Blacky is een wilde tornado Wat er met je na een stel kuilen, allemaal kan gebeuren hoofduitvoerder woningbouw Met de auto (en verderop per ezel) op weg naar de bazaar van de „metropool" Andkhui in het noorden bij de Sowjetgrens. Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. Elke morgen tussen tien 'en elf uur kunt u mij telefonisch vertel len wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen Het nummer van mijn geduldi ge telefoon is 071-122244; u kunt dan naar toestel 18 vragen. de meter niet op nul te zetten als ze je tank gaan vullen. Bij afrekening proberen ze dan wel het totale aantal liters af te rekenen - dus ook de liters die in de tank van je voorganger zijn verdwenen. Ik heb een paar keer boos betaald met een afgerond bedrag dat gegarandeerd lager was dan waarvoor we hadden getankt en ben vervolgens weggereden, daarbij niet gehinderd door de in eerste instantie protesterende pompbedienden die kennelijk toch wel eieren voor hun geld kozen". De auto begon nukken te vertonen. Gekke geluiden. Een scheur in de steunbalk waaraan het linker achterwiel was opgehangen. Kon Munneke zich best voorstellen eigenlijk, want al in Turkije was hij (op een prima asfaltweg) totaal onverwacht een aantal keren voor diepe kuilen komen te staan waarin de auto dan met 70 km snelheid inbonkte. „Toen we de toestand hadden opgenomen besloten we stapvoets verder te rijden naar de eerstvolgende plaats. Daar verzamelde zich al vrij snel een grote groep min of meer deskundige personen rond de auto die allemaal moesten kijken. In die plaats, Khinjan, kon niet gelast worden, de eerstvolgende plaats waar dat wel mogelijk was lag bijna 90 km verder en Kabul 200 km achter ons. We hebben toch maar het zekere voor het onzekere gekozen en besloten terug te gaan naar de hoofdstad, met het oog op eventuele complicaties. Dan zit je daar toch beter". Terug rijden was echter totaal onmogelijk en dus werd een truck gehuurd. „Bij zo'n gelegenheid steekt dan ineens iedereen de handen uit de mouwen. De plaatselijke agent gaat alle trucks aanhouden om transport te zoeken en in minder dan geen tijd was er een knaap gevonden die ons eerst voor 225 gulden en tenslotte voor 170 gulden terug wilde brengen naar Kabul. Alleen hoe de auto op de truck te krijgen De oplossing was vrij snel gevonden: de weg lag hoger dan het omliggende terrein, de truck zou van de weg afrijden en wij zouden de auto in de truck rijden. De laadbak van de vrachtwagen was echter nog te hoog om er in te kunnen rijden en vervolgens zetten zo'n twintig Afghanen even hun schouders onder het geheel. Dan zie je meteen al een ramp, maar een Afghaan haalt dan die schouders op en zegt: „geeft niet, als er wat stuk gaat wordt het wel weer gerepareerd en als er wat breekt lijmen we het wel weer bij elkaar". Dat is naar mijn idee ook de basis waarop 90 pet. van het Afghaanse wagenpark rijdt, of niet zelden ook stil staat..." Het paste allemaal precies, maar Munneke hield z'n hart vast, zowat tot in Kabul, een hele tijd later. „De volgende dag afgeladen bij een lasbedrijf. waar men bereid was voor 100 gulden de reparatie uit te voeren. De baas van de zaak gaf toe, dat het erg duur was en dat hij bezig was een vergelijkbare reparatie voor een Afghaan voor 35 gulden uit te voeren, maar hij weigerde zijn prijs lager te stellen. Hij deed het in één dag, anderen konden pas na een week aan het werk. Dus we hadden geen keus. Het karwei is goed geklaard. Evenwel was er iets bij een rem losgeraakt Toen we de volgende dag de remmen wilden laten bijstellen bleek het bedrijfje gesloten. Men had het kennelijk er goed van genomen, na dat meevallertje van honderd gulden Roelof en Mieke waren toch niet ontevreden en de auto heeft zich verder voorbeeldig gedragen. Alleen letten ze voortaan wat beter op de kuilen in de weg dan voorheen. Er konden weer aardig wat bazaars worden bekeken en stukjes borduurwerk gekocht. Toen, later, afschuwelijke zandstormen de verlaten avenue's van Andkhui teisterden, „zijn we bij de pottenbakker geweest en ook hebben we uitgebreid rondgekeken bij een wever. De volgende dag zijn we te gast geweest bij een blokdrukker, die met was door middel van een soort batikprocedé zijden doeken bedrukt met patronen". Daarna kwam Aqcha, met een gemoderniseerde bazaar die door Munneke in kaart werd gebracht: