Eigenwijze Keizer verspeelt krediet fatale minuten roor PSV Scheidsrechter trekt gele kaartin AMSTERDAM - Het enige dat gisteren ontbrak in de show die Tscheu-la Ling hoogst persoon lijk tegen FC Den Haag opvoerde was een doelpunt. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd leek de Amsterdamse Hagenaar deze plooi eindelijk glad te strij ken; hij kon door een misser van Aad Mansveld vrij op doelman Hans Galjé afgaan, maar Ling zou Ling niet zijn als hij de meest directe weg zou hebben gekozen. Vandaar ook dat hij de uit zijn doel komende Galjé met enige schilderachtige bewegin gen passeerde, maar in plaats van de bal vervolgens in het doel te deponeren wenste Ling zijn fans te vergasten op een serie doldwaze capriolen, die evenwel hun bekroning niet kregen, om dat de Ajacied zijn clowneske gedoe afrondde met een ferme trap in het zijnet. toen al nadrukkelijk zijn stempel op het Amsterdamse spel drukte. De kleurrijke aanvaller was door trainer Leo Beenhakker in het cen trum van de aanval gepos teerd, waarbij Karei Bonsink als hem afwisselende rech terspits voor het eerst sinds geruime tijd een plaats in de basis mocht i )|iad Mansveld en Hans Galjé zijn een toonbeeld van ontluistering na het tweede doel punt van Ajax, gescoord door Schoenaker uit een voorzet van uitblinker Ling. Piet de Visser had die zet voorzien en meende in Simon van Vliet de juiste bewaker te zien voor Ling, maar die ma noeuvre pakte totaal verkeerd uit. Van Vliet had op geen en kele manier vat op de zich vaak aanbiedende en goed de bal afschermende Ling, die zich kon uitleven in sierlijke bewegingen en goede passes, doordat zijn bewaker er niet eenmaal in slaagde vóór zijn tegenstander te komen als deze werd aangespeeld. En dat gebeurde veelvuldig. Geen reden voor De Visser om na die constatering in het veld wij zigingen aan te brengen en bij voorbeeld Ton Wicket weer naar zijn eigen plaats te dirige ren. „Wickel moest Jensen be waken", lichtte De Visser later toe. „En dat heeft hij goed ge daan, Jensen was de hele wed strijd onzichtbaar". De trainer van FC Den Haag memoreerde bovendien Wickels grotere kwetsbaarheid met het oog op strafschoppen. „Met Wickel, die veel feller is, loop je een groter risico op penalties", meende De Visser. „Daarom Belangrijk was die misser niet meer, want Ajax stond op dat moment al met 2-0 voor, een score die drie minuten voor het einde door invaller Martin van Geel nog tot de eindstand van 3-0 werd uitgebouwd. Waar mee FC Den Haag met een lo gische nederlaag met realisti sche cijfers werd geconfron teerd, die de Zuiderparkbriga- de weer naar het nulpunt deed duikelen in verband met de UEFA Cupplannen. „We kun nen inderdaad weer opnieuw beginnen", gaf ook trainer Piet de Visser van FC Den Haag toe. Weliswaar was de nederlaag tegen Ajax geen onverwacht resultaat, FC Den Haag had toch gehoopt op een verras- sinkje. En de mogelijkheden daarvoor zijn er geweest, want ondanks het feit dat Ajax zich als een aanzienlijk inhoudsvol ler equipe presenteerde dook bijvoorbeeld na een kwartier Amsterdamse druk ineens Henk van Leeuwen voor doel man Piet Schrijvers op. Na een knappe inleidende actie van FC Den Haags beste man Lex Schoenmaker lanceerde Cees Tempelaar een uiterst bruikba re voorzet, waaruit Van Leeu wen goed inkopte. Een reflex van Schrijvers voorkwam dat Ajax zeer tegen de verhouding in op achterstand belandde. Stempel op spel heb ik ook tijdens de wedstrijd die wisseling tussen Van Vliet en Wickel niet toegepast". Een feit is dat FC Den Haag in derdaad geen strafschop tegen heeft gekregen, hoewel scheidsrechter Geurds kort na de rust een charge van Van Vliet contra Ling op de rand van het zestienmetergebied to taal onbestraft liet, waar hij best naar de stip had kunnen wijzen. Een feit is ook dat on danks het feit dat Van Vliet geen voet aan de grond kreeg tegen Ling, deze Amsterdamse aanvaller niet scoorde. Even eens een gegeven is dat het eerste duel dat Wickel aan ging met Ajax' uitblinker, in een fase dat FC Den Haag nog bij een achterstand van 1-0 (mét Van Vliet) wat meer ten aanval toog in de fout ging, waardoor Dick Schoenaker ge heel vrij staand uit Lings pass voor 2-0 kon zorgen. Waarmee de zege van Ajax geheel zeker Behoorlijke terugval Dat het zo lang duurde voor Ajax definitief afstand nam van zijn tegenstander vond be niet zijn oorzaak in knap van FC Den Haag, eerder een gevolg van een behoorlijke terugval van de Amsterdammers. Ajax trachtte aanvankelijk met een overrompelingstaktiek