ct#- cl* UR5R MINQR /•b' V weekpuzzel door dr. Pluizer DAMMEN postzegels sterrenhemel DENKSPORTEN/HOBBY z> oplossing vorige puzzel NR. 48 LETTERGROEPENPUZZEL LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1! De prijswinnaars van de puzzel van vorige week zijn: Vijftien gulden: J. J. v. d. Tong, Plantage 27, 2377 AA Oude-Weterlng. G. M. Warmerdam, Bizetpad 91, 2324 JW Leiden. De prijzen worden binnen drie weken per cheque toegestuurd. Van navolgende 60 lettergroepen: AB AL AM AR AS AS AT AT BO CA CE CL CT DE DE Dl EE EF EK EK EK EL EL ES IE IG IG IM IT KA KI LE LE LE NA NP NT OG ON ON OP OR OR PT RA RE RE RE Rl Rl SK SS ST ST TE TE Tl Tl TO UN kunnen 15 woorden van 8 letters van navolgende betekenis worden gevormd. Bij juiste oplossing vormen de gezamenlijke beginletters een beroep. 1 strafbaar feit 2 nabootser 3 zonder afwisseling 4 leer van de welsprekendheid 5 bewijs van betaling 6 personificatie van Amerika 7 vlijtig 8 toestel om mijnen op te sporen 9 rekbaar weefsel 10 willoos werktuig (fig.) 11 deel van de arm 12 plaats waar gasten in een hotel worden ontvangen 13 verwijzingsteken 14 tak van sport 15 voorloper van het TV-toestel De Australiër George Havas heeft een verzameling, in de praktijk al dan niet correct, ge speelde spellen verzameld in zijn boek „The Australian Book of Bridge". Hij geeft elk spel als een probleem en is eerlijk genoeg om aan te geven waar de betrokken speler in de fout ging en geeft ook zijn eigen vi sie op het spel. Het onderstaande spel is er een van degene die wel goed I afliepen en dat behoeft niet al te veel verwondering te wek ken, indien men weet dat de zuidplaats werd ingenomen door Tim Seres, die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Als u uw krachten wilt meten met deze geweldenaar doet u er goed aan de oost-west kaarten voorlopig niet te bekij ken en, rekening houdend met het biedverloop, een winnende speelwijze te bedenken. Juweeltje AH93 *865 o A 8 4 1076 •VB 10764 •- O 73 N O 102 o V52 W Oo H 10963 V2 z AB9854 ♦852 *AH VB94 OB7 H 3 West: 2 schoppen pas. Noord: pas, pas. Oost: pas, pas. Zuid: 4 harten. zwak, 6—10 punten, 6 schoppens. West komt uit met schoppen vrouw en wat nu? Zelfs als klaveraas goed zit. kan de leider makkelijk vier slagen verliezen. Als zuid de schoppenvrouw in noord dekt, troeft oost (de schoppens zit ten zeker 6—0) en speelt rui ten na. Zuid verliest dan een introever. een schoppenslag, een ruiten en een klaveren. Maar zie wat er gebeurt als de leider de eer ste slag duikt. Er is dan geen verdediging meerl In de praktijk ging west verder met schoppenboer, gedekt door de heer en getroefd door oost. Deze speelde ruiten na, die in noord met het aas werd genomen, en de leider had de zaak volledig onder controle. Hij trok de troeven en sneed vervolgens op de bij west be kende schoppenboer, waar door hij zijn verliezende ruiten kon afgooien. Toen klaveraas goed bleek te zitten was zuid binnen, want hij verloor slechts een schoppen, een introever en een klaverslag, maar geen ruiten. Als west na de eerste slag iets anders naspeelt, maakt de lei der zelfs een overslag) Het spel werd in een testwed strijd in Nieuw-Zeeland ge speeld (1971) en de winnende voortzetting werd door Seres gevonden nadat hij 10 secon den naar de dummy had geke ken (voor hem een lange tijd). Hoewel misschie niet algemeen bekend, staat bridge in Austra lië op een hoog peil. Zij won nen beide wedstrijden tegen de Nieuw-Zeelanders en ein digden in de wedstrijden om de Bermuda Bowl op de derde plaats. Het