Voorzitter Hans Hofman overleden Jan Timman toch in vorm KEES VERKERK SNELLE START Finale wereldbeker voor Henk Nooren onbereikbaar Heerenveenweerte sterk voor Amsterdam Nederlanders geen succes bij Deense badmintonstrijd Wiersma begint met een remise Sportwereld Heiden blijft klasse apart Wereldtitel ijsspeedway Bondarenko IS LEIOSE COURANT HET BINNENHOF MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 13 19 (Van onze sportredactie) EINHOVEN Terwijl hl) zaterdag middag In de Philips Ontspanning shal In Eindhoven de loting verricht te voor de Nederlandse bokskampi oenschappen werd de voorzitter vee de NBB, Hans Hofman, onwel Bege- Hans Hofman De begrafenis is vastgesteld op don derdag 15 maart in Den Haag. leid door dokter Frans Tan, lid van de medische commissie van de NBB, werd hij per auto naar Den Haag vervoerd waar hl) In de avond overleed toen de titelstrijd net een aanvang had genomen. De wedstrij den werden onmiddellijk afgelast Hans Hofman was 52 |aar. In de bedompte ruimte waar de loting werd verricht, klaagde Hofman over benauwdheid. Hij gaf niettemin de wens te kennen de loting te voltooi en. Zijn toestand was toen van dien aard dat het raadzaam werd geacht hem per auto naar Den Haag te ver voeren. Om acht uur 's avonds werd in Eindhoven het bericht ontvangen dat Hans Hofman was overleden. Er waren pas twee wedstrijden gebokst. Overleg met hoofdbestuursleden leid de ertoe dat het organiserend district zuid onder voorzitterschap van Wim Guitjens, tot onmiddellijke afgelasting van de titelstrijd besloot. Ook het ver volg van de kampioenschappen, op 12 en 19 maart in Den Haag. werd afgelast. Hans Hofman werd twaalf jaar gele den gekozen als voorzitter van de Ne derlandse boks Bond. waarin hij zich voordien verdienstelijk had gemaakt als scheidsrechter en jurylid. Hans Hofman was ook internationaal een gezien bestuurder. Onlangs werd hij voor een tweede periode van vier jaar herkozen als voorzitter van de EAJ3A, de Europese organisatie voor het amateurboksen. Van de wereldorgani satie, de AIBA, was hij bestuurslid. Met de plotselinge dood van Hans Hofman is het amateurboksen in Ne derland zowel als in Europa een be kwaam, bescheiden en aimabel be stuurderontvallen. BREDA De Spartaan uit Bre da is Nederlands clubkampioen gewichtsheffen geworden. Erik Dokter bracht het Nederlands record trekken in het midden zwaargewicht op 132.5 kilo. CEAN De Nederlandse jeug- dijshockeyploeg is tijdens het wereldkampioenschap voor groep B als zesde geëindigd. Winnaar werd de jeugdploeg van Zwitserland. DUISBURG Spartacus Boeda pest (Hon) is door een overwin ning van 5—3 op PSV Borussia Düsseldorf houder van de Euro pese beker tafeltennis voor landskampioenen geworden. OSLO De Noor Oddvar Braa is zaterdag in Oslo wereldkam pioen Noordse skinummers ge worden. ALPHEN AAN DEN RIJN De Belg Roger Michielsen heeft ze- terdag een 20 km.-loop gewon nen. Bij de veteranen werd Piet van Alphen van AAC winnaar. HEERENVEEN - De laatste schaatsmarathon van het sei zoen leverde een ovenwinning op voor Jos Pronk (De Rijp). Portengen en Jonkman werden in Heerenveen respectievelijk tweede en derde. GRAZ De Oostduitser Potteck heeft in Graz het wereldrecord pistoolschieten verbeterd. Hij kwam tot 394 treffers, twaalf meer dan het oude record. LISSABON De rally van Por tugal is gewonnen door de Fin se rijder Hannu Mikkola in een Ford Escort. De Nederlanders Faas en Schoonenwolf eindig den op een veertiende plaats. APELDOORN Jonkheer