tot een snel succes te geraken, maar nadat Ling al in de eerste minuut in vrije positie op Galjé was gestuit leverde het offen sief van Beenhakkers ploeg ondanks zeer behoorlijk veld spel niet meer op dan een in zet van Bonsink die de lat schampte en een poging van Lerby die op de paal eindigde. Waartegenover, ondanks min der veldspel, FC Den Haag zelfs even fraaie, zo niet betere kansen kreeg. Maar evenals de kopbal van Van Leeuwen le verde ook een uitbraak van Goodlass niets op, omdat de Brit te vroeg aanlegde en naast schoot. FC Den Haag leek het inmiddels iets onzui verder geworden spel van Ajax onder controle te krijgen, maar de Amsterdamse treffer viel toch nog voor de pauze. Na opnieuw een actie van Ling raakte Jos Jonker in een mo ment van verwarring de bal verkeerd, waardoor Bonsink in stelling kwam. De kleine aan valler rook zijn kans en op zijn diagonale schot was Galjé kansloos. Op goede plaats De bij Ajax naar verluidt nog steeds op de nominatie staande Haagse doelman („Daardoor was ik er wel op gebrand hier een goede pres tatie te leveren") stond overi gens bij een handvol andere mogelijkheden van de Am sterdammers op de goede plaats, hoewel hij op slag van rust assistentie van de lat no dig had bij een schot van Lerby, die daarmee voor de tweede maal het houtwerk op zijn weg vond. De terugval van Ajax zette zich na de pauze voort, hetgeen Beenhakker later verklaarde door te wijzen op (relatieve) te rughoudendheid aan Amster damse zijde vanwege de Haag se countermogelijkheden. Maar bij balbezit was er van te weinig beweging bij de Hage naars sprake, waardoor Ajax vrijwel steeds kon corrigeren. Op één uitzondering na, toen Lex Schoenmaker na een serie knappe bewegingen ineens voor Schrijvers opdook, maar zijn inzet gepareerd zag door de Amsterdamse doelman. Met Harry Melis voor de bevre digend debuterende Marco de Vroedt trachtte De Visser nog wel voor een ommekeer te zor gen, maar dit leverde niets op. De treffers vielen aan de ande re kant, waarbij de wegens mi litaire verplichtingen doorde weeks bij Willem II trainende Van Geel het genoegen smaakte na de treffer van Schoenaker met een knap af standschot voor 3-0 te kunnen zorgen. FRANK WERKMAN Scoreverloop: 34. Bonsink 1-0; 82. Schoenaker 2-0; 87. Van Geel 3-0. scheidsrechter: Geurds; toeschou- Ajax: Schrijvers; Meutstege. Krol, Zwamborn, Everse (Boeve); Schoena ker. Jensen (Van Geel), Lerby); Bon sink, Ung, Tahamata; FC Den Haag: Galjé; Tempelaar, i Leeuwen, Goodlass. Hl EVENTER Go Ahead besliste, evenals St. itienne enkele weken geleden, de ontmoeting met 7ifSV binnen vijf minuten. Zeventig minuten lang ver- yj ingden de supporters naar het einde om zeker te ir ijn van een gelijkspel, maar toen ineens sloeg de lam in de pan. Uitblinker Körver tikte de bal uit en vrije trap na een overtreding van Willy van de lerkhof tegen Gotink precies op het hoofd van de anstormende middenvelder Oude Wesselink, die van Beveren kansloos versloeg (10). Nog een drie minuten later speelde Kristiansen zich vrij n passte de bal naar Van Kooten, die Stevens om- peelde en keihard inschoot (20). e voorsprong was even verrassend als verdiend, want de eventer ploeg speelde taktisch sterk en nam weinig risi- o's. De formatie van Kees Rijvers speelde arrogant en (te) Blfbewust. Go Ahead Eagles moest het verder van hard 'erken hebben en kreeg daarvoor het loon. och herstelde PSV zich uitstekend. Met een wanhoopsof- insief probeerden de Eindhovenaars de stand nog in even- licht te brengen. icht minuten voor het einde schoot Brandts van zeker Bertig meter hard in: 2—1. Doelman De Clerck liet de bal it zijn handen glippen. PSV probeerde het nog maar aagde niet. Het overtuigend bewijs dat Keizer finaal fout was. Kees Kist staat dik buitenspel als Jan de Graaf inschiet. Jan Keizer, als altijd glimlachend maar dat is een zenuwtrek van hem wordt omringd door Twentenaars na zijn afschuwelijke blunder. Het enige dat hij deed, was Overweg een gele kaart geven. ele kaarten gele kaarten voor Lodewege? wegens vasthouden an René van de Kerkhof en Willy van de Kerkhof voor het eerleggen van Körver. Na afloop deelde scheidsrechter 1 homas mee, dat hij de gele kaart van de PSV'er had inge- okken, omdat hij de overtreding van Willy van de Kerkhof c licht had gevonden. Hij zei: „Ik trok te impulsief de gele aart. Tijdens de wedstrijd heb ik beide aanvoerders van 'ijn besluit op de hoogte gebracht". ALKMAAR Jan Keizer heeft al zijn krediet verspeeld in En schede en omgeving na de als