ACCOUNTANT u a t3 AAN WIE BELANGSTELLING HEEFT VOORDE POSITIE VAN ACCOUNTANT BIJ DIJKER EN DOORNBOS VERSTREKKEN WUHIER DE BASIS INFORMATIE Junior Verkoper leraren/leraressen naar de baan van buschauffeur. Ook als u alleen een B-E rijbewijs hebt. organisatie medewerkers uitvoerder woningbouw bedrijfsleider woningbouw SBB zoektt voor werken in Zuid-Holland: smit's bouwbedrijf bv hoofduitvoerder woningbouw leiden BRA IVIDS&WOLFF GEVORDERDE ASSISTENT-ACCOUNTANT AANKOMENDE ASSISTENT-ACCOUNTANT Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening "Horsten Vliet" twee maatschappelijk werkers (m/v) LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 8 Smit's Bouwbedrijf bv te Beverwijk is een werkmaatschappij van de SBB Bouwgroep bv. die vestigingen heeft in Beverwijk. Haarlem vermeer. Rotterdam. Maastricht. Spanje en België. Binnen deze groep vormen wij een middelgroot bouwbedrijf met 720 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van woningbouw en de realisatie van utiliteitswerken. Gezien de groei van ons bedrijf moet het kader van staf en uitvoering worden uitgebreid. Zij zullen op een bouwwerk worden belast met taken op het gebied van werkvoorbereiding, planning, voort- gangskontrole en kostenbewaking. Opleiding: MTS of gelijkwaardig. Ervaring in overeenkomstige werk zaamheden is noodzakelijk. Leeftijd omstreeks 25 jaar. Deze medewerker krijgt de dagelijkse leiding over de gietbouw van een projekt en moet beschikken over MTS- of aannemersdiploma. Wij denken aan iemand die meerdere jaren als zodanig werkzaam is. Leeftijd 35 jaar. Deze funktionaris ressorteert recht streeks onder de direktie en is verant woordelijk voor de realisatie van één of meer bouwwerken. Ook heeft hij de zorg voor inkoop van de benodig de materialen en het afsluiten van kontrakten met onderaannemers Hij moet bovendien een ruime ervaring hebben als projekt- of bedrijfsleider in de in gietbouw uit te voeren womngkomplexen. Opleiding minimaal HTS. Hij zal worden ingezet op een groot projekt dat in gietbouw wordt uitgevoerd. Hij moet in staat zijn leiding te geven aan een team. bestaande uit één of meer uitvoerders en een organisatie-medewerker. Een gedegen opleiding en ervaring zijn vereist. Leeftijd omstreeks 40 jaar. Kandidaten, die over de gevraagde kwaliteiten beschikken, bieden wij een goed salaris, tantième- of bonusregeling, autokosten vergoeding. opname in de premievrije pensioen verzekering en andere bijkomende gunstige voorwaarden. Een informatiebrochure over ons bedrijf wordt op aanvraag toegezonden. Sollicitatie gaarne aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken. Parallelweg 8, 1948 NM Beverwijk. Functie-omschrijving: Het zelfstandig uitvoeren van controle opdrachten en verzorgen van de rapportering; leidinggeven aan de betrokken controlegroepen; signaleren van elementen ten behoeve van de algemene adviesfunctie op o.a. organi satorisch en fiscaal terrein; verrichten van "investigations", voorbereiden en uitbrengen van adviezen; voeren van besprekingen op directie niveau. Indien dit taken zijn die u aanspreken dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen over de functie van (voor de vestigingen Rotterdam, 's-Gravenhage, Groningen, Utrecht) Vereisten: Bij de zwaarte van dit pakket ligt het voor de hand dat naar onze mening een accountant (NIvRA) met vele jaren gedegen praktijk ervaring de meeste kans van slagen heeft Arbeidsvoorwaarden: Salariëring overeenkomstig bestaande schalen; 13de maand; 8% vakantietoeslag; gratificatie; 25 dagen vakantie; pensioenfonds; collectieve ziekte kostenverzekering en autoverzekering; representatievergoeding; telefoon vergoeding; autokostenvergoeding. Carrière: Afhankelijk van uw ont wikkeling binnen de maatschap behoort benoeming tot medewerker of tot vennoot tot de mogelijkheden. Sollicitatie: U kunt u sollicitatie richten aan de Centrale Personeels dienst, La.v. de heer J. Mulder, Sweelincklaan 1,3723 JA Bilthoven, telefoon 030-790844. In de sollicitatie procedure is ruimte geschapen voor kennismakingsgesprekken met uw toekomstige collega's. Ook psycho logisch onderzoek behoort tot de procedure. Profiel van onze organisatie: Dijker en Doornbos/accountants is onderdeel van een maatschap welke tevens een samenwerkingsverband met belastingadviseurs en organisatie adviseurs omvat De maatschap telt 22 vestigingen in Nederland, 2 in België en 1 op Curasao, waarin circa 1700 mensen werkzaam zijn. Zij maakt deel uit van de Europese maatschap Binder Dijker Otte Co. In de maatschap wordt een modem sociaal beleid gevoerd in samen werking met diverse beleids commissies en Ondernemingsraad. Een functiewaarderingssysteem en een daarop afgestemd salaris- en beoordelingssysteem zijn onlangs ingevoerd. Een begin wordt gemaakt met gesystematiseerde carrière planning/promotiebeleid. Er is een bedrijfsgeneeskundige dienst aan de maatschap verbonden. i li K DGi lj nnni I II lÜLli □J UM_ UCOBHB Dijkeren Doornbos/accountants Alkmaar Amsterdam Arnhem Bergen op Zoom Doetinchem Emmen 's-Gravenhage Groningen Heerlen Helmond Hengelo (O) 's-Hertogenbosch Hilversum Leeuwarden Middelburg Nijmegen Roermond Roosendaal Rotterdam Tilburg Utrecht Zwolle Antwerpen Brussel Willemstad (Curasao) Kamsteeg is een bekende V.A.G.