gedicht - indigestie en een sintdroom OPLOSSING PUZZEL UITSLAGEN SINTERKLAASPUZZEL kind te kijk „Kind en omgeving": foto - ineigenjaar expositie in Noordwijk nog zoveel In deze dage in is er ruimte voor uurtjes slapen en het is weerzover feestelijk gehandicapte nog ïe geïsoleerd GlTAD/REGIO LEIDSE COURANT •DINSDAG 4 DECEMBER 1979 Het is nog steeds het Jaar van (en voor) het Kind. Nog een maandje en dan houden we het voor gezien. Dan moet het Kind er geheid inzitten in de harten en bij de instanties. Volgend jaar zien we wel verder, dan zal er wel weer een ander thema „centraal" staan. Voorlopig weten we wat ons nog te doen staat, tot 1 januari '80. Na de verjaardag van Sint Nicolaas zijn we nog helemaal in de sfeer. Dat moet men ook in Noordwijk hebben gedacht. Daar is bijvoorbeeld de Noordwijkse Culturele Commissie bijzonder actief en ook het Kind is daar niet aan de aandacht ontsnapt. Deze commissie dan heeft in het Kind - jaar aanleiding gevonden voor een tentoonstelling. In de Hervormde Kapel aan de Hoofdstraat wordt van 8 tot en met 20 december (dus zo tegen de tijd dat de herders zich kunnen gaan opmaken om vanaf het Veld naar het Kind te trekken) een foto - expositie ingericht die de titel „Kind en omgeving" meekrijgt. Het karakter van de tentoonstelling is internationaal, of mondiaal zo men wil. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden. Zo werd een selectie gemaakt van fotowerk, gemaakt door Poolse en Russische fotografen; er worden foto's getoond van kinderen uit het Afrikaanse Boven - Volta en van heel dicht bij huis zond men ook in: bijdragen van amateurfotografen uit de Duin - en Bollenstreek. En dan alle kinderen geplaatst in hun eigen omgeving. Tot die derde, inheemse, groep behoren de ingezonden prenten voor de wedstrijd die de gemeente Noordwijk heeft gehouden ten bate van het Boven - Volta - project. Vanzelfsprekend stond ook hier het Kind in het middelpunt der belangstelling. Overigens zijn aan deze wedstrijd prijzen verbonden die beschikbaar zijn gesteld door de, wat men noemt Noordwijkse foto - detailhandel. Inmiddels is de termijn, waarbinnen men foto's rond het Kind kon inleveren, gesloten. Een op enigerlei wijze deskundige jury, die bestaat uit de heren Bonnike, burgemeester, Cees Jagtenberg, secretaris van de Fotogroep „X 65", Tim Boyenk, docent fotografie in het vormingswerk. Ab Steenvoorden, beeldend kunstenaar, en Arno Bos, voorzitter werkgroep Akties Noordwijk - Boven - Volta, zal zich over het binnengekomen fotomateriaal buigen, er een oordeel over geven en de prijzen toekennen. Geen gemakkelijke opgave, naar we steeds mogen aannemen, maar zoals gebruikelijk zal de jury zich in elk geval met veel nauwgezetheid van haar taak kwijten. Dat is nog nooit anders geweest. Net zogoed als de beschikbare prijzen altijd fraai en aantrekkelijk zullen blijven, waar ook in Nederland. De Noordwijkse fototentoonstelling is dagelijks geopend van 's middags twee tot vijf uur en 's avonds van zeven tot negen uur; zater - en zondagen van een tot vier uur. Burgemeestér mr. J. M. Bonnike zal komende vrijdagavond, 7 december, om acht uur de officiële opening verrichten. Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. Hor.: 1. schoen; 6. letter; 11. allegorie; 13. ada 15. state; 16. een; 18. arts; 20. est; 21. kris; 22 ro; 23. tol; 25. oor; 27. ge; 28. toren; 30. v 32. marge; 34. deern; 36. aker; 37. ergo; 39. laf 41. maand; 43. tal; 45. al; 46. ee; 47. ag; 49. no 50. sinterklaasje; 55. bonne; 56. adrie; 57. tito 58. dra; 59. arre; 61. alge; 63. gene; 65. os; 67 or; 68. it; 69. in; 70. strook; 73. skiles; 75. an gel; 76. leest; 77. at; 78. pekel; 80. wa; 82. mies 85. roe; 86. gaaf; 88. bestek; 90. praats; 92. pal 93. als; 94. loefzij; 97. adagio; 99. aar; 