Tropische onweersbui teistert ons land Met Pinksteren stabieler weer S'4 Bomaanslagen in Parijs JULI DRUKSTE VAKANTIEMAAND Mensen meteen missie DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Apothekersdijk 34. 2312 OD Leiden, postbus 11. 2300AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V.. Leiden. Directeur-hoofdredacteur J. J. Hallewas Chef-redacteur: wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4.46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen kwartaal ƒ43,05. jaar 160.70: losse nummers: 55 cent. Donderdag 31 mei 1979,69e jaargang no. 21362 Country Festival Eerste deel van het „Interna tionale Country Festival" op Ned.I en Hilversum 3 om 20.40 uur. Om 19.25 uur John Chapman". Ned.II om 21.20 uur „De stichting" en om 22.55 uur Televizier-magazine met Vor- rink over drugsverslaafden. Koeler na buien Af en toe zon, maar ook en kele regen- of onweersbuien. Middagtemperaturen van 20 tot 26 graden, maar in Hol land en Zeeland koeler. Zwakke tot matige wind tus sen zuidoost en zuidwest. Zon op: 05.26, onder: 21.49 Hoogwater: 07.55 en 20.23 Laagwater: 03.45 en 15.59. geruchten dat Herman Brood en Nina Hagen zouden Irouwen, bleken niet it de lucht gegre pen te zijn. Het was echter slechts een Imhuwelijk. In een kerk in Ruigoord werd de plechtigheid jefilmd. De vriende- ijke omhelzing van Herman en Nina zal nnenkort op het witte doek te bewon deren zijn in de film ,Cha Cha", over het leven van zanger Herman Brood. Sandinisten: Frontale IIANAGUA (AF- '/U PI) Sandinis- ische guerrilla- itrijders hebben [isteren bij aan- loudende gevecii- en in Leon en Ri- as aangekondigd lat hun frontale lanval op het be hind van dictator lomoza begonnen Gorredijk Met Pinksteren zal bet weer stabieler wor den. Dat is de indruk, die de Amerikaanse computerkaar- ten voor West-Europa be stemd voor zondag en maan dag geven. Met hogedrukge- bieden in onze omgeving zul len regen- en onweersbuien ons vermoedelijk niet meer lastig vallen, aldus weerman Hans de Jong in Gorredijk. Hij verwacht verder, dat de zon in de loop van bet Pink- sterweekeinde niet op de ach tergrond zal blijven. De temperatuur zal eind deze week overigens wel op een lager pitje komen bij lucb- taanvoer uit west tot noord. Maar dat is nu eenmaal de prijs, die we moeten betalen voor een stabieler weertype. Een verbetering van allure kan volgens De Jong name lijk pas zijn beslag krijgen, als de vochtige en warme lucht met temperaturen tot 25 en 26 graden bet land uit is gezet. De noordenwind, die dit kar weitje opknapt, kan vervol gens nog wel weer eens wol kenvelden het land binnen voeren, een vertrouwde cy clus voor een weersverbete- ring, waardoor de tempera tuur met name aan bet strand beneden de 20 graden Celsius blijft. Pas wanneer later met pinksteren de wind uiteindelijk de zuidwest tot zuidhoek weer opzoekt, is er hernieuwde stijging van tem peratuur te verwachten. De Jong wil beslist niet ad viseren, de regenkleding maar tbnis te laten. Dat ligt nu eenmaal niet in de alge mene lijn van deze voorzo mer. De temperatuur van bet zee water voor onze kust is elf tot twaalf graden Celsius en dat is zeker één graad onder de normale waarde voor de tijd van bet jaar. De ver wachte windrichting zal zijn: eerst uit noordwest tot noordoost, later veranderlijk of zuidwest. De wind is aan vankelijk matig tot vrij krachtig, later wordt de wind zwakker. STRATEN IN HAAFTEN GLAD VAN HET IJS (Van een onzer verslaggevers) DE BILT Een zwaar onweersgebied heeft gisteren en vannacht grote delen van ons land geteisterd. De overvloedige regenval, met een welhaast tropisch ka rakter, leidde tot ondergelopen straten, winkels en kelders en omgewaaide bo men. Door de combinatie van een aantal omstandigheden konden zich op grote hoogte brakken ijs vormen, die