Marianne Faithfull De revalidatie van Top Tien Concert- agenda KLASSIEK PLATEN Alle 43 lilaviertrio9s van papa Hay dn LEIDSE COURANT screaming so they didn't believe she was in labor, later i went to covent school, later i rode in leather, later i took some sleeping pills, i needed to lose... Marianne Faithfull. (uit de gedich tenbundel „Babel" van Patti Smith) *fT> .i In het midden van de jaren zes tig stond ze bekend als het trut tige meisje uit gegoede kringen, dat in het decadente popwe reldje ten onder dreigde te gaan. Altijd in de buurt van de Stones, scoorde ze met de Jag ger-Richard compositie „As Tears Go By" een klassieke hit. Kort daarop bezorgde een mis lukt huwelijk en een roem ruchte liefdesaffaire met Mick Jagger haar een identiteitscri sis, waarin slechts verdovende middelen een troost boden. Een donker verleden waardoor ze lijkt gebrandmerkt en dat haar een image gaf die ze nu ver woed van zich af probeert te schudden. Marianne Faithfull is weer overeind gekrabbeld en met haar elpee „Broken Eng lish" maakt ze een verplette rende come-back. Ze is klein van stuk en draagt een te groot paars vest op een lange paarse rok met split, het haar nog altijd slordig opgestoken. Ze praat geaffecteerd, ietwat overdreven, alsof ze in een aflevering van de Forsyte-sage speelt. Op de tafel liggen gedichtenbundels van Engelse dichters: Keats, Byron, Shelley. Als je wat aan haar vraagt, lijkt ze eerst geanimeerd, maar halverwege haar antwoord zegt ze „wacht es" en slaat haar ogen neer om diep na te denken. Dan blijft het een tijdje stil en als je denkt dat ze het antwoord heeft gevonden, kijkt ze je aan en lacht verlegen. Broken English „Het gaat goed met mij, weet je. Voor het eerst heb ik in de studio alle vrijheid gekregen om precies te doen wat ik zelf wou. „Broken Eng lish was een hele gok. Het lag eerst in de be doeling het titelnummer samen met „The Bal lad of Lucy Jordan" heel voorzichtig op single via een ondergronds-label uit te brengen. Maar iedereen die we de opnamen lieten horen, vond dat we maar meteen een elpee moesten maken. Nummers als „Working Class Hero" en „The Ballad of Lucy Jordan" vertolken, geeft een enorm risico. „Working Class Hero" van John Lennon is natuurlijk de definitieve versie, daar kan je niets meer aan toe voegen. Toch kan ik me zo vereenzelvigen met die songs, dat ik ze per se wou doen. Bovendien wist Stevie Winwood de nummers op de plaat van prachtige synthesizer-arrangementen te Het titelnummer „Broken English" is geba seerd op het boek „Hitiers Children" en han delt over de strijd van de Duitse BaaderMein- hofgroep. Marianne: „Ik heb het nummer ge schreven ter nagedachtenis aan Ulrike Mein- hof. Ik voelde veel sympathie voor haar en wil haar optreden niet veroordelen, maar wel be kritiseren. Ik vind de strijd van de Baader Meinhofgroep een geweldige verspilling van energie en mensenlevens. Ik verwerp het ge bruik van geweld onder welke omstandigheid dan ook". Ik probeer een vergelijking te trekken naar de revolutie van de jeugd in de jaren zestig, de hang naar vrijheid, de sfeer van flower-power. Een tijd waar Marianne nauw bij betrokken was. „Dat was een spelletje, meer niet", fluis tert ze, maar haar gedachten lijken elders. Faithless Voor een Duits muziekblad vult ze een lijstje in met haar favoriete singles en elpees, Same Dave, Otis Redding, The Ronettes. „Nee, Lou Reed heb ik pas twee jaar geleden ont dekt. Eigenlijk zou ik „Rock 'n' roll Suicide" van David Bowie moeten opschrijven", lacht ze. „Iedereen denkt dat ik na die Stones-affai- re niets meer gedaan heb, maar dat is niet zo. Het country-rock album „Faithless" met The Grease Band is niet geworden wat het had moeten zijn. Maar het belangrijkste was dat mijn stem veranderde. Ik klonk zwaarder, vrouwelijker en meer... oprecht". Ze wacht en zegt dan: „Die verandering kwam eigenlijk ge woon