Stemming in Rotterdamse laven sterk verdeeld MSTERDAM WEER AAN HET WERK Vier doden bij kettingbotsingen 10.98 GEMATIGDE TALEGHANI AYATOLLAH OVERLEDEN CAO-akkoord GEM TWEE HAAGSE DAMES OP VERKEERDE WEGHELFT Vlees mevrouw, u weet wel van wie. Slager Jan Zandbergen Dronken automobilist rijdt huis binnen PAGIlJ -ZoidmQoummi Maandag 10 september 1979, 69e jaargang no. 21448 lekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 aal ƒ43.05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: Ballet Het ballet „De Vuurvogel" in een nieuwe choreografie van Maurice Bejart op Ned.I om 22.25 uur. Het eerste deel van het Schla gerfestival,gehouden in Ker- krade, op Ned.I om 20.40 uur. Een beeld van het werk van een legerpredikant in Libanon op Ned.II om 22.45 uur. Droog Droog, perioden met zon en weinig verandering in tempe ratuur. Zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Morgen zon: 7.06 - 20.07. Schev. hoogw.: 7.09 en 19.31. Laagw.: 3.14 en 15.24. ederlandse leriste •rdronken REMOLINOS De 64- e mevrouw M. C. Bos- •van Gelder uit Voor ten is bij het zwemmen :e in Torremolinos ver- Iken. •ouw Bosman bracht haar ntie door in een hotel in •molinos. Dit heeft een dvoerder van het minis- van buitenlandse zaken ;edeeld. Mooiste miss van Amerika Een uitvoerig la chende Charyl Prewitt wuift naar de toe schouwers, na dat zij in Atlantic City uitgeroepen en gekroond was als Miss America 1980. TEHERAN De „Rode Ayatollah" Mahmoud Taleghani, geestelijk leider van de Iraanse hoofdstad Teheran, is vannacht ten gevolge van een hartaanval overleden. Hij had zijn bijnaam te danken aan zijn aanvallen op het regiem van de sjah, die hij samen met uiterst linkse groeperingen uitvoerde. Onder de sjah had hij elf jaar in gevangenis sen doorgebracht. Taleghani, goede vriend van premier Bazargan, zou de eerste presi dent van een nieuw Iran kunnen worden vanwege de grote steun die hij zou krijgen voor zijn gematigd beleid. Ayatollah Khomeini ge bruikte hem voor moeilijke opdrachten, zoals de onderhandelingen met de Koerden en met de opstandige vrouwen die verplicht werden de sluier te dragen. Taleghani overleed na een langdurig gesprek met de Russische ambassadeur Vinogradov. Station op slot DEN HAAG Reizigers uit de laatste trein van Den Haag naar Rotterdam konden zaterdag het station van Schiedam niet meer uit doordat de hekken op slot za ten. Zij zijn over het hek geklom men. Oorzaak was een communi catiestoring. De voorlaatste trein uit Den Haag was in Schiedam defect geraakt. De laatste trein moest daardoor terug naar Den Haag en via een ander spoor op nieuw richting Rotterdam ver trekken. Dat gaf vertraging, maar door een misverstand dacht de perronchef dat hij geen passagiers meer hoefde te verwachten. (Van onze sociaal-economische redactie) HTERDAM De Rotter- mse haven blijft plat. Met j overgTote meerderheid heb- i de Rotterdamse havenar- iders in de stukgoederensec- en het personeel van de idssleepbootdiensten van lit, Vos en Smit Internationa- vanochtend besloten hun ac ts voort te zetten. Zij gaven volg aan oproepen van sta- igsleiders het werk niet te rvatten en de acties juist te rsterken. Bij de graaneleva- imaatschappij G.E.M., waar tige week een cao-akkoord erd bereikt, en bij het contai- roverslagbedrijf E.C.T. werd nmorgen normaal gewerkt. een persvijandige stemming hield staking- ider Jim Stavinga zijn collega-haventverkers or, dat bij doorstaken spoedig resultaat zal rden bereikt. Het tweede CAO-accoord, dat Rotterdamse havenwerkers afwijzen, heeft Igens Stavinga aangetoond, dat er best geld de havens is. Dat zou ook blijken uit het feit, 1 vier bedrijven volgens stakingsleiders in- n hebben laten weten bereid te zijn de vo- week met het FNV overeengekomen isverhoging van f 28,50 per week met terug- kende kracht vanaf 1 januari uit te betalen, Iplaats van de overeengekomen 1 juli. 1 actieleiders riepen de havenwerkers op saai naar het kantoor van de FNV aan de :erdamse Westzeedijk te gaan om het ope- van de stakingskassen te eisen. Ook moe de posten aan de bedrijfspoorten worden :erkt, aldus Stavinga. In de Rotterdamse hebben zich vanochtend bij enkele be- problemen voorgedaan tussen stakers toenemend aantal havenwerkers, dat id was weer aan de slag te gaan. Rotterdamse haven deden vanmorgen '•ige geruchten de ronde dat de vervoersbon- FNV zich alsnog sterk zouden willen ma- voor een invoering van de complete nieu- cao met terugwerkende