Fiks en De Algemene boeken eerste puntenwin HVS sterk tegen koploopster PSV Hansvan Zonneveld op non- actief sportuitslagen SPORTTRIBUNE LZ'86 onderuit tegen De Gouwe [AFDELING üLo 'LvsVt sErt™ 'L'oV a a LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 21 (Van onze korfbalmedewerker) LEIDEN Het derde i korfbalweekeinde kende tumultueus verloop, vooral buiten de lijnen. Fides Pacta zette Hans van Zonneveld als coach op non-actief en start te met sterspeelster Diet Rijs- bergen op de reservebank. Dat was ook het lot van De 1 Danaïdencoryfee Cees Chris- tiaanse. De resultaten na 1 deze ingrepen verschilden sterk. Fides Pacta boekte te- gen Trekvogels haar eerste zege terwijl De Danaïden de 1 eerste nederlaag leed. Pun- 1 tenverlies was er ook voor 1 Pernix Zuidekwartier en Cres cendo. Fiks en De Algemene sleepten het eerste punt in de 1 wacht. i Mentaal volledig opgeladen door de voorafgaande gebeur- i tenissen startte de Fides Pac ta acht in hoog tempo. Tegen over hen een vooral krachtig Trekvogels, evenals de Leidse ploeg nog puntloos. Weldra I bleek kracht en inzet het enige wapen van de Rotterdammers. Gedreven door de produktieve eerste aanval bouwde Fides Pacta in de eerste helft een 6- 3 voorsprong op. Na 7-3 stok te de produktie aan beide zij den gedurende bijna tien mi nuten. Trekvogels kwam niet i verder dan 7-5 en werd in het resterende kwartier op ruimere afstand gezet: 12-7. Doelpun- ten: Dik Onderwater (5), Ro nald van de Velde (3), Conne Caree, Nico Pikaar, Robin Sommeling en Patricia Gott- mer. Een wat ongeconcentreerde start werd De Danaïden bij DTV noodlottig. Voordat de Leidenaars aan korfballen toe kwamen stond er al een 4-0 stand op het scorebord. In het verdere verloop van het duel hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Met als gevolg dat de Danaïden, zonder Cees Christiaanse, te slechte trai ningsopkomst, en Trudy Nap, vakantie, niet meer in staat was aan te haken. Via 4-3 en een 7-3 ruststand kwam het einde bij 10-6. Invaller Pieter Koorneef (3), Hennie Devilee (2) en Elly van Spelden zorg den voor het zestal Leidse tref fers. Acht minuten voor tijd was bij Vlaardingen-Zuiderkwartier de 8-7 eindstand al bereikt. Niet dat er hierna niets meer ge beurde. Zuiderkwartier bleef storm lopen op de Vlaardingse korf, maar slaagde er ondanks fraaie kansen niet in deze nog maals te doorboren. De minu ten hiervoor hadden een sterk wisselend wedstrijdbeeld te zien gegeven. Zuiderkwartier wist een 4-1 achterstand om te buigen in een 4-5 voorsprong. Hierna had echter telkens Vlaardingen een doelpunt voorsprong bezeten. Eric van Lunteren (2), Joep van Dam (2), Toos van Dam, Dirk Jan de Kreek en Wil de Wit scoorden tegen. Een grote rol bij Kwiek-De Al gemene was weggelegd voor invaller Jeroen de Boer. Na rust ingevallen voor Henny Rusman, schouder blessure, trok hij door zijn grote inzet het hele team omhoog. De kroon op het werk kwam in de slotfase. Door twee treffers bracht hij De Algemene op 8-8, waarmee het eerste punt werd binnengesleept. Tevoren had De Algemene vrijwel voortdu rend tegen een twee doelpun- ten-achterstand aangekeken. Overige treffers van Wim van Vliet (3), Martin Filippo (2), en Ruud van