gehoordgezien Jango Edwards, een „fooi" 1 Tante Klazien gaat haar eigen weg TERUGBLIK hou het lJ scherm in het oog ge' TELEVISIE DONDERDA RADIO VANAVOND RADIO DONDERDAG U TELEVISIE VANAVON Tante Klazien en ouderling Waayer (Ank van der Moer en Jan Teulings) in gesprek met Waayers zoon Anton (Ernst Zwaan) in „Droogbloemen". De schrijfster Charlien van der Stoep maakte in februari dit jaar haar televi siedebuut met het stuk „Gemma", dat door de NOS werd uitgezonden. Dit leidde tot een nieuw stuk van haar hand: „Droogbloemen", waarin Ank van der Moer als Tante Klazien de hoofdrol speelt, met tegenover zich Ma ria de Booy (Joke) en Jan Teulings als de ouderling Waayer. Spelers die, zoge zegd, hun sporen ruimschoots en te recht verdiend hebben en die dat in dit spel ook weer bewijzen. Tante Klazien, een vrouw van middelbare leeftijd, heeft haar ouders tot aan hun dood trouw verzorgd. Waarschijnlijk daar door is zij „overgeschoten" en nooit ge trouwd. Ze doet nogal stug. kortaf en heeft het niet al te breed. Haar nicht Joke trof het wat dat betreft beter. Zij, haar man Bart (Walter Kous) en dochter Irene (Thea Korterink) leven in weelde, in een prachtig huis, voorzien van alle mogelijke comfort. Steevaste opmerking van Joke luidt: „Alles gaat hier prima", waarna dan in kort bestek de laatste wapenfeiten van de familie worden opgesomd. De familie - eigenlijk alleen Joke - voelt zich verplicht tante eens in de zoveel tijd uit te nodigen voor een dagje in hun mid den. „Ze heeft toch al zo weinig". Dat dagje dient niet al te lang te duren en niet te vaak voor te komen. De verplichting rust vooral zwaar op Joke, die het haar taak ziet alles zo fijn mogelijk te laten verlopen voor Klazien, die zich ondanks alles niet op haar kop laat zitten. Tante krijgt het geld voor de taxi (hoewel ze lie ver heeft dat Bart haar haalt en brengt) en gaat steevast naar huis terug met zelf gebakken brood en koekjes, een afgedra gen kledingstuk („Ziet er nog prima uit. Echt iets voor jou!") en wat de familie maar kwijt wil. Als tegenprestatie voor het gezellige dagje werkt tante zich door de stapel verstelgoed heen die zich na haar laatste bezoek heeft opgehoopt. Op een dag, tante is thuis aan het werk, wordt er gebeld. Het blijkt een ouderling te zijn die namens de kerk bij haar op be zoek komt. De man is 65-plusser, die zich in huis na de dood van zijn vrouw stierlijk verveelt. Ze raken met elkaar aan de praat, nogal stug en met wat misverstan den in het begin, waarbij plotseling een lijstje met gebreken aan het huis op de proppen komt. Toevallig houdt de ouder ling wel van klussen en heeft hij een zoon die het materiaal kan leveren. Van het één komt het ander en zo zien we gebeu ren dat de twee mensen er over denken te gaan trouwen. Maar Klazien twijfelt nog, ze weet het eigenlijk niet zo goed. Ze be sluit haar nicht Joke op te zoeken en haar om raad te vragen. Daar aangekomen speelt zich weer het geijkte proces af. De kwestie van het trouwen is snel afgehan deld. Joke vindt dat ze er niet in moet trappen, omdat die man er waarschijnlijk alleen maar op uit is een goedkope huis houdster te krijgen. Tante gaat weer naar huis, maar stapt onderweg uit de taxi om op een bankje in een park eens