A" Piet Bambergen als komisch detective TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE DINSDAG RADIO VANAVOND RADIO DINSDAG Jan Blaaser ziet in tv-regisseur een voetbaltrainer MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA NEDERLAND 1 NOS 18.30 Sesamstraat 18.45 Kortweg 18.55 Journaal KRO 18.59 Tom Jerry, tekenfilm 19.15 Daar vraag je me wat 19.55 De dwaze lotgevallen van Sherlock Jones, speelfilm (1975) NQS 21.37 Journaal KRO 21.55 Benny Hill Show 22.20 Mochtar Lubis, journalist, documentaire KRO/RKK 23.00 In gesprek met bisschop Ernst NOS 23.30 Journaal NEDERLAND 2 Teleac 18.25 Biologie, les 15 18.40 Natuurkunde, les 8 NOS 18.55 Journaal NCRV 18.59 Heidi, jeugdserie, afl.23 19.25 Pommetje Horlepiep, jeugdserie, afl.1 NOS 20.00 Journaal NCRV 20.27 Geheim commando, TV- serie 21.20 Minivoetbalshow 22.10 Hier en Nu 22.50 Groeten uit., het para dijs, afl.1 Socutera 23.05 Nationaal Rheumafonds NOS 23.20 Journaal DUITSLAND 1 WDR 18.00 Ach du lieber Himmel (Der Bestseller). 18.30 Spiel urn halb 7 (Was sich neckt das liebt sich: Frühstück mit Hindernis sen). 18.40 Welt der Tiere (Löwen). 19.15 Hier und Heute. 19.45 Spiel um 4tel vor 8 (Was sich neckt das liebt sich: Der Krach). 20.00 Journaal 20.15 PS - Feuerreiter, TV-serie, afl.3 21.15 Kontraste 22.00 Bitte umblattern, showva- ria 22.30 Tagesthemen 23.00 Klute, Amerikaanse speelfilm (1970) van Alan J.Pakula met Jane Fonda en Donald Sutherland 0.50 Journaal DUITSLAND 2 18.20 Die Protokolle des Herm M., TV-serie (Schlesier- Grete). 19 Journaal. 19.30 Musik geht um die Welt, show. 20.15 Kinder Kinder, Erziehung- smagazin 21.00 Journaal 21.20 Die feindlichen Bruder, Alpensaga, afi.4 22.45 Deutscher Kleinkunstp- reis-verleihung 23.45 Journaal DUITSLAND 3 WDR 18.00 Sesamstrasse. 18.30 sus Duits, les 24. Massenmedien In Dritten Welt. 19.45 Rq nieuws. 20.00 Journaal 20.15 Stadt, Transport und dustrie, afl.1 (Eisenba und grosse I ndustrie) 21.00 Momente 21.15 Nana, Franse speelfi (1926) van Jean Renoir 23.05 Journaal ENGELAND BBC 1 18.00 John Craven's Net round.18.10 Blue Pet 18.40 Journaal. South today spotligi points west. 19.20 Natio wide. 19.50 A Question Sport, quiz. 20.20 The Rockford Files, serie (The Paper Palace) 21.10 Panorama 22.00 Journaal 22.25 Guns of the Magnifict Seven, Amerikaan speelfilm (1970) van Pa Wendkos met Geon Kennedy en James Wli more 0.05 Tonight, actualiteiten BBC 2 18.00 Open Univertsity. 19. The Water Margin, TV-s rie (Death of a gr< man). 20.40 Journaal 20.45 In the Post, postzegeli rie, slot (New Issues) 21.10 Lennie and Jerry, sh (met Diana Dors) 22.00 Fawlty Towers, TV-serie 22.30 Horizon (The Keys of P» 7p, radise) 23.20 Arena (My Way) 24.00 The Light of Experienct afl.3 (A Kind of Survival) 0.15 Journaal 0.30 Télé-Journal BELGIE NED. 1 en 2 18.00 De Tovermolen. 18.05 D vijf en de spooktrein jeugdserie. 18.30 Op« school. 19 Doe 19.30 Kijk uit!, verkeeri tips. 19.45 Journaal. 20.15 Dubbel dobbel, spelpr» gramma 20.50 Esther Waters, TV-serie, afl.2 21.45 Europa binnenskamers afl.4 22.40 Journaal, Wetstraat BELGIE FRANS 1 18.00 Paul et Virginie, 18.30 Zigzag, spelpro gramma. 18.45 De Franse gemeenschap van Wall» nië en Brussel. Sport. 