T erughoudende reacties op voorstel Breziniev zeggenschap Alleen staken voor meer Onzekerheid )ver dodental )ij vliegramp n Athene Albeda: bonden moeten ook helpen crisis op te lossen IA) £ckbe0owta/ni 1 othekersdfjk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: artaal ƒ43,05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. Maandag 8 oktober 1979, 70e jaargang no. 21472 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Drs. P. „Romantiek voor twee met Drs. P." om 22.30 uur op Ned. I en om 19.25 uur „Voor een briefkaart op de eerste rang". De rubriek „Wat heet beter" om 21.55 uur. Om 19.05 uur op Ned. II „Top- pop" en om 20.27 uur Maria Speermalie. Aanhoudend zacht Veel bewolking en mogelijk een bui. Nu en dan zon. Mini ma rond 11, maxima rond 19 graden. Vrij krachtige zuid- ooosten wind Zon op 06.53, onder 18.01 uur Hoogwater 05.06 en 17.26 uur, laagwater 01.03 en 13.18 uur. s' 'ederlander rinkt jaarlijks 1,9 liter bier MSTERDAM De afzet in de Nederlandse bierin- istrie is - door de slechte iropese zomer van '78 - dat ar slechts met 1,7 procent mmgroetdDesondanks steeg verbruik per Nederlands iofd van de bevolking tot ,9 liter per jaar. Met de eraf zet was een bedrag ge- oeid van bijna zeven mil- rdgulden. De café's namen 'ervan een derde voor hun kening. In totaal ging 3,2 iljoen hectoliter (6,4 mil ea vaten) de grens over. IN DEN HAAG EN PARIJS: Zes kilo heroine in beslag genomen DEN HAAG/PARIJS Met de inbeslagname van vier kilo heroine in Den Haag en twee kilo in Parijs heeft de Haagse politie in sa menwerking met haar Fran se collega's gisteren een veelgebruikte internationale heroïnelijn geblokkeerd. De Haagse politie trof de heroï ne vannacht aan in een kof fer in een woning aan de Haagse Burgerdijkstraat. Nederlanders op tweede plaats bij w.k. modelvliegen DEN HAAG Bij de we- reldkampioenschappen voor modelvliegtuyigen in Taft (Californië) heeft Ne derland de tweede plaats behaald op het onderdeel „vrije vlucht" bij de zweef modellen. De Verenigde Staten werden eerste. Dit deelde een woordvoerder van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor Luchtvaart gisteren mee. De Nederlandse ploeg be stond uit Pieter de Boer, Arnold Hakken en Ton van Dijk. Ongekende opleving dollarkoers TOKIO Als gevolg van de Amerikaanse maatregel om het disconto (het precentage waartegen banken bij de een-.; trale overheidsbank geld kun nen lenen) met een procent tot twaalf procent te verhogen, is op de internationale valuta markt van Tokio de waarde van de dollar op een ongekend hoog niveau terecht gekomen. Voor een dollar werd 225,25 Yen betaald en dat is gelijk aan het niveau van voor de crisis in mei vorig jaar. Protest tegen sexetalage DEN HAAG Om uiting te geven aan hun ongenoe gen over de wijze waarop een etaleur van de Bijen korf aan de Haagse Grote Marktstraat te werk was gegaan bij het etaleren van frivole dames-lingerie, heeft een groep dames za terdagmiddag zonder ver gunning, daartegen gede monstreerd en de ruiten van de etalage met verf be klad. De volledige groep van twintig „man" sterk werd door de politie op de bon geslingerd. Kerkdieven wilden zelf kerk beginnen AMSTERDAM Wij wilden om godsdienstige redenen zelf een kerk beginnen". Zo luidt de volgens de recherche ern stig bedoelde verklaring van twee Amsterdammers (22 en 28 jaar) die zaterdag op heter daad werden betrapt bij een diefstal uit de r.