én winstpunt lager resultaat oor sterk Avanti Nijssen Trotters bijna kampioen Peter de Bakker leidt Gemini langs Donitas Belg Miechelsen wint wegwedstrijd AAV'36 j Fiks schakelt soepelover IZERSWOUDSE DAMES TERUG IN IEKLASSE Jjo!anda terveer Oppermachtig ,?L lege Bassets Bedrijfs- tafeltennis- toernooi LEIDSË COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 17 Korfbal (Van onze korfbalmedewerker) ROTTERDAM Op een zeer beperkte schaal ia de veldkorf- ba (competitie weer hervat Van de ploegen uit de Leidae regio kwam alleen tweedeklasser Fiks binnen de HJnen. De over gang van zaal naar veld ver liep uitstekend. Na een 33 ruststand werd WION met 5 10 ruim geklopt Hierdoor heeft het Oegstgeester twaalftal zich opgewerkt naar de middenmoot Tafeltennis maar (Van onze tafeltennlsmedewerker) loêg" (jÉIDEN Avanti werkte dit weekeinde een uiteim eetal belangrijke wedstrijden af. Hoewel zij goed spel kwamen konden zij niet uitlo op mededegradatie kandidaat Midstars. dré ^Splterdag In een rechtstreeks duel was reml- het resultaat, terwijl de Hazerswoudena- gisteren ternauwernood hun meerdere oesten erkennen In 't Hooge Huys. Scylla door met zijn zegereeks en stadsgenoot was het terdag eigenlijk de schuld van Ronald Rijs- rp dat Avanti een punt liet liggen. Hij bleef imelijk alleen Pitstra de baas, eenzelfde •estatie als Theo Louwers. Bettine Vriese- iop won behalve van Pitstra nog van Jan iet zodat het dubbel de uitslag op 5—5 be- lalde. Dit betekent voor Avanti een gevaarlij- situatie, daar de onderste plaats nu ge leld wordt met Midstars. En aangezien er lieren ook geen punten binnenkwamen is maar af te wachten of de ereklasse-status ihouden wordt. Veel zal ook afhangen van idstars, doch de kansen liggen nog geheel eigen hand. In een ruim viereneenhalf uur irende wedstrijd bleek zondag het Hooge ys net te sterk voor de Hazerswoudenaren. een kwalitatief zeer goede partij tafeltennis »rd de spanning tot op het laatst opgevoerd, aan de laatste partij hadden Bettine Vrie- ioop en Ronald Rijsdorp, die een stuk ster- [r speelde dan de dag tevoren, beiden voor vier punten gezorgd. Theo Louwers speel- erg goed, vooral tegen Trevor Taylor (20— 21—13 en 16—21), maar miste driemaal de 'finishing touch'. Ronald Rijsdorp bracht in het Avanti-kamp hoop terug toen hij na een verloren eerste game een achterstand in de tweede van 10—17 omboog in een 21—18 overwinning en zo een derde en beslissende game forceerde. Bij 17—18 trad de tijdregel in werking en maakte Trevor Taylor de partij uit met 18—21, daarmee de gehele wedstrijd be slissend. Een zieke Frits Kantebeen bij Scylla was de enige die Seine Meubelen liet tegenscoren. Sjoerd Meyer en Patrick Swier sloegen samen alle zeven punten bij elkaar. Docos behoudt nog steeds een kans op de tweede plaats in de promotie-ereklasse en daarmede een kans op promotie. Tegen medekandidaat JCV be haalden Paul Bakker, die zoals gewoonlijk weer Van der Zee als enige hoefde te felicite ren, Ed Fallaux en Ed van der Berg (die bei den slimmer waren dan Van de Sande) via het dubbel een puntendeling. JCV dat één punt voorstaat krijgt echter Scylla nog op be zoek zodat Docos dan de tweede plaats kan bemachtigen. Wibo ,van Gennip kon bij de reserves van Scylla zijn teamgenoten niet genoeg motive ren tegen Evro Salamanders. Zelf speelde hij zijn beste wedstrijd van dit seizoen, hij verloor weliswaar een partij, en won ook in het dub bel maar verder dan 3—7 kwam Scylla 2 niet. Het derde daarentegen had weinig moeite met Amsterdam'78: 7—3. Fred