omdat ik ouder werd, meer rookte en dronk". Hoe kijkt Marianne nu terug op die Stones-pe- riode, die haar een image bezorgde, waar ze nu uit alle macht onder uit probeert te komen. „Het was een fantastische tijd. Veel mensen vragen me of toen niet alles voor me tegelijk kwam. Of ik wel rijp was voor het succesIk leefde toen alleen met mijn moeder en we had den het niet breed thuis. Ik pakte wat ik pak ken kon". MICHAEL PETERSON Rond de kerst maken we balans op van dit muzikale jaar. Wat waren volgens jou de tien beste elpees? Schrijf ze op een briefkaart en stuur die naar Dagblad „Het Bin nenhof", Postbus 9 in Den Haag, t.a.v. de muziekredak- tie. Onder de inzenders zal zo'n moderne elpee worden verloot. Stuur in, want mis schien ben je wel de enige en dan is die schijf sowieso voor jou. Op de muziekpagi na voor de kerst hopen we de Top-Tien van '79, samen gesteld door de lezers, te pu bliceren. 1 december - Squeeze, Para diso in Amsterdam. 4 december - The Nits, Kijkhuis in Den Haag. 6 december - The Records, Paard van Troje in Den Haag. The Shirts, Exit in Rotterdam. 7 december - The Records, Paradiso in Amsterdam. 8 december The Records, Exit in Rotterdam. Gallag her Lyle, Sonestakoepel in Amsterdam. Folk festival met o.a. Gay Terry Woods, John Martyn en Martin Carthy, Kunstmin in Dordrecht. 12 december XTC, Paard van Troje in Den Haag. Marianne Faithfull „i was born in hampstead, my mother wasn 'f Gerritsen (onder) en Van Dijk (boven). delijk hoe vervreemdend deze moderne tijd werkt en het enige nummer van Johnny Fin gers is daar ook debet aan. Zoals voorheen weten The Rats alles met de nodige humor te relativeren, maar het gelach aan het eind van kant I klinkt geforceerd en zeker niet vrolijk. Geldof, wiens stem het midden houdt tussen David Bowie en Steve Harley, is iemand die, behalve zijn veelzijdige muzikale talent, ook zijn hersens gebruikt. Hij is een belangrijke figuur voor de ontwikkeling van de heden daagse popmuziek. (Mercury 6310960) M.P. Tom Petty The Heartbreakers Tom Petty is er nog steeds niet in geslaagd het suc ces van zijn debuutelpee te evenaren. Twee jaar geleden kondigde hij zich aan als een welkome verfrissing op het terrein van de Amerikaanse west-coast rock. Zijn sfeervolle melodieën riepen vooral door Petty's nasale stemgeluid en zijn spel op een Rickenbecker- gitaar, herinneringen op aan de legendarische Byrds. Petty's tweede plaat „You're Gonna Get It" bleek, behalve enkele uitschieters, een risicoloze poging het succes te continue ren. Hij veranderde hierna van platenmaat schappij en trok voor zijn onlangs verschenen „Damn The Torpedo's" de gerenommeerde j(\ producer Jimmy Iovine (P. Smith, B. Spring steen, Earring) aan. Maar opnieuw is de oogst mager. Drie songs, („Refugee", „Here Comes "J My Girl" en „You Tell Me") steken mijlenver boven de andere middelmatige rockers uit. 'r^ Petty heeft bewezen een knappe song te kun nen schrijven, maar hij kan voortaan maar beter wachten tot hij er tien van op een rijtje heeft. (MCA 062-63391) M.P. Gerritsen/Van Dijk De solo-pogingen van Earring-leden George Kooymans („Jojo") en Barry Hay („Only Parrots, Froggs and Angels") hebben in het verleden nooit opge bracht wat er aanvankelijk van werd ver wacht. Earring-bassist Rinus Gerritsen, die vroeger minstens de helft van het Earring-re- pertoire-oude stijl bij elkaar schreef, (wie herinnert zich nog het prachtige „The Grand Piano" van zijn hand?) maakte geen haast met een dergelijk project. Maar toen afgelo pen zomer de Earring vakantie hield, bleek hij toch genoeg materiaal in de kast te heb ben liggen om de lang verbeide solo-stap te wagen. Het enige probleem bestond uit het vinden van een goede zanger, die zijn muziek van een goede tekst kon voorzien. Een tele foontje naar vriend Michel van Dijk bleek de ideale oplossing. Michel (ex-Les Baroques, ex- Ekseption, ex-Alquin) beschikt