-k. kerk aan de Vondelstraat in de hoofd stad. Ze wilden verdwijnen met vier panelen van een biechtstoel, twee grote kope ren kandelaars, twee togen en nog wat kleingoed. C-8 SCHIET DOOR iP LANDINGSBAAN NAVO-VERSTERKING MOET DOORGAAN De 72-jarige Brezjnjev werpt een nauwkeurige blik op zijn papier bij het dankwoord aan de Oostduitse partijlei der Honecker, die hem heeft gesierd met de orde „Held van de Duitse Democratische Republiek". De Visser boos op Van Hal DEN HAAG Piet de Visser, trainer van FC Den Haag, heeft heftige kritiek geuit op vice- voorzitter Fred van Hal van zijn club. Van had als redac teur van het pro grammablad Pro FC enige kriti sche kantteke ningen geplaatst achter het mati ge optreden van FC Den Haag in uitwedstrijden. „Het wordt tijd dat de diagnose wordt gesteld ten aanzien van de als maar teleurstellende uit-resultaten. We trokken Advocaat, Melis, Wetzel en Goodlass aan, 't wordt tijd dat zich dat in resultaten omzet", aldus het kritische stukje van Van Hal. Waar op De Visser zeer boos reageerde met „Sinds ik hier ben is voor twee miljoen aan spelers verkocht. Daar heb ik niet om gevraagd. Dan vind ik dit geen manier. Nota bene in je eigen clubblad". binnen de NAVO plannen om 572 Pershing-II en Cruise-raketten in West-Europa op te stellen. Het mo ment om zijn voorstellen te doen is dus door Brezjnjev goed gekozen. Brezjnjev kondigde zaterdagavond, tijdens de officiële herdenkingsbijeenkomst van het der tigjarig bestaan van de DDR, onder doodse stil te een „Berlijns vredesinitiatief" aan welke woordkeus ongetwijfeld bedoeld is tot meerdere eer en glorie van Oost-Duitsland. Brezjnjev noemde zelf zijn plan „een voorbeeld voor het overwinnen van het dode punt in de ontspan ning", kennelijk doelend op de impasse die de MBFR-gesprekken (ter vermindering van de wederzijdse troepensterkte) in Wenen ken merkt. „Zo gaat men van woorden op concrete daden over", aldus de Russische partijleider. De wil tot ontspanning die hij onder woorden bracht, werd gisteren evenwel overschaduwd door de grootscheepse militaire parade die in Oost-Berlijn werd gehouden en die van een nog nooit vertoonde omvang was. De DDR bleek, als enige land buiten de Sovjet-Unie, te be schikken over de hypermoderne T-72 tanks. Ook namen gevechtshelikopters aan de parade deel. Het voorstel van Brezjnjev hield behalve de vermindering van manschappen en tanks ook een vermindering in van het aantal op het Westen gerichte raketten, op voorwaarde dat de NAVO afziet van de plannen de raketbewa pening op te voeren. Ook liet Brezjnjev door schemeren dat hij bereid is de kwestie van de strategische raketten, gestationeerd in War- schaupakt-landen (de zg. „grijze Zone") in toe komstige ontwapeningsgesprekken in te voe- De reacties op de rede van Brezjnjev waren uit eenlopend. De eerste reactie uit Washington was „positief", maar in Brusselse NAVO-krin- gen werd de aangekondigde vermindering van de- Russische troepen verworpen, omdat die van geen enkele invloed zou zijn op de krachtsver houdingen in Europa. Den Haag wacht met zijn reactie op het beschikbaar komen van de offi ciële tekst van de rede, en gezaghebbende Brit se kranten waarschuwen voor de „gladde tong" van Moskou. CNV-voorzitter Vermeulen KNVB beslist donderdag over NAC-Feyenoord BREDA/DEVENTER De KNVB zal donderdag be slissen waar en wanneer de zaterdagavond gestaakte voetbalwedstrijd NAC-Feyenoord al dan niet met pu bliek zal worden uitgespeeld. De tuchtcommissie van de voetbalbond zal zich dan in besloten zitting ook buigen over de vraag wie schuld heeft aan de rellen, die er