van der Zeeuw en Peterivan Schie scoorden een fraaie hattrick, terwijl invaller Rini Hansen het zevende punt verzorgde. Onder aanvoering van Brigitte Kooter, werkte het damesteam van Avanti zich dit weekeinde weer terug in de ereklasse. Scylla 4 zit in de degradatie-problemen. Te- gen Onkyo was alleen Johan Wessels in staat driemaal tegenstand te bieden. Karei van Schie en Hans de Roode kwamen er niet aan te pas. In dezelfde poule miste Mlzu de kans zich in veiligheid te stellen. Thomas van Nes was hier debet aan. De Oegstgeestenaar kwam ook nu weer zijn vormcrisis niet te bo ven en bleef op nul staan. Zijn teamgenoten Friso Reitsma en Jaap Polak kwamen samen niet verder dan 4—6. Het tweede van Avanti, dat ook in dezelfde poule uitkomt, bleef in de race om de titel door Never Despair met 6—4 naar huis te sturen. John van Strien en Peter1 de Groot deden al het werk alleen omdat Jan van Wetten na een zware week, driemaal on deruitging. Bij de overgangsklassers doet Treffers aardig mee in de middenmoot. Sjaak van Rutten, die aan een slecht seizoen bezig is, scoorde deze keer tegen TCS net het reddende zesde pun tje. Koos van Beek en Hans van der Zwet (ie der 2) en het dubbel deden de rest. Scylla 5 en Avanti 3 zijn samen aan het uit maken wie er promoveert. Beide kemphanen ontmoeten elkaar nog, maar ondertussen blij ven beide punten aan het totaal toevoegen. Eerstgenoemde was Amsterdam '78 2 met 8— 2 de baas (Jaap Azier liet de enige steekjes vallen) en Avanti was met 9—1 duidelijk te sterk voor Vriendenschaar 2 (Ton van Wetten was verantwoordelijk voor het foutje). Overige uitslagen: Good Luck—Mizu 2 1—9; Docos 2—Noad 2 6—4; Treffers 2—Wibats 2 64; TRSDocos 3 37. DAMES Het reeds veilige Scylla behaalde dankzij een voortreffelijk spelende Stephien van Gennip te gen Tanaka een 6—4 overwinning. Sandra de Kruiff verloor namelijk voor de tweede maal deze kompetitie een partij en nota bene weer van Jolanda Noordam. Maar omdat Stephien van Gennip zeer knap ongeslagen bleef, had dit voor Scylla geen nadelige gevolgen; samen met het dubbel werd het 64. Invalster Moni que Blom hield zich in dit gezelschap niet staande. AvantJ maakte het verloren terrein snel weer goed. Deze week verstapte alleen Gudi van Griethuizen zich tegen TOV, wat betekende dat zij, Monique en Brigitte Kooter kampioen geworden zijn en zodoende terugkeren naar de ereklasse. De reserves van Scylla hebben het bij hun strijd om promotie iets moeilijker, alhoewel Meyel met 8—2 deze keer geen enkele proble men opleverde. Overige uitslagen: Quick '32—Docos 5—5; Avanti 2ASV'68 9-1. De overgang van zaal naar veld is onder de huidige weersom standigheden een ingrijpende omschakeling. Zeker als ook nog een sleutelduel wacht met WION. Welgeteld 45 minuten heeft Fiks met beide dan ook grote moeilijkheden gehad. Windvoordeel verlokte de ploeg in de eerste helft tot verre wor pen om het middenvak te over bruggen. Onderscheppingen door de tegenpartij was veelal het enige resultaat. De score ging evenwel gelijk op en door treffers van Dirk Jan Elzenga, Robert van der Kraan en Aad Knetsch werd een 33 rust stand bereikt. Na de hervatting schakelde Fiks noodgedwongen over op kort combinatiespel. Dit bleek erg effectief, zeker toen WION dezelfde fout maakte die Fiks in de eerste periode be ging, met dezelfde resultaten: herhaaldelijk balverlies. In de score kwam deze ontwikkeling al snel tot uiting. Twee strafwor- pen van Dirk Jan Elzenga bete kenden na een kwartier 35. Verdere uitbreiding van de voor sprong