Judoka Henk Numan stelt met brons Moskou zeker voor if MmW#^méwaat//7aar//é/ëtL Beschamende nederlaag voor tafeltennisteam Tweede sponsor Oranje Tmett gtvfa é&t/rf&fr MÉele SPORT LEIDSE COURANT VRIJDAG 7 DECEMBER 1979 PAGINA PARIJS Henk Numan heeft van de openingsdag bij de wereldkampioen schappen judo een medail le meegenomen en Peter Adelaar, de hoogst ge schatte van de nederland- se deelnemers, bleef met lege handen. Waar Peter Adelaar in de laatste ja ren nauwelijks is vooruit gegaan en aantoonde de tegenslag van een voor hem ongelukkig uitval lende beslissing moeilijk te kunnen verwerken, heeft Henk Numan zich letterlijk en figuurlik hard ontwikkeld. De Am sterdammer is een vechter geworden die daardoor wat technische beperkthe den goed kan verbergen. Die instelling, gevoegd bij een verwarmende strijd lust heeft hem een bron zen medaille gebracht in de categorie van de half- zwaargewichten. Numan werd al in de tweede ronde ge toetst door Timoeri Ghoeboeloeri uit de Sovjet-Unie en te licht bevonden. De Europese kampioen van Brussel bleef trouwens ook in Parijs ongeslagen. Nu man was één van zijn moeilijkste te genstanders, minder grijpbaar voer de judoka uit de Sovjet-Unie dan de Belg Robert van de Walle, die hij in de fina le versloeg. Dat gunstig perspectief voor Numan werd door de halfzwaar- gewicht in de herkansingsronde volle dig waargemaakt. Hij had zowel aan de Hongaar Szepesi als de Oostenrijker Kostenberger tegenstanders op de mat die hét uiterste van hem vroegen. In beide gevallen won hij op beslissing, dat was goed voor brons en vrijwel ze ker voor afvaaidiging naar de Spelen van Moskou. „Geweldig", vond Numan het. „Er is een enorme last van mij afgevallen. Een plaats verdiend hebben voor Mos kou betekent alleen maar dat ik in het komende half jaar nog harder zal gaan werken, de laatste dagen heb ik daar toe weinig gelegenheid gehad, door een schouderblessure. Ik heb alleen wat loopoefeningen kunnen doen. Toch was de conditie niet zo slecht. In de vijf partijen namelijk die ik heb moeten maken was er maar één gemakkelijk,1 de eerste uit de herkansing, tegen die Marokkaan. Als je aan het eind van zo'n zwaar programma in de strijd om de derde plaats het zeven minuten kunt volhouden, dan heb je toch een behoor lijke conditie". Was Khoeboeloerie in zijn categorie een grote winnaar, opmerkelijker nog was de successèrie van Japans nieuwste ster Yamashita in de zwaarste klasse. Hij is 22 jaar en 126 kilo zwaar. Hij is bovendien de enige van de echt zware mannen die zowel muurvast staat als een geweldige snelheid ontwikkelen kan. Jean-Louis Rouge, Frankrijks idool, ondervond het als laatste in de fi nale, die eigenlijk eenzijdig was door de overmacht van de Japanner. Het hoofdstuk dat Peter Adelaar op de openingsdag heeft geschreven was kort en weinig boeiend. De langste deelne mer uit het toernooi kreeg al in de tweede ronde geen greep op de Zwitser Jean Zinnecker en mocht vervolgens de wedstrijdenreeks in de zwaarste klasse voor gezien houden. Dat moet worden teruggevoerd op het feit dat de mogelijkheden van de Am sterdammer voor de meeste van zijn te genstanders een open boek zijn. Met zijn lengte van 2.10 meter en een ge wicht van boven de 130 kilogram heeft hij bij de laatste en vorige Europese kampioenschappen de top kunnen ha len, respectievelijk brons en goud. Het techniekenpatroon van^de Nederlandse kampioen echter is sindsdien niet uit gebreid. Zijn eerste tegenstander, de Amerikaan Flanagan, liet zich „om trekken" door Adelaar en werd vervol gens bijna verpletterd .in een houd greep, die hem tot opgeven dwong. Zin necker daarentegen wist dat het hef- boomwerk van Adelaar, dat overeen komst vertoond met beertworpen, in een betrekkelijk laag tempo wordt uit gevoerd. Hij stelde zich daar nadrukke lijk op in en daar ook Zinnecker vrij veel gewicht op de mat zette en niet al te zeer gehandicapt werd door het ver schil in kracht en lengte was een enke le koka voldoende om te winnen. Belangrijkste uitslagen boven 95 kilogram. Eerste ronde groep A: Yamashita (Jap) verslaat Gowok (Ind). Groep B: Rouge (Fra) verslaat Be- ccaceee (Ita); Adelaar (Ned) verslaat Flanagan (Vst); Cho Jae Ki (ZKo) verslaat Mapp (Gbr). Tweede ronde groep A: Yamashita (Jap) verslaat Koroeu (Ira); Varga (Hon) ver slaat Cioc (Roe); Tiurin (Sov) verslaat Fashan (Egy); Van den Groeben (WD1) verslaat Simoes (Bra). Groep B; Rouge (Fra) verslaat Soler (Spa); Zinnecker (Zwi) verslaat Adelaar (Ned); Cho Jae Ki (ZKo) verslaat Ekberg (Zwe). Halve finales groep A: Yamashita verslaat Varga; Tiurin verslaat Van den Groe- Groep B: Rouge verslaat Kovacevic; Cho Jae Ki verslaat Zinnecker. Tot 95 kilogram. Groep A: Daminelli (Ita) verslaat Fridrikssin (IJsl); Kostenberger (Oos) verslaat Dworczynski (Pol); Khoeboelouri (Sov) verslaat Jamali (Mar); Numan (Ned) verslaat Saari (Fin). Groep B: Gomez (Cub) verslaat Ko- lev (Bul); Vandewalle (Bel) verslaat Ishikawa (Jap); Radburn (Gbr) verslaat Kusic (Joe). Herkansingspartijen tol 95 kilogram. Numan (Ned) verslaat El Jamali (Mar); Numan verslaat Szepesi (Hon); Numan verslaat Kosten berger (Oos). Numan wint brons. Ishikawa (Jap) verslaat Gomez (Cub); Ishikawa verslaat Radburn (Gbr); Neureuther (VVD1) ver slaat Ishikawa. Neureuther wint brons. Finale: Timor Knoeloeboeri (Sov) verslaat Ro bert van der Walle (Bel). Herkansingspartijen boven 95 kilogram. Varga (Hon) verslaat Gowok (Ind); Varga ver slaat Tioerin (Sov). Varga wint brons. Becacecce (Ita) verslaat Soler (Spa); Kovacevic (Joe) verslaat Becacecce; Cho Jae Ki (Zko) ver slaat Kovacevic. Cho Jae Ki wint brons. Finale: Yasmashita (Jap) verslaat Rouge (Fra). Lotto/Tot()l DEN HAAG De gegev van lotto 48 van zondag 2 cember zijn: prijzen: 30.721; drag: 1.762.696,58; in 3.595.770,00; eerste prijs winnaars elk 326.251 tweede: 6 winaars 28.466,50; derde: 241 w naars elk 1063,00; viei i 9707 winnaars elk 35 1 vijfde: 20.765 winnaars iec 16,40. Toto 48 Prijzen: 1358 273.844,63; 576.515,00; eerste prijs; winnaars elk 27.384' tweede: 102 winnaars 671,10; derde: 1252 winn. ieder 76,50. Toto-gelijk 48: Prijzen: 1487; bediL 37.073,69; inleg: 69.830 eerste prijs: geen winna f' tweede: geen winnaars; dei 18 winnaars elk 549,40; v de: 697 winnaars elk 17e" vijfde: 772 winnaars 13,80. De Belg Robert van der Walle, in actie in zijn partij uit de eerste ronde tegen de Japanner Ishikawa, behaalde een zilveren medaille in de klasse tot 95 kilogram. bed NOORDWIJK 'The D. Town Jazz Band' speelt zs dag 22 december onder au; ciën van de NoordwijksC B<m' levard Dixieclub in Hotel Zlla ger aan de Zeereep. De 8-m; Jazzformatie is in 1949 op to richt en bracht vorige maa »t: de 11e elpee uit. Kaartend 12,50 gulden zijn onder m d verkrijgbaar het het V\ r kantoor aan de Grent. concert begint om half nej SASSENHEIM De ling Bollenstreek van 'Vr ï- wen in de VVD' organist se woensdag 12 december een eenkomst in gebouw Cees Ineke aan de Sassenheii Hoofdstraat. Spreker is Staflid R.C. Veenendaal de Marine LuchtVaartdiejen Het politieke aspect van zaak wordt desgevraagd toen licht door het VVD-kame N. van Dam. De bijeenkoi begint om 20.15 ui ii ira bo it< MONTFOORT Een onverwachte nederlaag tegen Oostenrijk (43) heeft het Nederlandse tafeltennisteam in de de gradatiezone van de Eu ropese competitie gema noeuvreerd. Na vier wedstrijden bezit Oranje een schamele vijfentwin tig procent score. Neder lagen tegen de Sovjet- Unie (07) en Bulgarije (34) werden gevolgd door een overwinning op Griekenland (43), en verlies tegen Oostenrijk. Uit de resterende duels tegen Italië, Luxemburg en Turkije dient de for matie van coach Bert Schoofs minimaal een overwinning te halen wil het zich handhaven op dit niveau. De nederlaag tegen tafelten- nisdwerg Oostenrijk mag be schamend heten. Het tafelten nis beweegt zich daar op re creatief ping-pong-niveau en houdt geen pretenties in ooit verder te willen reiken. De nederlaag mag op rekening geschreven worden van het volledig falen van de nationale herentop. De malaise bij Anne Vlieg, Rene Hijne en de ge broeders Van Spanje haalde weemoedige herinneringen op aan en dedeq sterk verlangen naar de terugkeer van Bert van der Helm en Nico van Slobbe. HijneAmpjalzz 21 17, 2117. Ron van Spanje- /Bettine Vriesekoop/Mueller- /Fetter 18—21, 