ETA-terreur in Madrid: vijf doden m 113 gewonden Veel slachtoffers bij zuivering Irak OLITIE NEGEERT ANONIEME TIP Prijs benzine weer omhoog Vrouw herkent herover 'ereldrecord Roken Poe ik niet Maandag 30 juli 1979,69e jaargang no. 21412 Henri Ford „Henri Ford en Amerika", do cumentaire over het machtige automobielconcern Ford op Ned.I om 22.45 uur. Om 21.55 uur „Gunsmoke". Ned.II om 18.59 uur laatste af levering van „De wonderlijke avonturen van professor Vreemdeling" en om 22.10 uur „James Galway speelt Bach". Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien. Matige, aan de kust vrij krachtige wind uit zuidwest tot west. Middagtemperaturen rond 20 graden. Morgen zon: 5.59 - 21.33. Schev. hoogw.: 8.08 en 20.33. Laagw.: 4.03 en 16.11. hekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.v., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ■redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0.49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: rtaal 43.05; jaar ƒ160,70: losse nummers: 55 cent. >cord in V.S.: baksspuwen LEIGH. (UPI) De 19-jarige •rikaan Jeff Barber is zater- nationaal kampioen tabaks- «ren geworden met een fluim 9.69 meter verder neerkwam, oude record berustte met 9.47 cr bij een andere Amerikaan, Snyder. e dames, werd kampioen de 15- e scholiere Mariene Graham, 5.10 meter. Zij had maar één ri- de Londense Katherine Card- die het tot 3.72 meter bracht. Olieproduktie Koeweit omlaag KOEWEIT (AP) Koeweit zal naar verwachting van begin janua ri 1980 af de productie van ruwe olie met een half miljoen vaten per dag terugdraaien, zo heeft het dagblad Al-Anbaa gisteren bekend gemaakt. Het dagblad, dat zei dat de maatregel bedoeld is om energie te besparen en om onnodige inkomsten terug te draaien, gaf echter geen bron voor het bericht. De huidige productie van olie ligt in Koeweit op twee miljoen vaten per dag. Motorstoring DC-10 van KLM LISSABON (AFP-ANP) Een DC-10 van de KLM staat sinds za terdagmorgen aan de grond op het vliegveld van Lissabon als gevolg van een storing aan de staartmo- tor. Dit is in Lissabon vernomen en later door een woordvoerder van de KLM bevestigd. De storing houdt geen verband met recente ophangings problemen van de mo toren van de DC-10. Het toestel, dat vanuit Amsterdam in Lissabon was aangekomen, had 250 passagiers aan boord. Het was op weg naar Lima, Caracas en Curasao. Herbert Marcuse overleden STARNBERG (AP) De filosoof Herbert Marcuse, die in de jaren zestig een van de leiders van de anti-oorlogsbeweging in de VS is geweest, is gisteravond na een kortstondige ziekte overleden. Veel van de geweldsideeën van Mar cuse zijn overgenomen door de Rote Armee Fraktion en andere extreme groeperingen zoals de Rode Brgade in Italië. Marcuse ging er van uit, dat de arbeider zich zijn onderdrukking niet bewust was en dat geweld het enige was om hem de bewustzijn bij te brengen. HOCKENHEIM - Jan Lammers, de enige Neder landse Formule l-coureur, lever de gisteren op het circuit van Hockenheim het bewijs dat hij ondanks materi aal van verre Hagenaar maanden onschuldig in cel VOORBURG Een 25-jarige gla zenwasser uit Den Haag, die ervan werd verdacht op 26 maart van dit jaar een gewapende overval te heb ben gepleegd op een PTT-posta- gentschap in Voorburg, blijkt vier maanden onschuldig in de gevan genis te hebben gezeten. Afgelopen zaterdag meldde een 22-ja- rige Hagenaar zich bij de politie met de mededeling, dat hij de overval heeft gepleegd. Zie verder pagina 5. DEN HAAG Het ministerie van econo mische zaken zal ui terlijk komende don derdag de nieuwe prij zen van aardoliepro- dukten bekend ma ken. Zeker is dat al die produkten en dus ook de benzine duur der zullen worden. Een woordvoerder van het ministerie wilde nog niet zeggen om welke verhogin gen het gaat. Ver wacht wordt dat ben zine wederom een paar centen per liter duurder zal worden. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de stijging van de olieprijs die de OPEC-landen half mei hebben doorgevoerd. Deze duurdere olie is inmiddels ook in Nederland aangeko men. In september zal de bezineprijs vermoedelijk nog ho ger worden, als ook de OPEC-verhoging van juni in Neder land gaat doorwerken. Den Boet stunt MATRA-Boet van Duimen zorgde gisteren voor een geweldige verrassing door de Grand Prix 500 cc van Imatra op zijn naam te brengen. In de Finse stad, waar gereden moest worden op een stratencircuit, toonde privé-rijder Van Duimen zich de snelste te midden van goed gesponsorde fabriekscoureurs. Ook de Westlander Jack Middelburg kwam goed voor de dag. Hij finishte als vierde en stelde Neder lands topcoureur Wil Hartog, die opnieuw met te genslag te kampen kreeg(tiende) ver in de scha duw. De 11-jarige Debra Souliere uit Cumberland (Rhode Island, VS) heeft haar eigen methode ontwikkeld om de heersende hitte te bestrijden, namelijk door een tuinsproeier op het hoofd te zetten BAGDAD (UPI) Het nieuwe bewind van Saddam Hoessein in Irak heeft tientallen hoge ambte naren en officieren laten terecht stellen of ontslaan wegens het be ramen van een staatsgreep in sa menwerking met een andere Ara bische regering. Sinds de bekend making van de samenzwering zouden, volgens een blad in Koe weit al 34 mensen zijn terechtge steld. Onder hen waren zelfs in tieme medewerkers van Saddam Hoessein, die begin juli onver wacht president Hassan Al Bakr opvolgde. Het Icaakse persbureau heeft bij zijn be kendmaking van de berechting van de hoge partijfunctionarissen en ambtenaren niet bekend gemaakt welk land op de achtergrond met het complot meespeelde. Wel werd gezegd dat het doel van de sa menzwering was Irak, dat sterk gekant is tegen de overeenkomst van Camp David, te betrekken bij de Egyptisch-Israëlische vredesinitiatieven. Volgens het persbu reau Mena in Cairo zouden evenwel Syrië en Iran achter de samenzwering tegen Hoessein hebben gestaan. Hoessein volgde Bakr twee weken gele den op, toen deze niet wilde geloven dat een samenzwering gaande was. De mach tswisseling werd eenstemmig goedge keurd door de revolutionaire commando- raad van de Baathpartij, die sinds het aan de macht komen van Bakr en Hoessein in 1968 door hen was gemanipuleerd. Syrië, geregeerd door een rivaliserende tak van de Baathpartij, heeft voortdurend in on- •min geleefd met het bewind in Bagdad, totdat enkele weken geleden toenadering ontstond tussen beide hoofdsteden, mede onder invloed van de gebeurtenissen in Iran die een.bedreiging voor Irak inhiel den. Irak heeft tal van maatregelen geno men om te voorkomen dat de religieuze revolutie uit Iran overwaait. ROTTERDAM (ANP) Een vrouw die zaterdag in de Vierbachstraat in Rotter dam aan het winkelen was, zag daar de man lopen die haar de nacht daarvoor be roofd had. Zij waarschuwde de politie, die de berover arresteerde. Het is de 22-jarige Rotterdammer C.M.H. Hij had de vrouw vrij dagnacht de weg gevraagd. Zij werd toen beroofd van haar tas met tweeduizend gulden, reischeques ter waarde van drieduizend dollar, boot- en treinkaartjes en een paspoort. Van de buit is nog niets terug gevonden. Openingsceremonie Spelen „uitverkocht" MOSKOU Het staat al vast dat bij de openingsce remonie van de Spelen 1980 het Leninstadion volko men vol zal zijn. Evenals bij die plechtigheid bij de Spartakiada zal „het volk" geen gelegenheid krijgen een plaats te bemachtigen. Alle beschikbare ruimte zal worden ingenomen door genodigden, bezitters van het (schaarse) aantal kaarten dat naar het buitenland is gegaan en hoogwaardigheidsbekleders uit vele be vriende landen die zullen worden uitgenodigd. De op eningsceremonie dus uitverkocht. Europese titel bij Vriesekoop ROME Bettine Vriesekoop, de 17-jarige Neder landse tafeltenniskampioene is in Rome Europees jeugdkampioene geworden in het damesenkelspel. Zij versloeg in een nauwelijks dertien minuten du rende finale de Zweedse Christina Nilsson in twee games zeer overtuigend: 2117, 21—14. Het hoge tempo dat de speelster uit Hazerswoude hanteerde was een te grote handicap voor haar te genstandster die van het begin af kansloos was. Be ttine die in beide games snelle enkele punten voor sprong veroverde, bouwde deze voorsprong regel matig uit en werd geen moment bedreigd. Uitslagen finales: Damesenkslspel: Bettine Vriesekoop (Ned)—Christina Nilsson (Zwe) 21 17. 21 14 Herenenkelspel: Jiri Ezr (Tsj)Jonas Be- rner (Zwe) 21 14. 9—21. 21 18. Herendubbelspel: Appel- groen/Thurström (Zwe)—Jeniska/Stepanec (Tsj) 14—21. 