goed na te denken. Daar krijgt ze een vreemde droom, die haar echter wel de weg wijst. Thuis aangekomen doet ze aan Waayer een voorstel.... „Droogbloemen" biedt als spel heel wat herkenbare momenten. Veel families heb ben zo hun eigen tante Klazien, een steeds terugkerende verplichting, die beide par tijen toch een bepaalde mate van tevre denheid schenkt Tante omdat ze er eens een dagje uit is, de familie omdat ze haar een beetje kunnen laten meedelen in hun weelde. Maar tante moet wel dankbaar zijn, anders voldoet ze niet aan de ver wachtingen. Haar trouwplannen worden opgevat als een eigenzinnigheid, die niet passend is. Wat weet zij tenslotte van de mensen? Tante laat zich gelukkig niets wijsmaken, en gaat haar eigen weg. Waar mee tegelijkertijd het taboe van oudere mensen die toch samen opnieuw met el kaar willen beginnen aan de orde komt. Ank van der Moer heeft het type van Klazien uitstekend getroffen. Stug, kortaf, maar toch in staat tot menselijke gevoe lens. Zeker geen overdreven dramatiek, wat niet gezegd kan worden van Joke en dochter Irene. Vooral de laatste legt het ér af en toe al te dik op, waardoor er een nogal geforceerd spel ontstaat. Annemarie Prins had de regie van „Droogbloemen", een'debuut in NOS-ver band dat geslaagd genoemd kan worden. Nederland 1, 22.10 uur. HANS VAN LOON. Drie van de hoofdrolspelers uit „De Pomp": Renè, Harm en Carlien. De geplande uitzending van „De Schotse Fantasie" (met de vorig jaar overleden bal letdanseres Olga de Haas) gaat i.v.m. het voetballen vanavond niet door. Wan neer de uitzending wel plaatsvindt wordt nog nader aangekondigd. In het programma „Totaal" vanavond de van oorsprong Amerikaanse artiest Jango Ed wards, die zichzelf een „fooi" (dwaas) noemt. Met zijn mu ziek-, en theatergroep de „Friends Roadshow" heeft hij een afwisselend programma waarin hij zelf optreedt als vuurvreter, mimespeler, clown, acrobaat en zanger. In Totaal" komt hij o.a. met het parodie-nummer „Bicycle Seat", dat hij aankondigt als: „een nieuwe Italiaanse reggae- groep met een nieuwe hitsing le „Life could be oh so sweet, if I was a bicycle seat". Gewest In deze aflevering van de regi onale rubriek „Van Gewest tot Gewest" beelden uit de grens stad Vaals, een kursus mid winterhoorn blazen en het 75- jarig bestaan van het Friesch Dagblad. Ned. I, 18.59 uur. Betty haalt een vier voor Duits en maakt een grote fout als ze Bep helpt aan de pomp. Alle maal omdat ze verliefd is op Willem? Ned. II, 18.59 uur. Totaal Naast de vaste rubrieken in de derde aflevering van „Totaal" een sneltekenares, de Wetstest, de Nederlandse popgroep Partner, ballet, mode en de musical „Oh, Calcutta". Ned. II, 20.32 uur. Taxi Nick, Louie's broer, verlaat in deze laatste aflevering van „Taxi" Las Vegas en verstoort daarmee het feestje in de gara- Ned. II, 22.30 uur. NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische tips 18.50 Staatsloterij 18.55 Journaal 18.59 Van gewest tot gewest 19.50 Socutera NOS 19.55 Eerste helft Feyenoord- Eintracht P.P. 20.45 Uitzending van de CPN NOS 20.55 Tweede helft Feyenoord- Eintracht 21.45 Journaal 22.10 Droogbloemen, tv-spel 23.00 Panoramiek 23.30 Studio Sport met nabe schouwing Feyenoord-Ein- tracht 23.50 Journaal NEDERLAND2 NOS 18.00 NieuWs voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal IKON 18.59 De pomp, jeugdserie IKON-KRO-RKK 19.25 Kenmerk NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.27 Film van het Nederlands Comité voor Kinder postzegels VOO 20.32 Veronica Totaal 22.30 Taxi, komische serie 22.55 Veronica's Agenda TELEAC 23.00 Peuters en kleuters, les 7 NOS 23.35 Journaal DUITSLAND 1 (Region. progr.: NDR: Region. 