Het komt in de bus met de touringcar Energieprobleem verandert reispatroon voortzet. Voor het eerst zal het aantal buspassagiers dit jaar de 400.000 overschrijden, de mijlpaal van een half miljoen komt in het verschiet Vorig jaar eisten de vliegtuigen nog dertig procent van dit transport voor zich op, auto, bus en trein deelden de rest. Het winterseizoen kan de aanzet zijn tot een krachtmeting in de zomer. Reisorganisatoren presenteren om strijd hun fijnmazige net van opstapplaatsen voor de busreizigers, soms meer dan 250 haltes. Zij hebben ook allemaal hun „draaischijven". Zo beschikt „Holland International" in Venlo over een reusachtig parkeerterrein, het coördinatiepunt voor de touringcars naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Joegoslavië, Griekenland en Turkije van waar soms 21 bussen na elkaar vertrekken, als het onderlinge overstappen tot een goed einde is gebracht Groeimarkt Deze „groeimarkt" wordt met argusogen in de gaten gehouden. Ferry G. Fransen eiste kort geleden enigszins wrevelig de tweede plaats in deze branche op voor Arke Reizen met 60.000 passagiers, een rangorde die hem in recente publicaties was onthouden. Hans de Jong's Intra-tours gaat onbetwist aan de kop met dit jaar 90.000 toeringcarpassagiers, „Holland International" claimt er zo'n 42.000, andere grote specialisten zijn „OAD" en „De Snelle Vliet". Allemaal vogelaars, die hun zoete gefluit laten horen en de deuren van hun superbussen wijd hebben opengezet. Wie komt er in mijn hokje? Goedkoper kan het niet, is de slogan, hoewel een steeds duidelijker prijsonderscheid in allerlei busreizen waarneembaar wordt. Wie reizen er per bus? Havo-leerlingen en havenarbeiders, ambachtslieden en ambtenaren, aldus een wervende brochure, die tegenstellingen wil overbruggen. Een andere ondernemer toont pasfotootjes, o als postzegels zo groot, van zijn 55 chauffeurs die er allen even degelijk en betrouwbaar uitzien en een rustgevend paternalisme uitstralen. Niet dat exclusieve, niet dat overdreven sjieke, zo mikt een derde op mensen, afkerig van flauwekul en stijf gedoe. Het „volkse" wordt gecombineerd met een sfeer van exclusiviteit, door de busreis te koppelen aan een cruise vanuit Genua of Venetië, naar exotische eilanden. Er zijn ook touroperators die de eenvoud hoog in het vaandel schrijven, maar voor de beter gesitueerden „extra" reizen aanbieden, naar klassehotels, Romeinse oudheden en het andere Spanje, niet dat van de vulgaire stranden dus. Menige dra. of drs. neemt In een autobus plaats achter de microfoon, om leiding te geven aan culturele reizen of academische speurtochten. Zowel de Noordkaap als dat knusse dorpje in Oostenrijk doemen op voor mensen die achter panoramische glaswanden fluisterzacht naar hun bestemming worden gereden. Vijf dagen Belgische Ardennen, 24 dagen Griekenland en Turkije, alles is mogelijk voor wie gelooft dat de bus het aangewezen vervoermiddel is. Volgens de OESO, 6tudle verrichtend voor 22 landen, zullen de energieproblemen het toerisme niet afremmen maar langzamerhand een andere bedding geven. Deze organisatie verwacht een frequenter gebruik van touringcar en trein. De benzine In Frankrijk kost nu 1.46, In Spanje 1.60 en In Griekenland 1.88, tenzij inmiddels nieuwe prijsverhogingen van kracht zijn geworden. Een sterk toenemend aantal vakantiegangers maakt ook gebruik van de lijndiensten naar Spanje en andere landen, waarvoor gewoon een enkele reis of retourtje gekocht kan worden, zoals in de streekbus. Dit transport is goedkoop en verplicht tot niets. Gaat de touringcar feller accelereren in de karavaan van vervoermiddelen die vakantiegangers naar hun bestemming brengen? Het is de vraag, die alle reisorganisaties sterk bezig houdt. De bus is een uiterst matige gebruiker van motorbrandstof en deze zuinigheid leidt er toe, dat de (prijs)ver8chillen voor dit transport steeds groter worden, vergeleken met wat vliegtuigen opslurpen aan dure kerosine en auto's aan (super)benzine. De