Van der Duim opnieuw winnaar Dynamo Cup Jolanda de Rover nieuw talent in bloedeloos dameszwemmen „Periode- Asarjan weinig gelukkig voor herenturnen SPORTTRIBUNE Voorzitter schaatsbond kritiseert parlement OLYMPISCHE LIMIETEN NOG NIET BEKEND ar Coach Van de Bogaert vlak voor WK: I LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 22 OOST-BERLIJN Voor de tweede ach tereenvolgende keer is Hilbert van der Duim winnaar geworden van de Dynamo Cup, één van de traditionele opning- swedstrijden van het schaatsseizoen. Van der Duim was van de Nederlandse af vaardiging, die in Oost-Berlijn reed, verre weg de meest constante rijder. Met een eerste plaats, twee tweede plaatsen en een derde plaats legde hij de basis voor de eindzege. Onder niet ideale omstandigheden, het waaide en regende, won hij de 500 meter in 41.14 sec. „dat was voor hem natuurlijk een aardige basis", zei trainer Van 't Oe ver. „Maar voor de Nederlandse ploeg was toch de 5000 jneter het hoogtepunt. Ik durf te stellen dat we de buitenlandse concurrentie hebben laten zien dat er dit seizoen toch weer met ons rekening moet worden gehouden. Vooral Kleine reed een zeer regelmatige 5 km". Piet Kleine liet Van der Duim bijna twee seonden achter zich. Zijn traditionele falen op de korte af stand maakte hem kansloos voor een top positie. Van 't Oever: „We hebben rustig meegedraaid. Zo moeten we deze wed strijden om de Dynamo Cup ook zien. Het past uitstekend in onze trainingsopbouw". Na afloop van de wedstrijden om de Dyna mo Cup heeft Egbert van 't Oever de ploeg samengesteld die op 15 en 16 de cember in Groningen tegen Noorwegen uitkomt. Aan de start komen: Hilbert van der Duim, Hans van Helden, Piet Kleine, lep Kramer, Wim Pol en Frits Schaly. Een reserve moet nog worden aangewezen. Haitske Valentijn is bij de dames in het al gemeen klassement als derde geëindigd. Evenals op de eerste dag triomfeerde de Friezin gisteren op de 1000 meter in 1.31.17, maar werd op de 500 meter in 45.02 slechts tiende. Winnares werd de Oostduitse Cornelia Jacob voor Tatjana Tarassova. Op de eerste dag won bij de sprint-dames Haitske Valentijn de 1000 Stef van de Bogaert is - hoe kan het anders - tamelijk opti mistisch over de kansen van de Nederlandse turners bij het wereldtoernooi in Fort Worth. FORTH WORTH Sedert 1 januari van dit jaar heeft Stef van de Bogaert de Nederlandse herenturners onder zijn hoede. Voor de 33-jarige docent aan de Haagse Academie van Lichamelijke Oe-. fening is er sedert hij tegen vergoe ding van zijn reiskosten de centrale trainingen ging leiden in feite weinig veranderd. Van de vier Nederlandse turners die in Forth Worth bij de we reldkampioenschappen zijn, heeft hij Dick Ooykaas, Ron Lamboo en Frans van Elteren al jaren als trainer van Pro Patria onder zijn hoede. „Ton Hoen- camp heb ik er begin dit jaar bijgekre- gen en dan heb je in feite al het materi aal, dat in Nederland op dit moment voor handen is". Van de Bogaert is een realist. Hij wil zich zelf niets wijs maken. „Ten opzichte van de Nederlandse kwaliteit van een aantal jaren geleden zijn we wel iets vooruit ge gaan, maar in vergelijking met het bui tenland heb ik zo mijn twijfels". Van de Bogaert vindt dat geen kritiek op Albert Asarjan, die enkele jaren geleden in eer ste instantie werd aangetrokken om het herenturnen op een hoger peil te bren gen, maar hij is toch van mening dat de komst van de Rus geen gelukkige zaak is geweest voor het Nederlandse heren tur nen. „Asarjan kwam uit een geheel ande re wereld. Hij kon putten uit een geweldig reservoir. Viel iemand af dan was dat to taal geen probleem. Er stonden zo weer enkele anderen klaar. In Nederland heb ben wij weinig kwantiteit. Echt topturnen wordt bij heel weinig verenigingen ge daan. Men heeft er geen accommodaties voor en ook niet de capabele trainers. Bovendien wordt van uit het KNGV