toe leiden dat scheidsrechter Severein het duel een kwartier na rust bij de stand 2-2 staakte. Directe aanleiding daartoe was het feit dat grensrech ter Matena dizzy het veld moest worden afgeholpen nadat een nog niet achterhaalde toeschouwer een hard voorwerp tegen zijn achterhoofd had gegooid. Bij de charges die de mobiele eenheid van de Bredase politie op de NAC-tribunes uitvoerde werden vier man gearresteerd. Een van hen bleek in het bezit van een wapen. Relschoppers zorgden ook voor grote consternatie in Deventer bij de wedstrijd Go Ahead Eagles - FC Utrecht. Supporters van FC Utrecht begonnen daar de hekken te slopen, nadat FC Utrecht-speler Van der Vlag wegens het grof onderuit schoppen van de spits van Go Ahead Eagles Kees van Kooten door scheids rechter Geurds van het veld was gestuurd. Toen de Deventer politie ingreep bemoeide Willem van Hane- gem zich daarmee. Hij zou zelfs een agent zand en steentjes in het gezicht hebben gegooid, als gevolg waarvan de agent zich met oogklachten in het plaat selijke ziekenhuis onder medische behandeling moest stellen. De Deventer politie diende een aanklacht te gen Van Hanegem in, maar na een gesprek werd de aanklacht ingetrokken. Toch jammer NIJVERDAL De competitieleider van de KNVB-sec- tie damesvoetbal ontving een brief van de damesvoet balclub De Zweef uit Nijverdal dat het eerste team zich moest terugtrekken uit de competitie. Reden: zes voetballende dames zijn in verwachting en het eerste elftal is opgeheven. Dat was nou jammer, want De Zweef moest juist voetballen tegen het Deventer Puck en dat heeft als sponsor een firma in babykleertjes. Succes voor „De Kromme" ALKMAAR De vier en een halve kilometer van Alk maar is de langste draverij die Nederland rijk is. Gis termiddag was Kees Verkerk favoriet maar moest de overwinning laten aan Gondar. De Nederlandse draf- sport had voor gisteren nog nooit iets gehoord van deze zevenjarige hengst. Het paard is in training bij de Nederlander Jan Kruithof die al vele jaren werkzaam is in Parijs. Onder zijn training kwam Gondar in Alk maar ook aan de start. Het paard is aangekocht door Stal "De Kromme" uit Leiden en op de sulky had plaats genomen Thijs Lange, die is in het verleden pi keur is geweest maar, omdat hij moeilijk zijn brood kon verdienen in deze sport in de bloemenhandel ging. Dat de gelegenheidspikeur-uit Sassenheim ge lukkig was met de zege van Condar hoeft natuurlijk geen betoog. Voor Stal" De Kromme" leverde de overwinning negenduizend gulden op. Spanje versiert aanbod HVAR Na het polo-toernooi in Hvar volgt volgend jaar, van 18 tot en met 28 april, het toernooi waaraan twaalf ploegen deelnemen. Daarvan plaatsen zich er vijf voor de Olympische Spelen. Maar waar moet dat toernooi gehouden worden, is de grote vraag. De voorzitter van de wereldzwembond, de Mexicaan Javier Ortoz, wilde eerst een land buiten Europa aan wijzen maar liet die eis vallen. Het zou ook in Europa kunnen maar dan wel in een land dat zich in Hvar niet had geplaatst. Spanje, nota bene winnaar in Hvar, stelde zich kandidaat voor de organisatie en deelde als lokkertje mee dat de kosten voor alle officials en hun dames voor rekening van Spanje zouden zijn. Bo vendien zou aan verblijfkosten voor de deelnemers minder in rekening worden gebracht dan in Joego slavië en België, die zich ook kandidaat stelden. Koen Anthoni, de secretaris van de KNZB, heeft al gepro testeerd tegen eventueel aanwijzen van Spanje. „Dat land is niet neutraal, zoals is gesteld. We