Vliet. Langzaamaan begint TOP zich te herstellen van een zwakke competitiestart. In het treffen met Kinderdijk werd in de eer ste helft gevarieerd aangeval len. Een na nauwelijks tien mi nuten opgelopen 0-3 achter stand werd al voor rust omge bogen in een 5-3 voorsprong. Kinderdijk slaagde er totaal niet in gevaarlijke aanvallende acties op te zetten en kwam niet verder dan twee gemiste strafworpen. Na de hervatting zakte TOP toch weer ver terug. De aanval die na 7-3 voor de korf kwam slaagde er in de resterende achttien minuten niet meer in tot scoren te ko men door een gebrekkige af werking. Peter Ciggaar (2), Hans Oudshoorn (2), Ineke Westerbeek, Ilse Moolenaar en Ondanks de aanwezigheid van een Kinderdijk-speelster gaat Ilse Molenaar van Top de bal vangen. Top zou dit duel met 7-3 winnen Jan Willem Simmelink scoor den. In de periode rond de pauze leek Pernix toe te slaan. Van 5-5 werd via een 5-6 ruststand een 5-7 voorsprong genomen. Toen stagneerde de Leidse aanval en tegenstander Tjoba nam direkt het initiatief over. Vijf minuten voor tijd stonden de Zeeuwen twee doelpunten voor (9-7) en legden prompt het spel stil. Pernix nam echter geen risico's en slaagde zo waar in de laatste minuut door treffers van Peter Kuipers en Janco Breedveld een 10-10 ge lijkspel weg te slepen. Overige doelpunten van Kees Brokaar (3), Peter Kuipers (2), Janco Breedveld (2) en Alice Tiele- man. Voor de eerste maal dit sei zoen wist Fiks zestig minuten lang voluit te gaan. Door voor zichtig aanvalspel waardoor de bal lang in de ploeg bleef, slaagde de ploeg van Herma Tobé er in Snel bij te houden. Voor rust nog op twee doel punten achterstand maar in de slotfase zelfs met een doelpunt voorsprong. Het duel eindigde bij een 12-12 stand en Agde Nonhebei (3), Ineke Kooij (2), Jeroen Huizing (2), Reinetta Anholts, Conny Klijn, Robert van der Kraan en Aad en Ab Knetsch schoten het dozijn treffers bij elkaar. Op papier moest KOAG een simpele tegenstander zijn voor Ons Eiland. Opgezweept door het publiek speelde de ploeg uit Krimpen aan den IJssel echter boven haar kunnen. Geen moment kreeg Ons Ei land kans een definitieve af scheiding tot stand te brengen. Ons Eiland rondde op koele wijze het duel af: 7-8. Doelpun ten van Barrie van Duyn (3), Yvonne van der Steen, Wim Nijenhuis (2) en Jan van Kalke ren. In een bedroevend slechte wedstrijd leed Crescendo te gen Eureka haar eerste neder laag. Na een 3-4 ruststand ver loor Crescendo bij 5-5 alle controle op de wedstrijd. Na het inzetten van twee wissel spelers werd een 9-5 achter stand nog tot 9-7 terugge bracht. Doelpunten van Louis Kok (3), Gabrielle Kok (2), Mar lies Brouwer (2), Tessy Burg- houwt en Chris Driessen. Na het openingsoffensief van Olympia nam Velocitas het heft stevig in handen. Een 5-3 achterstand werd omgebogen in een 5-6 voorsprong. De Lei- derdorpse formatie slaagde er niet meer in de marge te ver groten. Arbiter Van der Berg kreeg fiolen van toorn over zich uitgestort na een reeks beslissingen in het nadeel van Velocitas. Vavier's pupillen trokken aan het kortste eind: 10-7. Doelpunten van Ybo (2) en Henk Schutte, Aart Duiser (2) en Wil en Rien van Poel- LEIDEN In de landelijke eerste divisie A behaalde