kans op een herwaardering van de tegenwoordig zeer comfortabele reiswagens, autocars, touringcars, coaches of hoe ze dan ook genoemd worden, is dus aanwezig. Veel touroperators houden al rekening met een verschuiving in het reispatroon. Thans scoort dit vervoermiddel slechts ruim zeven procent tegen het vliegtuig 15. In 1954, toen het masaa-toerisme Den Haag Automobilisten zien er tegenop als tegen een berg, vliegtuigpassagiers kijken er op neer en treinreizigers geven hem vanuit hun voortijlende expresse het heilige (Andrea8)kruis na. Ra-ra- wat-is-dat? De bus! In de reiswereld geeft men elkaar raadseltjes op over de inhaalwedstrijden voor het komende winter- en zomerseizoen. Welke' vervoermiddelen naar de landen waar het leven goed is zullen de vakantieganger direct weer nieuwe energie geven? Er wordt rekening gehouden met veranderingen in het reispatroon. De schaarse en steeds duurder wordende motorbrandstof is de bron, waaruit allerlei speculaties opwellen. In de race om het gunstbetoon van de toerist wordt een fellere acceleratie verwacht van het voertuig dat vroeger gewoon (auto)bus werd genoemd, maar thans als een deinend hemelbed ontstijgt aan de reisbrochures. De fluisterzachte, luchtgeveerde coach, autocar, touringcar, reiswagen met sluimerfauteuils, ademende bekleding, soms een toilet, thermopane beglazing, panoramische doorkijkjes en stereomuziek is voorgereden. Zelfs touroperators die al lang de slinger onder het bed gestopt hadden, brengen hun dieselmotor aan de praat. De directie van Neckermann Vliegreizen staat weer met beide benen op de grond blijkens een busreizenprogramma, dat de lezers aanspoort er gezellig op uit te trekken met de touringcar (komfortabel en niet duur). Deze vliegspeciallsten gewagen zelfs van een „rijdend paleisje". In het kantoor te Rijswijk bespiegelt de heer J. W. Gaastra als één der bedrijfsdirecteuren van onze grootste reisorganisatie „Holland International" de kansen voor zijn sneeuwcars. Nieuw is de introductie van deze skibus, die als een ijzeren hond de wintersportpassagiers zal blijven vergezellen. Op hun standplaatsen aangekomen, zullen langlaufers dagelijks, met de lange latten in het rek, door hun eigen bus naar de loipes hunner keuze worden gebracht. „Een wintersportformule die enig opzien zal baren", aldus de heer Gaastra, „want deze skibus garandeert sneeuwzekerheid je kunt er alle kanten mee uit en voorkomt een hoop gesjouw met het materiaal, brengt afwisseling door uitbreiding van de actieradius en dat alles onder deskundige leiding en tegen een aantrekkelijke all-in-prijs". Als de voortekenen niet bedriegen is deze winter een stormloop zonder weerga te verwachten op de sneeuwparadijzen. Na een zomer waarin de depressies veler plezier hebben vergald, ontbloeit op menig slaapkamerbehangetje nu reeds de crocus, als symbool van een smetteloze wintervakantie. Hoe zullen die dromen verwezenlijkt worden? Vast staat, dat één van onze touroperators rekent op in totaal één miljoen wintersportvakantie gangers, een aanwas derhalve van maar liefst 200.000 vergeleken met het vorige seizoen. Er wordt al geboekt in een koortsachtig tempo. Dit is ook de heer Gaastra niet ontgaan. Zijn divisie touroperating verwacht, dat de bussen om ze zo nog maar eens te noemen een groter aandeel zullen krijgen in het vervoer, zowel in de winter als 's zomers. Menige oliesjeik zou handenwringend Diesels uitvinding verwensen, als deze opmars zich krachtig voortzette. De touringcar is zuinig, zo hebben berekeningen van „Holland International" onomstotelijk vastgesteld. Een rantsoen van 660 liter dieselolie is toereikend om honderd mensen over een afstand van duizend kilometer te vervoeren. Moesten auto's (met vier inzittenden) die taak overnemen dan zouden die 2500 liter benzine verbrassen. In geld uitgedrukt scoort de bus een brandstofverbruik van 495.- tegenover de auto's 3000.