immers over een meeslepende stem en hij heeft met tekst- dichten aanmerkelijk minder moeite. Maar de hooggespannen verwachtingen van deze samenwerking, aangewakkerd door het rui me voorschot dat het duo van de Amerikaan se platenmaatschappij Atlantic mocht touche ren, worden op de elpee „G. V.D.slechts ge deeltelijk ingelost. Rinus en Michel brengen een degelijk roek-geluid ten gehore, waarbij de basgitaar hoe kan het ook anders sterk op de voorgrond is gemixt. Rinus heeft zich maar moeilijk van het Earringgeluid kunnen losmaken („Hard Bargainen de medewerking van Eelco Gelling (ex-Earring) op slide-gitaar is daar mede oorzaak van. Bo vendien zijn de uitstapjes richting southern- rock (Mental Madness) veel te voorzichtig. Michel lijkt door wanhoop gedreven en zingt af en toe met fraaie dictie, maar maakt zich zelf niet duidelijk genoeg en wordt al snel zeurderig. Natuurlijk is bij deze steunpilaren van de vaderlandse rock genoeg kwaliteit aanwezig om van een volwassen produkt te spreken, waaraan echter alle verrassing ont breekt. (Atlantic 50679) M.P. Boomtown Rats The Boom town Rats zijn zonder meer te kwalificeren als één van de belangrijkste exponenten van de new wave. Ofschoon duidelijk meegevloeid met de punkgolf ligt de inspiratie van Bob Geldof c.s. toch eerder bij oudere rhythm en blues- groepen als Dr. Feelgood en Eddie The Ho trods, hetgeen hun debuut-album duidelijk liet horen. Al direct met de tweede elpee „A Tonic For The Troops" wisten The Rats door eigen inventiviteit zich van hun invloeden los te maken en zich onder de avant-garde in de popmuziek te scharen. Muziek voor de ja ren tachtig, zonder elektronisch gekunstel, maar doordacht, behendig en vooral geestig. Op dat moment hadden slechts weinigen in Nederland de Ierse groep in de gaten. Daar was een geraffineerd promotiefilmpje voor nodig, dat hun hit „I Don't Like Mondays" extra allure gaf. Met de nieuwe elpee „The Fine Art of Surfacing" is Bob Geldof behalve in de voornoemde hit op alle fronten een stapje verder gegaan. De energieke popsongs zijn scherper geworden, bevatten cynische humor in amusante tekstvondsten, maar ze dienen niet uitsluitend tot vermaak. In o.a. When The Night Comes" maakt Geldof dui- kaal Europa, en ook voor zijn klavier trio's was er toen best een afzetgebied. Nog geen generatie later echter begon de onderschatting. Lees Schumann er maar op na. De romantiek begon ver goelijkend te praten over papa Haydn en dat is lang volgehouden, door ve len tot aan de Tweede Wereldoorlog. Nu slaan de Haydn-trio's gelukkig weer aan. Op het Franse label Valois begonnen al tegen het eind van de ja ren zestig platen te verschijnen met uitvoeringen op instrumenten uit Haydns eigen tijd. De zestien trio's die ik ken in de vertolkingen van Hugu- ette Dreyfus op een Hammerfliigel, Eduard Mei kus op viool en Elisabeth Vogt op cello waren destijds een hele belevenis. Het Beaux Arts Trio kon voor de nu voltooide complete plaat opname de kritische editie van de Haydn-kenner Robbins Landon vol gen en dat is ook al worden moder ne instrumenten gebruikt weer een ander voordeel. In elk geval stoort het niet dat Menahem Pressler op een moderne vleugel de leiding heeft en violist Isodore Chohen en cellist Ber nard Greenhouse zich moeten aan sluiten. Dat je ook in een onbelangrij ke partij kunt triomferen, bewijst laatstgenoemde overduidelijk. Moet dat nu, al die 43 trio's op veer tien platen? Die draai je toch niet alle maal achter elkaar.' Neen, dat zou on zinnig zijn. Maar wie echt van Haydn houdt, houdt ook van deze trio's en dan niet alleen van het overbekende in G met het rondo all'ongarese. Dit beroemdste van de trio's verscheen met twee andere in 1795 in Londen. Haydn droeg de trits op aan Rebecca Schroeter, de temperamentrijke we duwe, die tijdens Haydns eersfe ver blijf in Londen bij de componist