19.30 Journaal 19.55 Deadman's Curve, TV-film. 21.25 Journaal ^eQ 21.40 Style (décorboumr Thierry Bosquet) BELGIE FRANS 2 18.45 Vakbondsnieuws (FGB, afl.3). 19.15 Sport. 19J Journaal. 19.55 Du coti de Memphis, documental NEDERLAND 1 Radio Fryslan 10.00 Friese taalles NOS/NOT 10.30 School TV 14.30 School TV DUITSLAND 1 9.30 Sesamstrasse. 10 Jour- naai, Tagesthemen. 10.25 ...und meins bleibt Mainz (500 Jahre Universitöt). 10.55 Stücke und Stories, TV-film. 11.40 Kontraste. 12.25 Umschau. 12.55 Presseschau. 13 Jour naal. 16.10 Journaal. 16.15 Die wirren Jahre, afl.1 (Leben auf dem Mond). 17 Sevus Opa, sagte ich leise... 17.50 Journaal. DUITSLAND 2 16.30 Mosaik. 17 Journaal 17.10 Kinder rund um die Welt (Strasse der Zukunfc nr.7). 17.40 Die Drelv scheibe. DUITSLAND 3 8.05 School TV. 9.30 Sesam strasse. 10.15 School TV. 17 School TV. 17.30 Eii> führung in das Arbeit* recht, afl.9. HILVERSUM 1 P.P. 1819 Uitzending van de Boeren partij. NOS: 18.30 Nws. EO: 18.41 (S) EO-METTERDAAD 19.00 (S) Ronduit. 19.40 (S) De Bijbel open. 20.00 (S) Ga er eens voor zitten. NOS: 21.05 (S) Hobbyscoop. 21.30 Voor blinden en slechtzienden 21.40 Open School. 22.25 Bond Zonder Naam. 22.30 Nws. VOO: 22.40 (S) Veronica op 1informatie en muz. 23.55 Nws. HILVERSUM 2 (S) Muz. in vrije tijd. 19.45 Psali» van de week. 20.00 Nws. 20.05 (S Klassiek in NCRV Studio 2. 21.35 (S Literama. NOS: 23.00 (S) Met h* oog op morgen. 23.55 Nws. HILVERSUM 3 NOS: 18.03 De vacaturebank. 18. (S) Avondspits. AVRO' 19.02 (S) 13 Speciaal. 20.02 AVRO's Radiojouff 20.05 (S) Folk Live. 20.30 (S Country Western. 21 02 (S) Viefr leur. 22.02 AVRO's Radiojourn, 22-tt (S) Tien uur jazz show 23.02 (S Blues, ballads, beat 0 02 AVRO's f& diojourn. 0.05 (S) Pim Jacobs' Plï tenscala. EO: 1.02—7.00 (S) Tn* Light. HILVERSUM 1 AVRO: 7.00 Nws. 7 02 (S) AVRO. muz. en - verkeersinform. (7.30 Nws. 741 AVRO's Radiojourn.) 8.30 (S) Nws. 8.36 Gymn. v d. huisvrouw. 8.45 De Groenteman. 8 50 Morgenwijding. 9.00 (S) Divertimento, marsmuz. 9.15 (S) Open School. 10.00 De zandbaks how. 10.10 (S) Arbeidsvitaminen. 10.30 Nws. 10.33 AVRO's Radiojourn. 11.30 (S) Rondom twaalf. 12.26 Meded voor land- en tuinb. 12 30 Nws. 12.41 Radiojourn. 12.55 (S) Or- gelmuz. 13.10 Europa van morgen. 13.25 Beursplein 5. 13.30 (S) 'n Mid dagje AVRO. (15.30 Nws. 15.33 Radi ojourn.) 16.00 Hersengymn. 16 30 De zandbakshow. 16.40 (S) De AVRO di ligence. 17 00 Kat in de zak. OVER- HEIDSVOORL.. 17.20 De Nederlandse Antillen. 17.30 Nws. 17.32 Radio- HILVERSUM 2 KRO: 7.00 Nws. 711 Ochtendgymn. 7.20 Het levende woord. 7.27 Badine- rie. 7.54 Overweging. 800 Nws. 8.11 Echo. 8.30 Aubade. 9.30 Scheep spraat 9.35 Waterst. 9.40 De letter M. 11.00 Nws. 11.03 Ik sta hier niet voor de banken te praten. 11.30 Ou der worden we allemaal. 11.59 W richt Vastenaktie. 12.00 Ratel. OVER HEIDSVOORL.: 12.49 Uitz. voor 4 landbouw. KRO: 13 00 Nws. 13." Echo. 13 40 Naderen om te horer. 14 00 Lange vingers. 15.00 Het mels drama van de maand Dertig jaren het leven van een dobbelaar. ho< spelserie 15.25 Geen verboden tof gang. 16 00 Nws. 16.03 Spreekt NOS: 1700 Het zal mijn tijd wel ren. 17.20 Eurolight. 17.40 Knol» voor citroenen. 