18—21, Anne VliegWaldhausel 2118, 2118. Anne VliegErich Amplapz 1221, 1621, Rene Hijne—Franz Waldhausel 17 21, 21—19, 18—21, Bettine VriesekoopDolores Fetter 21—17, 21—12, Jaap en Ron van SpanjeAmplapz/Guen- ther Mueller 1421, 1221. WASSENAAR De pot voor het Nederlands elftal groeit. Gisteren tekende de heer W. N. van Schouwen burg, directeur van de firma Van Schouwenburg b.v., in Wassenaar een sponsorcon tract dat de KNVB voor de toernooien om het Europees kampioenschap en het we reldkampioenschap een be drag van 250.000 gulden ga randeert. Indien Oranje in beide toer nooien goede prestaties levert kan dit bedrag zelfs aan groeien tot 330.000 gulden of Dit is binnen een week de tweede sponsor, die achter Oranje gaat staan. Eerder werd een overeenkomst geslo ten met een grammofoonpla tenfirma. De KNVB hoopt binnen veertien dagen een derde sponsorcontract rond te krijgen. Zegë voor Nicolas ZUIDLAREN - De Franse ruiter Jean-Marc Nicolas heeft gistermiddag zijn tweede overwinning tijdens het internationale concours hippique in Zuidlaren be haald met het paard Finaud. Philippe Marie, eveneens uit Frankrijk, met het paard Ali cante eindigde in 45,7 als tweede en de Belg Eric Wau- ters werd met Wendelien der de voor Johan Heins met Ro meo. De Oostenrijker Hugo Si mon won het tweede onder deel. Hij bleef met Answer over het parcours van 470 me ter foutloos in 47,1 seconden. De Fransman Philippe Marie eindigde met Alicante net als in het nummer daarvoor als tweede en de Zwitser Thomas Fuchs werd met Tulisla derde. De beste Nederlander was oud-europees kampioen Johan Heins als vierde. Meer interesse schriftelijk onderwijs DEN HAAG Bij de veer tig erkende instelingen voor schriftelijk onderwijs stu deerden op 1 november vo rig jaar 201.450 mensen. Dat is 6.800 cursisten méér dan het jaar ervoor. Van de mensen die een schrif telijke cursus volgden, was bij na een derde vrouw. Twaalf procent van de cursisten volg de een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonder wijs of wetenschappelijk on derwijs. Op Havo-Mavo-ni- veau studeerde 86 procent. Vijftien procent volgde een al gemene opleiding, twaalf pro cent onderwijs in de menswe tenschappen, vijftien procent technisch onderwijs en 26 pro cent administratief en com mercieel onderwijs. Uit de de cijfers die het CBS publiceer de, blijkt ook dat in het afgelo pen cursusjaar 107.900 cursis ten studeerden voor een on- derwijsbevoegdheid. Deze matstalen 4-kleurenbalpen is een van de kado's, waaruit u een keuze kunt maken, als dank voor het aanbrengen van een nieuw kwartaalabonnement. NOTEER m.i.vals nieuw kwartaalabonnee van de Leidse Courant naam: adres: .-. woonplaats: Stuur als dank voor de moeite de 4-kleuren balpen naar: woonplaats: Deze bon in open envelop zonder postzegel sturen naar: antwoordnr. 349, Leiden. Die zorgen voor meer gemak. Want dank zij de drie roterende sproeiarmen kunt u de machine inruimen op de manier die u in de loop van de dag het beste uitkomt. Een Miele afwasautomaat wast daardoor de afwas van een hele dag - van vette pannen tot tere glazen in één keer veilig en blinkend schoon. 'Integendeel. In een Miele afwasautomaat wordt het water rondgepompt drievoudig gefilterd en opnieuw gebruikt. Daardoor gebruikt een Miele per dag zelfs minder water dan wanneer u de vaat met de hand doet. Maar bovendien door de hogere temperatuur en de krachtige sproeiarmen veel schoner en hygiënischer. Dank zij het verstelbare bovenrek kunt u de ruimte boven en onder op maat indelen. Voor extreem grote schalen en pannen zijn er bovendien aparte verwisselbare inzetrekken. Een speciale, zeer goed isolerende kunststof (poly- urethaan) tussen binnen- en buitenwand zorgt ervoor dat een Miele afwasautomaat vrijwel geruisloos werkt. En behalve geluidisoierend is polyurethaan ook warmte-isolerend, waardoor een Miele afwasautomaat zuiniger is met energie. Voordelen die, net als de „spreekwoordelijke" kwaliteit,Miele u biedt. Daar kunt u zich bij uw Miele handelaarpersoonlijk van overtuigen. Voor wie goed, niet goed genoeg is: Er is geen betere.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 18