KNS en Warmond gaan slopend micro-korfbalseizoen tegemoet Docos pas volgende week tegen Midstars LUSV 2 en DAC samen aan kop - V Vierde wieler- veldrit in Nieuwkoop met sterke buiten landse deelname NA VERLIES VAN WW SPORT LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA (Van onze korfbaimedewer- ker) LEIDEN Een spannend competitieverloop lijkt wel haast gegarandeerd in de eerste klasse van de afde ling Rijndelfland. Naast het kampioenschap zijn er nog twee extra promotieplaatsen te verdelen onder de zes ploegen. Hiervan steekt er geen een met kop en schou ders boven de rest uit. De beide vertegenwoordigers uit de Leidse regio, KNS en Warmond, gaan dan ook een kort, slechts tien duels, maar slopend microkorfbal- seizoen tegemoet. KNS - coach Gé Eegdeman durft zich nauwelijks aan een prognose te wagen. Het zou voor hem allerminst als een verrassing komen als de com petitie pas in de allerlaatste week beslist wordt. Voor zo wel titel en promotieplaatsen als de noodzakelijke degra dant, zo klein acht de Oegs- tgeester de krachtsverschillen. „Alle zes ploegen komen zon der meer in aanmerking voor de titel. De ploeg die de meeste uitwedstrijden wint wordt •rfbi art*V kanshebbers voor de titel den gerekend. Ook Leidens kleinste kori vereniging Noorderkwarti komt uit in de tweede klasid Het zal ook dit seizoen w^jj erg moeilijk zijn voor de voqfl malige speeltuinploeg om njS( op de laatste plaats te einc^ gen. Vorig seizoen werd pasL( de slotfase van het seizoen H. eerste punt in de wacht sleept. kampioen. Misschien zal het zelfs zo worden dat één ge wonnen uitwedstrijd of verlo ren thuiswedstrijd al beslis send is. De competitie duurt dit seizoen tenslotte maar tien wedstrijden". In deze titanenstrijd is KNS volgens Eegdeman niet zonder kansen. In het eerste weekein de leverde KNS al een visite kaartje af door Warmond met 10—3 te verslaan. Een belang rijke overwinning vindt Eeg deman, want het was hetzelfde Warmond dat vorig seizoen KNS de weg naar promotie af sneed. Hierdoor ging de derde promotieplaats naar het Lei- derdorpse Velocitas. De neder laag die KNS een week later leed tegen De Raven deed alle optimisten die de titel al bin nen dachten te hebben snel verstommen. Eegdeman steekt zijn tevre denheid met de huidige selec tie niei onder stoelen of ban ken. „Een jonge ploeg die alles voor elkaar overheeft. Een echt enthousiast stel". De ge middelde leeftijd van de ploeg die bestaat uit Sandra Steen bergen, Heieen van der Nat, Yvonne van Dam, Erica Ven ders, Ria Zitman, Peter Zit man, Rob Ultzen, René Koo ien, Piet Schooneberg en Ru- dolf Ligtvoet, ligt rond de twintig jaar. Eegdeman is ech ter niet bang dat de ploeg door gebrek aan ervaring opnieuw de promotie mist. Ondanks de jeugdige leeftijd schuilt in de ploeg de ervaring van een of twee seizoenen in het veld- twaalftal. Warmond is het seizoen uiter mate teleurstellend begonnen. Na de nederlaag tegen KNS volgde tegen debutant ONDO opnieuw een verliespartij. Penningmeester Möhlmann acht dit nog niet echt veront rustend. „Warmond is wel meer zwak gestart en nadien sterk teruggekomen. We ho pen dit seizoen toch wel tegen de top aan of met de top mee te spelen". De door vereni gingsman Hans van Huis ge trainde selctie is sterk ver jongd. Rondom routiniers Ok- kie de Jong, Bart van Zand wijk en Johan van Amersfoort heeft Hans van Huis een jonge ploeg opgebouwd, waarin René de Louw, Monica de Goede, Paula Zwaan en de van Fluks overgekomen Yvonne Steen voorden debute- Kanshebber Tot de kanshebbers voor de ti tel in de tweede klasse moet zeker ook Tempo gerekend worden. De Alphense vereni ging speelt al seizoenen lang onder haar niveau. De talent volle jeugd van de sterk