OovtUIIIS DE GROOTSTE FAMILIE- BEURS VAN NEDERLAND ^Ixiï Zr GOED NIEUWS. IN DE NIEUWE VAKANTIEGIDS HERFST/WINTER '79 VAN NS/TRANS. LEI DAT O ARTIESTENGALA SOLIDARITEIT MET DE MAROKKAANSE PENSIONBEWONERS PAGINA 6 LEIDSE COURANT DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1^ Veel gloednieuwe bestemmingen. Voordeeltrips met Trans Voordeel Paspoort. Vliegreizen naar Portugal. Treinreizen naar meer dan 30 Europese steden en geheel verzorgde vakanties, dus inclusief excursies. Bijvoorbeeld 7 dagen naar Shakespeare Country in Engeland vanaf 749,-. Of naar de wintersport in Oostenrijk/Seefeld IIO dagen halfpension) vanaf 583.-. Of 8 dagen met logies/ontbijt naar Zillertal vanaf 379.-. Of 8 dagen halfpension in Zwitserland/Interlaken vanaf 556.-. Of een appartementreis, of een reis naar de Rijn. U hebt 60 pagina's om te kiezen! Kom snel boeken bij: NS-station, Rabobank, ANWB, uw reisbureau of bel 030-627844. Het aktieve Reisbureau van de Nederlandse Spoorwegen. ^TOONST^ - /A WV '1 MORGENAVOND, VRIJDAG 7 SEPTEMBER, FEESTELIJKE OPENING VAN DE 18de LEIDATO HGISHOUDSHOW| Hans Versnel presenteert in de Spiegelzaal van Leidatode grote Leidato T.V. Kwis, met 5000,- 1 aan prijzen. Zaterdagmiddag: Groot kinderprogramma - T.V. Kwis optreden van Babe. Zondagmiddag 9 september: Lenny Kuhr groot kinderprogramma. Maandagavond 10 september: Willem Ruys en Pierre van Ostade met de Leidato T.V.-familiekwis. Duizenden guldens aan prijzen. Dinsdagavond 11 september. Lee Towers. Woensdagavond 12 september: Mico Haak. Donderdagavond 13 september: Sunstreams. Vrijdagavond 14 september Albert West. Zaterdagmiddag 15 september Kindermiddag met Hans Versnel kinderlachshow en Bullie Balou. Zondagmiddag 16 september Catapult. Het is de Leidato gelukt, om een origineel Spaans studenten zangduo naar de Leidato te halen. Gedurende de gehele Leidato zullen zij de bezoekers verrassen met leuke en mooie studenten liederen van het Iberische schiereiland. Reken maar dat de spetters er zullen afvliegen. EXTRA Vrijdag Modeshow van* zelfgemaakte kleding Ie prijs electr. naaimachine aangeb. door Fa. Los, Leimuiden 1 Iedere avond in de „Spiegelzaal" presenteert Hans Versnel een aantal malen de Leidato Kwis.l De kandidaten worden uit het publiek gekozen, dus (1 kunt er ook bij zijn. Er liggen bijzonder mooie prijzen op te wachten als CJ het juiste antwoord weet op een vraag. VRIJDAG 7 SEPTEMBER OFF. OPENING 19.00-22.30 UUR ZATERDAG 8 SEPTEMBER 11.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR ZONDAG 9 SEPTEMBER 11.00-17.00 UUR DOORLOPEND MAANDAG 10 SEPTEMBER 13.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR DINSDAG 11 SEPTEMBER 13.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR WOENSDAG 12 SEPTEMBER 13.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR DONDERDAG 13 SEPTEMBER 13.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR VRIJDAG 14 SEPTEMBER 13.