-dealer (Volkswagen/Audi), met vestigingen in Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Katwijk en Lisse. Vanwege de voortdurende groei zoeken wij voor onze vestiging in Oegstgeest een tot een jaar of 24. Die in elk geval niet (meer) in militaire dienst hoeft. Voor de jongeman met de juiste instelling zijn er in ons bedrijf ruime oplei- dings- en ontplooiingsmogelijkheden. De mogelijkheid is aanwezig om, onder leiding van het hoofd van de afdeling occasions, uit te groeien tot een volwaardige autoverkoper. Voor deze fuctie denken wij aan iemand die aan de volgende voorwaarden voldoet: goede algemene ontwikkeling op MAVO/HAVO niveau goede omgangsvormen zakelijk inzicht Naast een goed salaris en genoemde opleidingsmogelijkheden bieden wij een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden dat zonder meer goed te noemen is. Degenen die belangstelling voor deze interessante job hebben, verzoeken wij schriftelijk te reageren (gaarne met pasfoto) aan onderstaand adres: Kamsteeg Zuid B.V. Postbus 8, 2340 AA Oegstgeest Aan de Louise de Coligny-scholengemeenschap voor atheneum, h.a.v.o. en m.a.v.o., Kagerstraat 7, worden gevraagd: voor de vakken: Engels, (m.i.v. 7-01-1980) 12 uren Duits, (m.i.v. 11-01-1980) 18 uren Frans, (m.i.v. 1-02-1980, wegens vervanging) 12 uren Inlichtingen worden verstrekt door de rec tor, de heer dr. G.A. Steffens, tel. 071- 153647 (school) en 071-149651 (huis). Sollicitaties onder vermelding van vacatu renummer OND 642 omgaand te zenden aan de afdeling Onderwijs der Gemeente secretarie, Postbus 9100,2300 PC Leiden. ACCOUNTANTS Brands Wolff is een middelgrote maatschap van registeraccountants met 13 kantoren in Nederland. Naast de controlepraktijk breiden de advieswerkzaamheden op fiscaal en financieel-economisch gebied zich voortdurend uit. Als gevolg daarvan bestaan er voor de kantoren Amsterdam en Den Haag de volgende vakatures. Voor deze interessante f unktie met afwisselende werkzaamheden is ervaring op een accountantskantoor, gebaseerd op een goede theoretische ondergrond, bij voorkeur gevorderde NIVRA-studie, vereist. Deze funktie is dé mogelijkheid voor eindexaminandi VWO/HEAO-BE, die een goede baan willen combineren met een opleiding, die toekomst perspectieven biedt. Ook zij die het diploma MBA en/of SPD bezitten, komen voor deze funktie in aanmerking. De contacten met bedrijven en organisaties van velerlei aard garanderen het opdoen van een veelzijdige en brede ervaring, die in het bedrijfsleven hoog gewaardeerd wordt. tïïKS, Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder tegemoet- Den'i-taag koming in studie- en reiskosten, zijn aantrekkelijk. Gouda Wanneer U belangstelling hebt voor één van de bovengenoemde funkties, CeZn richt Uw sollicitatie naar Brands Wolff, Accountants, Joh. Vermeerplein 5 te Amsterdam. Bellen kan ook. Ons telefoonnummer is 020-735856. U kunt dan vragen naardeheerdrs. J. Lindenaarof deheerJ.G. Bom. (werkzaam in Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar). De maatschappelijk werkers werken vanuit plaatselijke kantoren ten behoeve van de bevolking. In Voorschoten en Wassenaar bestaat een samen werkingsverband 1e lijnshulpverlening. Gevraagd wordt een (bijna) afgeronde opleiding Sociale Academie en zo mogelijk ervaring. De C.A.O. voor het Welzijnswerk is van toepassing. Inlichtingen bij mevrouw W.A. Lips, hoofd van de afdeling. Sollicitaties aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening "Horst en Vliet", postbus 114 te Voorschoten. Telefoon (01717) 49 95. Als buschauffeur hebt u een afwisselende, goed betaalde baan. U krijgt binnen ons bedrijf een opleiding tot zelfstandig buschauffeur. Als u alleen een B-E rijbewijs hebt, leiden wij u op voor het grote B-C-D-E rijbewijs op onze kosten. Tijdens die opleiding geniet u al een goed salaris. U en uw gezin hebben altijd vrij vervoer op ons gehele lijnennet. Ook tijdens de opleiding. U kunt solliciteren als u tussen de 21 en 35 jaar bent en het rijbewijs B-E of B-C-D-E bezit. Wilt u meer wet< vul dan de bon in. Opsturen aan N.Z.H., antwoord nummer 317,2000 VC Haarlem. U hoeft geen postzegel op dc enveloppe te plakken. ^^Plaats Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. Haarlem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 8