groeiende vereniging begint nu langzamerhand door te dringen in de selectie zodat een herstel van de positie wel spoedig zal volgen. Grote con currentie kunnen de Alphene- naren verwachten van De Dijkvogels, dat vorig seizoen op een punt de titel miste, en van Madjoe. Na een eenjarig verblijf in de eerste klasse is Madjoe weer teruggekeerd in de tweede klasse. Alleen op grond daarvan al moeten de Rijnsburgers tot de mogelijke ei Programma voor de Leidin regio: s< Vandaag: TOPKinderdijv 19.00 uur de Wasbeek; Maw joeODS, Cleyn Duin 16Jd uur; NoorderkwartierTe»lj po, de Munnik 20.30 uur. Zondag: Fides PactaTreky gels, 5 Meihal 14.15 uu KNS—ALO, Apollohal 14| uur. Indeling microkorfbalcoi| I petitie: Rijndelfland I ALO, Avanti, KNS, Warmort De Raven, ONDO. Rijndelfland II Madjoe, Dijkvogels, Temp i Hou Stand, ODS, Emrp Noorderkwartier. ~d3&L.2~ 'i Cees van der Wereld, een van de favorieten voor de overwinning in de vierde Nieuwkoopse veldrit. NIEUWKOOP Voor de vierde maal nu al weer zal ko mend weekeinde de internationale wielerveldrit in Nieuw koop plaatsvinden. Het wielercomité Nieuwkoop is er_ op nieuw in geslaagd een sterk deelnemersveld voor deze rit te interesseren. Behalve de winnaar van vorig jaar, Nieuwkoopse prof Cees van der Wereld, zullen ook Nederlandse topamateurs Herman Snoeyink (erg sterkl dit jaar) en Reinier Groenendaal zondag naar Nieuwkoop trekken. Op het unieke parkoers, dwars door het dorp, waarin voor het eerst nu ook de oude Rechthuystoren is opgenomen, zullen ook buitenlandse coureurs verschijnen. Renners uit Duitsland en Frankrijk, maar vooral vier sterke Poolse coureurs (voor het eerst in Nederland actief) zullen onge twijfeld voor een spannende, internationale strijd zorgen. De liefhebbers starten zondag om 12.15 uur, de nieuwelingen om 13.15 uur en de junioren om 14.00 uur. Het sterke veld aan ama teurs en profs gaat om 15.00 uur van start. Beslissingswestrijd om plaats in ereklasse Het kampioensteam van Avanti (Theo Louwers, John 9end weekeinde via Midstars moeten proberen een pit van Strien, coach Jan Harkes en Bettine Vriesekoop dat 'n de hoogste afdeling te verwerven, de ereklasse heren al wel heeft bereikt. DOCOS zal vol- LEIDEN Het Leidse Docos dat afgelopen week als tweede eindigde in de promotie- ereklasse, zal een week langer moeten wach ten op de promotie/degradatie wedstrijd te gen het als vijfde geeïndigde team uit de ereklasse, Midstars. De wedstrijd die aan vankelijk vandaag was gepland, is verscho ven in verband met het meedoen van inter national Anne Vlieg van Midstars aan de Open Franse kampioenschappen. De wed strijd wordt nu gespeeld op acht december. Het tweede team van Scylla, dat kampioen is geworden in de hoofdklasse, mag niet promo veren. Er bestaat namelijk een regel in het competitie-reglement die verbiedt dat twee teams van eenzelfde vereniging uitkomen in één poule. En dit zou het geval zijn geweest in de promotie-ereklasse poule, nu de hoofdmacht van Scylla gedegradeerd is uit de ereklasse. Het is enigszins sneu dat deze regel, die destijds is ingesteld om tegen te gaan dat verenigingen met een aantal aangekochte spelers twee teams in de hoogste klasse zouden hebben, nu toege past moet worden bij een vereniging waar het juist gaat om spelers uit de eigen kweek. Ook een door Scylla ingediend verzoek voor dispen satie op deze regel leverde geen succes op. Wel kwam als antwoord op het verzoek dat het hui dige competitie-reglement in studie is. Gedacht wordt ondermeer aan een uitbreiding van het aantal teams in de ereklasse, en dat er wellicht mogelijkheden zijn voor twee teams van deze! de vereniging in één poule, hiaar dat er op moment nog geen uitzondering gemaakt i worden. De