topper aangekondigde confron tatie tussen AZ en FC Twente (2-0). De mening van de Volen- dammer over de geldigheid van de eerste Alkmaarse treffer contrasteerde schril tegen die van zijn secondant Biemans, die hinderlijk buitenspel had ge constateerd. Keizer bepaalde echter een eigen koers en keur de het doelpunt goed. Het bij aan Twentse zijde veel emoties los we kende moment ontstond na tien minuten in de tweede helft. De bal kwam na een door de Twentse verdediging onvoldoende afgeslagen aanval van AZ voor de voeten van Jaan de Graaf. Om de inzet van de weer eens meespe lende Spakenburger te ontwijken, maakte de hinderlijk buitenspel staande Kees Kist een on verwachte beweging, die doelman André van Gerven in verwarring bracht en derhalve kans loos maakte: 1-0. De equipe van Hennie Hollink reageerde furieus (de goedaardige mentaliteit is volledig verdwe nen na het vertrek van Spitz Kohn) op de eigen gereide beslissing van Keizer, die de relatie al leen nog maar liet verslechteren door in eerste instantie het relaas van Biemans niet te willen aanhoren. Daarover wond Niels Overweg zich bijzonder over op en ging als aanvoerder ver haal halen bij de Volendamse arbiter, maar kreeg slechts een verbaal in de vorm van een gele kaart. Ten langen leste hield Keizer dan toch rugges praak met zijn secondant. Het bleek niet meer dan een formele actie om de Twentse gemoede ren enigszins te sussen. Het resultaat kende echter een averechtse werking, want Overweg, inmiddels in alle staten, sommeerde zijn ploeg de kleedkamers op te zoeken. Hollink slaagde er echter in zijn pupillen tot andere gedachten te brengen. „Ik heb de zaak wat gesust, want aan dergelijke acties houd je niets over". Vreedzaam De eerste 55 minuten waren vreedzaam de re vue gepasseerd, maar daar kwam een abrupt einde aan. De Twentenaren voelden zich ge nomen en zochten compensatie met harde charges. Aad Kila deed dat wat te opzichtig door Peter Arntz tegen de grond te trappen en kreeg een gele kaart. De acties van Martin Jol en Epi Drost tegen resp. De Graaf en Kist werden evenwel niet met dezelfde maatregel bestraft. Na de Alkmaarse treffer stak ook een stbk frus tratie de kop op bij de oostelijke formatie, die daarvóór geen enkele moeite had AZ het scoren te beletten. Hollink wenste minimaal een punt aan het duel over te houden en koos voor een zeer behoudend concept. Ergernis troef dus in de eerste helft. Enerzijds doordat AZ geen ope ningen wist te vinden in de afweer van zijn te genstander en anderzijds omdat Twente bij bal bezit iedere schijf gebruikte, waardoor in de op bouw totaal geen snelheid zat en er derhalve aanvallend totaal geen sprake was van daden drang. Weinig diepgang Verder dan een fel geattaqueerde doorbraak van Roger Schouwenaar en een afstandsschot van Weysters op de lat kwam AZ niet. De te genwoordige vleugelspitsen van AZ zorgden voor weinig diepgang en maakten slechts wei nig gebruik van de buitenkant. Schouwenaar wilde ook zaterdagavond graag vanaf de rech terkant in het centrum penetreren terwijl De Graaf op de linkerkant het liefst naar binnen komt. Spitsuur in het hart van de Twentse defensie derhalve en het enige antwoord dat AZ had, was de pass in de „trechter". Aangezien Hugo Hovenkamp een speciale bewaker met zich meekreeg (Hollink hield Van Staveren aan de kant en gaf aan de verdedigend ingestelde Scheve de voorkeur) die de AZ-verdediger re delijk in toom hield, werd een doorgaans ge vaarlijke aanvalsvariant buiten werking gesteld. De beste mogelijkheid was zelfs voor Twente in die eerste helft toen de zeker opererende John Metgod één van zijn weinige foutjes maakte en de bal in de voeten van Ab Gritter plaatste. De voor de rest onzichtbare aanvalsleider van Twente omspeelde achtereenvolgens Metgod en Ronald Spelbos, maar tikte de bal schuin voor doel voorlangs. Toen AZ eenmaal een voorsprong had genomen, liet Hollink zijn zuiver verdedigende taktiek varen, haalde libero Drost en verdedigende middenvelder (Kila) naar de kant en zette twee spitsen, Adrie van Staveren en Sören Lindsted in. Het bleek een té rigoureu ze actie van de Twentse trainer, want AZ kon ineens genieten van een enorme vrijheid. Toch 'kwam de beslissende tweede treffer van AZ voort uit een „dood" moment. De achterwaart se kopbal van De Graaf uit een vrije schop van Nygaard bleek té machtig voor de Twentse doelman Van Gerven: 2-0. ERIK VISSER Scoreverloop: 54. De Graat 1-0; 78. De Graaf 2-0; -1 B

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13