Plantenhoek/Foreholte een ruime 15-11 overwinning op Bornerbroek. HVS leverde in de eerste divisie B een uitste kende prestatie door ko ploopster PSV een verrassen de 13-8 nederlaag toe te brengen. Ook in de derde di visie kwamen de „Leidse" ploegen tot winst. MMO bleef namelijk in Schiedam met 6- 11 in de meerderheid tegen UVG, terwijl OASE in eigen huis het Haagse Kwiek Sport met 13-5 aftroefde. Het was voor Kwiek Sport toch geen beste dag want ook de heren moesten met verlies genoe- Dames Door de 15-11 zege op Borner broek heeft Foreholte zich weer in de top van de eerste divisie gewerkt. En terecht, want Foreholte speelt thans handbal zoals dat gespeeld moet worden. Verdedigend ge concentreerd en agressief en aanvallend snel en gevarieerd. Van meet af aan heeft Forehol te in het duel tegen Borner broek het heft in handen ge had. Vrijwel geen moment heeft Bornerbroek zich aan de Voorhoutse druk kunnen ont trekken, waarbij wel dient te worden opgemerkt dat de Bor- nerbroekse spelmaaksters (en gen nemen. Olga/Saturnus international) door Leny van bleef de Hagenaars met 26-14 voor. Door dit resultaat telden de Leidenaars zich vaster op de eerste plaats van de afdeling eerste klasse. Beek bekwaam aan banden werd gelegd. Bij rust had Fore holte een 6-4 voorsprong op gebouwd. In de beginfase van de tweee rondgang kwam Bor nerbroek nog wel terug tot 7-7, maar Foreholte liet zich niet In deze klasse kwam het verrassen. Met een merkbare Voorschotense HVV'70 12-12 puntendeling overeen rame"Bornerbroek' weer' met Hercules uit Rijswijk. tempoverhoging werd het lang- Bornerbroek weer naar ruime achterstand ge speeld. Via 9-7, 11-8, 13-9 "en 14-10 werd het tenslotte 15-11 voor de ploeg van Wim Geer- lings. Voor de Voorburgse tref fers zorgden: Nel Geerlings 7x, Hannie Boskamp 3x, Marian Merjs 3x en Karin Zonneveld 2x. HVS heeft haar prestige door de grandioze 13-8 zege op ko ploopster PSV weer danig op gevijzeld. En dat was nodig ook, want de Stompwijkse ploeg was door de ongelukkige nederlagen van de laatste we ken aardig in de versukkeling geraakt. PSV was naar de sporthal de Fluit te Leidschen- dam gekomen om het laagge plaatste HVS wel even een les je te leren. De Eindhovensen hadden zich echter knap in de veerkrcht van HVS vergist. Vanaf het beginsignaal trokken de Stompwijksen het spel naar zich toe om het daarna ook niet meer uit handen te geven. Binnen zes minuten had HVS via Ank van den Bosch (2x), Marijke Luiten en de goed op dreef zijnde Antoinnette Lex- LEIDEN De tiende hoofd klasseronde van de waterpo- locompetitie heeft enkele ver rassingen opgeleverd. AZ- C/Unique liet door een 44 gelijkspel een punt liggen bij HZ&PC en De Gouwe behaal de in Waddinxveen een 64 winst op LZ'86. De Zijl/LGB deed wat mocht worden ver wacht en zegevierde met een ruime 115 score over PSV. Het maximum aantal punten dat AZC in de afgelopen week uit drie wedstrijden behaalde, heeft de Alphenaren kennelijk veel reservekrachten gekost. Gestart zonder de geblesseer de Ton Buunk, die echter in de laatste spelperiode alsnog door coach Nico van Dam werd ingezet, leek AZC op een afgetekende overwinning af te gaan. Een in de eerste wedstrijdhelft opgebouwde 1—3 voorsprong