kla- vierlessen kwam nemen. Hun brief wisseling wijst op een meer dan harte lijke verhouding! Inderdaad zijn niet alle trio's even sterk. Natuurlijk halen de vroegere niet het gemiddelde niveau van die, welke voor of in Londen zijn geschre ven. Wie ze evenwel in de juiste dose ring tot zich neemt, komt telkens voor aangename verrassingen te staan, al zijn dat niet altijd de complete compo sities dan toch in elk geval magnifie ke onderdelen ervan. En die ontdek je alleen met deze gouden doos! Wie desondanks veertien elpees te veel en te duur vindt, kan ook losse platen, zoals die eerder zijn versche nen, kopen of bijvoorbeeld de cassette met vier platen waarop de eerste veertien trio's van het Beaux Arts Trio zijn vastgelegd. Op de een of an dere manier is het echt de moeite en de kosten waard! JOHN KASANDER Dertig jaar geleden verscheen de Haydn-biografie van dr. Hans Leerink. Ik heb het boek toen met plezier gelezen. De schrijver droeg het op aan col lega Hanekroot met wie hij zo veel quatre-mains had ge speeld. Als zo vaak typeerde de opdracht het boek. Het was geen musicologische verhande ling, maar een betoog van een enthousiast muziekliefhebber. Ondanks mijn sympathie daarvoor heb ik het in dertig jaar nooit meer ingekeken. Niet lang daarna begon de stroom opzienbarende Haydn- publicaties en Leerink werd onevenredig vlug door nieuwe feiten achterhaald. Twee weken geleden was er onver wacht reden eens te gaan zoeken of ik Leerinks Haydn nog had. Het was mij altijd bijgebleven dat hij herhaaldelijk schreef over de „schromelijke veron achtzaming van de trio's". Ik geloof dat hij dacht dat er voor klavier, viool en cello zo'n dertig bestonden. Dat ge tal wordt zelfs nog vermeld in boeken die tien, twaalf jaar later uitkwamen. Maar nu stuurt Philips een heel voor name, goudkleurige, puur typogra fisch uitgevoerde doos met 14 elpees, waarop 43 klaviertrio's, stuk voor stuk prachtig gespeeld door het Beaux Arts Trio. Dat zijn ze dus allemaal voor deze bezetting, behalve de twee die als verloren worden beschouwd. Leerink had het niet voor mogelijk gehouden, zoals hij het niet voor mo gelijk hield dat nog ooit de missen en de opera's (door de grammofoon) een nieuwe faire kans zouden krijgen. Leerink wist heel goed waarom zijn geliefde trio's door de beroepsmusici vroeger stelselmatig werden gene geerd. Het was volgens hem Haydns eigen schuld. Hij had nooit, als Mozart en Beethoven, geprobeerd klaviertri o's te componeren met een onafhan kelijke cellopartij. Zoals Bachs tweede zoon Carl Philipp Emanuel nog in 1775 sonates publiceerde die op kla vier konden worden uitgevoerd en al dan niet door viool en cello konden worden begeleid, zo ging het ook bij Haydn in de eerste plaats om de kla vierpartij. Die was aanvankelijk na tuurlijk gedacht voor clavecimbel de eerste vijf verschenen in 1767 bij Hummel in Amsterdam maar voor de stukken die veel later in Londen werden gecomponeerd, zal de compo li ay dn in hat hof uniform van da vorsten Ester hazy die hij van 1761 tot 1790 heeft gediend. Het portret is ongedateerd en van onbekende hand. In elk ge val stelt het de componist voor in de laatste fase van zijn leven. nist wel de Broadwood-piano's op het oog hebben gehad. In de talloze gees tige vondsten en de interessante door werkingen met het hardnekkig uit spinnen van de thematische gegevens heeft het klavier bijna altijd de lei ding. In de oudste stukken volgt de viool, die gaandeweg wat zelfstandi ger wordt, maar de cello komt zelden veel verder dan een versterking van de bassen in het klavier. Toch is dit niet, zoals Leerink blijk baar meende, de enige reden geweest dat Haydns klaviertrio's langer dan een eeuw zelden aan bod kwamen. In 1802 circuleerden nog talloze afschrif ten en arrangementen van Haydns in strumentale muziek door heel muzi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 22