17.55 Meded. HILVERSUM 3 VARA. 7.02 (S) Gesodemeurders 8.30 (S) Leoni Jansen - Peter Hot land 1130 (S) VARA's Zoekplaatje 13 30 (S) Spitsbeeld. 15.30 (S) Po» krant. 16.30 (S) Beton. HILVERSUM 4 TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Capriccio klass. kamer- en orkestmuz. 9.» Nws. 9.02 (S) Er staat een o Utrecht. 9 30 (S) Van heinde eh vei re. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 (S) Specialiteiten a la carte verzoekprogr 13 00 (S) De mees! verkochte „klassieke tien" 13.30 (5* Koren - korpsen. 14.00 Nws 14® (S) Om het boek. 14.30 (S) Guitari- teiten. 15.00—17.00 (S) Belcantorium. RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURAN"- De acteur Jan Blaaser, die heel zijn leven met het Amsterdamse Blauw Wit heeft meegelopen, laatstelijk als jeugdleider, en daarnaast voor tv-werk vaak in tv-studio's vertoefde, ziet weinig of geen verschil tussen een tv-re- gisseur en een voetbaltrainer. Hij zegt: „Wat doet een voetbaltrainer? Tij dens de training en voor de wedstrijd neemt hij het spel met de spelers door, be paalt welke taktiek er gehanteerd zal wor den, geeft elke speler zijn eigen opdracht en stuurt de spelers vervolgens het veld in. Daar zie je het dan gebeuren, dat het spel heel anders verloopt dan de trainer heeft aangegeven, dat de spelers hun eigen sy steem ontwerpen en andere dingen doen dan tevoren was afgesproken. De trainer mag zijn spelers niet bij elkaar roepen tij dens de wedstrijd en zelf mag hij ook niet het veld in om correcties aan te brengen. Hij kan zijn greep op het spel gemakkelijk verliezen en is niet bij machte daarin in te grijpen. En wat zie je bij een tv-spel ge beuren? Tijdens de repetities trekt een tv- regisseur met je op. Bij elk woord en elke handeling zegt hij hoe hij het gehad had willen hebben. Dan gaan we de studio in. Als acteur werk je op de vloer, terwijl de regisseur naar zijn hok verdwijnt, waar hij achter de monitoren gaat zitten met de beelden die de camera's hem aanreiken. Zelf zie je als acteur de goeie man niet meer behalve tijdens de koffiepauze en de lunch. Als de regisseur wat te zeggen heeft, regelt hij dat per radio met de floor manager, van wie je als acteur je verdere aanwijzingen krijgt". Dat er volgens deze werkwijze dan toch een fraaie, opstandige, oudere man in beeld gebracht kan worden, laat Jan Blaa ser morgenavond zien op Ned. II om 21.1.7 uur. VARA-tv zendt dan andermaal een af levering uit van de serie „Ons goed recht", die handelt over recht en onrecht in de sa menleving en die ditmaal als titel „Zuider straat 12" ontving. Op dit adres in de Am sterdamse Pijp woont in een pensionachtig huis een aantal mensen, vogels van diverse pluimage, die de huur krijgen opgezegd, omdat er door afbraak parkeerruimte ge schapen moet worden voor een naburig hotel. Dat wordt door sommige bewoners heel moeilijk verwerkt. Een oude dame (Kitty Courbois) heeft er moeite mee haar oude vertrouwde kamer te moeten verla ten, van een jong echtpaar (Michiel Ker- bosch en Trudy de Jong) ziet de vrouw het wel zitten in een aangeboden eenge zinshuis en de zonderlinge oudere man, een eenzame figuur (Jan Blaaser), vreest het contact te verliezen met de goed voor