100. as 101. fa; 102. int; 103. aas; 106. ree; 108. tang 110. tap; 112. trijn; 114. steil; 116. steel; 11£ plons; 119. ernie; 121. ra; 122. top; 124. oss 125. nn; 126. ede; 128. lavet; 130. tgt; 131. me nie; 133. arosa; 135. komkommer; 138. el; 14C neo; 141. eek; 142. ke; 143. lee; 145. neven 147. eer; 148. opzet; 150. tenue; 152. teer; 153 aar; 155. karn; 156.11; 157. ok; 158. ur; 160. ki: 161. re; 162. abonnee; 165. ga; 167. anode; 169. vloek; 171. marsepein. Vert.: 1. staart; 2. haat; 3. ol; 4. els; 5. netel; 6. lotto; 7. ere; 8. ti; 9. teer; 10. ransel; 12. gas; 14. droom; 17. eigen; 19. sterk; 21. kroeg; 24. on gemeen; 26. overdaad; 29. raaf; 31. grot; 33. era; 34. den; 35. klas; 38. aloe; 40. alibi; 42. ark; 44. anjer; 46. etnoloog; 48. garantie; 51. nota; 52. rede; 53. laag; 54. sire; 57. tros; 60. eens; 62. groep; 64. eikel; 66. statie; 69. ietwat; 71. rn; 72. klerk; 73. sleep; 74. Is; 77. ambulant; 79. ko; 81. afstoten; 83. esperanto; 84. staf; 86. gala; 87. aasgieren; 89. elzas; 91. radar; 95. oa; 96. ijs; 97. af; 98. in; 104. agent; 105. ra; 107. eters; 109. aslade; 110. tl; 111. ps; 113. ijlings; 115. isolement; 117. testament; 118. premielot; 120. entameren; 123. pa; 124. oe; 127. enk; 129. vlo; 130. tor; 132. ion; 134. rek; 136. koe; 137. mee; 139. lepelen; 142. keurige; 144. ezel; 146. via; 147. enak; 149. er; 151. ek; 153. ako; 154. run; 157. ober; 159. reve; 161. ram; 162. ada; 163. nee; 164. eli; 166. aks; 168. om; 170. on. Het aantal lettel-s S bedraagt: 26. 1.EIDEN Het Sociaal Pedagogisch Centrum houdt vol lend jaar op 18 en 19 januari twee informatiedagen over de wakzinnigenzorg. Deze informatiedagen vinden plaats in let gebouw „Morschwijck" aan de Topaaslaan in Leiden en (ebben het doel om op een vrijblijvende manier kennis te uUen jnaken met de leefwereld van en het werken met feestelijk gehandicapten. Aan deze „dooidagen" werken al- Jrlei instellingen mee, zoals kinderdagverblijven, dagver- [lijven voor ouderen, gezinsvervangende tehuizen, speel-o- heken, sociale werkplaatsen, scholen, ouderverenigingen kiz. Daarnaast zal er informatie-materiaal beschikbaar zijn jn worden er films gedraaid. zet voor het houden van deze dagen is volgens de werkgroep ie Weet Waar' van het Sociaal Pedagogisch Centrum, de on- ikendheid die bestaat over geestelijk gehandicapten. Het blijkt it geestelijk gehandicapten vaak worden gezien als iets engs, ieligs, storends, enz, waarmee men geen raad weet. De woon-, Pfeef- en werkwereld van de geestelijk gehandicapten is vrijwel kjnbekend bij de niet-geestelijk gehandicapten. Vaak weten men- n niet waar ze met vragen, verwijzingen, hulp etc. naar toe loeten en welke instellingen zich er eigenlijk mee bezig hou den. Kortom, het blijkt dat geestelijk gehandicapten en het hele 'erk er omheen een erg geïsoleerde plaats in de samenleving neemt. De laatste jaren wordt de drang steeds duidelijk om in dit isolement een einde te maken. rI passeert honderd loelpunten-grens iEIDEN In de interregionale hoofdklasse zaalvoetbal verden gisteravond drie wedstrijden gespeeld. In Waddinx- reen had Voetbal International weinig moeite met het laag [eklasseerde Benco. De Rotterdamse koploper won met 1-7. Iet dit resultaat overschreed Voetbal International de hon- lerd doelpunten-grens. In twaalf wedstrijden scoorde de ijstaanvoerder maar liefst 106 maal, een totaal goed voor en gemiddelde van bijna negen doelpunten per wedstrijd. I Veneens in de Waddinxveense sporthal De Sniep vond het duel porthuis de Bron - Huug van Es plaats. De Bron won deze l laatselijke derby met 4-0. De laatste ontmoeting in de interregi- nale hoofdklasse was die tussen Rotterdamse Studenten en rV Snoekie. In de Rotterdamse sporthal Woudestein won het laagse FV Snoekie vrij verrrassend met 0-1. 