3 Getipt w HOOFD VERZORGING tie» kraanmachinisten en leerling-kraanmachinisten Van Marwijk Kraanverhuur c vakaturelijn 071-130636 ADVERTEER MEER TOYOTA VLASVELD QUO VADIS LEIDEN? Itelefoontjesl LEIDSE COURANT DINSDAG 4 DECEMBER 1979 PAGINA t Familieberichten NIEK BOERE HUIZEFORESCHATE te Voorschoten wordt gevraagd: Diploma verpleegkundige A vereist Ervaring in een leidinggevende functie is noodzakelijk. Sollicitaties: Directrice, Rouboslaan 1 te Voorschoten. VRIJDAG 7 DECEMBER AFWEZIG Dr. E K. FOGELBERG LubapQ Uitzend Butoh^ Voor alle uitzendkrachten LUBA vraagt met spoed: BANKWERKER/LASSERS Katwijk/Leiden C.V. MONTEURS Alphen/Hazerswoude/Leiden LOODGIETERS Hazerswoude/Leiden AUTOSPUITER Leiden ELEKTROMONTEURS Zoeterwoude/Leiden BOUWKUNDIG TEKENAARS Alphen WERKTUIGBOUWKUNDIG TEKENAAR Katwijk Neem eens kontakt op met: J. de Jong 071-13.47.44 of het dichtstbijzijnde Luba-filiaal. Nieuwe Rijn 35 LEIDEN ..1 tel. 071-140341 JLUDcl ltZe",nvo°' Uitzend tel. 071 -130636 BuTO MR. A. H. G. BLANKENSTEIN MR. F. H. TIETHOFF Heemskerckstraat 39 's-Gravenhage Telefoon 601518 Kijkduinsestraat 1080 's-Gravenhage Telefoon 230885 beiden, advocaat en procureur te 's-Gravenhage en optredende in hoedanigheid van: I curator in het faillissement van de besloten vennootschap Sleephelling Maatschappij Scheve ningen b.v., gevestigd te Scheveningen, uitgesproken door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, na intrekking van opvolgende surseances, waarvan de eerste, voorlopig, ver leend werd op 4 december 1975, houdster van het volledige aandelenpakket van de navol gende venootschappen; faillissementsuitspraak: 8 november 1979; rechtercommissaris: Mr. M. Rutgers; II curator in het failissement van de besloten vennootschap Scheepswerf Boot-Leiden b.v., ge-1 vestigd te Leiden, uitgesproken op 15 november 1979 door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; rechter-commissaris: Mr. M. Rutgers; lil curator in het faillissement van de besloten vennootschap Scheepswerf Janssen b.v., gevestigd te Druten, uitgesproken op 15 november 1979 door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem; rechter-commissaris: Mr. A. Hammerstein; IV curatoren als enige bestuurders van de besloten vennootschap b.v. Scheepsbouwwerf De Hoop, gevestigd te Neder-Hardinxveid; delen u hierbij ter algemene informatie mede, dat: a. de vennootschappen sub I, II en III uiteindelijk zullen worden beëindigd en gelikwideerd; ech ter gedurende korte tijd zullen met een deel van het aanwezig geweest zijnde personeel lonen de, lopende opdrachten worden afgewerkt; b. getracht zal worden de aktiva van deze vennootschappen in running condition te houden om deze over te dragen aan een gegadigde, die het bedrijf voortzet, zulks ter bereiking van het be houd van althans een deel van de vroegere werkgelegenheid en vergroting van de boedelop brengsten; c. voor wat betreft het bedrijf van de vennootschap sub 4 gepoogd wordt dit over te dragen aan een gegadigde, die het zal voortzetten; deze overdracht zal dan echter zeer binnenkort dienen te geschieden of door verkoop van het