konden de landskampioenen echter niet vasthouden. Tevpel kansen bleven onbenut, waar door in de derde periode de kansen op een overwinning werden verspeeld. Tweemaal kreeg AZC in deze periode een man meer, het verzilveren van deze - en enke le andere geboden kansen - liet AZC echter achterwege, Mudde en Wijsman (man meer) daarentegen benutten de twee geboden kansen wel en brach ten HZ&PC langszij. Door een treffer waarmee Vol- lema na de laatste hervatting 43 liet aantekenen kwam AZC in de slotfase volop in de problemen, temeer daar ruim twee minuten voor tijd Stro- boer zonder vervanging uit het water werd gezonden. Met Buunk voor Verboom be gon AZC een offensief dat door de thuisclub slechts onre glementair gestopt kon wor den. Uitzending van twee Haagse spelers was het ge volg. De hierdoor ontstane nu merieke meerderheid stelde van Es op de valreep in staat de gelijkmaker te scoren. De Zijl/LGB heeft in het duel met PSV slechts in èèn perio de tegenstand van betekenis ontmoet. Het snellere aanvals- spel leverde de Leidenaars re gelmatig riante scoringsmoge- lijkheden op. Slordigheid in de afwerking en het gemis aan scherpte in de beslissende eindpass was oorzaak dat zes kansen verloren gingen, vóór Martin Vreeburg met een door- tikbal de score opende en Hans Korevaar, eveneens uit nn~ r n meer, de stand on Waterpolo 2—0 bracht. De speeltijd van de eerste periode was bijna verstreken toen Steenmetz van grote afstand een schot loste. De vreemd op het water stuite rende bal verraste Doelman Uittenhout volkomen waardoor de eerste rust met een 2—1 stand werd begonnen. Ook het tweede kwart begon met veel gemiste kansen. De gebroeders Van Belkum raak ten enkele malen het houtwerk en Wittenburg bracht de stand weer in evenwicht. Vanaf dit moment werden de Leidse aanvallen echter nauwkeuriger en kon Vreeburg slechts onre glementair van scoren worden afgehouden. Stan van Belkum vonniste van vier meter en bracht de stand op 3—2. Jan Jaap en Hans Korevaar kon den de marge vergroten tot 5—2. In de twee resterende spelde- len vergrootte De Zijl/LGB re gelmatig de score door Martin Vreeburg, Alex van Belkum (2x) Henk Harteveld, die daar mee zijn rentree in de Schou ten-formatie vierde en Dick v.d. Bosch (2x). Individuele ak- ties van Wittenberg en v.d. Ho- genband (2x) leverden een drietal tegentreffers op. Het zo verrassend goed in de hoofdklasse debuterende LZ'86 heeft mede-debutant De Gouwe weinig problemen ge geven. In Waddinxveen bleven de Leidenaars het te vaak met boogballen en schoten uit de tweede lijn proberen. Doelman Alex Boegschoten liet zich hierdoor echter niet verrassen en stelde zijn ploeg regelmatig, door zijn uitstekende uitwor pen, in staat uit te breken en tot scoren te komen. Na de openingstreffer van Russner in de eerste minuut, duurde het tot in de derde pe riode voor Bram van der Lee- den op aangeven van Ruud Muusse de gelijkmaker kon scoren. Nog in dezelfde perio de kwamen beide ploegen nogmaals tot scoren, Kran- stauber na een interceptie voor De Gouwe en Ruud Muis- se op aangeven van Heek voor L.Z. Het laatste speldeel werd in het voordeel van De Gouwe beslist, deels door de goed op schot zijnde Christiaan Bertels, deels door