Clubs achter Zwartkruis 76 13 Judoka Weber naar rechter Frisol slechts één kwartier opgewassen tegen Parker NK schaatsen mogelijk niet in Den Haag ANGE VOORBEREIDING >P EK MOGELIJK ;envoudige leidse zege: 87-103 SCHARN OPVOLGER VAN KOPPELAAR Verplichte oefenstof turnen niet afgeschaft Zambia wil Britten boycotten op Spelen PORT LEIDSE COURANT ZATERDAG 1 DECEMBER 1979 PAGINA 11 \MSTERDAM Vrijbaan het Nederlands Elftal, s het resultaat van de lespreking die gisteravond Amsterdam plaatsvond ;en de hofleveranciers het Nederlands Elftal sectiebestuur betaald roetbal, voor deze gelegen- leid aangevuld met bonds- oach Jan Zwartkruis. Jan Zwartkruis heeft van de :lubs de belofte gekregen lat hij in alle rust naar de •indronden van het Euro- lees landenkampioenschap tan toe werken, dat volgend aar juni in Italië wordt ge- ïouden. Om de bondscoach egemoet te komen zal het nog vrije weekeinde van !6 april benut worden voor iet spelen van competitie- vedstrijden. De competitie oopt daardoor al in het aatste weekeinde van mei if. fanaf 1 juni kan Jan Zwart- beschikken over de )ranjeklanten. Omdat pas tien lagen later het toernooi in Ita- begint, heeft Zwartkruis laardoor ruimschoots de tijd im zijn spelersploeg tot een lechte formatie te kneden. Te- omdat de geplande oefe- linterlands tegen Spanje (eind ari iri Baskenland) en te- Frankrijk (eind maart in 'arijs) gewoon doorgaan. Vat Jan Zwartkruis precies Sponsor voor Or an je DEN HAAG Het uitkomen bij het Europees kam pioenschap volgend jaar in Italië en het wereldkampi oenschap 1982 in Spanje, zal voor de spelers van het Nederlands elftal niet zonder financiële gevolgen zijn. Kortekaas Publicity, het bureau dat de collectieve sponsor zaken van de KNVB behandelt, heeft een eerste sponsor gecontracteerd. Het is de grammofoonplatenmaatschappij CNR, die voor het uitbrengen van grammofoonplaten met en over het Nederlands elftal een bijdrage in de sponsorpot van tenminste 150.000.- garandeert. Als de spelers bij stem blijken, kan dat bedrag oplopen tot 175.000,- of gaat doen de laatste week voor de start van het Europees Kampioenschap, is nog onbe kend. Het sectiebestuur be taald voetbal heeft een uitno diging ontvangen om in die eerste week van juli een inter land te spelen in Roemenië. Mogelijk wordt dat verzoek gehonoreerd, maar voordat de KNVB gehoor geeft aan de Roemeense uitnodiging zal eerst nog afgetast worden of er andere mogelijkheden zijn om het Nederlands Elftal optimaal aan de start in Italië te krijgen. Met het oog op het Europees kampioenschap is de start van de nieuwe competitie een week uitgesteld. Pas op 23 en 24 augustus begint het seizoen '80-'81. De winterstop volgend seizoen zal door de deelneming van Oranje aan het mini-We reldbekertoernooi in Uruquay langer duren. Pas half januari keert het Nederlands Elftal uit Zuid-Amerika terug. Om de spelers toch enige rust te gun nen, is gisteravond besloten dat in het laatste weekeinde van januari 1981 weer gevoet bald zal worden. De financiële aspecten van zo wel het Europees Kampioen schap als het toernooi in Uru quay waren nog niet rond. Verwacht wordt echter, dat begin februari, bij een nieuw gesprek tussen hofleveranciers en sectiebestuur, spijkers met koppen geslagen zullen wor den. Dat zal overigens nauwe lijks problemen opleveren, want nu al zijn beide partijen het op het financiële vlak in grote lijnen eens. ROB HARTOG DEN HAAG Sjef Weber uit Eindhoven heeft een kort ge ding aangespannen tegen de Nederlandse Budobond (BBN). De 30-jarige judoka eist alsnog opneming in de na tionale ploeg, die dinsdag naar Parijs vertrekt om daar deel te nemen aan de wereldkampioenschappen. Het geding komt