Gehandicapt Noordwijk ontreddert' Spakenburg Opmerkelijke zege Quick Boys bij IJsselmeervogels: 1 *3 Katwijk geeft zege onnodig uit handen— Koplopers GWS en Abbenes van slag RCL deelt metWHC Randstad Sport verspeelt 2-0 voorsprong SPORTTRIBUNE Goede start niet voldoende voor Rijnsburgse Boys KATWIJKERS EERSTE HALFUUR „KANSLOOS" OEGSTGEEST „UEF" VOOR MONSTER LisserBoys 'op snelheid' geklopt LEIDSE COURANT MAANDAG 3 DECEMBER 1979 PAGINA 18 NOORDWIJK Nico van Miltenburg was danig on der de indruk van de 4-1 nederlaag die Spaken burg zojuist tegen Noordwijk had geleden. De Spakenburg-trainer wilde er zelfs zijn traditi onele stilzwijgen ten op zichte van de pers voor doorbreken. „Totale ont reddering. De hele ploeg heeft gefaald" was het commentaar dat Van Mil tenburg voor het eerst sinds lange tijd gaf. De oefenmeester had overi gens groot gelijk. Het als op tweede op de ranglijst geposteerde Spakenburg speelde een bar slechte wedstrijd en had geen schijn van kans tegen een aantrekkelijk spe lend Noordwijk. Een Noordwijk dat toch een handvol geroutineerde spelers moest missen. Jan Willem Bo- gers (ziek). Rob Suttorp (bles sure), Frans van der Veen (ge blesseerd), Ruud Bröring (bles sure) en Sjoerd Boot (schor sing) ontbraken afgelopen za terdag in de Noordwijkse hoofdmacht. Een echt gemis was het niet, Noordwijk be wees dat het zonder dat ge noemde vijftal tot een goede prestatie kon komen. Een prestatie die vooral gestalte kreeg door een prima operer ende middenlinie. Kees Kar stens, John van Dijk en Hans Westgeest vormden het trio dat zorgde voor dat uitstekend functionerende middenveld. Van de drie Noordwijkse aan vallers leverde uitblinker John Manuputty de beste prestatie. Spistspeler Jaap van Kesteren toonde zich weer een onver moeibare rommelaar maar had het vaak te druk met zijn direc te tegenstander Jan van Dier- EERSTE KLASSE men (2). Timo Gerlof speelde voor rust een goede partij maar kwam in de tweede helft nauwelijks meer in het stuk voor. Binnen een half uur had Noordwijk op simpele maar zeer doeltreffende wijze de ba sis voor de ruime overwinning gelegd. Twee schitterende af standschoten leverden evenzo- vele doelpunten op. Eerst was het Hans Westgeest die na een afgeslagen corner van John van Dijk, hij speelde een prima partij, de bal schitterend ach ter doelman Wim van Soeren joeg. Tien minuten later was het Van Dijk die voorbereidend werk van Manuputty met een zeer knap schot afrondde. Spakenburg zat muurvast in die periode. De pioeg hield zich maar ternauwernood staande tegen dit Noordwijk en kwam dan ook niet tot aan vaardbare aanvallende acties. Er was zaterdag een Spaken burg aan het werk dat die hoge klassering op de ranglijst absoluut niet waarmaakte. Spakenburg-doelman Van Soeren hielp Noordwijk na een een kwartier spelen in de tweede helft over een inzin king heen. Noordwijk, dat tot dan toe het niveau van de eerste spelperiode niet bena derde werd door de Spaken- burgse sluitpost weer in het zadel geholpen. Karstens gaf een voorzet, Van Soeren ging hopeloos in de fout en Van Kesteren kon de bal simpel over de lijn drukken. Halver wege de tweede helft toonde van Soeren aan, aangeslagen te zijn door die eerste blun der. De voorzet kwam op nieuw van Karstens, Van Soeren vergiste zich opnieuw en ditmaal was Mauputty ter plaatste om het laatste tikje te geven. Vlak voor tijd mocht