-. De bezuinigingsfactor bedraagt vier. Andere rekenkundigen (van de KNVTO) zijn zelfs tot de conclusie gekomen, dat een grote bus met de volledige bezetting van 50 passagiers op die duizend kilometer slechts vier gulden brandstof per inzittende nodig heeft. Brandstoftoeslag Deze geringe participatie van de dieselolie in het kostenpakket is er mede de oorzaak van dat buspassagiers nog steeds geen brandstoftoeslag betalen, terwijl deze voor vliegvakanties al kan oplopen tot boven de 75 gulden per persoon. Mag daaruit nu de conclusie worden getrokken, dat 't allemaal in de bus komt? De heer Gaastra verwacht geen revolutionaire wijzigingen in het reispatroon, maar ziet de touringcars wel gestaag inlopen op hun concurrenten. Als de benzine nog eens 20 tot 30 procent duurder wordt, zal zelfs de meest verstokte automobilist wel eens aan bus of trein gaan denken. Daar is tijd voor nodig. Vorig jaar is het aantal reizigers dat in de autocar stapte met dertien procent toegenomen, zodat hun aantal royaal boven de 400.000 werd getild, maar dubbel zoveel mensen bereikten via het zwerk hun zomervakantiebestemming en maar liefst 3,5 miljoen landgenoten reden daarheen in hun eigen auto. De bus scoort als vervoermiddel voor dit doel jaarlijks slechts een percentage van zeven, de trein komt niet verder dan zes. Alle reisorganisaties houden nu de vinger aan de pols. Zijn de voortekenen van een nieuw reistijdperk waarneembaar? Bang om de bus te missen prijzen zij hun voertuigen aan als heupwiegende, soepel op de schokbrekers wiegende verschijningen. Het systeem van klimaatbeheersing wordt omschreven als air conditioning, semi-air- conditioning, gewoon een ventilatiesysteem, air- regulating, luchtcirculatie enz. maar bestaat dikwijls uit een geforceerd geblaas dat de schedelharen in beroering brengt en de pagina van een boek omslaat, vóór die is uitgelezen. Zeker 3500 voor het toeristenvervoer gebouwde autobussen worden op deze wijze aangeprezen. „Holland International" vergelijkt de chauffeur niet met de captain van een vliegtuig, zoals een concurrent wél doet, omdat hij fungeert als gezagvoerder van de reiswagen en lange tijd „tweede piloot" is geweest. Maar de sociologie en psychologie komen er in Rijswijk aan te pas om een profiel te schetsen van een touringcar-vakantieganger. Groepsportret Hij en zij zijn ondergebracht in een zogenaamde „cluster", het groepsportret dat vaag de contouren van een doorsneepassagier laat zien. Mensen die de voorkeur geven aan een bus zijn meestal 55 jaar of ouder (met vrouwen in de meerderheid) zijn vaak niet reispatroon, het wiegen op de luchtvering als in een kinderwagen voor 50 volwassenen, de eenvoudige hotelletjes in Oostenrijk. Sommige touroperators prijzen hun chauffeurs aan als „ouwe rotten" in het vak, schapen met vijf poten die hun talen spreken en dus ook als reisleider-gids kunnen fungeren. Soms wordt daaraan toegevoegd dat hij de stemming er in houdt en altijd voor een grap Is te porren. En dat is nu juist tegen het zere been van mensen, die buspassagiers er van verdenken hoedjes en toeters mee te voeren om aan hun vreugde uitdrukking te geven. Lieden die zich als toffe jongens beschouwen en dat best willen weten; chauffeurs met een sterk ontwikkeld gevoel voor het hellingpercentage van de schuine mop, afgestemd op de smaak van hun publiek. „Ik weet niet", aldus de heer Gaastra, „waar de bus dit imago aan te danken heeft. Misschien dateert het van kort na de oorlog, toen de buurtverenigingen bij dozijnen op reis gingen en uitbundig de bevrijding vierden. Ook potverterende reisverenigingen of andere groepen mensen in een feeststemming en het dagtochtenplezier hebben mogelijk de indruk gevestigd, dat het altijd een jolige boel is. Maar in feite fungeert de bus als een middel voor een doel, dat uiterst gevarieerd Is, afhankelijk van de groep, het programma en de bestemming. Zelfs de stereo (cassette)muziek is daarop afgestemd. Op weg naar Italië worden Napolitaanse liederen ten gehore gebracht, om maar een voorbeeld te noemen, rijdend door Frankrijk beluisteren