maandag voor de Haagse rechtbank aan de orde. Weber maakt bezwaar tegen de aanwijzing van Peter Adelaar in zijn gewichtsklasse, boven 95 kilogram, het zwaargewicht dus. De Eindhovenaar gaat ervan uit, dat hij volgens de puntentel ling, die de Budobond heeft opgezet om een indicatie voor uit zending te verkrijgen, één punt meer beeft dan. Adelaar en dus eerder in aanmerking moet komen voor een plaats in de WK- ploeg. Voorzitter Van Oosten bestrijdt de argumentatie van Weber niet. Hij rechtvaardigt de selectie van Adelaar boven Weber door er op te wijzen, dat Adelaar een toernooi waarin punten vielen te verdienen, moest missen door ziekte. Bovendien was Adelaar in 1978 in de zwaargewichtsklasse Europees kampioen en eindigde hij tijdens de vorige uitgave op de derde plaats. Een zwaarwegend argument was verder, dat Weber tijdens de jong ste nationale kampioenschappen in 's-Gravenzande op overtui gende wijze door Adelaar in de eindstrijd werd weggezet. Teleurstellend begin De Robben na bommelding BOEDAPEST HZC De Robben heeft in Boedapest de eerste wedstrijd in de finalegroep van het waterpo- lotoernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars tegen Ferencvaros uit Hongarije met 95 verloren. De periodestanden waren 02, 42, 04 en 11. De Ne derlandse doelpunten kwamen op naam van Smits (2), Blikslager, Varkevisser en Landeweerd. Voorts won het Joegoslavische Posk met 85 van de Spaanse bekerhouder Barcelona. De voor De Robben teleurstellende opening kwam na een bange ervaring de dag tevoren. Een bommelding tijdens de vlucht van Praag naar Boedapest maakte, dat de Hilver summers nog op de landingsbaan van het vliegveld in Boe dapest in allerijl het vliegtuig moesten verlaten. Het bleek achteraf loos alarm. Maar toen dat eenmaal was vastge steld, hadden de Hilversummers al twee uur op hun baga ge zitten wachten. DORDRECHT Onge- <eer een kwartier lang ion Frisol het aardig lijbenen in de wed- itrijd tegen Parker. Iterker nog, Frisol was Ie wat betere ploeg in lie fase en pakte een ot dan verdiende ne- ;en punten-voorsprong ep een matig acterend Parker. In de slotfase tan de eerste helft en de gehele tweede ipelperiode van dit fuel echter, deed de .eidse ploeg wat het an zijn stand verplicht ras. De verdediging eerd gereorganiseerd n ook in aanvallend pzicht, meer snelheid, rad er een verbetering p in het Leidse spel. De voor Parker positie ve 42-48 ruststand was dan ook logisch te noe men. Voor Frisol een fatale score, eenmaal op achterstand gezet was de ploeg geen par tij meer voor Parker dat de wedstrijd dan ook geroutineerd uit speelde en won in de cijfers 87-103. Het reeds eerder gememo- reerde eerste kwartier van deze wedstrijd. Parker, be gonnen in 'de basisformatie Mitchell Plaat, Harry Kip, Sid Bruinsma, Ervin Gid- dings en Ron Kruidhof, draaide niet. Er werd slecht verdedigd en aanvallend erg slordig gespeeld. Vooral Sid Bruinsma, een speler die door zijn schutterskwaliteiten getoond in de laatste weken 'gouden handjes' werd toege schreven, had duidelijk zijn dag niet. Bruinsma scoorde tegen Frisol tien punten. Harrie Kip had binnen zeven minuten al drie persoonlijke fouten achter zijn naam staan. De enige speler die bij Parker in dat eerste kwartier duidelijk overeind bleef, was Ron Kruidhof. Niet Bruins ma maar Kruidhof bleek gis teravond over die 'gouden handjes' te beschikken. Kruidhof schoot in de eerste helft 22 punten bij elkaar, bijna de helft van de totale Parker-score voor rust. Frisol profiteerde goed van die matige Leidse start. On der leiding van de twee voor treffelijk spelende Amerika nen Jimmy Moore en Rickey Lewis, defensief erg sterk, liep de Dordtse ploeg naar een steeds