aandelenpakket of door verkoop van de activa uit de boedel, waarna in dat laatste geval de vennootschap zal worden gelikwideerd; verzoeken u ter verkrijging van een juist overzicht van de financiële positie van de vennootschap, sub: II (Boot) om bij de curator mr. A. H. G. Blankenstein, uiterlijk op 28 december 1979 in te dienen uw vordering op deze vennootschap: ontstaan vóór 15 november 1979. Dit gaarne met bijslui ting van uw kopie-fakturen. Bij beroep op wettelijke preferentie verzoeken wij opgave van het wetsartikel waarop dit beroep door u wordt gegrond. Crediteuren, die o.g.v. een gemaakt eigendomsvoorbehoud voor nog niet betaalde goederen, van hun recht op terugneming gebruik wensen te maken, dienen te handelen als volgt: a. zij overtuigen zich eerst óf en voor hoeveel van dergelijke goederen nog bij curandaaan wezig zijn; b. zij claimen bij de curator mr. Tiethoff afgave van deze aanwezige bevonden goederen, zulks onder overlegging van de akte, waarbij het eigendomsvoorbehoud werd gemaakt en verwijzing naar de onbetaald gebleven fakturen, waarop zij betrekking hebben. Van mr. Tiethoff ontvangt u zo het beroep op eigendomsvoorbehoud terecht werd geclaimd onmiddellijk daarna vergunning tot terugneming van de goederen. De verificatievergadering in dit faillissement zal worden gehouden op 26 februari 1980 te 11 uur in het Paleis van Justitie te 's-Gra venhage. Uw opkomst ter vergadering is niet verplicht. Crediteuren ontvangen van curatoren een exemplaar van het door hen in deze vergadering uit te brengen verslag. 's-Gravenhage, 30 november 1979 De curatoren in opgemeld faillissement. O 0te&^c .Ae>xeeti' vja ■kv°° ,0 Tuniek pullover met bindceintuur. Van geruwde acryl. In o.a. paars, lila, fuchsia, blauw en zwart Maten: small en medium. li mtom li fMBofl: Toyota Cressida Hardtop 8600 km. Pontiac Fyrebird Trans Am. 6.6 Toyota Starlet 1.2 DL Sdrs. combi Toyota Carina 1600 de Luxe nw. model Toyota Celica 1600 SL Coupé Toyota Catina 1600 de Luxe Mrs Mitsubishi Saporro GSL automatic Toyota Starlet Economie Ford Taunus 1600 L, 27.000 km. CitroênG. Speciaal 24.000 km Simca 1100 LE 1978/ 14.750 1979 24.950 1979/ 12.500 1979/ 10.950 1978/ 14.250 1978 9.750 1978/ 15.750 1978 9.250 1978 9.250 1978/ 9.950 1978 7.250 1978/ 9.950 1978 8.950 1977 9.950 Opel Ascona 16 S gasinstallatie Mazda 929 stationwagen 5-drs. gas Toyota Corona Mark II Coupé Toyota Carina 1600 DL automatic1977 10.500 Toyota Carina 1600 DL 4-drs. 20.000 km. Toyota Corolla 30 DL 1977 9.500 1977 7.950 1977 8.450 1977 8.250 1977 8.500 1977 6.950 1977 7.950 1977 7.950 Datsun Cherry1977 6.450 Toyota Corolla 30 automah'c Toyota Corolla 30 Odeurs combi Toyota Corolla 1200 Sportswagon Toyota 1000 Speciaal 13.000 km. Mazda 818 Coupé 30.000 km Opel Kadett Speciaal 1976 7.750 1976 7.450 1976 6.950 Toyota Corolla 1200 LE1976 5.500 Toyota Carina 1600 DL 4drs. gas Mercedes bus 207 L 9-persoons Toyota Corolla 30 de Luxe Ford Granada 2300 L Coupé 1976 8.950 2 CV 6 28.000 km. als nieuw1976 3.750 Toyota Carina 1600 DL1976 7.450 Princess 2200 HLS Alfa Romeo 1600 Giulia Lusso Opel Ascona 16 S- 1976/ 