mr. O. J. L van Nispen tot Sevena- er is de nieuwe voorzitter ge worden van de Koninklijke Fe deratie van Landelijke Rijvereni- gingen. ALTA Ook aan het eind van het schaatsseizoen is Eric Hel den nog steeds een klasse apart De Amerikaan die In dN jongste schaatsseizoen twee wereldtitels veroverde is ook kt wedstrijden waar niets op hei spei staat niet genegen de eer ste plaats aan een van zijn concurrenten te 'schenken'. Het afgelopen weekeinde won Heiden in het Noorse Alta een kleine meerkamp. Alle vier de afstanden leverden een overwin ning op voor de wereldkampi oen. Zijn tijden waren niet over tuigend, maar ze waren ruim toereikend om in het eindklasse ment de Japanner Kawahara op ruim twee punten te zetten. De enige Nederlander die in Noorwegen aan de start kwam. was Hans van Helden. Zaterdag werd Van Helden op de 500 en 3000 meter vierde. Gisteren le verden de 1500 en 5000 meter ook twee vierde plaatsen op. INZELL De 29-jarige auto monteur Anatoli Bondarenko uit de Sovjet-Unie is In Inzeil we reldkampioen ijsspeedway ge worden. Bondarenko haalde uit de tien manches het maximale aantal punten: 30. Titelverdediger Sergej Tarabarv- ko. eveneens uit de Sovjet-Unie, moest voor de 29.000 toeschou wers. die zaterdag en zondag in Inzeil aanwezig waren, genoe gen nemen met de vierde plaats. Van de eerste zes plaat sen werden er vijf door cou reurs uit de Sovjet-Unie bezet. De uitslag is: 1. Anatoli Bondarenko (Sov) 30 punten: 2. Vladimir Ljoebitsj 4 26; 3. Zdenek KudmafTsj) 26; ergei Tarabanko (Sov) 23; 5. Anatoli Gladisjev (Sov) 21; 6. Alexan der Sjerbakov (Sov) 20. DEN HAAG Ook de laatste wedstrijd van de play offa heeft Feenstra Ftyers zaterdagavond op eigen baan gewonnen van het Amsterdamse De Bisschop. De na to na Ie titel werd vrijdagavond voor 2500 toeschouwers In Amsterdam al binnengehaald door een overwinning van 4-3. Op eigen Ife had Feenetra helemaal gaan kind aan da Amsterdamse ploeg en zegevierde vla de tussen standen 4-0,2-0,2-2 met 8-2. In Groningen won De Bondsspaarbank de laatste wedstrijd met 6-1 van Tilburg Trappers.Groningen kwam op de ranglijst vier punten te kort. Manager Koos Krikke van Feenstra Flyers:,, Wat een karakter heeft deze ploeg. Ondanks het incident met Harry van Bilsen zijn we toch uitstekend teruggekomen, vijf van de zes wedstrijden voor de play offs gewonnen. Ik had nooit meer gedacht dat we het nog zouden redden na de nederlaag van 6-1 tegen De Bondsspaarbank op ons eigen ijs. Voor het nieuwe seizoen zullen we onze ploeg niet versterken.Er gaat geen enkele speler bij ons weg". KOPENHAGEN Geen van de Nederlandse deelnemers aan het toernooi om de open Deense bsd min ton titels is er zaterdag In Kopenhagen in geslaagd de finale te bereiken, in de halve fina les van het damesdubbelspel verloren Joke van Beusekom en haar Deense partner Lone Köppen in twee games van de Engel se Nora Perry en de Deense Anne Skovgaard: 1115,7—15. Rob en Marjan Ridder kwamen in het gemengd dubbelspel niet verder dan de laatste vier. Daarin leden zij een nederlaag tegen de Engelse combinatie Ray Stevens/Nora Perry: 115,1417. Flemming Delfs uit Denemarken heeft het herenenkelspel op zijn naam geschreven. In de finale klopte de wereldkampioen zijn land genoot Morten Frost met tweemaal 157. Lene Koppen hield haar wereldtitel ook hoog en sloeg de Japanse aanval van Hiroe Yuki overtuigend af: 11—8,7—11 en 11—2. Toch wonnen de Japanners ook twee titels: het herendubbelspel met Masao Tsuchida en Yoskitaka