willen daar niet spelen. Dan liever België. We zullen ons in verbin ding stellen met Griekenland en Frankrijk die zich in Hvar ook geplaatst hebben voor het mondiale toer nooi en evenmin zin hebben in Spanje." De twaalf lan den die om vijf plaatsen zullen strijden zijn Australië, Japan, Israël, Egypte, Porto Rico, Mexico, Cuba, Ca nada, Spanje, Nederland, Griekenland en Frankrijk. (Van onze correspondenten) BONN/WASHINGTON De Vere nigde Staten erkennen dat de voor stellen, die de Russische partijleider Brezjnjev zaterdag in Oost-Berlijn heeft geformuleerd „enkele positieve elementen" bevatten, maar toch wil Washington doorgaan met het schep pen van een tegenwicht in Europa te gen de tactische kernwapens van de Sovjet-Unie. Het voorstel van Brezjn jev om 20.000 Russische militairen en 1000 van de 7000 tanks uit de DDR te rug te trekken tast namelijk het Rus sische militaire potentieel in Oost-Eu ropa niet wezenlijk aan. Daarom moet het Westen doorgaan met de plannen voor het stattioneren van kernwapens voor middellange afstand in Europa om het verstoorde evenwicht te her stellen, aldus president Carters advi seur Brzezinski. Zoals bekend bestaan al onaanvraadbaar is ver klaard. Grote kritiek leverde Vermeu len ook op de wens van werk geversvoorzitter Van Veen (VNO) om de uitkeringen van werklozen en invaliden te la ten achterblijven bij de ont wikkeling van de lonen. Het CNV zal zich daar fel tegen verzetten, aldus Vermeulen, die vindt dat op die manier de zwakken in de samenleving nog zwakker zullen worden. Dodelijk ongeval Rijksstraatweg WASSENAAR Het over- steken op de Rijksstraat weg, ter hoogte van Kerke- hout, heeft zaterdagavond omstreeks negen uur het le ven gekost van de 16-jarige bromfietsbestuurder Peter Daniël Gehr uit Den Haag. De jongen werd tijdens het oversteken geschept door een auto, bestuurd door een 28-ja- rige inwoner van Den Haag. De jongen werd met ernstig hoofdletsel overgebracht naar het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag waar hij kort daar na overleed. De verkeerspolitie Wassenaar zoekt contact met eventuele getuigen van het ongeluk. De getuigen kunnen zich in ver binding stellen met de ver keerspolitie via het telefoon nummer 01751-19244. DEN HAAG Er zijn in 1979 zo'n 45 miljoen perk- planten verkocht; twee mil joen minder dan vorig jaar en drie miljoen minder dan in '77. Aldus het produkt- schap voor siergewassen in Den Haag. Het „gezinsver- bruik" bereikte door een ge middelde prijsstijging van tien procent, wel een record hoogte van dertig miljoen gulden. Geraniums zijn nog steeds zeer populair. Daar van zijn er dit jaar 4,1 mil joen verkocht. THENE (REUTER/UPI/AP) Er be aat nog geen zekerheid over het juiste aan- 1 doden van de luchtramp op de luchtha- n van Athene, waar gisteravond een DC-8 in Swiss Air tijdens de landing doorschoot i in brand vloog. Volkgens sommige he chten zijn 15 doden geborgen en worden er )g 15 vermist. Andere berichten maken elding van 8 geborgen doden en 20 vermis- n. DC-8 was op weg naar Peking en maakte n tussenlanding in Athene. Aan boord waren, clusief de twaalfkoppige bemanning, 154 in- tenden, onder wie ongeveer honderd medici, e een congres in Peking zouden bijwonen. >eds tijdens de landingsprocedure maakte de loot melding van remmoeilijkheden. „Het istel kwam op het einde van de landingsbaan, jt stilstand, begroef zijn neus in de modder, rwijl rook en vlammen overal vandaag om- bog schoten", aldus een van de overlevenden, zijn 30 