wei nig gestimuleerd". De Nederlandse herentrainer kan en thousiast praten over Hardy Frenger, de Westduitser, die tot 1975 de Nederland se herentop begeleidde. „Frenger ken de de situatie in Nederland. Hij trof in eigenland dezelfde mentaliteit aan en stelde zijn trainingen daar op af. Hoe wel hij alleen in de weekeinden en soms in de vakanties in Nederland werkte, heeft hij geweldig veel gedaan aan het Nederlandse herenturnen. Toen hij vertrok stond er toch een groep jon ge turners klaar. Onder het bewind van Asarjan zijn er van hen velen afgeval- Stef van de Bogaert gelooft dat er in Ne derland zeker turners te vinden zijn, die bereid zijn zich de opofferingen te ge troosten om op een redelijk internatio naal niveau te komen. Maar dan zal er toch het een en ander moeten verande ren. Hij denkt daarbij aan egn turninter- naat zoals de Nederlandse turnsters dat kennen op Papendal of een zeer degelijk opgezette gedecentraliseerde training. „Een internaat is een zeer moeilijke zaak. Met turners in de puberteit kun je alleen nog maar trainen, maar het is onmogelijk ze in te zetten in een grote internationale wedstrijd. Een turner moet op elf-, twaalfjarige leeftijd beginnen en dan ze ker tien jaar trainen om iets te bereiken. Turnster Debbie Amson hulde zich voor de fotografen in een Texaanse outfit, waarvan de hoed het meest in het oog sprong. Je kunt mensen niet zo lang uit hun om geving halen. Bij meisjes ligt dat toch iet; gemakkelijker. Zij beginnen over het al gemeen zeer jong en bovendien leverei zij juist in de puberteit en kort daarna d< beste prestaties. Turnsters van zeventier jaar of ouder zijn toch een grote zeld zaamheid". Zijn voorkeur gaat uit naar een gedecen traliseèrde training. „Het KNGV zou eer aantal trainers geheel of gedeeltelijk ir dienst moeten hebben en die in bepaalde centra laten werken met jonge talenten Voor een talent is het veel aantrekkelij ker te trainen in een groep dan alleen. Men stimuleert en controleert elkaar. Omdat een turner tenminste tien jaar training nodig heeft, is het gevaar dat het verzadigingspunt bereikt wordt zo groot". Moeilijk besluit In Forth Worth heeft Stef van de Boga ert een moeilijk besluit moeten nemen. Op zijn schouders lag de taak de reser ve aan te wijzen. Die keuze is gevallen op Ron Lamboo. De 17-jarige turner had daar al min of meer op gerekend. „Ron Lamboo wist dat hij waarschijnlijk wel degene zou worden die moest afval len. Hij is op het laatste moment aan de ploeg toegevoegd. Dat hij niet meeturnt in de wedstrijd is geen probleem. Hij proeft de sfeer waarin hij ook nog wel eens zal moeten werken". Vanavond te gen middernacht komen Dick Ooykaas, Ton Hoencamp en Frans van Elteren voor de eerste maal in actie. Van Ooy kaas heeft Stef van de Bogaert hoge ver wachtingen. „Hij is een goede turner, die zeker aan het totaal van de kwalificatie wedstrijden zal komen. Ook Frans van Elteren lukt dat ongetwijfeld". Ten aan zien van Ton Hoencamp heeft van de Bo gaert zijn twijfels. „Hij is erg moeilijk in de hand te houden. De laatste maanden heeft hij hard gewerkt maar hier was de motivatie ineens weer weg". Waarom heeft Van de Bogaert dan toch niet de derde plaats in de ploeg aan Lamboo ge geven? „Vrijdagmiddag hebben wij tij dens de training een onderlinge wedstrijd tussen Hoencamp en Lamboo gehouden. Beiden ktoamen op 50.65 punten uit en omdat Hoencamp tijdens de kwalificatie wedstrijden hoger scoorde, is de keus op hem gevallen". Hilbert van der Duim toonde zich de sterkste van het aanwezige gezelschap, waarin overigens onder meer de Amerikanen ontbraken. meter in 1.32,41 nadat zij als vierde in 44.73 seconden op de 500 meter was ge ëindigd. De Russin Tarassova werd zater dag winnares in 43.22 Bij de herensprint werd Ron Ket zaterdag op de 500 meter tweede in 40.44 secon den achter de Olympische kampioen