boek kost 3.95 Australi sche dollars en dat is vandaag de dag een habbekrats voor 128 paginas, waar zeer veel in te leren valt. door C. J. de Feijter Nogmaals Rio Dat in Rio drie winnaars waren, die dan ook de plaatsen in het kandidatentoernooi zullen be zetten is u bekend. Dat in „64" in de vermelde totaaluitslag de Rus Petrosian bovenaan wordt vermeld is volkomen terecht. Petrosian was in Rio de enige die geen enkele partij verloor. Hij won zes partijen en maakte de rest remisel Portisch ver loor liefst drie partijen, maar hij won er dan ook negen (I) en maakte de rest remise. En Hübner, die er zeven won, ne gen remiseerde en slechts één verloor. Tenslotte Timman, die er ook maar een verloor, zes won en tien remise maakte. Slechts in de laatste ronde kwam er het „toernooigeluk" aan te pas, Petrosian kreeg een half punt te veel en Tim man een half punt te weinig. Hier zijn twee snapshots van die twee belangrijke partijen: (Zie diagram nr. 1) Dit is de kritieke stand, waar Petrosians tegenstander Ivkov de plank volledig missloeg. Iv kov had hier een volle remise In de hand met: 36. Tg6:f, Kf8 37.Lf7:, Kf7: Dit moet wel. want ook na tussenschaakje op c8 staat de zwarte toren onge dekt. 38. Tg5:,.. en zwart kan niet verhinderen dat ook de laatste zwarte pion van het bord wordt geruild en dan is er slechts remisemateriaal over. Ivkov speelde echter: 36. Tc7?, Tf8 37. f4, gf4: 38. gf4:, ef4: 39. Kd1, Pf3 40. Ke2, Pe5 41. Tc5, Te8 42. Lb5, Te7 en gaf diagram nr. 1 toen op. Petrosian was toen veilig, want ook hij had toen 11 1/2 punt. Het hing toen van Timman af of hij zich bij dat il lustere gezelschap zou kunnen voegen hij moest daarvoor zijn partij tegen Garcia winnen. Tegen het afbreken deed hij een paar zwakkere zetten en dat had ten gevolge dat hij een mogelijke winst verspeelde. Garcia kon zich met een lope roffer in remise reddenl De stand tegen de veertigste zet was aldus: (Zie diagram nr. 2) Men was hier van mening dat Timman de winst had kunnen behalen door: 40. g3,... en la ter werd gewezen op de zet: 40. Th6,.. Hoe het zij, Timman was toen nog wel van mening dat hij deze stand tot winst zou kunnen voeren. Er volgde: 40. Kgl, Kd8 41. Pa4, Tb6: 42. ab6: Ld5: 43. Pc5:, a5 44. Kf1, Kc8 45. Kf2, Kb8 46. g3, hg3:f diagram nr. 2 47. Kg3:,... en toen volgde wat men al direkt na het afbreken had gezien, het loperoffer op b3: 47...,Lb3:l 48. Pb3,a4 en hoewel nog tot de 67e zet werd doorgespeeld, er was aan deze stelling geen eer meer te behalen en Timman moest in remise berusten, en daarmede afstand doen van elke kans om deze keer tot het kandidaten toernooi te worden toegelaten. Dat deze teleurstelling Timman niet onberoerd heeft gelaten blijkt uit het feit dat hij in het geweldig sterke Interpolistoer- nooi in Tilburg in de beide eer ste ronden de winst moest la ten aan resp. Saks en Roma- nisjin. Een pleister op deze wonden was zijn winst op Por tisch in de derde rondel Een Engelse opening, waarin Tim man het beste manoeuvreert en op de 32e zet met een kwa- liteltsoffer de zwarte stelling open breekt en fraai wint. Hier is die partij: Wit: J. Timman. Engelse opening. Zwart: L. Portisch. 1. c2-c4, c7-c5, 2. Pg1-f3, Pg8- f6, 3. Pb1-c3, e7-e6, 4. g2-g3, b7-b6, 5. Lf1-g2, Lc8-b7, 6. 0- 0. Lf8-e7, 7.d2-d4, c5xd4, 8. Dd1xd4, d7-d6. 9. b2-b3, Pb8- d7. 10. Lc1-b2, a7-a6, 11. e2- e4, 0-0, 12. Dd4-e3, Dd8-b8, 13. Pf3-d4, Tf8-e8, 14.Ta1-e1, Ta8-a7. 