Sjah en Farah Diba vogelvrij verklaard 'rie gasten ingekomen bij rand Limburgs ^pension as vermist Haags meisje in sloot bij Moerkapelle Dan maar thuis blijven Feyenoord nog steeds zonder bestuur Groningse wielerweek Geen gage voor renners Lees wil weg bij Roda ichtbak op dansende ongeren: 6 gewonden Politie haalt 10 wrakken van de weg Schaatsen in de zon Morgen eerste echt zomerse dag DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Maandag 14 mei 1979,35e jaargang no. 10379 Prettige vakantie „Prettige vakantie", eerste deel van een serie program- ma's over vakantievoorberei dingen op Ned.II om 19.25 uur. Om 21.20 uur „Moe, we blijven altijd bij je". Ned.I om 20.45 uur „VARA's voorstelling" en om 21.55 uur „Een groot uur U" over sport en gezondheid". Zonnig Droog en zonnig, maar in de vroege ochtend mistbanken. Matige wind uit zuid tot zuid west. Middagtemperatuur van 16 graden aan zee tot 23 gra den in het binnenland. Morgen zon: 5.47 21.26. Schev. hoogw.: 6.01 en 18.27. Laagw.: 1.47 en 14.13. ZWOLLE De supporters van PEC Zwolle waren zater dagavond thuis gebleven. Er waren al bussen besteld om naar Deventer te reizen waar PEC tegen Go Ahead moest aantreden. Anonieme telefoontjes uit Deventer meldden evenwel dat de bussen bij aankomst in Deven ter „in elkaar geramd zouden worden". De supporters club van PEC besloot toen de bussen niet te laten rij den. Zwollenaars die toch naar Deventer wilden, moes ten dat dan maar privé en voor eigen risico doen. ROTTERDAM In de tijd van de contractbeapreklngan zit sportclub Feyenoord met een incompleet bestuur. Nadat het oude bestuur had moeten aftreden, werd Guus Couwenberg, de ex-praeses, weer aangezocht als voorzitter. Hij is echter op wereldreis en komt pas half juni terug. Het gevolg is dat slechts de heren Van Wal- sum en Dijk als bestuurslid geïnstalleerd konden worden en Feyenoord ook nog steeds op zoek is naar twee per sonen die het bestuur van vijf leden kunnen vormen. De trip van Feyenoord naar Zuid-Amerika gaat voorts definitief niet door omdat de wedstrijden aldaar worden gespeeld terwijl de Nederlandse competitie nog niet ten einde is. Feyenoord zal trachten overeenstemming te be reiken om alsnog in december enige duels in Zuid-Ame rika te spelen. Het is daar dan echter wel hartje zomer met temperaturen die tot boven de veertig graden kun nen oplopen. GRONINGEN De twintig renners die aan de Groning se wielerweek, van 27 maart tot en met 1 april, hebben deelgenomen, hebben van organisator Charles Ruys hun gage nog niet ontvangen. Er is geen geld. Dat was ook al het geval met de eerder georganiseerde Zesdaagse maar toen sprong de gemeente bij. De renners in de wielerweek hebben al tweemaal uitstel van betaling ver leend maar weigeren dat een derde keer te doen. De KNAU eist van de organisator dat het geld binnen rede lijke termijn op tafel komt. Zo niet, dan zullen waar schijnlijk gerechtelijke stappen volgen. Het tekort be draagt ruim tachtig mille. Charles Ruys: „Alles komt in orde. Ik heb geld tegoed maar dat kan wel drie a vier maanden duren. De renners hebben trouwens al een voorschotje gehad, duizend gulden." KERKRADE—Terry Lees. de middenvelder van Roda JC. is zijn plaats in de basis kwijt. Zij verhouding tót trainer Bert Jacobs is er niet beter op geworden. Lees heeft daarin reden gezien het bestuur van Roda JC te verzoe ken zijn contract, dat nog een looptijd van een jaar heeft, te ontbinden. 