daarna zeer snel naar beneden kwamen. Het KNMI-station in Haaften in de Betuwe meldde om middernacht dat de straten glad waren van het ijs. Vanmorgen om zeven uur lagen de sloten daar nog vol stukken ijs. Het zware onweer ontstond gistermiddag in België en trok met hagel- en regen buien daarna in noordelijke richting over ons land. De onweersbuien van gistera vond waren bijzonder krachtig. Het KNMII heeft dat onder meer afgeleid uit het feit, dat de verticale bewegingen in de wolkenmassa's tot 17 kilometer hoog te opliepen. Zeer uitzonderlijk. Overigens liep de neerslag in de gebie den waar het onweerde sterk uiteen. In De Bilt zelf werd 37 mm gemeten, even verderop in Zeist 44 mm, maar in Utrecht-west slechts 17 mm. Een record was Culemborg, waar 64 mm naar bene den kwam. Er werd gekanoed in straten. Auto's liepen vast in watermassa's. In het Brabantse St Oedenroden stond het water in enkele straten tachtig cm hoog. De onweersstorm teisterde ook zuidwest Engeland. Hier kwamen drie mensen om het leven bij overstromingen. Op sommi ge plaatsen bereikte het water een hoog te van 1 1/2 meter. Een gezin met vier jonge kinderen werd in hun caravan door het water van de rivier De Char meegesleept en klampte zich twee uur lang aan een boom vast voordat het kon worden gered. - S 4 - s A -Y AAI Met name de Betuwe' heeft het zwaar te verduren gehad van het onweersgebied. In het plaatsje Tuil werd een woonwagen door de wind meegesleurd en 50 meter verderop gedeponeerd, volkomen vernield. DEN HAAG Van alle Nederlanders boven de 18 jaar die deze zomer met vakantie gaan, gaat 54% in de maand juli. Jongere kinderen niet meegerekend zullen er die maand ruim twee miljoen Nederlanders van huis zijn. Dit blijkt uit een enquete van het Nipo. Gemiddeld zullen de Nederlanders 2 1/2 week op vakantie gaan, 44 gaat twee weken, 34% gaat drie weken. Een uitzondering vormen de 65- plussers, van wie bijna tweederde thuis blijft. Laurent Denie wil 80.000 gulden buit teruggeven (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Laurent De nie, die vandaag voor de Haagse rechtbank terecht stond wegens het plegen van enkele bankovervallen in Den Haag heeft in zijn laatste woord verklaard, dat hij be reid was vandaag nog een bedrag van rond de tachtig duizend gulden van de buit, die hij gemaakt had, terug te betalen. Hij stelde daarbij wel als voorwaarde, dat hij niet geschaduwd zou worden, omdat hij het geld op een ge heime plaats heeft verstopt. De president verklaarde zich bereid om in verband hier mee de verdere behandeling van de zaak te schorsen. Vanmiddag om half vier zou de behandeling van de zaak worden afgesloten. Siamese tweeling gescheiden Lisa en Elisa Hansen kunnen voor het eerst in hun leven in aparte bedjes slapen. De tweeling was 19 maanden geleden geboren met hun hoofden aan elkaar gegroeid. Tijdens een operatie die meer dan dertien uur duurde, konden elf specialisten van het medisch cen trum van de Universiteit van Utah (V.S.) de meisjes scheiden. De artsen zijn nog terughou dend ten aanzien van de levenskansen. De kinderen hebben afzonderlijke hersenen en zijn ook voor het overige normaal. PARIJS (AFP) In de afgelopen nacht zijn in Parijs 25 bo maanslagen gepleegd op banken, reisbureaus, het secretariaat van de burgerluchtvaart en een bijgebouw van het ministerie van vervoer. Het aantal dit jaar gepleegde aanslagen, zowel op Corsica als in Frankrijk, dat door het front op zijn naam geschreven is, bedraagt ongeveer 80. Hiertoe behoort ook die op het paleis van justitie in Parijs, in de nacht van 25 op 26 april. Dertiende arrestatie Haarlemse bouwf r audezaak HAARLEM De Haarlemse politie heeft opnieuw een ar restatie verricht in de Haar lemse bouwfraudezaak. Een 43-jarige directeur van een bouwbedrijf uit St. Pancras is nu