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR ZATERDAG 15 SEPTEMBER 11.00-17.00 UUR 19.00-22.30 UUR ZONDAG 16 SEPTEMBER 11.00-17.00 UUR DOORLOPEND \JSL2 Ondergetekenden verklaren zich solidair met de akties van onze Marok- kaanse stadsgenoten die zich verzetten tegen de gedwongen verhuizing naar Leiderdorp. Wij zijn van mening dat de Marokkanen recht hebben op goede huisvesting in Leiden zelf. De pensionbewoners die voor het merendeel al 14 jaar in Leiden wonen, be- i horen dezelfde rechten te hebben als alle andere Leidenaars. Iedere andere behandeling komt neer op diskriminatie! De Marokkaanse Leidenaars mogen r in geen geval het slachtoffer worden van een falend gemeentelijk beleid. Wij eisen daarom van het Leidse gemeentebestuur en de gemeenteraad: 1 .Garanties voor definitieve herhuisvesting in Leiden. 2.ln afwachting van een echte oplossing dient eveneens in Leiden tijdelijke huisvesting te worden aangeboden. 3.Ruime inspraakmogelijkheden voor de Marokkaanse pensionbewoners ten, aanzien van hun toekomstige woonsituatie. Dit betekent onder meer, dat de pensionbewoners betrokken moeten worden bij het onderzoek naar de herhuisvestingsmogelijkheden in Leiden, dat door de gemeenteraad op 13 augustus in het vooruitzicht is gesteld. LIJST MET NAMEN EN FUNKTIES VAN ONDERTEKENAARS f OPEN HUIS IN DE M0RSP00RTKAZERNE! De Marokkaanse pensionbewoners organiseren vanavond 6 september van 19.0021.30 uur „open huis" in de Mors- poortkazerne. Er is een kleine tentoonstelling te zien en er wordt echte Ma rokkaanse thee geschonken. Alle Leidenaars en lezers van deze advertentie zijn van harte welkom! Ingang Morspoortkazerne: links naast de Morspoort. STEUN DEAKTIE FINANCIEEL! Aktievoeren kost geld. Bovendien hebben onze Marokkaanse vrienden schade geleden door de sluiting van de pensions (loonderving door gedwongen werkverzuim, huur verhuisbus- jes enz.) Giften zijn dus zeer welkom! STORT UW BIJDRAGE OP GIR0 129850 t.n.v. W. F. P. VAN DE WAL TE LEIDEN MET VERMELDING VAN "AKTIE MAROKKANEN" Carla en Rien Achterberg, F. Aarntzen (jongerenwerker), L. van Adrichem (student), Ruud Arnoldi (buurt huiswerker), Boudewijn Buch (auteur), J. C Beemer, J. J. Bijl (voormalig medewerker Buro Huisvesting), Els Besse (medewerkster Ned. Centr. Ontwikkelingshulp), Hans Blansjaar (administrateur), Y. S. Behrends-Fig- gelen (redakteur Perifeer), H. van Bakel (vormingswerker), H. v.d. Broek-van Dijkhuizen (maatschappelijk werkster), H. J. H. Brouwers (bestuurslid Rijn en Lek), Anneke Boot (lid PvdA), Frank Borger (werkloos). Jan Buma (tuinman), G. Bastoen, K. Bos (leidster gezinsverzorging), N. J. Bosman, Dick en Edith Blom, J. M. Bots. Nannie Bax (Leidse Rechtswinkel), Liesbeth van Buitenen (Leidse Rechtswinkel). August-Hans den Boeff (fraktie-assistent CPN), Chili Front Leiden, Fred Cohen, T. L. Cook, drs. A. van Doorninck (historikus), Jannet Duindam (srtudente), Willem van Duyn (lid U.R.), Charlotte Driessen ter Meulen (kultureel werkster), René van Dijck (koördinator), Dicky Dieben (onderwijzeres), Hilde van Dijk (studente), Hugo Dirksmeijer (le raar), G. Duits (administrateur Rijn en Lek), Hans van Dongen (lid PvdA), Koos Dam (student), Renate Dozy (wetswinkel