groter wordende voorsprong. Negen punten bleek het maximum v Parker. Het herstel werd gezet en na zest spelen was het John Was hington die Parker aan de leiding bracht: 37-38. Via en kele snelle breaks werd die score naar een 42-48 voor sprong bij rust getild. In de tweede helft contro leerde Parker de wedstrijd. Het zeer jeugdige Frisol, be halve de Amerikanen Lewis (26) en Moore (26) zijn de spelers niet ouder dan twin tig jaar, miste de broodnodige ervaring om de lijstaanvoer der nog te kunnen bedreigen. Spelverdeler Plaat mocht dan ook even een rustpauze nemen (vandaag speelt Par ker immers tegen Stars). Zijn plaats werd ingenomen door Roy Leysner. Nadat Was hington en Kip drie minuten voor tijd beiden met vijf per soonlijke fouten het veld voortijdig moesten verlaten mocht ook Joost Cornelissens nog even sfeer proeven. On danks die spelerswisselingen liep Parker eenvoudig naar de 87-103 overwinning. Het verschil tussen Frisol en Parker werd in feite aange geven door Bruinsma en Kruidhof. Heeft de een zijn dag niet dan vangt de ander dat gewoon op. Frisol heeft nou eenmaal niet de beschik king over zo'n brede basis. De Dordtse ploeg moet het duidelijk hebben van een be perkt aantal topspelers zoals Lewis, Moore en René Rid derhof. Scores Parker: Ron Kruidhof 33, Jim Woudstra 20, Mit chell Plaat 16, John Was hington 11, Sid Bruinsma 10, Ervin Giddings 7, Harry Kip 6. KEES VAN HERPEN PARKER-COACH HENME BLOM OVER EUROPA-CUP: Liever Cantu dan Vareseals tegenstan der 9 DORDRECHT Gabetti Cantu (Italië), Emerson Varese (Italië). Barcelona, Caen BC (Frankrijk), KK Zadan (Yoegoslavië), Panathinaikos (Grie kenland) en Eczacibasi (Turkije) zijn de zeven bas- ketbalploegen die de voorronden van het Europa cup 2 toernooi hebben overleefd en daarom moge lijke tegenstanders voor Parker vormen in het vervolg van dit Europees toernooi. De eerste wed strijden worden in januari gespeeld. Deze acht ploegen worden verdeeld over twee poules. De lo ting, het management van Parker is daarbij aan wezig, voor deze twee poules wordt vanmiddag om half vijf in Müchen verricht. De twee hoogst geindigde ploegen uit elke poule komen in de hal ve finale. Parker-coach Hennie Blom rekent alleen het Turkse Eczacibasi en het Griekse Panathinaikos tot de wat zwakkere ploegen in dit toernooi: „Hoewel je de uitwedstrijden daar niet moet on derschatten. Een Turkse tegenstander zou trou wens niet gek ziin, dan hebben we straks een vol le Groenoordhal", aldus Blom die verklaarde dat Italiaanse teams prefereert Blom Cantu boven Va rese: Varese is een erg sterke ploeg, die club is niet voor niets tien keer kampioen van Italiè ge weest". Wanneer Cantu inderdaad in de poule van Parker wordt ingedeeld dan heeft Blom het voor deel dat hij kan beschikken over de filmbeelden van de Europa-Cup finale Cantu - EBBC Den Bosch: „Het is maar goed dat ik die wedstrijd in dertijd op de video heb opgenomen. Ach, het zijn in feite allemaal topploegen. Maar wij zijn ook in die top geaccepteerd. We zijn niet voor niets vrij geloot voor de voorronden van dit Europa-cup Sportwereld ENEVE Jan Raas, Joop oetemelk en Henk Lubber ing zijn door de UCI inge- eeld in de a-categorie bij de eroepsrenners, die recht geeft p hogere startgelden. RUSSEL De Belgische ud-beroepswielerenner Emile evereyns is op 48-jarige leef- jd aan een hartaanval overle- /AALWIJK Na de eerste in de strijd om het Ne- erlands kampioenschap unststoten gaat titelverdedi- Cees van Oosterhout met 16 punten uit 32 stootbeelden 71 pogingen aan de leiding. IOSKOU Het oud-wereld- ampioenspaar kunstrijden a Rodnina-Aleksander sev gaat weer deelnemen wedstrijden. ONDEN De Amerikaanse Dgelstoter Brian Oldfield is de IAAF weer als ama- erkend. Hij werd in 1973 of ARIJS De Fransman hierry Vigneron heeft tijdens idoorwedstrijden het Euro record polsstokhoogsrpin- )n tot op één centimeter be- aderd met een hoogte van 57 meter. ERN De Volksrepubliek aina is inmiddels ook lid ge- orden van de internationale :ifederatie. 