18.30 Aktual. 18.45 Klauttr ft 18.55 Amus.progr. 19.25 Regioi t gaz. 19.59 Progr.ovarz. WDR: Jauche und Levkojen. lv-serie. v Licht muz.progr. 18.40 Jauch Levkojen, tv-serie. 19.15 19.45 Amus.progr.). 20.30 20.15 Kur in Travemuende, t J I-23.C j 21.55 Cultur. magaz. 22.30' tual. DUITSLAND 2 18.20 Gesprak. 19.00 Journ. Sport. 20.15 Inform, progr. 21.L tual. 21.20 Drei Engel fuer C tv-serie. 22.05 Konsumenti 22.10 Inform, actueel progr. Sport. 23.55 Journ. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kleuterprogr. 18.30 TV-I Engels. 19.00 Natuurserie, j Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 I progr. 22.00 Verkeerstips. 22.0! mandsland, speelfilm. 23.15 Joi| BELGIE NED. 1 18.15 Kinderfilmserie. 18.20 progr. 19.05 Religieus progr. I Meded.en Morgen. 19.45 20.10 Weerber. 20.15 Shod 20.35 Strafschopgebied. tl 21.20 Amus.progr. 21.50 JournF BELGIE NED. 2 18.15 Kinderfilmserie. 18.20 progr. 19.05 Religieus progr. Meded.en Morgen. 19.45 20.10 Weerber. 20.15 Citizen speelfilm. 22.15-22.40 Docum. BELGIE FRANS 18.30 Inform, progr. 19.00 Cul gaz. 19.15 Region, magaz. Weerber. 19.30 Journ. 19.55 V< sinform. 20.00 Juste la seine ser, tv-film. 21.20 Muz.progr. Journ. 22.35-22.45 Sportprogr NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 14.00-15.00 Schooltelevisie NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. 10.05 Act. 10.25 Licht muz.progr. 11.10 Inform, progr. 11.40 Inform, progr. 12.25 Reg. progr. 12.55 Persoverz 13.00-13.10 Journ. 16.10 Journ. 16.15 Inform, progr. 17.00 Kinderprogr. 17.20 Kinder- progr. 17.50-18.00 Journ. (Reg. progr. NDR: 9.30-10.00 Kleuterprogr. WDR: 8.05-11.55 Schooltelevisie (9.30 Kleuterprogr.). BELGIE NED.I 18 00 Kinderfilmserie. 18.05 J e< renprogr. 18.35 Jeugdserie. Laurel en Hardy: Thicker than 19.20 Opinieprogr. 19.40 M< ;1 19.45 Journ. 20.10 Mork and fi ni tv-serie. 20.35 Panorama. 21.2ili verovering van het Westen (Ho West was won), tv-serie. 22.55- Journ. tokTRStai NCRV: 7.02 (S) Vandaag. don- dardag. (7.10 Hel levende Ti Woord. 8.03 Hier en nu. 8.25 In 't ,J L voorbijgaan.) 9 03 (S) Wie weel Y);rht waar Willem Wever woont? 10 02 i-ld**- (S) Muziek bij de koltie. 12.03 (S) Het nuttigen van etenswaren is toegestaan. 12.40 (S) Middagpauzediehst 13 03 Hier en nu. 13 20 (S) NCRV-Globaal. 17.02 (S) Roze- geur en prikkeldraad. BlüatSUV AVRO: 7.00 Nws 7 10 Och- mrm tendgym 7.20 AVRO Aktueel en T# informatie! (7,30. 8 00 en 8.30 Lr\ Nws. 9 00 Gym. voor de vrouw. INFO 9 10 Waterst. 9 15 Werkbank). inr" 10.00 Radio Lawaaipapegaai. 10.12 Divertimento. 10.30 t is Historisch. 10 50 AVRO's Radiojournaal 11.00 School radio 11.20 Aspecten. 11.50 Regio-naai, in°Nederland dT dienst 'uit? OVERHEIDS- Europa. 13 30 Yoga voor iedereen.. Per Saldo. 13.55 Beursplein 5. 