kracht tot 1 januari n Dat zou beteken dat het havenpersoneel De traditionele ochtend bijeenkomsten van havenstakers op het Afrikaanderplein zullen voorlopig nog niet tot het verleden gaan behoren. Vanmorgen werd besloten dat de acties worden voortgezet en het werk stil blijft liggen. ook het hogere loon met ingang van die datum uitbetaald krijgt. Woordvoerders van de FNV ontkenden de geruchten vanmorgen echter. Toegegeven werd wel dat er het afgelopen weekeinde herhaaldelijk telefonisch contact is geweest tussen bonden en het actiecomité van de stadssleepdientsen. In Amsterdam is iedereen nu weer aan het werk. Zaterdag hervatten de werknemers van het Amsterdamse graanoverslagbedrijf Igma na een 24-uursstaking het werk. Vrijdagmiddag was bij het overgrote deel van de andere ha venbedrijven in de hoofdstad het werk weer hervat, na het betuigen van instemming met het bereikte cao-resultaat. De ploegen van de samenwerkende havenbedrijven in Amsterdam voelen niets voor verdere acties. Zij hebben be sloten een oproep om vanochtend in vergade ring bijeen te komen te negeren en gewoon aan het werk te gaan. Stakende havenslepers van het Rotterdamse sleepbootbedrijf Smit Internationale hebben hun actie overigens gisteren voor enkele uren onderbroken om hulp te bieden aan een vastge lopen Britse gastanker. Het 2400 ton metende schip was ter hoogte van de Hartelsluizen bijk Spijkenisse aan de grond gelopen. Gezien de situatie ter plaatse de tanker was met een gevaarlijk gas geladen en raakte vast in de onmiddellijke nabijheid van de Rotter damse woonwijk Hoogvliet besloten de sta kende werknemers van Smit in overleg met de Rotterdamse havendienst met de sleepboten Finland en Rusland, het drijvend actiecentrum van de slepers, naar de plaats des onheils te va ren. Kort voor het middaguur kon de gastan ker, die op het eerste gezicht niet ernstig be schadigd was, worden losgetrokken. Het zee schip is naar de tankercleaning van Verolme in het Botlekgebied gesleept. ROTTERDAM Tussen de scheepvaartve reniging Zuid en de vervoersbonden is een cao-akkoord tot stand gekomen voor de graanop- en overslagbedrijven in Rotter dam. Dat akkoord is gebaseerd op het on derhandelingsresultaat, dat vorige week over een algemene haven-cao werd bereikt, maar later door het bestuur van de bedrijfs groep havens werd verworpen. De overeenkomst heeft onder meer betrekking op de GEM, de Graan Elevator Maatschappij, waar de afgelopen veertien dagen ook enkele malen is gestaakt. Chinese jager persbureau Nieuw China heeft onlangs deze foto irspreid: een in China ontwikkelde en gebouwde jager,- met hoge snelheid op'grote hoogte kan opereren. (Van onze verslaggevers) WILLEMSTAD/VIANEN Tijdens het weekeinde zijn bij verschillende ernstige ongelukken verschillende doden en gewonden gevallen. De ergste ongevallen deden zich voor bij het Hellegatsplein en bij Vianen. Bij het Hellegatsplein ter hoogte van Willemstad verloren gisteren twee Haagse dames, de 50-jarige mevrouw T. Oudshoorn en de 58-jarige mevrouw P. C. van Koutrik, het leven toen zij met hun auto door totnutoe nog onbekende oorzaak op de verkeerde weg helft terecht kwamen. Daar botsten zij frontaal op een te genligger, waarbij zij op slag werden gedood. Een mede-inzittende van de auto moest gewond in een zieken huis worden opgenomen. Bij kettingbotsingen ter hoogte van Woerden en bij Vianen gis teravond kwamen twee personen om het leven, terwijl enkele anderen werden gewond. De doden vielen bij een botsing tussen drie auto's bij Vianen, toen een van de wagens in brand vloog. Een derde inzittende moest zwaargewond naar een ziekenhuis worden overgebracht. Het ongeluk gebeurde kort nadat op te genover deze plaats zich een kettingbotsing tussen zes auto's had voorgedaan. Daarbij deden zich geen persoonlijke ongelukken Een derde kettingbotsing ontstond gisteravond op rijksweg 12 ter hoogte van Woerden. Bij deze botsing, waarbij zeven auto's betrokken waren, liep evenmin iemand letsel op. Elders in het land kwamen bij auto-ongelukken zeker nog zes mensen om het leven, terwijl verschillende automobilisten wer den gewond. ADVERTENTIE Radiografisch vliegtuig velt man EIBERGEN (ANP) De 34-jarige J. A. Gompert uit Wier den is zaterdag in Eibergen geraakt door een onbestuurbaar geraakt radiografisch vliegtuigje en daarbij op slag gedood. Het ongeluk gebeurde op het terrein van de plaatselijke club. Het toestel van een van