'ENEN De gezondheids- lestand van de Italiaanse Leonardo David gaat ngzaam vooruit. David wam in februari in Lake Pla id ten val en raakte in een waaruit hij pas kortgele- in bijkwam. ARIJS Tijdens de open ranse tafeltenniskampioen- happen zijn Ron en Jaap van panje ale enige Nederlanders i geslaag de tweede ronde bereiken. Anne Vlieg en lan Gootzen werden uitge- hakeld. De landenploeg ver lor met 3-0 van Polen. EULEN FC Köln heeft de •mpetitiewedstrijd tegen FL Bochum gewonnen met 1. De Engelse spits Tony 'oodcock, die voor het eerst eespeelde, werd uitgefloten MOEILIJKHEDEN MET NOS (Van pnze sportredactie) DEN HAAG De mogelijkheid is groot dat de Nederland se kampioenschappen hardrijden op de schaats, die op 5 en 6 januari op de baan van De Uithof zouden worden gehou den, daar niet door zullen gaan. Er is op het ogenblik een conflict tussen het Zuidhollands schaatscentrum en de NOS- televisie. De televisie (Studio Sport) wil tijdens de kampioenschappen gebruik maken van elektronische tijd- waarnening van de heer Barel. De Uithof is als enige baan in Nederland zelf elektronische tijdwaarneming rijk. Vol gens Jan Klok is deze gewoon door de NOS te gebruiken. Jan Klok: "Het is niet mogelijk om de tijdwaarneming van Barel en die van ons naast elkaar te gebruiken. De gehele voorberei ding voor de Nederlandse kampioenschappen is in volle gang. Het gewest Zuid-Holland van de KNSB staat achter het stand punt van het Stichtingsbestuur van De Uithof. De KNSB zal be gin volgende week vergaderen over de te nemen maatregelen. Ik weet dat een deel van het bondsbestuur ook achter ons staat. Als de Nederlandse kampioenschappen niet op de televisie ko men dan kost dat de bond zo'n twintigduizend gulden inkom sten. Daarom is het niet onmogelijk dat men besluit uit te wij ken naar een andere kunstijsbaan. Misschien Eindhoven. Daar is men ook bijna rond met de aanschaf van eigen apparatuur voor tijdopneming. Ik begrijp echter niet waarom de NOS toch in zee moet met de heer Barel". Rab trainer Barendrecht (Van onze correspondent) ROTTERDAM De zaterdag eersteklasser Barendrecht heeft Jan Rab als trainer aangetrokken. Hij volgt Sandor. Popovic op, die gisteren met onmiddellijke ingang werd' ontslagen wegens een conflict met voorzitter Simon Kelder.' Popovic krijgt tot het einde van dit seizoen een uitkering. De 34-jarige Jan Rab werd enkele maanden geleden tijdens de saneringsoperatie bij FC Dordrecht, dat inmiddels in DS'79 is omgedoopt, door het interim-bestuur terzijde geschoven. Sinds kort werkt hij op parttime-basis bij de KNVB in Zeist. Rab werkte eerder ook bij Telstar en FC Utrecht. ZWOLLE Cees Koppelaar stapt vandaag op als trainer voor de middellange afstan den bij de atletiekunie. Het Uniebestuur bleek namelijk niet bereid om de eisen die de atletiektrainer onlangs heeft gesteld, in te willigen. Een opvolger voor Koppelaar is ook al benoemd. Het is oud atleet Haico Scharn, die op korte termijn nog een tweede man naast zich zal krijgen. Koppelaar was bereid zijn werkzaamheden bij de KNAU alleen voort te zetten, als hij meer bevoegdheden zou krij gen. Het zou daarbij speciaal gaan om het trainen van de Olympische kandidaten. Het Uniebestuur wees die eis ech ter resoluut van de hand. FORT WORTH De verplichte oefenstof blijft op het pro gramma van de strijd om de wereldkampioenschappen en de