hem zorgende en meelevende verpleegster Elly (Elja Pelgrom). Hoewel aan alle bewo ners redelijke voorstellen tot verhuizing naar elders worden gedaan, blijft toch de vraag overeind of de eigenaar van een huis zomaar kan beschikken over zulk een pand, waarin de bewoners hun eigen ver trouwde sfeer hebben opgebouwd, een sfeer die voor buitenstaanders eigenlijk on aantastbaar zou moeten zijn. Doordat dit speelt in dit tv-spel heeft men nochtans eerder te doen met een menselijk docu ment dan met een controverse tussen men sen die recht zoeken en mensen die dit recht aantasten. Het spel is geschreven door Willem Cap- teyn, van beroep violist en conservatorium- leraar, maar ook eemman die het schrij ven niet kan laten. Met dit script heeft hij destijds de NOS aangeklampt, maar daar zagen ze er geen tv-spel in zitten. De VARA ontdekte meer mogelijkheden in dit debuut, al moest Willem Capteyn zijn schrijfsel hier en daar aanpassen om het binnen het bereik te brengen van de beel dende mogelijkheden, die regisseur Feliks Arons erin zag. Zeker kan Capteyn een vlotte dialoog schrijven en vergeet hij de humor niet. Willem Capteyn: „Het is niet het eerste De VPRO ruimde gisteren een goed deel van zijn zend tijd in voor de vertoning van „De plaats van de vreemde ling", een film van Rudolf van den Berg over de beteke nis van het Jood-zijn. Wij werden daarin bij wijze van spreken aan de dis genood van een klein Joods gezel schap, dat tijdens een dinertje tegen de achtergrond van vaak afschuwelijke documen taire beelden (de Jodenvervol ging) een gesprek voerde over de identiteit van het Joden dom. Een diep geworteld pro bleem, dat uiteraard moeilijk in al zijn facetten kon wor den behandeld, maar de con versatie gaf soms wel op een heel zuivere manier inzicht in het leven van mensen, die on danks de zwaarste beproevin gen van het lot, het geloof in het leven kennelijk niet had den verloren. Ik moet zeggen dat het op vele momenten bij zonder ontroerend was en mij dunkt ook „onthullender" dan alles wat ik van bijvoorbeeld „Holocaust" heb gezien. Ik heb de film - wegens tijdge brek - helaas niet helemaal kunnen uitzitten. Naar ik weet werd in het laatste deel vooral gesproken over het zio nisme: „Hoofd en hart van het Jodendom", zoals ik eens uit de mond van Abel Her- zberg mocht vernemen. Ook VPRO was „De illusie", een film over de fotograaf Wim Noordhoek, gemaakt door Mat van Hensbergen, die zijn Werk(en) met de camera vastlegde of door Klaas Rusti- cus, die de regie voerde, dat viel niet precies uit te maken. Vast staat echter dat de man die de achtergronden van het leven met zijn camera vast legt op zijn beurt met de filmcamera werd bespied en dat zulks een bijzonder pure documentaire opleverde over een kennelijk heel puur mens. De familie-zaterdagavond is al geruime tijd vooral een kwes tie van film of filmserie, afge zien deze keer dan even van Willem Ruis en de Mounties, maar dat zijn beide fenome nen die iedereen, al of niet tot zijn genoegen, al lang vol komen door heeft. In Tros- Aktua was Yvonne Habets bijzonder actief. Onder meer was zij erop uitgestuurd om in Spanje een onlangs ontdek te Nederlandse SS'er - „de schik van