ek-aan-nek-race Ihr.-democraten !ii socialisten ekort op rijksbegroting ;estegen tot ,6 mld gulden Personeel VDSM bezet werf in Rozenburg Auto door twee treinen geramd ibii EN UYL: BELEID FAILLIET messe- gooier verwacht LLE BRAND IN IRAVANOPSLAG Noodlanding van luchtzieke zweefvlieger Bassist Kayak zwaar gewond door show-bom' Zes personen gewond bij botsing DESNOODS KORT GEDING TEGEN STAAT Maandag 11 juni 1979,69e jaargang no. 21370 Dc onweersvogel O Belgisch televisiespel „De on weersvogel" met Kees B rus se en Dora Groen op Ned.I om 21.55 uur. Om 20.40 uur uit slagen van Europese verkie zingen. Ned.II om 18.59 uur „De won derbaarlijke avonturen van professor Vreemdeling" en om 21.20 uur „Showroom". Zonnige perioden Zonnige perioden. Vannacht mistbanken en minima rond 12 graden. Morge ook zonnige perioden, maar aan het eidn van de dag mogelijk een bui. Middagtemperaturen rond 16 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. Weinig wind. Zon op 05.20, onder 21.59 uur. Hoogwater 05.04 en 17.33 uur, laagwater 13.13 uur. anal 3ns t 1 jiidelijk centrum-rechtse meerderheid in Europa IEL/DEN HAAG De eerste itreekse verkiezingen van Europa :n een parlement opgeleverd waar in duidelijk centrum-rechtse meer- ;id optreedt. Socialisten en chris- voo^emocraten kunnen vermoedelijk rekenen op 111 zetels. Daarnaast ad. er vermoedelijk 64 zetels voor de 1 S^ervatieven, 43 voor de communisten, r de liberalen, 23 voor de progres- Pr<jen en 23 voor onafhankelijken. In tgen van de Europese Commissie, het :\ijks bestuur van de gemeenschap, al de vraag gesteld of deze verkiezin- jezien de opkomst en de aan de dag len onverschilligheid Europa mis- ien niet meer kwaad dan goeds heb- berokkend. De kans bestaat dat het ipese Parlement danook eerder een leelde indruk zal maken tegenover 'uropese instanties, bij wie het be ien moet afdwingen. ren alleen de officiële uitslagen van Lu xemburg en Denemarken bekend. In de meeste landen was het tellen van de stemmen vanmorgen enkele uren ge staakt In Duitsland is het zoeken naar een stembus in Saarbrücken, en naar het voltallige stembureau van vijf leden dat spoorloos is. In Nederland is het tellen van de stem men vanmorgen pas gestart. De Zuidhol landse gemeente Asperen. traditioneel de eerste met het leveren van de uitslag, werd ditmaal verslagen door het Bra bantse Dongen. Rond het middaguur werd een eerste prognose van de Neder landse uitslag verwacht. De einduitslag zou vermoedelijk vanmiddag rond vier uur bekend zijn. CDA-factieleider Beumer heeft gistera vond in een eerste reactie gezegd blij te zijn dat het CDA binnen de Europese Christendemocratische fractie een sterke re positie in gaat nemen dan verwacht. Op grond van de prognoses constateerde hij dat er zeker niet gesproken kan wor den van een socialistisch Europa, een beeld dat ondermeer de Franse socialis tenleider Mitterrand voor ogen had. Beu mer verklaarde ook dat hij het onmoge lijk zou vinden in één fractie te gaan zit ten met de Westduitse CDU-kandidaat Hans Edgaer Jahn, als de beschuldigin gen over diens oorlogsverleden waar zou den blijken te zijn. Jahn wort ervan be schuldigd dat hij als nézi in de oorlog anti-semitsche propaganda had bedreven. De CDU heeft hem opgedragen de be schuldigingen te weerleggen of uit de Europese politiek te blijven. Opvallende uitslagen in Europa waren ondermeer het succes van de Duitse christen-democraten, de verdere terug gang van de grote partijen in Italië, het grote succes van