14 00 dagje AVRO. (16.00 Radio Lawaaipaj 16.30 De Slag bij Nieuwspoort. Meded 17 30Nws. 17.36 Radiojc 17 55 Richting. tmPCDM TROS: 7 02 (S) De Haverrfee W how 9 03 (S) Contin 1 03 (S) De polderpoppT"" Jango Edwards en zijn Friends Roadshow vanavond in „Totaal". De Evangelische Omroep ver raste ons gisteravond met de vertoning van „Overval op Entebbe", een heuse speelfilm. Zij werd door de Israëliërs ge maakt naar aanleiding van de roemruchte bevrijdingsacties van hun commando's in juli 1976. Persoonlijk heb ik, zoals de geregelde lezers van dit ru briekje wellicht niet zal zijn ontgaan, nogal wat bezwaren tegen een romantisering van een hoe dan ook gruwelijk ge beuren, dat iedereen ongetwij feld nog in het geheugen ligt. Ik zal overigens niet ontken nen dat het op zich genomen een bijzonder spannende en goed gemaakte film was. En voor de rest werd zij door de E.O. vooral ook op het scherm gebracht om dominee Glas- houwer de gelegenheid te bie den er een les uit te trekken. Brandpunt had gisteravond een uitstekende aflevering. Om te beginnen kregen wij te maken met een voortreffelijk item over de uiteraard nogal slapende affaire van „de mo dernisering van de kernwa pens", met een ingebouwd in terview dat Ad Langebent had met kardinaal Willebrands naar aanleiding van de zaak Schillebeeckx. Hij - de kardi naal dus - was „overtuigd van de kerkelijke gezindheid en het geloof van de theoloog" en hij sprak de hoop uit dat de gesprekken die prof. Schille beeckx in Rome gaat voeren niet zouden neerkomen op een verhoor, maar „op een gedach- tenwisseling op wetenschappo- •r lijk niveau". Zaterdag staande komt Brandpunt een extra uitzending opt I kwestie terug. Het moet X zegd worden dat de actual tenrubriek van de KRO werkelijk op voorbeeldige ze informeert over een u aard belangwekkende legenheid. „Hotel op stelten" is, zoal al eerder deed blijken, b( een van mijn favoriete tl SI ries. Ik zal mij er geen afl ,n ring van laten ontgaan, leen: ik moet er niet aan ken dat al die malligheii w een minder hoog professie oi niveau zou komen dan nipn beurt door toedoen Cleese c.s. HERMAN HOFHUin. Tijdens kerstvakantie ook 's middags ti{aj (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - In de kfr vakantie zullen van m dag 24 dec. tot en met dag 3 jan. ook tv-uitzcn cd gen worden gedaan tu twee en vier uur 's midd ee Deze programma's zullen ieli een groot deel worden aai^a past aan de wensen van^a kinderen. Alle omroepen len een middag voor hun kening nemen, uitgezond 1 de NOS. RADIO/TELEVISIE Frans I Frans II Over het algemeen kreeg Frans Halsema goede kritie ken op de tv-vertoning van zijn one man-show. Dat verbaasde hem eigenlijk niet, omdat hij met die voorstelling voordien een keer of vierhonderd overal in het land was opgetreden en tot zulk een hoog getal kom je niet als er niet over al vraag naar is. De zorgen van Frans gaan thans uit naar zijn tweede show, die hij samen met Guus Vleugel in de maak heeft en waar mee hij begin volgend jaar de theaters in wil. Hij zal het in deze show minder over „ik" hebben en wat meer over wat er in de we reld allemaal te koop is. Hij heeft voor die nieuwe show dan ook als titel bedacht: „Je moet er geweest zijn". Theo Theo Stokkink, altijd met veel praatinformatie in de weer op