9t uitgebrande pension, waarin drie mensen de dood vonden (Van een onzer verslaggevers) SIMPELVELD Bij een hevige brand in een café—pension Va in het Zuidlimburgse Simpelveld gistermorgen vroeg zijn drie mtnsen omgekomen: twee Duitse bouwvakkers en de 50jarige invalide Nederlander G. Alberts. De negentien andere inwo- Kters, onder wie twee baby's konden -zij het met grote moeite- forden gered. De geredden hebben al hun bezittingen bij de rand, die in het café moet zijn ontstaan, verloren. len heeft nog geruime tijd in het onzekere verkeerd, wie de eiv lachtoffers waren. Pas enkele uren na het blussen van de irand, waarvoor de bijstand van het nabij gelegen Heerlense irandweerkorps moest worden ingeroepen, kon men hun iden- iteit vaststellen. juin n Arnhem, waar binnen enkele weken vier scholen zijn afge rend, werd gisternacht opnieuw een. school door brand ver iest. De politie speurt al geruime tijd naar een pyromaan, ie men ervan verdenkt het speciaal op schoolgebouwen te 145J ebben gemunt 175 n het Drentse Westerbork brandde gistermorgen vroeg een ,ks as gerestaureerde kapitale boerderij af. KINDEREN VINDEN UJK ONBEKENDE VROUW •ORDRECHT (ANP) In en stuifgat in de duinen bij lostvoorne heeft een stel inderen gisteren het lijk ge- onden van een ongeveer 50- irige vrouw. )p het lichaam, dat was be dekt met een laagjé zand en helmgras, zijn sporen van ge weld aangetroffen, aldus de rijkspolitie van het district Dordrecht, die de zaak in on derzoek heeft. Over de identi teit van de vrouw was van morgen nog niets bekend. KHOMEINI BEPERKT DOODVONNISSEN Ali Ghola Ardalan, een 78-jarige vroegere minister van de sjah, is uit de gevangenis in Teheran vrijgelaten. Ardalan heeft sinds het begin van de revolutie ge vangen gezeten. TEHERAN De sjah en keizerin Fa rah, drie voormalige premiers (onder wie dr. Sjapoer Bakhtiar) en andere fi guren van het voormalige bewind zijn bij verstek ter dood veroordeeld, zo heeft de president van de Islamitische revolutionaire rechtbanken, ayatollah Sadeh Chalchali, gisteren bekend ge maakt. Ieder die de sjah of keizerin Fa rah en hun voormalige medewerkers doodt, voert hiermee de vonnissen van de tribunalen uit. Ook de broer van de sjah Gholam Reza en zijn schoonmoeder Farideh Diba, staan op de lijst. „Ieder die een van deze mensen dood, kan niet als terrorist door welke buiten landse regering ook gearresteerd worden, aangezien hij de bevelen uitvoert van het Iraanse islamitische revolutionaire hof. En het doet er ook niet toe of de te rechtstelling voltrokken wordt door een niet-mohammedaan", aldus Chalchali, Hij noemde de sjah „geen sjah die dief werd; hij was veeleer een dief vermomd als keizer". Over de revolutionaire rechtbanken zei Chalchali dat de islamitische wet niet voorziet in een verdediger voor een ver dachte, tenzij de verdachte stom is en zichzelf niet kan verdedigen. Bekende misdadigers verdienen volgens hem geen proces en evenmin bijstand van verdedi gers, die in het Westen alleen maar de veroordeling van misdadigers vertragen. Ayataollah Khomeini heeft gisteren over igens een decreet uitgevaardigd, waarin staat de voortaan alleen mensen ter dood gebracht mogen worden, die schul dig zijn bevonden aan moord of aan het opdracht geven tot het doden of marte len van mensen. Het doden van andere mensen is op zichzelf een misdrijf dat strafbaar is volkens de islamistische wet. Het is uit het decreet niet duidelijk of mensen die indirect verantwoordelijk zijn voor de dood van anderen, nog geëxecu teerd mogen worden. Verscheidene re cente slachtoffers van het tribunalen zijn in elk geval niet