president Giscard in Frankrijk en van premier Thatcher in Engeland. (Zie verder pag.5) BEATRIX OP MILIEUMARKT De milieu-infomarkt die jaarlijks op het Haagse Binnenhof wordt gehouden stond dit jaar in het teken van hoe kan het eigenlijk anders het kind. Prinses Beatrix kwam zaterdag in haar hoeda nigheid van ere-voorzitter van de nationale commissie het Jaar van het Kind persoonlijk even een kijkje nemen op de markt met de kraampjes van enkele tientallen organisaties die zich op de een of andere manier bezig houden met het milieu. Hoogtepunt was een optocht van feestelijk verklede kinderen, veelal gewapend met be zems. De prijzen voor de beste uitbeelding van natuur en leefmilieu werden aan het eind van de dag uitgereikt door Mies Bouwman. ALKMAAR Tussen Alkmaar en Heerhugowaard is gistera vond op een met knipperlichten beveiligde overweg een auto door twee treinen geramd. Een 18-jarig meisje uit St. Pancras kwam daarbij om het leven. De bestuurder werd zwaar ge wond. Het ongeluk is waarschijnlijk gebeurd doordat de man door de laagstaande zon werd verblind. Het treinverkeer was enkele uren gestremd. Een zeventienjarig meisje uit Horst (L.) is eveneens op een spoorwegovergang om het leven gekomen. Ondanks de beveili ging met knipperlichten,, werd zij op haar brommer gegrepen door de trein Venlo-Nijmegen. Drie mensen kwamen om toen in Ommen (Ov.) een personen auto en een veewagen op elkaar botsten. Het ongeluk gebeur de toen de personenauto een kruising opreed, en in de flank door de veewagen werd gegrepen. De politie vermoedt dat de bestuurder de veewagen niet heeft gezien. In Hunsel (L.) vonden een 20-jarige jongen en een 19-jarig meisje de dood toen hun wagen door nog onbekende oorzaak in een bocht frontaal op een autobus reed. Van onze parlementaire redactie) N HAAG Het tekort op lopende begroting is geste- 1 tot ongeveer 1,6 miljard den. Dit feit, uitgelekt uit voorjaarsnota die het ka- et dezer dagen naar de mer zal sturen, is zaterdag *>r premier Van Agt beves- i voor de VARA-radio. De lister-president sloot niet dat bij het instellen van noodremprocedure om dit lort te beperken, de door strenge winter niet uitge ven miljoenen uit het wo- gbouwprogramma van dit ir zullen worden gebruikt. ®ls bekend omvat de noo- an naast het versneld in- 1 van belastingen ook het "tragen van overheidsuitga- beide met een bedrag n 500 miljoen. Verwacht 'rit dat het kabinet nog maand aan de noodrem I trekken. noodrem-procedure zal tot 'olg hebben dat verschillen- ministers een aantal be- Isvvensen zullen moeten Tappen. Voor minister Pais Q onderwijs betekent dit ogstwaarschijnlijk dat hij voldoende geld beschikbaar !jgt om de toenemende Tkloosheid in de onderwijs- ctor te lijf te gaan. Een Wal problemen komt ook recht bij volkshuisvesting. JPositieleider Den Uyl heeft t kabinet verweten het lorme tekort aan zichzelf te kersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 1030Ö3 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. ^allewas acteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes 4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: il ƒ43.05; jaar 160.70; losse nummers: 55 cent. ;LLE Bij een felle brand is gistermid- in Kapelle op Zuid-Beveland het carava- jaggebouw „De Smokkelhoek" in de as ge- Drie caravans, twee kampeerwagens en eparatiemateriaal zijn in de vlammen op erand is ontstaan in een caravan die naast fhuur stond. Drie brandweerkorpsen uit Ka- Kruiningen en Wemeldinge zijn erin ge ld