termijn waarop dit dan plaats j moeten vinden, zou weieens aan aantal jan kunnen zijn. Op zijn vroegst is aan septembL; 1980 te denken. In ieder geval komt het er - neer dat Scylla 2 om te promoveren de kome de helft maar weer kampioen moet worden hopen dat team één dit ook doet Donar mediteert in de Vijf Meihal. Het laatste optreden van Zwiers c.s? Telefoontje - „Hallo Arie, met Herman." - „Ha die Herman. Leuk dat je belt. Hoe gaat het ermee?" - „Oh, uitstekend Arie. De blessure geneest aardig en verder is alles ook erg goed. En met jou?" - „Kan bijna niet beter. Her man. Zelf goed, de selectie compleet blessurevrij. Maar eh, waarvoor belde je eigen lijk?" - „Tja, een beetje moeilijk uit te leggen. Een beetje on gebruikelijk ook. Het gaat natuurlijk over die wed strijd van zaterdag hè. Ik heb eens zitten nadenken. Kijk eens, als het een beetje meezit komen er zo'n zesdui zend toeschouwers naar Kat wijk voor die wedstrijd, 't Zou aardig zijn als we voor die mensen een spectaculai re pot zouden kunnen neer zetten." - „Ben ik helemaal met je eens Herman, maar wat wil de je nu precies voorstel len?" - „Een uitslag, Arie. Persoon lijk denk ik aan 3-3. En later in het seizoen kunnen we er in Rijnsburg wel 2-2 van ma ken. Hebben we alletwee onze punten die we normaal gesproken in onze thuiswed strijd toch wel zullen pak ken en bezorgen we het pu bliek aantrekkelijke potten zonder al te verdedigend spel. Wij tevreden, de sup porters tevreden, de pen ningmeesters tevreden, kort om iedereen tevreden..." - „Een aardig idee. Herman. Ik voel er wel wat voor. Zal het er deze week eens met de jongens over hebben. Bel je daarna nog wel terug. Goed?" - „Uitstekend Arie, tot dan." Telefoontje (2) - „Ja, hallo, Wijnands hier." - „Ha, met Arie. Ik heb het over je voorstel gehad en de jongens vinden het publiek ook erg belangrijk. Zijn wel in voor dat plannetje. - „Doen dan maar?" - „Doen, Herman. Tot zater- Telefoontje (3) Zo had het kunnen gaan, in de week voorafgaande aan de zaterdagse confrontatie .tussen Quick- en Rijnsburg- se Boys. Met de nadruk op had, met de nadruk ook op het irreële van dit gefingeer de telefoongesprek tussen Lagendijk en Wijnands. Want in de voetbalwereld telt nu eenmaal uitsluitend het resultaat. Ook bij de amateurs staan de winst punten en niet het publiek voorop. En dat is in feite triest. Na tuurlijk: je hoeft vooraf geen afspraken te maken over de uitslag, hoeft geen telefoontjes te plegen naar collega-oefenmeesters. Als je alleen maar het voetbal laat prevaleren boven het onmo gelijk maken van voetb Dan ben je al een eind weg, komen die uitslag van 3-3 en 2-2 vanzelf. Ma dan moet je Toet wel lat spelverdelen, Kuijt wel nodige vrijheid verstrekkt Daarom deze oproep, richt aan trainers, voetb: Iers en bestuursleden: eens wat vaker terug in tijd. Voor de aardigheid.... Effect Donar-coach Chuck Campio is coach af. De via Zweden Groningen terecht gekom Amerikaan kende al enige de nodige problemen bij traditionele net-niet-topp van de Nederlandse basketb wereld en deze week barst mede naar aanleiding van ruime nederlaag die in en gen Leiden werd geleden, bom. Op aandringen van e aantal spelers kreeg Campio van het Groningse bestu „verlof" al na drie maand Groningen te vertrekken. Tja, zo gaat dat, ook in de b, ketballerij. Tegenvallende sultaten? Hup, de trainer eri En dan maar hopen op „schokeffect". Hopen dat effect tenminste wel effi heeft. Want het door Camp ne ingevoerde yoga-effi bleek niet zo effectief. De uitvoering die Done lopen zaterdag nog in Meihal gaf, zal dan Oi het laatste yoga-optred geweest. Een unieke dus. LEIDEN De LUSV-reserves hebben een be langrijke concurrent, WW uit Wassenaar, van zich afgeschud. Omdat