Olympische turnwedstrijden. Tijdens het technische con gres van de Internationale gymnastiek Federatie (FIG), dat in Fort Worth werd afgesloten, haalde een voorstel van Roemenië, dat onder andere door Frankrijk werd gesteund, geen meerderheid. De Roemeense bond is van mening dat door het schrappen van de voorgeschreven oefenstof veel meer tijd vrijkomt voor het eigen initiatief en de vinding rijkheid van de individuele turnster of turner. Zowel bij de dames als bij de heren was men toch met grote meerderheid voor het handhaven van de verplichte oefenstof. Na de Spelen van Moskou wordt ook de open juréring inge voerd. De FIG heeft daartoe een Amerikaans voorstel overgeno men, dat algemeen steun vond. De FIG gaat ook de mogelijkheid onderzoeken of bij toekomsti ge wereldkampioenschappen niet moet worden gewerkt met een a- en een b-categorie van landen. In de a-categorie worden dan de zestien sterkste landen ingedeeld, in de tweede groep de zwakkeren. Daarbij zal dan tevens een degradatie- en promotie regeling worden ingevoerd. LOESAKA Zambia dringt er bij de zwart-Afrikaanse landen op aan zich unaniem uit te spreken tegen deelne ming van Groot-Britannië aan de Olympische Spelen. Een motie met deze strekking zal Malumino Mundia, voorzitter van de Zambiaanse sportraad, volgende maand indienen op de bijeenkomst van Afrikaan se ministers van sport. De Zambiaanse regering gaat nog een stapje verder door ook de organisatie van de Afri kaanse eenheid en de overige gemenebestlanden te betrek ken in de poging de Britten uit het Olympisch dorp te houden. De reden voor deze boycot is de algehele verbittering onder de zwart-Afrikaanse landen over de toernee van het Zuid- afrikaanse rugbyteam door Groot-Britannië. Om dezelfde reden, alleen was toen Nieuw- Zeeland de boosdoener, boy cotten de zwart-Afrikaanse landen in 1976 door een mas sale uittocht de spelen in Mon- tereal. Tenniscompetitie eindigt eerder HILVERSUM De nationale tenniscompetitie voor wat betreft de eredivisie en de hoofdklasse zal volgend jaar op 12 april van start gaan. Het kruisingsweekeinde, waaruit de Nederlandse clubkampioen tevoorschijn moet komen, is vastgesteld op 10 en 11 mei. Dit keer is niet zoals het afgelopen seizoen gekozen voor het stil leggen van de competitie tijdens het toernooi om de Federatiebe ker, dat in 1980 van 19 tot en met 25 mei wordt gehouden. In dat geval zou de competitie pas eindigen op 8 juni, waardoor een aantal spelers en speelsters niet kan deelnemen aan enkele grote buitenlandse toernooien. Kunststofatletiek- baan voor Rotterdam ROTTERDAM Rotter dam krijgt een kunststofat letiekbaan. De gemeenteraad van de Maasstad heeft besloten het Nenijto-atletiekcomplex ge heel te renoveren, een opera tie die enkele miljoenen zal gaan vergen. Men hoopt in 1981 over de nieuwe kunst- stofbaan te kunnen beschik ken. HANDBALWEDSTRIJD 0ASE-KW. SPORT Adv. aangeboden door: Senior Melkmachines lllllllllllUJIIIUIIlilllllllUlllllllllllllllllUlllll Probleemloze zege Jumpers DEN HAAG Tekkels Jumpers heeft weinig pro blemen gehad de competitie wedstrijd in de eerste divi sie tegen het laaggeklasseer de BC Paulus te winnen. Na een ruststand van 49-44 werd het uiteindelijk 104-88 voor de Haagse basketbalforma tie. Na negen minuten in de twee de helft was de strijd al beslist. Jumpers kwam op dat mo ment op een voorsprong van 77-64. Het verschil in kwaliteit tussen Jumpers en Paulus werd daarna nog duidelijker, vooral dank zij de „Haagse" schutters Dan Ivey (29) en Cliff Anderson (23). Jan Zwartkruis kan in alle rust naar de eindronden van het Europees landenkampioenschap toe werken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11