ongeveer 900 permanente winkels en werkplaatsen, nog afgezien •van de straathandel; „vooral de tapijtenmarkt was er ongekend druk op die marktdag". We zullen nog wel meer van Roelof Munneke vernemen. Ik heb zo'n idee, dat dit vanuit Faizabad zal zijn, met vreemde belevenissen rond een vliegreis. Die Munneke is aardig te keer gegaan op z'n reizen, zou je bijna zeggen. Wekelijks verschijnt in de Leidse Courant de rubriek „Hond zoekt huis". In deze rubriek wordt een hond (of soms ook wel een kat) beschreven die in het asiel verblijft om daar een zekere dood tegemoet te gaan... tenzij het dier een goed tehuis vindt. De in de rubriek beschreven hon den zijn óf gevonden, óf door hondsnbezitters naar het asiel gebracht. Ze worden om uiteenlopende redenen afge staan, vaak begrijpelijk, maar soms ook volslagen onzinnig. De in „hond zoekt huis" beschreven dieren zijn alle goed gezond, hebben een wormkuur ondergaan en zijn volledig ingeënt. Tegen betaling van circa 60 gulden ten bate van zwerfdieren zijn ze af te halen. Adres: Nieuw Leids Diere nasiel, Besjeslaan 6b, Leiden. Tel.: 411670. Geopend di. t/m 10 tot 12 en 14-16 uur. Zondag en lopen. Ook moet hij leren het interieur heel te laten als hij alleen wordt gelaten. Blacky is minder geschikt voor kinde ren vanwege zijn felle onge- zeglijkheid. Zijn toekomstige eigenaar zal erg veel geduld met hem moeten hebben en moet enorm veel tijd voor Blacky beschikbaar hebben. Veel ruimte is ook wel aan hem besteed. Eigenlijk is veel ervaring met honden wel ge wenst. Een echte hondenlief hebber of liefhebster die in staat is een strenge opvoeding toe te passen moet van Blacky weer een beschaafde hond kunnen maken. Het is voor Blacky de laatste kans, want het asiel begint zo langzamer hand het geduld met de in- en uitlopende Blacky te verliezen. Akim Welgeteld één persoon nam de afgelopen week de moeite om Akim, de herder van vorige week te bezoeken. Ongelukkig genoeg moest deze aspirant- hondenbezitter toegeven dat hij Akim overdag wel alleen moest laten vanwege het werk en dat is voor geen enkele hond goed, maar zeker niet voor de eenzame Akim. Akim blijft een grote, maar zeer goed handelbare hond met een uit stekend karakter en houdt zich warm aanbevolen voor de liefhebbers. VERDERE BELEVENISSEN VAN ROELOF MUNNEKE OP VERZAMELREIZEN STAD/REGIO LEIDSE COURANT - ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 5 Blacky, de ongedurige spring in '1 veld. Op weg naar de grote Afghaansp bazaartentoonstelling, die begin komend jaar geopend wordt als inleiding op een jaar lang uitheems en uitgebreid kijkspel in het rijksmuseum van Volkenkunde in Leiden, kwamen we vorige week conservator Roelof Munneke tegen op een van diens verzamelreizen naar dat verre oosterse land Afghanistan. Dat daar veel voor kwam kijken konden we opmaken uit één van zijn reisbrieven. Vandaag heb ik weer zo'n „les", genomen uit de brieven van de conservator Roelof aan zijn directeur in Leiden, prof. Pott. Inmiddels ben ik gerechtigd mee te delen, dat de reisgenote waarvan sprake was in feite Munneke's eigen vrouw Mieke was. De episode die we nu onder ogen krijgen speelde zich af in het noorden van Afghanistan. We ontmoeten Roelof bestoft maar monter in de nieuwe „metropool" van Afghaans Turkistan, Andkhui genaamd. De zon is net onder, maar de voorbije hitte heeft de mensen uit het theehuis naar buitengedreven en alles zit op het „terras". Heel dichtbij is de grens met de Sowjet - Unie. Andkhui is nog nieuw; geschikt om de „toekomstige ontwikkelingen" aan te kunnen en „verkeersstromen" te verwerken. Munneke: „Vanuit de vier windrichtingen rijdt men naar het centrale plein, over „wegen" met gescheiden rijbanen. Tussen de bazaarblokken aan weerszijden van die wegen is een afstand van ca. 50 meter, geheel ongeplaveid, een soort heuvellandschap dat alleen stapvoets te passeren is en waar zoveel stof omhoog kómt dat het leven van lieden met contactlenzen hier niet steeds over rozen gaat. En dan het centrale plein, met een diameter van ongeveer 250 meter, met twee concentrische rijbanen waar vrachtwagen of een bus over rijdt. Dat echter meestal wordt gekruist door voetgangers, ruiters en kleine kameelkaravaantjes. Als het niet waait is aan het einde van de dag vanuit het hotel aan één kant van het circuit de cinema aan de andere kant niet meer