zich: IN LEUSDEN START DE BASIS OPLEIDING VOOR Bi 1 POLITIEVAK 4 KEER PER JAAR NO REAGEREN, DAN KAN JE ER NOG BIJ. l de échte zware van de fc weduwe S3 Maak ook van üw bankrekeningnummer een lotnummer KIES NÜ VOOR - TVAKVAN POLITIEMAN BIJ DE GEMEENTEPOLITIE. Uwbank-rekening-nummer is Uw Lotnummer LEIDSE COURANT MAANDAG 12 MAART 1979 PAGINA 2 J Grote keuze zwierend wijde rokken in verfrissende zomen-uiten. Vele kleuren. 34-48 Modieus voordeeltje. 3-baans rok met ceintuur in diverse kleuren en kwaliteiten. Ruime sortering. 38-52 Pbstcodc: EXTRA PRIJS: f 50.000,-op bank rekeningnummer 48.65.33.204 Hebt u een rekening bij een bank of spaarbank (een gewone rekening ofwel betaalrekening, niet een spaarrekening)? Ga meespelen in de loterij voor bankrekeninghouders. Dan speelt u, zolang u dat It, iedere twee maanden mee met uw bankrekeningnummer als lotnummer. Er is een aantrekkelijk prijzenpakket. En wat belangrijker is: als notaris mr. M. J. Meijer te Amsterdam uw bankrekeningnummer trekt, dan wordt uw prijs binnen één week na de bekendmaking overgemaakt. Automatisch. Op uw bankrekening. Als winnaar hoeft u zich niet te melden, 't Spreekt vanzelf dat alleen deelnemers mee- loten. Wat 't kost? Slechts één tientje. Dat bedrag wordt zo'n vijf weken voor iedere trekking automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Kan 't makkelijker? Hak de knoop maar door. Geef u op als deelnemer. Vul de machtiging in. Stuur 'm op. Gewoon in een gesloten envelop zonder postzegel aan: SUFA, Antwoordnummer 4, 3000 VB Rotterdam. Deze loterij werd goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nummer: L.O. 700/088/207 d.d. 9-11-1971. De baten zijn bestemd voor de Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten be- hoeve van maatschappe- A I KI lijk werk, volksgezond- AlgGlTlGn© heid en cultuur. Loterij Nederland Geheel gevoerde rok met plooien. 100% polyester. Prima kwaliteit 34-52 Prijzen boven f 1.000,- zijn belast met 25% kansspelbelasting. Aan dit kansspel hebben deelgenomen: 263.807 abonnees. 1Leeftijd: van 17 tot en met 28. 2. Opleiding: Diploma MAVO of verge lijkbaar niveau (LTS/C bijv. Hiervan kan worden afge weken als je ouder bent dan 21. Dan telt ruime algemene ontwikkeling en goede be heersing van de Nederlandse taal. 3. Lengte: minimaal 1.70 meter. Je kiest voor 'n veelzijdig vak, dus krijg je om te beginnen 'n veelzijdige opleiding. En die heb je hard nodig ook. Want als gemeentepolitieman beleef je in een dag meer dan iemand anders in 'n jaar. De problemen waar je voor komt te staan, zijn altijd weer anders. Geen situatie is er ooit gelijk. Aan jou om dat allemaal snel te doorzien en handelend op te treden. Daar heb je kennis van zaken voor nodig, maar ook begrip, je moet snel kunnen reageren en ga zo maar door. Je kiest voor 'n veelzijdig vak. Dus krijg je om te beginnen 'n veelzijdige opleiding. Want die heb je nodig. Opleiding. Je krijgt vakken als straf recht, strafvordering, verkeers- wetgeving en bijzondere ^wetten. Maar ook leer je hoe de maatschappij in i elkaar zit. Straks in de praktijk moet je opgewassen zijn tegen alle mogelijke situaties. Hoe meer je dan weet en hoe beter je inzicht in maatschappelijke ontwikke lingen, hoe makkelijker je dat dan allemaal af zal gaan. Al met al aardig wat theorie. Maar denk niet dat je uitsluitend met je neus in de boeken zit. Want je moet natuurlijk ook in een prima lichamelijke conditie zijn. Er staat dus ook veel sport Stuur nu de bon op. De opleidingen in Leusden starten maar 4 keer per jaar. De belangstelling ervoor is groot. Dus als je snel wilt weten of je in aanmerking komt moet je ook snel reageren. De Regionale Opleidingsschool voor de Gemeentepolitie in op het programma. Zoals atletiek, Leusden leidt politiemannen op zwemmen en zelfverdediging. Salaris. Je leert en toch krijg je meteen al 'n goed salaris. En dat loopt na je opleiding behoorlijk op. Een hoofdagent - bijvoor beeld - verdient maximaal zo'n 42.000 gulden. voor 39 gemeenten in de provin cies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland (m.uv. Den Haag en Rotterdam). Als je nader wilt kennismaken, vraag dan het Politie-Pcrspektief aan. Dat is 'n brochure waarin je alles te weten komt over 't werk, de opleiding en de salariëring. m, Stuur mij de brochure Polltie-Perspektief. I In alsbricf gcfrankccrdccnvclopopsturcn aan dc heer J. J. van der Zwan, I Bureau Personeelsvoorziening Gemeentepolitie, Rjstbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage. Opleiding: 04.1161 f100.000,- op bankrekeningnummer 85.84.20.341 f25.000,- op bankrekeningnummer 52.42.42.488 f10.000,- op bankrekeningnummer 68.46.53.222 f 5.000,- op bankrekeningnummer 84.01.06.718 f 2.500,- op bankrekeningnummer 44.44.66.770 f2.500,- op bankrekeningnummer 51.09.92.382 f 2.500,- op bankrekeningnummer 47.92.47.129 f 2.500,- op bankrekeningnummer 53.59.43.024 f 2.500,- op bankrekeningnummer 48.40.57.030 f1.000,- op bankrekeningnummers eindigend op: 7525 f100,- op bankrekeningnummers eindigend op: 470 f60,- op bankrekeningnummers eindigend op: 94 f 10,- op bankrekeningnummers eindigend op: 6 C&J-U} tbchitoxjldeiiaex! De smaak van Zware Van Nelle herken je altijd. Dat komt door de speciale handverbouwde tabak. Natuurlijk uit Kentucky. Het unieke gebied voor mooie donkere tabakken. De Zware wordt door Van Nelle met alle zorg omringd. En dat proef je. Zo smaakt er maar één!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 10