de dubieuze beslis singen van arbiter Goose Kranstauber scoorde na een overtreding 32, de reactie van LZ-speler Jan Bakker hier op betekende uitsluiting voor de rest van de wedstrijd, wat 4—2 tot gevolg had. Dit ver schil bleek te groot om recht te trekken. Jan de Graaf voor LZ'86 en Bertels en Overdam voor De Gouwe bepaalden de eindstand op 6—4. De dames van De Zijl/LGB verloren kansloos van OZ&PC uit Oldenzaal. Na de opening streffer van Marion Vreeburg kon de weer uitstekend kee pende Wilma Sassen niet ver hinderen dat zij veertien maal naar het net moest. Ine Weye- rink kwam vijfmaal tot scoren, Sylvia Grunder, Ria Leferink en Greet van der Veen namen de overige treffers voor hun reke ning. In de derde klasse moesten zowel DKD als Vivax een ne derlaag incasseren. DKD ver loor uit met 6—5 van PCG terwijl Vivax, eveneens in een uitwedstrijd, met 6—2 van koploper De Lansingh ver loor. Beide ploegen hebben tot aan het laatste speldeel uitzicht op een beter resultaat gehad. Voor Vivax begon dit laatste kwart met een 32 achter stand, een alles of niets offen sief, met als zwaarste tegen stander het grote speelveld, brak echter op. Via snelle counters kwam De Lansing nog driemaal tot scoren. Ook het Leiderdorpse DKD kwam in de slotfase iets tekort, bij een 2—2 stand kwam DKD door een man minder en een strafworp op 2—4. Een uitste kend herstel in de laatste peri ode leverde een 5—5 stand op, een man minder in de laat ste seconden betekende defi nitief winst voor de gastheren. In de tweede klasse moest Katwijk de uitstekende tweede positie op de ranglijst verdedi gen in een duel met SZC. Het grote speelveld, SZC speelt in Rotterdam-West in een bad met maximale afmetinen, speelde de Katwijkers danig parten. Na een vrijwel gelijk opgaande strijd, waarin beide ploegen beurtelings aan de lei ding gingen, trok de thuisclub aan het langste eind en scoor de in de slotfase de winnende doelpunten. De 8—6 uitslag in het voordeel van SZC ontstond in de laatste seconden van de wedstrijd toen, bij 7—6, een Katwijk-aanval werd afgesla gen en uit een snelle break SZC de stand op 8—6 bracht. mond een 4-1 voorsprong ge nomen. PSV kwam nog wel tot 5-4, maar daarna was het alles HVS dat de klok sloeg. Via 7-4 bij rust liep HVS in de tweede helft sterk weg naar 12-5. Pas daarna liet de ploeg van Jan Mackaay de touwtjes wat vie ren, waardoor PSV Nog rede lijk tot 13-8 kon komen. In het Stompwijkse doel vertolkte Anja van Geylswijl een grans- rol. De Stompwijkse treffers kwamen op naam van: Ank van de Bosch 3x, Leny van de Bosch 3x, Antoinnette Lex- mond 2x, Marijke Luiten 2x, Sjanie Waayer 2x en Mieke van Santen. MMO heeft de moeilijke uit wedstrijd tegen het Schiedam- se UVG met een ruime 6-11 overwinning afgesloten. In de eerste helft leek het er nog niet op dat de Hoogmadesen met een dergelijke zege zouden strijken. Beide ploegen hielden elkaar in die speelperiode aar dig in evenwicht (rust 3-3). Pas na de veldwisseling „ontbrand de" MMO. De Hoogmadese formatie ging feller en vooral doordachter aan het werk. Het resultaat bleef daarbij niet uit. Binnen de kortste keren was UVG een geslagen ploeg. Elly van Leeuwen, die met vijf tref fers een belangrijk aandeel had