KRO's Hilversum 3, is helemaal naar Jamaica getrokken om daar de ko ningen van de reggae te ontmoeten. In zijn program ma „Walhalla" (vanavond op 3 om 23.00 uur) praat hij met figuren als Bob Marley en Burning Spear, die on voorwaardelijk geloven in de rasta-religie van Haile Selassi van Ethiopië, een soort goddelijke figuur. Aan de nodige reggaemuziek zal het in dit programma niet ontbreken. Andy Williams heeft een uitgebreide en veelbejubel- de tournee door Europa achter de rug. Hij is weer terug naar zijn land, maar hij heeft iets nagelaten en wel een elpee met daarop al zijn succesnummers, te be ginnen met „The Battle Hy mne of the Republic". Niet minder blijven echter in het gehoor hangen vocale erva ringen als „Impossible Dreams" en „Amazing Gra ce". Als je daardoor bent aangeraakt, blijft dat in je zingen. LEIDSE COURAN""" WOENSDAG 12 DECEMBER 1979 Met grote regelmaat re gent het prijzen in televi sieland. Morgen gaat er weer een onderscheiding naar Frans Boelen van de VARA. Een naar dc vorm zeer ongewoon ereteken, nl. een „Kinderkast", een bronzen plastiek van de Amsterdamse beeldhou wer Aart Lamberts. Dit is bedacht door de Stichting voor het Kind te Amster dam, die in de weer is voor de jeugdwelzijns- zorg. Deze stichting heeft vastgesteld, dat de tv een grote rol speelt in het le ven van de meeste kinde ren. Daarom betreurt zij het dat er normaal ge sproken geen reden tot juichen is over wat de kinderen aan program ma's wordt geboden. Over „Kindervriend v/h J. de Bom" is de stichting ech ter zeer te spreken. Van daar die prijs. De stich ting stelt zich voor om de twee jaar een kinder-tv- programma voor onder scheiding voor te dragen. Zij moet dan ook eens let ten op „Klassewerk" van de KRO en „Stuif-«s-in" van de AVRO, beide uit zendingen, waarin de kin deren zelf aan het werk worden gezet in toneel spel, handvaardigheid en hersenwerk. We willen hiermee niet afdingen op „De Bom en Co", maar die kreeg dit jaar al de Nip- kow-onderscheiding van de tv-critici vanwege de wijze waarop de kinderen worden benaderd en dat is weer heel wat anders dan de kinderen zelf aan het werk te zetten en in die zelfwerkzaamheid hun welzijn te behartigen. De jury van de „Kinder kast" zou eigenlijk meer moeten letten op wat de kinderen aan activiteiten opbrengen ter voorberei ding van een uitzending dan op de uitzending zelf. En daarbij andere maat staven moeten hanteren dan tv-critici. Piet te Nuyl (het VARA-tv- hoofd dat om verschillende redenen wegliep, waarna de ellende rond de naar deze baan solliciterende Jan Haasbroek ontstond), voelt zich intussen al aardig thuis in zijn nieuwe baan, direc teur van Conamus, de stich ting die opkomt voor de be langen van de Nederlandse artiesten. In het blad van deze club heeft hij laten we ten alles in het werk te zul len stellen om bij de groeiende toevloed van bui tenlandse tv-programma's te zorgen voor versterking van het Nederlandse ele ment in het tv-aanbod. Hij wordt in deze gedachte ge sterkt door de 80 gulden, die hij jaren geleden zelf eens via Conamus binnen haalde voor het liedje „Ik zoek een huis" van zijn hand, waar destijds veel vraag naar was en dat over al werd gespeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2