bleef uit tot het laatste kwartier. Met het zicht op de overwinning speelde Fiks meer en meer vrijuit en liet de bal langdurig in de aanval circule ren. Doelpunten van Robert van der Kraan, Herma Tobé, Martin Huizing en Dirk Jan Elzenga waren het resultaat: 49. Na negentig minuten was een 5—10 eindstand bereikt, waarbij Ro bert van der Kraan tekende voor de overige twee treffers. (anonze zwemmedewerker. dan7 ^euy,erk0rk 8/(1 Ussel Dit weekeinde werden opnieuw Speedo jaargangwedstrijden ver drommen, deze keer gebeurde dat in Nieuwerkerk a/d Ussel. n Zowel De Zijl/LGB als LZ'86 slo pen deze wedstrijden af met Iwee eerste en enkele tweede n derde plaatsen. irin v.d. Linden (Zijl/LGB) de girorn bi' de meisJes onder 14 taan w Bar een goede 100 meter vlin- nrslag, zij liet de klokken na 20.0 stilzetten. Eveneens op de 10 meter vlinderslag, maar dan ir meisjes onder 10 jaar, was anda Laterveer van De ^jfil/LGB oppermachtig. Haar d, 1.46.3 was liefst 20 secon- pn sneller als de tweede aan- 'imende. De 100 meter rugslag Ook Blor i°n9ens ondef de 10 iaar net ti die <en vt later akifll ^erde een complete Leidse qevloeiom' op Marco Mulder (LZ'86) wan rioP1 'n 1-43-6 gevolgd door Edo p(an Boef (1.44.4) en Danny Rin- trafsch elenber9 (1-45.5) beide v.d. ïnds) 'j|/LGB- De vierde eerste prijs van ing naar LZ'86-zwemster Mari- ^jj |0nne Knot, zij finishte in 1.10.8 1CL de 100 meter vrije slag voor leisjes die geboren zijn in 967. elangrijkste overige uitslagen: 00 meter vlinderslag meisjes 0/713. Petra Distelveld Jijl/LGB) 2.13.0. 100 meter vri- Bslag meisjes '69: 1. Sandra tikkert (Katwijk) 1.19.9, 2. Ingrid erkvliet (Zijl/LGB) 1.22.2, 3. vonne de Kier (LZ'86) 1.23.7. 00 meter vrijeslag meisjes '67: Hedy Anneeze (Zijl/LGB) .13.4. 100 meter schoolslag ongens 1966: 1. Ronnie Brou- ree (AZC) 1.40.6. 100 meter 'linderslag meisjes 1968: 1. Syl- ia Bakker (Alkemade) 1.34.2. e 00 meter schoolslag jongens Peter Sterk (BZ&PC) 9f waai ilversum Ondanks de hadde lachte weersomstandigheden 3te mAtond de leiding van de rugby- n reg&Jb Hilversum erop dat de bal v*edstrijd van hun dorde team ch nahgen The Bassets uit Sasaen- yan d mm doorging, tie raiMen had daartoe zelfs op een schen^angrenzend terrein een rugby- ■ard weid met sterk afwijkende maten litgezet. De Sassenheimers, on-" r de vurige leiding van hun liner Peter Brandt, lieten zich ïhter door de Hilversumse gar- le niet imponeren. Reeds voor rust brachten Jac Eikelen- m - met 2 fraaie try's - en "mus Haskamp (conversie) de core op 10—0 voor The Bas- In dsets. blessuln de tweede helft probeerde de echHilversum letterlijk van alles op e twehet ongunstige veld maar verder IAC «dan 1 goal kwamen zij niet: In d«106. e Hal* De Sassenheimse brigade bleef al voo voor elke meter grond strijden n, go Hilversum verzette zich vergeefs, ondin! linus Haskamp en Ger Wijnhans -1 voo maakten er op fraaie wijze nog beten een verdiende 206 zege van voor The Bassets. LISC scoort in het treffen met SOV Bernisse. jfere I tot vf 98 lp Van onze basketbal-medewerker LEIDEN Nog één overwinning en het rayon kampioenschap van Nl|ssen Trotters Is een feit Nadat vrijdagavond de laatste concurrent AnqulKa met 6484 werd verslagen werd een dag later de volgende opponent, Dunckers op een forse nederlaag getracteord. Het was wederom geen wedstrijd voor het nog altijd ongeslagen Nijssen. Mocht Dunckers tot 30—23 in iets beters geloven, na de rust (53— 35) braken de Trotters los hetgeen de 12380 zege opleverde. Mpt nog drie duels te gaan staat Nijssen zes punten