Den Haag), H. Dessens (penningmeester LSB), A. J. J. Duindam, Paul Duyvens (student), Jo- landa Dekker (Leidse Rechtswinkel), Helmuth Driessen (gemeenteraadslid CDA), Mark Emanuel (student), Carolien van Es (scholiere), Ruud Evers (student), B. van Egmond (machinist), A. van Egmond (medewerker Boddaerthuis), Leo van Es (lid PvdA), Jos Everaers (anaTist), Wim Entzinger, Elco Flapper (student), N. Faber (docent kultureel werk), Huub Frencken (lid PvdA), A. Fischer (voorzitter LSB), Sander de Graaf (me dewerker Welzijnsraad), Bas de Groot (schoonmaker), Gijs Geertzen (docent), Dolf Gagestein (student), L. de Goey (voorzitter klubhuis In de Vroolijcke Arke), Hans Hardonk (medewerker Welzijnsraad), Wouter de Haan (bestuurslid PSP-Leiden), Pieter Hoogendoorn (student), J. W. ten Hoorn (scholier), Sybren de Hoo (student), D. van Halm (systeem-ontwerper), Gerard Hoonhout (werkloos), Marjon Heesakker (medewerkster Onderwijswinkel), C. Hageman (kultureel werkster), H. Hagen, I. Hagen (kultureel werkster), F. van Hagen (medewerkster psychologie), H. Henkels (buurtvereniging Maredorp), J. v.d. Hoeven (klubhuiswerker), P. H Hoogeveen (huisvrouw), D. Hoeven (gemeenteraadslid CPN), P. A. Helle, J. v. Herk, Annemarie Hoorn (mede werkster Troef), mr. Dorien Hes (Leids Advokatenkollektief), mr. Ronald Hees (Leids Advokatenkollektief), In ternationale Kommunisten Bond Leiden, Jelle Jeensma (lid PSP), Ruud de Jong (student). Peter Jansen (stu dent), R. Jantze (Wereldwinkel), Yvonne Jacobs (medewerkster Leidse Rechtswinkel), Joke Kolthof (mede werkster Rijn en Lek), An Knaap (serveerster), Wout Kranendonk (leraar), Kwis Kraus (lerares), Cora Klink (werkende jongere), A. Ketting (onderwijzer), R. Ketting (sekretaresse Rijn en Lek), Ineke Koning (werkloos), Bram Kleywegt (jongeren werker), Ella Koning (groepsleidster), Els van der Knaap (studente), Rob Klein (chauffeur). Hans de Koomen (medewerker 'Onderwijsw.),H. Kerssemakers (peuterleidster), E. Koen (voor zitter Werklozen Belangen Vereniging), F. Kroos (jongerenwerker Stats), T. Kónig (student-assistent), C. van Keulen-v.d. Vegte, J. van Keulen, P. Krispijn, H. J. Kruishaar-van den Brink, Kees van Laren (medewerker Welzijnsraad), Tineke de Lange (therapeute), M. G. Linders (huisvrouw), Nelleke van der Lans (lid PvdA), Jan Laurier (student), F. Los (Komitee ledereen Wil Wonen), M. van Lith (lerares), P. Lukkenaer (wetenschappe lijk medewerker), A. v.d. Lee, IJ. Lignac, Steven van Lien (Leidse Rechtswinkel), Joset Mons (burgerraads vrouw), C. F. Meijboom (systeemanalist), Henk Matters (lid PvdA), Joop Maat (lid PvdA), Pauline Meurs (lid PvdA), Harry-Ben Mulder (student), Muurkant Leiden, J. Matze (verpleegster), M. v.d. Muysenbergh (student), R. Maas (lid PPR), Friso van der Meulen (Leidse Rechtswinkel), mw. S. van Noort (bestuurslid WBV ,,Ons Be lang"), Wim van Niekerk (student), Hilde Noordtzij (maatschappelijk werkster), Tjabel Nieuwenhuizen (op bouwwerker Rijn en Lek), Jaap van Neck (Leidse Rechtswinkel), Otto Nijhuis (Leidse Rechtswinkel), Onder wijswinkel