6.950 1975 7.450 1973 3.950 Inruil - financiering - verzekering 6 maanden volledige garantie op Toyota's 3 maanden volledige garantie op andere merken iiiiiiiiiiiiiiiiiii Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Illi. Het gemeentelijk binnenstadsblad November 1979 heeft als juichkreet op de front pagina: "Autogebruik naar binnenstad tot staan gebracht" Voor het Leidse City Centrum helemaal geen juichkreet. Eerder "in de strop heb ben we jullie al; nu alleen nog hangen". Het met het programcollege van 1974 in gezette beleid van autootje pesten begint inderdaad zijn vruchten af te werpen. Het lijkt wel of de cijfers van 1978 ons stadsbestuur tot nog grotere spoed stimule ren om het Leidse zakenleven voorgoed de nek om te draaien. Wij dachten, dat met de marktenroute het verkeer in Leiden al genoeg was gestagneerd. Maar neen hoor, ons gemeentebestuur is onverzadigbaar. Waar het maar even kan gaat de straat voor "herbestrating" open. Weliswaar een mooie term, maar waarom komt u er niet eerlijk voor uit, dat u het (nog niet aangenomen) Verkeers Circulatie Plan al bij stukjes en beetjes aan het uitvoeren bent? En dat juist in de drukte voor Sint Nicolaas en Kerstmis? Langestraat - Hogewoerd - Langebrug. Steenstraat en Stationsweg zullen spoedig volgen. In deze sectoren is er voor u kennelijk geld in overvloed en geen zee (verkeers drempel) gaat uw college te hoog. Maar de oplossing voor het "blik" en gewoon bittere noodzaak om van het par keerprobleem af te komen te weten de parkeergarage(s), neen daarvoor is geen geld. Op slinkse wegen wordt de realisatie hiervan steeds naar nieuwe lokaties ver wezen oftewel van de kaart geveegd. Wat zegt u B. en W.? Komt bij de Hekke- steeg een parkeergarage? Ja, dat Is waar. Alleen vergat u de bereikbaarheid; of is die 12 miljoen gulden voor Maredorp bestemd voor afbraak? Economisch denken kunt u het Leids City Centrum, als vertegenwoordi ger van zo n 400 bedrijven en verantwoordelijk voor ca. 4.000 arbeidsplaatsen in de binnenstad niet kwalijk nemen. In uw college is de portefeuille "Economi sche Zaken" een dissonant in uw beleid. Bestuur LEIDS CITY CENTRUM Wegens snelle uitbreiding van ons kranenpark hebben wij weer plaats voor enkele Met een vol-hydraulische autokraan of ruw-terrein- kraan worden werkzaamheden uitgevoerd in de nieuw bouw van woningen en utiliteitsbouw, alsmede het hij sen van boten, machines enz. Wij verlangen van diegenen die interesse hebben in deze functie, dat zij in het bezit zijn van een grootrijbe wijs. Belangstellenden worden verzocht telefonisch een afspraak te maken met de heer M. van Marwijk. Produktieweg 36, 2382 PC Zoeterwoude, tel. 071-899344. Banketbakkerij lunchroom Hendriks vraagt een VER KOOPSTER, leeftijd plm. 18 jaar. Sollicitaties Donkersteeg 7 Leiden. Tel. 071-120977. na 6 071-210334. Kapsalon RIMMELZWAAN vraagt herenkapper(ster). Prins Hendriklaan 57 Leidschendam. Tel. 070-273513. 