15. De3-d2, Lb7-a8, 16. Kg1-h1, h7-h6, 17. f2-f4, Te8-c8, 18. Te1-e2, Pd7-c5, 19. Tf1-e1, Le7-f8, 20. Dd2-d1, Ta7-c7, 21. Te2-e3, Tc8-d8, 22. Dd1-e2, Tc7-c8, 23. f4-f5, a6-a5, 24. f5xe6, f7xe6, 25. Te1-f1, Td8-e8, 26. a2-a3, Te8- e7, 27. Pc3-b5, Pc5-d7, 28. Tf1-c1, Te7-e8, 29. Pb5-c3, Pd7-e5, 30. Lg2-h3, Kg8-f7, 31. Tc1-f1, Tc8-d8. 32. Tf1xf6t, Kf7xf6. 33. De2-f1f. Kf6-e7, 34. Pd4xe6, Td8-c8, 35. Pc3-d5t. La8xd5, 36. e4xd5, a5-a4, 37. Pe6-f4, Ke7- d8. 38. Lh3xc8, Kd8xc8, 39. Pf4-e6. Kc8-b7, 40. Lb2xe5, d6xe5, 41. Df1-f7f, zwart geeft op. Ik ben u nog de oplossing schuldig van een driezet uit een van de vorige rubrieken: Wit: Kh3, Ta3, Tb4; pion: a2. Zwart: Kh3; pion: 7. Wit begint en geeft mat in drie zetten. Als u het evenals ik van het blad hebt opgelost, dan zal het u toch ook wel enige tijd verpo zing hebben gebracht! Het kan alleen zó: 1. Ta3-a5l, h7-h6 2.Ta5-h5, Ka1xa2 3.Th5-a5, mat. Andere pogingen lukken niet of lopen op pat uitl Zoals de lezers gewend zijn, ook In de vierde ronde van de derde oploswedstrijd twee eer ste publikaties. Ditmaal van Hauschild en Vuurboom, oude bekenden. Op verzoek van deelnemers plaats ik niet alleen de dia grammen, maar ook de cijfer- stand van de vraagstukken. Hauschild (7): 6, 9, 10, 13. 14, 19, 23. 24. 26, 35. 36; wit: 17, 21, 22, 25, 27, 30, 38. 40/42. 44, 49. Vuurboom (8): zwart: 3, 5. 7. 17/19, 21, 22, 24. 25, 28; wit: 15. 30, 33/35, 37/41, 47. Dan nu aandacht voor de op lossingen uit de tweede ronde, vraagstukken die de deelne mers nog niet zoveel proble men opleverden. Van de Brink (3): 25—20 23—29 (gedwon gen) 32—27 22x42 35—30 24x44 33x2 44x22 2—35 15x24 35x48 over 22 4—10 (gedwongen) 48—37 10—15 37—28 17—21 28—32 21—26 32—37 15—20 37—42 20— 25 42—48; Van Wingerden (4): 37—31 26x39 36-31 27x47 50—44 47x11 44x2 16x38 2x49 35x24 49x28 10—15 Oploswedstrijd (4) HAUSCHILD (7) 28x5 15—20 5—28 20-24 28-33 24—30 33—39 30— 35 39-44. Ook voor de vierde ronde geldt: oplossingen binnen twee weken opsturen naar B. J. Nuys, 2671 NN Naaldwijk. Het partijgedeelde van deze rubriek is gewijd aan prestaties In Rusland. Allereerst een frag ment uit 1977 van Korenewski, de Russische kampioen, te vens secondant van Gantwarg. In de stand zwart: 2, 6/13, 15, 16, 18. 20. 21. 23. 25; wit: 24, 27, 29, 32/34, 36/40, 42. 44. VUURBOOM (8) 47/49 speelde Korenewski slim 37—311 Deze zet verhindert het voordehand liggende 21—26 door 24—19 26x28 33x22 13x33 22x4. In plaats van 21 26 lijdt ook 10—14 schip breuk: 33—28 14—19 ge dwongen 27—22 met op 18x27 29x18 13x33 24x4 en op 19x30 28x19 13x33 en 22x4. De zwarte positie lijkt hope loos, maar het verrassende 13—19 lost alle problemen in één klap op: 24x4 21—26 4x22 26x17 29x18 12x23 al houdt wit de beet# positie. Uit het dameskampioenschap 1977 twee fragmenten. Eerst Morzjoelowa-Koeznetsowa, zwart: 3. 6. 8. 11. 13, 16, 19. 23/26; Wit: 22. 28. 32, 33. 35/38, 43, 45. 48. Na 34. 2329 brak Wit door: 35. 22— 18 13x22 36. 28x17 11x22 37. 37—31 26x39 38. 43x14, lijkt winnend, maar 38. 22—281 39. 38—32 (op 14—10 immers 28—33 38x20 25x5) 39. 28x37 40. 14—10 3—9 41. 10— 5 37—42 42. 48x37 9—14 43. 5x2 6—11 44. 2x30 25x34 levert een andere positie op. Toch is het remise na 45. 3530 34x25. Bij Eris-Mansjkina een grappig slot in de stand zwart: 9, 11, 13, 14. 17. 24, 26; wit: 22, 23, 28, 32. 33. 36. 40. Het partij verloop was: 52. 40—34 1319 53. 34—29 24—30 54. 29—24 30—35 55. 