Leiden Noord, Loes Olivier (werkende jongere). Z. B. Odijk (koördinator Rijn en Lek), Frits van Oosten (fraktie-assistent PPR), Michiel Oosschot (Leidse Rechtswinkel), W. Postma (lid PSP), Gert-Jan van Pelt (lid Universiteitsraad), Hilda Passchier (sekretaresse), Pierre Puts (bestuurslid PSP-Leiden), Annelies Ponsen (gemeenteraadslid PSP), Jos van der Putten (gemeenteraadslid PSP), Leo Pekelsma (vor mingswerker Troef), Marianne Passchier (vormingswerkster), Kees Plug (lid PvdA), M. van Putten (peuter leidster), R. van Putten (bestuurslid CPN), Frits Quadekker (burgerraadsman), Ferry Rigault (opbouwwerker), Joke Rintjema (studente), Ellen Pekelhof (verpleegkundige), C. van Rooijen (klubhuiswerkster), P. Rietman, Albert Ruiter, Frans Scholten (opbouwwerker Leiden Noord), Willem Smid (werker VJV), Henk Sannes, Ce cile van der Stegge (leerling-verpleegster), Harry Schoch (buurtwerker), Aat Smits (reklameschilder), Grad Sissingh (medewerker Onderwijswinkel), Cor Smit (student), A. van Soest (concierge), T. Spier (klubhuis werkster), O. Spierenburg (bestuurslid ANVJ), A. Stakenburg (werkstudent), P. Stein (voorzitter kommissie Wetenschapswinkel), H. Schwencke (student), mr. Lén Sprenger (Leids Advokatenkollektief), mr. Lies- Schraveren (Leids Advokatenkollektief), L. Tielen (maatschappelijk werkster Rijn en Lek), H. Tortike (student), Kees Uijtenhout (Maatschappelijk werker), B. en S. Uyl, Ed van der Veen (medewerker Burger schapskunde), Bruno Vreeburg, Cora Vis (medewerkster Welzijnsraad), Mieke en Berend Verloren, Els Feenis (studente), Anneke Velthuizen (speelzaalleidster), Fred Volmer (bestuurslid Welzijnsraad), Nony Verschoor (scholiere), G. M. A. Verwey (docent kultureel werk), Roos Vogelaar (lid PvdA), John Vane man (soldaat), C. Volmer-Barth (verpleegkundige), Sjaak van der velde (student), mr. Mieke Vosman (leids Adv.koll.), Jan Marinus Wiersma (iid PvdA), Hans van Wildum (lid CPN), Wilfred van de Wal (Medewerker Rijn en Lek, Kees Walle (medewerker Welzijnsraad), Mieke Weel (onderwijzeres Marokkaanse kinderen), Aad Wijsman (student), Ali Wezel (maatschappelijk werkster Jan Willem de Wilde (ambtenaar), J. L. D. Westeneng (me dewerker Rijn en Lek), Dick Wortel (bestuurder FNV), Marja v.d. Weyden (tandarts-assistente), Christine v.d. Wel (studente), Maarten Witkam (medewerker Onderwijswinkel), W. van Wegen, W. D. van der Wal (be stuurslid PPR). André Wolfinger (Leidse Rechtswinkel), Fenny van der Wal (verpleegster AZL), Lilian Zwane- veld (studente), Leo Zandvliet (jongerenwerker), Anne van der Zande, Joke Ziegelaar, Dr. P. van 't Zelfde (le raar), Ida van Zijl (museum-medewerkster), A. Zwinkels (bestuurslid Rijn en Lek), K. Zomermaand (klubhuis werker). K. Braber (lid PPR), W. A. Ruiter (lid PPR), Jelle de Lange. J. Ruijgrok (lid PPR), Joop Walenkamp (gemeenteraadslid CDA), Wim Kuin (teamleider Breehuis), Mr. Anneke Dekker (Bureau Rechtshulp), Mr. Rob Lever (Bureau Rechtshulp), Margriet de Boer (Bureau Rechtshulp), Robin den Hamer (lid CPN).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 6