voor op de concurren tie. Eén zege is dus genoeg. Topscorers: Moe- rer 18; Maassen en Kales 16; Lamping 15. Nijs sen is inmiddels ook al uit de trainer/coachpro- blemen voor het volgend seizoen. De oud-assis- tentcoach van Parker, Ben van Cleef zal het volgend seizoen de technische leiding van Nijs sen op zich nemen. Basketbal De andere rayon-vertegenwoordiger van Leiden, LUBA verging het slechter. Het Utrechtse OSG versloeg LUBA, zonder Ton Kallenberg spelend met drie punten verschil. LUBA blijft daardoor vijfde. In de heren eerste divisie zit de compétitie er voor LISC bijna op. Nog twee duels scheiden de Katwijkers van de eindstreep. De voorlaatste thuiswedstrijd tegen SOV Bernisse leverde geen problemen op. Bernisse werd met 88—70 terug gewezen. Nu het degradatiegevaar geweken is voor de dames van Parker is het laatste beetje vuur uit de ploeg weggevloeid. De uitwedstrijd tegen Amstelveen werd dan ook ruim verloren: 92 Van onze volleybalmedewerker LEIDEN EerstedMslonlst Gemini Kange- roes kwam In de thuiswedstrijd tegen het Groningse Donitas eindelijk weer eens tot winst: 3—2. Donar ging tegen de reserves van Gemini Kangeroes ongelukkig met 3 2 ten onder. BIJ de dames won Gemini met 1—3 van staartpioeg Vaiboval-2. Leython werd vaster op do laatste plaats gedrukt door een 3—0 nederlaag tegen Edam. In- termed/Novo versloeg het bezoekende van Santen Leyland met 3—2. Gemini bestreed het Groningse Donitas met het al eerder succesvolle 5—1 systeem. Spelverdeler Peter de Bakker kweet zich uit stekend van z'n zware taak en bleef, pene trerend vanuit alle posities zijn aanvallers van voortreffelijke set ups voorzien. Het werd in sporthal de Vliethorst een uitermate spannend duel, waarin Gemini via 1512 en 15—10 een 2—0 voorsprong nam. Donitas gaf zich echter niet zomaar gewonnen en dwong via tweemaal 1315 een beslissende vijfde set af. Het was mede te danken aan sterk spel van invaller Ad v.d. Marei, dat Gemini, na een lange reeks van nederlagen, eindelijk weer eens een overwinning kon bejubelen: 15—12. Donar vecht voor z'n laatste kans voor het behoud van het derde Divisie-schap. Dit luk te in het begin van het duel tegen Geminl-2 echter niet zo best. De eerste set ging krap naar Gemini (15—13), maar in het tweede bedrijf werd Donar volledig weggeserveerd: 153. In de derde set leek Gemini de partij te gaan beslissen. Halverwege deze spelperi- oda kwam echter de ommekeer. Donar werkte een ruime achterstand geheel weg, won deze set alsnog met 1315 en bracht vervolgens via 9—15 de partijen weer in evenwicht. Ook in de laatste set bleef Donar aanvallend sterk acteren en nam het een 13—14 voorsprong. Een foute service van Ron Groen stelde Gemini echter in staat om alsnog via 16—14 de partij winnend af te sluiten. Bij de dames had Gemini Kangeroes geen kind aan het zwakke Valvobal. De tweede set was weliswaar met 1816 voor de for matie uit Woerden, maar de overige spelpe- riodes gingen alle drie met 515 naar een toch geenszins imponerend Gemini Kange roes. Intermed/Novo leverde opnieuw een voor treffelijke prestatie af. Novo, lang onderaan de ranglijst, heeft zich via een 32 over winning op van Santen Leyland wederom verder gedistancieerd van de onderste regio nen. Novo startte overdonderend en zette de concurrentie via 152 en 159 op een 2—0 achterstand. Novo liet toen iets te vroeg de teugels vieren. Novo kreeg erg veel moeite met de harde service en de scherpe aanval door het midden van van Santen. Via 4—15 en 11—15 kwam van San ten langszij en stoomde in de