24x4 35—40 en Eris won gemakkelijk. Toch kan zwart zich op won derbaarlijke manier redden. In plaats van 13—19 levert 14— 19 23x3 13—18 een punt op: op 3x21 met 18x40; op 22x13 met 11—16 3x21 16x401 Oplossingen onder vermelding van Puzzel 48 dienen uiterlijk woensdag middag in bezit te zijn van: Leidse Courant, Postbus 11, 2300 AA Leiden. Eigen postcode nummer s.v.p. leesbaar vermelden. Kinderzegels Suriname Op 21 november j.l. heeft de postdienst van Suriname de „Kinderzegels 1979" in de ver koop gebracht. Het gaat hier om een serie bestaande uit vijf zegels met toeslag en een blokje bestaande uit drie ze gels uit de serie. De zegels verschillen onderling slechts in kleur en waarde, daar de afbeelding op alle ze gels gelijk is. Deze afbeelding toont een vogel. Hiermee wil men de vrijheid symboliseren die door een kind zo begeerd wordt binnen een klimaat waarin het zich optimaal kan ontplooien. Naast de gegaran deerde opvoedkundige aan dacht voor het kind wordt te vens de niet te ontberen medi sche zorg en begeleiding gesymboliseerd. Dit wordt op de zegel gedaan door de af beelding van een bloedtransfu- siefles en het embleem van het Rode Kruis, met op de achter grond'verder nog een hollend kind. De door R. Chang uit Pa ramaribo ontworpen zegels hebben een waarde van 20 10 c., 30 15 c., 35 15 c., 40 20 c. en 60 30 c. Het blokje bestaat uit twee ze gels van 20+10 c. en één ze gel van 35+15 c. De zegels werden in drie-kleuren offset gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem en blijven in de verkoop tot en met 15 ja nuari 1980. Op 5 december a.s. zal in Suri name postzegelboekje num mer 5 verschijnen. Dit boekje bevat 5 zegels van 15 c. en 6 zegels van 25 c. Het boekje heeft als tekst: „Werk mee aan een veilige postbestelling; houd uw waakhond binnen". Voor 18 decemnber a.s. heeft de P.T.T. van de Nederlandse Antillen een serie van twee bij zondere zegels op de uitgifte kalender staan. Het gaat hier om twee jubileumzegels die worden uitgegeven ter gele genheid van het 30-jarig be staan van de Stichting Cultu reel Centrum Aruba. Op een zegel van 95 ct. ziet men zes verticale kleurbanen, onderver deeld in vijf kleurschakeringen. Hierop staat afgebeeld de om trek van het eiland Aruba met het embleem van het Cultureel Centruym Aruba. Op een zegel van ƒ1.- ziet men de symbo lische afbeelding van het „Cas di Cultura" waarin de Stichting Cultureel Centrum Aruba is ge huisvest. Verder op deze ze gels de bijzondere tekst: „Stichting Cultureel Centrum Aruba 23 december 1949 23 december 1979. Het ont werp voor deze zegels kwam van de hand van de heer Eveli- no Fingal uit Oranjestad op, Aruba. De zegels werden in offset gedrukt door Joh. En schedé en Zonen te Haarlem. Ook voor 6 december a.s. heeft men op de Nederlandse Antillen 'n tweetal zegels op het programma. Het gaat hier om een serie die wordt uitge geven ter gelegenheid van 25 jaar Statuut (1954-1979). De bevestiging van het Statuut voor het Koninkrijk door H.M. dé Koningin vond plaats op 15 december 1954, ter gelegen heid waarvan toen zowel door Nederland als de Ned. Antillen en Suriname een bijzondere zegel werd uitgegeven. Op de zegels ziet men de symbo lische voorstelling van een vo gel die de vrijheid tegemoet vliegt. Dit tegen de achter grond van de Nederlandse vlag op een zegel van 64 ct. Voor een zegel in de waarde van 1.50 is deze achtergrond de vlag van de Nederlandse Antil len. De zegels werden gedrukt door Joh. Enschedé in Haar lem, in de kleuren rood, blaj zilver en zwart. Het ontv kwam van de hand van de I Oscar Ravelo uit Willem: (Curapao). De zegels bli verkrijgbaar tot en met 17 cember 1980. Op 1 juli 1855 werden In Be de eerste ronde aanplakzu opgericht. Dit als uitvloe van een overeenkomst tus