250.- Irn non AVENUEmode 11 FEESTDAGEN IN AHOY' SCHITTEREND PAK VOOR EEN FÉÉSTPRIJS. maoè SUPERPRET IN HET LIEFDESBED Avonturen van de Hospik vorm- AUTO INRUILEN TELEFOONTJE VERJAARSCONCERT ALL-ROUND AUTOMONTEUR 3M technisch medewerker LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER 1 25a- Fraai slankgesneden pak. 3-deIig. m Van wol/polyester. In o.a. zwart. PEEK CLOPPENBURG. GEWELDIGE MODE,GEZELLIGE SFEER. dagelijks: 2.30 - 7.00 9.15 uur. zondag: 2.15 - 4.30 - 7 - 9.15 uur. NACHTVOORSTELLING vrijdag en zaterdag 23.30 uur. TELEFOON 071-12.41.30 22T/M30DEC. KERSTLANDAHOY1 vrJSmaVsA op en top vermaak in velerlei 5» Doe-klik-en-smulvermaak od ma; liefst 12.000 mJ tentoonstellingsruim Een overdekt Lunapark met vW&Me Louis en Cermalne Knie brengen W^rrimr zes aas in de Diste met 20 T/M 30 DEC T,J9ers. Olifanten en paarden. DirektvanuitAmerikakomtElvInBale KFRSTPIRCYIS* en zijn reuzenrad tot inde nok van het lu-,w 1 sportpaleis. Een bijna 80 jarige Fatlnl Nog nooit eerder zon' stuntopeen zwiepende lantarenpaal geweldige topper In Nederland. Enook de terugkeer van Ahov biedt c.rcusvermaak van *arah Ka vak en zijn krokodillen. Grote Klasse- d,e NKee Jaar terug Willem Duvs en heel televisiekijkend Nederland de stulpen Nog nooit vertoond Twee winnaars van De gouden down (néén programma. Ahov presenteert met trots: het Zwitsers Nationaal Circus KNIE. het beste circus in Europa Kerstcircus - Elf dagen lang topclrcus B met voorstellingen op: zater-, zon- en belde kerstdagen: 12.30 u. en 17.00 uur; matinee <14.00 u.): 24,27 en 28 december; g avond (20.00u.): 20.21,27 en 28dec. ToegangsprlJzen:vanfl.l2.-totfl.24,-. H Jeugdt/mi4jaaren65+-ersopalle H rangen half geld met uitzondering van ^de belde kerstdagen. op het lijf joegen Nog nooit zag Nedertand zo n circus. Een groot soektakel voor jong en oud. I Doe-kljk-en-smulvermaakopmaar liefst 12.000 nv tentoonstellingsruimte. Een overdekt Lunapark met grootse attraktles een Theater met optreden van bekende artiesten... tientallen Demonstratie- en verkoopstands... Sport en spel... Gezelllgheidsplein met terrassen en levende muziek. Een traktatie voor het hele gezin... Vorig jaar ruim 60 000 enthousiaste jongere en oudere bezoekers Nu nog mooieren boeiender en klaar om tienduizenden te ontvangen Kerstland - Negen dagen kerstland met de volgende openingstijden, iedere dag van 11 tot 22 uur, Kaartverkoop Kerstcircus: Kassa Ahoy' met uitzondering van 24 en 25 december I (tel. 010-812144), alle bekende verkoop- (geopend van 11 tot 18 uur), adressen en alle VW-kantoren In geheel Entreeprijs: - fl. 4,- (jeugd t/m 12jaar Nederland. betaaltslechtsfl.2,-). Kaartverkoop Kerstland: aan de kassa Bezoekers van het kerstcircus hebben bij de Ahoy'-tentoonstelllngshallen. gratis toegang tot kerstland. GEMEENTE WARMOND Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan „Bebouwde Kom" De burgemeester van Warmond maakt ter voldoaU ning aan het bepaalde in artikel 22. lid 2. van de W« op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de ge meenteraad in zijn vergadering van 29 november 1979 heeft verklaard dat een bestemmingsplan „Be bouwde Kom" wordt voorbereid voor het gebied, globaal omsloten door de Herenweg, de Padoxlaan de Warmonder Leede. de Hoflee en de zuidelijke grens van het bos van „Huys te Warmont", met uit- k zondering van het gebied, waarop het bestenW mingsplan „Ter Leede" betrekking heeft. Daarbij heeft de raad tevens bepaald dat het verbo den is binnen het aangegeven gebied zonder of ii afwijking van een schriftelijke aanlegvergunninj van burgemeester en wethouders de in zijn beslui, omschreven werken, geen bouwwerken zijnde, ol werkzaamheden uit te voeren. Het voorbereidingsbesluit ligt met de bijbehorende tekening voor een ieder ter inzage op de afdeling al-gl gemene zaken van de gemeentesecretarie. Warmond. 