het woonhuis en nog een caravanopslag- die naast „De Smokkelhoek" stonden, te luden. jjorzaak van de brand is niet bekend. De wordt geschat op enkele tonnen, zo deel- i politie mee. WIERDEN-Gekweld door een plotseling opkomende misselijkheid moest een zweefvlieger uit Groningen gistermiddag een noodlanding maken op een akker in Wierden. Eenmaal aan de grond werd duidelijk wat de oorzaak van de misselijkheid was: de piloot was luchtziek geworden. WAREGEM - De bassist van de rock groep Kayak, Peter Scherpenzeel, is zater dagavond tijdens opnamen in Waregem voor de Belgische televisie BRT, ernstig gewond geraakt. Direct bij het begin van het concert struikelde de bassist en viel op een juist exploderende magnesiumbom die effect aan de show had moe ten geven. In het ziekenhuis bleek hij eerste-, tweede-, en derdegraads brandwonden aan het gezicht, bo venlichaam en arm te hebben opgelopen. De concerten tijd afgelast. Kayak zijn voor onbepaalde wijten te hebben. Volgens Den Uyl koerst ons land on der dit kabinet steeds verder naar een financieel-economi- sche crisis. Hij noemde het beleid van de ploeg van Van Agt "failliet" en zei klaar te staan het roer over te nemen. Intussen blijft de kans dat het door het kabinet ingedien de pakket matigingsvoorstel- len ongeschonden door de Kamer zal komen klein. Het CDA houdt onverkort vast aan een aftopping van de prijscompensatie vanaf 50.000 gulden in plaats van de 55 mille die door het kabinet is voorgesteld. Bovendien is de animo binnen het CDA om de korting1 van de sociale uit keringen per 1 juli te steunen zeer gering. Het CDA-Tweede Kamerlid Weijers wees er za terdag op dat de door zijn partij met het kabinet over eengekomen handhaving van" de koopkracht tot en met het modale inkomen hoe dan ook zal moeten worden gehaald. Weijers liet doorschemeren ernstig te betwijfelen of dit doel nog verwezenlijkt zal Jcunnen worden als de ener gieprijzen als maar blijven stijgen en er ook nog eens een korting op de sociale uit keringen wordt toegepast. Als het kabinet niet duidelijk maakt dat de koopkracht tot en met het modale inkomen onaangetast blijft gaat wat het CDA betreft de kortingso peratie per 1 juli niet door, aldus het Tweede Kamerlid. AFSCHEID VAN POLEN Paus Johannes Paulus II kust de Poolse grond voor zijn vertrek van het vliegveld te Krakov naar Vaticaan stad. Voor meer nieuw zie pagina 7. LEIDEN Zes personen zijn zondagmiddag rond half vijf gewond geraakt bij een aan rijding op de Lage Rijndijk nabij de Zijlpoortbrug. De vier volwassenen en twee kinderen zaten allen in een door een 34-jarige Leiderdor per bestuurder auto. Het on geval ontstond doordat een een 28-jarige automobilist uit Rotterdam geen voorrang ver- leende.De auto van de Leider dorper kwam na de botsing ondersteboven op het wegdek terecht. Omstanders moesten de zes inzittenden uit het voertuig bevrijden. Ze zijn al len met vooral snijwonden overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De drieduizend man perso neel van de VDSM in Rozenburg gaan via nieuwe acties de regering onder druk zetten om te bereiken, dat de werkgelegenheid in de scheepsnieuwbouw behouden blijft. Vanmor gen hebben zij de werf bezet Het personeel gaat niet meer naar huis, maar blijft op de werf om van daaruit actie te voeren voor het voortbestaan van het bedrijf. