Bestuur zet Van Hal aan de dijk FC Den Haag profiteert van ineenstorting VVV AZ'67 moet zware tol voor zege betalen hu ui iimr—w l BESTUURSCHAOSFCDENHAAG COMPLEET PSV met reserve- aanval in Alkmaar MAANDAG 12 MAART 1979 "TH aW7TT BB (Van onze sportredactie) )EN HAAG De bestuurschaos bij 'C Den Haag is compleet. Gisteren intving vice-voorzitter Fred van Hal en brief van zijn mede-bestuursle- en, waarin het vertrouwen in hem verd opgezegd. Met andere woorden: an Hal maakt sinds gisteren geen feel meer uit van het bestuur van Den Haag, dat vorige week toch il zo In opspraak is geraakt doordat je voordracht van commissie van niet werd aanvaard. Al kwam jat dan voornamelijk door het dwars iggen van het bestuur van ADO. )e overige vier bestuursleden van FC Den laag. voorzitter Arons. penningmeester De Iruijn. spelersvertegenwoordiger Vos en pu- liekscommissaris De Boer. nemen het Van Hal walijk dat hij vorige week ondanks een eerder ngenomen standpunt alsnog voorzitterskandi daat werd namens ADO. Waarmee Van Hal. al dus het bestuur van FC Den Haag. de geloof waardigheid van dat college in diskrediet bracht. Dit bracht het viertal bestuurders ertoe het vertrouwen in Van Hal op te zeggen. „We realiseren ons dat dit de problemen nog ver groot". zei Arons gisteren. „Maar we menen dit te moeten doen, omdat we anders onze positie onhoudbaar zouden hebben gemaakt. We ne men het Van Hal vooral kwalijk dat hij zich maandagavond achter de voordracht van de commissie, met de kandidatuur Van Hoppen brouwer voor het voorzitterschap, stelde en woensdag ineens zelf als kandidaat voor die post namens ADO naar voren komt. Dat is bij de overige bestuursleden niet in goede aarde gevallen". Van Hal, die zegt zeer onaangenaam te zijn verrast bij het ontvangen van de brief, verde digt zich door te stellen dat hij de kandidatuur van ADO kreeg opgedrongen. „Ik moest daar mee akkoord gaan, omdat er anders namens ADO een andere man zou zijn aangewezen. En dat leek me zeer ongewenst Een stand punt dat overigens werd gedeeld door De Bruljn (de huidige penningmeester van FC Den Haag en ook ADO-vertegenwoordlger; red.). Maar deze is daar kennelijk een dag later weer op teruggekomen". Van Hal zegt dat er persoonlijke grieven ten grondslag liggen aan de brief van zijn (oud- )collega"s. Dat baseert hij op het feit dat er in de brief wordt teruggekomen op de problemen die anderhalf jaar geleden rond Van Hal be stonden, toen hij zich voor enige tijd terugtrok als manager. „Die zaak was geheel uitgepraat", zegt Van Hal. „Er was dan ook in mijn ogen geen enke le reden om er meer op terug te komen. Het is een kwestie van persoonlijke grieven. Men had kennelijk moeite met mijn directe uitspraken, ook over het functioneren van mede-bestuursle den. Waarbij overigens de rol van De Bruijn al geruime tijd ter discussie staat. Deze man ver andert zo gemakkelijk van standpunt, hij waait met alle winden mee om zijn eigen bestuurs- baantje te kunnen behouden". Van Hal verklaart tot slot het bijzonder onaan genaam te vinden dat het bestuur deze weg heeft bewandeld om hem op een zijspoor te zetten. „Ik heb tien jaar dag in dag uit m'n tijd aan deze zaak gegeven", aldus Van Hal. „Dan is deze manier zeer onheus". Inmiddels beraden alle betrokken par tijen zich over de ontstane crisis. ADO bezint zich over de te volgen gedrag- lijn nu haar kandidaat Van Hal ver dwijnt. FC Den Haag tracht nu via een eventuele nieuwe commissie tot nieuwe bestuursleden te komen, om dat er nu nog slechts vier bestuursle den over zijn. En tenslotte buigt de gemeente zich deze week over de zaak. „De gemeente beraadt zich ern stig", aldus hoofd sportzaken Lind- hout. „Voor insiders betekent dat wel iets". ploeg, zonder echter veel In druk te maken. Alleen in de eerste dertig minuten werd goed gevoetbald. Vooral