4,46 per plaatsing (voor de eerste 30 woorden niet e e groter dan 12 letters). e leder woord méér 27 ct. exclusief 4% BTW j§ 071-122244 1 BU PLAATSING VAN DEZELFDE TEKST E op 3 achtereenvolgende dagen slechts 2i betelen op 6 achtereenvolgende dagen slechts 3i betelen e regeMeletoontjes e te plaatsen over een of 2 E kolom met grotere letter- E korpsen 31 ct. per mm. Opdrachten worden telefo- E msch en schriftelijk aange- E nomen tot de dag vóór plaatsing 13 00 uur i Personeel aangeboden L Winkel/kappers 7 pers, gevr. Woonruimte te huur gevr. Jongeman, 24 jaar, zoekt' spoed KAMER. Tel. 01641- 2256. Voor een 16-jarige jongen zoe ken wij in of in de ruime omge ving van Oegstgeest een (kostj- PLEEGGEZIN waar hij opge vangen kan worden. Inl. bij de Centrale voor pleeggezinnen. Eisenhowerlaan 142, Den Haag, tel. 070-503604, onder vermel ding VERDIEPING of etage te huur gevraagd voor a.s. echtpaar. Tel. overdag 085-45.39.89. Brieven o. nr. 5037 bur. blad. Onroerend 7 goed aangeb. Koudekerk a/d Rijn, Prins Ma- rijkestraat, te koop: MIDDEN WONING indeling woonkamer met open haard, grote keuken, 4-slaapkamers, badkamer, hobbyruimte 169.000,-k.k. Tel. 01714-3547. BEDRIJFSRUIMTE te huur. ge legen te Hillegom aan de Wilhel- minalaan tegen het centrum, goed aanwijsbaar en bereik baar voor alle verkeer, gelegen op ca. 11.000 m2 grond. Te verhuren ruimtes: ca. 150 m 2 luxe kantoorruimte; ca. 2200 m 2 gesloten overdekte ruim tes; ca. 850 m 2 overdekte half gesloten ruimtes; ca. 400 overdekte laad- en losplaats. Huurprijzen: gesloten ruimte v.a./ 35,-perm 2, halfgesloten ruimtev.a.17,50perm 2. Ook in gedeeltes te huur. Inlichtin gen: Preenen-Hillegom b.v., Wilhelminalaan 3a. Hillegom. Tel. 02520-15130. Na kantooru ren 02520-2118. TUINMAN maakt uw tuin winter klaar. Aanleg en onderhoud. Al les leverbaar. Tel. 023-330125. I Kunst en antiek Exclusieve LIJSTEN in vele ma ten. direkt uit voorraad lever baar, voor Inlichtingen: Art Gal lery 1900, Geverstraat 25, Oegstgeest, tel. 071-156444. BONTMANTELS!! BONTMAN TELS!! Nu extra St. Nicolaas- aanbiedingen bij Het Bontpa leis. Vergelijkbaar goedkoper! Volle garantie, credietservice mogelijk. Het Bontpaleis, Hoog straat 153 (voetgangersgebied), Rotterdam, tel. 010-14.33.37. Reisgeld v. 2 pers. vanuit geh. Ned. bij aankoop terug. Koopa vonden 29-30 november en 3-4 december tot 21 uur geopend. KINDERKLOKJES voor de Sint veel leuke modellen, jarenlang plezier voor de prijs van speel goed. Uurwerkkliniek Gorthuis. Lage Rijndijk 8 Leiden. I Onderhoud en r reparatie VERBOUWEN, is dat duur??? Frebouw geeft goed advies, en werkt voor aantrekkelijke prij- __.j. Verbouwing en timmerwer ken. Onderhoudswerk, ook de kleine klusjes. Badkamers, dou checellen en keukens. Dakwerk en isolatie. Schoorsteenvegen. Bel voor een vrijblijvend advies: FREBOUW. 071-760059. GORDIJNEN GRATIS GE MAAKT gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt gordijnen gratis gemaakt TAPIJTEN GRATIS GELEGD tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd tapijten gratis gelegd MATEBA Haarlemmerstr. 