aangehouden. Het aan tal verdachten is daarmee op dertien gekomen. De directeur zou zich hebben schuldig gemaakt aan vals heid in geschrifte, ontduikin gen van belasting en sociale uitkeringen. ADVERTENTIE VRIJDAG 1 JUNI Veronica Drive-in show STUDIO 246 Wolsteeg t/o Stadhuis, Leiden. Aanvang 21.00 uur. ier leden uit een ezin in Libanon edood IDDIQIN Het Zuidlibane- dorp Siddiqin is gisteren een artillerieduel tussen ilestijnen en Christelijke ilitie onder vuur komen te (gen waardoor vier leden een gezin de dood von- :n en drie gewond raakten, jdens een onderbreking van beschietingen adviseerden ederlandse militairen van de N.-vredesmacht de dorpelin- n naar veiliger gebied te rtrekken daar verder duels verwachten waren. Disconto half procent hoger AMSTERDAM Met ingang van vandaag heeft de Neder landse Bank het disconto met een half procent verhoogd. Het werelddisconto komt daarmee op zeven procent, het promessedisconto op acht en de voorschotrente op 7,5 procent. Van de verhogingen is die van het promessedisconto ver uit de belangrijkste, omdat dit rentepercentage veelal overeenstemt met dat wat de banken hanteren voor hun belangrijkste rentetarieven voor kortlopende kredieten en leningen. Verwacht wordt dat de verhoging een rol zal spe len bij het overheidsstreven naar beperking van de om vang van de kredietverlening. Ook de Belgische Nationale Bank heeft gisteren het dis conto verhoogt van zeven tot acht procent. FRANSE STIER WIJKT UIT NAAR DUITSLAND SARREGUIEMINES (AFP) Een Duitse stier die in het abattoir te Sarreguemines in het Franse departement Mo selle (Moezel) onder beulshan- den moest vallen, is naar zijn land van herkomst terugge keerd door de Saar over te zwemmen, de rivier die de grens vormt tussen Frankrijk en West-Duitsland in Lotha ringen. Het dier slaagde erin het slachthuis uit te komen, snel de in galop naar de enkele meters diepe rivier, waar het met gemak over zwom, en verdween aan Westduitse zij de in het veld. De stier was gisteravond nog spoorloos. Zakkenroller slaat toe LEIDEN Zes vrouwen heb ben gistermiddag aangifte ge daan bij de Leidse politie van diefstal van hun porte monnee. De zakkenrollers wa ren acties in de Hoogstraat, Breestraat, Donkersteeg en de markt. In de portemonnees bevonden zich bedragen variërend van 50 tot 600 gulden. De diefstal-- len werden alle rond vier uur gepleegd, hetgeen aan kan duiden tot men met een zeer snelle zakkenroller te maken heeft. De man of vrouw is in elk geval uitzonderlijk be kwaam. Een van de slachtof fers, die bij de bushalte in de Breestraat met haar porte monnee in de hand op de bus stond te wachten, ontdekte plotseling, datde portemon nee uit haar hand was ver dwenen, zonder dat ze dit had gemerkt.- OPINIEPEILING: Spectaculaire winst voor D'66 DEN HAAG De regering scoalitie CDA-VVD verliest ten opzichte van de uitslag van de Statenverkiezingen vorig jaar steun, maar be houdt nog steeds een meer derheid. D'66 zou bij kamer verkiezingen spectaculair winnen: van 5,4 procent in 1977 naar twaalf procent nu. De PvdA verliest enkele pro centen kiezersaanhang. Dat zijn conclusies uit een verkiezingsonderzoek, dat het bureau Veldkamp in opdracht van de Telegraaf heeft inge steld naar het kiezersgedrag bij de Europese verkiezingen, volgende week. Volgens de opiniepeiling krijgt het CDA negen, de PvdA acht, de WD vijf en D'66 drie zetels in het Europarlement. ADVERTENTIE rinksterkollekte voor de nederlandse missionaris Giro 676 Den Haag Kind door twee treinen overreden HEEZE Bij Heeze, op het traject Weert-Eindhoven, is gis termiddag de 7-jarige H. Verjans uit die plaats door twee treinen overreden. Volgens de Spoorwegen heeft de jongen vermoedelijk op de spoorwegovergang zitten spelen. Ka Cr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1