Spakenburg-spits Piet Struyk de twijfelachtige eer redden voor de Spakenburg- se eerste klasser. KEES VAN HERPEN Met een schitterende kop bal heeft Jaap van Kesteren Noordwijk zojuist op 3-0 ge zet. De vreugde van Van Kesteren zou echter maar van zeer kore duur zijn. Scheidsrechter Schut keur de het doelpunt wegens buitenspel af. In de tweede helft zou de gelegenheid- spits Noordwijk wel regle mentair naar 3-0 tillen. EERSTE /KLASSE LEIDEN RCL is er bij WHC niet in geslaagd haar hoge positie (nummer één in de eerste klasse A) volledig waar te maken: 0-0. Zonder Jan van Duyn, voor één wedstrijd dis ciplinair geschorst door trai ner Huguenin naar aanleiding van zijn optreden in het duel met Altena, herstelden de Leiderdorpers zich echter wel van de wanprestatie tegen datzelfde Altena. In Wezep was RCL de wat be tere ploeg, die ook de beste kansen kreeg. Veel doelrijpe mogelijkheden werden de Lei derdorpers overigens niet aan geboden. Zoals zoveel tegen standers dit seizoen, had WHC gekozen voor een wel bijzon der versterkte defensie. De beste mogelijkheid voor de Leiderdorpers was voor Bennie Heemskerk. Tekenend voor de verdedigende speelwijze van WHC was wel dat Heemskerk „van afstand" gevaarlijk moest worden. WHC-doelverdediger Frè Goud beek was echter ter plaatse. Ook Fred Pleyter kwam nog dichtbij een treffer. Koppend kwam de linkerspits van RCL echter enige centime ters tekort. Rob van der Zwan kwam „geboekt" terug uit We zep. Scheidsrechter Grobbe noteerde hem wegens gevaar lijk spel. BENNEKOM Ondanks het feit dat Rijnsburgse Boys veelbelovend startte tegen Bennekom, Henk van der Zwan schoot al na vier minu ten spelen de bal uit een vrije trap in het doel van tegen stander Bennekom, heeft de ploeg uit het bloemendorp het toch niet gered. Bennekom kwam vijf minuten later via Alex van der Klift al weer langszij en in de tweede helft werd die score uitge bouwd tot een 3-1 overwin ning. Jan Theunissen zorgde voor 2-1 en de maker van het eerste Bennekomse doelpunt, Alex van der Klift, bepaalde de eindstand op 3-1. Evenals zovele keren had trai ner Herman Wijnands zijn ploeg weer in een gewijzigde opstelling het veld in gestuurd. Doelman Cees Star had de plaats van Henk Postma weer ingenomen. Gerrit van Egmond stond deze keer als voorstop per geposteerd en Lijs van Eg- mond acteerde als laatste man. Een experiment dat niet goed uitpakte. Lijs van Eg- mond kwam niet tot grootse daden op die laatste man-posi tie. In de tweede helft keerde Lijs van Egmond dan ook niet terug. Anne Ouwersloot nam zijn taak over, de niet fitte Gert Ouwersloot nam de rech tsbackpositie van broer Anne over en Gé Perfors verhuisde naar het middenveld. Aange zien Gert Ouwersloot niet fit was werd Rijnsburgse Boys aan de rechterkant overspeeld. SPAKENBURG De overwin ning (1-3) die Quick Boys in Spakenburg op IJsselmeervo gels boekte, was er één van een hoogst merkwaardig soort. Het eerste half uur van dit treffen bijvoorbeeld, was de Katwijkse inbreng in het geheel volstrekt nihil. Mis schien nog nagenietend van de derbywinst op Rijnsburgse Boys, kwamen de ongecon centreerd spelende Katwij- kers niet aan de bak. IJssel meervogels wel. De vogels lieten in die fase echter te veel kansen liggen, waardoor Quick Boys nog in de strijd bleef. Dat werd duidelijk in het laatste kwartier van het eerste part, dat werd nog veel duidelijker in het