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) onderhandelt voorlopig niet meer met de rege ring. Zij spant een kort geding tegen de Staat aan, wanneer in de Tweede Kamer geen meerderheid wordt gevonden voor financiële steun aan de noodlijdende werf. Geprobeerd wordt ook andere scheepswerven van de RVS te activeren aan deze staking mee te werken. Zoals bekend heeft het kabinet vrijdag jX be-' sloten de plannen van de industriebonden om de werf open te houden te duur te vinden. Het open houden van de werf zou 400 miljoen gulden kosten. Een alternatief plan van de re gering de werf als assemblagebedrijf te laten doodraaien tot betere tijden aanbreken is door de bonden als onaanvaaardbaar van de hand gewezen. Donderdag aanstaande trekt het personeel,' vermoedelijk alle 3000 van de VDSM naar Den Haag voor een massale betoging olp Het Binnenhof GRONINGEN Er bestaat een grote kans dat de man die gisteren tijdens de wed strijd FC Gronin- gen-Telstar een stiletto wierp naar Telstar-aanvoerder Fred Blschot, spoedig door de politie in de kraag wordt ge grepen. De Gro ninger politie heeft namelijk bij de NOS de beel den opgevraagd, waarop te zien is dat het mes wordt gegooid. Nadat de medewerking die de politie van de stadionbe zoekers kreeg eerst erg stroef verliep, heeft men in de loop van de nacht toch ettelijke telefoontjes gekregen met tips over het signalement van de dader. Mede naar aanleiding hiervan heeft de politie vannacht een man uit Vinkhuizen in de gaten gehouden. Een woordvoerder van de politie zei vanmorgen te verwachten dat de da der spoedig zal worden aanhouden. Hem zal dan hoogstwaarschijnlijk poging tot doodslag ten laste wor den gelegd. De politie van Groningen heeft inmiddels wel de 29-jari- ge I R.gearresteerd wegens vernieling en mishandeling. Deze man was over de gang van zaken op het veld zo ontstemd dat hij zijn geld terug eiste. Daartoe ging hij naar een van de verkooploketten waarvan hij een ruit insloeg. De kassier, die juist zijn geld aan het tellen was. werd door de glasscherven gewond. Een andere toeschouwer, de 42-jarige J H. raakte door de emoties uit het Oosterpark zo opgewonden dat hij een hartaan val kreeg. De GGD vervoerde de man ijlings naar het ziekenhuis waar hij momenteel nog wordt verpleegd. Mr.E.Vilé, de voorzitter van het bestuur betaald voetbal, ziet in de gebeurtenissen in Gronigen, die leidden tot staking van de wedstrijd, geen aanleiding om tot ver scherping van dé veiligheidsmaatregelen In de Neder landse stadions over te gaan. Hij is van mening dit nauwelijks meer mogelijk is. „Als iemand zoals in Gro ningen met een mes wil gooien, zie ik niet hoe wij dat moeten voorkomen. De enige mogelijkheid zou In feite zijn dat wij alle mensen laten fouilleren, maar dat zie ik niet zo zitten", aldus Vilé. De veelgeplaagde voorzitter van de sectie betaald voet bal is erg huiverig voor de reactie van het grote pu bliek. „Het geeft uiteraard een berg negatieve publiciteit. Maar voor de KNVB. de clubs en de politie zijn dit toch niet te verijdelen zaken. Behalve de dader zelf kan hier voor niemand anders verantwoordelijk voor worden ge steld. Hogere hekken of tankgrachten lijken mij ook niet de oplossing. Een mes kun je tenslotte overal overheen gooien. Hoe de zaak nu verder wordt afgewikkeld, weet ik uiteraard nog niet. Wel is er van mijn kant misschien een kanttekening te plaatsen bij de vraag of Telstar het recht heeft te weigeren verder te spelen. Maar dat is een zaak van de tuchtcommissie". Drs. J.Brons, voorzitter van de tuchtcommissie betaald voetbal, wacht wat dat laatste betreft het rapport van scheidsrechter Thomas af. ..Wij