Jan Peters onderscheidde zich. Bondscoach Zwartkruis zag op de tribune nog meer positieve punten. Met het oog op de ko mende interland tegen Zwitser land (eind maart) dreigt Zwart kruis problemen te krijgen met de bezetting van het hart van de defensie, nu Ruud Krol en Adrie van Kraay voorlopig nog niet Fit zijn. maar die moeilijkhe den zal de bondscoach de ko mende dagen met een wat ge ruster hart bekijken. Zowel Met god (sober en gedisciplineerd spelend) als Stevens (goed sa menwerkend met Brandts) had den een dikke voldoende, waar door Zwartkruis bij absentie van Krol en Van Kraay nog verschil lende mogelijkheden heeft. Tol Die mogelijkheden heeft AZ nauwelijks. Er moest een hoge tol botaald worden voor de winst Zowel Wlm van Hanegem (lange straflijst) als Jan Peters (al een voorwaardelijke schor sing) kregen van scheidsrech ter Muider de gele kaart, waar door AZ hen aanstaand week einde tegen Feyenoord zal moeten missen. Voeg daarbij de schorsing van Hovenkamp. en het is duidelijk dat AZ lelijk in de knel zit. Oe- fenmeester Georg Kessler: "Ik vrees dat beiden geschorst wor den. Erg spijtig, vooral omdat de overtreding van Peters in mijn ogen beslist geen gele kaart waard was". Mulder: "Van Hanegem legde Jansen op grove wijze met twee benen neer. Peters vloerde Wild schut nadat hij al gepasseerd was. Eenzelfde geval als Krijgh later, toen hij De Graaf vloerde. Over deze drie gele kaarten is geen discussie mogelijk. Rob Hartoa Scoreverloop: 8. Nygaard 1 Scheidsrechter: Mulder. Toeschou wers: 12.500 AZ*61: Vooys: Amtz, Metgod, Spel bos, Van Riinsoever, Petefs, Van Hanegem. Nygaard; Ressel (Welzl), Kist, De Graaf. PSV: Van Beveren; Krijgh. Brandts, Stevens, Wildschut; Willy van de Kerkhof. Van der Kuijlen, Poortvliet; Jansen, Postuma, iraalf minuten voor tijd is èimon van Vliet succesvol. Doelman Honings te laat en FC Den Haag staat op 1—1 binnen. En FC Den Haag oogstte dankbaar. Van de plotseling ontstane wanorde profi teerde Aad Mansveld. De veteraan werd weggestuurd door Kila en kon in levensgro te vrijheid doorlopen richting Honings, door dat de Limburgse buitenspelval buiten be drijf werd gezet door voorstopper Schreurs. „Tot het eerste doelpunt van FC Den Haag zat onze verdediging uitstekend in elkaar", deelde hulptrainer Vergoosen, opvolger van de weggestuurde Hans Croon, na afloop mee. „Daarna zijn we ineens op buitenspel gaan spelen. Door conditiegebrek, veronder stel ik. Ons spel had erg veel kracht gekost. Dat is ons opgebroken. FC Den Haag bleef komen en tegen die druk zijn we niet be stand gebleken". Doorslag Plet de Visser had zich even eerder In woorden van gelijke strekking uitgelaten. „Onze betere conditie heeft de doorslag gegeven. WV heeft het ons erg moei Ijk gemaakt door uiterst zorgvuldig de op drachten uit te voeren. Die hielden in een zeer strakke dekking op de vleugels, waar we niet gemakkelijk een oplossing voor konden vinden. Maar gelukkig Is het toch nog gelukt". Er was duidelijk een pak zorgen van de schouders van de Haagse oefenmeester af gevallen, die zichzelf mede daardoor enigs zins voorbij holde toen hij verklaarde ook zéér tevreden te zijn over het spel van Jan Verheyen. Deze rechterspits had zich uiterst sporadisch kunnen onttrekken aan de strin gente bewaking van tegenstander Van Ros malen, die overigens van geluk mocht spre ken dat scheidsrechter Van Dijken de gele kaart op zak hield na een wel zeer zware charge contra Verheyen. Deze leverde inder daad een aantal voorzetten af, maar doordat de zuiverheid in deze trappen doorgaans ontbrak vloeide er weinig echt gevaar uit voort. Aanbanden Hetgeen mede een gevolg was van secuur verdedigen in het hart van de Venlos# ver dediging, waar Schreurs Van Leeuwen be hoorlijk aan banden legde en ausputzer Spectaculair duel tussen Roger Albertsen en André