12 december 1979 SUCCES DOOR EEN PREMIERE De nieuwste Nederlandse film HERMAN BROOD HIS WILD ROMANCE NINA HAGEN LENE LOVICH LESS CHAPELL 75 JAAR RESIDENTIE-ORKEST donderdag 13 december 20 uur Stadsgehoorzaal Dirigent: Alain Lombard viool: Zino Vinnikov Rossini Ouverture Semiramide Tsjaikowsky Vioolconcert Tsjaikowsky Symfonie 4 IN DE PAUZE KRIJGT U KOFFIE MET KOEK AANGEBODEN Kaarten 5.50, CJP, 65+ en bij afname van 4 of meer kaarten ineens (gezinsregeling) 4.- bij Bender Hogewoerd 90 tel. 120097 en op de concertavond aan de zaal. ROTTERDAM LIJNBAAN(plein)15l tel.010-113372 DEM HAAS .PANDER'PASSAfiE 30 tel.070-646360 Met spoed gevraagd: Autobedrijf P. Idelenburg Plantage - Oude Wetering. Telefoon 01713-2202 succes oogstten... a wed niet half hoe handig'nJagbUd-MveitenUe ice organisati een van I IVAN REITMAN, de co-producer van 'National Lampoon's ANIMAL HOUSE maakte opnieuw 'n knotsgekke, super-maffe top-comedy-hitü! BERICHT VAN INZET De opslagruimte met bovenwoning te Lei den. Leeuwenhoekstr. 1/1 a op 40.000.-. Notaris F. K. Lagerweij. Hooigracht 76, 2312 KW Leiden (tel. 071- 132341). Afslag vindt plaats maandag 17 de cember 1979 om 16.00 uur in het Notarishuis. Hogewoerd 144 Leiden. In het Plaatsingen en Instructie Team. Zijn werk is het transport door Nederland kopieermachines, overhead projectoren kleine microfilm-apparatuur, het installeren van deze door 3M verkochte apparatuur en het geven van een instructie aan de qebrui- kers. rva- 1 Ciw) Voor deze zelfstandige functie zijn vereist: - MTS-E opleiding of gelijkwaardige ei ring, opgedaan met electro-mechanische apparatuur. - leeftijd plm. 23 jaar. - Rijbewijs tenminste BE met rijervaring. - Woonplaats omgeving Leiden. Tevens dient hij representatief te zijn en over de mentaliteit te beschikken nodig voor een dergelijke functie. Belangstelling! Belt of schrijft u even naar 3M Ne derland B.V., RooseveUstraat 55. Leiden, tel. (071)- fP 769330 toestel 245. BILL MURRAY.. METRO GOLDWYN MAYER ?en JERRY GERSHWIN en ELLIOTT KASTNER PRODUCTIE Richard Burton Clint Eastwood Mar? ure fiTT] m Dagelijks: 2.30 - 7.00 - 9.15 uur. Zondag: 2.15 - 4.30 - 7.00 - 9.15 uur. A.L. Patrick Wymark- Michael Hordern -L"-" Bran G Hulton- p-oh.,.-. Ellicti Kaslner u.., NACHTVOORSTELLING vrij., zat. 23.30 uur 5e week COUSIN ET C0USINE KINDERMATINEE 2e week ASTERIX VEROVERT ROME STICHTING BEJAARDENHUIS ST. JOSEPH Ons huis biedt huisvesting en verzorging aan 110 bewoners. In het tweede kwartaal van het komende jaar gaan wij verhuizen! naar een nieuw pand. L In verband daarmede zal het personeelsbestand voor bepaalde diensten worden uitgebreid. Om de verhuizing naar de nieuwbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen willen wij vroegtijdig enkele nieuwe medewerkers aantrek ken. Aan hen die over goede contactuele eigenschappen beschikken en respect en belangstelling tonen voor de oudere medemens, bieden wij gelegenheid tot solliciteren naar één van onderstaande vacatu res: Part-time - Ged. ziekenverzorgster voor de nachtdienst. Dit betreft 1x per 4 weken een aaneengesloten periode van 7 nachten, alsmede vervanging van collega's tijdens ziekte en vakanties. - Ged. ziekenverzorgsters (twee) y voor de avonddienst De avonddienst wordt verzorgd door vier groepjes van 2 part-time medewerksters. Ook hier is van toepassing vervanging van colle ga's tijdens ziekte, vakantie etc. De avonddienst loopt van 18.00 tot 22.30 uur. Salaris en toeslagen volgens de CAO bejaardentehuizen. Medische keuring en doorlichting zijn gewenst. Schriftelijke sollicitaties kunt u sturen aan ons adres: Postbus 697 2400 AR Alphen aan den Rijn. Telefonische inlichtingen vooraf bij het hoofd verpl./verz. zr. Ver burg of zr. Los. 01720-72409. A.L. 16 j. TELEFOON 071-12.41.30 UNITED ARTISTS/NOVAFILMS PRESENTEERT: Nu voor het eerst als film TELEFOON 071-12.41.30 16 jr. 16e WEEK Gloednieuw! JOHN SAVAGE-TREAT WILLIAMS-BEVERLY D ANGELO ANNIE GOLDEN-DORSEY WRIGHT-DON DACUS CHERYL BARNES-MELBA MOORE RONNIE DYSON 8e WEEK 'Ik wil eindelijk leven, verdomme' TELEFOON 071-13.32.10 HamaSchygJa Klaus LoMtsch-kan Desny GeeiaUNen heenfin van RainerV\temer Fassbhder 'uu. -crituci 7e WEEK Bejubeld, bezeten, beschilderd in hun eerste film

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8