214, Leiden, tel. 071-122614. Radio ot tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251, wij komen di rekt, ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avonds. l Verloren gevonden Wie heeft maandag 12/11 bij de damestoiletten van V D een RING gevonden. Het was een herinnering aan mijn oma. Te gen beloning terug te bezorgen: Kennedylaan 26, Leiden. I Diversen pers, gevr. NDB Leiden. Voor onze modern toegeruste afdeling macromon tage zoeken wij nog ERVAREN VLAKDRUKMONTEURS in 2- ploegendienst. Sollicitaties aan Afd. Personeelszaken, Produk tieweg 5. Zoeterwoude, tel. 071- 410114. TIJDELIJK WERK. Hoogovens kan mannelijk personeel fabriekswerk, ook in tijdelijke dienst, plaatsen. Voor 4 weken tot 6 maanden in ploegendienst. Leeftijd 18-50 jaar. U kunt di rekt beginnen. Salaris incl. toe slagen, afhankelijk van de soort ploegendienst, van 2.250,- tot f 2.560,- (vanaf 21 jaar) bruto per maand. Uitbetaling per week mogelijk. Melden: Wer vingscentrum Hoogovens. Wijc- kermolen 202, Beverwijk (150 meter van station Beverwijk). Elke werkdag van 8.30-16.00 uur en elke maandagavond va 19.00-21.00 uur. Tel. (02510) 94000. C Woonruimte te huur aangeb. FEEST-, TONEEL- en CABARE TAVONDEN. Nu ook in nieuwe zaal. Bruiloften, diners, koffieta fels, lunches. Inl. dagelijks An- tonlus Clubhuis, Lange Mare 41-43, tel. 131626. Zaken en 1 financiering Voor uw BOEKHOUDING. Voor kontant geld. Voor uw goedko pe autoverzekering en hypothe ken naar Admin./Assurantie- kantoor W. J. Borst. Pastoor Onelplein 8, Roelofarendsveen. Tel. 01713-3541. i Kleding en kapsel 1001 paar HANDSCHOENEN, sjaals en mutsen. 1001 truien in de moderne modekleuren. 1001 moderne BH's, Lovable - Triumph - Duet - Rebelle - Pas- tunette. De Haas, Haarlem merstr. 80-82, Leiden. C Meubelen, huisraad enz. L. H. van Tongeren Breestraat32, Leiden telefoon 071-125212 Su VERPLAATSBARE Vlj WARMTE met deze oliegevulde radiator. 3E1 ien Uei fee Overal te gebruiken v u de warmte nodig heeft. 2000 watt. 12 leden een gelijkmatige warmte a,1'"e vanaf W. P. HAR7WIJH Nieuwe Beestenmarkt Leiden. 071-126627 Noordbuurtseweg 15 Zoeterwoude AUDI 100 GL 1973, beige, zv vinyl dak, radio Pullman i f 1500,-, 01713-4519. AUDI 50 LS, groen, werkelijk nieuwstaat 5.250,-, 07 890270. OPEL Rekord 1700 L. eii 1974, rood, zwart vinyl dak, f dio, i.z.g.st. 3.750,-. Fin. m gelijk. Toyota Vlasveld Leidi 071-134689. Diversen KUNSTGEBITTEN REPARATI klaar terwijl u wacht. Elke d beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 Maand.- en dond.avond van 19.30. Fa. v. Berge Henego wen, Schelpenkade 47, Leidi Tel. 120794. Tegelhandel „Mastrigt' Vest 111, Leiden. Tel. 07 133893 voor al uw TEGELWERK Wij zijn gespecialiseerd in h leggen van plavuizenvtoeren. jaar garantie. STARKET PARKET heeft vo<1 de DOE HET ZELVER. Therm phete ondervloer, afdeklatj holle plint, impregneer, v zelflegparket. Vraag vrijblijve inlichtingen: Vrouwensteeg 1 Leiden. Tel. 130496. Starket Parket levert ONDE9 HOUDSMIDDELEN. Lak. Ii| D509. Dumby. Ook v vuizen vloer. Vrouwensteeg 1 Leiden. Tel. 130496. 