die in drie games de Engelse formatie Eddie Sutton en Dave Eddy (15—9, 15—7, 157) de baas bleef en in het damesdubbel dat met 15—11, 159 gewonnen werd door Mikiko Takada en Atsuko Tokuda van Nora Perry en Anne Skovgaard. Het gemengd dubbelspel leverde een overwinning op voor de Brit se combinatie Ray Stevens en Nora Perry die in drie games (15— 12, 1115, 1511) de Denen Steen Skovgaard en Lene Koppen versloegen. ST. ANTHONIS Gerrit Wolsink heeft gisteren In St Anthonls de -i Cf0t* d#r Azen, de eerste belangrijk# cross van het seizoen op T(J- Nederlandse bodem, gewonnen- •n de eerste manche werd Wolsink op het nippertje gepasseerd door gerard Rond. maar in de tweede manche op het modderige, zeer zware parcours nam hij revanche. Van start tot finish ging hij aan de leiding. De cross der Azen geldt als een graadmeter voor de krachtsverhoudingen van het komende seizoen. De Nederlanders tabben zich goed gemanifesteerd. De eerste drie plaatsen werden ingenomen door Wolsink. Rond en Herllngs. LEEUWARDEN De strijd om hot schaakkampi oenschap van Nederland spitst zich In Leeuwar den toe op koploper Ger Ugterink uit Groningen en grootmeester Jan Timman. Naast hen spelen nog een rol doch al min of meer In de verte Böhm, Sosonko, Baljon en Ree. De overige acht spelers moeten als kanalooe worden beschouwd, ofschoon enkelen zich nog wel sterk zullen ma ken bij het pogen een der zeven goldprijzen te veroveren. Ger Ugterink maakte zaterdag remise tegen John van der Wiel. Laatstgenoemde is negentien jaar en raakt met de dag beter thuis in het sterke mi lieu. Het meeste succes was echter weggelegd voor achtervolger Jan Timman. Met zwart wist hij zaterdag Sosonko in bedwang te houden, waarna hij gisteren de uitgestelde partij tegen Hans Böhm won. Ondanks een nederlaag in de eerste ronde blijkt Timman toch goed in vorm te zijn. van Böhm betekende voor Donner diens eerste nederlaag. Hofland speelde zwak tegen Baljon en moest het volle pond betalen. Van de remises werd Van der VLiet—Langeweg een langademige affaire en trok Ree—Van Dop de aandacht door een absurd slot- spel. Afwisselend blunderden beiden waarna er hocus pocus een gelijke stand op het bord kwam. Insiders schrijven de ernstige fouten in de laatste dagen vooral toe aan het speelprogramma, dat zes ronden in series telde. De reden hiervoor is dat enkele professionals onmiddellijk na het beëindigen er van naar het Amerikaanse Lone Pine zullen afreizen. De uitslagen: Vijfde ronde: Timman—8öhm 1—0; Zeede ronde: Van der Weide—Hartogh 1/2—1/2, Ree—Van Dop 1/2—1/2; Van der Wiel—Ugte rink 1/2—1/2; Van der VLiet—Langeweg 1/2—1/2; Hof land—Baljon 0—1; Böhm—Donner 1—0; Sosonko—Tim man 1/2-1/2. De stand: 1. Ugterink 5 pnt, 2. Timman 4 1/2, 3. Böhm 4. 4. So sonko. Baljon en Ree 31/2, 7. Donner 3. 8. Hartogh. Van der Wiel. Langeweg en Van der VUet 21/2, 12. Van Dop 2,13. Van der Weide en Hofland 1 1/2. ARCO In het Italiaan se ARCO is een begin gemaakt met de her kamp tussen Haim Wiersma en Anatoli Gantwarg van de Sov- jet-Unie. De inzet is de wereldtitel. In 1978 wa ren beide spelers gelijk geëindigd in het toer nooi, waardoor deze herkamp noodzakelijk was geworden. De eer ste partij tussen de twee kandidaten eindig- de na 51 zetten in remi se. Tezeifder tijd wordt tus sen de Nederlander Anatoli Gantwarg ...remise... Clerc en de Rus Mits- janski een herkamp ge houden om de zesde plaats. Ook deze spelers zijn bij het vorig gehou den toernooi met het- zelfde puntental geëin digd. Clerc