21 17, 21 18. Gemengd dubbelspel: Redel/Szabine Wenzel (Wdl)— «Podnossov/Baksjoetova (Sov) 21 14. 18—21, 21 17. IJskastreclame weg HILVERSUM Ook het tennistoernooi op de banen van het Melkhuisje ontkwam niet aan de strengere re clamenormen bij televisie-uitzendingen. Was de ijs kast, die altijd op het centre court staat opgesteld ten gerieve van de spelers in de eerste helft van de week tegelijk een soort reclamezuil, toen de partijen vanaf donderdag op het scherm werden gebracht moest de commercie wijken. De reclamenamen werden in het vervolg aan het oog onttrokken door een affiche en een blanco stuk papier. „Wij hadden een seintje ge kregen dat de reclame op de ijskast moest verdwij nen", aldus toernooidirecteur Van Eysden. ..Daar heb ben we niet moeilijk over gedaan. Voor de rest wach ten we af wat de debatten over sluikreclame in de ka mer gaan opleveren". van superieure kwaliteit toch kan meerijden in het Grand Prix- circus. De kleine Zandvoortse coureur, die al het hele seizoen klaagt over de kwali teit van de bolide van de stal van Shadow van Don Ni chols ondanks het forse bedrag dat zijn sponsor in de racerij heeft gestoken, eindigde vóór zijn doorgaans bevoordeelde Italiaanse teamgenoot De Angelis als tiende. Winnaar werd de Australiër Alan Jones, die op een leeglopende band de finish als eerste passeerde. De prijsverhoging is tot stand gekomen na het maandelijk se overleg dat het ministerie met de oliemaatschappijen over dit onderwerp voert. Kleuter dood bij brand DEN HAAG De 3-jarige Danny Vis is gistermorgen bij een brand in zijn ouderlijke woning aan de Haagse Stuw- straat door verstikking om het leven gekomen. De brand is volgens de politie ontstaan doordat het jongetje met vuur speelde. De ouders konden het huis nog net op tijd verla ten, maar voor het kind, twee honden en een aantal vogels kwam de hulp te laat. Met snij- en brandwonden zijn de ouders overgebracht naar het ziekenhuis Leyenburg. De brand werd rond negen uur door de buren ontdekt. Zij zagen rook uit de eerste etage komen en hebben de bewoners van het pimd gewekt. T>e ouders van het slachtoffertje konden via een trap ontkomen. hebben er weer een we- trecord bij. Tabakspuwen. Hitte- aureool IDRID (REUTER/UPI) Na de terroristische aan- gen van de ETA (Baski- e afscheidingsbeweging) termiddag op de luchtha- n van Madrid en twee orwegstations, heeft de anse regering haar vei- leidsmaatregelen ver- 'kt. De krachtige bom- n gingen gisteren in het ddaguur vrijwel tegelij- tijd af, doodden vijf men en verwondden er 113, n wie er vandaag nog 28 ziekenhuizen vertoefden. bommen waren verbor- i in bagagekluizen. Een half uur voor de explosies kreeg het Spaanse persburea EFE een anonieme waar schuwing, maar om onbe grijpelijke redenen liet de politie de stationsgebouwen niet ontruimen. Een van de doden is de 20-jari- ge Westduitse toeriste Doro thea Fertig. Onder de ernstig gewonden zijn een Canadees, een Argentijn en een Brit en onder de lichtgewonden zijn Amerikanen, Skandinaviërs cn Oostenrijkers. De bomaan slagen waren voorafgegaan door een moord op vier poli tieagenten in Baskenland. De Spaanse regering heeft de aanslagen „een wanhopige aanslag van een kleine groep fanatici, in het licht van de voorstellen voor pacificatie van het Baskenland" ge noemd. Deze voorstellen be helzen een vérgaande mate van zelfbestuur voor Basken land. De ETA, de militaire or ganisatie van de Baskische na tionalisten, eist een onafhan kelijk socialistisch Baskenland en wijst, als enige, deze voor stellen af. De gouverneur van Madrid heeft medegedeeld, dat hij de politie van de hoofdstad in staat van algemene paraatheid heeft gebracht. Hij noemde de aanslagen dramatischer dan die welke onlangs in de Spaanse badplaatsen hebben plaats gehad. De bommen van gisteren ont ploften met tussenpozen van vijf minuten in het stationsge bouw op Barajas, de luchtha ven van Madrid en op de spoorwegstations Atocha en Chamartin. In Atocha kwa men twee mensen om het le ven en op Barajas en in Cha martin ieder een. De bommen bevatten elk vijf tot zes kilo springstof en waren in koffert jes verpakt. s ravage richtte de bomexplosie aan op de luchthaven van Madrid Barajas.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1