0 )e Leidse vertegenwoordigers in deze regionale zaalvoetbalaf- y leling komen deze week niet in actie: De Leidse hoofdklasse ligt iveneens stil. bruikbare plakbandresten van het vorig jaar ontdek, is dan al erg klein geworden. En dan moet er nog een laatste gedichtje worden geproduceerd ook. Geen wonder, dat in die minuten de weldoener in mijn brein aan het eind van zijn kreupel latijn geraakt is. Dan mag je - ik beken het met ootmoed - vertwijfeling verwachten en een bijkomend beeld: „Wie schetst die gebogen figuur, daar strompelend, oud en nat Natuurlijk wèèr de Sint, op dit uur, en hij kermt: „ik ben 't nou góed zat..! Laat mij maar verkommeren in dit pak. Weer fijn geregeld, door meneer. Ik beidt mijn tijd, hier op het dak, maar volgend jaar - dat is dus '80 - kun je me wat en nog veel meer. Het is nu uit, wel allemachtig: in '80 zie je me niét weer Daar hou ik het dan maar op. 't Bespaart me heel wat extra moeite, want ik zal het ongetwijfeld nooit leren. Eén en ander neemt niet weg, dat deze rubriek vandaag moet lijden onder mijn gelanterfant. Het is nauwelijks te vermijden; de kwaal neemt toe, hand over hand. Ik wil maar zeggen, dat de rijmelarij mijnerzijds nog enige afronding behoeft en dat ik de eer heb u te groeten. Daarom houden we het vandaag maar op wat nonsens. Zoals te doen gebruikelijk: zullen de meesten uwer wel zeggen. Dat is dan dubbel spijtig voor mij, want ik heb de rijdende Sint niet achter me staan. O nee. Ofschoon ik best blij van Sint, pardon zin,zou kunnen wezen. Want zo'n 5e december doet ook mij wel wat. Maar ik ga nu over tot de wanorde van de dag: gedichtjes maken. Nog even dit. Het schijnt een uitgemaakte zaak. dat ik aan een zeker „sintdroom" ten slachtoffer ben gevallen. Het syndroom openbaarde zich gisternacht, toen ik tonelen zag, tussen waken en slapen, zoals die op bijgaande lustige prent staan afgedrukt. Daar zat me een stel te eten, ergens in een restaurant zeg maar. Leuk, gezellig; fijn een vooravondje uit met de kinderen. Een voor de gelegenheid redelijk menu, dat best een keer wat financieel uit de hand mocht lopen, want het stel doet dat „slechts één keer in de maand". Opeens was daar geen ordentelijke ober meer om de bestellingen af te wikkelen, maar van alle kanten doken allerlei hoppezakachtig toegeruste en breedgrijnzende Pieten op met hapjes en sauzen (de kaarsjes op tafel brandden al enige tijd, maar dat was bij de prijs inbegrepen). Een hele moorkopse toestand. Op een flinke afstand hoorde ik (in mijn verbeelding, want 's nachts zwijgt het, vanwege het burengerucht) het carillon van de Leidse stadhuistoren. Het moet een heel uur zijn geweest, want de beiaard klingelde: Zie ginds komt... Bijna om tureluurs van te worden. En ja hoor, dat kon immers niet uitblijven: daar was, van ginds, ook de Sint, om wie alles draait en die deze weken behalve de staf ook het heft in handen heeft genomen. Ik zag de vader in het gezelschap nog een ogenblik glimlachen, want hij had blijkbaar echt wel pret, tot dan toe. Totdat de goedheiligman zelf met een fanatiek gebaar en wijd uitstaande baard de vader de wijnkaart onder z'n neus duwde; douwde, bijna. De la casa Espanola.Van het „huis". Het ging er in m'n sintdroom Spaans aan toe. De vereffening heb ik niet meer meegemaakt. Dat zal een droom apart zijn geweest, vrees ik. Laten we met z'n allen hopen, dat de zaak voor elkaar is. Dat aan de gegevens op al die verlanglijstjes is voldaan, hopen we, en dat de eisen zijn ingewilligd; dat onzekerheden tot geringe proporties zijn teruggebracht, dat de chocolade - en boterletters (ik geloof niet eens dat er margarineletters bestaan) tijdig zijn ingeslagen om te voorkomen dat je morgen zonder die onmisbare M zou zitten, dat er aardige en toepasselijke