de leden raakte onbestuurbaar, nam een duikvlucht en kwam in het publiek terecht. LEIDEN Een 21-jarige Leidenaar, die wat te diep in het glaasje had gekeken, heeft gisteravond zijn auto in een woonhuis aan de Leidse Herensingel geparkeerd. De man kwam vanaf de Zijlpoortsbrug en reed met hoge snel heid richting Herensingel. Hij verloor de macht over het stuur en kwam met zijn voertuig tegen de pui van het woonhuis te recht. Doordat de ruit van het huis brak werden wat vazen in de woning vernield. Verder ramde hij twee voor de woning gepar keerde auto's. De man werd niet gewond. Brom: ontslag met erkenning kwaliteiten AMSTER DAM Nadat het bestuur van Ajax zaterdag had ver gaderd, gaf voor zitter Harmsen een com muniqué uit met als inhoud dat het dienstverband van trainer Cor Brom was beëindigd. Het „pamflet" meldde ook dat Broms kwaliteiten als oefenmeester volledig wer den erkend. Intussen was hij wel ontslagen. Of Brom, die nog een contract van twee jaar had, zijn salaris krijgt doorbe taald of een som ineens heeft ontvangen, werd niet gemeld. Brom, het bestuur van Ajax en Frans de Bruyn, de voorzitter van de trainersvakbond, waren op de vergadering aanwezig. De Bruyn zal langzaa maan wel snakken naar een CAO voor oefenmeesters die door kritiek van enige van hun spelers zo maar ontslagen kunnen worden. Nadat Brom weg was, speelde Ajax tegen zwak broertje Haarlem gelijk. Weinig problemen met supporters DEN HAAG De wedstrijd FC Den Haag-Feyenoord is voor wat de Haagse politie betreft zonder al te veel problemen verlopen. Tijdens de wedstrijd hoefde de politie slechts een paar maal in te grijpen waarbij een 24-jarige Haagse timmerman door een politiehond werd gebeten. Na behandeling in het ziekenhuis Ley- enburg kon hij naar huis. Na de wedsrijd heeft een groep supporters op de Hoefkade richting station Hollands Spoor enkele an tennes en spiegels van geparkeerde auto's getrokken. Een andere groep gooide in tramlijn 9 een ruit in. En kele ruiten van het station Hollands Spoor werden eveneens ingegooid. De polite voerde hier enkele charches uit waarbij een 17-jarige Hagenaar zonder beroep werd aangehouden. Dinsdag wordt hij voorge leid. WASSENAAR Als jockeys wel eens van een slecht^ paard afstappen op Duindigt, hebben ze het over:" wat is dat een ezel". Maar zaterdagmiddag tijdens d6 tweede rendag van het seizoen mochten ze dan eens echt kennis maken met ezels. De ezeltjes, die door gaans hun plicht doen in het dierenpark Wassenaar, kregen in de eerste ezelrace op Duindigt de steun van negen jockeys. Het was vallen en opstaan en vooral lachen om de kleine heren die het dit keer zonder za del moesten doen. Op de foto v.l.n.r. winnaar Terry Cian, John Smith, Henk van der Kraats. Truc in motorzesdaagse Het de „auto" 1021km. Ajax kwam niet verder dan 1— 1 tegen hekkesluiter Haar lem NEUNKIRCHEN De internationale motorzesdaag se is vandaag begonnen met drie Zuidafrikaanse deelnemers, zonder dat de deelnemende Oostblok landen de wedstrijd boycotten. De Zuidafrikanen rijden op een Westduitse licentie. Het wedstrijdcomitè is er mee akkoord gegaan. De Oostbloklanden maakten ook geen bezwaar tegen de „truc", die al eerder bij andere sportevenementen werd toegepast. Tijdens een speciale vergadering was deze zaak in twee minuten beklonken. BONNEVILLE SALT FLATS Stan Barrett, een Amerikaanse stuntman uit Hollywood, heeft giste ren op de zoutvlakten van Utah (V.St.) het wereld snelheidsrecord (te land, per auto) verbeterd en ge bracht op 1021 kilometer per uur. Het oude record stond op naam van de Amerikaan Gary Gabelich, die in 1970, 1010 kilometer per uur op de klokken bracht. Het „vervoermiddel, waarmee Barrett de poging on dernam, is nauwelijks een auto te noemen. De drie- wielige „raket" weegt 2175 kilogram en de motor pro duceert maar liefst 48.000 paardekrachten. In zes se conden accelereert het vehikel van 0 tot 522 kilometer per uur. Op topsnelheid maken de aluminium wielen 9200 omwentelingen per minuut. Groeneweg breekt been DEVENTER Jan Groeneweg. aanvaller van Go Ahead Eagles, brak zaterdaga vond in het duel met Willem II het scheenbeen van zijn linkerbeen na een botsing met Havermans. De wedstrijd was pas zeven minu ten oud. Geen krant ont vangen? Bel tus sen 18.00 en 19.00 uur nummer .071-122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog gebracht. zonder de ontslagen Brom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1