de familie Vink. Zij zet de traditie voort en juist de kerstdagen hebben voor haar een bijzondere bekoring. De inrichting ran het restaurant en het grote vakman schap van Maftre de Cuisine, de heer J. van den Spek, staan borg voor een luisterrijke „Première de Noël". Deze „Premiêere de Noël" belooft de gasten van Het Hof van Holland een exquis, vorstelijk geserveerd kerstdiner op eerste en tweede kerstdag. Samen met de bedrijfsleider, de heer Joop Mooy, worden door de fa milie Vink de voorbereidingen getroffen om het kerst diner tot een ongekend culinair feestmaal te maken. In de unieke anbiance is avondkleding gewenst voor de kerstsoiree die op beide kerstdagen om ca. 18.00 uur begint. Het trio Henny Langeveld verzorgt de achtergrondmu ziek als stemmige omlijsting van deze „Première de Noël". Meer informatie over dit gerenommeerde, gastvrije huis staat vermeld in de fleurige brochure van Het Hof van Holland. Voor reservering en inlichtingen telefoonnummer 01719-12255. •4jf. Maak het u gemakkelijk met Langebrug 71, Leiden Telefoon 071 -123.265 Verlaatweg 5, Zoeterwoude/dorp. ZONDAG EEN FAMILIEDAG reuze pannekoeken in vele varletelten, koffie met vers gebak, heerlijke snacks', aangeklede borrel, prima glas wijn. Kinderfilms op video. Grabbelton voor de kleintjes. Boekingen voor Party's Iedere zaterdagavond disco drive-in show vanaf 21.00 uur. FAM. VAN DER PLOEG wenst allen vrolijke feestdagen en een voorspoedig 1980. Hotel Restaurant Huize v.d. Ploeg Kerstmenu's om 16.00 en 20.00 uur. Om 16.00 uur wordt het kindermenu geserveerd. Voor informatie en reservering: teleloon 01712—8000 en 8545. Kerkstraat 37 Hoogmade Kerstsalade bestellingen voor zondagmiddag 23 decem ber a.s. 12.00 uur, afhalen voor maandagmid dag 24 december a.s., 18.00 uur. Oudejaarsavondsalade bestellingen voor zondagmiddag 30 decem ber a.s. 12.00 uur, afhalen voor maandagmid dag 31 december a.s. 18.00 uur. een exclusief samengestelde salade op schaal en in geschenkendoos verpakt voor alle bestellingen Marja van Reeuwijk, 071-769310 - Schouwweg 10-Leiden, f Oö»* LA H i eeft ■aal 1 'n t dri 1 ste cl 1 ELC geit geil Gemeente Warmond Slotenschouw Burgemeester en Wethouders van Warmond maken bekend, dat door of namens hen op 3 januari 1980 of zo spoedig mogelijk daarna zullen worden ge schouwd alle in of nabij de bebouwde kom dezer gemeente gelegen sloten, zulks ingevolge artikel 128 der „Algemene Politieverordening voor de ge meente Warmond". Warmond, 12 december 1979. Burgemeester en Wethouders van Warmond de secretaris, de burgemeester, C. Zoetemelk W. F. de Vreeze Gemeente Warmond Verhuizing gemeentesecretarie Burgemeester en Wethouders van Warmond maken be kend. dat de gemeentesecretarie binnenkort zal verhuizen naar het vernieuwde gemeentehuis aan de Herenweg 109. De secretarie-afdelingen zullen gefaseerd worden overge bracht, volgens onderstaand schema: - op maandag 17 december 1979: afdeling Algemene Zaken - op dinsdag 18 december 1979: afdeling Sociale Zaken - op woensdag 19 december 1979: afdeling Financiën Ofschoon de gemeentesecretarie op de genoemde data niet gesloten zal worden, dient vooral op de dag van de verhui zing van de betrokken afdelingen op stagnatie in die dienst verlening te worden gerekend. Het telefoonnummer van de gemeentesecretarie (01711)- 10.000 blijft ongewijzigd. Op maandag 17 december a.s. zal het spreekuur van de burgemeester nog in het tijdelijke gemeentehuis worden gehouden. Warmond, 12 december 1979. Burgemeester en Wethouders van Warmond de secretaris, de burgemeester, C. Zoetemelk W. F. de Vreeze Gevraagd plm. 18 jaar, om in het vak te worden opgeleid. MANEGE VAN ZELST Leidseweg 253, Voorschoten. Tel. 071-765145. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn krachtens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij stelling te verlenen van het bestemmingsplan "Regeling bebouwde kom 1946" en in samen hang met artikel 50, lid 8, van de Woningwet vergunning te verlenen voor het vergroten en verbouwen van de achtererfbebouwing behoren de bij de woning Kamperfoeliestraat 2 te Katwijk. De tekeningen behorende bij het bouwplan liggen met ingang van maandag 1 7 december 1979 op de gemeentesecretarie (kamer 22) gedurende veertien dagen ter inzage. Gedurende deze termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling schrifte lijk bij hun college in te dienen, adres: Zeeweg 127,2224 CD Katwijk ZH. Katwijk, 13 december 1979. Burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester, G. Feenstra. C.A. Bos. De commissie huisvesting van de gemeente Noordwijkerhout maakt bekend, dat vanaf heden de gelegen heid bestaat om in te schrijven voor de 100 premie-koopwoningen, die in het 2e plandeel van het bestem mingsplan Zeeburg gebouwd zullen worden en waarvoor op 17 december a.s. de le paal geslagen zal worden. De inschrijving staat in beginsel open voor een ieder, die meent op enigerlei wijze binding te hebben met de gemeente Noordwijkerhout, zij het niet dat de toewijzing zoveel mogelijk gericht zal zijn op de voorziening in de lokale woningbehoefte. Degenen, die niet reeds op een andere wijze benaderd zijn en wensen in te schrijven, kunnen dit doen via een formulier, dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis te Noordwijkerhout. Dat formulier dient vóór 7 januari a.s. te zijn ingeleverd bij onze commissie, p/a gemeentehuis te Noordwijkerhout. Nadere inlichtingen over de te bouwen woningen zijn eveneens verkrijgbaar op het gemeentehuis. Noordwijkerhout, 13 december 1979. Namens de commissie huisvesting, C.M. van der Klaauw. t. (iemeente Noordwi jkerhout M Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van uw partij, receptie of diner, waarbij wij voor uw port, sherry, vermouth, frisdranken, bier. borrels, witte wijn, rode wijn of rosé, de gereduceerde prijs van 1,85 per drankje rekenen. Komt u geheel vrijblijvend eens met ons praten. Open haardvuur, 4 bars, groot parkeerterrein, prachtige tuin aan het water, uitstekende keuken, open grill. Ons barbecue-festijn van 'n lopend buffet: kipfilet, varkensbiefstukje en runderbiefstukje, elk van ongeveer één ons, geserveerd I met frites, stokbrood, kruidenboter, bakje sla en 3 barbecue-sausjes: 27,50 incl. Een avondvullend programma in een romantische omge ving, bijzonder geschikt voor partijen, personeelsfeesten of bedrijfs-uitstapjes, voetbalverenigingen etc. Of komt u gezellig a ia carte dineren in ons sfeervol restaurant. Inlichtingen of reserveringen tel. 01711-10817 Met spoed gevraagd: Autobedrijf P. Idelenburg Plantage 6 - Oude Wetering. Telefoon 01713-2202 Simca-Talbot-dea Ier .te Leiden en Katwijk 071-140447 en 01718-71704 S1005GLS S1102 LE S1104TI S1104LE S1102LE S1102 LE S1104 Special 51307 Special 51308 Special S1308GLS 1977 gijs metallic 1977 rood 1977 grijs metallic 1976 (nov.) blauw 1976 (sept.) rood 1976 (sept.) rood 1977 (sept.) goud met. 1976 grijs met. 1978 bruin 1978 rood 8.650,- 6.500.- 5.950.- 5.950.- 8.500,- 7.950.- 12.500, 10.500, >9 he 'pei 5We 5^ -KM 6 r0 sic '1- uJ NU DUBBELVOORDEED Afgeprijsde auto's en bijzonder acht flnanclerlngsvoorwaarden. Vraag ernaar! 2'i Peugeot-dealer te Voorhout 02522 -11341 ft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 12