marsepeinen figuren in sinterklaasverpakking zijn gerold en niet steeds weer die appels, stukken worst en geldbuideltjes, want dat zijn vruchten van de minste weerstand en een teken dat je (weer) te laat was om eindelijk 'ns een keer met iets leuks op de proppen en op tafel te komen. Laten we vooral hopen, dat de gedichten rond zijn. Het is als in een generale biecht: ik heb opnieuw gefaald. In mijn geval ontmoet de inspiratie telkenjare weer een door mijzelf opgeworpen dijk van narigheid; omdat ik almaar uit blijf stellen. Tot de laatste dag 't liefst. Vlak vóór het groot uur P. loopt de goede bisschop nog warrig door mijn hoofd rond, op zoek naar een geeigend plaatsje dat uit de schrijfmachine moet komen. Steevast is het zenuwenwerk. Dan begint een kwartier vóór „Pakjesavond" beneden al het geroep: „ben je nou nóg niet klaar We beginnen zo..." Onverminderd blijf ik verstrikt zitten in de overleveringen. Ook in de traditie, dat om tien voor achten (we beginnen altijd ergens midden in het teeveejournaal), stukken zelfkleefband aan enkele vingers zitten, terwijl ik met de overige weer een ander plakbandje moet afknippen met de schaar. De kans dat ik sinterklaaspapier met nog Enkele duizenden verwoede puzzelaars hebben zich in de afgelopen weken geworpen op de puzzel 'Gooi wat in m'n laarsje...' in de Sinterk- laasbijlage van de Leidse Courant. De opgave was dit jaar kennelijk moeilijker dan voorgaande keren, want het aantal foutieve inzendin gen was opvallend groot. De puzzelaars moesten tellen hoe vaak de letter S in de puzzel voorkwam. Dit aan tal moest zijn 26. De eerste prijs is voor Jan de Jong, Flora weg 117, 2371 Roe- lofarendsveen. Hij ontvangt een digitaal quartz horloge met alle functies en zelfs een alarmklok, zodat het ook als wekker dienst kan doen. De afwijking is minder dan drie seconden per jaar. Met edelsta- len band en natuurlijk een jaar garantie. De tweede prijs is voor Me vrouw v.d. Hoorn, Nieuwe Duinstraat 66, 2211CV Noord- wijkerhout. Zij ontvangt een transistor-portabel radio, die speelt op batterijen of desge wenst op het lichtnet. Zowel met AM (middengolf) als FM (ultrakorte golf). Een fantas tisch geluid en een jaar garan tie. De derde prijs is voor J.L. van Heesch, Rosmolen 42, 2317 PL Leiden (Merenwijk). Deze inzender ontvangt een nostal gische wekker, supergroot en met twee bellen. Verslapen is er dus niet meer bij. De Kleurplaat De Sinterklaasbijlage bevatte ook de inmiddels traditioneel geworden kleurplaat. De re dactieruimte van de Leidse Courant was bijna te klein om alle geverfde en gekleurde te keningen te bevatten. De in zendingen werden gesplitst in drie groepen: kinderen van vier tot en met zes jaar; kinde ren van zeven tot en met ne gen jaar en de groep jeugd van tien tot en met twaalf jaar. Voor elke groep zijn er drie waardebonnen. De prijswinnaars: groep 1: hoofdprijs voor Marjolein van Beek, Gooiland 23, 2371 PK Roelofa- 'rendsveen. (zes jaar) tweede prijs: Chantal v.d. Blom, Rijndijkstraat 69, 1213 Leiden, (vier jaar) derde prijs Karin van der Heijden, Van Scorelstraat 14, 2391 GT Hazerswoude. (vijf jaar) groep 2: hoofdprijs: Wendy van Heek, Gardeniadal 4, 2317 HV Lei den. (zeven jaar) tweede prijs: Edo den Boef Obrechtstraat 17, 2324 VL Lei den. (negen jaar) derde prijs: Hans van de Hulst Boekenburglaan 55, 2215 AC Voorhout, (acht jaar) groep 3: hoofdprijs: Robert Dreef Hermanstraat 16, 2315 KS Lei den (elf jaar) tweede prijs: Carla Teske Lekstraat 11, 2314 VD Leiden (elf iaar) derae prijs: Marjan Hooge- veen Geerweg 79, 2451 NB Leimui- den (twaalf jaar) M Het 'sintdroom': geen obers maar breedgrijnzende zwarte pieten en een bebaarde grijsaard die me de wijnkaart on- der de neus duwt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5