de boekdrukkerij-eiger Ernst Litfass (1816-1874) er toenmalige hoofdcommiss van politie, Karl L.F. von keldey. Door rlit contract v het voor Litfass mogelijk reclamezuilen te installeren het vernieuwen van het tract in 1870 was dit aanti gegroeid tot 200 stuks. Of moment telt men in de Du Bondsrepubliek, tezamen West-Berlijn 75.000 van reclame-zuilen. Om dit fei herdenken verscheen op november j.l. in West-Be een bijzondere zegel in waarde van 50 pf. Het m< wordt gevormd door de afb ding van zo'n reclamezuil een lithografie van F.S. N< mann. De zegel werd ontv pen door Enrst Finke en drukt door de Bondsdrukl te Berlijn. Kleine Beer: kompas van de Feniciërs Kleine Beer of Ursa Minor ont leent zijn naam aan de opper vlakkige gelijkenis met de Gro te Beer, al is die, zoals de naam al zegt, aanmerkelijk groter. Kleine Beer is te vinden aan de noordelijke hemelpool en het is daarom, dat de oude Feniciërs de Kleine Beer voor hun navigatie gebruikten, iets, dat door de Grieken in onge veer 600 v.C. overgenomen werd. De Feniciërs noemden de Kleine Beer „De Schroef" vanwege zijn draaiende bewe ging om de noordelijke hemel pool. De Grieken spraken van „Fenicisch Beertje". De voornaamste ster van Klei ne Beer is A Ursae Minoris, ook wel Poolster (Polaris) ge noemd. De Poolster ligt 1°,2' van de Noordelijke hemelpool vandaan. Hij is vrij gemakkelijk te vinden door de laatste twee sterren van het „steelpanne tje" of Grote Beer op te zoe ken en de afstand tussen die twee ongeveer vijfmaal te ver lengen. De Poolster is niet al tijd de vrij nauwkeurige aan- duider van het noorden ge CEPH6U5 j moordpool O y* lr«- r. °s - •5 O V 1 ro 0 *3 O r. PkflCO KR ©U weest; deze rol vervulde in de tijd van de oude Grieken en Feniciërs B Ursae Minoris, of wel Kocab. In het jaar 2102 zal de Poolster het dichtst bij de hemelpool zijn. In 4145 is G Cepheï de Poolster en in 5730 is dat A Cepheï. Polaris is een veranderlijke dubbelster met een periode van vier dagen. De componenten zijn wit en blauw. Astronomische gebeurtenissen In de maand DECEMBER: 1 dec. 12h Ceres stationair. 3 dec. 16h Aldebaran 0.5° ten zui den van de maan. 3 dec. 18h Volle Maan. 5 dec. 00h Mercurius 2° ten noor den van Uranus. 7 dec. 16h Mercurius bereikt groot ste westelijke elongatie (21*). 9 dec. 23h Regulus 0.8* ten noor den van de maan. 10 dec. 18h Mars 2* ten noorden van de maan. 10 dec. 2Oh Jupiter 0.4° ten noorden van de maan. 11 dec. 11h De maan staal in het apogee. Hoofdsterren: 11 dec. 14h Laatste Kwartier v maan. 12 dec. 05h Saturnus 0.01° tenf den van de maan. 12 dec. 20h Neptunus in conji met de zon. 13 dec. 17h Mars 1.7° ten no van Jupiter. 16 dec. 18h Uranus 5* ten z van de maan. 17 dec. 20h Mercurius 4° ten 2 van de maan. 18 dec. 22h Mercurius 6" ten n den van Antares. 19 dec. 08h Nieuwe Maan. 21 dec. 17h Venus 5° ten zuiden de maan. 22 dec. 11h Wintersolstitium, middelpunt van zon bereikt z'n zuidelijke punt, steenbokskeerkrli De astronomi winter begint. 23 dec. 16h De maan staat In het 24 dec. 05h Vesta stationair. 26 dec. 05h Eerste Kwartier vai maan. 27 dec. 05h Jupiter stationair. 27 dec. 07h Mercurius 1.4* ten den van Neptunus. 31 dec. 00h Aldebaran 0.4° ten den van de maan. vis.magn. a Polaris (d), Atruccaba (V) var. b. Kocab 2.02 c. Pherkad 3.14 d. Pherkard 4.44 e. (V) 4.40 I. 4.34 -3.83 -0.51 -061 -0.56 -0.40 0.21 Dubbelsterren: 2.12 6.47 7.40 9 00 7.20 8.10 Variabele sterren 1.94 880 7.40 8.00 8.70 2.05 9.90 12.70 12.90 9.80

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 24