zichtbaar. En als het wel waait is die cinema „bij vlagen" zichtbaar. Dat is Andkhui, met zijn veel te Het is inmiddels tamelijk donker geworden. De stofjachten hebben zich tot nu toe voortgezet. „Het witte (zand) landschap heeft iets winterigs, een sneeuwbeeld. Vleermuizen flitsen voorbij en sommige laten zich zelfs door de herrie van de luidsprekers niet 'afschrikken; ze fladderen het theehuis in en draaien rondjes onder het plafond van boomstammetjes, met daarboven een vlechtwerk van riet, waarschijnlijk een goed plaatsje voor insecten. Als je dat ziet, vergeet je weer even dat je hier vrijwel op de ruïnes van een in uitzinnige vernieuwingsdrift neergehaald monument zit. Ondanks alles blijft Afghanistan, ook na alle karakteristieke beelden van Turkije en Iran, toch wel een hoofdstuk apart". Roelof Munneke had vanaf Teheran een uitstekende reis gehad, richting Kaspische zee. In het Daf - je. Oponthoud aan de Iraans - Afghaanse grens. „In het nieuwe Iraanse grenskantoor kon je de tijd doden met het bestuderen van de inhoud van een vitrine die liet zien hoe in het verleden buitenlanders in Iran tegen de lamp waren gelopen bij het smokkelén van hasjiesj. Bij het illustere gezelschap was ook een Nederlander, Paul de Bruyn, die een aantal vruchtenblikjes had gevuld met tien kilo hasj. Aan de Afghaanse kant van de grens was de organisatie weer ver te zoeken. Uit de bewegwijzering valt niet altijd alles op te maken. De controle van de bagage was globaal, zoals gewoonlijk. Nieuw echter was, dat een douanebeambte ons op de man af vroeg of ik een geschenk voor hem had. Om te voorkomen dat ik eventueel de hele auto zou moeten uitruimen heb ik maar aan dat verzoek voldaan. Op zijn vraag of ik drank bij me had vervolgens geantwoord met een ingetogen doch beslist Na een paar dagen begon Munneke met verzamelen. „Als één van de eerste aankopen voor zeven gulden een uniformjasje van het Amerikaanse leger aangeschaft, met de strepen van een sergeant eerste klasse. Het gaat om een oud type uniform dat kennelijk in reusachtige partijen als tweedehands kleding naar Afghanistan is verkocht en waarmee vele duizenden Afghanen zich hebben gekleed. Dat deden ze al tien jaar geleden, toen ik m'n eerste bezoek aan het land bracht. Een veelzeggend voorbeeld van het Afghaanse contact met de buitenwereld. Ook zilveren sieraden gekocht voor de zilversmid in de bazaarexpositie". Op weg naar Kandahar, via een berucht droog en heet gebied. Nieuw aspect van Afghanistan: bij benzinepompen proberen de bedienden bij herhaling je een loer te draaien door zelfde allergische eigenaren. Lijnrecht tegenover de wat dubieuze inborst van Blacky staat zijn zeer voordelige uiter lijk. Blacky is een kerngezon de jonge hond met een bijzon der fraaie dikke vacht in beige en zwart, heeft een leuke kop met grote zwarte oren en is ook goed gebouwd. Hij bezit een enorme hoop energie, die hij in ieder geval dagelijks goed kwijt moet. Omdat hij de neiging heeft ongehoorzaam te zijn heeft Blacky een straffe hand nodig. Hij moet als het ware een heropvoeding krij gen, hij moet leren op te hou den met spelen als de baas dat zegt, hij moet aan de lijn leren Per Daf naar Noord - Afghanistan en op een beschilderde vrachtauto voor re paraties terug naar Kabul; slechte stukken in de route hadden hun tol geëist. LEIDEN Blacky maakt altijd een bijzonder goede indruk op de bezoekers van. het asiel. Wild ronddansend en enthousiast opspringend met zijn aangename uiter lijk verkoopt hij zichzelf aan de lopende band. Het probleem is echter dat hij zich bij de mensen thuis ook als een wilde tornado ge draagt en dat is erg moeilijk omdat Blacky daarbij nog ongezeglijk en onopgevoed is. Vandaar dat Blacky al drie keer naar het asiel is te ruggebracht omdat de kort stondige eigenaars niets met hem konden aanvangen. Blacky is een kleine bastaard herder met een schofthoogte van ongeveer 45 centimeter, een zeer handig middenslag formaat. Hoewel hij pas acht maanden oud is heeft hij al heel wat huishoudens doorlo pen. Oorspronkelijk werd hij aan het asiel afgestaan wegens allergie van de eerste eigena ren, en dat zal dan wel een he vige allergie jegens het onmo gelijke gedrag van Blacky zijn geweest, het gevolg van het volkomen achterwege laten van enige opvoeding door de- M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5