Censuur slokt felle gevechten Drieduizend doden door dambreuk in India VROUW(22) OVERLEDEN NA GASEXPLOSIE IN ALMELO Disc-jockeys Delmare bezetten piratenschip £cicUc (Bowumt Apothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas phef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: kwartaal ƒ43,05; jaar ƒ160.70; losse nummers: 55 cent. Maandag 13 augustus 1979,69e jaargang no. 21424 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Oom Tom „De negerhut van Oom Tom", speelfilm uit 1962 op Ned.I om 18.59 uur. Om 22.05 uur twee de deel van „Internationale Country Festival". Ned.II om 20.27 uur „James Herriot" en om 22.05 uur „Ja mes Galway speelt Bach". Reg' en Zwaar bewolkt met overtrek kende regenzone. Middagtem- peratuur rond 21 graden. Mati ge zuidwestenwind. Morgen zon: 6.21 - 21.07. Schev. hoogw.: 8.17 en 20.44 Laagw.: 4.22 en 16.34. Buurt houdt man uit cel EINDHOVEN Buurtbewoners heb ben het afgelopen weekend een 44-jari- ge Eindhovenaar uit de gevangenis we ten te houden. De man moest een boete betalen van 850 gulden, als gevolg van enkele overtredingen. Hij kon dat niet en meldde zich op het bureau om de vervangende 34 dagen hechtenis uit te gaan zitten. Toen dat in de straat bekend werd ont stond er een sponjtane inzamelingsactie in de buurt. Binnen enkele uren was de boe te bijeengebracht en kon de man weer van zijn vrijheid genieten. Hond eet van lijk baas AMSTERDAM (ANP) De politie heeft vrijdagavond het verminkte lichaam van de 65-jarige F. F. Reichert gevonden in zijn woning in de Amsterdamse De Pola- nenstraat. Het stoffelijk overschot van de man, die zes weken geleden een natuurlijke dood moet zijn gestorven, was voor de helft opgegeten door zijn herders hond. Aanhoudend geblaf van het dier deed de buren vrijdag contact opnemen met de poli tie. Uitzending Radio Oost gestaakt na vondst bom ENSCHEDE (ANP) De Explosieve- nopruimingsdienst heeft gisteravond bij de studio van Radio Oost in Ensche de een bom onschadelijk gemaakt die „vrij deskundig was vervaardigd". De bom zat in een plastic pakketje en lag bij de voordeur van de studio. Omdat ie dereen het gebouw moest verlaten werd de uitzending voortijdig afgebroken. Een medewerker van Radio Oost had de poli tie gewaarschuwd nadat een man telefo nisch had laten weten dat de regionale omroep haar uitzending moest stoppen. Zo niet, dan zou hij het gebouw „verplaat sen". Over de aanwezigheid van de bom werd tijdens het telefoontje niet gerept. (Van onze radio- en tv-redac- en de daarin geïnstalleerde tie) zenders overgenomen. Zij DEN HAAG De disc-joc- deden dit om de uitzendin- keys aan boord van het pi- gen na drie weken stilte, ratenschip Radio Delmare weer op de 192 meter mid- voor de kust van Zeeland dengolf te kunnen hervat- hebben gisteren het schip ten. De disc-jockeys willen niets meer te maken hebben met de legale dekmantel Delma- re-Italië. „We werden slecht betaald en er was constant ruzie". Er wordt ook over ge dacht om de naam van de zender te veranderen. De Hagenaar Gerard van Dam, destijds exploitant van het piratenschip, heeft intus sen laten weten niet meer verantwoordelijk te zijn voor wat er aan boord van het schip gebeurt. Zijn relatie met de piraat eindigde twee weken geleden, na een ge vecht in de Haagse binnen stad met de eigenaar van het schip. Hoe lang de zender nog in de lucht kan blijven is niet bekend. Het piratenschip bevindt zich in zeer slechte staat van onderhoud. Auto te water Bestuurder neemt de benen; voorbijganger redt passagiers OEGSTGEEST In staat van dronkenschap heeft een inwoner uit Leiden, de heer P.A.J. de W., zaterdagnacht om één uur, een auto in het water van de Haarlemmer- trekvaart gereden. De be stuurder maakte zichzelf vrij en nam de benen. De twee passagiers liet hij in de auto achter. Een inwoner uit Sassenheim kon de beide mensen redden. De politie Leiden heeft de beide passa giers ter behandeling naar het AZ in Leiden gebracht. De bestuurder meldde zich pas zondagmorgen om zeven uur bij de politie Leiden. Hij ver klaarde dat hij dronken was. De politie heeft een bloedproef genomen. Een takelbedrijf uit Oegstgeest heeft de auto uit het water gehaald. De eige naar van de auto heeft de poli tie nog niet kunnen bereiken. Weer jongen gedood bij stunt op trein BREDA (ANP) Op de trein, die even voor tien uur gisteravond vanuit Roosen daal het station in Breda binnenreed, is een jongeman door elektrocutie om het le ven gekomen. Reizigers hadden