fcSaat:S28r ELECTRO COMBINATIE NEDERLAND met 'ti winket vot feestmaand-verrassingen! ECN DUURTEBREKER: 579r AJ^^m-2250, MEDEWERK(ST)ER jSRKACK ,899r 139- §9r Sk1895s° ,495.- 699r 499- >179r 149.- .289.-1 89- .299r E3S GARANT1E:G0ED SERVICE:SNEL PRIJSNIVEAU:LAAG LElÜbt ÜÜUHANI ÜINSÜAÜ 11 DECEMBER GEMEENTE ALKEMADE Deze gestaag groeiende gemeente - van bijna 13.000 inwoners - die bestaat uit zes dorpen, is gelegen tussen het Braassemermeer en de Kagerplassen. Onder meer met de gemeente Leiden is een frequente busverbinding. De gemeentesecre tarie is gevestigd te Roelofarendsveen. In verband met toename van de werkzaamheden en vertrek van een medewerker naar elders zijn op de afdeling ALGEMENE ZAKEN de volgende vacatures te ver vullen: a. medewerker (m/v) in de rang van commies (A); b. medewerker (m/v) in de rang van adjunct-commies (A); Functie-Informatie De medewerker, bedoeld onder A zal deel gaan uitmaken van een team, dat is be last met werkzaamheden van juridische en beleids-adviserende aard, onder meer op het terrein van de ruimtelijke ordening, de milieuwetgeving, de wet AROB, grondtransakties en andere privaatrechtelijke rechtshandelingen. De onder B gevraagde medewerker zal in teamverband o.m. worden belast met* werkzaamheden op het terrein van de openbare orde en veiligheid, verkeer en ver voer, politie, brandweer en bescherming bevolking. Vereisten functie A: naast ervaring en redactionele vaardigheid studerend voor GA-II/HBA. functie B: redactionele vaardigheid en zo mogelijk ervaring, alsmede bezit van of vergevorderde studie voor het diploma GA-I. Ook kandidaten met een afgeronde rechtenstudie kunnen reflecteren. Salaris commies (A) 2.690.--3.535.- adjunct-commies (A) 1.800.--/ 2.756.- Bij deze gemeente gelden flexibele werktijden. De gebruikelijke rechtspositierege lingen zijn van toepassing. Voor het verkrijgen van woonruimte zal medewerking worden verleend. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de chef van de afdeling, de heer j j F. M. van Elk (01713-9000, toestel 18). Belangstellenden kunnen hun sollicitatie, gericht aan het college van burgemees ter en wethouders van Alkemade, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad inzenden. Herhaalde oproep GEMEENTEN LEIMUIDEN EN RIJNSATERWOUDE Leimuiden en Rijnsaterwoude zijn gelegen tussen het Braassemermeer en de Westeinderplas in een aantrekkelijk watersportgebied met goede aanslui tingen op het openbaar vervoer en het rijkswegen- Op de afdeling worden onder meer behandeld de uitvoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de bouwverordening, Verkeersza ken, de milieuwetgeving, aan- en verkopen, verhu ring en ingebruikgeving en algemeen juridische problemen. De aan te stellen functionaris zal worden belast met een deeltaak van de op de afdeling voorkomende werkzaamheden. Vereist is het bezit van het diploma GA-I/BA. Daar naast strekt studie voor het diploma GA-II/HBA tot aanbeveling. Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot maximaal de rang van commies A 3.535.-) bruto per maand. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Voor het verkrijgen van woonruimte zal zonodig me dewerking worden verleend, waarbij de mogelijk heid tot aankoop van een premie-woning in het vooruitzicht kan worden gesteld. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het col lege van burgemeester en wethouders van Leimui- den. Wanneer je maar wilt Of naar 't toneel, filmhuis, ballet museum, concert.'t Cultureel Jongeren Paspoort Iedereen onder de 26 jaar kan ervan profiteren. Een héér jaar lang voor maar 6 gulden 50! In elke stad van Nederland. Informatie?: Vraag maar op je gemeentehuis. Of bel 033 - 51908. ïnqrbodi'n door dit blad In ECN IS ROYAAL p3g£$&FSZ£sC PU. en muting. 