in de Hoogmadese score, stak deze wedstrijd in een veelbelovende vorm. Voor de overige treffers zorgden: Leidy Vink 3x, Conny Elstgeest 2x en Adrie van der Meer. OASE ondervond weinig te genstand van het zwakke Kwiek Sport. Na een 7-4 rust stand zegevierden de dames uit Alkemade uiteindelijk met 13-5. Deze zege had groter kunnen uitvallen, indien OASE de vele scoringskansen ook had benut. Verantwoordelijk voor de score waren: Helma Stigter-van der Geest 5x, Cor- rie Weernink 3x, Margret Brug man 2x, Gerrie Hoogenboom en „doelverdedigster" Marian van der Geest. Northa leed haar vierde neder laag in successie. In De Lier moest de overwinning met 8-6 aan ODIS worden gelaten. Bij rust hadden de Noordwijker- houtse dames, die duidelijk zelfvertrouwen missen (overi gens onterecht), nog een 3-4 voorsprong. Voor de doelpun ten tekenden: Mary Heydra 2x, Thea Terheide, Marian van de Berg, Anneke van Rijn en Nel- leke de Jong. Olga/Saturnus had geen moeite met het derde team van EHC en zegevierde dan ook ruim met 13—5. Ook 'HVV'70 had tegen het vierde team van Verburch een ge makkelijke dag. Na een 2—6 ruststand werd het een 511 overwinning voor de Voorscho- tensen. Aimèe Visser vertolkte in het HVV-doel, zoals gebrui kelijk, een meer dan betrouw bare rol. Rijnsoever kon het niet bolwerken tegen de reser ves van Saturnus. Na een 60 ruststand werd het een ietwat geflatteerde 12- voor de Katwijkse dames, die deze wedstrijd echter geen greintje geluk hadden. Het Noordwijkse MSV bleef het derde team van Quintus met 13—12 voor. Heren Saturnus hoefde tegen Kwiek Sport eigenlijk maar één speel periode (de eerste) op volle toeren te draaien om de Hage naars definitief op de knieën te krijgen. Kwiek Sport dacht er goed aan te doen de Leidse topscorer Peter Waalwijk op een persoonlijke dekking te tracteren. Dat bleek duidelijk een misgreep, want ook de an dere Leidse spelers wisten wat scoren was. Binnen vijf minu ten keek Kwiek Sport dan ook tegen een 70(!) achterstand aan. Overigens liet Peter Waal wijk zich door die persoonlijke dekking niet uit z'n spel bren gen, wat dan ook moge blijken uit zijn totaalscore van zeven treffers. Via een ruststand van 144 liep Saturnus met vaak grandioos spel weg naar een 23—7 voorsprong. In de slot fase mocht Kwiek Sport van het „dollende" Saturnus nog tot 2614 komen. Naast Peter Waalwijk scoorden voor Satur nus: Anton Klok 5x, Jan Wolter IJssel de Schepper 3x, Steven Schrader 3x, Hans Blansjaar 3x, Henk Verwey 2x, Benno Nieuwenhuysen, Ab Dieben en Sander Lagendijk. Na een gelijkopgaande strijd deelden HVV'70 en Hercules de punten, 12—12. Ook bij rust was de stand gelijk, 5—5. Bij de Voorschotenaren kun nen keeper Paul Adema, Jan Lamboo en Paul van der Mijn op een goede wedstrijd terug zien. Dankzij een op dreef zijnde Piet van Dam in het Noordwij- kerhoutse doel (vooral in de slotfase verrichtte hij wonde ren) bleef Northa de reserves van Wings met 1416 voor. Jaap Kooy was met zeven tref fers topscorer. Zonder wissel spelers ging MSV nipt met 24—23 onderuit tegen het tweede team van Hercules. Olympia speelde tegen Ega- c/Ondo een goede wedstrijd en won dan ook verdiend met 22—17. Rijnsoever leek in de eerste helft van het