onderweg de conducteur al gewaarschuwd dat er iemand „die weieens een stunt zou uithalen" op het dak van de trein was geklom men. Een week geleden klom een 21-jarige Deventenaar uit baldadigheid op de laatste trein van Holten naar Deven ter. Ook hij werd geëlektrocu- teerd. NEW DELHI (AP) Hoogstwaarschijnlijk drieduizend mensen zijn zaterdag in India verdronken of weggespoeld toen een dam in de rivier de Matsjoe het begaf en de stad Morvi door een vloedgolf werd getroffen. Tot dusver zijn 10.000 inwoners uit de stad geëvacueerd. Het water van de rivier was meer dan vijf meter gestegen. Daardoor was het over een dam gespoeld, waarna een tweede dam het begaf. Een woeste stroom water overspoelde de zes kilometer stroomafwaarts gelegen stad Morvi met zijn 60.000 in woners. De vloedgolf was meer dan zes meter hoog. Huizen stortten in en mensen en dieren werden meegesleurd. Het water was snel voorbij, maar liet een spoor van doden en modder ach ter. Onofficiële berichten willen dat er zeker vijfduizend doden zijn. Maar de omvang van de tragedie is vooralsnog moeilijk te schat ten. Er zijn militairen naar het getroffen gebied gestuurd óm de helpende hand te bieden. Ook zijn er voedselpaketten naar het rampgebied overgebracht In zestien andere dorpen en steden in de provincie Goedjarat, die al twee weken te lijden heeft van zeer zware moesson regens, zijn overstromingswaarschuwingen afgekondigd. Ook deze dor pen en steden liggen beneden het peil van enkele overvolle stuwmeren. Aan de Golf van Kutch zijn enkele kuststeden door het water afgesneden van de rest van India. Elders verdronken 42 mensen als gevolg van overstromingen, die veroorzaakt zijn door de aanhoudende regenval en stormen. HONDERDEN GEWONDEN Donder dag voetbal krant Dit sfeervolle plaatje schoot de fotograaf bij de nati onale zwemkampioenschappen, waar het niet alleen nat was, maar kennelijk ook tamelijk koud. Eén van de toeschouwers nam er maar een neutje op. Pas straf bij derde gele kaart ZEIST - Voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de KNVB Leo van der Kroft vindt dat onder zijn discipline vallende fluitisten komend seizoen strakker en konsekwenter moeten leiden in voetbalwedstrijden. „Incidenteel zijn in het afgelopen seizoen zaken ge passeerd die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat kan niet. Wij zijn, misschien onbewust, te tolerant ge weest in gevallen waar een gele of rode kaart op zijn plaats zou zijn geweest. Van der Kroft sprak op de jaarlijkse bijeenkomst van de scheidsrechters in het betaalde voetbal. Onder meer over wijzigingen in de tuchtrechtspraak. Zoals het feit dat een gele kaart pas bij herhaling gevolgen zal hebben en dat het boe kingssysteem verdwijnt. De derde gele kaart in één jaar leidt pas tot een straf. In de bijeenkomst werd te vens afscheid genomen van arbiter Jonker. Middelburg beenbreuk SILVERSTONE - Jack Middelburg had Vrouwe For tune niet aan zijn 'zijde afgelopen weekeinde tijdens de Grand Prix van Silverstone. De Naaldwijker kwam zaterdag tijdens de training ten val door een vastloper en brak onder meer een scheenbeen en liep een hersenschudding op. Middelburg is onmid dellijk afgereisd naar Brussel, waar hij zich onder behandeling liet stellen van de vermaarde sport blessurespecialist dokter Derweduwe. De Grand Prix in de 500 cc werd gisteren gewonnen door de Amerikaan Kenny Roberts. Overigens zorgden de topcoureurs onder aanvoering van Roberts en Shee- ne voor nieuwe ophef door te verklaren volgend jaar met een soort formule l-circus te gaan rijden. Veer tig coureurs zouden daarvan deel uitmaken ver deeld over de categorien 250 en 500 cc. DEN HAAG Komende don derdag publi ceert deze krant zijn jaarlijke voetbalnummer. Deze vooral aan het amateur voetbal gewijde bijlage belicht tal van onder werpen en be vat tevens om te bewaren een compleet pro gramma van de amateurs in zo wel de afdeling als KNVB alsmede een overzicht van alle clubs in de eredivisie. Cupvoetbal op tv in gevaar (Van onze radio- en tv-redac- tie) HILVERSUM - Na de KNVB is ook de Europese voet balbond met hogere geldelijke eisen gekomen voor het geheel of gedeeltelijk uitzenden van cupwedsd- trijden in het komende voorjaar. De UEFA vraagt zeven miljoen, de Europese Radio- Unie wil niet verder gaan dan de helft. Een gesprek op deze basis behoort voorlopig niet tot de moge lijkheden. Belg derde bij Nederlandse NK NIJMEGEN - Hugo van Duysse van de atletiekvereni ging