Oostrom, waarbij de Venlose verdediger de bal we g- En%' X.VonToZ'oZrZTn trapt onder toeziend oog van Eddie Krieger Club Brugge afkomstige Oostenrijker maak te daarbij zelfs geruime tijd meer Indruk dan collega Mansveld. De Limburgse treffer kwam zelfs recht streeks uit een actie van Krieger voort, hoe wel Bish de laatste hand aan het produkt mocht leggen. Het zag er na het doelpunt van FC WV naar uit dat de Limburgers voor een stuntje zouden zorgen. Want hoe wel FC Den Haag vooral de eerste twintig minuten van de tweede helft energiek aan drong ebde het offensief van de thuisclub daarna weer wat weg. Juist toen FC WV, dat overigens in eigen strafschopgebied wel een aantal bloedstollende situaties zag ont staan, de controle weer enigszins terug leek te krijgen sloeg FC Den Haag toch nog toe. Nadat Van Vliet en Mansveld de achterstand alsnog hadden omgebogen in een voordeli ge marge van 21 zette Van Leeuwen de gedesillusioneerde Limburgers op nog gro ter afstand. Na een fout van Advocaat kon Hoekema op rechts vrij oprukken en in het gedesorganiseerde centrum vond hij zijn centrumspits, die vrijstaand doeltref fend uithaalde. De score had zelfs nog ho ger kunnen oplopen als inzetten van Albert sen (weer na een fout van de tót het laatste kwartier evenals zijn ploeggenoten koelbloe dig spelende Advocaat) en Van Vliet (twee maal) zuiverder waren geweest. „We hebben weliswaar twee punten ver speeld. maar hebben toch niet verloren", verklaarde Vergoos en later ietwat raadse lachtig. „We hebben kunnen zien dat er met deze ploeg nog wel iets kan worden bereikt. Hoewel de situatie wel erg moeilijk is". De problemen van zijn collega De Visser lij ken voorlopig enigszins te zijn opgelost. Hoewel het degradatieduel tegen FC WV dan werd gewonnen was de wijze waarop de zege tot stand kwam er één waaraan nog wel het een en ander te overdenken is. Dat kan volgend weekeinde uit tegen Roda JC blijken. Scoreverloop: 38. Bish 0—1; 78. Van Vliet 1—1; 81. Mansveld 2—1; 87. Van Leeuwen 31. Scheidsrechter: Van Dijken. Toeschouwers: 5900. FC DEN HAAG: Galió; Kila, Mansveld. Wickel. Ko- revaar; Albertsen. van Vliet. Jonker; Verheyen (Goemans). Van Leeuwen. Hoekema. FC WV: Honings; Nijssen. Krieger. Schreurs. Van Rosmalen; Advocaat. Oostrom, Pala. Bish (Jovano- vic), Hilkes, Janssen (v.d. Weide) Gele kaart voor Oostrom (FC WV). i- EN HAAG Achteraf is het tijd het gemakkelijkste om immentaar te leveren. Aan die druk viel moeilijk te ontko len bij het aanhoren van Piet Visser, na afloop van het teindelijk met 31 nog royaal wonnen degradatieduel tegen 3 WV. „Ik heb er geen mo- ent aan getwijfeld dat we ge- I jk zouden maken", sprak de led geluimde oefenmeester. in als er eenmaal een doel- int voor ons zou zijn gevallen I oesten er meer volgen". Zo is I et inderdaad gegaan, gisteren I het Zuiderpark. Maar Piet de isser moet één van de zeer einigen zijn geweest, die er urn ia te de minuten voortgle- in nog vertrouwen in hield dat \j C Den Haag de tegen de rust j\ itstane achterstand (doelpunt ish) nog zou nivelleren. et is niet geheel duidelijk waarop de trai tor van FC Den Haag zijn optmisme baseer de. Hij meldde dat zijn team zich kalm en beheerst had gedragen tot de verlossende I gelijkmaker dan viel en dat daarin de oor zaak lag van de tenslotte behaalde winst. Maar kalm en beheerst wil nog niet zeggen goed. Dat zou een kwalifikatie zijn die wat te ver bezijden de waarheid zou zijn ge weest. Want het was verre van overtuigend wat FC Den Haag gisteren de 5900 toeschouwers voorzette. Pas in een fase van het duel, waarin de conditie een stevig woordje ging meespreken kon de thuisclub alsnog de niet onverdiende zege binnenhalen. Niet onver diend. omdat FC Den Haag gedurende de hele ontmoeting wel het initiatief in handen had, hoewel dat niet tevens betekende dat