8naa,m'ddenm«ter Alios m beautiful black! Catalogusprijs; 1490 - AUDIO RACK MQ/LG/KG en FM-sten tuningmeter en stereo-indikatie. Cass. recorder met autostop, monitor en 2 ingeb. microfoons. Volume-, klank- en balans regeling. Batterij/lichtnetschakelaar. Stereo superkoopje: draaitafel met MD-element. Kompleet met ,l stof kap. Cat. prijs: 1435.- stereo k0mbinatie echo, mengen, cueing, postfading, DNL en- LED en ingeb. stuurversterker voor Motional Feedback boxen!_ Catalogusprijs: 1425.- tapedeck I Autom A" I fc U ,,op en ««rug- I 2 «n«lKei,,ckup arm- I I *rachtig stereogeluid reaal I I Lrrh»m#,/u Chui,re9«'®ar!9 I Komn|e o0rijVOed,ng. I Kompl. met 2 boxen. J Cat. prijs: 349.- J portable stereo I eiektrogrammofoon i mogelijkheid. Catalogusprijs: 175.- radio! cass.recorder VOOR VIER GOLFGE- BIEDEN LG/MG/KG en FM (met AFC). Met ingeb. ferroceptor voor MG en LG en teleskoop- antenne voor KG en FM. Batterij/net- voeding. Catalogusprijs: 129.- Het topmodel uit de befaamde Sony Triniton ^erie met 56 cm kleurenbeeldbuis voor een briljant beeld, ook overdag. 12 voorkeurtoetsen met LED. Incl. volledige afst.bediening. Cat. prijs: 2795.- SONY TC-K60 MET A.M.S. A.M.S. Auto Music Sensor om autom. max. 9 programma's op te zoekenl Verder heeft deze trontloader o.a. Dolby ruis- onderdrukking en 2 LCD opn.niveaumeters. Catalogusprijs: 1175.- portable radio uai. prijs: «w.- Ê0 4.5 KG DROOG WASGOED IN 'N KNOPOMDRAAII Elke gewenste drogingsgraad door 0-120 min.-schake laar, met autom. afkoelpauze tegen kreuk. RVS trommel: pluisfilter in deur. Afz. temperatuurbegrenzers voor synth. stoffen en katoen. Cat. prijs: 1069.- wasdroger I 470 WATT I KARWEI- J KRACHT! J Loei sterke I iL'ffbo^machine I twMJ7 mm boofkop, I 5 ,oer0ntalen en i J Catalogusprijs; 249.- I klopboormachine ZUINIG MET ENERGIE Verbruik per 24 uur: L 1,3 kWh. Zes aan de voorkant dichte laden, waarvan één voorvriesvak (kapaciteit: 14 kg/24 u.) Hxbxd: 127,5x52,5x60 60 cm. Kunststof bovenblad. Catalogusprijs: 749.« diepvrieskast ALLES PAST IN DEZE KAST: 275 LITER Achter z'n twee deuren vindt u een viersterren vriesvak van 65 Itr en een koelruimte met aut. ontdooisysteem (geen ijs afzetting). Hxbxd: 152x55x60 cm. 1,6 kWh/24 u. Catalogusprijs: 899.' koelkast: stereo cass.deck 2800 TOEREN: WÉG MET 'T WASWATER! Deze snelle centrifuge weet er wel weg mee: de RVS trommel met z'n royale inhoud van 3,5 kg draait in 'n ommezien het water uit uw was! Met veiligheidsdeksel.'t 1 Verdraaid voordelig: centrifuge Zwcnkwiel en drempel geleider: volgzaam. bOO Watt motor: sterk. 5.5. Itr stof- reservoir: onverzadigbaar. ECN-prijs: onnavolgbaar voordelig! Cat. prijs: 295.- stofzuiger DUITSE DEGELIJKHEID Degelijk gebouwd j| én praktisch 'I ingedeeld, dit table-ij top model met ontdooi-autom. Hxbxd: 85x50x60 cm. Bij ECN wel dégelijk voordeliger! Cat. prijs: koelkast Makkelijk te verhelpen met deze stereo (2x6 W) cass. speler, die incl. speakers 'n schijntje kost! 'n Echte ECN-aanbieding: stereo auto cass. speler boxen "10,or an een FM k"j3"0.",s'"'k,o- $x25W RMS) fsfe(?Versterk®' 'oudness- en dJbhffirU,i met «- ®n een 20-stoppeï £®,?chake'®a's Met z'n grote frontluidspreker, direct-vision beeldbuis en 6 voorkeur- toetsen is deze zwart/wit televisie 'i eerste-klas-kóópje: ziw televisie VRIENDELIJKE WEKKER 90 AS 090 Wekt u met zoemer of radio (FM en MG). Elektronisch uurwerk met digit. LED-cijfers.lVerklikker voor stroomonderbreking. Catalogusprijs: 92.50 klokradio EC 11.12.79/719 Meer don 40 filialen in Nederland. In uw regio: Leiden: Nieuwe Rijn 32 Tel. 071-132900 Ook: Krabbers Jaarsma, Alphen aid Rijn, Van Boetselaerstraat 8, Tel. 01720-92900. Betrouwbaar, coulant en ECN laat geen dag verloren Door de grote aantallen koopt ECN punktueel mét de kracht van gaan bij het opheffen van in voor de laagste prijzen. een enorme organisatie. onverhoopte storingen. 't Voordeel is voor /é^M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8