zo weinig betalen voor zoveel klasse? Van der Luit l' KERSTPRIJZEN BONTMANTELS BONTHUIS J. VAN EGMOND "j?"Leiden Jjl datfllc iceH göëar Familieberichten PAGINA 6 LEIDSE COURANT WOENSDAG 12 DECEMBER BERICHT VAN INZET Met droefheid geven wij U kennis van het overlij den van mijn lieve man, van onze lieve vader en Notaris Mr J. M. M. Koeken te Leiderdorp bericht, dat het woonhuis, bestaande uit een afzonderlijke bene den- en bovenwoning met ondergrond en verdere aanhorigheden aan de Ko ningstraat 26 en 26A te Leiden is ingezet op 77.000.-. De afslag is be paald op maandag 17 de cember 1979 des namid dags te 16.00 uur in het Venduhuis aan de Hoge Woerd 144 te Leiden. Het perceel is nog te bezichti gen op donderdag 13 de cember 1979 des namid dags van 14.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris Koeken, Van Lennepdreef 1, Leiderdorp. Tel. 071- 89.92.01. PETRUS JOHANNES KLEIN Echtgenoot van Cornelia Johanna Maria Klein-Hogenboom op de leeftijd van 76 jaar. Na een voorbeeld voor ons allen In het verleden en een mooie levensavond. Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Roelofarendsveen: C. J. K. Klein- Hogenboom Den Haag: Rien en Wim Devile-Klein Roelofarendsveen: Sjaak en Joop Klein-Olyerhoek Lisse: Door en Jos de Jong:Klein Roelofarendsveen: Hein en Elly Klein-de Groot Lage Vuursche: Jan Klein Roelofarendsveen: Ida en Theo v.d. Zwet-Klein Roelofarendsveen: Hans en Tiny Klein-v.d. Salm en kleinkinderen 2371 CJ Roelofarendsveen, 11 december 1979 Kerkweg 98. De H. Uitvaartmis zal worden opgedragen op vrij dag 14 december a.s. om 10.00 uur v.m. in de pa rochiekerk van St. Petrus Banden te Roelofarends veen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar. Tot intentie van de overledene wordt in de paro chiekerk op woensdag 12 december om 19.00 uur de rozenkrans gebeden en zal op donderdag 13 december om 19.00 uur een H. Mis worden opge dragen. Bezoektijden mortuarium in Huize Jacobus van 15.30 tot 16.30 uur en 19.30 tot 20.30 uur. In volle overgave aan Gods H. Wil en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is op 76-jarige leeftijd, na een ged"ldlg gedragen lijden, zacht en kalm overleden mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma WILHELMINA CATHARINA VAN WERKHOVEN-FRANCK echtgenote van P. A. van Werkhoven Sassenheim: P. A. van Werkhoven Voorhout: B. van Werkhoven J. van Werkhoven- van de Bosch Voorhout: F. van Werkhoven A. van Werkhoven- van Kempen Voorhout: P. van Werkhoven G. van Werkhoven- van Wieringen Voorhout: C. Edelaar- van Werkhoven J. Edelaar Llsserbroek: C. Kors-van Werkhoven J. Kors Oostzaan: J. van der Meer- van Werkhoven L. van der Meer en kleinkinderen Sassenheim, 11 december 1979 Huize „St. Bernardus" Correspondentie-adres: Rembrandtlaan 37, Voorhout. Moeder is opgebaard in het mortuarium van „hui ze Agnes", Heerestraat 45, Voorhout. Wij zullen voor haar bidden tijdens een Eucharistieviering, welke wordt gehouden op donderdag 13 decem ber a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout, waarna er gelegen heid is te condoleren. De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op vrijdag 14 december a.s. om 11.00 uur in voor noemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de R.K. begraafplaats aldaar. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling en het medeleven bij het overlijden van onze zuster en tante MARIA JOHANNA VAN DER LANS Uit aller naam: J. H. Leijen J. J. Leijen-van der Lans in de kracht van zijn leven werd na een kon- stondige hevige ziekte - vannacht door God uit ons midden weggenomen mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, schoonzoon, broer, zwager en oom 1861 KK Bergen (N-H.) Karei de Grootelaan 80. J. VAN GENT Echtgenoot van Johanna Cornelia van der Meer nog maar 49 jaar, heel bewust gesterkt door de Sacramenten van zijn geloof. J. C. van dar Geest-van der Meer Ellen John Fam. Van der Geest Fam. Van der Meer 11 december 1979 Hubrechtstraat 4. 2351 SG Leiderdorp. Mijn lieve man Is opgebaard in de aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp. Bezoek en gebed aldaar voor hem woensdagavond 12 de cember te 19.00 uur.*. Wij leggen zijn toekomst en de onze in Gods hand bij de avondmis op donderdag 13 december te 19.15 uur en bij de uitvaart op vrijdag 14 decem ber te 10.30 uur In de Parochiekerk „de Meer burg" te Zoeterwoude-HR, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof. Gelegenheid tot condoleren: woensdagavond 7 uur in de aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis, donderdagavond na de avondmis in de zaal in de pastorie en vrijdag na de begrafenis in het ge-' bouw „de Eendenkooi", Kooikerspad 1. AFWEZIG van 18 t/m 24 december. Alle aanwezige Leidse huisartsen nemen waar. Begrafenissen -Crematies Transporten In het rouwcenlrum is gelegenheid tot opharing in on/e aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. De heer S. van D. te H. "Vindt u mij nou zo dik? Mijn vrouw wil dat ik ga fietsen. Ze zegt, vraag in zo"r> rubriekadvertentie van de krant een vouwfiets te koop. Ik dacht, o.k. daar hoor je toch nooit wat op. Mis. Als u soms een vouwfiets zoekt heb ik een stuk of 25 adressen voor u." Het dagblad is uw dikste kontaktadres. Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 A K Leiden. Telefoon 071 -14 2644' p| Dat kan alleen bij Colijn. Dit bankstel MN "Hij bestaande uit twee fauteuils en een drie- zitsbank van degelijk massief eiken, hout gepend, voorgevormde kussens en bekleed met onverslijtbaar velours kost bij Colijn slechts f 1695,—. De prachtige bloemstof is er in verschillende kleuren. Overigens is dit slechts één enkel voorbeeld uit de enorme collectie die te bekijken is in de 1000 m2 showroom. Eethoeken, wandmeubels, salontafels en ga zo maar door, Colijn heeft ze voordelig in huis. Links: Laat zien dat je er bent deze moderne bouclette jumpsuit vol interessantedet lukt dat op de mooiste manie 34-42120- Rechts: Now echt iets voor jo Zo'n flitsende jumpsuit met stoere schouders, waarin je f bewegingsvrijheid krijgt dïaj f wenst. Zilveren ceintuur, biez en strepen. 100% Acryl. 34-40 Mode vooreen formidabel feest. Bij je thuis of bij iemand anders. Mode vooreen popconcert.Om eindeloos in te dansen. Mode voor bij de Kerstboom en om het nieuwe jaar in te begroeten. Mode om iets fijns te vieren.Mode om je vriend te verrassen. Watdoe je,watkies je? HOGE RIJNDIJK EN VERDAMSTRAAT - LEIDEN - TEL. 142421

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6