Drenthe" - die des tijds in eerste instantie bij verstek ter dood veroordeeld werd, te interviewen. Ten on rechte zoals duidelijk bleek, want zij was in het geheel geen partij voor de brutaal kletsende oorlogsmisdadiger. Dat sierde haar op zich geno men, maar met het oog op de gemoedsrust van menigeen zou het ongetwijfeld beter zijn geweest als daar iemand met enig besef en dus enig weerwerk had gezeten. En voor Yvonne blijven er ge noeg andere onderwerpen over. Zij voerde dan inder daad ook nog een gesprekje met de medisch-directeur van het ziekenhuis in Emmeloord, waar door een noodlottige vergissing vier baby's om het leven zijn gekomen. Die on dervraging maakte een vrij warrige indruk, maar dat werd naderhand door Wibo van de Linde nader toege licht: zij was dezelfde avond om acht uur opgenomen. Ook Tros-Aktue kwam nog eens op de proppen met dat rare interview van mejuf frouw Ursel Lorenzen op de Oostduitse televisie. Maar ik moet er onmiddellijk aan toe- voegen dat Wibo c.s. op de uitstekende gedachte waren gekomen meteen daarna de gewezen minister van Defen sie, Stemerdink, aan het woord te laten die de beteke nis van de verklaring van de dame in uitstekend gekozen bewoordingen tot haar juiste (nauwelijks bestaande) pro porties terugbracht. HERMAN HOFHUIZEN Elja Pelgrom die als kamerbewoonster Elly veel met de zonderlinge Ger van Soest optrekt. Jan Blaaser als Ger van Soest die bij verhuizing vreest zijn vriendin te verliezen. N V J. V:§: MUI stuk dat ik schreef, wel het eerste waar op tv iets mee wordt gedaan. Bij verschillende gezelschappen in Nederland liggen stukken van mij. Die heb ik ze toegezonden met een vriendelijk verzoek om reactie. Maar ik hoor er nooit meer iets van. Zo ligt er van mij ook een stuk in een bureaula bij de Haagse Comedie, een experimenteel werkstuk voor uitvoering in het HOT-thea- ter. Dit stuk gaat over net generatiever- schil, maar daar heb ik nooit taal of teken over vernomen. Ze kunnen wel zeggen, dat Nederland geen goede eigen toneelschrij vers heeft, maar als je wat probeert krijg je nergens steun. Dan moet ik een uitzon dering maken voor toneelgroep Het Cen trum, want die hebben wel gereageerd op een stuk dat ik ze toezond". Rients Slippens, hoofd drama VARA-tv: „Wij krijgen per jaar wel honderd stukken toegestuurd. Die kunnen we echt niet alle maal gebruiken, maar alle inzenders sturen wij wel een briefje, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Dat spel van Willem Cap teyn paste precies in onze opzet van de se rie „Óns goed recht", al moest er wat aan geschaafd worden. Je zou dit script van Willem een toevalstreffer kunnen noemen, maar door zoals wij doen series op te zet ten, schep je natuurlijk wel een sfeer waarin toevalstreffers tot stand kunnen ko men. Los van welke serie ook gaat het ons in de eerste plaats om een boeiend ver haal. In elk geval zien wij het met Willem wel zitten en zijn we met hem in onder handeling over meer tv-spelen. Hij krijgt niet direct een vaste aanstelling, maar we verwachten wel wat van hem". Regisseur Feliks Arons: „Sommige inzen ders van stukken kunnen heel aardige dia logen schrijven, maar je moet het als re gisseur bij lezing