complete tweede speldeel. Geholpen door een snelle gelijkmaker van Cees van Rooyen, be werkstelligde de formatie van trainer Arie Lagendijk een even knappe als opmerkelijke ommekeer die gestalte zou krijgen in de 1-3 zege. Een overwinning waar Quick Boys overigens in het eerste half uur in Spakenburg zelfs nauwelijks op mocht hopen. Matig tot zwak als collectief, aarzelend en vrijwel altijd ver liezend in het persoonlijke duel. Aanvoerder Arie Haas noot kende als gelegenheids linkervleugelverdediger moeilij ke minuten tegen Rudolf Koe- lewijn en aan de andere zijde werd Wim van der Plas regel matig voorbij gelopen door balhandige Fokko Leyenhorst. Nadat diezelfde Koelewijn en spits Douwe de Graaf al goede kansen onbenut hadden gela ten, viel in de 25ste minuut de EERSTE KLASSE eerste, verwachte treffer. Ley enhorst kopte de bal na de voorzet van Rudolf Koelewijn nog tegen de lat, maar Douwe de Graaf verzilverde de re bound wel. Een doelpunt dat Quick Boys wakker schudde. IJsselmeervogels bleef welis waar gevaarlijk (nu van afstand via Jan Muys), maar de Katwij- kers konden in die fase ten minste aanvallend ook iets. Voldoende in ieder geval om te kunnen constateren dat de vo gels-defensie het predikaat „hecht" zaterdag zeker niet verdiende. Het echte bewijs voor die stel ling leverde Cees van Rooyen al in de vierde minuut na rust. De door Freek Rienks hoog voor het doel gebrachte bal werd door Van Rooyen volle rend op de slof genomen. On derkant lat stuurde Van Rooyen de Katwijkse gelijkma ker binnen. Nog even had IJs selmeervogels het fortuin mee bij schoten van Kuyt, Van Duyn en Van Rooyen, maar de in dit speldeel weer logische Kat wijkse voorsprong zou niet uit blijven. Spelmaker Fred Eys- berg draaide in de 22ste mi nuut om aanvoerder Harrie Koelewijn en haalde van vijfen twintig meter verwoestend uit: in de linkerkruising van het Spakenburgse doel werd de fraaie 1-2 een feit. De ontketende Katwijkse for matie ging direct op zoek naar de alles beslissende 1-3 en vond die amper zeven mi nuten later. Een slechte uit trap van doelman Maarten de Harder werd door Teun van der Plas onnavolgbaar opge vangen. Diens solo leek een voortijdig einde te kennen bij diezelfde De Harder, maar meegekomen Cees van Rooyen maakte het karwei alsnog af: 1-3. Waarmee de volledige omwenteling volle dig een feit was, evenals de met ACV gedeelde kopposi tie... GERT-JAN ONVLEE LEIDEN Koudekerk slaag de er niet in de goede presta tie van vorige week (0-2 tegen Katwijk) te herhalen. Tegen het Haagse JAC kon geen doelpunt gemaakt worden en werd derhalve met 2-0 verlo ren. ARC kwam op eigen ter rein tegen DUNO niet verder dan een 1-1 eindstand. Kat wijk heeft eveneens de juiste vorm nog niet te pakken. Na rust werd de winst tegen DSS'26 uit handen gegeven: 2-2. Dezelfde uitslag had de wedstrijd tussen SIZO en HCSC. Koudekerk speelde een zwak ke wedstrijd. De start was nog wel om aan te zien (Piet Hoge- nes kopte op de legger), maar hierna was het gebeurd met de juiste opbouw van de Rijn-aan vallen. Op slag van rust wilde Maarten van Boksel voor zijn eigen doel langs uitverdedigen, maar zijn pass werd onder schept en JAC stond op het psychologisch belangrijke mo ment voor met 1-0. Na de thee kwam er wat meer power in de aanvallen. Anton van der Mei den lepelde het leer net over de lat, maar in de 80e minuut maakte de thuisclub het karwei