beslissende vijfde set direct door naar 8—14. De Noord- wijkse dames hervonden echter tijdig zich zelf en stelden via 16—14 alsnog de knappe 3—2 zege veilig. Leython speelde beter dan de afgelopen weken, maar was toch niet bij machte het sterke Edam te bedreigen. Onder aanvoering van de sterk spelende Petra Ummentum bleef Leython in de eerste set bij tot 11 11. Een reeks van foute services maakte Leython echter kansloos: 1511. Nadat ook de tweede set naar Edam was gegaan (15— 8), zette de formatie uit Leiderdorp in het derde bedrijf een 96 achterstand om in een 9—11 voorsprong. Zes technische fou ten op rij zouden Leython uiteindelijk toch nog de das om doen15—11 Gemini Kangeroes-2 is door een nieuwe ne derlaag zo langzamerhand aardig in de pro blemen geraakt. In Voorburg was weliswaar een opgaande lijn in het Voorschotense spel te bespeuren, maar overtuigend was het nog niet te noemen. Gemini hield in de eerste twee sets nog redelijk gelijke tred met opponent Tonegido (15—7 en 815), maar daarna kwam de ploeg uit Voorscho ten er toch nauwelijks meer aan te pas. Via 15—6 en 1512 bepaalde Tonegido pro bleemloos de eindstand op 31 Van onze sportredactie LEIDEN De Leidse tafeF tennisvereniging Scylla gaat in april en mei een bedrijf- stafeltennistoernooi organise ren. Tot bedrijf wordt ook in stituut of school gerekend. Er kan worden deelgenomen met teams bestaande uit drie medewerkers van één bedrijf. Zo'n team kan uit dames en/of heren bestaan. Er wordt wel een scheiding ge maakt tussen wel en niet ge oefende tafeltennissers. De wedstrijden worden gespoeld in het clubcentrum van Scyl la, Catherijnestraat 10 Leiden. Het toernooi begint op elf april. Belangstellenden kun nen zich opgeven bij J. de Wekker, Corellistraat 3 in Lei den. Tel. 071-767074. Van onze atietiekmedewerkor LEIDEN D® traditionele wegwedstrijd van AAV36 was dit Jaar zowel kwalitatief als kwanti- tabof zeer goed bezet Onder de 350 deelne mers bevond zich een groot deel van do natio nale lange afstandstop, die het op mocht nemen tegen een aantal gerenommeerde Belgen. De strijd eindigde In het voordeel van de Belgen, die Roger Miechelsen als eerste over de eind streep zagen gaan. De loop over twintig kilometer werd gedomineerd door de Belg Roger Miechelsen en de Nederlan der Cor Vriend. Het grootste deel van de wed strijd liepen deze twee atleten op kop. Pas in de slotfase moest Vriend, die nog niet geheel her steld was van een blessure zich gewonnen geven. Met een halve minuut achterstand op Miechelsen, maar wel meer dan een minuut voorsprong op Gerard Mentink en Henk Kalf eindigde hij als tweede. De lopers uit de Leidse regio waren tus sen al het geweld zo goed als kansloos. Rob van Schooten (AAV36) en Adrie Harteveld (AAV36) waren met een dertiende en een veertiende plaats nog het beste geklasseerd. Beter waren de pres taties van de Leidse dames. Ellen van Dam (Bata ven) werd met 64.21 over de vijftien kilometer tweede, voor Henny Möllers (De Spartaan) die 64.51 nodig had. Een aantal Bataven-junioren ging van start in de Liesbos-cross in Etten-Leur. De O-jongen Marcel Honsbeek kwam hierbij het beste voor de dag met een eerste plaats in een loop over 2500 me ter. Bronzen medailles waren er voor de B-junio ren Maurice Hunck (2500 meter) er Sjors Hooge- boom (4000 meter). Van goed gehalte waren ver der de prestaties van de C-jongens Peter de Jong (vierde), Perry Hoogeboom (zevende), Leon de Jeu (negende) en Remco Teegelaar (twaalfde).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17