kunnen natuurlijk pas de consequenties overzien als het rapport binnen is. Mocht het zo zijn dat de scheidsrechter de wedstrijd heeft onderbroken en daarna de clubs heeft gesom meerd verder te gaan. dan is het mogelijk dat Telstar schuldig wordt verklaard aan het staken van de wed strijd. De straf hierop kan een boete zijn. Ook punten in mindering brengen behoort tot mogelijkheden". De heer Brons gelooft niet dat de schuld zonder meer in de schoenen van de thuis spelende vereniging wordt geschoven. „F.C.Groningen heeft er alles aan gedaan om de wedstrijd toch nog uit te laten spelen. Dat blijkt wel uit de oproep aan het publiek om met de politie samen te werken de dader in de kraag te vatten. Als F.C.Groningen toch verantwoordelijk voor het gebeuren wordt gesteld, zal de club volgens het tuchtreglement grove schuld of nalatigheid verweten moeten kunnen worden. Maar er zijn wel meer gevallen geweest waar de clubs ondanks wanordelijkheden toch niet de schuld daarvan hebben gekregen. Wedstrjden zonder publiek zie ik daarom ook nog niet direct zitten voor F.C.Gro ningen. Ook de vraag of de wedstrijd alsnog uitge speeld zal moeten worden is moeilijk te beantwoorden. Het kan best 2ijn dat op het eind van de competitie dit duel van geen enkel belang meer is waardoor uitspelen weinig zin meer heeftzie verder Sporttrlbune. Hartmann in het zonnetje DEN HAAG - Eddy Hartmann is gisteravond bij FC Den Haag in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn twaalfeneenhalfjarig jubileum bij die club. Voorzitter Pim Arons overhandigde de tegenwoordig als coördinator werkzame Hartmann. die vrijwel vanaf de totstandko ming van het betaalde voetbal eerst bij ADO en later bij FC Den Haag uiteenlopende functies bekleedde, een en velop met inhoud. Ook administrateur Van der Tuijn werd in het zonnetje gezet, omdat hij eenzelfde tijdsbe stek in het Zuiderpark werkzaam is. Een cadeau onder couvert was ook zijn deel. Volendam wil voorzitter Guijt kwijt VOLENDAM Bij de voetbalvereniging Volendam wordt vanavond een speciale bestuursvergadering be legd. Daarin wordt waarschijnlijk het aftreden van voor zitter Jan Guijt geëist Hem wordt verweten dat hij zijn privé standpunten in het verleden steeds naar buiten heeft gebracht als zijnde het standpunt van het bestuur van Volendam. Afscheid nemen Van onze sportredactie DEN HAAG Huldigingen en afscheid nemen waren aan de orde van de laatste competitiedag, waarbij MW en FC Twente de boventoon voerden. Bij FC Twente speelden Cees van lerssel en Theo Pahl- platz hun laatste wedstrijd, evenals Kick van der Vall die evenwel naar Vitesse gaat. MW nam afscheid van Janusz Kowalik die speler-trainer wordt van het Belgische Patro Eisden, van Barry Huls- hoff die het volgend seizoen bij FSC speelt en van Jo Bonfrère die zijn carrière na achttien jaar besluit en voor MW gaat scouten. Cees de Vries en Dick Beek namen afscheid bij Haarlem en Michel Valke verliet het „Kasteel" om bij PSV in dienst te treden. Oeki Hoekema speelde voor het laatst in de kleuren van FC Den Haag. die hij verwisselt voor die van Cambuur. Bij Vitesse is het er dan toch van gekomen dat Henk Bosveld, allerwege bekend als Charley, voortaan in het burgerpak blijft. AZ'67 zag Kristen Nygaard vertrekken, die het niet eens was met de voorwaarden waaronder AZ hem opnieuw wilde contracteren. Eddy Treytel sloot zijn veeljarig optreden bij Feyenoord af met knap werk tegen FC Utrecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1