af. De doelman schoot de bal hoog uit. Doorgekopt kwam het projectiel op de slof van de spits, die geweldig hard uit haalde, eindstand 2-0. ARC en DUNO speelden ook al een matig duel tegen elkaar. De eerste 45 minuten werden beheerst door de Alphenaren. Na 10 minuten al lukte het Jan Leunk de bal uit een voorzet op het hoofd te plaatsen van Wim de Jong, die op zijn beurt geen fout maakte. De fraaie kopstoot bracht ARC op 1-0. Vier minuten voor tijd echter wist Max Kabo Voor DUNO uit een scrimmage in te schieten en de stand zo nog gelijk te trekken. Gezien de zwakte van beide ploegen een juiste eind stand. Katwijk had een weinig geluk kig begin in het treffen met DSS'26. Binnen een minuut werd door de thuisclub twee maal gescoord, maar beide treffers (van Wim Haasnoot en Arnold Boers) werden afge keurd. Aan het einde van een zeer goede Katwijk- helft was het dan toch Wim Haasnoot, die uit een voorzet van Wim» Guyt 2 instootte: 1-0. Ook vlak na de onderbreking werd de verkregen ruimte goed benut en ditmaal verwerkte Arnold Boers het aangeven van Wim Guyt 2 tot een doelpunt. Een verdiende 2-0 voorsprong. Toen sloop de bekende onrust weer in het spel van de Van der Zeeuw-équipe. Nog twee maal werd tegengescoord, waardoor wederom een punt uit handen werd gegeven. Een goed aanvallend SIZO had toch wel veel moeite met de counteraanvallen van tegen stander HCSC. Na 12 minuten knalde Jan Werkhoven voor de bezoekers zelfs op de lat, maar het thuisteam ging door met het belagen van het vijandelij ke doel. Pas in de 62e minuut had dit resultaat. Hennie Kamphorst knalde van maar liefst 35 meter, tegen de wind in, het leer achter de HCSC- goalie: 1-0. Zeven minuten la ter kaatste de bal ongelukkig af op de borst van Koen Fa- ber, waardoor de stand weer gelijk was. In de laatste fase scoorde Wim Post via een uit val zelfs 1-2. Wederom Kamp horst bracht SIZO naast de gasten door de voorzet van Elsjo Vijn te verzilveren: een juiste 2-2 stand. LEIDEN Een voor Monster geflat teerde uitslag was het resultaat van het duel tussen Oegstgeest en Mon ster. De 2-1 had ook 5-1 kunnen zijn. Randstad Sport gaf een 2-0 voor sprong volledig uit handen tegen TOGR: 2-3. Hazerswoudse Boys kreeg ROHDA'76 op de kniëen: 2-0. Sportclub Lisse onderschatte Sche- veningen. Op de valreep (83e mi nuut) bracht Wim Dils zijn club toch nog de volle puntenwinst Alleen in de beginperiode kon Mon ster enkele keren gevaarlijk worden. Pieter Hoolsema, de Oegstgeest- öoelman, stopte de inzetten van de Westlanders echter goed. Ron van der Kolk maakte halverwege de eer ste helft zijn eerder gemiste kansen goed door te doelpunten. Zijn harde schot glipte door de handen van de Monster-keeper: 1-0. Tien minuten la ter nam dezelfde van der Kolk de bal uit een afgeslagen aanval In één keer op de slof en ramde het leer In het vijandelijke net. Ver in de tweede pe riode werd de eindstand bepaald op 2-1, toen een schot via het been van Jos Pol in de kruising terecht kwam. De talrijke Oegstgeest-mogelijkheden (Ton Werner en Ron van der Kolk) werden niet meer benut, zodat het bij 2-1 bleef. Randstad Sport speelde een uitste kend eerste deel van de wedstrijd te gen het matte TOGR. Roel Veloo strafte een verdedigingsfout van Ed Boersema af en bracht de thuisploeg op voorsprong. Een voorzet van Gert van Loenen werd door aanvoerder Aad Keizer goed verwerkt en in een tweede