de tegenstander voor erg grote problemen werd gesteld. De in ernstige degradatiezor- gen Venlonaars oogstten zelfs waardering bij de objectieve toeschouwer door de ge disciplineerde speelwijze, die het hen moge lijk maakte om de opponent in een behoor lijk stevige greep te houden. Tot de 81e minuut. Toen slaagde FC Den Haag er eindelijk in doelman Honings. met zijn 34 jaar de voorkeur verdienend boven routiniers als Sobcsak en Viten, voor een voldongen feit te stellen. Simon van Vliet slaagde er tijdens een doelworsteling in de bal achter de Venlose doelman te schieten en prompt stortte FC WV ineen. Waar de rust en discipline tot die slotfase in het Limburgse spel de boventoon hadden ge voerd sloop ineens paniek de Venlose rijen ALKMAAR Een terechte ■ur verschrikkelijk duur ba alde overwinning. Dit simpele dnnetj© geeft In een notedop «la gebeurtenissen weer WJ do topper AZ—PSV, al In de ope ningsminuten beslist door een toffer van Kristen Nygaard. Een fel aangevochten doelpun', want geheel PSV sprong acheidsrechter Mulder op zijn nak toen hij uiteindelijk na enl- ga consternatie naar het mld- <fen wees. Vanaf de tribune vM nauwelijks te pellen of die beslissing juist was of nleL Wal kon geconstateerd worden (W dat de teruggekeerde Jan van ^Baveren In eerste instantie de kust van Nygaard op schier ongelooflijke manier onder de mj tot weg plukte, maar of "lange Jan" In tweede Instantie al dan niet de bal uit de hand werd W fleachopt, was voor de kluwen IgVan spelers niet te zien. Jan *an Beveren later boos: "De bal bleef onder mijn hand llg- ;i| 9*n. Twee spelers kwamen op nta af die de bal onder mijn hönd wegtrapten. Dat Mulder tat niet zag, neem Ik hem niet kwalijk, wel dat de grensrech ter niet Ingreep. Kost ons wel oen punt Een dure fout dus". Kristen Nygaard bestreed uiter aard het verweer van Jan van Beveren. De Deen in Alkmaarse dienst: "Van Beveren had nog niet eens één vinger op de bal". Scheidsrechter Mulder: "Ik stond er vlak bovenop. Van Be veren had de bal niet onder controle. Geen twijfel mogelijk. Dit was een geldig doelpunt". Die treffer van Kristen Nygaard besliste AZPSV, een tegenval lende topper, want na een voor al van Alkmaarse zijde aantrek kelijke eerste helft, viel de strijd na de rust dood. AZ noch PSV waren bij machte om op het zware veld tot een positieve prestatie te komen, waardoor de goed gevulde tribunes genoegen moesten nemen met een tegen vallend spektakel. Er waren overigens excuses voor die teleurstellende partij voetbal: het zware veld, de lan ge winterpauze maar vooral een gehandicapt PSV. Jan van Beve ren keerde weliswaar terug on der de lat, maar daar tegenover stond dat Harry Lubse, Gerry Deijkers, Adrie van Kraay en Deze Van de Kerkhof, Willy, was er wel bij. Hij is Spelbos (links) en Metgod voor bij maar zijn schot zal naast gaan Renè van de Kerkhof thuis moesten blijven. De laatste werd vooral ernstig gemist, want het ontbreken van Van de Kerkhof betekende dat PSV in aanval lend opzicht eigenlijk geen be hoorlijk materiaal meer had. Rijvers: "René vertilde zich za terdag toen hij een kast wilde verplaatsen. Daardoor werd de aanval nog eens extra ont kracht. We misten tenslotte ook Deykers en Lubse al". PSV moest het met een c-voorhoede doen: Jansen, Hoyer en Postu ma. Hard werkende jongeren, maar nog niet rijp genoeg om de goed sluitende defensie van AZ in grote problemen te bren gen. De zwakke prestatie van PSV is daarmee voor een be langrijk gedeelte verklaard. Bo vendien liep Willy van der Kuij len zonder ziel te tikken, waar door van het middenveld nau welijks een inspirerende werking uitging. AZ trad wel op volle kracht aan. Slechts de geschor ste Hovenkamp onbrak. Beter AZ startte goed en bleef ook de gehele wedstrijd de beters

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 11