RKHAV uit Kapelleburg in Zeeuw-Vlaanderen heeft zich slechts twee dagen officieel kunnen verheu gen in een medaille, behaald bij de Nederlandse kampioenschappen in Nijmegen. Van Duysse werd vrijdag derde op de tien kilometer, maar blijkt regle mentair niet in aanmerking te komen voor een prijs, omdat hij de Belgische nationaliteit heeft. De bronzen medaille is nu toegekend aan zijn clubgenoot Piet Vonck, die vierde werd, maar deze overhandigde de plak na in ontvangst neming van het kleinood weer aan Van Duysse. Karei Bouwens naar Excelsior? ROTTERDAM - Excelsior zal vrijwel zeker nog een Feyenoorder op leenbasis voor het komende voet balseizoen tot zijn beschikking krijgen. De bespre kingen over aanvaller Karei Bouwens zullen ver moedelijk vandaag worden afgerond. De Rotterdam se ploeg nam de 22-jarige spits over van hoofdkla- ser RVC uit Rijswijk, waar hij het afgelopen seizoen een opvallend productieve aanvaller was. De ontploffing ontstond gister morgen even na elf uur in een appartementsgebouw aan de Ootmarsumsestraat in Almelo. De Almelose brandweer rukte zondagmorgen uit met groot materieel, omdat werd ge vreesd dat meer mensen be dolven waren onder het puin, dat na de explosie achterbleef. Twee appartementen waren namelijk totaal verwoest. Het dak ervan was naar beneden gekomen, twee andere appar tementen werden zeer zwaar beschadigd. Met een kraanwa gen van de firma Loons wer den delen van het dak voor zichtig omhoog gehesen. Pas daarna kon men zien of zich nog slachtoffers onder het puin bevonden. Dat bleek niet het geval te zijn. Het meisje was overgebracht naar het Sint Elizabeth Ziekenhuis met tweedegraads brandwonden. De explosie heeft zich voorge daan in de keuken van het ap partement, dat door het meisje werd bewoond. Burgemeester F. Schneider en wethouder Kamphuis en de officieren van Justitie mr. R. Gonsalfes en mr. J. Hazewinkel kwamen zich persoonlijk op de hoogte stellen. dat de wasserette op de extra grote was mikken. TEHERAN In Teheran hebben gisteren bij de hevigste jetogingen sinds de verdrijving van de sjah in februari en- cele honderden mensen verwondingen opgelopen. De strijd png tussen duizenden demonstranten tegen de aantasting jjan de persvrijheid enerzijds en aanhangers van ayatollah JChomeini anderzijds. De gevechten waren op het terrein de universiteit begonnen, maar verspreidden zich ver- naar andere wijken van de Iraanse hoofdstad. Le- van de revolutionaire garde probeerden met schoten in k pc lucht en traangasgranaten een einde aan de gevechten te Tnaken. Tegen het vallen van de avond was de garde de toe- weer meester. tot de ongeregeldheden was de afkondiging van een lieuwe perswet die straffen van een half jaar tot drie jaar stelt het schrijven en publiceren van berichten die de huidige als beledigend ervaren. Ook protesteerden de be tegen de sluiting van het onafhankelijke dagblad Ayende- en de aanhouding van de meeste redacteuren van dit blad „contra-revolutionaire activiteit", luizenden mensen waren op het terrein van de universiteit voor de demonstratie. Maar spoedig na het begin tocht naar de woning van premier Bazargan werden zij door groepen fanatieke moslims, die met messen, en knotsen waren gewapend. De demonstranten riepen of vrijheid" en „Dood aan het fascisme", terwijl zij span- meedroegen met teksten als „In de lente van de vrijheid plaats voor de reactie", van voorlichting Nasser Minachi verklaarde tegenover dat de wet is bedoeld „om de vrijheid te waarborgen de serieuze en gewetensvolle schrijvers en niet voor hen revolutie willen schaden". Hij deed een aanval op de in die steun hebben betuigd aan het verboden blad Ay- Deze ravage ontstond gistermorgen in Alemelo nadat een hevige gasexplosie vijf woonhuizen volledig ver woestte. (Van een onzer verslaggevers) ALMELO Een hevige ga sexplosie heeft gistermorgen in Almelo vijf appartemen ten volledig verwoest. Een 22-jarige vrouw, die samen met drie andere bewoners gewond raakte, is afgelopen nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen bezwe ken. asserette maar omdat de meesten nu eigen wasautomaat heb- van ayatollah Khomeini hebben hun greep ver- op de Nationale raad die een maand lang de nieuwe gaat beoordelen. Aanhangers van Khomeini hebben tien zetels van de hoofdstad veroverd. De oppositie zal ma- 13 van de 73 leden van de raad innemen. van de aangevallen demonstranten wordt door weggeleid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1