duel tegen de reserves van Velo op een ruime nederlaag af te steve nen. Met een ruime 6—2 ach terstand werd gerust. Na de veldwisseling kwamen de Kat wijkers echter knap terug om in de laatste minuut nog op ge lijke hoogte te komen. Rob Groot tekende voor de gelijk maker. OASE behaalde een 18—17 overwinning op het derde team van Wings. Bij rust was de stand nog gelijk: 77. Jos Stigter en Kees Wassenaar na men het merendeel van de Al- kemadese doelpunten voor hun rekening. Keeper Eef Ver haar stopte drie strafworpen. HVS overspeelde de reserves van Warmunda met 22—10. Bij rust hadden de Stompwij- kers al een comfortabele 10 4 voorsprong. Foreholte ten slotte kon het niet bolwerken tegen het derde team van Sa turnus. Het „bierteam" zege vierde met 244. (Van onze korfbalmede werker) LEIDEN Niet Hans van Zonneveld maar vereni gingsman Jan Hensen zat gistermiddag als coach op de spelersbank van Fides Pacta. Het be stuur en de technische commissie hadden vrij dag besloten Van Zonne veld uit zijn positie als coach te ontzetten. Als reden werd aangevoerd dat de contacten tussen coach en ploeg de laat ste maanden meer en meer verslechterd waren. De relaties toornissen tussen de selectie van Fides Pacta en Hans van Zonneveld die de se lectie wel mag blijven trainen, dateren al van voor de micro competitie. Voorzitter Jan Schouten: „We ontvingen al geruime tijd signalen uit de se lectie. Coach en ploeg zouden niet meer dezelfde taal spre ken. In de veldcompetitie heeft het zich nog niet zo gemanifes teerd, maar het leefde al wel". Schouten ontkent dan ook dat de tot zondag teleurstellende resultaten in de microkompeti tie van beslissende aard wa ren. Ook Van Zonneveld's ver vanger Jan Hensen is die me ning toegedaan. „Ik betwijfel of zoiets niet gebeurd zou zijn bij positieve resultaten. Het knelpunt was dat we twijfelden of de jeugd wel goed opgevan gen werd. We hebben dit sei zoen al het talent dat we opge fokt hebben, doorgeschoven. Die groep moet enthousiast blijven". Vooral het laatste wekt enige verrassing bij Hans van Zonne veld die toch wat verbitterd opmerkt: „Ik heb er voor moe ten zwoegen om die junioren in de ploeg te krijgen. Ronald van de Velde en Janneke Verlind hadden niet voldoende kwali teit werd gezegd. Nee, het in passen van de jeugd is best wel gelukt. Ik geloof toch dat de twee „nederlagen erg meespeelden". Hm. Se Mini B: Woerden 2—Te xas/DHB 2 1—1, VCS 3—RVC 3 0—0. VELO 2—DWO 2 3—0, Quick Boys 12—18 Hulzen 12—14 Oranja Wit 2 0—1; RIJnsb. Boye 2—DUNO 2 1—0; Dia Haghe 2— GOS 2-RKDEO 2 1 1, Good* '2Lekkerkerk 2 2—0, Vraden- burgh 2-TOGB 2 1—1. Hm 4a klasee A: Lugdunum 3— llnoan 2 2—0, HBS 2-OOCOS 2 RIJnsburgse Boys 12—14 Usaelmeervogels 12—12 SDCP 12-12 Spljkenlsae 11—9 Bennekom 11—8 DSVP 2 1—2. RES. 2E KLASSE B: s-Gravaru. SV 2—Quick Boys 3 2—2; Spirit ARC 3 2—0; Excelsior (M) 2— 0-2, BEC 2-OranJaptatn 2 0-0, Blauw Zwart 3—SC LJaaa 2 0—4. Rea. 4a Uaaaa B: Alphen 2—To- nagtdo 2 0—0, ASC 2—Archipel 2 1—1, DHC 3—DHL 3 2—1, Oocoa 3—Dan Hoorn 2 1—0, CeieHta* IJ muiden 12— 8 ONS 11— 7 Harkemase Boye 12— 5 TWEEOC KLASSE B: Spirit- 2—Barendrecht 3 0—2. RES. 2E KLASSE C: NSW 2— Zuid land 2 2—2; De Zwerver 2— 2—Qulck^Step* 2 1-0. Rooden- Laakkwartlsr 2 4—3. HW 3— Heerlensdam 1 1; Nw. Lekkar- celsJor (M) 2—2; ASWH Lyra 3—0; Rljaoord—Uaaer Boy» 2—0; celstor (P) 2 1-0;' NTW 2- ASWH 2 0—0; Grote Undt 2—SC Voorns 2 1—1; SHO 2-LPC 2 ESTO 2 1—0, HMSH 2—OSO 2 1—1. LENS 3—Unto 2 2-2, VUC Bolnes—Jodan Boys 1—0. Nieuw Lekkedand 10—18 Bol nee 10—15 2—2. Raa. 4a Mam O; Waatiandla 3 O NA 3 3—1, Voorburg 2-Da Poelduiven 2 1 1, Spoorw1|k 2— Heerjanedam 10—12 Spirit 10—10 DSO2—'rCU^'3 4-0?CTer Leede 2Katwijk 3 3—1. 