die met zwart speelde was steeds in de aanval in een onregelmatig ge speelde partij. Bij een stand van 4—4 werd na de 54e zet tot remise besloten. De beide herkampen be staan uit zes partijen en duren tot en met vrij dag. Flemming Delfs ...titel... Gerard Rond stijlvol in actie. HILVERSUM Kees Verkerk nam gistermiddag op de dravers* baan van Hilversum geen halve maatrogelen.ln de grote winterfl- nale liet hij het dit keer niet tot op de laatste bocht aankomen. Hij was bij de start snel weg en nam In de voorlaatste bocht de leiding van Nar Buitenzorg met Jan Wagenaar over. Met groot vertoon van overmacht won Kees Verkerk in handen van Gerard van Eykelenborg voor de verrassende tweede Jade met Aad Suykertjuyk. De derde plaats was voor de kampioen van de eige naarrijders van I978, Cees van Leeuwen uit Wassenaar met Nathan Olivier. Manus Bouwhuis is nog steeds in topvorm. De Nederlandse kampi oenspikeur zegevierde werderom twee keer. Eerst met Prins Alkes- tis en later met Ronny W. Hij bracht daarmee zijn totaal op dertig overwinningen. Jan Wagenaar won met Luciano en heeft nu (slechts) vier eerste plaatsen. in de resterende concoursen voor de wereldbeker niet in actie komen. De Brit David Broome verbeterde zijn positie aanzien lijk. De wedstrijden in Nederland schijnen de 39-jarige oud-wereldkampioen uit Cardiff goed te liggen. Eindig de hij in de herfst van het vorig jaar in Amsterdam als tweede in de grote prijs, nu behaalde hij een overwin ning. In de barrage, waarvoor zich drie combinaties plaatsten, was Broome met Philco in 32,2 seconden de snelste foutloze ruiter. De huidige wereldkampioen, Gerd Wiltfang, die als laatste in de ring kwam. was wel beduidend sneller, maar hij maakte met Goldika een fout op de laatste hindernis van de driesporng. Daar door werd Wiltfang achter de Belg Edgar Cuepper (met Le Champion) derde. Kees Verkerk behaalt zijn zoveelste zege. hindernis, maakten hem kansloos. Daardoor is Nooren, vorig jaar achtste op de wereldranglijst, nog altijd punt loos in de strijd om de wereldbeker. Een schrale troost voor Nooren was dat hij in Den Bosch drie minder be langrijke nummers won. Ook Europees kampioen Johan Heins verging het in de jacht naar de kostbare punten niet al te best. Hij ging net als twintigste en laatste over naar de tweede man che en klom vervolgens slechts drie plaatsen op de ladder, bij lange na niet voldoende om zijn puntento taal van tien, waarmee hij nu de achtste plaats deelt, aan te vullen. Heins reed een zeer middelmatig Indoor- Brabant. Hij slaagde er geen enkele keer in eön foutlo ze ronde af te leggen. De enige Nederlander die pun ten kreeg, was Peter Diks. De 29-jarige ruiter uit Gar deren eindigde met Americo als zevende. Hij zal echter >r te rijden (Dortmund, Antwerpen en Genève) moet Henk Nooren er langza merhand ernstig rekening mee houden dat de finale, die van 5 tot 8 april in Göthenburg wordt gehouden, onbereikbaar voor hem zal blijven. Het deelnemen was voor Nooren gisteren, tijdens de dertiende editie van Indoor-Brabant in Den Bosch een uiterst pijnlijke aangelegenheid. Hij liep zaterdag, tij dens de puissance, een schouderblessure op, verbeet zijn pijn manmoedig, maar had net zo goed aan de kant kunnen blijven toekijken. In de eerste manche van tat afsluitende springconcours om de Grote Prijs van de stad 's-Hertogenbosch probeerde Nooren het wel, maar twee springfouten, op de eerste en de laatste

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13