rechtsstreeks verant woordelijk voor de dood van anderen. Overigens is zaterdag in de stad Kerm an een monsterproces begonnen tegen 113 mannen en een vrouw die een moskee zouden hebben aangevallen, een incident dat zich in oktober zou hebben voorge daan. Toenemend gebrek aan benzine in Californië Meer dan 90 procent van de be nzinestations in het zuiden van Ca lifornië was giste ren gesloten. El ders in de VS leek de benzinerantsoe nering minder he vig toe te slaan. De meeste staten meldden sluiting- scijfers van onge veer 50 procent tot normaal. De Californische gouverneur Ed mund Brown werd door de lange rijen wachtenden ge dwongen om meer benzinestations ge durende het week einde te laten wer ken. Californië is de eerste staat die een even-oneven stelsel heeft inge voerd, waarbij au tomobilisten alleen kunnen tanken op even of oneven da gen, afhankelijk van hun nummer borden. ERKAPELLE In een it langs de rijksweg E8, - loopt in de richting Gou- is gistermiddag de tas ge iden van het sinds vrij- middag vermiste Haagse isje Tjalda Visser (12). Een snsieve zoekactie van de rijkspolitie, in samenwerking met de Haagse politie, heeft gisteravond slechts tot gevolg gehad dat langs de sloot ook het tramabonnement van het meisje gevonden werd. De tas is gevonden door een inwoner van Moerkapelle, die 's middags langs de sloot wandelde. Hij viste de tas uit het water en bracht die naar de politie van Zevenhuizen. In de tas zat onder meer de schoolagenda van het meisje, dat vrijdagmiddag, nadat ze uit het Koninklijk Conservato rium in Den Haag kwam, niet meer is gezien. De politie in Zevenhuizen, niet op de hoog te van de vermissing, belde daarop de ouders van het meisje. Nadat de Haagse politie was ingeschakeld, werd een zoe kactie op touw gezet. Om on geveer half negen gisteravond werd, met de speurhond Aldo, de hele slootkant nages peurd. Er werd een voetaf druk gevonden, maar de poli tie kon niet zeggen of dit spoor iets met deze zaak uit staande heeft. In verband met de invallende duistenis moest de zoekactie omstreeks tien uur worden gestaakt De £0 li tie vreest het ergste. dus col lege in Zoetermeer is vrijdagavond voortijdig in grote f tonsternatie geëindigd. )m gen uur 's avonds stortte een lichtbak met èen lengte 'an twintig metér, waaraan zeven lichtarmaturen waren beves- tëd, op een zestal dansgrage leerlingen. Na onderzoek verwees *n arts drie van hen door naar het Sint Antoniushovezieken- uis in Leidschendam. Één van hen werd ter observatie opge- o nomen. Het neerstorten van de lichtbak was vermoedelijk het fevolg van een breuk in de staaldraad, waarmee de bak was j. bevestig. -v II «en krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur Nimmer 071 - 122248 en per speciale koerier wordt wkrant alsnog gebracht. Brand verwoest Omefa NIEUWKOOP Een grote uitslaande brand heeft zater dagavond het gebouw van OMEFA op het industrieter rein in Nieuwkoop nagenoeg verwoest. Het naastliggende perceel van Sinmast bleef ge spaard. Dit liep alleen water schade op Het interieur van OMEFA b.v. brandde geheel uit. De schade wordt geschat op en kele tonnen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. De brandweer is bijna drie uur bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Bestelauto gestolen LEIDEN In de nacht van De waarde van de auto wordt zaterdag op zondag is op de geschat op 24.000 gulden. In Jan van Houtkade een beste- de bestelauto stond een dia- lauto gestolen. De auto was projector. Het gestolen voer- een Fiat type 242-15D. Het tuig behoorde toe aan een 37- kenteken was: 25-MB-88. jarige Leidenaar, die een b.v. aan de Langebrug heeft. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Bij een verkeerscontrole zaterdag in Am sterdam, waarbij 200 automobilisten werden aangehouden, heeft de politie 75 processen-verbaal opgemaakt en een groot aantal gebreken aan auto's geconstateerd. In 53 gevallen vond de politie het gewenst de auto aan een nader technisch onderzoek te onderwerpen. Van de 53 bleken er slechts 2 geen gebreken te hebben. In 10 gevallen deden de bezitters vrijwillig afstand van hun auto, door de politie met wrak aangeduid. Bij 34 auto's mankeerde er wat aan de rem men, 9 hadden èen rotte carrosserie en van 16 auto's vertoon den de stuurinrichting gebreken. De Rotterdamse politie haalde dit weekeinde 35 automobilisten onder invloed achter het stuur vandaan. Er was geen speciale controle. De bestuurders vestigden door hun vreemd rijgedrag de aandacht op zich. een duel met Fred Goemans over de zijlijn en tegen grensrech ter Matena aan. De man in het zwarte pak stortte ter aarde en bleek niet in staat zijn werkzaamheden voort te zetten. Gesteund door twee be hulpzame lieden werd Matena(die overigens niet ernstig geblesseerd was) van het veld gedragen. Na een oproep door de geluidsinstallatie werd HVB-zaterdagscheidsrech- ter Tettero bereid gevonden (in burgerpak) de resteren de minuten te assisteren. Hij deed het zo mogelijk beter dan zijn voorganger. Terwijl eindelijk de zon zich eens liet zien en eenieder niet wist hoe gauw een terrasje moest worden opge zocht, repten de mannen van de kernploeg schaatsen zich naar het Oranjewoud in Friesland om op het droge een rondje van zesendertig te imiteren. Zo bereiden schaatsers zich voor op het volgende seizoen en dan kan je natuurlijk niet beginnen als het ijs al op de slo ten ligt. Dat moet veel eerder. Daarom spanden ze zich zaterdag al in dapper in. Behalve de twee trainers. Egbert van 't Oever (links) en Tjaard Kloosterboer (rechts) die er ont spannen lachend bij stondden. Voor hen scheen alleen de zon. pothekersdijk 34. 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur: Wim Buljteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: nartaal ƒ43.05; jaar ƒ160,70; losse nummers: 55 cent. SM (Van een onzer verslaggevers V pES HAAG Het ziet er naar uit dat er op de stranden gisteren tegen: vermoedelijk binnenland 's middags zelfs niet meer dan 15 ren voor bet eerst van dit Jaar sprake zal zal moederdag (bezoekjes afleggen) bier een tot 16 graden. van een echte zomerse dag, met een tem- rol hebben gespeeld. In Zoetermeer werd gisteren de eerste Ata >9iEéfitiiur van 25 graden. Toch zet bet fraaie weer nog niet echt door, lanta-vlinder gesignaleerdafkomstig uit bet Het bijzonder fraaie weer van gisteren beeft want woensdag wordt al weer regen en een Middellandse Zeegebied. En dan te bedenken, licb vandaag herhaald. Toch viel de drukte daling van de temperatuur verwacht, in bet dat er twee weken geleden nog sneeuw vieL Grafschenners van 7 jaar aangehouden DRUNEN (ANP) Twee kinderen van zeven jaar zijn in het weekeinde van 5 en 6 mei j.1. op het kerkhof van het Brabantse Drunen zo erg te keer gegaan, dat zij aan de grafzerken een schade van maar liefst veertigduizend gulden hebben aangericht. Volgens de politie in Drunen, die de kinderen gisteren aanhield, hebben zijn vorig weekeinde veertig zerken omver getrokken, waarna zij ze stuksloegen. Ccidóe Sowxa/ni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1