gewonden, van wie twee ernstig. De erlevenden konden zich via een glijbaan uit brandende toestel redden. De bemanning zijn geheel de ramp overleefd. leen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 71 - 122248 en per speciale koerier wordt alsnog gebracht lader gepakt ran overval n Leids motel iEIDEN De jongeman ie vorige week een roofo- erval pleegde in het Leidse ootel Holiday Inn is dit 'eekeinde door de recherche i de kraag gevat. Vrijdag- acht werd de jongeman, en 16-jarige Amsterdammer 'P het Stationsplein aange- louden. Op het bureau be kende de jongen naast de kas van het motel ook twee auto's te hebben gestolen. In het feestgedruis van de 3 October-viering zag de jongen zijn kans schoon; met een pis-, tooi zette hij zijn eisen kracht bij en de receptionist van Holi day Inn gaf de overvaller ruim vijfduizend gulden. Van het gestolen geld is niet veel meer over. De Amsterdammer bekende met een uit de hoofd stad gestolen auto naar Leiden 'te zijn gekomen. Tevens werd duidelijk, dat de recente dief stal van een dure personenau to eveneens zijn werk is ge- HOOGEVEEN De vakbeweging moet kiezen voor een andere, zwaardere rol: wer ken aan een uitweg uit de crisis van onze sa menleving. Met onderhandelen over meer en beter kan niet worden volstaan. Dit zei minister dr. W. Albeda van sociale zaken vanmiddag tijdens de viering van het 70-ja- rig bestaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Hoogeveen. Albeda was tus sen 1961 en 1966 secretaris van het verbond. Albeda vroeg de vakbeweging niet alleen met kritiek te komen, maar richtig te geven aan de sociaal-economische ontwikkeling. Geen een voudige rol, aldus Albeda, omdat de problemen waar het om gaat pijnlijke oplossingen vragen, \gpar de leden niet altijd om vrdgen. Albeda pleitte in zijn betoog, „de rol van de vakbeweging in de toekomst", voor een centra le aanpak van een aantal moeilijke problemen in onze economie, zoals hij vorige week donder dag in het gesprek tussen regering en stichting van de arbeid voorstelde. „Is een aanpak denk baar waarbij wij met een pakket van maatrege len komen, waarin naast kostenbesparing door het oplossen van knelpunten de ruimte wordt geschapen voor arbeidstijdverkorting?", zo vroeg Albeda zich af. In het tri-partite gesprek constateerde' Albeda weliswaar „diepe kloven" tussen de gesprekspartners, maar de bewinds man denkt toch dat er een „uiterste poging moet worden f e nog smeulende resten van de op de luchthaven van Athene verongelukte DC-8 van Swiss Air. HOOGEVEEN Het sta kingswapen zou eigenlijk niet meer gebruikt moeten worden voor extra loonsver hogingen. Het zou alleen ge hanteerd moeten worden voor belangrijker zaken als een betere verdeling van ar beid, een opvoering van de democratisering in de be drijven en een spreiding van zeggenschap. Als werk gevers deze laatste eisen blijven afwijzen, dan zal de vakbeweging in een dwang positie terecht komen en is de kans op een werkelijke klassenstrijd reeël. Voorzit ter Harm Vermeulen van, het CNV zei dat vanmiddag op een bijeenkomst die in Hoogeveen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het CNV werd gehouden. Als de platoniosche liefdes verklaring van de werkgevers werkelijk ernst zijn, dan moe ten zij dat tonen door in het overleg met de bonden serieus over dit soort zaken te praten, zo zei Vermeulen. Hij betwij felde dat omdat tijdens het overleg van vorige week elke vorm van werktijdverkorting

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1