Ev- genyi Koelikov (40.13). Op de 1000 meter zegevierde de Canadees Gaetan Boucher (vijfde op de 500 meter in 40.82) in 1.21,77. Bij de heren ging de eindoverwinning naar de Canadees Gaetan Boucher voor Demi- dov en Ron Ket. Deze eindigde op de 500 meter als tiende in 40.73 seconden en op de 1000 meter als vijfde, nog achter Bert de Jong die in 1.23,06 een vierde plaats bemachtigde. Bij de all-round-dames eindigde Ina Steenbruggen zaterdag als beste Neder landse op de 500 meter als twaalfde in 46.03. De Oostduitse Wirsing won in 44.35. Frits Schaly was de snelste bij de heren-all-rounders in 42.16. Co Giling heeft de schaatsmarathon in As sen op zijn naam gebracht. Na een wed strijd waarin vele uitlooppogingen werden gedaan, die echter geen van alle succes hadden, won hij de sprint van een groep van negen man die een halve ronde voor sprong bezaten op de rest van het pelo ton. Daarvan won Henk Portengen de eindsprint. Bij de dames, die 25 ronden reden, ging de overwinning naar Ineke Kooiman. Uitslag: 1. Co Giling (Warmenhuizen), 2. Rien de Roon (Oud- Beijerland), 3. Jaap Jonkman (Andijk), 4. Dries van Wijhe (Zwolle), 5. Jos Niesten (Heemskerk). Standen na vier wedstrijden: 1. Co Giling 70.2 pnt., 2. Dries van Wijhe 51.1, 3. Rien de Roon 39.1, 4. Jan Kooiman 38.0, 5. Jos Pronk 35.0. Dames: 1. Ineke Kooiman 38.2, 2. Anita Vriezema 27.1, 3. Lenie van der Hoorn 22.0, 4. Hennie Ebbingme 20.0, 5. At je Keulen 18.1. ZUTPHEN In de jaar vergadering van de Ko ninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) in Zutphen lever de bondsvoorzitter Her man van Laer in zijn wel komstwoord kritiek op de Tweede Kamer. De KNSB-voorzitter vond de beslissing van het parle ment en het kabinet Van Agt om Zuid-Alrika uit te sluiten van de Paralym pics in Arnhem verwerpe lijk. Herman van Laer zei het een kwalijke zaak te vinden dat de Nederland se politici zich met de sport gaan bemoeien. De sport mag van de voorzit ter geen speelbal van de politiek worden. Er was veel kritiek op het premiestelsel en het prij zenschema bij kortebaan- en marathonwedstrijden. Van Laer was het daarmee eens. Wij zullen de exces sen blijven bestrijden, want in de toekomst is het niet uitgesloten dat het marathonschaatsen nog eens een Olympische sport wordt. Wij zijn op de ver keerde weg als de schaat sers, vanwege de hoge ge ldprijzen natuurijs verkie zen boven wedstrijden op kunstijs, omdat die finan cieel minder aantrekkelijk zijn". DOETINCHEM Nadat ze nog niet eens bekomen is van een nieuwe chirurgischie in greep, heeft Nederlands pechvolste zwemster Moni que Bosga moeten ervaren dat zij er een nieuwe concur rente heeft bijgekregen. Na dat Connie van Bentum zich afgelopen zomer op de 100 meter rugslag nadrukkelijk manifesteerde, dook zaterdag bij de selectiewedstrijden in het supersnelle bad van Doe- tinchem, uit het nogal bloe deloze dameszwemmen, op nieuw een jong rugslagtalent op: de nauwelijks 16-jarige Jolanda de Rover. Deze lang benige DJK-pupil zwom de 200 meter vier seconden snel ler daii zij ooit gedaan had en snoepte met een eindtijd van 2.16.2, na een 100-meterdraai in 1.06,5, zowaar 0.7 seconde van het internationaal hoog gewaardeerde nationale re cord van de afwezige Moni que Bosga af. Verbazing alom. Vooral bij haar trainer Ids Gobets, die hoogstens rekening had ge houden met de omverwerping van het drie jaar oude adspi- rantenrecord van de inmiddels gestopte Diane Edelijn (2.19.3). Gobets heeft de naam alles nogal te relativeren. Reden ook waarom hij met de vinger werd nagewezen, toen dezelf de Jolanda bij de laatste zo- merkampioenschappen, een paar maanden na haar over gang van de Futen naar DJK, in de all-inn-finale weinig pres teerde. „Weer een talent dat het niet gaat maken", klonk het morrend uit de rijen van de collega-trainers. Zaterdag vielen er andere ge luiden te beluisteren. De