goal omgezet, waarna de rust aanbrak. TOGR kwam in de tweede helft feller in het veld terug. Vaak zaaiden de Rotterdammers paniek in de Sport-achterhoede en het lukte ze zelfs de volle winst te pakken. Peter Knibbe (tweemaal) en Marco Covers Eindelijk presteerde Hazerswoudse Boys weer eens goed. Na een doel- puntarme periode werden in het duel met ROHDA'76 twee goals gescoord, hetgeen genoeg was voor de overwin ning. Hoewel ROHDA kort na het eer ste fluitsignaal op de lat schoot, was het Sjaak van Dorp voor de thuisclub, die na een half uur uit een hoekschop de beslissende assist gaf. Ed Harkes kopte door en Alfred Hortensius com pleteerde de aanval door hard in te schieten: 1-0. Vijf minuten later pas- ste Sjaak van Dorp weer goed. Dit maal werd Chiel Kampman aange speeld, die op de doelman knalde. Kampman verwerkte de teruggekaat ste bal echter goed, zodat de Boys comfortabel leidden en wonnen met 2-0. Sportclub Lisse had niet zo'n fel Scheveningen verwacht. Na de 0-5 overwinning in Scheveningen werd er een beetje laatdunkend tegen de gas ten aangekeken. De ploeg uit de bad plaats had zich echter hersteld en werkte aanmerkelijk beter. Veel doel rijpe kansen kreeg Lisse derhalve niet. Tien minuten na de rust werd Gerard van Beek wel erg grof neergehaald, maar arbiter Noordam zag hierin geen strafschop en liet doorspelen. Na eindelijk te zijn'ontwaakt, lukte het de Sportclub te scoren. De kleine Wim Dils onderbrak een schot van Jos van der Veek en schoot hard en beheerst zijn ploeg naar de overwin ning: 1-0. LEIDEN De beide koplopers in de eerste klasse van de afdeling zater dag liepen afgelopen weekeinde te gen een nederlaag aan. Het verlies van GWS op eigen terrein in het treffen met Leiden was wel het meest verrassend: 2-3. Abbenes speelde futloos bij TAVV: 2-0. Val ken'68 en Kagia profiteerden van de offday van de koplopers en komen na overwinningen op resp. KRV (5- 11) en SJZ (2-0) op twee punten van de koplopers. GWS was tegen Leiden in de eerste helft de ploeg die aanviel, Leiden de ploeg die counterde en scoorde. In de 15e minuut nam Ton Brakhoven een vrije trap. De GWS-goalie liet de bal los en Ger Lefeber was er attent bij: 0-1. Lelden vergrootte deze voor sprong zelfs. Geholpen door de wind verdween een lob van Paul Pijnacker hoog in de touwen: 0-2. Na rust kwa men de Sassenheimers terug. Een hoge voorzet van links werd door Aad Verbeek (of trapte Peter Slingerland de bal tussen de eigen palen?) in het doel gelopen. GWS kwam zelfs gelijk. Hans van der Zwan liet een voorzet los en zoals de Wim Jansen goal te gen AC Milan kwam de bal in het Leidse doel terecht. De Leidenaars waren nog niet geslagen. Drie minu ten voor tijd kopte Kees van der Lin den Leiden naar de zege. TAVV versloeg Abbenes in de twee de helft. Na de dubbelblanke rust stand schoot Abbenes-verdediger Harm-Jan Kattenberg de bal in eigen doel. In de 23e minuut doorzag Ton Kessel de buitenspelval. Hij speelde de bal niet naar de zich in buitenspel positie bevindende medespelers, maar ging zelf door: 2-0. Kagia trad aan tegen SJZ. Voor de pauze nam Kagia een voorsprong doordat Her man Brouwer de via doelman en lat terugstuitende bal in de touwen werk te: 1-0. Na rust kwam de Zoeterwoud- se ploeg sterk opzetten. Kagia kreeg echter de kansen. Na de 2-0 door een kopbal van libero Harry van Dijk, ver morste met name Herman Scholten