in beelden zien zitten. Dat was bij Willem ook niet helemaal het geval, maar ik zag er wel gelijk perspec tief in. In overleg met Willem hebben we zijn stukken kunnen aanpassen aan mijn ideeën erover. Maar dat doe je als regis seur niet voor je lol. Telkens als ik zo-iets heb, ga ik met pijn in mijn maagstreek naar zo'n schrijver toe". En als dat allemaal geregeld is, moet het nog gebeuren, dat de acteurs zich kunnen inleven in zo'n spel en dat ze allemaal on geveer een even sterke uitstraling hebben op het scherm, anders wordt de een door de ander weggespeeld. Jan Blaaser: „Daar moet je onderhuidse voeling voor hebben. Dat leer je niet op de toneelschool. Als je daar les krijgt van ou dere docenten, dan leer je die ouderwetse overdreven toneelstijl aan, compleet met schermlessen. Op de toneelschool wordt je karakter als acteur bepaald door de do cent aan wie je ben overgeleverd. In een tv-spel moet je het goed eens zijn met de regisseur, maar verder zo natuurlijk moge lijk spelen. Anders gaat het er in zo'n spel allemaal veel te overdreven aan toe, vooral als er met close ups wordt gewerkt. Voet ballers kunnen geheel buiten de trainer om hun eigen spelletje maken, waarmee een wedstrijd kan staan of vallen. Een acteur in een tv-spel moet echter op de lijn en in de sfeer van zijn regisseur gaan zitten. Dat hoort bij zijn vak. Het verschil met voetbal is natuurlijk wel, dat in het veld de ma nier van spelen kan worden opgelegd door de tegenstander, terwijl je op de tv-vloer uitsluitend met medestanders om je heen staat". boek over de geschiedenis van zijn land, getiteld „Indo nesia, land onder de regen boog". Hierover praat hij met Aad v.d. Heuvel. Ned. 122.20 uur. Bisschop Pater Alfred v.d. Weijer praat met bisschop Ernst van Bre da over zijn boekje „Overwe gingen over geloven". Ned. 123.oo uur. Heidi In het voorjaar juicht Heidi, omdat haar vriendin KI ara naar de bergen komt. Ned. II 18.59 uur. Pommetje Nieuwe start van de serie „Horlepiep", waarin we ook kennis maken met een nieuwe inwoonster in het dorp. Met de vanouds bekende figuren van Bram Biesterveld, Henk Molenberg, Teddy Schaank, Sylvia de Leur en Paul Meijer. Ned. II 19.25 uur. Geheim commando Een piloot met radar in zijn toestel wordt neergeschoten. Londen wenst zijn terugkeer vanwege zijn kennis van het systeem. Ned. II 20.27 uur. Minivoetbal Vanavond minivoetbalt Rot terdam tegen Limburg. Ned. II 21.20 uur. De Nederlandse filmer Nico la! v.d. Heyde heeft van Piet Bambergen een komische de tective gemaakt in zijn film „De dwaze lotgevallen van Sherlock Jones". Het draait allemaal om een diamant, waarop kwaadwilligen een begerig oog werpen, maar die door Piet Sherlock naïef wordt bewaakt. Ned. 119.55 uur. Vraag wat In de rubriek „Daar vraag je me wat" wil men weten waar om van een doorgesneden worm twee helften blijven le ven en hoe zilverpapier bij kiespijn een vulling kan ver vangen. Ned. 119.15 uur. Benny Hill De Britse komiek Benny Hill opnieuw in een reeks dwaze grappen. Ned. 121.45 uur. Mochtar Lubis De Indonesische journalist Mochtar Lubis schreef een Piet als Sherlock met zijn hond Watson.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2