1 Starket Parket maakt onder a| dere VISGRAAT, panelen, zaïek, strookjes en repareert el| schuurt. Vrijblijvend prijsofl gaaf. Vrouwensteeg 14, Leidei] Tel. 130496. Voor HAARMODE van deze lf goede voorlichting Salon van Tongeren, Levendai 104, tel. 071-123612, traat 13. tel. 071-123666. Te koop aangeboden: klassiek velours BANKSTEL, z.g.a.n. Tel. 01713-3013. .OOP- of SLOOPAUTO'S te koop gevraagd tegen contante betaling. Tevens afstandsverk- larinq. Tel. 071-760154. Michelin, Good Year en Esso banden voor alle auto's, met kortingen van 30-50%, vergelijk onze prij- met anderen. Irislaan 281, telefoon 071- 154609. Tot 50% KORTING op banden, accu's, uitlaten, schokbrekers, trekhaken. Jansen, Nassaus- traat 2. Bodegraven. Tel. 01726-1.43.61. Te koop aangeboden: CI TROEN 2 CV 6. In goede staat, km. stand 66.000. Prijs n.o.t.k. Tel. 01713-4655. Te koop aangeboden: AAN HANGWAGEN met 4-wielen, in zeer goede staat. Tel. 01713- 3153. Te koop CITROEN 2 CV 1974, van 1e eigenaar. In goede staat, km.stand 43.000. Vraagprijs f 1600,-. Tel. 02520-18382. TOYOTA Hi-Ace Bestel, nov. 1976, 1e eigenaar, blauw. I.z.g.st. 3.500,-. Incl. B.T.W. 071-411302. FORD Escort 1300 de Luxe 1974, 1e eigenaar, geel, in per fecte staat 1500,-, 01713- 4519. MERCEDES 207, personenbus 1976, banken, geheel betim merd, radio, gordijnen, verleng de uitv., nwe. banden, i.z.g.st. Ook geschikt als kamplngwa- gen 7.450,-. Fin. mogelijk, incl. B.T.W. Toyota Vlasveld Leiden. 071-134689. FORD Capri 2600 GTXLR 1970, silver metallic, zwart intr. i.z.g.st. 1.250,-. Toyota Vlas- veld Leiden. 071-134689. SAAB 96 V4 (wit), bj. '66. km 289.000 (2e motor). Pr. 500, Tel. (tijdens kantooruren), 01714-9008 tst. 614. De nieuwe kollektie WAJAN POPPEN en vele andere v werpen uit Indonesië zijn bin Bonte oudheden, Die O steeg 11. Leiden. Kaal meneer? Wij leveren u ee onzichtbaar en probleemloc TOUPET op kunsthuid. Komt i vrijblijvend kijken of vraa folder. L. H. v. Tongere haarwerken, Breestraat 32, Le den, tel. 125212. Een kado voor groot en kleii Houten SPEELGOED, schon melwieg, poppenbed, klepw. gen, houten puzzels, bijenwa kaarsen in verschillende n Bijenwas om kaarsen te bi schilderen, boeken, boomba schilderstukjes. Diverse excise sieve artikelen uit 3e wereldlanc den. Spinnewielen en schapen wol. Zaailing. Hooigracht 31/ Leiden. Tel. 071-146917. Biologisch dynamisch geteeld AARDAPPELEN, groente fruit. Graan, brood, wijn kaas. Rundvlees van biologist dynamische bedrijven. Divers suikervrije sappen. Ook het o( maken van delicatessemani noten, zuidvruchten. Zaailini Hooigracht 34, Leiden. Tel. 07 146917. Bestellingen worde] thuisbezorgd. Te koop aangeboden s/< HEUGAFELTTEGELS. kleuren direct leverbaar, 5 ja< f garantie. Gemakkelijk te lejf gen. Tijdelijk Stanleymes ca* deau bij aankoop van min. 2 tegels. Smits Woninginrichting Mare 98, Vrouwensteeg 9. T< 123913. I Dieren en i planten 3 ZAKKEN Tuinturf van 50 voor 10.- (afhaalprijs). Tui te centrum van Winsen Herenwi yj 54, Warmond, tel. 01711 GRASZODEN 1e kw. 3,1 p.m2; gratis thuisbezorgd. Ti naarde p. zak. Bel. van der Me< 01719-13939. Watersport Tè koop aangeboden: FOR f motor type, 27-11-E (68 pk) prima staat tegen elk aannem lijk bod. Bellen na 17.00 u 01751-18109. CUssen en clubs Autorijschool MIELOO. 071-213800, Sperwerhorst 1 Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 14