2—Bergambacht 2 2—0, Donk 2Naaldwijk 2 1—2. Kleeee-*«^"^FC-UVS 2-4, Aj£wiïd 10-'O Joden Boys 10— 8 Be Fair 10- 8 DOTO 10— 8 Lyra 10— 7 RE8. SE KLASSE B: Quick Boy» se (D) 3Katwijk 4 2-0; SV '35/3—Monster 3 3—0; Loosdui 2—1, RIJewIJk—Excelsior 2—2, Sparta—Óulck Boys 2—3. ADO 13—22 Excelsior M 10— 4 WEST N nen 2-SEV 2 7-2. RE8. SE KLA88E D: s-Gravenz. Feyanoord 12—18 Rijswijk 13—17 CW 12—16 Sparta 13—14 DERDE KLASSE B: 's-Gravanz. SV—SVPTT 1—1; Katwijk—DSS •26 2 -2; JAC—Koudekerk 2-0; SV^35—SC Voorna 0—1; ARC— TOGR 2 3—2; Vlteeae (DJ 4—DVO '32/2 1—3; Zwaluwen VI. 4—JAC Excelsior 13—13 VUC 13—11 HOV 13— 8 ARC* 11-15 UVS 13— 0 Xerxes 13— 6 DFC 13— 4 Klaas» B: Roodenburg—Olympia 7-1, SC Llaae—Hermea-DVS 0- 2. RKAW—Slikkerveer 2—0. ONA-Katwijk 1 1, Unltaa-De Musachen 1—1. Roodenburg 13—22 Ola Hag he 11—13 Koudekerk 11—13 JAC 11—11 SC Voome 11—11 DUNO 11-10 Katwijk 11-10 8V '35 11-10 'e-Qrsvenz. SV 11— 8 DSS '26 11- 7 Boys - ZLC 1-1; Oranje Groen" Stompwijkse Boys 0-5; VTL 10 6 3_1 15 20^6 DHC 12—19 Zwtjnd recht 12—16 Unltas 13—16 Katwijk 12—12 RKAW 12—12 Otympla 13—11 ONA 13—11 Hermea-DVS 13—10 Da Musachen 14—10 VKRDE KLASSE A: Randstad Sport—TOG R 2-3: DSVP- Naaldwtjk 1-0; HBSS-SVGEB 1—1; Maaadljk-Duinoord 2- 1; HVO—Hoafcaa Boys 2—1; Looa- dulnen—MW 27 2—1. Maaadljk 11—16 TOGR 11-15 Warmunda 9 6 1 2 13 19-^6 Alphla* 12 4 3 5 11 20-21 SC Usae 13— 9 Slikkerveer 14- 6 Hoekse Boys 11—14 HVO 12—14 HBSS 11-13 KNVB ZATERDAG DSVP 11—12 SVGEB 11—12 Loosdulnsn 12—12 Uitslagen eerste klasse afdeling za terdag; Kagia - SJZ 2-0; GWS - Lei- den^-3;^WoubruggeQ- SVOW 3-4. EERSTE KLASSE A: DETO Zwart Wit "28 2—1; Vltaaaa (DJ— OWIOS 1—0; NunapeeiKozak- Duinoord 117 1-1;BWHC—RCL^O; Noord- wijk—Spakenburg 4—1; Baren- VIERDE KLASSE B: Hsiêrsvr Boys—ROHDA '76 2—0; Oeost- geeet—Monster 2—1; DORR— KMD 2-2; DEVJO-SEV 1—1; Kagia 12 6 2 4 14 24-20 DOVO 11-13 Noordwtlk 11 13 Spakenburg 12—13 OWIOS 11—12 SC Usee—Schevenlngen 1—0. Monster 12—17 'e-Graveruande 11 16 SC Usee 11-18 Oegst geest 11—16 SVLV 111*1 2 4 sYi^ll Woubrugge 12 1 4 7 6 12-22 Barendrecht 12—12 Ahem 12—11 Hszerswoudse Boys 12—13 DORR 11-11 DEVJO 11— g Uitslagen tweede klasse afdeling za terdag; MVKV - LSW'70 2-1; HVZ - Unitas Leiden 2-1; WSB - Bernar- VltseseOem 10-10 Nun speet 12—10 Zwerl Wit "28 11— 7 EERSTE KLASSE B: Useelmeer- vogeli—Quick Boys 1-3; ONS- ROHDA '76 12- 8 Da Stout als 11— 6 Schevenlngen 11—8 REB. IE KLASSE: Quick Boysl- Noordwtjk 2 0—1; Vtteeae (0) 2- Stompwijkse Boys - Meerburg atge- Alphia 12 8 3 1 19 41-13 Kickers'69 12 7 3 2 17 31-23 "28/2 1 1; Kozakkan Boys 2 Rljsoord 2 0-3; Zwaluwen VI. 2- RCL 2 5—1; Katwijk 2-RWH 2 kom—Rl|nsb. Boys 3—1. ACV 11 18 RES. 2E KLASSE A: MW~27/2-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 21