een aantal goede mogelijkheden. Valkenburg (Valken'68) maakte korte metten met Katwijk (KRV). Al In de 4e minuut nam Valken'68 een voor sprong doordat de Katwijkse doel man Arie Nijg de bal in het eigen doel sloeg. Nadat Au^o Hoekctr-i ui! een KRV aanvoerder Huig van der veld zal Valken'68 op 3-0 zetten, vrije trap voor 2-0 had gezorgd, be- paalde Teun Harteveld de ruststand op 3-0, al kleefde aan die laatste tref fer een buitenspelluchtje. Na de thee viel KRV aan. Zonder resultaat, want Auke Hoekstra zette de Valkenbur gers koppend op 4-0. Na de tegen treffer van Arie Schaap uit een pe nalty (Gerard van Beelen was neerge legd), zorgde Henk de Mooy met een mooie goal voor 5-1. Woubrugge te gen SVOW was spannend. Arie Schoenmaker zette SVOW op 0-2, eerst door een snelle combinatie met Menno Gilian doeltreffend af te ron den en vervolgens na wat 'geflipper- kast' in de Woubrugse defensie de bal ineens op de slof te nemen. Wou brugge kwam nog voor de rust op ge lijke hoogte via Hans van Dijk en Jan Burggraaf. Na de rust verleidde een hoge voorzet de Woubrugse doelman Van Veen ten onrechte tot uitlopen, waardoor Cock Gortzak 2-3 in kon koppen. Arie Schoenmaker verruimde de marge tot 2-4. Waarna Jan Burg- qraaf de spanninq terugbracht door 3-4 te scoren. Plas komt te laat. Teun Harte- Tweede Klasse In de tweede klasse bezorgde Kic- kers'69 Alphia de eerste nederlaag. Nadat Gerrit de Wit en Ignace van der Meer 0-2 deden aantekenen, scoorde Jan Ram tegen voor Alphia. Jan Klein maakte er vervolgens 1-3 van. MVKV profiteerde dankbaar door LSVV'70 terug te wijzen: 2-1. Rolf de Jong opende de score, waarna Teun van der Zwan gelijk maakte voor de studenten. Fred Wouters zorgde voor de tweede Valkenburgse treffer. HVZ klopte Unitas Leiden: 2-1. Mat Plan- jer zette de Leidenaars op voor sprong, Wim Dorsman en Rolf Nijen- huls maakte die weer ongedaan. WSB gaf Bernardus geen schijn van kans. Door toedoen van Jos Aartman, Wil Cornelissen en Peter Tetteroo nam WSB een 3-0 voorsprong. Vlak voor tijd redde Wim Neuteboom de eer voor de Hazerswoudenaren: 3-1. Stompwijkse Boys tegen Meerburg RIJSOORD Waarschijnlijk verbrak Rijsoord een nieuw snelheidsrecord. Binnen tien seconden werd het eerste doelpunt tegen Lisser Boys gescoord. Er zou nog een tweede bijkomen, waar de ploeg uit Lisse niets tegen over kon zetten. De thuisclub won daarom verdiend met 2- 0. Direct na de aftrap ontving Lis- se-aanvoerder Piet Boot de bal. Een verkeerde terugspeel bal gaf Arie den Uyl de moge lijkheid om in tien seconden na het eerste fluitsignaal te doel punten. Hij faalde niet. Een tweede tegenslag kreeg Lisser Boys te verwerken, toen Wim Sluymer na tien minuten, met een forse hoofdwond afge voerd moest worden naar een ziekenhuis. Na behandeling kon hij overigens weer naar huis. De Boys trachtten een herstel In te zetten, hetgeen een reeks aanvallen tot gevolg had. Tot goals kwam het ech ter niet. Integendeel. Na 21 mi nuten was het Rijsoord, dat in de counter via Dennis Nugte- ren Nico Groeneweg voor de tweede maal passeerde. In de 48e minuut viel Jaap Lingbeek voor het Lisse-doel met zijn arm op de bal, waarvoor de zwakke arbiter Offerman een strafschopo toekende aan de thuis-elf. Lisse-goalie Nico Groeneweg stopte de inzet van Louis Verschoor uitstekend, waardoor de schade beperkt tot 2-0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 18