trai ner van PSV, Peter van den Biggelaar, wilde zich best af vragen of hij er goed aan deed, de door de bondscoach Bert Sitters noodzakelijk geachte, vier uur training per dag zo strikt na te streven. Met drie uur per dag heeft hij de afgelo pen maanden zijn pupillen twee keer zoveel trainingsar- beid laten verrichten als die van DJK. Tegen die achter grond was de 2.17.8, waarmee zijn pupil Anneke van Kraay het vier jaar oude adspiranten- record van de (ook al gestopte) José Damen schrapte, weinig minder dan een „must". Toch was het uitsluitend de water training, die Jolanda zover bracht. DJK heeft weliswaar, e- venals de meeste andere vere nigingen, een vorm van kracht training ingevoerd, maar doet dat zo voorzichtig dat het re sultaat daarvan pas over maanden te bespeuren zal zijn. Desondanks was de VWO-leer- linge (vierde jaars) de enige die aan de Olympische selectie norm voldeed. Het was trou wens toch opvallend hoe in Doetinchem, jong en onbelast talent, de aandacht opeiste. De nauwelijks 14-jarige Hans Kroes uit Heemstede vestigde met 1.55.6 een nieuw adspi- rantenrecord op de 200 meter vrije slag en was daarmee aan zienlijk sneller dan René van der Kuil, die een heroptreden op Olympisch niveau wil af dwingen. Dit, samen met Elzer- man, Fred Eefting en de in Amerika trainende Kees Vervoorn. Dat groepje gaat als de voortekenen juist zijn, ook concurrentie krijgen van de Voorburger Cees-Jan Winkel, die nu het snelste was met 1.ij3.1 op de 200 meter vrij en eventueel Frank Drost. Vergissing Deze Amersfoorter koos dit maal voor de 200 meter vlin derslag. Hij won in 2.07.0. Een tijd die hem een nieuw adspi- rantenrecord zou hebben op geleverd, als niet één van de drie benodigde tijdwaarne- mers per vergissing bij een verkeerde baan had gestaan. Fred Eefting ontbrak op dat nummer eveneens. De Utrechtse assistent-bad meester, die zijn plannen om naar Amerika te gaan, defini tief uit het hoofd heeft gezet, probeerde zijn geluk op de 200 meter schoolslag. Een aardigheidje, dat hem overi gens wel de eerste plaats op leverde, vóór specialist Be- rjan Cornelisse, die een keer punt volkomen miste. Annelies Maas zwom al even ontspannen. Zowel op de 200 meter als de 800 meter vrije slag, hoewel zij die laatste af stand officieel heeft afgezwo ren. Annelies is met verloofde Peter Kraus afgereisd naar West-Duitsland. Onder leiding Haitske Valentijn-Pijlman legde bij de dames beslag op de derde plaats. van de militaire bondstrainer Kluzinsky traint zij dagelijks vier a vijf uur afwisselend in Gladbeck en Warendorf. Het bevalt haar zo goed dat ze daar per 1 december is gaan wonen. Tussen het trainen door studeert zij Chinologie. Bert Sitters heeft zoveel plaat sen te vergeven voor zijn kersttrainingstrip naar de Ca- narische eilanden dat het voor de Olympische kandidaten niet nodig was zich noemenswaar dig in te spannen. Monique Bosga(foto) raakte haar record 200 meter rugslag kwijt aan Jolanda de Rover, een nieuw talent. Overigens weten de Olym pische kanshebbers nog steeds niet welke tijden zij vol gend jaar op 6, 7 en 8 juni bij de Olympische selectiewed strijden dienen te verwezenlij ken. De Olympische richttijden van bondscoach Bert Sitters zijn nog steeds niet omgezet in definitieve selectienormen. De KNZB aarzelt kennelijk om het gevecht met het NOC aan te gaan. Niet zozeer vanwege de limieten, die door Sitters al re delijk hoog zijn opgeschroefd, maar waarschijnlijk wegens het feit dat de zwemploeg al ze ventien dagen voor de aan vang van de spelen in Moskou aanwezig wil zijn. Dat strookt niet met de NOC-gedachte van samen-uit samen-thuis. Daar naast wil de KNZB dan ook nog eens begin april een tien daags trainingskamp in Roe menië vastleggen om de Olym pische kandidaten te laten wennen aan Oosteuropese om standigheden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 22