WVC bij Donar 2 een punt verspeelde, spitst de strijd om de eerste plaats in de eerste klasse heren zich nu toe op LUSV 2 en DAC. Bij de dames viel op, dat kop loper Orion er tegen DAC 2 totaal niet aan te pas kwam: 3-0. De eerste nederlaag voor de Ha-, zerswoudse formatie betekent wel wat meer spanning bij de dames. Dit omdat het achter volgend duo, Leython 4 en S'70, wel tot winst kwam. LUSV 2 startte tegen medekoploper WW ner veus. Het blok was slecht georganiseerd, terwijl ook de LUSV-aanval de Wassenaarse verdediging zelden kon verontrusten. Binnen de kortste keren keken de studenten tegen een 3-14 achterstand aan. Door goed serveren werd opgehaald tot 8-14, maar de achterstand bleek onoverbrugbaar: 8-15. Dankzij vooral Martin van der Knaap stelden de LUSV-reserves wat betreft het blok orde pp zaken. Spelverdelers Rob Mudde en Kees Lagerwaard legden iets meer precisie in hun spel en WW kon het de studenten nauwelijks nog moeilijk maken: 4-15, 11-15, 8-15. Donar 2 verraste door WVC een puntje af te snoe pen. Nadat de Leidenaars de eerste set door goed aanvallend spel hadden binnengehaald, leek WVC het verschil op de ranglijst gestalte te geven door goed te profiteren van de zwakke stop van Donar: 10-15, 6-15. Omdat de Donar-supporters het laatste bedrijf hun aandacht van het eerste naar het twee de team verlegden en met name Aak Geers aan vallend tot grote hoogte groeide ging die set op het nippertje naar Donar: 15-13. Een door blessures gehandicapt Leython 2 had het nog twee sets redelijk moeilijk tegen Gemini 4. De Leiderdorpers konden alleen dè laatste set overtui gen: 11-15, 12-15, 5-15. NOVO 2 behaalde een be langrijke overwinning op SKC. Het was ver schrikkelijk spannend in Noordwijk. De toeschou wers kregen in de eerste set een voorproefje van wat hen te wachten stond: NOVO won nipt met 16-14. Na 15-11 en 7-15 werd het de vierde set pas echt spannend. Via 15-14 en 16-17 trokken de Noordwijkers met 19-17 aan het langste eind. DAC keek zonder speler/coach Johan Kooistra te gen Gemini 3 al snel tegen een 4-9 achterstand aan. De Voorschotenaren kwamen verder tot wei nig positieve daden, slechts vijf punten werden er na deze snelle voorsprong nog behaald: 15-9, 15-1, 15-4. RVV haalde de derde overwinning op rij. Het laag geklasseerde Ridderveld was het slachtoffer: 0-3. DAMES DAC 2 bewees afgelopen weekeinde, dat koploper Orion zeker niet onverslaanbaar is. De Alphense ploeg had in de service een sterk wapen en ook de jeugdige Anja van Harskamp en Maija van Luik droegen aanvallend een steentje bij. Dit resulteerde in een overtuigende 3-0 zege voor DAC 2: 15-10, 15-9, 15-12. Het reserve-team van Orion kwam be ter voor de dag. Runner-up VCL nam welliswaar een 1-2 voorsprong, maar de Hazerswoudse forma tie bewees net als vorige week sterk terug te kun nen komen: 15-6, 4-15, 8-15, 15-13. Leython 4 toonde karakter tegen NOVO 3. In de eerste set boog het Leiderdorps team een 2-10 terstand om in een 15-13 zege, de tweede ree deed Leython een 3-11 achterstand teniet: 16- Het Noordwijks verzet was in de derde set dan gebroken: 15-4. Leython 5 speelde tegen het deraanstaande VCO een ongelukkige wedstrijd eerste twee sets werden net verloren, de tw< nadat eerst een 14-9 voorsprong was genomen: 15, 14-16, 7-15. Leython 3 had weinig problei met Aarlanderveen (15-8, 15-11, 15-13). Goed volleybal was er te zien bij de wedstrijd sen NOVO 2 en S'70. De winnaar van dit tre zou aansluiting vinden bij de kop. Het meest sj nend was de laatste set: bij een 1-2 stand in voordeel van S'70 nam NOVO een 15-14 v sprong. Na ettelijke lange ralleys ging de winst eindelijk toch naar Woubrugge.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 12