de passagiers chansons. Als de chauffeur de enige begeleider is geeft hij ook explicaties, maar hij gooit nooit meteen de moppentrommel open. Op de rondreizen, bij stedenbezoek enz. gaat trouwens altijd een reisleider mee". Profiel Er wordt bij „Holland International" niets aan het toeval overgelaten. Wordt van de reizigers het profiel geschetst, als eerste touroperator in ons land onderwerpt men in Rijswijk de begeleiders aan een transactionele analyse (TA) gericht op een ontleding van de groepskarakteristiek en de juiste benadering van deze „clusters". De bussen rijden intussen voort in eindeloze deining. De tijd dat zij vergeleken werden met de echte bussen van stads- en streekvervoer die veel minder comfort bieden, behoort langzamerhand tot het verleden. Aankoopsommen van een kwart miljoen gulden zijn voor deze mastodonten geen uitzondering. Het ziet er naar uit dat deze investeringen een nog beter rendement zullen gaan opleveren. De Jong Intratours becijfert, als grootste specialist in deze branche, dat dit jaar 470.000 landgenoten zich per bus naar hun vakantiebestemmingen laten brengen of er mee op rondreis gaan, een stijging van 12 procent vergeleken met vorig jaar. Het komende winterseizoen zou zelfs een toeneming van 30 procent te zien geven, resulterend in 40.000 passagiers voor de wintersport. Als deze ontwikkeling zich voortzet zal een felle concurrentieslag ontbranden. De touroperators zijn opmerkelijk gul geweest met hun afzonderlijke winterreisboeken voor de busmensen. Groter dan ooit is het aanbod In uitstapjes tijdens en rond de Kerst naar steden, bergen en dalen, bedekt met een witte wade. nog op gang moest komen, koos nog slechts een enkeling het luchtruim om de vakantiebestemming te bereiken en ging 16 procent met de bus. De auto blijft de grootste verspiller, zolang 3,5 miljoen mensen daar gebruik van maken om op vakantie te gaan. Dit winterseizoen moet duidelijk maken, of de tendens om meer in de bus te stappen zich In 1954 ging 16 procent met de bus op vakantie (meer) in het arbeidsproces betrokken, hebben lager onderwijs en een vakopleiding genoten. Het inkomen ligt onder de 28.000 gulden. Wat wensen deze landgenoten van het geboden „produkt"? Relatief lage prijzen l.v.m. hun budget, rust, regelmaat en orde, slechts een kort of in het geheel geen oponthoud bij culturele pleisterplaatsen, maar vrij uitzicht door niet bewasemde ruiten op de majestueuze berglandschappen van bij voorkeur Oostenrijk, maar het mag ook Duitsland zijn of Italië. Zij hebben er behoefte aan om in een groep te worden opgenomen. Dit rollenpatroon is de kracht en de zwakheid van alle reisorganisatoren. Het bevestigt de vooroordelen die individualistisch ingestelde vakantiegangers (automobilisten) en jongeren hebben tegen de busreizen. Een taai ongerief. Zal het energieprobleem velen er toe dwingen om zelf verandering te brengen in dit beeld? De heer Gaastra: „Afgezien van de brandstofproblemen heeft de touringcar toch al een groter bereik gekregen. Comfort en gemak spreken veel mensen aan. De traditionele bestemmingen met Oostenrijk als absolute topper doen het steeds beter, maar ook busreizen naar bijvoorbeeld Spanje zitten duidelijk in de lift. Het verbeterde wegennet maakt dit land gemakkelijker bereikbaar. Zelfs Amerika Is een sterk groeiende markt. De passagiers vliegen naar New York of Los Angeles en stappen daar in onze bussen met Nederlandse reisleiding, voor rondreizen die als „American Highlights" en „Glorious West" in ons programma staan en circa drie weken in beslag nemen". Loflied Veel reisorganisatoren weten niet goed raad met de classificatie van hun cars. Zij zingen vanouds een loflied op de gemoedelijkheid van dit 4 - - - Oostenrijk is vanouds de favoriete bestemming voor busreizigers als relatief goedkoop land met overweldigend na tuurschoon en het soort gemoedelijkheid in kleine hotels, dat vreemdelingen op hun gemak stelt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 27